Przejdź do treści

I pomoc , BHP

SZKOLENIA OBLIGATORYJNE realizujemy w niestandardowy sposób:

 • D Y N A M I C Z N I E  – prowadzone przy użyciu zróżnicowanych technik przekazu
 • C I E K A W I E              – pasja jest zaraźliwa, nawet w przypadku szkoleń obowiązkowych
 • P R A K T Y C Z N I E   – uzupełniające wiedzę i doskonalące umiejętności

Swoją wiedzą w zakresie I pomocy podzielą się z Państwem instruktorzy będący pracownikami zawodowych służb ratowniczych i posiadający wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu szkoleń. Nasze programy opierają się na najnowszych wytycznych Europejskiej Rady Resuscytacji (ERC).

Zapraszamy:

 • pracowników administracyjno-biurowych (również w j. angielskim)
 • pracodawców i osób kierujących pracownikami (również w j. angielskim)
 • pracowników techniczno-inżynieryjnych
 • przedstawicieli handlowych i sprzedawców
 • pracowników oświaty
 • pracowników służby zdrowia
 • pracowników służby BHP
 • społecznych inspektorów pracy
 • pracodawców i innych osób wykonujących zadania służby

 


DYREKTYWA MASZYNOWA I NARZĘDZIOWA W PRAKTYCE. Bezpieczeństwo eksploatacji i użytkowania maszyn – wymagania zasadnicze i minimalne

DYREKTYWA MASZYNOWA I NARZĘDZIOWA W PRAKTYCE. Bezpieczeństwo eksploatacji i użytkowania maszyn – wymagania zasadnicze i minimalne

Jednym z głównych źródeł czynników niebezpiecznych powodujących wypadki przy pracy jest sprzęt roboczy, w szczególności maszyny i inne urządzenia techniczne. Według danych Głównego Urzędu Statystycznego, wśród czynności, przy których dochodzi…

23.04.2024
Online
04.06.2024
Katowice
10.12.2024
Online
SZKOLENIE OKRESOWE DLA PRACOWNIKÓW ZATRUDNIONYCH NA STANOWISKACH ADMINISTRACYJNO-BIUROWYCH

SZKOLENIE OKRESOWE DLA PRACOWNIKÓW ZATRUDNIONYCH NA STANOWISKACH ADMINISTRACYJNO-BIUROWYCH

Celem szkolenia jest aktualizacja i uzupełnienie wiedzy i umiejętności, w szczególności z zakresu: oceny zagrożeń związanych z wykonywaną pracą metod ochrony przed zagrożeniami dla zdrowia i bezpieczeństwa pracowników kształtowania warunków…

26.04.2024
SZKOLENIE Z ZAKRESU UDZIELANIA PIERWSZEJ POMOCY W STANACH ZAGROŻENIA ŻYCIA &#8211; <b>SZKOLENIE OBOWIĄZKOWE</b>

SZKOLENIE Z ZAKRESU UDZIELANIA PIERWSZEJ POMOCY W STANACH ZAGROŻENIA ŻYCIA – SZKOLENIE OBOWIĄZKOWE

Uczestnicy ćwiczą na manekinie – CYFROWYM FANTOMIE dorosłego człowieka w symulowanych warunkach wypadków i nagłych stanów zagrożenia życia, ucząc się działać w pojedynkę, ale również w zespole.

27.04.2024
Mikołów k/ Katowic
Metodyka prowadzenia zajęć instruktażu stanowiskowego

Metodyka prowadzenia zajęć instruktażu stanowiskowego

Celem instruktażu stanowiskowego jest uzyskanie przez pracownika informacji, wiedzy i umiejętności z zakresu: Czynników środowiska pracy występujących przy wykonywaniu czynności zleconych przez przełożonego Zapobiegania urazom, oparzeniom oraz oddziaływaniu czynników szkodliwych…

30.04.2024
27.05.2024
SZKOLENIE OKRESOWE BHP DLA PRACODAWCÓW I INNYCH OSÓB KIERUJĄCYCH PRACOWNIKAMI

SZKOLENIE OKRESOWE BHP DLA PRACODAWCÓW I INNYCH OSÓB KIERUJĄCYCH PRACOWNIKAMI

Celem szkolenia jest aktualizacja i uzupełnienie wiedzy i umiejętności, w szczególności z zakresu: oceny zagrożeń występujących w procesach pracy oraz ryzyka związanego z tymi zagrożeniami organizacji pracy i stanowisk pracy…

08.05.2024
Szkolenie dla Społecznych Inspektorów Pracy

Szkolenie dla Społecznych Inspektorów Pracy

Społeczna Inspekcja Pracy jest „służbą społeczną” pełniona przez pracowników mająca na celu zapewnienie przez pracodawców bezpiecznych i higienicznych warunków pracy oraz ochronę uprawnień pracowniczych określonych w przepisach prawa pracy. Ta…

15.05.2024
SZKOLENIE OKRESOWE DLA PRACOWNIKÓW ZATRUDNIONYCH NA STANOWISKACH INŻYNIERYJNO-TECHNICZNYCH

SZKOLENIE OKRESOWE DLA PRACOWNIKÓW ZATRUDNIONYCH NA STANOWISKACH INŻYNIERYJNO-TECHNICZNYCH

Celem szkolenia jest aktualizacja i uzupełnienie wiedzy i umiejętności, w szczególności z zakresu: identyfikacji i oceny zagrożeń występujących w procesach pracy, organizacji pracy i stanowisk pracy zgodnie z wymaganiami bezpieczeństwa…

SZKOLENIE OKRESOWE DLA PRACOWNIKÓW ZATRUDNIONYCH NA STANOWISKACH ROBOTNICZYCH

SZKOLENIE OKRESOWE DLA PRACOWNIKÓW ZATRUDNIONYCH NA STANOWISKACH ROBOTNICZYCH

Celem szkolenia jest aktualizacja i uzupełnienie wiedzy i umiejętności, w szczególności z zakresu: przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy związanych z wykonywaną pracą zagrożeń związanych z wykonywaną pracą oraz…

SZKOLENIE DLA NOWOWYBRANYCH SPOŁECZNYCH INSPEKTORÓW PRACY (3 lub 4 dni)

SZKOLENIE DLA NOWOWYBRANYCH SPOŁECZNYCH INSPEKTORÓW PRACY (3 lub 4 dni)

PIERWSZA POMOC PRZEDLEKARSKA

PIERWSZA POMOC PRZEDLEKARSKA

Szkolenie skierowane do firm i instytucji, których obowiązkiem jest przeprowadzenie takich szkoleń dla swoich pracowników. Akty prawne regulujące tę kwestię: * Dyrektywa 89/391/EWG w sprawie wprowadzenia środków w celu poprawy…