Innowacje rodzą się z twórczego burzeniaYoshihisa Tabuchi

Menu

Harmonogram

Nazwa szkolenia Termin Miejsce
HR, kadry, sekretariat
ZARZĄDZANIE SZKOLENIAMI – od analizy potrzeb do oceny efektywności

24 - 25.05.2017 ( 2 dni )

05 - 06.10.2017

Wisła

Katowice

NOWOŚĆ
TRENER WEWNĘTRZNY w firmie. Pozytywne zmiany w kulturze organizacyjnej. Rozwój kompetencji, poprawa komunikacji i wymiany informacji, większa motywacja i efekty pracy.

29.05.2017 ( 1 dzień )

08.09.2017 ( 1 dzień )

17.11.2017 ( 1 dzień )

Katowice

Kraków

Katowice

ISO 26000 – przewodnik po społecznej odpowiedzialności współczesnego biznesu

02.06.2017

Kraków

ZARZĄDZANIE WIEKIEM – trzy różne pokolenia X, Y, Z – każde z innymi oczekiwaniami, systemem pracy, a także sposobem komunikacji

06.06.2017 ( 1 dzień )

Katowice

ODPORNOŚĆ PSYCHICZNA – TRENING DLA MENEDŻERÓW

08 - 09.06.2017 ( 2 )

07 - 08.12.2017 ( 2 )

Żywiec (Przyłęków)

Rzyki o. Bielska Białej

CZAS PRACY KIEROWCY W PRAKTYCE – jak zminimalizować ryzyko wystąpienia naruszeń i ich skutków

12.06.2017 ( 1 dzień )

18.10.2017 ( 1 dzień )

11.12.2017 ( 1 dzień )

Katowice

Katowice

Katowice

PODSTAWOWE ZASADY FUNKCJONOWANIA ŁADU KORPORACYJNEGO W SPÓŁKACH

04.09.2017

Katowice

ORGANIZACJA PRAC KANCELARYJNYCH ORAZ ZASADY ARCHIWIZACJI DOKUMENTACJI W FIRMIE/INSTYTUCJI. Obsługa kancelaryjna w systemie tradycyjnym i elektronicznym.

08.09.2017 ( 1 )

Katowice

PROCES REKRUTACJI. ROZMOWA KWALIFIKACYJNA z kandydatami na pracowników.

27 - 28.06.2017 ( 2 dni )

Osiek o. Oświęcimia

BUDOWANIE ZAANGAŻOWANIA I ODPOWIEDZIALNOŚCI PRACOWNIKÓW

19 - 20.10.2017 ( 2 )

14 - 15.12.2017 ( 2 )

Osiek o. Oświęcimia

Węgierska Górka

Rozwój menedżerski
NOWOŚĆ
TRENER WEWNĘTRZNY w firmie. Pozytywne zmiany w kulturze organizacyjnej. Rozwój kompetencji, poprawa komunikacji i wymiany informacji, większa motywacja i efekty pracy.

29.05.2017 ( 1 dzień )

08.09.2017 ( 1 dzień )

17.11.2017 ( 1 dzień )

Katowice

Kraków

Katowice

ZARZĄDZANIE ZESPOŁEM PRODUKCYJNYM. Brygadzista, mistrz, kierownik – rozwijanie kompetencji menedżerskich

25 - 26.05.2017

10 - 11.10.2017 ( 2 dni )

Szczyrk

Żywiec (Przyłęków)

NOWOŚĆ
AKADEMIA MIĘDZYNARODOWEGO NEGOCJATORA BIZNESOWEGO

29 - 31.05.2017

Karpacz

SKUTECZNA ROZMOWA TELEFONICZNA z Kontrahentem

05 - 06.06.2017 ( 2 )

Zawoja

ZARZĄDZANIE WIEKIEM – trzy różne pokolenia X, Y, Z – każde z innymi oczekiwaniami, systemem pracy, a także sposobem komunikacji

06.06.2017 ( 1 dzień )

Katowice

ISO 26000 – przewodnik po społecznej odpowiedzialności współczesnego biznesu

02.06.2017

Kraków

NOWOCZESNE ZARZĄDZANIE PRODUKCJĄ

08 - 09.06.2017

Katowice

MAPOWANIE PROCESÓW W ORGANIZACJACH

30 - 31.05.2017

Krynica Zdrój

ODPORNOŚĆ PSYCHICZNA – TRENING DLA MENEDŻERÓW

08 - 09.06.2017 ( 2 )

07 - 08.12.2017 ( 2 )

Żywiec (Przyłęków)

Rzyki o. Bielska Białej

SZTUKA AUTOPREZENTACJI I WYSTĄPIEŃ PUBLICZNYCH W PRACY MENEDŻERA. Praktyczny warsztat umiejętności prezentowania decyzji, poglądów i strategii.

08 - 09.06.2017 ( 2 dni )

Krynica Zdrój

PROCES REKRUTACJI. ROZMOWA KWALIFIKACYJNA z kandydatami na pracowników.

27 - 28.06.2017 ( 2 dni )

Osiek o. Oświęcimia

BUSINESS NEGOTIATION (two-day workshop, 16 teaching hours)

04 - 05.07.2017

Wrocław (Niemcza)

NEGOCJACJE Z PARTNERAMI Z AZJI, ze szczególnym uwzględnieniem Chin

19 - 20.06.2017

Krynica Zdrój

NOWOŚĆ
KAIZEN I 5S w praktyce

20 - 21.06.2017

Katowice

RÓŻNICE KULTUROWE W BIZNESIE. Jak radzić sobie z wielokulturowością w pracy zawodowej?

06 - 07.07.2017

Wrocław (Niemcza)

NEGOCJACJE MERCHANDISINGOWE Z DETALISTĄ – wdrażanie merchandisingu poprzez efektywną komunikację

06 - 07.07.2017 ( 2 )

Wadowice

PODSTAWOWE ZASADY FUNKCJONOWANIA ŁADU KORPORACYJNEGO W SPÓŁKACH

04.09.2017

Katowice

NOWOŚĆ
COMMUNICATION SKILLS TRAINING

28 - 29.09.2017

Łódź (Pabianice)

BUDOWANIE ZAANGAŻOWANIA I ODPOWIEDZIALNOŚCI PRACOWNIKÓW

19 - 20.10.2017 ( 2 )

14 - 15.12.2017 ( 2 )

Osiek o. Oświęcimia

Węgierska Górka

EFEKTYWNE ZARZĄDZANIE CZASEM – skrzynka z narzędziami

08 - 09.11.2017 ( 2 dni )

Katowice

Rozwój interpersonalny
ZARZĄDZANIE ZESPOŁEM PRODUKCYJNYM. Brygadzista, mistrz, kierownik – rozwijanie kompetencji menedżerskich

25 - 26.05.2017

10 - 11.10.2017 ( 2 dni )

Szczyrk

Żywiec (Przyłęków)

NOWOŚĆ
TRENER WEWNĘTRZNY w firmie. Pozytywne zmiany w kulturze organizacyjnej. Rozwój kompetencji, poprawa komunikacji i wymiany informacji, większa motywacja i efekty pracy.

29.05.2017 ( 1 dzień )

08.09.2017 ( 1 dzień )

17.11.2017 ( 1 dzień )

Katowice

Kraków

Katowice

ODPORNOŚĆ PSYCHICZNA – TRENING DLA MENEDŻERÓW

08 - 09.06.2017 ( 2 )

07 - 08.12.2017 ( 2 )

Żywiec (Przyłęków)

Rzyki o. Bielska Białej

SZTUKA AUTOPREZENTACJI I WYSTĄPIEŃ PUBLICZNYCH W PRACY MENEDŻERA. Praktyczny warsztat umiejętności prezentowania decyzji, poglądów i strategii.

08 - 09.06.2017 ( 2 dni )

Krynica Zdrój

RÓŻNICE KULTUROWE W BIZNESIE. Jak radzić sobie z wielokulturowością w pracy zawodowej?

