Inne

październik 2017
NOWOŚĆ
MAGAZYNOWANIE chemikaliów i towarów niebezpiecznych

Celem szkolenia jest przekazanie szczegółowej wiedzy w zakresie problematyki magazynowania chemikaliów i towarów niebezpiecznych dotyczącej m. in. wymagań, warunków, ograniczeń oraz wyposażenia magazynów.

Korzyści dla uczestników:
 • Znajomość przepisów regulujących problematykę magazynowania towarów niebezpiecznych i chemikaliów
 • Umiejętność rozpoznawania zagrożeń mogących wystąpić  podczas magazynowania towarów niebezpiecznych i chemikaliów
 • Umiejętność doboru środków ochrony indywidualnej dla pracowników zaangażowanych w prace związane z magazynowaniem i transportem wewnątrzzakładowym
 • Umiejętność racjonalnego doboru wyposażenia magazynu – ograniczenie kosztów w przedsiębiorstwie
grudzień 2017
NOWOŚĆ
MAGAZYNOWANIE chemikaliów i towarów niebezpiecznych

Celem szkolenia jest przekazanie szczegółowej wiedzy w zakresie problematyki magazynowania chemikaliów i towarów niebezpiecznych dotyczącej m. in. wymagań, warunków, ograniczeń oraz wyposażenia magazynów.

Korzyści dla uczestników:
 • Znajomość przepisów regulujących problematykę magazynowania towarów niebezpiecznych i chemikaliów
 • Umiejętność rozpoznawania zagrożeń mogących wystąpić  podczas magazynowania towarów niebezpiecznych i chemikaliów
 • Umiejętność doboru środków ochrony indywidualnej dla pracowników zaangażowanych w prace związane z magazynowaniem i transportem wewnątrzzakładowym
 • Umiejętność racjonalnego doboru wyposażenia magazynu – ograniczenie kosztów w przedsiębiorstwie
Szkolenia na zamówienie (Inne)
 • CZAS PRACY KIEROWCY W PRAKTYCE – jak zminimalizować ryzyko wystąpienia naruszeń i ich skutków

  ZOBACZ SZCZEGÓŁY
 • ELEMENTY PRAWA BUDOWLANEGO. Obowiązkowe kontrole oraz prowadzenie książki obiektu budowlanego. Odpowiedzialność oraz obowiązki właściciela i zarządcy obiektu budowlanego w świetle przepisów prawa budowlanego

  ZOBACZ SZCZEGÓŁY
 • KSIĄŻKA OBIEKTU BUDOWLANEGO 2016. Praktyczne porady i ćwiczenia w zakresie przeprowadzania obowiązkowych kontroli, oraz wypełniania książki obiektu budowlanego

  ZOBACZ SZCZEGÓŁY
 • Opakowania i odpady opakowaniowe w przedsiębiorstwie

  ZOBACZ SZCZEGÓŁY
 • Sprawozdawczość środowiskowa w przedsiębiorstwie oraz obowiązki związane z funkcjonowaniem bazy KOBiZE

  ZOBACZ SZCZEGÓŁY
 • RYSUNEK TECHNICZNY – maszynowy, nauka rysunku technicznego, odręcznego, zapis, czytanie, oraz zastosowanie w praktyce

  ZOBACZ SZCZEGÓŁY
 • Bezpieczeństwo przewozu drogowego towarów niebezpiecznych – ADR. Warsztaty związane z wypełnianiem dokumentacji przewozowej.

  ZOBACZ SZCZEGÓŁY
 • BEZPIECZEŃSTWO PRZEWOZU MORSKIEGO towarów niebezpiecznych – IMDG Code w tym warsztaty związane z wypełnianiem dokumentacji przewozowej.

  ZOBACZ SZCZEGÓŁY
 • BEZPIECZEŃSTWO PRZEWOZU KOLEJOWEGO towarów niebezpiecznych – Regulamin RID

  ZOBACZ SZCZEGÓŁY
 • RATOWNICTWO chemiczne

  ZOBACZ SZCZEGÓŁY
 • MAGAZYNOWANIE chemikaliów i towarów niebezpiecznych

  ZOBACZ SZCZEGÓŁY
 • BEZPIECZEŃSTWO PRZEWOZU towarów niebezpiecznych ŚRÓDLĄDOWYMI DROGAMI WODNYMI – Umowa ADN

  ZOBACZ SZCZEGÓŁY
 • Szkolenie dla osób ubiegających się o licencję detektywa

  ZOBACZ SZCZEGÓŁY
 • OCENA I FINANSOWANIE PROJEKTÓW INWESTYCYJNYCH – WYBÓR OPTYMALNYCH PROJEKTÓW (aspekt praktyczny i warsztatowy)

  ZOBACZ SZCZEGÓŁY
 • FINANSE DLA NIEFINANSISTÓW – warsztaty

  ZOBACZ SZCZEGÓŁY
 • CONTROLLING I BUDŻETOWANIE W FIRMIE – warsztaty

  ZOBACZ SZCZEGÓŁY