Przejdź do treści
Home
 • Oferta
 • I pomoc , BHP

Szkolenie dla Społecznych Inspektorów Pracy

Społeczna Inspekcja Pracy jest „służbą społeczną” pełniona przez pracowników mająca na celu zapewnienie przez pracodawców bezpiecznych i higienicznych warunków pracy oraz ochronę uprawnień pracowniczych określonych w przepisach prawa pracy. Ta „służba społeczna” ma reprezentować interesy wszystkich pracowników w zakładzie pracy  bez względu na ich przynależność związkową.

Do rozpoczęcia pozostało:

120 dni
590 zł brutto/os.
18.11.2024
 • 18.11.2024
1
Zapisz się na szkolenie

UWAGA! Ilość miejsc ograniczona,
liczy się kolejność zgłoszeń

Czas trwania
24 godz.

Język
Polski

Miejsce
Online

Certyfikat
Tak

Cele i korzyści

Społeczna inspekcja pracy jest „służbą społeczną” pełniona przez pracowników mająca na celu zapewnienie przez pracodawców bezpiecznych i higienicznych warunków pracy oraz ochronę uprawnień pracowniczych określonych w przepisach prawa pracy. Ta „służba społeczna” ma reprezentować interesy wszystkich pracowników w zakładzie pracy  bez względu na ich przynależność związkową.

Społeczni inspektorzy pracy realizując zadania określone w ustawie o sip, winni skupiać swoje oddziaływanie:

 • w zakresie bezpieczeństwa pracy– na eliminowaniu zagrożeń, które są przyczyną wypadków i chorób zawodowych, przestrzeganiu wymogów technologicznych, wyposażeniu maszyn i urządzeń w osłony i urządzenia zabezpieczające, wyposażeniu pracowników w sprawny sprzęt ochrony osobistych, przestrzeganiu przez pracowników przepisów i zasad bezpieczeństwa pracy
 • w zakresie higieny pracy– na zapewnieniu pracownikom norm higienicznych w szczególności dotyczących substancji szkodliwych, zapyleniu, hałasu, wibracji, mikroklimatu i oświetlenia oraz zapewnienia pracownikom odpowiednich pomieszczeń higieniczno- sanitarnych
 • w zakresie prawnej ochrony pracy– na kontroli przestrzegania przepisów dotyczących ochrony pracy kobiet i młodocianych, świadczeń pieniężnych z tytuły wypadków przy pracy i chorób zawodowych

Społeczna Inspekcja Pracy pełni rolę reprezentującą interesy wszystkich pracowników w miejscach zatrudnienia, działając pod zarządem zakładowych organizacji związkowych. Jej powołanie wynika z troski o poprawę standardów bezpieczeństwa i higieny pracy oraz zapewnienie związkom zawodowym odpowiednich warunków do skutecznej kontroli przestrzegania przepisów prawa pracy.

Włączenie instytucji społecznego nadzoru nad warunkami pracy obok organów Państwowej Inspekcji Pracy oraz Państwowej Inspekcji Sanitarnej, jako kluczowy element prawa pracy, umacnia pozycję społecznych inspektorów pracy w negocjacjach z pracodawcami.

Obowiązek skierowania na szkolenie Społecznego Inspektora Pracy oraz pokrycie jego kosztów spoczywa na pracodawcy.

Program szkolenia

1. Podstawy prawne i zakres działania społecznej inspekcji pracy
 • Omówienie zadań społecznej inspekcji pracy zgodnie z art. 4 ustawy o SIP

2. Organizacja i struktura społecznego nadzoru nad warunkami pracy

W zależności od struktury organizacyjnej zakładu społeczną inspekcję pracy tworzą:

 • Zakładowy społeczny inspektor pracy – dla całego zakładu pracy
 • Oddziałowi (wydziałowi) społeczni inspektorzy pracy – dla poszczególnych oddziałów w zakładzie pracy
 • Grupowi społeczni inspektorzy pracy – dla komórek organizacyjnych oddziałów (wydziałów)

3. Uprawnienia i zasady postępowania społecznego inspektora pracy

SIP ma wiele uprawnień o różnym charakterze prawnym, do których można zaliczyć m.in.:

 • Prawo informowania pracodawcy o faktach nieprzestrzegania przepisów bhp i prawa pracy
 • Prawo występowania o natychmiastowe usunięcie bezpośrednich zagrożeń dla zdrowia i życia pracowników
 • Prawo wydawania zaleceń, w tym w szczególności zaleceń wstrzymania pracy danego urządzenia technicznego
 • Prawo zwracania uwagi pracownikom w przypadku naruszenia obowiązujących przepisów i zasad bhp
 • Udział w zespołach powypadkowych

4. Planowanie pracy społecznego inspektora pracy

Właściwa organizacja pracy społecznego inspektora pracy warunkowana jest szeregiem różnorodnych czynników. Uzależniona jest między innymi od branży, wielkości zakładu, charakteru produkcji, warunków pracy załogi, a także umiejętności działania samego społecznego inspektora pracy. Dlatego też podstawą jego działania powinien być opracowany plan pracy i zatwierdzony przez zakładowe organizacje związkowe.

5. Wydawanie zaleceń i uwag przez społecznego inspektora pracy

 • zakładowy sip na podstawie ustaleń własnych, wydziałowego bądź grupowego sip ma prawo wydać pracodawcy zalecenie usunięcia w określonym terminie stwierdzonych uchybień i zagrożeń wypadkowych
 • ćwiczenia – wpisywanie uwag, zaleceń do zakładowej książki kontroli
 • omówienie nieprawidłowości w wydawanych zaleceniach sip
 • pracodawca (kierownik zakładu pracy) ma obowiązek wykonania zalecenia zakładowego sip, bądź w przypadku, kiedy uzna je za nieuzasadnione może, nieść sprzeciw do właściwego inspektora Państwowej Inspekcji Pracy

6. Obowiązki zakładu pracy (pracodawcy) wobec społecznej inspekcji pracy

 • Zgodnie z art. 14 ust. 1 i 2 Ustawy o SIP pracodawca jest zobowiązany zapewnić społecznym inspektorom pracy odpowiednie warunki realizacji ich zadań
 • Obowiązki w tym zakresie możemy podzielić na dwie grupy
  • obowiązek realizacji wniosków, wystąpień i zaleceń społecznych inspektorów pracy
  • zapewnienie sip warunków do realizacji ich zadań

7. Ochrona prawna społecznych inspektorów pracy oraz odpowiedzialność za naruszenie przepisów o sip

8. Współdziałanie społecznego inspektora pracy z PIP i związkami zawodowymi

Wspólnym dążeniem związków zawodowych i Państwowej Inspekcji Pracy jest zwiększenie skuteczności działań podejmowanych w zakresie ochrony pracy oraz podnoszenie efektywności społecznej kontroli warunków pracy.

Program szkolenia stanowi prawnie chronioną własność intelektualną, a jego przetwarzanie, rozpowszechnianie lub korzystanie z niego bez wiedzy i zgody autora jest zabronione.

Miejsce

WIRTUALNA SALA SZKOLENIOWA

E—szkolenie synchroniczne, czyli szkolenie online w czasie rzeczywistym umożliwia szybko i skutecznie przeszkolić pracowników.
Szkolenie na odległość, to  efektywna nauka, która pozwala zaoszczędzić czas i pieniądze.

Przedstawiamy niezbędne informacje dotyczące organizacji oraz technicznych aspektów szkolenia:

1. Platforma szkoleniowa:

 • Zajęcia są prowadzone za pośrednictwem platformy internetowej Zoom, która umożliwia komunikację w czasie rzeczywistym pomiędzy wykładowcą a uczestnikami.

2. Zaproszenie:

 • Przed szkoleniem uczestnicy otrzymają zaproszenie na e-maila wskazanego w karcie zgłoszeniowej, wraz z linkiem oraz kodem dostępu do wirtualnej sali szkoleniowej.
 • Prosimy, aby podane w karcie zgłoszeniowej numery telefonów oraz adresy e-mail były aktualne na wypadek ewentualnych problemów technicznych.

3. Materiały szkoleniowe:

 • Materiały szkoleniowe zostaną przesłane każdemu uczestnikowi w formacie PDF na podany adres e-mail.

4. Otrzymanie certyfikatu lub zaświadczenie MEN

 • Szkolenie zdalne jest tak samo honorowane, jak szkolenie stacjonarne i każdy uczestnik, który zdobył nowe umiejętności i  podniósł swoją konkurencyjność na rynku pracy, otrzymuje certyfikat w formie papierowej lub elektronicznej.