06 - 07.07.2017

Wrocław (Niemcza)

NOWOŚĆ
COMMUNICATION SKILLS TRAINING

28 - 29.09.2017

Łódź (Pabianice)

EFEKTYWNE ZARZĄDZANIE CZASEM – skrzynka z narzędziami

08 - 09.11.2017 ( 2 dni )

Katowice

Prawo pracy
ZARZĄDZANIE SZKOLENIAMI – od analizy potrzeb do oceny efektywności

24 - 25.05.2017 ( 2 dni )

05 - 06.10.2017

Wisła

Katowice

Prawo
NOWOŚĆ
MAGAZYNOWANIE chemikaliów i towarów niebezpiecznych

02.10.2017 ( 1 )

01.12.2017 ( 1 )

Katowice

Katowice

ORGANIZACJA PRAC KANCELARYJNYCH ORAZ ZASADY ARCHIWIZACJI DOKUMENTACJI W FIRMIE/INSTYTUCJI. Obsługa kancelaryjna w systemie tradycyjnym i elektronicznym.

08.09.2017 ( 1 )

Katowice

Ekonomia, finanse
INTRASTAT W PRAKTYCE – zmiany w 2017 roku

23.05.2017

Katowice

INWENTARYZACJA W MAGAZYNACH. ODPOWIEDZIALNOŚĆ MATERIALNA PRACOWNIKÓW MAGAZYNOWYCH

31.05.2017

Katowice

AKREDYTYWA DOKUMENTOWA. Forma rozliczenia zabezpieczająca ryzyko importerów i eksporterów w transakcji.

07.06.2017 ( 7 h )

07.09.2017 ( 7 h )

Katowice

Wrocław

POCHODZENIE TOWARU w obrocie międzynarodowym w świetle przepisów prawa celnego

09.06.2017

Katowice

Sprzedaż, zakupy
NOWOŚĆ
AKADEMIA MIĘDZYNARODOWEGO NEGOCJATORA BIZNESOWEGO

29 - 31.05.2017

Karpacz

NEGOCJACJE Z PARTNERAMI Z AZJI, ze szczególnym uwzględnieniem Chin

19 - 20.06.2017

Krynica Zdrój

SKUTECZNA ROZMOWA TELEFONICZNA z Kontrahentem

05 - 06.06.2017 ( 2 )

Zawoja

BUSINESS NEGOTIATION (two-day workshop, 16 teaching hours)

04 - 05.07.2017

Wrocław (Niemcza)

RÓŻNICE KULTUROWE W BIZNESIE. Jak radzić sobie z wielokulturowością w pracy zawodowej?

06 - 07.07.2017

Wrocław (Niemcza)

NEGOCJACJE MERCHANDISINGOWE Z DETALISTĄ – wdrażanie merchandisingu poprzez efektywną komunikację

06 - 07.07.2017 ( 2 )

Wadowice

SKUTECZNA OBSŁUGA TRUDNEGO KLIENTA W PROCESIE REKLAMACJI kluczem do budowania długotrwałych relacji z wymagającym klientem

24 - 25.08.2017 ( 2 )

Wilga (60 km od Warszawy)

NOWOŚĆ
NEGOCJACJE HANDLOWE tylko dla sprzedawców i przedstawicieli handlowych

04 - 05.09.2017 ( 2 )

Andrychów

NOWOŚĆ
BUDOWANIE UMIEJĘTNOŚCI MENEDŻERSKICH dla ZARZĄDZAJĄCYCH SPRZEDAŻĄ

16 - 17.10.2017 ( 2 )

Wrocław (Dzierżoniów)

Marketing
Produkcja
ZARZĄDZANIE ZESPOŁEM PRODUKCYJNYM. Brygadzista, mistrz, kierownik – rozwijanie kompetencji menedżerskich

25 - 26.05.2017

10 - 11.10.2017 ( 2 dni )

Szczyrk

Żywiec (Przyłęków)

MAPOWANIE PROCESÓW W ORGANIZACJACH

30 - 31.05.2017

Krynica Zdrój

NOWOCZESNE ZARZĄDZANIE PRODUKCJĄ

08 - 09.06.2017

Katowice

NOWOŚĆ
WARSZTATY Z METODY FMEA i przygotowania Control Plan dla organizacji produkcyjnych

13 - 14.06.2017

Wisła

KIEROWCA WÓZKÓW JEZDNIOWYCH Z NAPĘDEM SILNIKOWYM wraz z obsługą i wymianą butli gazowej

19 - 26.06.2017

Katowice (Mikołów)

NOWOŚĆ
KAIZEN I 5S w praktyce

20 - 21.06.2017

Katowice

PLANOWANIE I HARMONOGRAMOWANIE PRODUKCJI

20 - 21.06.2017

Wisła

NOWOŚĆ
LEAN MANUFACTURING – system zarządzania oparty na przemyślanej i systematycznej redukcji strat w procesach oraz zaangażowaniu pracowników. 2-dniowe warsztaty z wykorzystaniem gry symulacyjnej.

05 - 06.10.2017 ( 2 )

Katowice

PRACE KONTROLNO-POMIAROWE URZĄDZEŃ I INSTALACJI ELEKTROENERGETYCZNYCH O NAPIĘCIU DO 1 KV. Zdobądź uprawnienia na pomiary elektryczne.

07 - 08.12.2017 ( 2 dni )

Katowice (Mikołów)

Logistyka, transport
INTRASTAT W PRAKTYCE – zmiany w 2017 roku

23.05.2017

Katowice

MAPOWANIE PROCESÓW W ORGANIZACJACH

30 - 31.05.2017

Krynica Zdrój

INWENTARYZACJA W MAGAZYNACH. ODPOWIEDZIALNOŚĆ MATERIALNA PRACOWNIKÓW MAGAZYNOWYCH

31.05.2017

Katowice

OPTYMALIZACJA KOSZTÓW ZAPASÓW – zarządzanie zapasami

08 - 09.06.2017

Katowice

CZAS PRACY KIEROWCY W PRAKTYCE – jak zminimalizować ryzyko wystąpienia naruszeń i ich skutków

12.06.2017 ( 1 dzień )

18.10.2017 ( 1 dzień )

11.12.2017 ( 1 dzień )

Katowice

Katowice

Katowice

NOWOŚĆ
WARSZTATY Z METODY FMEA i przygotowania Control Plan dla organizacji produkcyjnych

13 - 14.06.2017

Wisła

PLANOWANIE I HARMONOGRAMOWANIE PRODUKCJI

20 - 21.06.2017

Wisła

NOWOŚĆ
KAIZEN I 5S w praktyce

20 - 21.06.2017

Katowice

NOWOŚĆ
MAGAZYNOWANIE chemikaliów i towarów niebezpiecznych

02.10.2017 ( 1 )

01.12.2017 ( 1 )

Katowice

Katowice

NOWOŚĆ
LEAN MANUFACTURING – system zarządzania oparty na przemyślanej i systematycznej redukcji strat w procesach oraz zaangażowaniu pracowników. 2-dniowe warsztaty z wykorzystaniem gry symulacyjnej.

05 - 06.10.2017 ( 2 )

Katowice

Prawo celne
INTRASTAT W PRAKTYCE – zmiany w 2017 roku

23.05.2017

Katowice

AKREDYTYWA DOKUMENTOWA. Forma rozliczenia zabezpieczająca ryzyko importerów i eksporterów w transakcji.

