I pomoc , BHP

SZKOLENIA OBLIGATORYJNE realizujemy w niestandardowy sposób:

 • D Y N A M I C Z N I E  – prowadzone przy użyciu zróżnicowanych technik przekazu
 • C I E K A W I E              – pasja jest zaraźliwa, nawet w przypadku szkoleń obowiązkowych
 • P R A K T Y C Z N I E   – uzupełniające wiedzę i doskonalące umiejętności

Swoją wiedzą w zakresie I pomocy podzielą się z Państwem instruktorzy będący pracownikami zawodowych służb ratowniczych i posiadający wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu szkoleń. Nasze programy opierają się na najnowszych wytycznych Europejskiej Rady Resuscytacji (ERC).


Brak szkoleń dla tej kategorii. Zobacz szkolenia na zamówienie

Szkolenia na zamówienie (I pomoc , BHP)
 • Bezpieczeństwo przewozu drogowego towarów niebezpiecznych – ADR. Warsztaty związane z wypełnianiem dokumentacji przewozowej.

  ZOBACZ SZCZEGÓŁY
 • BEZPIECZEŃSTWO PRZEWOZU MORSKIEGO towarów niebezpiecznych – IMDG Code w tym warsztaty związane z wypełnianiem dokumentacji przewozowej.

  ZOBACZ SZCZEGÓŁY
 • BEZPIECZEŃSTWO PRZEWOZU KOLEJOWEGO towarów niebezpiecznych – Regulamin RID

  ZOBACZ SZCZEGÓŁY
 • RATOWNICTWO chemiczne

  ZOBACZ SZCZEGÓŁY
 • BEZPIECZEŃSTWO PRZEWOZU towarów niebezpiecznych ŚRÓDLĄDOWYMI DROGAMI WODNYMI – Umowa ADN

  ZOBACZ SZCZEGÓŁY
 • ZASADY PROWADZENIA KONTROLI WEWNĘTRZNEJ W ZAKŁADZIE

  ZOBACZ SZCZEGÓŁY
 • KONTROLA PIP W ZAKŁADZIE PRACY – przebieg kontroli, procedury odwoławcze od decyzji – sposób przygotowania zakładu do kontroli bezstresowej. Szkolenie zalecane działom kadr oraz BHP

  ZOBACZ SZCZEGÓŁY
 • SZKOLENIE OKRESOWE DLA PRACOWNIKÓW ZATRUDNIONYCH NA STANOWISKACH ADMINISTRACYJNO-BIUROWYCH

  ZOBACZ SZCZEGÓŁY
 • KOMPLEKSOWA KONTROLA STANU BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY W PRZEDSIĘBIORSTWACH – zagadnienia objęte kontrolą PIP. Praktyczne warsztaty dla służb BHP i Dozoru Technicznego

  ZOBACZ SZCZEGÓŁY
 • OCENA RYZYKA ZAWODOWEGO

  ZOBACZ SZCZEGÓŁY
 • SZKOLENIE Z ZAKRESU UDZIELANIA PIERWSZEJ POMOCY W STANACH ZAGROŻENIA ŻYCIA – SZKOLENIE OBOWIĄZKOWE

  ZOBACZ SZCZEGÓŁY
 • PIERWSZA POMOC PRZEDLEKARSKA

  ZOBACZ SZCZEGÓŁY
 • SZKOLENIE DLA NOWOWYBRANYCH SPOŁECZNYCH INSPEKTORÓW PRACY (3 lub 4 dni)

  ZOBACZ SZCZEGÓŁY
 • SZKOLENIE OKRESOWE BHP DLA PRACODAWCÓW I INNYCH OSÓB KIERUJĄCYCH PRACOWNIKAMI

  ZOBACZ SZCZEGÓŁY
 • METODYKA PROWADZENIA ZAJĘĆ INSTRUKTAŻU STANOWISKOWEGO Z ZAKRESU BHP

  ZOBACZ SZCZEGÓŁY
 • SZKOLENIE OKRESOWE DLA PRACOWNIKÓW ZATRUDNIONYCH NA STANOWISKACH ROBOTNICZYCH

  ZOBACZ SZCZEGÓŁY
 • SZKOLENIE OKRESOWE DLA PRACOWNIKÓW ZATRUDNIONYCH NA STANOWISKACH INŻYNIERYJNO-TECHNICZNYCH

  ZOBACZ SZCZEGÓŁY