Przejdź do treści

I pomoc , BHP

SZKOLENIA OBLIGATORYJNE realizujemy w niestandardowy sposób:

 • D Y N A M I C Z N I E  – prowadzone przy użyciu zróżnicowanych technik przekazu
 • C I E K A W I E              – pasja jest zaraźliwa, nawet w przypadku szkoleń obowiązkowych
 • P R A K T Y C Z N I E   – uzupełniające wiedzę i doskonalące umiejętności

Swoją wiedzą w zakresie I pomocy podzielą się z Państwem instruktorzy będący pracownikami zawodowych służb ratowniczych i posiadający wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu szkoleń. Nasze programy opierają się na najnowszych wytycznych Europejskiej Rady Resuscytacji (ERC).

Zapraszamy:

 • pracowników administracyjno-biurowych (również w j. angielskim)
 • pracodawców i osób kierujących pracownikami (również w j. angielskim)
 • pracowników techniczno-inżynieryjnych
 • przedstawicieli handlowych i sprzedawców
 • pracowników oświaty
 • pracowników służby zdrowia
 • pracowników służby BHP
 • społecznych inspektorów pracy
 • pracodawców i innych osób wykonujących zadania służby

 


Metodyka prowadzenia zajęć instruktażu stanowiskowego

Metodyka prowadzenia zajęć instruktażu stanowiskowego

Celem instruktażu stanowiskowego jest uzyskanie przez pracownika informacji, wiedzy i umiejętności z zakresu: Czynników środowiska pracy występujących przy wykonywaniu czynności zleconych przez przełożonego Zapobiegania urazom, oparzeniom oraz oddziaływaniu czynników szkodliwych…

16.09.2024
Online
25.11.2024
Online
Wypadki przy pracy

Wypadki przy pracy

Wypadek przy pracy wpływa na sytuację prawną całej firmy. Gdy pracownik doznaje uszczerbku na zdrowiu lub życiu podczas wykonywania obowiązków służbowych, pracodawca musi zadbać o przestrzeganie procedur mających na celu…

07.10.2024
Online
25.11.2024
Online
20.12.2024
Katowice
Szkolenie dla Społecznych Inspektorów Pracy

Szkolenie dla Społecznych Inspektorów Pracy

Społeczna Inspekcja Pracy jest „służbą społeczną” pełniona przez pracowników mająca na celu zapewnienie przez pracodawców bezpiecznych i higienicznych warunków pracy oraz ochronę uprawnień pracowniczych określonych w przepisach prawa pracy. Ta…

18.11.2024
Online
DYREKTYWA MASZYNOWA I NARZĘDZIOWA W PRAKTYCE. Bezpieczeństwo eksploatacji i użytkowania maszyn – wymagania zasadnicze i minimalne

DYREKTYWA MASZYNOWA I NARZĘDZIOWA W PRAKTYCE. Bezpieczeństwo eksploatacji i użytkowania maszyn – wymagania zasadnicze i minimalne

Jednym z głównych źródeł czynników niebezpiecznych powodujących wypadki przy pracy jest sprzęt roboczy, w szczególności maszyny i inne urządzenia techniczne. Według danych Głównego Urzędu Statystycznego, wśród czynności, przy których dochodzi…

10.12.2024
Online
Szkolenie okresowe dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach inżynieryjno-technicznych

Szkolenie okresowe dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach inżynieryjno-technicznych

Celem szkolenia jest aktualizacja i uzupełnienie wiedzy i umiejętności, w szczególności z zakresu: identyfikacji i oceny zagrożeń występujących w procesach pracy, organizacji pracy i stanowisk pracy zgodnie z wymaganiami bezpieczeństwa…

Szkolenie okresowe dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych

Szkolenie okresowe dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych

Celem szkolenia jest aktualizacja i uzupełnienie wiedzy i umiejętności, w szczególności z zakresu: przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy związanych z wykonywaną pracą zagrożeń związanych z wykonywaną pracą oraz…

SZKOLENIE OKRESOWE BHP DLA PRACODAWCÓW I INNYCH OSÓB KIERUJĄCYCH PRACOWNIKAMI

SZKOLENIE OKRESOWE BHP DLA PRACODAWCÓW I INNYCH OSÓB KIERUJĄCYCH PRACOWNIKAMI

Celem szkolenia jest aktualizacja i uzupełnienie wiedzy i umiejętności, w szczególności z zakresu: oceny zagrożeń występujących w procesach pracy oraz ryzyka związanego z tymi zagrożeniami organizacji pracy i stanowisk pracy…

SZKOLENIE DLA NOWOWYBRANYCH SPOŁECZNYCH INSPEKTORÓW PRACY (3 lub 4 dni)

SZKOLENIE DLA NOWOWYBRANYCH SPOŁECZNYCH INSPEKTORÓW PRACY (3 lub 4 dni)

SZKOLENIE Z ZAKRESU UDZIELANIA PIERWSZEJ POMOCY W STANACH ZAGROŻENIA ŻYCIA – <b>SZKOLENIE OBOWIĄZKOWE</b>

SZKOLENIE Z ZAKRESU UDZIELANIA PIERWSZEJ POMOCY W STANACH ZAGROŻENIA ŻYCIA – SZKOLENIE OBOWIĄZKOWE

Uczestnicy ćwiczą na manekinie – CYFROWYM FANTOMIE dorosłego człowieka w symulowanych warunkach wypadków i nagłych stanów zagrożenia życia, ucząc się działać w pojedynkę, ale również w zespole.

PIERWSZA POMOC PRZEDLEKARSKA

PIERWSZA POMOC PRZEDLEKARSKA

Szkolenie skierowane do firm i instytucji, których obowiązkiem jest przeprowadzenie takich szkoleń dla swoich pracowników. Akty prawne regulujące tę kwestię: * Dyrektywa 89/391/EWG w sprawie wprowadzenia środków w celu poprawy…