07.06.2017 ( 7 h )

07.09.2017 ( 7 h )

Katowice

Wrocław

POCHODZENIE TOWARU w obrocie międzynarodowym w świetle przepisów prawa celnego

09.06.2017

Katowice

IT
MS POWER POINT – sztuka tworzenia prezentacji

01 - 02.06.2017

Katowice (Mikołów)

MS EXCEL – Visual Basic for Applications (VBA)

07 - 09.06.2017 ( 3 dni )

Katowice

Uprawnienia G1, G2, G3
SZKOLENIA ENERGETYCZNE: ELEKTRYCZNE – G1, CIEPLNE – G2 I GAZOWE – G3, wraz z egzaminem państwowym w pełnym zakresie czynności eksploatacyjnych

26.05.2017 ( 1 dzień )

25.08.2017 ( 1 dzień )

22.09.2017 ( 1 dzień )

20.10.2017 ( 1 dzień )

27.10.2017 ( 1 dzień )

24.11.2017 ( 1 dzień )

15.12.2017 ( 1 dzień )

Warszawa

Katowice (Mikołów)

Katowice (Mikołów)

Katowice (Mikołów)

Warszawa

Katowice (Mikołów)

Katowice (Mikołów)

PRACE KONTROLNO-POMIAROWE URZĄDZEŃ I INSTALACJI ELEKTROENERGETYCZNYCH O NAPIĘCIU DO 1 KV. Zdobądź uprawnienia na pomiary elektryczne.

07 - 08.12.2017 ( 2 dni )

Katowice (Mikołów)

Uprawnienia UDT
KIEROWCA WÓZKÓW JEZDNIOWYCH Z NAPĘDEM SILNIKOWYM wraz z obsługą i wymianą butli gazowej

19 - 26.06.2017

Katowice (Mikołów)

I pomoc , BHP
Szkolenia dla JST
ISO 26000 – przewodnik po społecznej odpowiedzialności współczesnego biznesu

02.06.2017

Kraków

PODSTAWOWE ZASADY FUNKCJONOWANIA ŁADU KORPORACYJNEGO W SPÓŁKACH

04.09.2017

Katowice

Inne
NOWOŚĆ
MAGAZYNOWANIE chemikaliów i towarów niebezpiecznych

02.10.2017 ( 1 )

01.12.2017 ( 1 )

Katowice

Katowice

CZAS PRACY KIEROWCY W PRAKTYCE – jak zminimalizować ryzyko wystąpienia naruszeń i ich skutków

12.06.2017 ( 1 dzień )

18.10.2017 ( 1 dzień )

11.12.2017 ( 1 dzień )

Katowice

Katowice

Katowice

maj 2017
NOWOŚĆ
BEZPIECZEŃSTWO PRZEWOZU MORSKIEGO towarów niebezpiecznych – IMDG Code w tym warsztaty związane z wypełnianiem dokumentacji przewozowej.

Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z przepisami w zakresie przewozu morskiego towarów niebezpiecznych.

Szkolenie spełnia wymogi przepisów zawartych pod 1.3 i 1.4.2.3 IMDG Code.

Szkolenie jest obowiązkowe dla pracowników przedsiębiorstw, których prace dotyczą przewozu towarów niebezpiecznych i czynności z nim związanych – kadra kierownicza, pracownicy administracyjni, pracownicy magazynowi, pracownicy wykonawczy biorący bezpośredni udział w przewozach towarów niebezpiecznych i czynnościach z nimi związanych.
ZARZĄDZANIE SZKOLENIAMI – od analizy potrzeb do oceny efektywności
Optymalizacja kosztów programów doskonalenia zawodowego – precyzyjna diagnoza potrzeb szkoleniowych oraz możliwość kontroli ich efektywności, skuteczne wdrażanie zmian, poprawa efektywności zarządzania ludźmi, wyższa wydajność i zadowolenie personelu.
 • nauczymy Cię  badać i analizować potrzeby szkoleniowe firmy
 • poznasz zasady planowania i budżetowania szkoleń w przedsiębiorstwie
 • przećwiczysz zasady doboru i weryfikacji zleceniobiorców szkoleń
 • nauczyś się dokonywać precyzyjnej ewaluacji szkoleń
 • otrzymasz procedurę szkoleniową oraz procedurę tworzenia grup trenerów wewnętrznych jako materiał dodatkowy
Bezpieczeństwo przewozu drogowego towarów niebezpiecznych – ADR. Warsztaty związane z wypełnianiem dokumentacji przewozowej.
Bezpieczeństwo przewozu drogowego towarów niebezpiecznych – ADR. Warsztaty związane z wypełnianiem dokumentacji przewozowej.
Teminy:

Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z przepisami w zakresie krajowym i międzynarodowym, regulującymi problematykę przewozu drogowego towarów niebezpiecznych.

Szkolenie spełnia wymogi działu 1.3, rozdziałów 8.2.3 i 1.10.2 oraz art. 14 Ustawy z dn. 19 sierpnia 2011 roku o przewozie towarów niebezpiecznych.

Szkolenie jest obowiązkowe dla pracowników przedsiębiorstw, których prace dotyczą przewozu towarów niebezpiecznych i czynności z nim związanych – kadra kierownicza, pracownicy administracyjni, pracownicy magazynowi, pracownicy zaangażowani w nadawanie, odbieranie, pakowanie, napełnianie, załadunek, rozładunek towarów niebezpiecznych.

ZARZĄDZANIE ZESPOŁEM PRODUKCYJNYM. Brygadzista, mistrz, kierownik – rozwijanie kompetencji menedżerskich

Podczas zajęć wskażemy rozwiązania, które uczestnicy: mistrzowie, brygadziści, kierownicy będą mogli wykorzystać w praktyce: Jak optymalnie wykorzystać swoje możliwości i potencjał podwładnych? Jak najskuteczniej zarządzać podległym personelem? Jak efektywnie delegować uprawnienia w oparciu o plan pracy? Jak obiektywnie oceniać pracownika,…

NOWOŚĆ
MAGAZYNOWANIE chemikaliów i towarów niebezpiecznych

Celem szkolenia jest przekazanie szczegółowej wiedzy w zakresie problematyki magazynowania chemikaliów i towarów niebezpiecznych dotyczącej m. in. wymagań, warunków, ograniczeń oraz wyposażenia magazynów.

Korzyści dla uczestników:
 • Znajomość przepisów regulujących problematykę magazynowania towarów niebezpiecznych i chemikaliów
 • Umiejętność rozpoznawania zagrożeń mogących wystąpić  podczas magazynowania towarów niebezpiecznych i chemikaliów
 • Umiejętność doboru środków ochrony indywidualnej dla pracowników zaangażowanych w prace związane z magazynowaniem i transportem wewnątrzzakładowym
 • Umiejętność racjonalnego doboru wyposażenia magazynu – ograniczenie kosztów w przedsiębiorstwie
NOWOŚĆ
TRENER WEWNĘTRZNY w firmie. Pozytywne zmiany w kulturze organizacyjnej. Rozwój kompetencji, poprawa komunikacji i wymiany informacji, większa motywacja i efekty pracy.

Zapraszamy na warsztaty w trakcie, których uczestnicy poznają praktyczne metody i techniki przekazywania wiedzy kolegom i koleżankom w pracy. Nauczą się dobierać metody i techniki uczenia dorosłych dostosowane do potrzeb konkretnego zadania, potencjału zespołu oraz założonych celów firmy.

Szkolenie adresowane jest do osób, które będą pełnić role trenerów wewnętrznych firmy wspierających nowych lub mniej doświadczonych kolegów i koleżanki.

