Przejdź do treści
Home
 • Oferta
 • HR, kadry, sekretariat

PLANOWANIE, ANALIZA I KONTROLA KOSZTÓW PRACY JAKO ELEMENT ZARZĄDZANIA ZASOBAMI LUDZKIMI (1 dzień)

Celem szkolenia jest wykształcenie umiejętności skutecznego controllera w procesach personalnych. Ponadto celem jest dostarczenie uczestnikom wiedzy na temat kosztów pracy, które stanowią istotny element rachunku ekonomicznego i z tego powodu powinny być przedmiotem obserwacji i szczegółowych analiz. Gruntowna analiza i…

Szkolenie na zlecenie

Cele i korzyści

Celem szkolenia jest wykształcenie umiejętności skutecznego controllera w procesach personalnych. Ponadto celem jest dostarczenie uczestnikom wiedzy na temat kosztów pracy, które stanowią istotny element rachunku ekonomicznego i z tego powodu powinny być przedmiotem obserwacji i szczegółowych analiz. Gruntowna analiza i ocena kosztów pracy pozwala również na sprawne i skuteczne podejmowanie decyzji personalnych.

Szkolenie skierowane jest do wyższego i średniego szczebla zarządzania HR w firmach, pracowników działów odpowiedzialnych za realizację polityki kadrowej oraz pozostałych pracowników, którzy chcą usprawnić kierowanie i odpowiednio efektywnie kształtować zachowania uczestników oraz relacje interpersonalne w firmie.

Program szkolenia

1. Wprowadzenie

 • Wyjaśnienie podstawowych pojęć: zasoby ludzkie, polityka personalna, kapitał ludzki, kapitał intelektualny, controlling personalny, koszty pracy, wartościowanie pracy, wyniki pracy etc.
 • Kapitał ludzki zasobem strategicznym organizacji

2. Teoretyczne podstawy zarządzania kosztami pracy w przedsiębiorstwie

 • Decyzje personalne w przedsiębiorstwie
 • Definicja kosztów pracy
 • Pomiar kosztów pracy
 • Czynniki wpływające na wysokość kosztów pracy
 • Koszty pracy a koszty uzyskania przychodu
 • Koszty tworzenia nowych miejsc pracy

3. Koszty pracy jako przedmiot controllingu personalnego

 • Pojęcie i klasyfikacja kosztów pracy
 • Controlling kosztów pracy
 • Czynniki wpływające na kształtowanie kosztów pracy w organizacji (płacowe i pozapłacowe koszty pracy)

4. Koszt pracy narzędziem zarządzania

 • Parametry ekonomiczne kosztów pracy i inne wskaźniki syntetyczne
 • Badanie wielkości, struktury rodzajowej (w stosunku do kosztów pracy ogółem i kosztów własnych) oraz dynamiki kosztów pracy
 • Racjonalizacja kosztów pracy w przedsiębiorstwie

5. Zakładowy koszt pracy

 • Składniki zakładowego kosztu pracy
 • Kategorie kosztów pracy
 • Uniwersalna krzywa kosztów
 • Kryteria optymalizacji kosztów zatrudnienia

6. Wartościowanie pracy jako podstawowa metoda ustalania płacy zasadniczej

 • Obszary wykorzystania wyników wartościowania pracy
 • Procedura controllingu i potrzeba dynamicznego wartościowania pracy
 • Mierniki dotyczące oceny wartościowania pracy

7. Controlling wydajności i produktywności pracy

 • Pojęcie i miary wyników pracy
 • Analiza czynników determinujących poziom efektywności pracy
 • Praktyczne obliczanie wydajności w oparciu o normowany czas pracy
 • Zbiorcze zestawienie mierników służących do oceny wydajności i produktywności pracy
 • Sposoby poprawiania wyników pracy

8. Główne założenia koncepcji karty wyników zarządzania zasobami ludzkimi

Metody szkoleniowe:

Ćwiczenia warsztatowe, uwzględniające czynne techniki pracy z grupą będą prowadzone są przy pomocy aktywizujących metod partycypacyjnych, w oparciu o doświadczenia uczestników, tak więc istotą szkolenia jest nie tylko zrealizowanie proponowanych przez trenera tematów, ale również diagnoza określonych problemów oraz analiza konkretnych przypadków i kwestii występujących w organizacji.

Trener jest moderatorem: kieruje dyskusją w ten sposób, aby uczestnicy szkolenia sami poddawali analizie krytycznej różne rodzaje usprawnień, rozwiązania sytuacji stwarzających im trudność, lub będących źródłem niepewności. Każdy z uczestników szkolenia ma okazje pozyskania wiedzy i umiejętności w sposób adekwatny do jego indywidualnego stylu przyswajania wiadomości i doświadczeń.

Program szkolenia stanowi prawnie chronioną własność intelektualną, a jego przetwarzanie, rozpowszechnianie lub korzystanie z niego bez wiedzy i zgody autora jest zabronione.

Cena i zapisy

Szkolenie na zamówienie

;

Sprawdź, co zyskujesz

Mnóstwo korzyści
First Minute
30 dni wcześniej zarezerwuj miejsce na szkolenie otwarte na prestige-eck.pl, dzięki temu automatycznie otrzymasz rabat: 50zł
Im więcej, tym taniej
Firmy i instytucje wysyłające więcej niż jedną osobę na szkolenie otwarte, mogą liczyć na niższe ceny. Sprawdź promocyjne ceny na naszej stronie.
Voucher
Zrób prezent swojemu klientowi, zaproś dostawcę, partnera biznesowego i budujcie wspólnie swoja przewagę konkurencyjną na prestiżowych szkoleniach.

Certyfikat ukończenia
szkolenia.

Po zakończeniu szkolenia każdy z Uczestników otrzymuje imienny certyfikat potwierdzający nabyte umiejętności zgodnie z wdrożoną procedurą: PN-EN ISO 9001:2015 DEKRA

Odpowiemy na wszystkie Twoje pytania! Podnieś kwalifikacje!

Prosimy o pozostawienie swojego numeru telefonu oraz emaila, a skontaktujemy się niezwłocznie.

  Jeśli wypełniłeś/aś formularz kontaktowy, oznacza to, że jesteś zainteresowany/a naszą ofertą i oczekujesz kontaktu z nami. Zanim przekażesz nam swoje dane osobowe, zapoznaj się z informacjami na temat sposobu ich przetwarzania. Chcielibyśmy przetwarzać Twoje dane, aby móc przekazywać Ci informacje na temat naszych usług.

  Najczęściej zadawane pytania dotyczące szkolenia

  W PRESTIGE Europejskim Centrum Kształcenia znajdziesz praktyczną i specjalistyczną wiedzę!
  Czy jest możliwe uzyskanie dofinansowania ze środków Unii Europejskiej?
  Dofinansowanie