PLANER

Szalenie łatwo jest zerwać łączność z człowiekiem. Jest to przede wszystkim kwestia zmiany tonu głosuWitold Gombrowicz

Menu

Harmonogram

Nazwa szkolenia Termin Miejsce
HR, kadry, sekretariat
ZMIANY W PRAWIE PRACY 2018 – 2019. RODO, nowe akta osobowe oraz inne ważne przepisy.

04.10.2019 ( 1 dzień )

20.11.2019 ( 1 dzień )

Katowice

Katowice

ODPORNOŚĆ PSYCHICZNA – TRENING DLA MENEDŻERÓW

10 - 11.10.2019 ( 2 )

Wisła

PRACOWNICZA KASA ZAPOMOGOWO – POŻYCZKOWA W 2019 r.

14.10.2019 ( 1 dzień )

Katowice

NOWOŚĆ
ZARZĄDZANIE PRACOWNIKAMI Z UKRAINY i krajów byłego ZSRR

17 - 18.10.2019 ( 2 )

Łódź

CONTROLLING PERSONALNY z wykorzystaniem arkusza kalkulacyjnego Excel

09 - 10.12.2019 ( 2 dni )

Katowice

ZARZĄDZANIE POKOLENIAMI – Boomersi i Millenialsi,  ODKRYJ I WYKORZYSTAJ ICH POTENCJAŁ!

26 - 27.09.2019 ( 2 )

Łódź (Bronisławów)

Planowanie, rozliczanie i ewidencjonowanie czasu pracy

30.10.2019 ( 1 dzień )

02.12.2019 ( 1 dzień )

Katowice

Katowice

EXCEL w zarządzaniu zasobami ludzkimi

14 - 15.11.2019 ( 2 dni )

Katowice

WARTOŚCIOWANIE STANOWISK PRACY

28 - 29.11.2019 ( 2 dni )

Katowice

PRACOWNICZE PROGRAMY KAPITAŁOWE w 2019 r.

05.12.2019 ( 1 dzień )

Katowice

Rozwój menedżerski
NEGOCJACJE ZAKUPOWE, kluczowe kompetencje do nowoczesnego i skutecznego negocjowania – projekt szkoleniowo-doradczy

23 - 24.09.2019 ( 2 )

09 - 10.12.2019 ( 2 )

Wisła

Ustroń

ZARZĄDZANIE POKOLENIAMI – Boomersi i Millenialsi,  ODKRYJ I WYKORZYSTAJ ICH POTENCJAŁ!

26 - 27.09.2019 ( 2 )

Łódź (Bronisławów)

NOWOŚĆ
EFEKTYWNE ZARZĄDZANIE W BIURZE I W USŁUGACH (Lean Service, Lean Office), czyli jak minimalizować marnotrawstwo. 2-dniowe szkolenie warsztatowe

03 - 04.10.2019 ( 2 dni )

Ustroń

NOWOŚĆ
NEGOCJACJE Z PARTNERAMI Z AZJI, ze szczególnym uwzględnieniem Chin

07 - 08.10.2019 ( 2 dni )

02 - 03.12.2019 ( 2 dni )

Ustroń

Wisła

NOWOŚĆ
ZARZĄDZANIE PRACOWNIKAMI Z UKRAINY i krajów byłego ZSRR

17 - 18.10.2019 ( 2 )

Łódź

NOWOŚĆ
ZARZĄDZANIE SOBĄ W CZASIE W DUCHU KAIZEN – bo czasem nie da się zarządzać

04 - 05.11.2019 ( 2 dni )

Wadowice

ZARZĄDZANIE RENTOWNOŚCIĄ SPRZEDAŻY – projekt szkoleniowo-doradczy

18 - 19.11.2019 ( 2 )

Ustroń

ODPORNOŚĆ PSYCHICZNA – TRENING DLA MENEDŻERÓW

10 - 11.10.2019 ( 2 )

Wisła

LEAN W GOSPODARCE MAGAZYNOWEJ I LOGISTYCE – optymalizacja kosztów magazynowania i utrzymania zapasów, usprawnienie przepływu towarów

14 - 15.10.2019

Ustroń

BUDOWANIE UMIEJĘTNOŚCI MENEDŻERSKICH dla ZARZĄDZAJĄCYCH SPRZEDAŻĄ

14 - 15.10.2019 ( 2 )

Ustroń

OPTYMALIZACJA KOSZTÓW W PRZEDSIĘBIORSTWIE – ustalanie, analiza i wykorzystanie Rachunku Kosztów Działań (analiza ABC)

17 - 18.10.2019

02 - 03.12.2019 ( 2 dni )

Ustroń

Katowice

SKUTECZNA ROZMOWA TELEFONICZNA z Kontrahentem

21 - 22.10.2019 ( 2 )

Ustroń

ZARZĄDZANIE ZESPOŁEM PRODUKCYJNYM – rozwój umiejętności menedżerskich brygadzistów, mistrzów, kierowników

24 - 25.10.2019

14 - 15.11.2019

19 - 20.12.2019

Wisła

Katowice

Ustroń

PARTYCYPACYJNY MENEDŻER ZARZĄDZAJĄCY ZESPOŁEM HANDLOWCÓW w branży FMCG

18 - 19.11.2019 ( 2 )

Ustroń

ZARZĄDZANIE SOBĄ I WŁASNYM CZASEM, czyli jak efektywniej pracować bez marnowania czasu i bez stresu

21.11.2019 ( 1 dzień )

Katowice

KAIZEN I 5S w praktyce

21 - 22.11.2019 ( 2 dni )

Katowice

USPRAWNIENIE PROCESÓW za pomocą „Value Stream Mapping” w oparciu o BABOK®

21 - 22.11.2019

Ustroń

NEGOCJACJE HANDLOWE tylko dla sprzedawców i przedstawicieli handlowych

25 - 26.11.2019 ( 2 )

Wisła

NOWOŚĆ
KAIZEN PERSONALNY – strategia zrównoważonego rozwoju osobistego, czyli jak poradzić sobie w świecie nadmiaru. 2-dniowe szkolenie warsztatowe

02 - 03.12.2019 ( 2 dni )

Wisła

NOWOŚĆ
Trening kreatywnego myślenia i twórczego rozwiązywania problemów

09 - 10.12.2019 ( 2 dni )

Wisła

AKADEMIA MIĘDZYNARODOWEGO NEGOCJATORA BIZNESOWEGO

27 - 29.11.2019 ( 3 dni )

Ustroń

WARTOŚCIOWANIE STANOWISK PRACY

28 - 29.11.2019 ( 2 dni )

Katowice

ZARZĄDZANIE SPRZEDAŻĄ – projekt szkoleniowo-doradczy

02 - 03.12.2019 ( 2 )

Wisła

AKADEMIA EFEKTYWNEGO HANDLOWCA – szkolenie dla działu handlowego

25 - 26.11.2019

Wadowice

Rozwój interpersonalny
NOWOŚĆ
Trening kreatywnego myślenia i twórczego rozwiązywania problemów

09 - 10.12.2019 ( 2 dni )

Wisła

NEGOCJACJE ZAKUPOWE, kluczowe kompetencje do nowoczesnego i skutecznego negocjowania – projekt szkoleniowo-doradczy

23 - 24.09.2019 ( 2 )

09 - 10.12.2019 ( 2 )

Wisła

Ustroń

ODPORNOŚĆ PSYCHICZNA – TRENING DLA MENEDŻERÓW

10 - 11.10.2019 ( 2 )

Wisła

BUDOWANIE UMIEJĘTNOŚCI MENEDŻERSKICH dla ZARZĄDZAJĄCYCH SPRZEDAŻĄ

14 - 15.10.2019 ( 2 )

Ustroń

ZARZĄDZANIE ZESPOŁEM PRODUKCYJNYM – rozwój umiejętności menedżerskich brygadzistów, mistrzów, kierowników

24 - 25.10.2019

14 - 15.11.2019

19 - 20.12.2019

Wisła

Katowice

Ustroń

NOWOŚĆ
ZARZĄDZANIE SOBĄ W CZASIE W DUCHU KAIZEN – bo czasem nie da się zarządzać

04 - 05.11.2019 ( 2 dni )

Wadowice

ZARZĄDZANIE SOBĄ I WŁASNYM CZASEM, czyli jak efektywniej pracować bez marnowania czasu i bez stresu

21.11.2019 ( 1 dzień )

Katowice

Prawo pracy
ZMIANY W PRAWIE PRACY 2018 – 2019. RODO, nowe akta osobowe oraz inne ważne przepisy.

04.10.2019 ( 1 dzień )

20.11.2019 ( 1 dzień )

Katowice

Katowice

Planowanie, rozliczanie i ewidencjonowanie czasu pracy

30.10.2019 ( 1 dzień )

02.12.2019 ( 1 dzień )

Katowice

Katowice

WARTOŚCIOWANIE STANOWISK PRACY

28 - 29.11.2019 ( 2 dni )

Katowice

PRACOWNICZE PROGRAMY KAPITAŁOWE w 2019 r.

05.12.2019 ( 1 dzień )

Katowice

Prawo
DYREKTYWA MASZYNOWA I NARZĘDZIOWA W PRAKTYCE. Bezpieczeństwo eksploatacji i użytkowania maszyn – wymagania zasadnicze i minimalne

14.10.2019

16.12.2019

Katowice

Katowice

MAGAZYNOWANIE chemikaliów i towarów niebezpiecznych

16.10.2019 ( 1 )

04.12.2019 ( 1 )

Katowice

Katowice

PRZEPISY CELNE W MIĘDZYNARODOWYM I WEWNĄTRZUNIJNYM OBROCIE TOWAROWYM

16 - 17.10.2019 ( 2 dni )

04 - 05.12.2019 ( 2 dni )

Katowice

Wisła

RESURS – zmiany w przepisach w zakresie eksploatacji UTB

17.10.2019 ( 1 dzień )

12.12.2019 ( 1 dzień )

Katowice

Katowice

BEZPIECZEŃSTWO W TRANSPORCIE WEWNĄTRZZAKŁADOWYM oraz przy składowaniu i magazynowaniu

21.10.2019

18.12.2019

Katowice

Katowice

BEZPIECZEŃSTWO PRZEWOZU DROGOWEGO TOWARÓW NIEBEZPIECZNYCH – ADR. Warsztaty związane z wypełnianiem dokumentacji przewozowej.

06.11.2019 ( 1 )

Katowice

NOWOŚĆ
REKLAMACJE – ASPEKT PRAWNY – warsztaty z rozwiązywania kazusów

15.11.2019 ( 1 )

Kraków

DOBÓR I STOSOWANIE ŚRODKÓW OCHRONY INDYWIDUALNEJ NA STANOWISKACH PRACY

18.11.2019

Katowice

PRACOWNICZE PROGRAMY KAPITAŁOWE w 2019 r.

05.12.2019 ( 1 dzień )

Katowice

Ekonomia, finanse
ŚRODKI TRWAŁE W 2019 ROKU Z UWZGLĘDNIENIEM NAJNOWSZYCH ZMIAN

02 - 03.10.2019

05 - 06.11.2019

Ustroń

Katowice

NOWOŚĆ
POCHODZENIE TOWARU w regulacjach celnych Unii Europejskiej

02.10.2019 ( 1 dzień )

03.12.2019 ( 1 dzień )

Katowice

Katowice

INWENTARYZACJA ROCZNA – metody i terminy jej przeprowadzania

07.10.2019

16.12.2019

Katowice

Katowice

PRACOWNICZA KASA ZAPOMOGOWO – POŻYCZKOWA W 2019 r.

14.10.2019 ( 1 dzień )

Katowice

INTRASTAT W PRAKTYCE – zmiany w 2019 roku

15.10.2019 ( 1 dzień )

03.12.2019 ( 1 dzień )

Katowice

Katowice

KSIĘGOWOŚĆ PROJEKTÓW UNIJNYCH

15 - 16.10.2019

03 - 04.12.2019

Katowice

Wisła

INWENTARYZACJA W MAGAZYNACH. ODPOWIEDZIALNOŚĆ MATERIALNA PRACOWNIKÓW MAGAZYNOWYCH

16.10.2019 ( 1 dzień )

20.11.2019 ( 1 dzień )

Katowice

Katowice

Sprzedaż, zakupy
NEGOCJACJE ZAKUPOWE, kluczowe kompetencje do nowoczesnego i skutecznego negocjowania – projekt szkoleniowo-doradczy

23 - 24.09.2019 ( 2 )

09 - 10.12.2019 ( 2 )

Wisła

Ustroń

NOWOŚĆ
NEGOCJACJE Z PARTNERAMI Z AZJI, ze szczególnym uwzględnieniem Chin

07 - 08.10.2019 ( 2 dni )

02 - 03.12.2019 ( 2 dni )

Ustroń

Wisła

BUDOWANIE UMIEJĘTNOŚCI MENEDŻERSKICH dla ZARZĄDZAJĄCYCH SPRZEDAŻĄ

14 - 15.10.2019 ( 2 )

Ustroń

OPTYMALIZACJA KOSZTÓW W PRZEDSIĘBIORSTWIE – ustalanie, analiza i wykorzystanie Rachunku Kosztów Działań (analiza ABC)

17 - 18.10.2019

02 - 03.12.2019 ( 2 dni )

Ustroń

Katowice

SKUTECZNA ROZMOWA TELEFONICZNA z Kontrahentem

21 - 22.10.2019 ( 2 )

Ustroń

METODY OCENY I WYBORU DOSTAWCÓW

14 - 15.11.2019 ( 2 dni )

Katowice

ZDOBYWANIE RYNKÓW ZAGRANICZNYCH w warunkach globalizacji

14 - 15.11.2019 ( 2 dni )

Ustroń

NOWOŚĆ
REKLAMACJE – ASPEKT PRAWNY – warsztaty z rozwiązywania kazusów

15.11.2019 ( 1 )

Kraków

ZARZĄDZANIE RENTOWNOŚCIĄ SPRZEDAŻY – projekt szkoleniowo-doradczy

18 - 19.11.2019 ( 2 )

Ustroń

EXCEL W DZIALE SPRZEDAŻY – praktyczne warsztaty dla handlowców

18 - 19.11.2019 ( 2 dni )

Katowice

PARTYCYPACYJNY MENEDŻER ZARZĄDZAJĄCY ZESPOŁEM HANDLOWCÓW w branży FMCG

18 - 19.11.2019 ( 2 )

Ustroń

NOWOŚĆ
INCOTERMS 2020® – NAJNOWSZA WERSJA – ZMIANY OD 1 STYCZNIA 2020 – jak je rozumieć, stosować i nie popełniać błędów.

20.11.2019 ( 1 dzień )

29.01.2020 ( 1 dzień )

24.02.2020 ( 1 dzień )

24.03.2020 ( 1 dzień )

Katowice

Katowice

Kraków

Katowice

AKADEMIA EFEKTYWNEGO HANDLOWCA – szkolenie dla działu handlowego

25 - 26.11.2019

Wadowice

NEGOCJACJE HANDLOWE tylko dla sprzedawców i przedstawicieli handlowych

25 - 26.11.2019 ( 2 )

Wisła

AKADEMIA MIĘDZYNARODOWEGO NEGOCJATORA BIZNESOWEGO

27 - 29.11.2019 ( 3 dni )

Ustroń

ZARZĄDZANIE SPRZEDAŻĄ – projekt szkoleniowo-doradczy

02 - 03.12.2019 ( 2 )

Wisła

NOWOŚĆ
Trening kreatywnego myślenia i twórczego rozwiązywania problemów

09 - 10.12.2019 ( 2 dni )

Wisła

Marketing
ZDOBYWANIE RYNKÓW ZAGRANICZNYCH w warunkach globalizacji

14 - 15.11.2019 ( 2 dni )

Ustroń

Produkcja
Operator wózków jezdniowych podnośnikowych wraz z obsługą i wymianą butli gazowej kat. II WJO

18 - 23.09.2019

14 - 17.10.2019

25 - 28.11.2019

Katowice (Mikołów)

Katowice (Mikołów)

Katowice (Mikołów)

ZARZĄDZANIE POKOLENIAMI – Boomersi i Millenialsi,  ODKRYJ I WYKORZYSTAJ ICH POTENCJAŁ!