NOWOŚĆ
AKADEMIA MIĘDZYNARODOWEGO NEGOCJATORA BIZNESOWEGO

W erze postępującej globalizacji rynków światowych następuje rozszerzenie obszarów prowadzenia biznesu, stąd też dla wielu polskich firm włączenie się do tego procesu jest warunkiem ich przetrwania lub rozwoju.
Skuteczne negocjacje stają się coraz ważniejszym elementem wpływającym na osiągnięcie sukcesu w biznesie międzynarodowym. Sama znajomość języków obcych przez negocjatorów już nie wystarcza, musi być wsparta:
 • znajomością systemów politycznych i religijnych oraz kulturowych zwyczajów biznesowych na świecie,
 • wiedzą o organizacji, zasadach działania i procesie podejmowania decyzji biznesowych w firmach z innych krajów,
 • znajomością strategii i technik negocjacyjnych, charakterystycznych dla różnych regionów świata
Wiedza o partnerach pochodzących z różnych kręgów kulturowych zwiększa szansę na prowadzenie z sukcesem biznesu na rynkach międzynarodowych, zaś brak tych kompetencji często prowadzi  do fiaska działań biznesowych.
PLANOWANIE I ZARZĄDZANIE MAGAZYNAMI
Uczestnicy szkolenia nabędą umiejętności kalkulacji kosztów magazynowania oraz sposobów ich optymalizacji. Prezentowane narzędzia zarządzania gospodarką magazynową i organizacji pracy magazynu będą dostosowane do zasad zarządzania łańcuchem dostaw, co pozwoli szkolonym na szybszą ich adaptację w warunkach swojej firmy.
INWENTARYZACJA W MAGAZYNACH. ODPOWIEDZIALNOŚĆ MATERIALNA PRACOWNIKÓW MAGAZYNOWYCH

Celem szkolenia jest przygotowanie osób, które będą wykonywały lub nadzorowały prowadzenie procesu inwentaryzacji do jego skutecznego przeprowadzenia.

Korzyści ze szkolenia:
 • Uczestnicy szkolenia nauczą się sposobów przygotowania i wypełniania dokumentacji inwentaryzacyjnej zgodnie z obowiązującym prawem
 • Szkoleni będą potrafili zastosować w praktyce różne sposoby ustalania stanu faktycznego majątku przedsiębiorstwa
 • Będą znali zasady przeprowadzania inwentaryzacji z wykorzystaniem systemów kodowania towarów i zastosowania narzędzi informatycznych do ich odczytywania i rozliczania
czerwiec 2017
NOWOŚĆ
ZARZĄDZANIE ŁAŃCUCHEM DOSTAW – gra kierownicza

Oferujemy uczestnikom możliwość uporządkowania wiedzy o procesach logistycznych zachodzących w przedsiębiorstwach produkcyjnych, ale nie tylko.W trakcie gry kierowniczej w sposób dynamiczny, w działaniu grupowym można będzie bezpiecznie sprawdzić własne umiejętności w analizowaniu procesów i podejmowaniu decyzji gospodarczych w świadomości generowania kosztów tych decyzji.

Analiza wyników osiągniętych przez uczestników gry ukaże, gdzie ktoś popełnił błąd i jak taki błąd można szybko naprawić.

MS POWER POINT – sztuka tworzenia prezentacji

Celem szkolenia jest podniesienie kwalifikacji zawodowych poprzez poznanie najważniejszych funkcji i narzędzi programu MS PowerPoint oraz ogólnych zasad tworzenia i prowadzenia prezentacji w sposób, który zainteresuje słuchacza. Wszystko w myśl zasady, o której mówił Winston Churchill, aby mówca wyczerpał temat a nie słuchaczy.

Uczestnicy zdobędą umiejętności:

 • tworzenia czytelnych prezentacji
 • szybkiego modyfikowania prezentacji w krótkim czasie
 • tworzenia zaawansowanych animacji, które nie będą przesłaniały tematu prezentacji
 • odpowiedniego zarządzania czasem w trakcie prelekcji
 • wykorzystywania narzędzi MS PowerPoint do wspomagania się najważniejszymi informacjami w trakcie prelekcji
SKUTECZNA ROZMOWA TELEFONICZNA z Kontrahentem
Uczestnicy szkolenia rozwijają i pogłębiają swoje umiejętności w trzech obszarach:
 • Skuteczna komunikacja (język, precyzja wypowiedzi, naturalny sposób bycia, rozpoznawanie i dopasowywanie się do typów charakterologicznych klientów, zasady aktywnego słuchania, postawa w nietypowych i trudnych sytuacjach, precyzja wypowiedzi)
 • Skuteczne wywieranie wpływu i motywowanie do działania(najlepsze standardy rozmowy przychodzącej i wychodzącej, kontrola rozmowy, sztuka przyciągania uwagi i wzbudzania zainteresowania podczas rozmów wychodzących tzw. ”zimnych”, trafnego „wstrzelania się” w główne potrzeby i oczekiwania drugiej strony, radzenie sobie w sytuacjach niejednoznacznych i odbiegających od przyjętych norm; m. innymi jak mówić i nie pogarszać sytuacji)
 • Budowanie i podtrzymywanie relacji z obecnym i potencjalnym Klientem (umiejętność skutecznego podtrzymywania pierwszego kontaktu poprzez umówienie się na kolejny(mail/telefon/spotkanie), umiejętność pisania krótkich perswazyjnych maili w nawiązaniu do rozmowy telefonicznej, umiejętność przygotowania krótkiej, perswazyjnej prezentacji na pierwsze spotkanie z potencjalnym Klientem w celu wywarcia dobrego
  pierwszego wrażenia
ZARZĄDZANIE WIEKIEM – trzy różne pokolenia X, Y, Z – każde z innymi oczekiwaniami, systemem pracy, a także sposobem komunikacji
Warsztat ma na celu przygotowanie kadry do opracowania strategii zarządzania wiekiem oraz planu jej wdrożenia w organizacji. Najważniejsze korzyści tego szkolenia to:
 • Zdobycie wiedzy dotyczącej potrzeby zarządzania wiekiem i przełożenie tej wiedzy na realia firmy
 • Nabycie umiejętności identyfikowania i brania pod uwagę w zarządzaniu różnic związanych z wiekiem
 • Rozwój umiejętności rozpoznawania mocnych stron pracowników w różnym wieku i wykorzystywanie ich
  w celu zwiększenia efektywności firmy
 • Dostrzeganie korzyści ze współpracy osób w zróżnicowanym wieku dla przepływu wiedzy w firmie
 • Rozpoznanie i przygotowanie do zastosowania powiązań pomiędzy elementami zarządzania wiekiem
  a motywacją i satysfakcją pracowników, skuteczną komunikacją, zarządzaniem zespołem, strategią
  HR, zarządzaniem kompetencjami i zarządzaniem zmianą
MS EXCEL – Visual Basic for Applications (VBA)

Szkolenie adresowane jest do osób wykorzystujących program MS Excel w codziennej pracy, chcących poszerzyć możliwości programu MS Excel o narzędzia dedykowane do rozwiązywania konkretnych problemów.

Celem szkolenia jest wprowadzenie uczestników do programowania i pokazanie możliwości Visual Basic for Applications (VBA).

Uczestnicy poznają najważniejsze elementy języka VBA i sposoby dalszego, samodzielnego uczenia się go.
Po szkoleniu będą mogli zastosować swoją wiedzę do rozwiązywania problemów, których nie dałoby się rozwiązać używając interfejsu użytkownika MS Excel albo byłoby to trudne lub uciążliwe. Będą też potrafili napisać makra, które ułatwią pracę ich samych oraz ich współpracowników.

Wymagana jest dobra znajomość programu MS Excel oraz przynajmniej podstawowa znajomość języka angielskiego, gdyż edytor Visual Basic jest dostępny tylko w wersji angielskiej bez względu na wersję językową MS Excel.

NOWOCZESNE ZARZĄDZANIE PRODUKCJĄ

Na szkolenie zapraszamy osoby realizujące lub współrealizujące procesy produkcyjne oraz sterujące procesami produkcyjnymi, w szczególności liniowych kierowników produkcji, liderów zespołów produkcyjnych.

Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z rozwiązaniami z zakresu „lean manufacturing” – metodą Value Stream Mapping, typologią marnotrawstwa 7 Muda, metodą 5S, metodą szybkiego przezbrajanie SMED, metodą zarządzania utrzymaniem ruchu TPM, technikami tzw. „visual management”, narzędziami metody Just-in-Time, techniką rozwiązywania problemów A3, zasadą „taktowania” prac i techniką „work balancing”, techniką „spaghetti diagrams” i innych.

Dzięki udziałowi w szkoleniu uczestnicy uzyskają umiejętności praktycznego stosowania powyższych metod i technik do optymalizowania procesów we własnych organizacjach.