5. Prawa autorskie:

 • PRESTIGE Europejskie Centrum Kształcenia i trenerzy nie wyrażają zgody na żadną formę utrwalania, powielania, udostępniania lub nagrywania przebiegu szkolenia oraz materiałów szkoleniowych.
 • Treść szkolenia i materiały szkoleniowe są chronione prawami autorskimi.

6. Informacja dotycząca programu:

 • Wykładowca, ekspert, praktyk zastrzega sobie prawo do modyfikacji programu szkolenia wyłącznie w celu zapewnienia większych korzyści uczestnikom.
WIRTUALNA SALA SZKOLENIOWA WIRTUALNA SALA SZKOLENIOWA WIRTUALNA SALA SZKOLENIOWA WIRTUALNA SALA SZKOLENIOWA WIRTUALNA SALA SZKOLENIOWA WIRTUALNA SALA SZKOLENIOWA WIRTUALNA SALA SZKOLENIOWA WIRTUALNA SALA SZKOLENIOWA

Cena i zapisy

590,00 zł brutto od osoby, CENA PROMOCYJNA: 550,00 zł brutto przysługuje każdej kolejnej osobie zgłoszonej przez tę samą firmę/instytucję.

Podana wyżej cena zawiera:

 • udział w szkoleniu online

 • dostęp do platformy Zoom w czasie rzeczywistym

 • przeprowadzenie szkolenia przez cenionego trenera

 • autorskie materiały szkoleniowe

 • certyfikat o podwyższeniu kwalifikacji zawodowych

Szkolenie odbędzie się na platformie Zoom, dlatego będziesz potrzebować komputera z dostępem do internetu i działającą kamerą, a także słuchawek lub systemu audio w laptopie.

JAK WYGLĄDA UDZIAŁ W SZKOLENIU  ONLINE?

Krok I
Rejestrujesz się na platformie Zoom.
Link otrzymasz wcześniej, wraz z e-mailowym potwierdzeniem realizacji szkolenia.

Krok II
W dniu szkolenia logujesz się do platformy i przechodzisz do „poczekalni”.
Link do wirtualnego pokoju otrzymasz na podanego emaila po akceptacji rejestracji.

Krok III
Uczestniczysz w szkoleniu.

Krok IV
Możesz zadawać pytania na czacie w trakcie szkolenia.
Dyskusja i ćwiczenia to część szkolenia.

Szkolenie on-line będzie prowadzone interaktywnie, tj. metodą aktywnej komunikacji prowadzącego z grupą.

Dodatkowe informacje o terminie

Szkolenie w formie samokształcenia kierowanego.

;

Sprawdź, co zyskujesz

Mnóstwo korzyści
First Minute
30 dni wcześniej zarezerwuj miejsce na szkolenie otwarte na prestige-eck.pl, dzięki temu automatycznie otrzymasz rabat: 50zł
Im więcej, tym taniej
Firmy i instytucje wysyłające więcej niż jedną osobę na szkolenie otwarte, mogą liczyć na niższe ceny. Sprawdź promocyjne ceny na naszej stronie.
Voucher
Zrób prezent swojemu klientowi, zaproś dostawcę, partnera biznesowego i budujcie wspólnie swoja przewagę konkurencyjną na prestiżowych szkoleniach.

Certyfikat ukończenia
szkolenia.

Po zakończeniu szkolenia każdy z Uczestników otrzymuje imienny certyfikat potwierdzający nabyte umiejętności zgodnie z wdrożoną procedurą: PN-EN ISO 9001:2015 DEKRA

Odpowiemy na wszystkie Twoje pytania! Podnieś kwalifikacje!

Prosimy o pozostawienie swojego numeru telefonu oraz emaila, a skontaktujemy się niezwłocznie.

  Jeśli wypełniłeś/aś formularz kontaktowy, oznacza to, że jesteś zainteresowany/a naszą ofertą i oczekujesz kontaktu z nami. Zanim przekażesz nam swoje dane osobowe, zapoznaj się z informacjami na temat sposobu ich przetwarzania. Chcielibyśmy przetwarzać Twoje dane, aby móc przekazywać Ci informacje na temat naszych usług.

  Najczęściej zadawane pytania dotyczące szkolenia

  W PRESTIGE Europejskim Centrum Kształcenia znajdziesz praktyczną i specjalistyczną wiedzę!
  Czy jest możliwe uzyskanie dofinansowania ze środków Unii Europejskiej?
  Dofinansowanie