26 - 27.09.2019 ( 2 )

Łódź (Bronisławów)

Kurs KONTROLERA ZAWIESI. Bezpieczna eksploatacja.

07.10.2019 ( 1 dzień )

22.11.2019 ( 1 dzień )

Katowice (Mikołów)

Katowice (Mikołów)

OBSŁUGA SUWNICY STEROWANEJ Z POZIOMU ROBOCZEGO OGÓLNEGO PRZEZNACZENIA KAT. II S w tym bezprzewodowo

07 - 09.10.2019

18 - 20.11.2019

Katowice (Mikołów)

Katowice (Mikołów)

DYREKTYWA MASZYNOWA I NARZĘDZIOWA W PRAKTYCE. Bezpieczeństwo eksploatacji i użytkowania maszyn – wymagania zasadnicze i minimalne

14.10.2019

16.12.2019

Katowice

Katowice

LEAN W GOSPODARCE MAGAZYNOWEJ I LOGISTYCE – optymalizacja kosztów magazynowania i utrzymania zapasów, usprawnienie przepływu towarów

14 - 15.10.2019

Ustroń

PLANOWANIE I HARMONOGRAMOWANIE PRODUKCJI. Zwiększenie efektywności procesów produkcyjnych w przedsiębiorstwie

17 - 18.10.2019 ( 2 dni )

12 - 13.12.2019 ( 2 dni )

Ustroń

Wisła

RESURS – zmiany w przepisach w zakresie eksploatacji UTB

17.10.2019 ( 1 dzień )

12.12.2019 ( 1 dzień )

Katowice

Katowice

NOWOŚĆ
ZARZĄDZANIE PRACOWNIKAMI Z UKRAINY i krajów byłego ZSRR

17 - 18.10.2019 ( 2 )

Łódź

LEAN MANUFACTURING – system zarządzania oparty na przemyślanej i systematycznej redukcji strat w procesach oraz zaangażowaniu pracowników. 2-dniowe warsztaty z wykorzystaniem gry symulacyjnej.

17 - 18.10.2019

12 - 13.12.2019

Wisła

Ustroń

BEZPIECZEŃSTWO W TRANSPORCIE WEWNĄTRZZAKŁADOWYM oraz przy składowaniu i magazynowaniu

21.10.2019

18.12.2019

Katowice

Katowice

ZARZĄDZANIE ZESPOŁEM PRODUKCYJNYM – rozwój umiejętności menedżerskich brygadzistów, mistrzów, kierowników

24 - 25.10.2019

14 - 15.11.2019

19 - 20.12.2019

Wisła

Katowice

Ustroń

WARSZTATY Z METODY FMEA i przygotowania Control Plan dla organizacji produkcyjnych

24 - 25.10.2019 ( 2 dni )

Katowice

ZARZĄDZANIE, PLANOWANIE I HARMONOGRAMOWANIE PRODUKCJI– Lean, TOC”- szkolenie menedżerskie, program w zakresie stosowanej terminologii, promowanych metod logistycznych jest zgodny ze standardem MRPII i APICS® (3 dni)

12 - 14.11.2019 ( 3 )

Żywiec (Przyłęków)

PLANOWANIE I ZARZĄDZANIE MAGAZYNAMI

14 - 15.11.2019

Wisła

KAIZEN TOOLBOX – podstawowe i zaawansowane narzędzia pracy – warsztaty menedżerskie

18 - 19.11.2019

Wisła

KAIZEN I 5S w praktyce

21 - 22.11.2019 ( 2 dni )

Katowice

NOWOŚĆ
KAIZEN PERSONALNY – strategia zrównoważonego rozwoju osobistego, czyli jak poradzić sobie w świecie nadmiaru. 2-dniowe szkolenie warsztatowe

02 - 03.12.2019 ( 2 dni )

Wisła

Logistyka, transport, spedycja
ZARZĄDZANIE ZAPASAMI – optymalizacja kosztów zapasów

16 - 17.09.2019 ( 2 dni )

07 - 08.11.2019 ( 2 dni )

Szczyrk

Ustroń

NOWOŚĆ
POCHODZENIE TOWARU w regulacjach celnych Unii Europejskiej

02.10.2019 ( 1 dzień )

03.12.2019 ( 1 dzień )

Katowice

Katowice

CERTYFIKOWANY SPECJALISTA DS. CELNYCH

11.10 - 07.12.2019 ( 9:00-16:00 )

Katowice (Mikołów)

LEAN W GOSPODARCE MAGAZYNOWEJ I LOGISTYCE – optymalizacja kosztów magazynowania i utrzymania zapasów, usprawnienie przepływu towarów

14 - 15.10.2019

Ustroń

INTRASTAT W PRAKTYCE – zmiany w 2019 roku

15.10.2019 ( 1 dzień )

03.12.2019 ( 1 dzień )

Katowice

Katowice

PRZEPISY CELNE W MIĘDZYNARODOWYM I WEWNĄTRZUNIJNYM OBROCIE TOWAROWYM

16 - 17.10.2019 ( 2 dni )

04 - 05.12.2019 ( 2 dni )

Katowice

Wisła

MAGAZYNOWANIE chemikaliów i towarów niebezpiecznych

16.10.2019 ( 1 )

04.12.2019 ( 1 )

Katowice

Katowice

INWENTARYZACJA W MAGAZYNACH. ODPOWIEDZIALNOŚĆ MATERIALNA PRACOWNIKÓW MAGAZYNOWYCH

16.10.2019 ( 1 dzień )

20.11.2019 ( 1 dzień )

Katowice

Katowice

LEAN MANUFACTURING – system zarządzania oparty na przemyślanej i systematycznej redukcji strat w procesach oraz zaangażowaniu pracowników. 2-dniowe warsztaty z wykorzystaniem gry symulacyjnej.

17 - 18.10.2019

12 - 13.12.2019

Wisła

Ustroń

OPTYMALIZACJA KOSZTÓW W PRZEDSIĘBIORSTWIE – ustalanie, analiza i wykorzystanie Rachunku Kosztów Działań (analiza ABC)

17 - 18.10.2019

02 - 03.12.2019 ( 2 dni )

Ustroń

Katowice

PLANOWANIE I HARMONOGRAMOWANIE PRODUKCJI. Zwiększenie efektywności procesów produkcyjnych w przedsiębiorstwie

17 - 18.10.2019 ( 2 dni )

12 - 13.12.2019 ( 2 dni )

Ustroń

Wisła

INCOTERMS® 2020 zmiany reguł dotyczących krajowych i międzynarodowych warunków dostawy towarów

18.10.2019

06.12.2019

Katowice

Katowice

WARSZTATY Z METODY FMEA i przygotowania Control Plan dla organizacji produkcyjnych

24 - 25.10.2019 ( 2 dni )

Katowice

LOGISTYKA W PRZEDSIĘBIORSTWIE

24 - 25.10.2019 ( 2 dni )

Katowice

EXCEL W LOGISTYCE

24 - 25.10.2019 ( 2 dni )

Katowice

BEZPIECZEŃSTWO PRZEWOZU DROGOWEGO TOWARÓW NIEBEZPIECZNYCH – ADR. Warsztaty związane z wypełnianiem dokumentacji przewozowej.

06.11.2019 ( 1 )

Katowice

ZARZĄDZANIE, PLANOWANIE I HARMONOGRAMOWANIE PRODUKCJI– Lean, TOC”- szkolenie menedżerskie, program w zakresie stosowanej terminologii, promowanych metod logistycznych jest zgodny ze standardem MRPII i APICS® (3 dni)

12 - 14.11.2019 ( 3 )

Żywiec (Przyłęków)

METODY OCENY I WYBORU DOSTAWCÓW

14 - 15.11.2019 ( 2 dni )

Katowice

PLANOWANIE I ZARZĄDZANIE MAGAZYNAMI

14 - 15.11.2019

Wisła

KAIZEN TOOLBOX – podstawowe i zaawansowane narzędzia pracy – warsztaty menedżerskie

18 - 19.11.2019

Wisła

NOWOŚĆ
INCOTERMS 2020® – NAJNOWSZA WERSJA – ZMIANY OD 1 STYCZNIA 2020 – jak je rozumieć, stosować i nie popełniać błędów.

20.11.2019 ( 1 dzień )

29.01.2020 ( 1 dzień )

24.02.2020 ( 1 dzień )

24.03.2020 ( 1 dzień )

Katowice

Katowice

Kraków

Katowice

KAIZEN I 5S w praktyce

21 - 22.11.2019 ( 2 dni )

Katowice

USPRAWNIENIE PROCESÓW za pomocą „Value Stream Mapping” w oparciu o BABOK®

21 - 22.11.2019

Ustroń

NOWOŚĆ
KAIZEN PERSONALNY – strategia zrównoważonego rozwoju osobistego, czyli jak poradzić sobie w świecie nadmiaru. 2-dniowe szkolenie warsztatowe

02 - 03.12.2019 ( 2 dni )

Wisła

Prawo celne
NOWOŚĆ
POCHODZENIE TOWARU w regulacjach celnych Unii Europejskiej

02.10.2019 ( 1 dzień )

03.12.2019 ( 1 dzień )

Katowice

Katowice

CERTYFIKOWANY SPECJALISTA DS. CELNYCH

11.10 - 07.12.2019 ( 9:00-16:00 )

Katowice (Mikołów)

INTRASTAT W PRAKTYCE – zmiany w 2019 roku

15.10.2019 ( 1 dzień )

03.12.2019 ( 1 dzień )

Katowice

Katowice

PRZEPISY CELNE W MIĘDZYNARODOWYM I WEWNĄTRZUNIJNYM OBROCIE TOWAROWYM

16 - 17.10.2019 ( 2 dni )

04 - 05.12.2019 ( 2 dni )

Katowice

Wisła

INCOTERMS® 2020 zmiany reguł dotyczących krajowych i międzynarodowych warunków dostawy towarów

18.10.2019

06.12.2019

Katowice

Katowice

SPECJALNE PROCEDURY CELNE – wytyczne, tryb i warunki stosowania. Procedura uproszczona – sposób na usprawnienie obsługi celnej przedsiębiorców.

23.10.2019 ( 1 dzień )

22.11.2019 ( 1 dzień )

Katowice

Katowice

PRAWO CELNE dla przedsiębiorców zaczynających działalność w sektorze obrotu towarowego z krajami trzecimi – kompendium dla początkujących

06.11.2019 ( 1 dzień )

Katowice

PRZEPISY CELNE – aktualne zmiany. Ułatwienia i uproszczenia w obrocie towarowym z krajami trzecimi. Współpraca z organami celnymi

07.11.2019 ( 1 dzień )

Katowice

NOWOŚĆ
INCOTERMS 2020® – NAJNOWSZA WERSJA – ZMIANY OD 1 STYCZNIA 2020 – jak je rozumieć, stosować i nie popełniać błędów.

20.11.2019 ( 1 dzień )

29.01.2020 ( 1 dzień )

24.02.2020 ( 1 dzień )

24.03.2020 ( 1 dzień )

Katowice

Katowice

Kraków

Katowice

UPOWAŻNIONY PRZEDSIĘBIORCA – AEO. Szansa na zwiększenie bezpieczeństwa w łańcuchu dostaw i ułatwienia dla przedsiebiorców

10.12.2019

Katowice

IT
EXCEL W BIZNESIE – optymalizacja pracy w arkuszu kalkulacyjnym (poziom średniozaawansowany)

08 - 09.10.2019 ( 2 dni )

Katowice

NOWOŚĆ
WPROWADZENIE DO ZAWODU FRONT END DEVELOPERA

21.10 - 01.11.2019 ( 10 )

Katowice (Mikołów)

EXCEL W LOGISTYCE

24 - 25.10.2019 ( 2 dni )

Katowice

EXCEL w zarządzaniu zasobami ludzkimi

14 - 15.11.2019 ( 2 dni )

Katowice

EXCEL W DZIALE SPRZEDAŻY – praktyczne warsztaty dla handlowców

18 - 19.11.2019 ( 2 dni )

Katowice

CONTROLLING PERSONALNY z wykorzystaniem arkusza kalkulacyjnego Excel

09 - 10.12.2019 ( 2 dni )

Katowice

Uprawnienia G1, G2, G3
SZKOLENIA ENERGETYCZNE: ELEKTRYCZNE – G1, CIEPLNE – G2 I GAZOWE – G3, wraz z egzaminem państwowym w pełnym zakresie czynności eksploatacyjnych

25.10.2019

21.11.2019

20.12.2019

Katowice (Mikołów)

Katowice (Mikołów)

Katowice (Mikołów)

Uprawnienia UDT
Operator wózków jezdniowych podnośnikowych wraz z obsługą i wymianą butli gazowej kat. II WJO

18 - 23.09.2019

14 - 17.10.2019

25 - 28.11.2019

Katowice (Mikołów)

Katowice (Mikołów)

Katowice (Mikołów)

Kurs KONTROLERA ZAWIESI. Bezpieczna eksploatacja.

07.10.2019 ( 1 dzień )

22.11.2019 ( 1 dzień )

Katowice (Mikołów)

Katowice (Mikołów)

OBSŁUGA SUWNICY STEROWANEJ Z POZIOMU ROBOCZEGO OGÓLNEGO PRZEZNACZENIA KAT. II S w tym bezprzewodowo

07 - 09.10.2019

18 - 20.11.2019

Katowice (Mikołów)

Katowice (Mikołów)

RESURS – zmiany w przepisach w zakresie eksploatacji UTB

17.10.2019 ( 1 dzień )

12.12.2019 ( 1 dzień )

Katowice

Katowice

SZKOLENIA ENERGETYCZNE: ELEKTRYCZNE – G1, CIEPLNE – G2 I GAZOWE – G3, wraz z egzaminem państwowym w pełnym zakresie czynności eksploatacyjnych

25.10.2019

21.11.2019

20.12.2019

Katowice (Mikołów)

Katowice (Mikołów)

Katowice (Mikołów)

I pomoc , BHP
Kurs KONTROLERA ZAWIESI. Bezpieczna eksploatacja.