ODPORNOŚĆ PSYCHICZNA – TRENING DLA MENEDŻERÓW

Praca menedżera to ciągłe wyzwania. Często wiążą się z nimi  praca pod presją czasu, stres, znużenie, wypalenie zawodowe, poczucie izolacji, brak sił i energii,  frustracja, poczucie zagrożenia a nawet poważne kryzysy życiowe. By osiągnąć cele nie wystarczy talent i inteligencja.
Kluczowa może okazać się odporność psychiczna – to jedna z podstawowych umiejętności, która ułatwia funkcjonowanie we współczesnym świecie, stanowi bazę do osiągnięcia sukcesu osobistego i zawodowego.  Ułatwia wyjście z trudnych sytuacji i nie pozwala na to, by problemy obezwładniły. Odporność osobista zwiększa naszą skuteczność, ponieważ pozwala na nabranie dystansu do siebie i otoczenia, szybszej regeneracji i dostępu do wypracowanych zasobów.
Badania pokazują, że w 80 proc. za odniesione sukcesy odpowiadają określone cechy składające się na odporność psychiczną. Jednocześnie odporność psychiczna wpływa na ok. 25% różnicy w wydajności pomiędzy różnymi osobami. Warto więc wzmacniać ją i rozwijać. Warto nauczyć się jak zwiększyć swoją elastyczność w sytuacji konfliktu i problemu oraz nabrać większej swobody w podejmowaniu trudnych decyzji.

NOWOŚĆ
ZDOBYWANIE RYNKÓW ZAGRANICZNYCH w warunkach globalizacji

Wzrost konkurencji na rynku wewnętrznym i postępujący proces globalizacji gospodarki światowej wymaga rozszerzenia obszaru działalności polskich firm poza granice kraju.

Pierwszym etapem tego procesu jest analiza możliwości eksportowych firmy, zbadanie potencjalnych rynków zagranicznych i ustalenie ogólnej strategii eksportowej. Dopiero potem możliwe jest podjęcie konkretnych działań operacyjnych, mających za zadanie realizacje zdefiniowanych celów strategicznych, poprzez badanie konkretnych rynków eksportowych, znalezienie i weryfikację potencjalnych odbiorców oraz podjęcie działań handlowych.

OPTYMALIZACJA KOSZTÓW ZAPASÓW – zarządzanie zapasami

Podczas szkolenia dowiedzą się Państwo jakie czynniki mają wpływ na koszty związane z gospodarką zapasami oraz poznają Państwo jakie są możliwości optymalizacji tych kosztów.

Prezentowane narzędzia kształtowania poziomu i struktury zapasów będą dostosowane do działalności zaopatrzeniowej i dystrybucyjnej co pozwoli szkolonym na szybszą ich adaptację w warunkach swojej firmy.

POCHODZENIE TOWARU w obrocie międzynarodowym w świetle przepisów prawa celnego

Celem szkolenia jest uzyskanie aktualnych informacji na temat dokumentowania pochodzenia towarów, stosowania reguł pochodzenia i przepisów celno – prawnych z zakresu ustalania pochodzenia towarów w obrocie międzynarodowym.

Podczas szkolenia zostaną omówione zmiany w przepisach.

 • Pochodzenie towaru w świetle nowych przepisów prawa celnego – zmiany od 01.05.2016r.
 • UNIJNY KODEKS CELNY – akt delegowany i akt wykonawczy – Nowe regulacje pochodzenia towarów

Szkolenie skierowane jest do osób, które zajmują się eksportem – importem lub dostawami wewnątrzwspólnotowymi i zobowiązane są do dokumentowania pochodzenia towarów, co ma kluczowe znaczenie w obrocie międzynarodowym i stanowi podstawę handlu zagranicznego i wspólnotowego.

NOWOŚĆ
WARSZTATY Z METODY FMEA i przygotowania Control Plan dla organizacji produkcyjnych

Szkolenie skierowane jest do kadry kierowniczej wyższego i średniego szczebla, managerów produkcji i jakości, liderów zespołów produkcyjnych, członków zespołów ds. wdrażania nowych produktów oraz kontrolerów i audytorów jakości.

Celem warsztatów jest zdobycie umiejętności praktycznego zastosowania analizy FMEA i przygotowania Control Plans, jak również zdolność rozpoznawania potencjalnych słabych punktów w procesie oraz szacowanie ich skutków. Dzięki szkoleniu zdobędą Państwo umiejętności pozwalające na samodzielne opracowywanie praktycznej i zgodnej z wymaganiami  dokumentacji dotyczącej produktu / procesu.

Szkolenie bazuje na przykładach i ćwiczeniach dotyczących procesów z organizacji Uczestników – ich produktem jest częściowa analiza FMEA operacji w procesach produkcyjnych Uczestników oraz oparte o nie Control Plans.

NEGOCJACJE Z PARTNERAMI Z AZJI, ze szczególnym uwzględnieniem Chin

Proces globalizacji, powodujący rozszerzenie praktycznie na cały świat obszarów: kontaktów międzynarodowych i prowadzenia biznesu, wymaga od wielu polskich instytucji czy przedsiębiorstw włączenia się do niego, co może być warunkiem ich przetrwania lub rozwoju w długoterminowej perspektywie.

Z każdym rokiem coraz większego znaczenia nabiera współpraca z krajami azjatyckimi, będącymi  głównym centrum światowej produkcji i handlu międzynarodowego, szczególnie z Chinami.Wiedza o partnerach pochodzących z tych krajów zwiększa szansę na prowadzenie biznesu z sukcesem.

Znajomość języka angielskiego i asortymentu towarowego nie jest już nie wystarczająca, żeby odnieść sukces na rynku międzynarodowym i musi być wsparta:

 • znajomością systemów politycznych i religijnych, zwyczajów kulturowych, szczególnie istotnych przy nawiązywaniu kontaktów  bezpośrednich
 • wiedzą o organizacji firm, zasadach ich funkcjonowania i procedurach podejmowania decyzji biznesowych
 • wiedzą na temat strategii i technik negocjacyjnych stosowanych w różnych regionach świata
NOWOŚĆ
OPTYMALIZACJA KOSZTÓW W PRZEDSIĘBIORSTWIE – ustalanie, analiza i wykorzystanie Rachunku Kosztów Działań (analiza ABC)

Szkolenie dla wszystkich, którzy mogą być w Firmach rozliczani za koszty. Po tym szkoleniu uczestnik będzie w stanie wyliczyć koszt każdego działania, nawet na potrzeby osobistych decyzji.

Szkolenie zawiera metody analizy i rozliczania kosztów z uwzględnieniem miejsca powstawania kosztów (MPK) oraz działań generujących koszty, sposoby kontroli kosztów – analizy odchyleń i dynamiki kosztów, omówienie rachunku kosztów i podstawowych modeli rachunku i kalkulacji kosztów. Szkolenie zawiera również sposoby zarządzania kosztami produktu.

W części praktycznej ćwiczenia obejmują kalkulacje podstawowych działań generujących koszty różnymi metodami.

NOWOŚĆ
KAIZEN I 5S w praktyce

Szkolenie w sposób warsztatowy pokaże uczestnikom w jaki sposób wdrażać odpowiednie narzędzia Kaizen i 5S w swoim środowisku zawodowym.

Na każdym etapie realizacji modułu szkoleniowego uczestnicy będą motywowani do aktywnego uczestnictwa w zajęciach. Służyć temu mają odpowiednie metody szkoleniowe, takie jak: dyskusja, symulacje, czy różnego rodzaju ćwiczenia. Ponadto uczestnicy przy każdym module poznają odpowiednie case studies, które ilustrować będą podjęte zagadnienia teoretyczne. To wszystko ma na celu lepsze zrozumienie podejmowanych kwestii oraz właściwe przełożenie nowo nabytej wiedzy na swoje środowisko zawodowe.

PLANOWANIE I HARMONOGRAMOWANIE PRODUKCJI

Celem szkolenia jest:

 • Zdobycie praktycznych umiejętności w zakresie produkcji: analizy i doskonalenia procesów produkcyjnych, standaryzowania pracy, równoważenia wydajności komórek produkcyjnych, analizy tzw. wąskich gardeł procesów produkcyjnych
 • Zapoznanie się z nowoczesnymi metodami sterowania produkcją: projektowaniem systemów „visual factory”, wykorzystaniem modeli MRP i CRP, wyrównywaniem produkcji, optymalizacją procesów towarzyszących
 • Wprowadzenie w nowoczesne metody harmonogramowania: metodę liniową, oraz metodę harmonogramowania sieciowego CPM/PERT/TOC (oparte o metodę ścieżki krytycznej i łańcucha krytycznego)
SPC (Statistical Proces Control) – szkolenie dla pracowników zajmujących się sterowaniem procesami produkcji i działów jakości.

Szkolenie adresowane jest do inżynierów produkcji i jakości, pracowników działów rozwoju, pracowników produkcji.
Korzyści dla uczestników:

 • Konstruowanie kart kontrolnych w oparciu o dane procesowe
 • Praca z procesem w oparciu o liczby
 • Doskonalenie umiejętności logiki rozumienia procesu
 • Reagowanie na sygnały rozregulowania procesu
 • Przykłady praktyczne projektów z różnych dziedzin przedsiębiorstwa
PLANOWANIE POTRZEB PRZEWOZOWYCH – warsztaty z 3-godzinnym case study

Szkolenie dedykowane jest do osób zajmujących się planowaniem i organizacją wysyłki towarów do klientów, zmuszonych do korzystania z usług przewoźników zewnętrznych.

Uczestnicy szkolenia dowiedzą się jak waga i specyficzne warunki towarów wpływają i warunkują dobór nie tylko przewoźnika, ale i środka transportowego tak, aby ładunek dotarł do adresata w wyznaczonym czasie, miejscu, warunkach i po najniższym koszcie.

Szkoleni nauczą się jak uwzględniać przepisy prawne, rodzące ograniczenia w przewozach w opracowaniu optymalnego planu wysyłek i jednocześnie zadbać o niskie koszty realizacji zleceń transportowych.

Uczestnicy nauczą się stosowania kalkulacji kosztowych i optymalizowania kosztów transportu uwzględniając różne sposoby pozyskiwania środków przewozowych.

PROCES REKRUTACJI. ROZMOWA KWALIFIKACYJNA z kandydatami na pracowników.
 • Prezentacja najnowocześniejszych technik pozyskiwania pracowników z wewnętrznego i zewnętrznego rynku pracy
 • Przygotowanie praktyczne do profesjonalnego prowadzenia rozmowy rekrutacyjnej na różnorodne stanowiska jako ważnego instrumentu menedżerskiego
 • Wypracowanie programu budowania prestiżowej marki pracodawcy „od wewnątrz”, poprzez działania samych pracowników
 • Możliwość skonstruowania profesjonalnego kwestionariusza do rozmowy kwalifikacyjnej na konkretne stanowiska według realnych potrzeb własnej firmy
 • Podniesienie możliwości konkurowania na rynku i poprawy wyników
lipiec 2017
NEGOCJACJE MERCHANDISINGOWE Z DETALISTĄ – wdrażanie merchandisingu poprzez efektywną komunikację
Po szkoleniu Uczestnicy będą potrafili przygotować się i skutecznie poprowadzić rozmowę handlową z Detalistą na temat zmian merchandisingowych, używając merytorycznych argumentów i języka korzyści. Poprzez scenki sytuacyjne i ćwiczenia wzmocnią umiejętności negocjacyjne z Detalistami, którzy stawiają wygórowane warunki współpracy i mają niestandardowe oczekiwania.
Szkolenie warsztatowe oparte na realnych doświadczeniach w pracy, gdzie formę wykładową sprowadzono do niezbędnego minimum, zastępując ją praktycznymi ćwiczeniami, pracą z planogramami sklepów, reportażem video, studiami przypadków oraz scenkami sytuacyjnymi, w których Uczestnicy mogą trenować realne sytuacje w kontakcie z detalistą i/lub osobami podejmującymi decyzje dotyczące zagospodarowania przestrzeni w sklepie.
Uczestnicy podczas szkolenia przechodzą praktyczny trening posługiwania się i wykorzystania specjalistycznych markerów służących do profesjonalnego wypisywania informacji cenowych na tzw. plakatach pustakach, etykietach cenowych i innych materiałach POS.
RÓŻNICE KULTUROWE W BIZNESIE. Jak radzić sobie z wielokulturowością w pracy zawodowej?

2 listopada 1972 roku Ludwig van Beethoven wyjechał z rodzinnego Bonn do Wiednia. Do celu dotarł 10 listopada tego samego roku. Ten odcinek dzisiaj można pokonać w kilka godzin i po załatwieniu sprawy wrócić w tym samym dniu do domu. Świat zmalał, biznes dzisiaj nie jest narodowy, ale międzynarodowy, globalny. Znajomość różnych kultur i sposobu, w jaki te kultury realizują zadania biznesowe jest podstawą osiągania sukcesu w tej dziedzinie.

Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z tematyką związaną z wieloma aspektami różnic kulturowych ważnych w realizowaniu zadań biznesowych.

Umiejętność zarządzania wielokulturowością pozwala na skuteczne, ale przede wszystkim bezproblemowe rozwiązywanie problemów wynikających z różnic pomiędzy krajami, firmami, zespołami międzynarodowymi. Warsztat pozwoli uczestnikom nabyć umiejętności z zakresu dochodzenia do kompromisu w środowisku międzynarodowym, poznania odmiennych stylów negocjowania, oraz umiejętnego zachowywania się w kontaktach międzynarodowych.

sierpień 2017
SKUTECZNA OBSŁUGA TRUDNEGO KLIENTA W PROCESIE REKLAMACJI kluczem do budowania długotrwałych relacji z wymagającym klientem
Zapraszamy Państwa do udziału w warsztatach szkoleniowych skierowanych do pracowników działów reklamacji i serwisów, działów obsługi klienta oraz działów handlowych, którzy pragną osiągnąć szczyty profesjonalizmu w pracy zawodowej.
Głównym celem warsztatów jest nabycie umiejętności negocjowania i asertywnego zachowania, wywierania wpływu na klientów w procesie reklamacji oraz rozwiązywania spraw spornych zgodnie z polityką firmy i ku zadowoleniu klientów.
wrzesień 2017
NOWOŚĆ
NEGOCJACJE HANDLOWE tylko dla sprzedawców i przedstawicieli handlowych

Po szkoleniu uczestnicy powinni cechować się umiejętnościami radzenia sobie z zastrzeżeniami Klientów dotyczących bardzo różnych wskaźników prezentowanej oferty.
Dowiedzą się w jaki sposób zwiększać efektywność swoich działań w zakresie sprzedaży szczególnie podczas końcowego etapu procesu sprzedaży, czyli zamykania sprzedaży i negocjacji handlowych.

Poprzez praktyczny trening zdobędą umiejętność stosowania modelu obalania obiekcji, kierowania procesem sprzedaży tak, aby sprzedać to co się zaplanowało.

Zapoznają się z teorią i praktyką negocjacyjną – jak osiągnąć założone cele.

PODSTAWOWE ZASADY FUNKCJONOWANIA ŁADU KORPORACYJNEGO W SPÓŁKACH

Ład korporacyjny (ang. corporate governance) to zbiór zasad postępowania, skierowanych zarówno do organów spółek oraz członków tych organów, jak i do większościowych i mniejszościowych akcjonariuszy. Zasady ładu korporacyjnego odnoszą się do szeroko rozumianego zarządzania spółką.

Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z polskimi zasadami ładu korporacyjnego opracowanymi przez Komitet Dobrych Praktyk oraz z praktyką polskich spółek.