07.10.2019 ( 1 dzień )

22.11.2019 ( 1 dzień )

Katowice (Mikołów)

Katowice (Mikołów)

DYREKTYWA MASZYNOWA I NARZĘDZIOWA W PRAKTYCE. Bezpieczeństwo eksploatacji i użytkowania maszyn – wymagania zasadnicze i minimalne

14.10.2019

16.12.2019

Katowice

Katowice

MAGAZYNOWANIE chemikaliów i towarów niebezpiecznych

16.10.2019 ( 1 )

04.12.2019 ( 1 )

Katowice

Katowice

BEZPIECZEŃSTWO W TRANSPORCIE WEWNĄTRZZAKŁADOWYM oraz przy składowaniu i magazynowaniu

21.10.2019

18.12.2019

Katowice

Katowice

DOBÓR I STOSOWANIE ŚRODKÓW OCHRONY INDYWIDUALNEJ NA STANOWISKACH PRACY

18.11.2019

Katowice

Jakość
ŚRODKI TRWAŁE W 2019 ROKU Z UWZGLĘDNIENIEM NAJNOWSZYCH ZMIAN

02 - 03.10.2019

05 - 06.11.2019

Ustroń

Katowice

NOWOŚĆ
EFEKTYWNE ZARZĄDZANIE W BIURZE I W USŁUGACH (Lean Service, Lean Office), czyli jak minimalizować marnotrawstwo. 2-dniowe szkolenie warsztatowe

03 - 04.10.2019 ( 2 dni )

Ustroń

INWENTARYZACJA ROCZNA – metody i terminy jej przeprowadzania

07.10.2019

16.12.2019

Katowice

Katowice

KSIĘGOWOŚĆ PROJEKTÓW UNIJNYCH

15 - 16.10.2019

03 - 04.12.2019

Katowice

Wisła

RESURS – zmiany w przepisach w zakresie eksploatacji UTB

17.10.2019 ( 1 dzień )

12.12.2019 ( 1 dzień )

Katowice

Katowice

NOWOŚĆ
ZARZĄDZANIE SOBĄ W CZASIE W DUCHU KAIZEN – bo czasem nie da się zarządzać

04 - 05.11.2019 ( 2 dni )

Wadowice

wrzesień 2019
NOWOŚĆ
REKLAMACJE – ASPEKT PRAWNY – warsztaty z rozwiązywania kazusów

Prowadzenie działalności gospodarczej polegającej na dokonywaniu sprzedaży towarów lub świadczenia usług nieuchronnie wiąże się z tematem reklamacji ze strony Klientów. Stale rozwijające i zmieniające się prawo prokonsumenckie wymusza na podmiotach stojących po teoretycznie mocniejszej stronie – sprzedawcy, dostosowywanie się do nowych rozwiązań.
Celem szkolenia jest poszerzenie wiedzy przedsiębiorców lub osób zajmujących się reklamacjami w zakresie praw i obowiązków związanych z wadliwością sprzedanego towaru. Osoba uczestnicząca w szkoleniu otrzyma wiedzę wynikającą z języka prawnego i prawniczego, uzupełnioną o dotychczasową linię orzeczniczą oraz praktykę państwowych instytucji.
Niepodważalną i niezbywalną korzyścią dla uczestnika szkolenia jest zdobyta wiedza, którą można wykorzystać zarówno w pracy zawodowej, jak i w życiu prywatnym. Wymierną korzyścią dla przedsiębiorcy, który uczestniczy w szkoleniu lub którego pracownicy są uczestnikami szkolenia jest zmniejszenie ryzyka wystąpienia negatywnych skutków kontroli ze strony wyspecjalizowanych instytucji i urzędów państwowych. Działanie zgodnie z prawem i w sposób dozwolony przez prawo buduje również prestiż firmy oraz zdobywa zaufanie Klientów.
NEGOCJACJE ZAKUPOWE, kluczowe kompetencje do nowoczesnego i skutecznego negocjowania – projekt szkoleniowo-doradczy

Szkolenie z negocjacji, to intensywny trening dedykowany osobom, które na co dzień prowadzą negocjacje handlowe lub zakupowe oraz uczestniczą w negocjacjach umów, warunków współpracy, dla kupców oraz innych osób wspierających proces zakupów, negocjujących strategiczne porozumienia z określeniem warunków bieżącej lub przyszłej współpracy z dostawcami, w sytuacjach budujących napięcie i konflikty.

Szkolenie prowadzone jest metodą warsztatową, Uczestnicy otrzymają w szkoleniu oprócz bogatego arsenału nowych technik również unikalne metody pracy nad rolą negocjatora, stanowiące kluczowe kompetencje do nowoczesnego i skutecznego negocjowania.

Program szkolenia uczy budowania scenariuszy negocjacyjnych połączonych z analizą i doborem wariantów ich realizacji w kontekście korzyści i strat będących skutkiem negocjowania bądź renegocjowania.

Oprócz wiedzy negocjacyjnej oraz pracy na postawach i zachowaniach szkolenie daje możliwość praktycznego zastosowania umiejętności w symulowanych sytuacjach negocjacyjnych osadzonych w realiach zakupowych.

Szkolenie ukierunkowane jest na rozwiązywanie problemów negocjacyjnych i sytuacji konfliktowych, na zasadzie kooperacji, która warunkuje poprawną współpracę i relacje po ustaniu negocjacji lub sytuacji konfliktowej.

RESURS – zmiany w przepisach w zakresie eksploatacji UTB

Celem szkolenia jest przekazanie wiedzy na temat aktualnych przepisów dotyczących regulacji prawnych w zakresie eksploatacji UTB.

Szkolenie skierowane jest do właścicieli urządzeń transportu bliskiego, pracowników służb utrzymania ruchu oraz służb BHP w przedsiębiorstwach użytkujących urządzenia transportu bliskiego oraz konserwatorów i serwisantów urządzeń transportu bliskiego.

ZARZĄDZANIE POKOLENIAMI – Boomersi i Millenialsi,  ODKRYJ I WYKORZYSTAJ ICH POTENCJAŁ!

Korzyści dla Ciebie i Organizacji:

 • Zgłębienie specyfiki myślenia pracowników wszystkich pokoleń  oraz ich systemu wartości
 • Wzrost efektywności zarządzania zróżnicowanym pokoleniowo zespołem pracowniczym, ułatwienie relacji interpersonalnych, wyższa motywacja i podniesienie efektywności działania zespołu pracowniczego
 • Doskonalenie umiejętności rozwiązywania trudnych, drażliwych kwestii – analiza przypadków
 • Stworzenie portretu menadżera o doskonałej autoprezentacji, prowadzącego skuteczną rekrutację, wspierającego rozwój pracowników z różnych pokoleń oraz motywującego go do wydajnej pracy
 • Poznanie specyfiki nowych pokoleń
PRACOWNICZE PROGRAMY KAPITAŁOWE w 2019 r.

Pracownicze Plany Kapitałowe obejmą prawie wszystkich zatrudnionych oraz wszystkich pracodawców. 

Już od 1 lipca 2019 roku do programu mają obowiązek przystąpić firmy zatrudniające ponad 250 osób, następnie od 1 stycznia 2020 pracodawcy zatrudniający powyżej 50 osób. Stopniowo obowiązkami nałożonymi  w ustawie zostaną objęci pozostali pracodawcy.

Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z nowymi uregulowaniami dotyczącymi Pracowniczych Programów Kapitałowych (PPK) obowiązujących od 2019 r.
Na szkoleniu zostaną przedstawione praktyczne aspekty zmian i skutki zmian dla podatników, w tym w zakresie możliwej optymalizacji podatkowej w związku ze zmianami ustaw.
październik 2019
NOWOŚĆ
POCHODZENIE TOWARU w regulacjach celnych Unii Europejskiej

Celem szkolenia jest uzyskanie aktualnych informacji na temat dokumentowania pochodzenia towarów, stosowania reguł pochodzenia i przepisów celno – prawnych z zakresu ustalania pochodzenia towarów w obrocie międzynarodowym.

Podczas szkolenia zostaną omówione zmiany w przepisach oraz nowości:

 • Rejestracja unijnych i poza unijnych eksporterów w systemie REX
 • CETA – nowa umowa z Kanadą
 • Nowe reguły dotyczące deklaracji dostawcy
 • Nowe umowy o wolnym handlu
 • Kumulacja pochodzenia

Szkolenie skierowane jest do osób, które zajmują się eksportem – importem lub dostawami wewnątrzwspólnotowymi i zobowiązane są do dokumentowania pochodzenia towarów, co ma kluczowe znaczenie w obrocie międzynarodowym i stanowi podstawę handlu zagranicznego i wspólnotowego.

NOWOŚĆ
EFEKTYWNE ZARZĄDZANIE W BIURZE I W USŁUGACH (Lean Service, Lean Office), czyli jak minimalizować marnotrawstwo. 2-dniowe szkolenie warsztatowe

Szkolenie z zakresu Lean Service/Office to przewodnik po zasadach i instrumentach szczupłego zarządzania mających zastosowanie w usprawnianiu procesów usługowych i biurowych, to także mapa drogowa zdroworozsądkowego, opartego na budowaniu kultury efektywności procesu doskonalenia.

Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z zasadami oraz instrumentami koncepcji Lean i możliwościami ich implementowania w środowisku usług oraz w biurach, ze sposobami motywowania, instruowania i edukowania pracowników w szczupłych organizacjach usługowych.

ZARZĄDZANIE ŁAŃCUCHEM DOSTAW – gra kierownicza

Oferujemy uczestnikom możliwość uporządkowania wiedzy o procesach logistycznych zachodzących w przedsiębiorstwach produkcyjnych, ale nie tylko.W trakcie gry kierowniczej w sposób dynamiczny, w działaniu grupowym można będzie bezpiecznie sprawdzić własne umiejętności w analizowaniu procesów i podejmowaniu decyzji gospodarczych w świadomości generowania kosztów tych decyzji.

Analiza wyników osiągniętych przez uczestników gry ukaże, gdzie ktoś popełnił błąd i jak taki błąd można szybko naprawić.

ZMIANY W PRAWIE PRACY 2018 – 2019. RODO, nowe akta osobowe oraz inne ważne przepisy.
W trakcie szkolenia zostaną przedstawione i omówione wszystkie nowe, najważniejsze rozwiązania prawne, które pracodawca będzie zobowiązany wdrożyć i przestrzegać w swoim zakładzie pracy.

Dla łatwiejszego zrozumienia nowe regulacje będą zestawione z poprzednimi przepisami.

Dotyczy to przede wszystkim nowych obowiązków wynikających z RODO oraz prowadzenia i przechowywania dokumentacji pracowniczej, a także wprowadzenia nowych uprawnień pracowniczych.

Zagadnienia poruszane podczas szkolenia wzbogacone będą przykładami rozwiązań zaczerpniętych z bogatej praktyki zawodowej wykładowcy oraz aktualnych stanowisk, interpretacji, orzecznictwa.
NOWOŚĆ
NEGOCJACJE Z PARTNERAMI Z AZJI, ze szczególnym uwzględnieniem Chin

Proces globalizacji, powodujący rozszerzenie praktycznie na cały świat obszarów: kontaktów międzynarodowych i prowadzenia biznesu, wymaga od wielu polskich instytucji czy przedsiębiorstw włączenia się do niego, co może być warunkiem ich przetrwania lub rozwoju w długoterminowej perspektywie.

Z każdym rokiem coraz większego znaczenia nabiera współpraca z krajami azjatyckimi, będącymi  głównym centrum światowej produkcji i handlu międzynarodowego, szczególnie z Chinami.Wiedza o partnerach pochodzących z tych krajów zwiększa szansę na prowadzenie biznesu z sukcesem.

Znajomość języka angielskiego i asortymentu towarowego nie jest już nie wystarczająca, żeby odnieść sukces na rynku międzynarodowym i musi być wsparta:

 • znajomością systemów politycznych i religijnych, zwyczajów kulturowych, szczególnie istotnych przy nawiązywaniu kontaktów  bezpośrednich
 • wiedzą o organizacji firm, zasadach ich funkcjonowania i procedurach podejmowania decyzji biznesowych
 • wiedzą na temat strategii i technik negocjacyjnych stosowanych w różnych regionach świata
EXCEL W BIZNESIE – optymalizacja pracy w arkuszu kalkulacyjnym (poziom średniozaawansowany)

Szkolenie adresowane jest do osób wykorzystujących program MS Excel w codziennej pracy bez względu na branżę.

Uczestnicy nauczą się jak, korzystając z możliwości, które daje MS Excel, organizować, przetwarzać i prezentować dane.
Dzięki szkoleniu zdobędą Państwo umiejętności:

 • Szybkiej analizy dużych zbiorów danych
 • Szybkiego i bezbłędnego obliczenia przy użyciu funkcji tekstowych, logicznych, wyszukiwania, czasu i statystycznych
 • Budowania modeli raportów i analiz do wielokrotnego użycia z zastosowaniem tabel przestawnych w pełnym zakresie

Wszystkie ćwiczenia i materiały wykonane w Excelu można po zakończeniu zajęć zgrać i zabrać ze sobą.

ODPORNOŚĆ PSYCHICZNA – TRENING DLA MENEDŻERÓW

Praca menedżera to ciągłe wyzwania. Często wiążą się z nimi  praca pod presją czasu, stres, znużenie, wypalenie zawodowe, poczucie izolacji, brak sił i energii,  frustracja, poczucie zagrożenia a nawet poważne kryzysy życiowe. By osiągnąć cele nie wystarczy talent i inteligencja.
Kluczowa może okazać się odporność psychiczna – to jedna z podstawowych umiejętności, która ułatwia funkcjonowanie we współczesnym świecie, stanowi bazę do osiągnięcia sukcesu osobistego i zawodowego.  Ułatwia wyjście z trudnych sytuacji i nie pozwala na to, by problemy obezwładniły. Odporność osobista zwiększa naszą skuteczność, ponieważ pozwala na nabranie dystansu do siebie i otoczenia, szybszej regeneracji i dostępu do wypracowanych zasobów.
Badania pokazują, że w 80 proc. za odniesione sukcesy odpowiadają określone cechy składające się na odporność psychiczną. Jednocześnie odporność psychiczna wpływa na ok. 25% różnicy w wydajności pomiędzy różnymi osobami. Warto więc wzmacniać ją i rozwijać. Warto nauczyć się jak zwiększyć swoją elastyczność w sytuacji konfliktu i problemu oraz nabrać większej swobody w podejmowaniu trudnych decyzji.

CERTYFIKOWANY SPECJALISTA DS. CELNYCH

Praktyczne i niezbędne kompendium wiedzy do pracy w agencjach celnych, składach celnych, wolnych obszarach celnych, firm zajmujących się eksportem i importem, firm przewozowych, spedycyjnych.
Podczas 10-dniowych warsztatów od strony praktycznej zostanie przedstawiony proces wprowadzania, wyprowadzania i przemieszczania się towarów w Unii Europejskiej. Szczególna uwaga zostanie poświęcona przygotowaniom dokumentów, które są składane w urzędzie celnym takim jak:

 • zgłoszenie celne
 • wnioski o wydanie pozwolenia na stosowanie procedury gospodarczej
 • wnioski o wydanie świadectwa pochodzenia, świadectwa przewozowego i świadectwa potwierdzającego status towaru (ATR)

Przeznaczymy również sporo czasu na warsztaty dotyczące: wypełniania zgłoszenia celnego, szczególnie w części dotyczącej ustalenia klasyfikacji taryfowej towaru, określenia jego wartości celnej oraz pochodzenia.