NOWOŚĆ
TRENER WEWNĘTRZNY w firmie. Pozytywne zmiany w kulturze organizacyjnej. Rozwój kompetencji, poprawa komunikacji i wymiany informacji, większa motywacja i efekty pracy.

Zapraszamy na warsztaty w trakcie, których uczestnicy poznają praktyczne metody i techniki przekazywania wiedzy kolegom i koleżankom w pracy. Nauczą się dobierać metody i techniki uczenia dorosłych dostosowane do potrzeb konkretnego zadania, potencjału zespołu oraz założonych celów firmy.

Szkolenie adresowane jest do osób, które będą pełnić role trenerów wewnętrznych firmy wspierających nowych lub mniej doświadczonych kolegów i koleżanki.

ORGANIZACJA PRAC KANCELARYJNYCH ORAZ ZASADY ARCHIWIZACJI DOKUMENTACJI W FIRMIE/INSTYTUCJI. Obsługa kancelaryjna w systemie tradycyjnym i elektronicznym.

Doskonalenie umiejętności związanych z wykonywaniem prac kancelaryjnych, właściwego postępowania z korespondencją, organizowania i nadzorowania obiegu dokumentów wewnątrz firm, a także archiwizacją dokumentacji, profesjonalnym przechowywaniem dokumentacji oraz zaznajomienie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.

NOWOŚĆ
COMMUNICATION SKILLS TRAINING

In today’s competitive business world and difficult economic situation, effective communication skills training is more essential than ever before. It is the foundation on which companies and managers’ careers are built and a crucial component of success in business. What is more, today’s communication mostly is practiced in English.
Whether it’s a face-to-face or phone conversation and a professionally written e-mail exchange, a meaningful message or an important report entails establishing a connection that leaves a powerful impression. There are no any business relationships without professional communication.
październik 2017
NOWOŚĆ
MAGAZYNOWANIE chemikaliów i towarów niebezpiecznych

Celem szkolenia jest przekazanie szczegółowej wiedzy w zakresie problematyki magazynowania chemikaliów i towarów niebezpiecznych dotyczącej m. in. wymagań, warunków, ograniczeń oraz wyposażenia magazynów.

Korzyści dla uczestników:
 • Znajomość przepisów regulujących problematykę magazynowania towarów niebezpiecznych i chemikaliów
 • Umiejętność rozpoznawania zagrożeń mogących wystąpić  podczas magazynowania towarów niebezpiecznych i chemikaliów
 • Umiejętność doboru środków ochrony indywidualnej dla pracowników zaangażowanych w prace związane z magazynowaniem i transportem wewnątrzzakładowym
 • Umiejętność racjonalnego doboru wyposażenia magazynu – ograniczenie kosztów w przedsiębiorstwie
NOWOŚĆ
LEAN MANUFACTURING – system zarządzania oparty na przemyślanej i systematycznej redukcji strat w procesach oraz zaangażowaniu pracowników. 2-dniowe warsztaty z wykorzystaniem gry symulacyjnej.

A t u t y   s z k o l e n i a:
• Interaktywny charakter szkolenia prowadzony w formie warsztatów przeplatanych grą symulacyjną
• Wysokie kwalifikacje i bogate doświadczenie prowadzącego eksperta- praktyka
• Koncentracja na wykorzystywaniu wiedzy w praktyce
• Inspiracja pracowników do wdrożenia wiedzy w własnej firmie
• Liczne przykłady wykorzystania narzędzi w innych organizacjach
Szkolenie ma charakter warsztatowy i maksymalnie praktyczny w oparciu o  grę symulacyjną.

Gra symulacyjna polega na przedstawieniu różnicy w produkcji z zastosowaniem metody „pchaj” i metody „ciągnij” i składa się czterech faz procesu. Symulacja ta pozwoli uczestnikom szkolenia na zrozumienie na czym polega metoda „Just in Time”, jakie są wady i zalety tego systemu. W trakcie symulacji uczestnicy mają możliwość jednoczesnego uczestnictwa w procesie realizacji zlecenia, obserwowania jego przebiegu jak również konsekwencji wynikających z wad organizacyjnych i błędów decyzyjnych uczestników gry.

Wprowadzenie LM wpłynie na odchudzenie zarządzania i eliminacje wszelkiego typu marnotrawstwa.

ZARZĄDZANIE SZKOLENIAMI – od analizy potrzeb do oceny efektywności
Optymalizacja kosztów programów doskonalenia zawodowego – precyzyjna diagnoza potrzeb szkoleniowych oraz możliwość kontroli ich efektywności, skuteczne wdrażanie zmian, poprawa efektywności zarządzania ludźmi, wyższa wydajność i zadowolenie personelu.
 • nauczymy Cię  badać i analizować potrzeby szkoleniowe firmy
 • poznasz zasady planowania i budżetowania szkoleń w przedsiębiorstwie
 • przećwiczysz zasady doboru i weryfikacji zleceniobiorców szkoleń
 • nauczyś się dokonywać precyzyjnej ewaluacji szkoleń
 • otrzymasz procedurę szkoleniową oraz procedurę tworzenia grup trenerów wewnętrznych jako materiał dodatkowy
INWENTARYZACJA W MAGAZYNACH. ODPOWIEDZIALNOŚĆ MATERIALNA PRACOWNIKÓW MAGAZYNOWYCH

Celem szkolenia jest przygotowanie osób, które będą wykonywały lub nadzorowały prowadzenie procesu inwentaryzacji do jego skutecznego przeprowadzenia.

Korzyści ze szkolenia:
 • Uczestnicy szkolenia nauczą się sposobów przygotowania i wypełniania dokumentacji inwentaryzacyjnej zgodnie z obowiązującym prawem
 • Szkoleni będą potrafili zastosować w praktyce różne sposoby ustalania stanu faktycznego majątku przedsiębiorstwa
 • Będą znali zasady przeprowadzania inwentaryzacji z wykorzystaniem systemów kodowania towarów i zastosowania narzędzi informatycznych do ich odczytywania i rozliczania
ZARZĄDZANIE ZESPOŁEM PRODUKCYJNYM. Brygadzista, mistrz, kierownik – rozwijanie kompetencji menedżerskich

Podczas zajęć wskażemy rozwiązania, które uczestnicy: mistrzowie, brygadziści, kierownicy będą mogli wykorzystać w praktyce: Jak optymalnie wykorzystać swoje możliwości i potencjał podwładnych? Jak najskuteczniej zarządzać podległym personelem? Jak efektywnie delegować uprawnienia w oparciu o plan pracy? Jak obiektywnie oceniać pracownika,…

PRACE KONTROLNO-POMIAROWE URZĄDZEŃ I INSTALACJI ELEKTROENERGETYCZNYCH O NAPIĘCIU DO 1 KV. Zdobądź uprawnienia na pomiary elektryczne.

Zdobądź uprawnienia na pomiary elektryczne!

Kurs na pomiary elektryczne składa się z części teoretycznej oraz praktycznej i kończy się egzaminem przed komisją kwalifikacyjną. W wyniku pozytywnie zdanego egzaminu każdy uczestnik kursu uzyskuje świadectwo kwalifikacyjne do prac kontrolno-pomiarowych oraz do obsługi, konserwacji, remontu, montażu (jeżeli poprzednio już posiadał takie uprawnienia) uprawniające do wykonywania pracy na stanowiskach eksploatacji i dozoru.

Wydawane uprawnienia na pomiary elektryczne w formie świadectwa kwalifikacyjnego są ważne przez okres 5 lat i należy je odnawiać.

 

BUDOWANIE ZAANGAŻOWANIA I ODPOWIEDZIALNOŚCI PRACOWNIKÓW

Podstawowym zadaniem menedżera jest motywowanie podwładnych. Tylko dzięki zaangażowanym pracownikom firma jest w stanie się rozwijać, a nawet przetrwać większość rynkowych kryzysów.
Ale czy motywacja to to samo co zaangażowanie? Intuicyjnie wszyscy wiemy co oznacza ten termin, czujemy, że zaangażowanie jest ważne dla wyników firmy i jakości obsługi klienta. W praktyce, jak wykazały badania firmy AON Hewitt z 2011 roku prawie połowa menedżerów przyznaje, że na działania związane z budowaniem zaangażowania pracowników przeznacza od 2 do 5 dni w ciągu roku. Czas to zmienić.

listopad 2017
EFEKTYWNE ZARZĄDZANIE CZASEM – skrzynka z narzędziami
Przedstawiamy Państwu produkt szkoleniowy, który prawidłowo zastosowany znacząco poprawia efektywność pracy. Wdrożony jako standard skutkuje wzrostem konkurencyjności biznesowej. W myśl powiedzenia „czas to pieniądz” mogą Państwo zadbać o szybki zwrot z tej inwestycji wyciągając jak najwięcej z naszego warsztatu.
Uczestnicy zyskują szeroki pakiet praktycznych umiejętności poparty przykładami i ćwiczeniami. Poprawne zastosowanie proponowanego programu w rutynowym życiu zawodowym skutkuje znacznym ulepszeniem organizacji i wzrostem wydajności pracy. W następstwie ograniczeniu ulegają czas i poziom stresu potrzebne na realizację własnych celów (nie tylko zawodowych).
NOWOŚĆ
TRENER WEWNĘTRZNY w firmie. Pozytywne zmiany w kulturze organizacyjnej. Rozwój kompetencji, poprawa komunikacji i wymiany informacji, większa motywacja i efekty pracy.

Zapraszamy na warsztaty w trakcie, których uczestnicy poznają praktyczne metody i techniki przekazywania wiedzy kolegom i koleżankom w pracy. Nauczą się dobierać metody i techniki uczenia dorosłych dostosowane do potrzeb konkretnego zadania, potencjału zespołu oraz założonych celów firmy.

Szkolenie adresowane jest do osób, które będą pełnić role trenerów wewnętrznych firmy wspierających nowych lub mniej doświadczonych kolegów i koleżanki.

grudzień 2017
NOWOŚĆ
MAGAZYNOWANIE chemikaliów i towarów niebezpiecznych

Celem szkolenia jest przekazanie szczegółowej wiedzy w zakresie problematyki magazynowania chemikaliów i towarów niebezpiecznych dotyczącej m. in. wymagań, warunków, ograniczeń oraz wyposażenia magazynów.

Korzyści dla uczestników:
 • Znajomość przepisów regulujących problematykę magazynowania towarów niebezpiecznych i chemikaliów
 • Umiejętność rozpoznawania zagrożeń mogących wystąpić  podczas magazynowania towarów niebezpiecznych i chemikaliów
 • Umiejętność doboru środków ochrony indywidualnej dla pracowników zaangażowanych w prace związane z magazynowaniem i transportem wewnątrzzakładowym
 • Umiejętność racjonalnego doboru wyposażenia magazynu – ograniczenie kosztów w przedsiębiorstwie
ODPORNOŚĆ PSYCHICZNA – TRENING DLA MENEDŻERÓW

Praca menedżera to ciągłe wyzwania. Często wiążą się z nimi  praca pod presją czasu, stres, znużenie, wypalenie zawodowe, poczucie izolacji, brak sił i energii,  frustracja, poczucie zagrożenia a nawet poważne kryzysy życiowe. By osiągnąć cele nie wystarczy talent i inteligencja.
Kluczowa może okazać się odporność psychiczna – to jedna z podstawowych umiejętności, która ułatwia funkcjonowanie we współczesnym świecie, stanowi bazę do osiągnięcia sukcesu osobistego i zawodowego.  Ułatwia wyjście z trudnych sytuacji i nie pozwala na to, by problemy obezwładniły. Odporność osobista zwiększa naszą skuteczność, ponieważ pozwala na nabranie dystansu do siebie i otoczenia, szybszej regeneracji i dostępu do wypracowanych zasobów.
Badania pokazują, że w 80 proc. za odniesione sukcesy odpowiadają określone cechy składające się na odporność psychiczną. Jednocześnie odporność psychiczna wpływa na ok. 25% różnicy w wydajności pomiędzy różnymi osobami. Warto więc wzmacniać ją i rozwijać. Warto nauczyć się jak zwiększyć swoją elastyczność w sytuacji konfliktu i problemu oraz nabrać większej swobody w podejmowaniu trudnych decyzji.

PRACE KONTROLNO-POMIAROWE URZĄDZEŃ I INSTALACJI ELEKTROENERGETYCZNYCH O NAPIĘCIU DO 1 KV. Zdobądź uprawnienia na pomiary elektryczne.

Zdobądź uprawnienia na pomiary elektryczne!

Kurs na pomiary elektryczne składa się z części teoretycznej oraz praktycznej i kończy się egzaminem przed komisją kwalifikacyjną. W wyniku pozytywnie zdanego egzaminu każdy uczestnik kursu uzyskuje świadectwo kwalifikacyjne do prac kontrolno-pomiarowych oraz do obsługi, konserwacji, remontu, montażu (jeżeli poprzednio już posiadał takie uprawnienia) uprawniające do wykonywania pracy na stanowiskach eksploatacji i dozoru.

Wydawane uprawnienia na pomiary elektryczne w formie świadectwa kwalifikacyjnego są ważne przez okres 5 lat i należy je odnawiać.

 

SKUTECZNY MENEDŻER, czyli jak realizować cele i rozwijać potencjał pracowników
 • Poznanie własnych zalet i wad jako menedżera
 • Praktyka budowania zespołu skutecznie realizującego zadania
 • Podniesienie kwalifikacji wywierania wpływu na pracowników; budowania autorytetu
 • Rozwój umiejętności dzielenia się wiedzą w zespole oraz poznanie środków zapewniających skuteczny przepływ informacji w zespole i całej organizacji
 • Rozwój umiejętności skutecznego komunikowania się z pracownikami

Uczestnik otrzyma odpowiedzi na pytania:

 • Jak budować skuteczny zespół pracowników?
 • Jak radzić sobie z trudnymi pracownikami?
 • Jak wpływać na pracowników, aby motywować ich do pracy?
 • Jak podnosić własne kompetencje menedżerskie?
 • Jak rozwijać swój potencjał menedżera?
BUDOWANIE ZAANGAŻOWANIA I ODPOWIEDZIALNOŚCI PRACOWNIKÓW

Podstawowym zadaniem menedżera jest motywowanie podwładnych. Tylko dzięki zaangażowanym pracownikom firma jest w stanie się rozwijać, a nawet przetrwać większość rynkowych kryzysów.
Ale czy motywacja to to samo co zaangażowanie? Intuicyjnie wszyscy wiemy co oznacza ten termin, czujemy, że zaangażowanie jest ważne dla wyników firmy i jakości obsługi klienta. W praktyce, jak wykazały badania firmy AON Hewitt z 2011 roku prawie połowa menedżerów przyznaje, że na działania związane z budowaniem zaangażowania pracowników przeznacza od 2 do 5 dni w ciągu roku. Czas to zmienić.

NOWOŚĆ
ZARZĄDZANIE SPRZEDAŻĄ – projekt szkoleniowo-doradczy

Szkolenie przeznaczone dla osób zarządzających zespołami sprzedaży, zainteresowanych realizacją strategicznych celów, zmianą efektywności w dotychczasowym sposobie funkcjonowania zespołów handlowych.

Szkolenie jest dedykowane zarówno dyrektorom sprzedaży ogólnopolskiej jak i regionalnym dyrektorom lub kierownikom sprzedaży i koncentruje się na doskonaleniu umiejętności w zakresie budowania zespołu handlowego, oddziaływania na jego motywację za pomocą odpowiednio zaprojektowanego systemu motywacyjnego, właściwego planowania budżetu i podziału sprzedaży, wykorzystaniu narzędzi CRM w monitorowaniu wyników oraz rozwoju kompetencji zespołu sprzedaży.