LEAN W GOSPODARCE MAGAZYNOWEJ I LOGISTYCE – optymalizacja kosztów magazynowania i utrzymania zapasów, usprawnienie przepływu towarów

Trening służy usprawnieniu funkcjonowania gospodarki magazynowej w procesie realizacji wymagań klienta wewnętrznego, jak i zewnętrznego. Pojęcie klienta jest bezpośrednio postrzegane z perspektywy zasad Lean. W tym kontekście – zupełnie czym innym staje się magazyn obsługujących dany kanał dystrybucji, czym innym wysoko rotujący zapas przy-stanowiskowy obsługujący danego operatora czy maszynę – wreszcie czym innym zapas wspierający w pracy dział techniczny, utrzymania ruchu.
Obok pryncypiów Lean zajęcia bezpośrednio i na przykładach prezentują użycie RFID dla Poka-Yoke, kodów kreskowych, zasad i rozwiązań WMS (Warehouse Management System), planowania i nadzorowania realizacji workflow w procesach magazynowych, jak i transportu wewnętrznego. Dla podniesieniu poziomu wydajności stosuje się również monitorowanie bieżących ograniczeń, niezależnie czy odnosi się to do zasobów ludzkich czy zasobów technicznych.

DYREKTYWA MASZYNOWA I NARZĘDZIOWA W PRAKTYCE. Bezpieczeństwo eksploatacji i użytkowania maszyn – wymagania zasadnicze i minimalne

Jednym z głównych źródeł czynników niebezpiecznych powodujących wypadki przy pracy jest sprzęt roboczy, w szczególności maszyny i inne urządzenia techniczne. Według danych Głównego Urzędu Statystycznego, wśród czynności, przy których dochodzi do wypadków, prace związane z różnego rodzaju maszynami stanowią aż 40%. Wypadki te najczęściej mają miejsce w czasie obsługi produkcyjnej stacjonarnych maszyn i urządzeń, przy użytkowaniu sprzętu do pracy na wysokości, maszyn i urządzeń mobilnych oraz wyposażenia do podnoszenia ładunków. Podobne zjawiska występują również w innych państwach członkowskich Unii Europejskiej. Poprawa bezpieczeństwa i higieny pracy przy użytkowaniu maszyn i innych urządzeń technicznych jest w Polsce jednym z priorytetów w dziedzinie ochrony zdrowia i życia ludzkiego w procesie pracy.

Zakres zadań związanych z tym przedsięwzięciem wyznacza tu dyrektywa 2009/104/WE, dotycząca minimalnych wymagań w dziedzinie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia przy użytkowaniu przez pracowników sprzętu roboczego podczas pracy. Postanowienia dyrektywy zostały przeniesione do polskiego prawa w rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 30 października 2002 r. w sprawie minimalnych wymagań dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy w zakresie użytkowania maszyn przez pracowników podczas pracy (Dz.U. Nr 191, poz. 1596, zm. Dz.U. z 2003 r.
Nr 178, poz. 1745). Polscy pracodawcy mieli obowiązek dostosowania sprzętu roboczego, przekazanego pracownikom do użytkowania przed dniem 1 stycznia 2003 r., do wymagań określonych w wymienionych aktach prawnych do dnia 31 grudnia 2005 r.
Należy podkreślić, że wymagania te nie były w naszym kraju czymś zupełnie nowym. Większość z nich wynikała już z wcześniej obowiązujących przepisów prawa pracy – Kodeksu pracy i szczegółowych przepisów bhp przy wykonywaniu określonych prac bądź ustanowionych do stosowania w poszczególnych branżach. W wielu przypadkach działania pracodawców sprowadzały się do przeglądu sprzętu i uzupełnienia urządzeń ochronnych, a w ostatecznym przypadku do jego wymiany, zwłaszcza wyeksploatowanych maszyn mobilnych i maszyn do podnoszenia ładunków.

Co roku przez Państwową Inspekcję Pracy prowadzone są kontrole związane z dostosowaniem parku maszynowego do obowiązujących przepisów. Niewywiązanie się z tego obowiązku zagrożone jest karą grzywny od 1000 zł
do 30.000 zł.

KSIĘGOWOŚĆ PROJEKTÓW UNIJNYCH

Dzięki uczestnictwu w tym szkoleniu słuchacze nabędą umiejętności w poprawnym prowadzeniu ewidencji księgowej dla projektów finansowanych ze środków UE, jak również będą mogli samodzielnie zidentyfikować ewentualne nieprawidłowości z tym związane.

INTRASTAT W PRAKTYCE – zmiany w 2019 roku

Celem szkolenia jest praktyczne przedstawienie najnowszych zasad funkcjonujących w poszczególnych regulacjach prawnych systemu INTRASTAT, poznanie przepisów i zasad wypełniania i zgłaszania deklaracji INTRASTAT, nabycie umiejętności w zakresie przygotowania, wypełniania i wysyłania deklaracji INTRASTAT.

Wszelkie zmiany dotyczące przepisów celnych w 2019 r. ogłoszone przed szkoleniem zostaną omówione podczas szkolenia !!!

PRZEPISY CELNE W MIĘDZYNARODOWYM I WEWNĄTRZUNIJNYM OBROCIE TOWAROWYM

Celem szkolenia jest przedstawienie aktualnych przepisów z zakresu prawa celnego jak również przekazanie wytycznych odnośnie poruszania się w przepisach wykonawczych i delegowanych, stanowiących integralną część UKC.

UNIJNY KODEKS CELNY wniósł wiele zmian w strefach biznesu – nowe procedury celne, nowe obowiązki finansowe, zmiany w zakresie posiadanych pozwoleń i zasad ubiegania się o pozwolenia w świetle nowych przepisów celnych.

Wejście nowego kodeksu spowodowało zmianę systemu prawa celnego w całej UE i modyfikację większości instytucji celnych, jak również zmianę sposobu rozliczeń VAT i akcyzy w transakcjach z krajami spoza UE.

MAGAZYNOWANIE chemikaliów i towarów niebezpiecznych
Celem szkolenia jest przekazanie szczegółowej wiedzy w zakresie problematyki magazynowania chemikaliów i towarów niebezpiecznych dotyczącej m. in. wymagań, warunków, ograniczeń oraz wyposażenia magazynów.

Korzyści dla uczestników:
 • Znajomość przepisów regulujących problematykę magazynowania towarów niebezpiecznych i chemikaliów
 • Umiejętność rozpoznawania zagrożeń mogących wystąpić  podczas magazynowania towarów niebezpiecznych i chemikaliów
 • Umiejętność doboru środków ochrony indywidualnej dla pracowników zaangażowanych w prace związane z magazynowaniem i transportem wewnątrzzakładowym
 • Umiejętność racjonalnego doboru wyposażenia magazynu – ograniczenie kosztów w przedsiębiorstwie
INWENTARYZACJA W MAGAZYNACH. ODPOWIEDZIALNOŚĆ MATERIALNA PRACOWNIKÓW MAGAZYNOWYCH

Celem szkolenia jest przygotowanie osób, które będą wykonywały lub nadzorowały prowadzenie procesu inwentaryzacji do jego skutecznego przeprowadzenia.

Korzyści ze szkolenia:
 • Uczestnicy szkolenia nauczą się sposobów przygotowania i wypełniania dokumentacji inwentaryzacyjnej zgodnie z obowiązującym prawem
 • Szkoleni będą potrafili zastosować w praktyce różne sposoby ustalania stanu faktycznego majątku przedsiębiorstwa
 • Będą znali zasady przeprowadzania inwentaryzacji z wykorzystaniem systemów kodowania towarów i zastosowania narzędzi informatycznych do ich odczytywania i rozliczania
RESURS – zmiany w przepisach w zakresie eksploatacji UTB

Celem szkolenia jest przekazanie wiedzy na temat aktualnych przepisów dotyczących regulacji prawnych w zakresie eksploatacji UTB.

Szkolenie skierowane jest do właścicieli urządzeń transportu bliskiego, pracowników służb utrzymania ruchu oraz służb BHP w przedsiębiorstwach użytkujących urządzenia transportu bliskiego oraz konserwatorów i serwisantów urządzeń transportu bliskiego.

NOWOŚĆ
ZARZĄDZANIE PRACOWNIKAMI Z UKRAINY i krajów byłego ZSRR

Celem szkolenia prowadzonego przez trenera międzykulturowego, FRIS®, AFT Certified Leadership a zarazem Ukrainkę z 20-letnim procesem adaptacji w Polsce jest poprawa skuteczności w zarządzaniu pracownikami z Ukrainy poprzez poznanie kultury ukraińskiej i uwrażliwienie międzykulturowe.

Uczestnik na szkoleniu:

 • pozna różnice kulturowe Polski i krajów byłego ZSRR
 • poprawi formę komunikacji z pracownikami z krajów byłego ZSRR
 • będzie w stanie skuteczniej zarządzać wielokulturowym zespołem
 • otrzyma pakiet wiedzy kulturowej potrzebnej do codziennej pracy
 • uświadomi sobie znaczenie różnic kulturowych mających wpływ na efektywność pracy
 • zostanie uwrażliwiony międzykulturowo na zachowania własne i innych
 • dowie się, jak dostosować swój styl komunikacji do stylu osoby z innego obszaru kulturowego
 • wypracuje własne metody budowania międzykulturowego środowiska pracy umożliwiającego zmniejszenie rotacji i wykorzystanie potencjału różnorodności
OPTYMALIZACJA KOSZTÓW W PRZEDSIĘBIORSTWIE – ustalanie, analiza i wykorzystanie Rachunku Kosztów Działań (analiza ABC)

Szkolenie dla wszystkich, którzy mogą być w Firmach rozliczani za koszty. Po tym szkoleniu uczestnik będzie w stanie wyliczyć koszt każdego działania, nawet na potrzeby osobistych decyzji.

Szkolenie zawiera metody analizy i rozliczania kosztów z uwzględnieniem miejsca powstawania kosztów (MPK) oraz działań generujących koszty, sposoby kontroli kosztów – analizy odchyleń i dynamiki kosztów, omówienie rachunku kosztów i podstawowych modeli rachunku i kalkulacji kosztów. Szkolenie zawiera również sposoby zarządzania kosztami produktu.

W części praktycznej ćwiczenia obejmują kalkulacje podstawowych działań generujących koszty różnymi metodami.

PLANOWANIE I HARMONOGRAMOWANIE PRODUKCJI. Zwiększenie efektywności procesów produkcyjnych w przedsiębiorstwie

Korzyści ze szkolenia:

 • Maksymalizacja wykorzystania zasobów produkcyjnych oraz istniejącej infrastruktury produkcyjnej, umożliwiająca rzetelną ocenę możliwości produkcyjnych firmy
 • Precyzyjne dostosowanie poziomu obciążenia zasobów produkcyjnych firmy (technicznych i osobowych), do wymagań wynikających z tzw. „deadlines”, tj. zafiksowanych, ostatecznych terminów dostaw
 • Zwiększenie efektywności kosztowej w obszarze produkcji, obniżenie poziomu zapasów, w tym w szczególności tzw. „produkcji w toku”
 • Poprawa jakości komunikacji oraz powiązanie procesów planowania pomiędzy głównymi obszarami funkcjonalnymi organizacji tj. Sprzedaży, Produkcji i Zakupów
LEAN MANUFACTURING – system zarządzania oparty na przemyślanej i systematycznej redukcji strat w procesach oraz zaangażowaniu pracowników. 2-dniowe warsztaty z wykorzystaniem gry symulacyjnej.

A t u t y   s z k o l e n i a:
• Interaktywny charakter szkolenia prowadzony w formie warsztatów przeplatanych grą symulacyjną
• Wysokie kwalifikacje i bogate doświadczenie prowadzącego eksperta- praktyka
• Koncentracja na wykorzystywaniu wiedzy w praktyce
• Inspiracja pracowników do wdrożenia wiedzy w własnej firmie
• Liczne przykłady wykorzystania narzędzi w innych organizacjach
Szkolenie ma charakter warsztatowy i maksymalnie praktyczny w oparciu o  grę symulacyjną.

Gra symulacyjna polega na przedstawieniu różnicy w produkcji z zastosowaniem metody „pchaj” i metody „ciągnij” i składa się czterech faz procesu. Symulacja ta pozwoli uczestnikom szkolenia na zrozumienie na czym polega metoda „Just in Time”, jakie są wady i zalety tego systemu. W trakcie symulacji uczestnicy mają możliwość jednoczesnego uczestnictwa w procesie realizacji zlecenia, obserwowania jego przebiegu jak również konsekwencji wynikających z wad organizacyjnych i błędów decyzyjnych uczestników gry.

Wprowadzenie LM wpłynie na odchudzenie zarządzania i eliminacje wszelkiego typu marnotrawstwa.

INCOTERMS® 2020 zmiany reguł dotyczących krajowych i międzynarodowych warunków dostawy towarów
Przekazanie informacji o najnowszych zmianach reguł MIH INCOTERMS® 2020, do stosowania w umowach handlowych. Analiza poszczególnych reguł INCOTERMS® 2020, w kontekście podziału obowiązków, kosztów i ryzyka związanego z dostawą towaru między stronami kontraktu.

Uczestnik szkolenia uzyska poszerzoną wiedzę, niezbędną do prawidłowego i bezpiecznego stosowania terminów handlowych INCOTERMS® 2020, pomiędzy sprzedającym a kupującym (w wywozie i przywozie towarów).

NOWOŚĆ
WPROWADZENIE DO ZAWODU FRONT END DEVELOPERA

Celem jest wprowadzenie i nauka praktycznych rozwiązań niezbędnych do pracy na stanowisku Front End Developera. Uczestnicy kursu zostaną zapoznani z narzędziami i technologiami niezbędnymi do stworzenia i opublikowania nowoczesnej, responsywnej strony WWW w sieci. W trakcie warsztatów zostaną omówione takie zagadnienia jak:

● Przegląd wybranych narzędzi używanych przez programistów.
● Podstawy tworzenia stron internetowych w technologii HTML 5.
● Wykorzystanie kaskadowych arkuszów stylów (CSS2/3).
● Tworzenie responsywnych stron internetowych za pomocą grid 960 oraz flexów (RWD).
● Różnice w interpretatorach przeglądarek róznych firm.
● WYkorzystanie funkcji, zmiennych, stałych, obiektów i instrukcji decyzyjnych.
● Różnice w składni podczas użycia czystego JavaScript i jQuery
● UI i UX w odniesieniu do procesu projektowania strony www
● Czym się różni programowanie strukturalne od obiektowego
● Do czego służy technologia AJAX

Celem biznesowym jest stworzenie działającej strony WWW wykorzystującej nowoczesne technologie i będące jednocześnie portfolio osoby szkolonej. Stworzona strona zostanie także opublikowana w internecie i na jej przykładzie omówiony zostanie sposób promowania stron i skutecznego docierania z ich treścią do potencjalnych odbiorców. Warsztaty praktyczne obejmować będą:

● Wykorzystanie frameworków w realizowanych projektach (Bootstrap 4)
● Tworzenie i publikowanie własnej, responsywnej strony WWW
● Uatrakcyjnianie strony poprzez wykorzystanie interakcji z użytkownikiem opartej na języku JavaScript
● Promocja strony z wykorzystaniem kanałów Social Media
● Monitorowanie ruchu strony z Google Analytics oraz Google Search Console

SKUTECZNA ROZMOWA TELEFONICZNA z Kontrahentem
Uczestnicy szkolenia rozwijają i pogłębiają swoje umiejętności w trzech obszarach:
 • Skuteczna komunikacja (język, precyzja wypowiedzi, naturalny sposób bycia, rozpoznawanie i dopasowywanie się do typów charakterologicznych klientów, zasady aktywnego słuchania, postawa w nietypowych i trudnych sytuacjach, precyzja wypowiedzi)

 • Skuteczne wywieranie wpływu i motywowanie do działania(najlepsze standardy rozmowy przychodzącej i wychodzącej, kontrola rozmowy, sztuka przyciągania uwagi i wzbudzania zainteresowania podczas rozmów wychodzących tzw. ”zimnych”, trafnego „wstrzelania się” w główne potrzeby i oczekiwania drugiej strony, radzenie sobie w sytuacjach niejednoznacznych i odbiegających od przyjętych norm; m. innymi jak mówić i nie pogarszać sytuacji)

 • Budowanie i podtrzymywanie relacji z obecnym i potencjalnym Klientem (umiejętność skutecznego podtrzymywania pierwszego kontaktu poprzez umówienie się na kolejny(mail/telefon/spotkanie), umiejętność pisania krótkich perswazyjnych maili w nawiązaniu do rozmowy telefonicznej, umiejętność przygotowania krótkiej, perswazyjnej prezentacji na pierwsze spotkanie z potencjalnym Klientem w celu wywarcia dobrego pierwszego wrażenia
LOGISTYKA W PRZEDSIĘBIORSTWIE
 • Przedstawienie roli logistyki w przedsiębiorstwie
 • Poznanie głównych czynników kształtujących funkcjonowanie systemu logistycznego w przedsiębiorstwie
 • Zapoznanie się z podstawowymi koncepcjami i metodami usprawniania działań logistycznych oraz klasyfikacji kosztów logistyki w przedsiębiorstwie
 • Nabycie umiejętności identyfikacji konfliktów kosztów logistycznych
 • Próba oceny dotychczasowych sposobów stosowania zasad logistyki w przedsiębiorstwie
 • Zapoznanie się z głównymi kryteriami podejmowania decyzji o wyznaczeniu i utrzymaniu określonej wielkości zapasu w przedsiębiorstwie
 • Poznanie głównych elementów funkcjonowania magazynów i zasad przeprowadzania inwentaryzacji
 • Poznanie głównych elementów związanych z zarządzaniem zapasami
ZARZĄDZANIE ZESPOŁEM PRODUKCYJNYM – rozwój umiejętności menedżerskich brygadzistów, mistrzów, kierowników

Kwalifikacje załogi oraz umiejętność zarządzania jej potencjałem i zaangażowaniem stają się dziś kluczowymi zasobami konkurujących firm.
Brygadzista pełni szczególną, podwójną rolę – jest jednocześnie przedstawicielem kierownictwa i reprezentantem załogi. Skuteczny i szanowany przez pracowników brygadzista odgrywa ważną rolę w procesie produkcji oraz tworzy atmosferę sprzyjającą efektywnej realizacji zadań produkcyjnych, istotnym więc jest kształtowanie i rozwój jego kompetencji menedżerskich.

Korzyści ze szkolenia:

 • dowiesz się, co buduje autorytet przełożonego
 • otrzymasz wskazówki jak praktycznie rozwiązać wiele problemów z zakresu zarządzania ludźmi
 • nauczysz się skutecznie wydawać polecenia, egzekwować wykonywanie zadań
 • nauczysz się odpowiedniego, efektywnego  komunikowania się z zespołem
 • dowiesz się, jaki jest wpływ komunikacji na osiągane przez zespół wyniki
 • poznasz techniki wpływu psychologicznego wykorzystywane w sytuacji zarządzania ludźmi
 • poznasz psychologiczne mechanizmy motywowania i możliwości ich praktycznego wykorzystania
 • nauczysz się prowadzić trudne rozmowy z pracownikami
 • dowiesz się,  jak radzić sobie z sytuacjami konfliktowymi w zespole
WARSZTATY Z METODY FMEA i przygotowania Control Plan dla organizacji produkcyjnych

Szkolenie skierowane jest do kadry kierowniczej wyższego i średniego szczebla, managerów produkcji i jakości, liderów zespołów produkcyjnych, członków zespołów ds. wdrażania nowych produktów oraz kontrolerów i audytorów jakości.

Celem warsztatów jest zdobycie umiejętności praktycznego zastosowania analizy FMEA i przygotowania Control Plans, jak również zdolność rozpoznawania potencjalnych słabych punktów w procesie oraz szacowanie ich skutków. Dzięki szkoleniu zdobędą Państwo umiejętności pozwalające na samodzielne opracowywanie praktycznej i zgodnej z wymaganiami  dokumentacji dotyczącej produktu / procesu.

Szkolenie bazuje na przykładach i ćwiczeniach dotyczących procesów z organizacji Uczestników – ich produktem jest częściowa analiza FMEA operacji w procesach produkcyjnych Uczestników oraz oparte o nie Control Plans.

EXCEL W LOGISTYCE

Szkolenie adresowane jest do osób zarządzających magazynami i logistyką oraz pracowników magazynu.

Dzięki szkoleniu zdobędą Państwo umiejętności:

 • szybkiego i sprawnego przygotowywania zarówno prostych jak i skomplikowanych kalkulacji niezbędnych w pracy magazynu
 • szybkiej analizy dużych baz danych np. wielowymiarowej analizy zapasów, analizy rotacji, zalegania, wiekowania zapasów itp.
 • przygotowywania raportów, analiz, kalkulacji i zestawień w jak najkrótszym czasie

Wszystkie ćwiczenia i materiały wykonane w Excelu można po zakończeniu zajęć zgrać i zabrać ze sobą.

Planowanie, rozliczanie i ewidencjonowanie czasu pracy

W trakcie szkolenia przedstawione zostaną zagadnienia, których znajomość jest niezbędna do planowania, rozliczania czasu pracy i prowadzenia dokumentacji zgodnie z obowiązującymi w 2019 r. przepisami prawa. Omówione zostaną uprawnienia i obowiązki w zakresie czasu pracy osób kierujących planujących i rozliczających czas pracy.

Wykładowca zwróci również uwagę na najczęstsze błędy związane z czasem pracy oraz odpowiedzialność prawną osób kierujących.

Zagadnienia poruszane podczas szkolenia wzbogacone będą przykładami rozwiązań zaczerpniętych z bogatej praktyki zawodowej wykładowcy oraz aktualnych stanowisk, interpretacji, orzecznictwa.

listopad 2019
NOWOŚĆ
ZARZĄDZANIE SOBĄ W CZASIE W DUCHU KAIZEN – bo czasem nie da się zarządzać

Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z zasadami mądrego wykorzystania czasu, sprawnego działania, efektywnego organizowania swojego życia i pracy, upraszczania i tak już skomplikowanych procesów.

Nie starajmy się jednak być bardziej efektywni po to, by pracować więcej, dłużej, ciężej, ale po to, żeby mieć czas na odpoczynek, czas dla siebie i rodziny. Efektywność czasowa, to lekarstwo na wszechobecną pandemię przemęczenia. Efektywne zarządzanie sobą w czasie, to robienie właściwych rzeczy, we właściwym czasie – bo najgorzej, jest robić najlepiej coś, czego nie trzeba robić wcale.

BEZPIECZEŃSTWO PRZEWOZU DROGOWEGO TOWARÓW NIEBEZPIECZNYCH – ADR. Warsztaty związane z wypełnianiem dokumentacji przewozowej.

Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z przepisami w zakresie krajowym i międzynarodowym, regulującymi problematykę przewozu drogowego towarów niebezpiecznych.

Szkolenie spełnia wymogi działu 1.3, rozdziałów 8.2.3 i 1.10.2 oraz art. 14 Ustawy z dn. 19 sierpnia 2011 roku o przewozie towarów niebezpiecznych.

Szkolenie jest obowiązkowe dla pracowników przedsiębiorstw, których prace dotyczą przewozu towarów niebezpiecznych i czynności z nim związanych – kadra kierownicza, pracownicy administracyjni, pracownicy magazynowi, pracownicy zaangażowani w nadawanie, odbieranie, pakowanie, napełnianie, załadunek, rozładunek towarów niebezpiecznych.

PRAWO CELNE dla przedsiębiorców zaczynających działalność w sektorze obrotu towarowego z krajami trzecimi – kompendium dla początkujących

Szkolenie daje możliwość uzyskania podstawowej wiedzy z zakresu  obowiązujących przepisów prawa celnego, które mają bezpośrednie przełożenie na przedsiębiorstwa dokonujące międzynarodowej wymiany towarów.

Oferowany program stanowi bogaty zakres i jest dostosowany do potrzeb uzyskania niezbędnej wiedzy w zakresie importu i eksportu.

ZARZĄDZANIE ZAPASAMI – optymalizacja kosztów zapasów

Podczas szkolenia dowiedzą się Państwo jakie czynniki mają wpływ na koszty związane z gospodarką zapasami oraz poznają Państwo jakie są możliwości optymalizacji tych kosztów.

Prezentowane narzędzia kształtowania poziomu i struktury zapasów będą dostosowane do działalności zaopatrzeniowej i dystrybucyjnej co pozwoli szkolonym na szybszą ich adaptację w warunkach swojej firmy.

PRZEPISY CELNE – aktualne zmiany. Ułatwienia i uproszczenia w obrocie towarowym z krajami trzecimi. Współpraca z organami celnymi

Intensywnie prowadzone zajęcia w praktycznej formule kierujemy do podmiotów uczestniczących w obrocie towarowym pomiędzy UE a krajami trzecimi, menedżerów i specjalistów działów eksportu i importu, spedytorów oraz wszystkich zainteresowanych poniższą tematyką.

Szkolenie daje możliwość uzyskania wiedzy z zakresu najnowszych zmian w ustawodawstwie wspólnotowym dotyczących obrotu towarowego z krajami trzecimi.

 

Program szkolenia zawiera także informacje o najnowszych i przyszłościowych projektach organów celnych oraz ułatwieniach dla przedsiębiorców.
ZARZĄDZANIE, PLANOWANIE I HARMONOGRAMOWANIE PRODUKCJI– Lean, TOC”- szkolenie menedżerskie, program w zakresie stosowanej terminologii, promowanych metod logistycznych jest zgodny ze standardem MRPII i APICS® (3 dni)
Szkolenie przekazuje wiedzę techniczną, jak realizować typowe prace planistyczne zgodnie z standardem APICS®, ułatwia zrozumienie wielu interakcji zachodzących na styku różnych działów, jak i wskazuje na konkretnych przykładach kierunki rozwoju „zderzając” ze sobą koncepcję Lean i TOC (teorii ograniczeń).
W trakcie szkolenia realizowane są trzy główne warsztaty mające na celu odpowiednio wykazanie wpływu poziomu komunikacji między partnerami gospodarczymi na jakość planowania, symulację środowisko produkcyjnego i realizacji typowych zadań związanych z harmonogramowaniem produkcji, jak i przećwiczenie wykorzystywania kart KANBAN w sterowaniu procesem produkcyjnym.
ZARZĄDZANIE ZESPOŁEM PRODUKCYJNYM – rozwój umiejętności menedżerskich brygadzistów, mistrzów, kierowników

Kwalifikacje załogi oraz umiejętność zarządzania jej potencjałem i zaangażowaniem stają się dziś kluczowymi zasobami konkurujących firm.
Brygadzista pełni szczególną, podwójną rolę – jest jednocześnie przedstawicielem kierownictwa i reprezentantem załogi. Skuteczny i szanowany przez pracowników brygadzista odgrywa ważną rolę w procesie produkcji oraz tworzy atmosferę sprzyjającą efektywnej realizacji zadań produkcyjnych, istotnym więc jest kształtowanie i rozwój jego kompetencji menedżerskich.

Korzyści ze szkolenia:

 • dowiesz się, co buduje autorytet przełożonego
 • otrzymasz wskazówki jak praktycznie rozwiązać wiele problemów z zakresu zarządzania ludźmi
 • nauczysz się skutecznie wydawać polecenia, egzekwować wykonywanie zadań
 • nauczysz się odpowiedniego, efektywnego  komunikowania się z zespołem
 • dowiesz się, jaki jest wpływ komunikacji na osiągane przez zespół wyniki
 • poznasz techniki wpływu psychologicznego wykorzystywane w sytuacji zarządzania ludźmi
 • poznasz psychologiczne mechanizmy motywowania i możliwości ich praktycznego wykorzystania
 • nauczysz się prowadzić trudne rozmowy z pracownikami
 • dowiesz się,  jak radzić sobie z sytuacjami konfliktowymi w zespole
ZDOBYWANIE RYNKÓW ZAGRANICZNYCH w warunkach globalizacji

Wzrost konkurencji na rynku wewnętrznym i postępujący proces globalizacji gospodarki światowej wymaga rozszerzenia obszaru działalności polskich firm poza granice kraju.

Pierwszym etapem tego procesu jest analiza możliwości eksportowych firmy, zbadanie potencjalnych rynków zagranicznych i ustalenie ogólnej strategii eksportowej. Dopiero potem możliwe jest podjęcie konkretnych działań operacyjnych, mających za zadanie realizacje zdefiniowanych celów strategicznych, poprzez badanie konkretnych rynków eksportowych, znalezienie i weryfikację potencjalnych odbiorców oraz podjęcie działań handlowych.

METODY OCENY I WYBORU DOSTAWCÓW
Głównym celem szkolenia jest przedstawienie istotnych zagadnień dotyczących metod oceny i zarządzania portfelem dostawców, przy czym dostawca rozumiany jest tu szeroko, czyli zarówno jako podmiot dostarczający dobra o różnym stopniu przetworzenia, ale także jako podmiot dostarczający usługi logistyczne.
Zostaną przedstawione techniki stosowane do przeprowadzenia spisu z natury, wraz z wskazaniem najczęściej popełnianych błędów przy prowadzeniu inwentaryzacji, wraz ze wskazówkami jak ich unikać. Praktyczne ćwiczenia pomogą znacząco zwiększyć efektywność i skuteczność prowadzonych inwentaryzacji.
EXCEL w zarządzaniu zasobami ludzkimi
Szkolenie kierowane jest do pracowników działów personalnych i osób zarządzających zasobami ludzkim.

Główną wartością dodaną tego szkolenia jest oszczędność czasu i bezbłędność przygotowywanych danych.

Dzięki wykorzystaniu Excel’a można bardzo wiele pracy uprościć i zautomatyzować. Raz przygotowane raporty czy analizy będą w prosty sposób uaktualniały się o nowe dane.
UWAGA! Szkolenie jest przeznaczone dla osób, które znają Excel w stopniu podstawowym!
PLANOWANIE I ZARZĄDZANIE MAGAZYNAMI
Uczestnicy szkolenia nabędą umiejętności kalkulacji kosztów magazynowania oraz sposobów ich optymalizacji. Prezentowane narzędzia zarządzania gospodarką magazynową i organizacji pracy magazynu będą dostosowane do zasad zarządzania łańcuchem dostaw, co pozwoli szkolonym na szybszą ich adaptację w warunkach swojej firmy.
NOWOŚĆ
REKLAMACJE – ASPEKT PRAWNY – warsztaty z rozwiązywania kazusów

Prowadzenie działalności gospodarczej polegającej na dokonywaniu sprzedaży towarów lub świadczenia usług nieuchronnie wiąże się z tematem reklamacji ze strony Klientów. Stale rozwijające i zmieniające się prawo prokonsumenckie wymusza na podmiotach stojących po teoretycznie mocniejszej stronie – sprzedawcy, dostosowywanie się do nowych rozwiązań.
Celem szkolenia jest poszerzenie wiedzy przedsiębiorców lub osób zajmujących się reklamacjami w zakresie praw i obowiązków związanych z wadliwością sprzedanego towaru. Osoba uczestnicząca w szkoleniu otrzyma wiedzę wynikającą z języka prawnego i prawniczego, uzupełnioną o dotychczasową linię orzeczniczą oraz praktykę państwowych instytucji.
Niepodważalną i niezbywalną korzyścią dla uczestnika szkolenia jest zdobyta wiedza, którą można wykorzystać zarówno w pracy zawodowej, jak i w życiu prywatnym. Wymierną korzyścią dla przedsiębiorcy, który uczestniczy w szkoleniu lub którego pracownicy są uczestnikami szkolenia jest zmniejszenie ryzyka wystąpienia negatywnych skutków kontroli ze strony wyspecjalizowanych instytucji i urzędów państwowych. Działanie zgodnie z prawem i w sposób dozwolony przez prawo buduje również prestiż firmy oraz zdobywa zaufanie Klientów.
DOBÓR I STOSOWANIE ŚRODKÓW OCHRONY INDYWIDUALNEJ NA STANOWISKACH PRACY

Szkolenie ma za zadanie zapewnienie uczestnikom niezbędnej wiedzy przy doborze
i użytkowaniu środków ochrony indywidualnej w zakładzie, w celu uniknięcia wypadków przy pracy oraz konsekwencji ze strony organów nadzoru nad warunkami pracy.

Przedstawiona zostanie strategia doboru środków ochrony indywidualnej i scharakteryzowane będą rodzaje oraz przeznaczenie konkretnych ochron odpowiednich do stanowisk pracy, w tym na stanowiskach pracy na których występują czynniki szkodliwe i niebezpieczne.

PARTYCYPACYJNY MENEDŻER ZARZĄDZAJĄCY ZESPOŁEM HANDLOWCÓW w branży FMCG
Partycypacyjny styl zarządzania buduje zespół-drużynę poprzez kreowanie poczucia własności organizacji wśród pracowników wyzwalając poczucie dumy i motywację pracowników do zwiększenia produktywności w celu osiągnięcia założonych celów. Celem szkolenia jest podniesienie kompetencji w zakresie kierowania pracą zespołu Przedstawicieli Handlowych w branży FMCG, zapoznanie z praktycznymi narzędziami, które od zaraz można wdrożyć i wykorzystać we własnej pracy z podległym zespołem Handlowców a także przekazanie praktycznej wiedzy z zakresu motywowania, inspirowania, ale także egzekwowania i oceny realizacji wytyczonych zadań sprzedażowych i merchandisingowych.
EXCEL W DZIALE SPRZEDAŻY – praktyczne warsztaty dla handlowców
Szkolenie adresowane jest do przedstawicieli handlowych, kupców, osób zarządzających sprzedażą. Dzięki wykorzystaniu Excel’a można bardzo wiele pracy uprościć i zautomatyzować. Na szkoleniu dowiedzą się  Państwo jak szybko i sprawnie przygotowywać zarówno proste jak i skomplikowane kalkulacje niezbędne w pracy z Klientami, jak szybko przygotować raporty, analizy, kalkulacje i zestawienia.
Nauczą się Państwo również szybkiej analizy dużych baz danych np. wielowymiarowej analizy wolumenu sprzedaży i zakupu, analizy zyskowności sprzedaży, analizy należności, analizy efektywności promocji itp.
ZARZĄDZANIE RENTOWNOŚCIĄ SPRZEDAŻY – projekt szkoleniowo-doradczy

Szkolenie o wysokim stopniu zaawansowania ze względu na zastosowane w nim know-how i narzędzia analityczne. Przeznaczone jest dla osób zarządzających relacjami z Klientami: dyrektorów sprzedaży, key account manager’ów, regionalnych kierowników sprzedaży, kierowników działu obsługi klienta oraz członków zespołów ds. obsługi klientów.
Szkolenie prowadzone jest na realnych przykładach i danych ze współpracy z klientami, z którymi współpracują na co dzień uczestnicy szkoleń. Podczas szkolenia dane te są wykorzystywane do indywidualnych ćwiczeń i symulacji sytuacji z wykorzystaniem przygotowanych przez prowadzącego i dopasowanych do specyfiki pracy przez uczestników szkolenia arkuszy kalkulacyjnych, analitycznych w formacie Excel.
Przed szkoleniem uczestnicy szkolenia otrzymują szczegółową instrukcję dotyczącą przygotowania koniecznych danych. Uczestnicy powinni posiadać podstawową umiejętność posługiwania się Excelem.

KAIZEN TOOLBOX – podstawowe i zaawansowane narzędzia pracy – warsztaty menedżerskie

Celem szkolenia jest zrozumienie jakie funkcje można pełnić w trakcie transformacji do „Lean przedsiębiorstwa”, dlaczego warto wdrażać Kaizen, jakie korzyści wynikają z wdrożenia systemu Kaizen w firmie.

Na szkoleniu przedstawimy jak „technicznie” przejść przez proces wdrożenia zmiany – ścieżka Blitz-szybka i pełna analityczna VSM. Uczestnicy otrzymają do użytku „mapę drogową” Kaizen.

Trener krok po kroku przedstawi złożone tematy dostosowując tempo zajęć do możliwości uczestników. Oparcie szkolenia o naprzemiennie wprowadzające wykłady, ćwiczenia indywidualne i warsztaty. W ponad 90% przypadków stosowanie „nieksiążkowych” przykładów opartych o doświadczenia trenera zebrane na terenie Polski i Niemiec.

 

NOWOŚĆ
INCOTERMS 2020® – NAJNOWSZA WERSJA – ZMIANY OD 1 STYCZNIA 2020 – jak je rozumieć, stosować i nie popełniać błędów.

INCOTERMS 2020 ma zastąpić obowiązujące prawie dekadę INCOTERMS 2010. Nasz Ekspert, jedyny w Polsce trener Incoterms akredytowany przez Międzynarodową Izbę Handlową w Paryżu, autor oficjalnego tłumaczenia reguł Incoterms 2020 przekaże Państwu informacje o najnowszej wersji Incoterms® 2020, ich nowej strukturze wewnętrznej, zmianie kolejności i nazwy reguł, różnicach w stosunku do Incoterms® 2010 oraz o zasadach prawidłowego i bezpiecznego stosowania  reguł w kontraktach handlowych.

Uczestnik szkolenia będzie potrafił dokonać wyboru prawidłowej reguły Incoterms®, z uwzględnieniem specyfiki towaru i gałęzi transportu, w kontraktach  eksportowych i importowych. Pozwoli to na uniknięcie wielu kosztownych błędów i bezkonfliktową realizację transakcji handlowej.

Warsztaty z PRESTIGE ECK  przygotowane zostały w oparciu o przykłady z życia wzięte i sprawy sporne.

ZMIANY W PRAWIE PRACY 2018 – 2019. RODO, nowe akta osobowe oraz inne ważne przepisy.
W trakcie szkolenia zostaną przedstawione i omówione wszystkie nowe, najważniejsze rozwiązania prawne, które pracodawca będzie zobowiązany wdrożyć i przestrzegać w swoim zakładzie pracy.

Dla łatwiejszego zrozumienia nowe regulacje będą zestawione z poprzednimi przepisami.

Dotyczy to przede wszystkim nowych obowiązków wynikających z RODO oraz prowadzenia i przechowywania dokumentacji pracowniczej, a także wprowadzenia nowych uprawnień pracowniczych.

Zagadnienia poruszane podczas szkolenia wzbogacone będą przykładami rozwiązań zaczerpniętych z bogatej praktyki zawodowej wykładowcy oraz aktualnych stanowisk, interpretacji, orzecznictwa.
INWENTARYZACJA W MAGAZYNACH. ODPOWIEDZIALNOŚĆ MATERIALNA PRACOWNIKÓW MAGAZYNOWYCH

Celem szkolenia jest przygotowanie osób, które będą wykonywały lub nadzorowały prowadzenie procesu inwentaryzacji do jego skutecznego przeprowadzenia.

Korzyści ze szkolenia:
 • Uczestnicy szkolenia nauczą się sposobów przygotowania i wypełniania dokumentacji inwentaryzacyjnej zgodnie z obowiązującym prawem
 • Szkoleni będą potrafili zastosować w praktyce różne sposoby ustalania stanu faktycznego majątku przedsiębiorstwa
 • Będą znali zasady przeprowadzania inwentaryzacji z wykorzystaniem systemów kodowania towarów i zastosowania narzędzi informatycznych do ich odczytywania i rozliczania
KAIZEN I 5S w praktyce

Szkolenie w sposób warsztatowy pokaże uczestnikom w jaki sposób wdrażać odpowiednie narzędzia Kaizen i 5S w swoim środowisku zawodowym.

Na każdym etapie realizacji modułu szkoleniowego uczestnicy będą motywowani do aktywnego uczestnictwa w zajęciach. Służyć temu mają odpowiednie metody szkoleniowe, takie jak: dyskusja, symulacje, czy różnego rodzaju ćwiczenia. Ponadto uczestnicy przy każdym module poznają odpowiednie case studies, które ilustrować będą podjęte zagadnienia teoretyczne. To wszystko ma na celu lepsze zrozumienie podejmowanych kwestii oraz właściwe przełożenie nowo nabytej wiedzy na swoje środowisko zawodowe.

ZARZĄDZANIE SOBĄ I WŁASNYM CZASEM, czyli jak efektywniej pracować bez marnowania czasu i bez stresu

Jesteś Menedżerem? Każdego dnia musisz podejmować szybkie i odpowiedzialne decyzje opierając się na dużej ilości informacji? Potrzebujesz wiedzy jak ułatwić sobie życie? Zapraszamy. Podczas warsztatu z nowoczesnymi technikami organizacji czasu pracy w oparciu o najnowsze koncepcje i teorie nauczymy Ciebie:

 • zasad prawidłowej i skutecznej organizacji zadań zawodowych i osobistych
 • rozpoznawać przyczyny niepotrzebnej utraty czasu, marnowania czasu, powstawania nawyków utrudniających realizację zadań
 •  umiejętności organizacji pracy
 • sposobów na wykształcenie umiejętności przezwyciężania własnych słabości
 • podejmowania skutecznych decyzji
 • zasad przygotowania funkcjonalnego miejsca pracy
 • sposobów na wykształcenie umiejętności selekcji informacji
 • umiejętności skutecznego realizowania zadań
USPRAWNIENIE PROCESÓW za pomocą „Value Stream Mapping” w oparciu o BABOK®

Celem szkolenia jest między innymi opanowanie zakresu prac analizy procesowej – biznesowej, umiejętność stosowania Balanced Scorecard, definiowanie i walidowanie wymagań w modelu SMART i koordynacja prac analitycznych.

Zajęcia realizowane są w formule warsztatowej – uczestnicy pogrupowani są w zespoły robocze. Tematy przedstawiane są „krok po kroku” dostosowując tempo zajęć do możliwości uczestników.

W ponad 90% przypadków stosowane są „nieksiążkowe”, przykłady opartych o doświadczenia autora i case studies rzeczywistych projektów. Stosowana jest również wiedza wynikająca z samej wieloletniej praktyki doradczo-szkoleniowej.

NEGOCJACJE HANDLOWE tylko dla sprzedawców i przedstawicieli handlowych
Po szkoleniu uczestnicy powinni cechować się umiejętnościami radzenia sobie z zastrzeżeniami Klientów dotyczących bardzo różnych wskaźników prezentowanej oferty.
Dowiedzą się w jaki sposób zwiększać efektywność swoich działań w zakresie sprzedaży szczególnie podczas końcowego etapu procesu sprzedaży, czyli zamykania sprzedaży i negocjacji handlowych.

Poprzez praktyczny trening zdobędą umiejętność stosowania modelu obalania obiekcji, kierowania procesem sprzedaży tak, aby sprzedać to co się zaplanowało.

Zapoznają się z teorią i praktyką negocjacyjną – jak osiągnąć założone cele.

AKADEMIA EFEKTYWNEGO HANDLOWCA – szkolenie dla działu handlowego

Celem szkolenia AKADEMII EFEKTYWNEGO HANDLOWCA -jest skupienie działań pracowników na KLUCZOWYCH ELEMENTACH UKŁADU SPRZEDAŻY :

 • Zadanie (Cel) – ustalenie normy wykonania oraz miary oceny efektywności realizacji działań
 • Programowanie – podjęcie czynności w ramach planowania, organizacji, tworzenia zespołu negocjacyjnego, zebrania zasobów indywidualnych i grupowych
 • Realizacja – planowe działania w zakresie sprzedaży, realizowane przez personel handlowy zgodnie z założonym planem
 • Wynik – analizowanie rezultatu końcowego czynności w procesie realizacji oraz ocena możliwości ich modyfikacji
 • Informacja zwrotna – uzyskanie informacji, na podstawie której mogą być podejmowane decyzje co do programowania lub sposobu realizacji kolejnych kroków oraz kolejnych projektów
POKOLENIE BB, X, Y, Z –  WYZWANIA SPRZEDAŻY

Według szacunków, w 2025 roku przedstawiciele pokolenia Y zdominują rynek pracy i będą stanowić około 75% osób aktywnych zawodowo na świecie.

W tej grupie znajdą się również reprezentanci pokolenia Z, a ich odsetek wyniesie ok. 20%. Warto więc już teraz zastanowić się kim są osoby należące do tych generacji i jakie są ich oczekiwania odnośnie obsługi i sprzedaży.

Według badań, pokolenie Y i Z w sposób diametralny różnią się od pokoleń BB i X. Różne są postawy, sposób myślenia, metody komunikacji i sposoby budowania relacji.

Nieuchronnie przestają działać dotychczasowe techniki sprzedaży i „stare” standardy obsługi i sprzedaży.

Potrzebna jest nowa, unikalna umiejętność sprzedażowa: dostosowanie obsługi do konkretnego pokolenia.

NOWOŚĆ
KULTURA FEEDBACKU W ZESPOLE – warsztat wprowadzający kulturę informacji zwrotnej wśród pracowników wszystkich szczebli

Potrzeba feedbacku – Pracownicy wszystkich szczebli (nie tylko menedżerowie) zrozumieją potrzebę czystej, jasnej, konstruktywnej, bezemocjonalnej i rozwojowej informacji zwrotnej.

Pułapki oceny innych – Nauczą się nie oceniać „książki po okładce”. Doświadczą w praktyce jak często nasza ocena rzeczywistości (i innych) różni się od stanu faktycznego. Przez jakie nieuświadomione filtry dokonujemy oceny innych. I jakie są skutki takich błędów. Poznają narzędzia feedbacku zapobiegające takim błędom.

Kultura feedbacku – Uczestnicy szkolenia zrozumieją, że kultura feedbacku polega na jego jakości, częstotliwości i zdolności proszenia o informację zwrotną.

Narzędzia komunikacji – Uczestnicy uświadomią sobie (nieuświadomione dotąd) skutki „spontanicznej komunikacji” i jej wpływ na efekty informacji zwrotnej.
Formaty feedbacku –Uczestnicy poznają podstawowe, a przede wszystkim użyteczne formaty informacji zwrotnej (do zastosowania w różnych sytuacjach przyjmowania i udzielania feedbacku).
Trudne sytuacji – Uczestnicy przetrenują feedback w sytuacjach trudnych emocjonalnie, wymagających asertywności i kontroli emocji.
AKADEMIA MIĘDZYNARODOWEGO NEGOCJATORA BIZNESOWEGO
W erze postępującej globalizacji rynków światowych następuje rozszerzenie obszarów prowadzenia biznesu, stąd też dla wielu polskich firm włączenie się do tego procesu jest warunkiem ich przetrwania lub rozwoju.
Skuteczne negocjacje stają się coraz ważniejszym elementem wpływającym na osiągnięcie sukcesu w biznesie międzynarodowym. Sama znajomość języków obcych przez negocjatorów już nie wystarcza, musi być wsparta:
 • znajomością systemów politycznych i religijnych oraz kulturowych zwyczajów biznesowych na świecie,
 • wiedzą o organizacji, zasadach działania i procesie podejmowania decyzji biznesowych w firmach z innych krajów,
 • znajomością strategii i technik negocjacyjnych, charakterystycznych dla różnych regionów świata
Wiedza o partnerach pochodzących z różnych kręgów kulturowych zwiększa szansę na prowadzenie z sukcesem biznesu na rynkach międzynarodowych, zaś brak tych kompetencji często prowadzi  do fiaska działań biznesowych.
WARTOŚCIOWANIE STANOWISK PRACY

Wartościowanie stanowisk pracy to metoda służąca do ustalenia wymagań pracy na stanowisku i oceny jej wartości. Dzięki niej poznajemy relatywną wartość pracy na stanowisku oraz szczegółową strukturę wymagań, jakim powinien odpowiadać jej wykonawca.

Przeprowadzenie wartościowania stanowisk pracy ma z reguły na celu udoskonalenie funkcjonującego systemu wynagrodzeń, a zmiany wpływają na:

 • wzmacnianie motywacji pracowników tak, aby można było systematycznie zwiększać wydajność pracy
 • kontrolę kosztów, w tym kosztów osobowych, aby zapewnić wysoką konkurencyjność organizacji na rynku
 • konkurencyjność na rynku pracy tak, aby można było utrzymywać i rozwijać kluczowe kompetencje ważne dla zapewnienia wzrostu organizacji
 • stymulowanie wzrostu kompetencji zawodowych pracowników organizacji w związku z wprowadzaniem nowych technologii i coraz bardziej skomplikowanych usług dla klientów
 • elastyczność, zdolność do dostosowywania szczególnych rozwiązań w organizacji do zmieniających się potrzeb

Efektywne warsztaty „Wartościowanie stanowisk pracy” dają konkretne wskazówki w jaki sposób można sprawić, aby sprawnie przeprowadzić proces wartościowania i skutecznie wdrożyć jego wyniki.

grudzień 2019
Planowanie, rozliczanie i ewidencjonowanie czasu pracy

W trakcie szkolenia przedstawione zostaną zagadnienia, których znajomość jest niezbędna do planowania, rozliczania czasu pracy i prowadzenia dokumentacji zgodnie z obowiązującymi w 2019 r. przepisami prawa. Omówione zostaną uprawnienia i obowiązki w zakresie czasu pracy osób kierujących planujących i rozliczających czas pracy.

Wykładowca zwróci również uwagę na najczęstsze błędy związane z czasem pracy oraz odpowiedzialność prawną osób kierujących.

Zagadnienia poruszane podczas szkolenia wzbogacone będą przykładami rozwiązań zaczerpniętych z bogatej praktyki zawodowej wykładowcy oraz aktualnych stanowisk, interpretacji, orzecznictwa.

NOWOŚĆ
KAIZEN PERSONALNY – strategia zrównoważonego rozwoju osobistego, czyli jak poradzić sobie w świecie nadmiaru. 2-dniowe szkolenie warsztatowe

Szkolenie ze strategii zrównoważonego rozwoju osobistego Kaizen personalny, to nie tylko filozofia doskonalenia swoich działań małymi krokami, to nie tylko skrzynka narzędziowa efektywnego człowieka oparta na zasadach i instrumentach Lean – to także, a może przede wszystkim, pobudzanie kreatywności i zwiększanie efektywności w procesie uczenia się, budowanie własnych systemów pamięciowych, identyfikowanie i minimalizowanie marnotrawstwa w naszym  życiu.

OPTYMALIZACJA KOSZTÓW W PRZEDSIĘBIORSTWIE – ustalanie, analiza i wykorzystanie Rachunku Kosztów Działań (analiza ABC)

Szkolenie dla wszystkich, którzy mogą być w Firmach rozliczani za koszty. Po tym szkoleniu uczestnik będzie w stanie wyliczyć koszt każdego działania, nawet na potrzeby osobistych decyzji.

Szkolenie zawiera metody analizy i rozliczania kosztów z uwzględnieniem miejsca powstawania kosztów (MPK) oraz działań generujących koszty, sposoby kontroli kosztów – analizy odchyleń i dynamiki kosztów, omówienie rachunku kosztów i podstawowych modeli rachunku i kalkulacji kosztów. Szkolenie zawiera również sposoby zarządzania kosztami produktu.

W części praktycznej ćwiczenia obejmują kalkulacje podstawowych działań generujących koszty różnymi metodami.

NOWOŚĆ
NEGOCJACJE Z PARTNERAMI Z AZJI, ze szczególnym uwzględnieniem Chin

Proces globalizacji, powodujący rozszerzenie praktycznie na cały świat obszarów: kontaktów międzynarodowych i prowadzenia biznesu, wymaga od wielu polskich instytucji czy przedsiębiorstw włączenia się do niego, co może być warunkiem ich przetrwania lub rozwoju w długoterminowej perspektywie.

Z każdym rokiem coraz większego znaczenia nabiera współpraca z krajami azjatyckimi, będącymi  głównym centrum światowej produkcji i handlu międzynarodowego, szczególnie z Chinami.Wiedza o partnerach pochodzących z tych krajów zwiększa szansę na prowadzenie biznesu z sukcesem.

Znajomość języka angielskiego i asortymentu towarowego nie jest już nie wystarczająca, żeby odnieść sukces na rynku międzynarodowym i musi być wsparta:

 • znajomością systemów politycznych i religijnych, zwyczajów kulturowych, szczególnie istotnych przy nawiązywaniu kontaktów  bezpośrednich
 • wiedzą o organizacji firm, zasadach ich funkcjonowania i procedurach podejmowania decyzji biznesowych
 • wiedzą na temat strategii i technik negocjacyjnych stosowanych w różnych regionach świata
ZARZĄDZANIE SPRZEDAŻĄ – projekt szkoleniowo-doradczy

Szkolenie przeznaczone dla osób zarządzających zespołami sprzedaży, zainteresowanych realizacją strategicznych celów, zmianą efektywności w dotychczasowym sposobie funkcjonowania zespołów handlowych.

Szkolenie jest dedykowane zarówno dyrektorom sprzedaży ogólnopolskiej jak i regionalnym dyrektorom lub kierownikom sprzedaży i koncentruje się na doskonaleniu umiejętności w zakresie budowania zespołu handlowego, oddziaływania na jego motywację za pomocą odpowiednio zaprojektowanego systemu motywacyjnego, właściwego planowania budżetu i podziału sprzedaży, wykorzystaniu narzędzi CRM w monitorowaniu wyników oraz rozwoju kompetencji zespołu sprzedaży.
KSIĘGOWOŚĆ PROJEKTÓW UNIJNYCH

Dzięki uczestnictwu w tym szkoleniu słuchacze nabędą umiejętności w poprawnym prowadzeniu ewidencji księgowej dla projektów finansowanych ze środków UE, jak również będą mogli samodzielnie zidentyfikować ewentualne nieprawidłowości z tym związane.

NOWOŚĆ
POCHODZENIE TOWARU w regulacjach celnych Unii Europejskiej

Celem szkolenia jest uzyskanie aktualnych informacji na temat dokumentowania pochodzenia towarów, stosowania reguł pochodzenia i przepisów celno – prawnych z zakresu ustalania pochodzenia towarów w obrocie międzynarodowym.

Podczas szkolenia zostaną omówione zmiany w przepisach oraz nowości:

 • Rejestracja unijnych i poza unijnych eksporterów w systemie REX
 • CETA – nowa umowa z Kanadą
 • Nowe reguły dotyczące deklaracji dostawcy
 • Nowe umowy o wolnym handlu
 • Kumulacja pochodzenia

Szkolenie skierowane jest do osób, które zajmują się eksportem – importem lub dostawami wewnątrzwspólnotowymi i zobowiązane są do dokumentowania pochodzenia towarów, co ma kluczowe znaczenie w obrocie międzynarodowym i stanowi podstawę handlu zagranicznego i wspólnotowego.

INTRASTAT W PRAKTYCE – zmiany w 2019 roku

Celem szkolenia jest praktyczne przedstawienie najnowszych zasad funkcjonujących w poszczególnych regulacjach prawnych systemu INTRASTAT, poznanie przepisów i zasad wypełniania i zgłaszania deklaracji INTRASTAT, nabycie umiejętności w zakresie przygotowania, wypełniania i wysyłania deklaracji INTRASTAT.

Wszelkie zmiany dotyczące przepisów celnych w 2019 r. ogłoszone przed szkoleniem zostaną omówione podczas szkolenia !!!

PRZEPISY CELNE W MIĘDZYNARODOWYM I WEWNĄTRZUNIJNYM OBROCIE TOWAROWYM

Celem szkolenia jest przedstawienie aktualnych przepisów z zakresu prawa celnego jak również przekazanie wytycznych odnośnie poruszania się w przepisach wykonawczych i delegowanych, stanowiących integralną część UKC.

UNIJNY KODEKS CELNY wniósł wiele zmian w strefach biznesu – nowe procedury celne, nowe obowiązki finansowe, zmiany w zakresie posiadanych pozwoleń i zasad ubiegania się o pozwolenia w świetle nowych przepisów celnych.

Wejście nowego kodeksu spowodowało zmianę systemu prawa celnego w całej UE i modyfikację większości instytucji celnych, jak również zmianę sposobu rozliczeń VAT i akcyzy w transakcjach z krajami spoza UE.

MAGAZYNOWANIE chemikaliów i towarów niebezpiecznych
Celem szkolenia jest przekazanie szczegółowej wiedzy w zakresie problematyki magazynowania chemikaliów i towarów niebezpiecznych dotyczącej m. in. wymagań, warunków, ograniczeń oraz wyposażenia magazynów.

Korzyści dla uczestników:
 • Znajomość przepisów regulujących problematykę magazynowania towarów niebezpiecznych i chemikaliów
 • Umiejętność rozpoznawania zagrożeń mogących wystąpić  podczas magazynowania towarów niebezpiecznych i chemikaliów
 • Umiejętność doboru środków ochrony indywidualnej dla pracowników zaangażowanych w prace związane z magazynowaniem i transportem wewnątrzzakładowym
 • Umiejętność racjonalnego doboru wyposażenia magazynu – ograniczenie kosztów w przedsiębiorstwie
PRACOWNICZE PROGRAMY KAPITAŁOWE w 2019 r.

Pracownicze Plany Kapitałowe obejmą prawie wszystkich zatrudnionych oraz wszystkich pracodawców. 

Już od 1 lipca 2019 roku do programu mają obowiązek przystąpić firmy zatrudniające ponad 250 osób, następnie od 1 stycznia 2020 pracodawcy zatrudniający powyżej 50 osób. Stopniowo obowiązkami nałożonymi  w ustawie zostaną objęci pozostali pracodawcy.

Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z nowymi uregulowaniami dotyczącymi Pracowniczych Programów Kapitałowych (PPK) obowiązujących od 2019 r.
Na szkoleniu zostaną przedstawione praktyczne aspekty zmian i skutki zmian dla podatników, w tym w zakresie możliwej optymalizacji podatkowej w związku ze zmianami ustaw.
NOWOŚĆ
ZARZĄDZANIE PRACOWNIKAMI Z UKRAINY i krajów byłego ZSRR

Celem szkolenia prowadzonego przez trenera międzykulturowego, FRIS®, AFT Certified Leadership a zarazem Ukrainkę z 20-letnim procesem adaptacji w Polsce jest poprawa skuteczności w zarządzaniu pracownikami z Ukrainy poprzez poznanie kultury ukraińskiej i uwrażliwienie międzykulturowe.

Uczestnik na szkoleniu:

 • pozna różnice kulturowe Polski i krajów byłego ZSRR
 • poprawi formę komunikacji z pracownikami z krajów byłego ZSRR
 • będzie w stanie skuteczniej zarządzać wielokulturowym zespołem
 • otrzyma pakiet wiedzy kulturowej potrzebnej do codziennej pracy
 • uświadomi sobie znaczenie różnic kulturowych mających wpływ na efektywność pracy
 • zostanie uwrażliwiony międzykulturowo na zachowania własne i innych
 • dowie się, jak dostosować swój styl komunikacji do stylu osoby z innego obszaru kulturowego
 • wypracuje własne metody budowania międzykulturowego środowiska pracy umożliwiającego zmniejszenie rotacji i wykorzystanie potencjału różnorodności
ORGANIZACJA I PROWADZENIE ASSESSMENT CENTER / DEVELOPMENT CENTER – szkolenie certyfikujące dla Asesorów

Szkolenie przeznaczone jest dla osób, które chcą efektywnie pełnić rolę asesora w procesach Assessment Center i Development Center.

Wiedza i umiejętności przekazywane w trakcie szkolenia pozwalają na przeprowadzenie tego procesu od początku do końca: od fazy zaprojektowania sesji AC/DC poprzez jej realizację, na opracowaniu raportów indywidualnych i grupowych skończywszy.

Możliwość samodzielnego przeprowadzenia AC/DC stanowi dla organizacji znaczącą oszczędność oraz pozwala na podejmowanie trafniejszych decyzji zarówno w kontekście selekcji kandydatów do pracy, wyboru uczestników programów talentowych, jak i podejmowania decyzji rozwojowych. Szkolenie pomaga również lepiej współpracować z dostawcami usług AC/DC w przypadku wsparcia organizacji przez firmę zewnętrzną.

Uczestnicy szkolenia otrzymają praktyczne materiały w postaci Podręcznika Asesora, który zawiera kompendium wiedzy na temat prowadzenia AC/DC, a także konkretne ćwiczenia assessmentowe (indywidualne i zespołowe) do wykorzystania w praktyce. Absolwenci szkolenia otrzymają również Certfyfikat Asesora potwierdzający ich przygotowanie do organizacji i prowadzenia procesów AC/DC.

INCOTERMS® 2020 zmiany reguł dotyczących krajowych i międzynarodowych warunków dostawy towarów
Przekazanie informacji o najnowszych zmianach reguł MIH INCOTERMS® 2020, do stosowania w umowach handlowych. Analiza poszczególnych reguł INCOTERMS® 2020, w kontekście podziału obowiązków, kosztów i ryzyka związanego z dostawą towaru między stronami kontraktu.

Uczestnik szkolenia uzyska poszerzoną wiedzę, niezbędną do prawidłowego i bezpiecznego stosowania terminów handlowych INCOTERMS® 2020, pomiędzy sprzedającym a kupującym (w wywozie i przywozie towarów).

NOWOŚĆ
Trening kreatywnego myślenia i twórczego rozwiązywania problemów

Trening kreatywnego myślenia i twórczego rozwiązywania problemów prowadzony w formie warsztatowej: 10% czasu – teoria, 90% czasu – gry planszowe, ćwiczenia i zadania kreatywne, prezentacje na forum grupy.

Dzięki udziałowi w treningu rozwiniesz umiejętności korzystania z własnych atutów w budowaniu pozytywnych relacji z Klientami, przezwyciężania własnych rutynowych zachowań oraz pobudzania w sobie potencjałów innowacyjności w pracy z Klientami, wprowadzania inspirujących zmian w codzienne obowiązki.

Po szkoleniu Uczestnicy mają możliwość skorzystania z bezpłatnych konsultacji z Trenerem on-line w celu indywidualnego omówienia i przedyskutowania zgłoszonych problemów.

 

NEGOCJACJE ZAKUPOWE, kluczowe kompetencje do nowoczesnego i skutecznego negocjowania – projekt szkoleniowo-doradczy

Szkolenie z negocjacji, to intensywny trening dedykowany osobom, które na co dzień prowadzą negocjacje handlowe lub zakupowe oraz uczestniczą w negocjacjach umów, warunków współpracy, dla kupców oraz innych osób wspierających proces zakupów, negocjujących strategiczne porozumienia z określeniem warunków bieżącej lub przyszłej współpracy z dostawcami, w sytuacjach budujących napięcie i konflikty.

Szkolenie prowadzone jest metodą warsztatową, Uczestnicy otrzymają w szkoleniu oprócz bogatego arsenału nowych technik również unikalne metody pracy nad rolą negocjatora, stanowiące kluczowe kompetencje do nowoczesnego i skutecznego negocjowania.

Program szkolenia uczy budowania scenariuszy negocjacyjnych połączonych z analizą i doborem wariantów ich realizacji w kontekście korzyści i strat będących skutkiem negocjowania bądź renegocjowania.

Oprócz wiedzy negocjacyjnej oraz pracy na postawach i zachowaniach szkolenie daje możliwość praktycznego zastosowania umiejętności w symulowanych sytuacjach negocjacyjnych osadzonych w realiach zakupowych.

Szkolenie ukierunkowane jest na rozwiązywanie problemów negocjacyjnych i sytuacji konfliktowych, na zasadzie kooperacji, która warunkuje poprawną współpracę i relacje po ustaniu negocjacji lub sytuacji konfliktowej.

CONTROLLING PERSONALNY z wykorzystaniem arkusza kalkulacyjnego Excel
Szkolenie adresowane jest do osób raportujących, planujących i kontrolujących procesy i koszty personalne.

Główną wartością dodaną tego szkolenia jest oszczędność czasu i bezbłędność przygotowywanych analiz, planów, budżetów i wskaźników.

Dodatkowo usystematyzujemy informacje dotyczące poszczególnych wskaźników w obszarze personalnym. Dzięki wykorzystaniu Excel’a można bardzo wiele pracy uprościć i zautomatyzować. Raz przygotowane raporty czy analizy będą w prosty sposób uaktualniały się o nowe dane.
UPOWAŻNIONY PRZEDSIĘBIORCA – AEO. Szansa na zwiększenie bezpieczeństwa w łańcuchu dostaw i ułatwienia dla przedsiebiorców
 • Chcesz korzystać z ułatwień w zakresie odpraw celnych lub uproszczeń dotyczących przywozu lub wywozu towarów?
 • Uczestniczysz w łańcuchu bezpiecznych dostaw? Chcesz być zwolniony z niektórych zasad kontroli celnej?

Uzyskaj pozwolenie, wystąp o przyznanie statusu AEO (Authorized Economic Operator)

Pozwolenie AEO nadaje status:

 • Upoważnionego przedsiębiorcy w zakresie uproszczeń celnych
 • Upoważnionego przedsiębiorcy w zakresie bezpieczeństwa i ochrony
RESURS – zmiany w przepisach w zakresie eksploatacji UTB

Celem szkolenia jest przekazanie wiedzy na temat aktualnych przepisów dotyczących regulacji prawnych w zakresie eksploatacji UTB.

Szkolenie skierowane jest do właścicieli urządzeń transportu bliskiego, pracowników służb utrzymania ruchu oraz służb BHP w przedsiębiorstwach użytkujących urządzenia transportu bliskiego oraz konserwatorów i serwisantów urządzeń transportu bliskiego.

PLANOWANIE I HARMONOGRAMOWANIE PRODUKCJI. Zwiększenie efektywności procesów produkcyjnych w przedsiębiorstwie

Korzyści ze szkolenia:

 • Maksymalizacja wykorzystania zasobów produkcyjnych oraz istniejącej infrastruktury produkcyjnej, umożliwiająca rzetelną ocenę możliwości produkcyjnych firmy
 • Precyzyjne dostosowanie poziomu obciążenia zasobów produkcyjnych firmy (technicznych i osobowych), do wymagań wynikających z tzw. „deadlines”, tj. zafiksowanych, ostatecznych terminów dostaw
 • Zwiększenie efektywności kosztowej w obszarze produkcji, obniżenie poziomu zapasów, w tym w szczególności tzw. „produkcji w toku”
 • Poprawa jakości komunikacji oraz powiązanie procesów planowania pomiędzy głównymi obszarami funkcjonalnymi organizacji tj. Sprzedaży, Produkcji i Zakupów
LEAN MANUFACTURING – system zarządzania oparty na przemyślanej i systematycznej redukcji strat w procesach oraz zaangażowaniu pracowników. 2-dniowe warsztaty z wykorzystaniem gry symulacyjnej.

A t u t y   s z k o l e n i a:
• Interaktywny charakter szkolenia prowadzony w formie warsztatów przeplatanych grą symulacyjną
• Wysokie kwalifikacje i bogate doświadczenie prowadzącego eksperta- praktyka
• Koncentracja na wykorzystywaniu wiedzy w praktyce
• Inspiracja pracowników do wdrożenia wiedzy w własnej firmie
• Liczne przykłady wykorzystania narzędzi w innych organizacjach
Szkolenie ma charakter warsztatowy i maksymalnie praktyczny w oparciu o  grę symulacyjną.

Gra symulacyjna polega na przedstawieniu różnicy w produkcji z zastosowaniem metody „pchaj” i metody „ciągnij” i składa się czterech faz procesu. Symulacja ta pozwoli uczestnikom szkolenia na zrozumienie na czym polega metoda „Just in Time”, jakie są wady i zalety tego systemu. W trakcie symulacji uczestnicy mają możliwość jednoczesnego uczestnictwa w procesie realizacji zlecenia, obserwowania jego przebiegu jak również konsekwencji wynikających z wad organizacyjnych i błędów decyzyjnych uczestników gry.

Wprowadzenie LM wpłynie na odchudzenie zarządzania i eliminacje wszelkiego typu marnotrawstwa.

ZARZĄDZANIE POKOLENIAMI – Boomersi i Millenialsi,  ODKRYJ I WYKORZYSTAJ ICH POTENCJAŁ!

Korzyści dla Ciebie i Organizacji:

 • Zgłębienie specyfiki myślenia pracowników wszystkich pokoleń  oraz ich systemu wartości
 • Wzrost efektywności zarządzania zróżnicowanym pokoleniowo zespołem pracowniczym, ułatwienie relacji interpersonalnych, wyższa motywacja i podniesienie efektywności działania zespołu pracowniczego
 • Doskonalenie umiejętności rozwiązywania trudnych, drażliwych kwestii – analiza przypadków
 • Stworzenie portretu menadżera o doskonałej autoprezentacji, prowadzącego skuteczną rekrutację, wspierającego rozwój pracowników z różnych pokoleń oraz motywującego go do wydajnej pracy
 • Poznanie specyfiki nowych pokoleń
DYREKTYWA MASZYNOWA I NARZĘDZIOWA W PRAKTYCE. Bezpieczeństwo eksploatacji i użytkowania maszyn – wymagania zasadnicze i minimalne

Jednym z głównych źródeł czynników niebezpiecznych powodujących wypadki przy pracy jest sprzęt roboczy, w szczególności maszyny i inne urządzenia techniczne. Według danych Głównego Urzędu Statystycznego, wśród czynności, przy których dochodzi do wypadków, prace związane z różnego rodzaju maszynami stanowią aż 40%. Wypadki te najczęściej mają miejsce w czasie obsługi produkcyjnej stacjonarnych maszyn i urządzeń, przy użytkowaniu sprzętu do pracy na wysokości, maszyn i urządzeń mobilnych oraz wyposażenia do podnoszenia ładunków. Podobne zjawiska występują również w innych państwach członkowskich Unii Europejskiej. Poprawa bezpieczeństwa i higieny pracy przy użytkowaniu maszyn i innych urządzeń technicznych jest w Polsce jednym z priorytetów w dziedzinie ochrony zdrowia i życia ludzkiego w procesie pracy.

Zakres zadań związanych z tym przedsięwzięciem wyznacza tu dyrektywa 2009/104/WE, dotycząca minimalnych wymagań w dziedzinie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia przy użytkowaniu przez pracowników sprzętu roboczego podczas pracy. Postanowienia dyrektywy zostały przeniesione do polskiego prawa w rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 30 października 2002 r. w sprawie minimalnych wymagań dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy w zakresie użytkowania maszyn przez pracowników podczas pracy (Dz.U. Nr 191, poz. 1596, zm. Dz.U. z 2003 r.
Nr 178, poz. 1745). Polscy pracodawcy mieli obowiązek dostosowania sprzętu roboczego, przekazanego pracownikom do użytkowania przed dniem 1 stycznia 2003 r., do wymagań określonych w wymienionych aktach prawnych do dnia 31 grudnia 2005 r.
Należy podkreślić, że wymagania te nie były w naszym kraju czymś zupełnie nowym. Większość z nich wynikała już z wcześniej obowiązujących przepisów prawa pracy – Kodeksu pracy i szczegółowych przepisów bhp przy wykonywaniu określonych prac bądź ustanowionych do stosowania w poszczególnych branżach. W wielu przypadkach działania pracodawców sprowadzały się do przeglądu sprzętu i uzupełnienia urządzeń ochronnych, a w ostatecznym przypadku do jego wymiany, zwłaszcza wyeksploatowanych maszyn mobilnych i maszyn do podnoszenia ładunków.

Co roku przez Państwową Inspekcję Pracy prowadzone są kontrole związane z dostosowaniem parku maszynowego do obowiązujących przepisów. Niewywiązanie się z tego obowiązku zagrożone jest karą grzywny od 1000 zł
do 30.000 zł.

ZARZĄDZANIE ZESPOŁEM PRODUKCYJNYM – rozwój umiejętności menedżerskich brygadzistów, mistrzów, kierowników

Kwalifikacje załogi oraz umiejętność zarządzania jej potencjałem i zaangażowaniem stają się dziś kluczowymi zasobami konkurujących firm.
Brygadzista pełni szczególną, podwójną rolę – jest jednocześnie przedstawicielem kierownictwa i reprezentantem załogi. Skuteczny i szanowany przez pracowników brygadzista odgrywa ważną rolę w procesie produkcji oraz tworzy atmosferę sprzyjającą efektywnej realizacji zadań produkcyjnych, istotnym więc jest kształtowanie i rozwój jego kompetencji menedżerskich.

Korzyści ze szkolenia:

 • dowiesz się, co buduje autorytet przełożonego
 • otrzymasz wskazówki jak praktycznie rozwiązać wiele problemów z zakresu zarządzania ludźmi
 • nauczysz się skutecznie wydawać polecenia, egzekwować wykonywanie zadań
 • nauczysz się odpowiedniego, efektywnego  komunikowania się z zespołem
 • dowiesz się, jaki jest wpływ komunikacji na osiągane przez zespół wyniki
 • poznasz techniki wpływu psychologicznego wykorzystywane w sytuacji zarządzania ludźmi
 • poznasz psychologiczne mechanizmy motywowania i możliwości ich praktycznego wykorzystania
 • nauczysz się prowadzić trudne rozmowy z pracownikami
 • dowiesz się,  jak radzić sobie z sytuacjami konfliktowymi w zespole
styczeń 2020
NOWOŚĆ
INCOTERMS 2020® – NAJNOWSZA WERSJA – ZMIANY OD 1 STYCZNIA 2020 – jak je rozumieć, stosować i nie popełniać błędów.

INCOTERMS 2020 ma zastąpić obowiązujące prawie dekadę INCOTERMS 2010. Nasz Ekspert, jedyny w Polsce trener Incoterms akredytowany przez Międzynarodową Izbę Handlową w Paryżu, autor oficjalnego tłumaczenia reguł Incoterms 2020 przekaże Państwu informacje o najnowszej wersji Incoterms® 2020, ich nowej strukturze wewnętrznej, zmianie kolejności i nazwy reguł, różnicach w stosunku do Incoterms® 2010 oraz o zasadach prawidłowego i bezpiecznego stosowania  reguł w kontraktach handlowych.

Uczestnik szkolenia będzie potrafił dokonać wyboru prawidłowej reguły Incoterms®, z uwzględnieniem specyfiki towaru i gałęzi transportu, w kontraktach  eksportowych i importowych. Pozwoli to na uniknięcie wielu kosztownych błędów i bezkonfliktową realizację transakcji handlowej.

Warsztaty z PRESTIGE ECK  przygotowane zostały w oparciu o przykłady z życia wzięte i sprawy sporne.

luty 2020
NOWOŚĆ
INCOTERMS 2020® – NAJNOWSZA WERSJA – ZMIANY OD 1 STYCZNIA 2020 – jak je rozumieć, stosować i nie popełniać błędów.

INCOTERMS 2020 ma zastąpić obowiązujące prawie dekadę INCOTERMS 2010. Nasz Ekspert, jedyny w Polsce trener Incoterms akredytowany przez Międzynarodową Izbę Handlową w Paryżu, autor oficjalnego tłumaczenia reguł Incoterms 2020 przekaże Państwu informacje o najnowszej wersji Incoterms® 2020, ich nowej strukturze wewnętrznej, zmianie kolejności i nazwy reguł, różnicach w stosunku do Incoterms® 2010 oraz o zasadach prawidłowego i bezpiecznego stosowania  reguł w kontraktach handlowych.

Uczestnik szkolenia będzie potrafił dokonać wyboru prawidłowej reguły Incoterms®, z uwzględnieniem specyfiki towaru i gałęzi transportu, w kontraktach  eksportowych i importowych. Pozwoli to na uniknięcie wielu kosztownych błędów i bezkonfliktową realizację transakcji handlowej.

Warsztaty z PRESTIGE ECK  przygotowane zostały w oparciu o przykłady z życia wzięte i sprawy sporne.

marzec 2020
NOWOŚĆ
INCOTERMS 2020® – NAJNOWSZA WERSJA – ZMIANY OD 1 STYCZNIA 2020 – jak je rozumieć, stosować i nie popełniać błędów.

INCOTERMS 2020 ma zastąpić obowiązujące prawie dekadę INCOTERMS 2010. Nasz Ekspert, jedyny w Polsce trener Incoterms akredytowany przez Międzynarodową Izbę Handlową w Paryżu, autor oficjalnego tłumaczenia reguł Incoterms 2020 przekaże Państwu informacje o najnowszej wersji Incoterms® 2020, ich nowej strukturze wewnętrznej, zmianie kolejności i nazwy reguł, różnicach w stosunku do Incoterms® 2010 oraz o zasadach prawidłowego i bezpiecznego stosowania  reguł w kontraktach handlowych.

Uczestnik szkolenia będzie potrafił dokonać wyboru prawidłowej reguły Incoterms®, z uwzględnieniem specyfiki towaru i gałęzi transportu, w kontraktach  eksportowych i importowych. Pozwoli to na uniknięcie wielu kosztownych błędów i bezkonfliktową realizację transakcji handlowej.

Warsztaty z PRESTIGE ECK  przygotowane zostały w oparciu o przykłady z życia wzięte i sprawy sporne.