Ekonomia, finanse

Poszerzamy i pogłębiamy wiedzę z zakresu rachunkowości, finansów, podatków i księgowości.Wiedza jest towarem, którego wartości nie sposób przecenić, tym bardziej w finansach i księgowości. Tu o pomyłkę bowiem łatwo. Zagmatwanie niuansów podatkowych i przepisów może niejednokrotnie przyprawić o silny ból głowy i poważny stres.

Skorzystajcie Państwo z bogatej wiedzy naszych ekspertów, do których należą:

 • przedstawiciele Urzędu Kontroli Skarbowej
 • eksperci Ministerstwa Finansów, Komisji Papierów Wartościowych, Narodowego Banku Polskiego
 • cenieni doradcy podatkowi
 • wybitni prawnicy
 • partnerzy „wielkiej czwórki” i innych firm konsultingowych
 • wykładowcy najlepszych polskich, wyższych uczelni
Nasze autorskie programy uwzględniające wszelkie zmiany w obowiązujących przepisach i dostosowane do Państwa potrzeb stanowią solidną bazę praktycznej wiedzy.
Podczas i po szkoleniu nasi wykładowcy służą Państwu pomocą w przypadkach niejasnej interpretacji przepisów. Zajęcia wzbogacone konkretnymi przykładami pozwolą Państwu pozyskać cenną wiedzę z uwzględnieniem rzeczywistych problemów i uzyskać praktyczne sposoby ich rozwiązania.
listopad 2018
UBEZPIECZENIA MAJĄTKOWE w firmie
Szkolenie adresowane jest do pracowników podmiotów korzystających z ubezpieczeń gospodarczych.

Szkolenie dla osób, które chcą się dowiedzieć jak efektywnie korzystać z ubezpieczeń.

Podczas szkolenia uczestnicy otrzymają praktyczne porady odnośnie stosowania ubezpieczeń w zarządzaniu ryzykiem, głównie poprzez wsparcie przykładami z praktyki ubezpieczeniowej.
INTRASTAT W PRAKTYCE – zmiany w 2018 roku

Celem szkolenia jest praktyczne przedstawienie najnowszych zasad funkcjonujących w poszczególnych regulacjach prawnych systemu INTRASTAT, poznanie przepisów i zasad wypełniania i zgłaszania deklaracji INTRASTAT, nabycie umiejętności w zakresie przygotowania, wypełniania i wysyłania deklaracji INTRASTAT.

Wszelkie zmiany dotyczące przepisów celnych w 2017 r. ogłoszone przed szkoleniem zostaną omówione podczas szkolenia !!!

grudzień 2018
POCHODZENIE TOWARU w regulacjach celnych Unii Europejskiej

Celem szkolenia jest uzyskanie aktualnych informacji na temat dokumentowania pochodzenia towarów, stosowania reguł pochodzenia i przepisów celno – prawnych z zakresu ustalania pochodzenia towarów w obrocie międzynarodowym.

Podczas szkolenia zostaną omówione zmiany w przepisach oraz NOWOŚCI:

 • Rejestracja unijnych i poza unijnych eksporterów w systemie REX
 • CETA – nowa umowa z Kanadą
 • Nowe reguły dotyczące deklaracji dostawcy
 • Nowe umowy o wolnym handlu
 • Kumulacja pochodzenia

Szkolenie skierowane jest do osób, które zajmują się eksportem – importem lub dostawami wewnątrzwspólnotowymi i zobowiązane są do dokumentowania pochodzenia towarów, co ma kluczowe znaczenie w obrocie międzynarodowym i stanowi podstawę handlu zagranicznego i wspólnotowego.

INTRASTAT W PRAKTYCE – zmiany w 2018 roku

Celem szkolenia jest praktyczne przedstawienie najnowszych zasad funkcjonujących w poszczególnych regulacjach prawnych systemu INTRASTAT, poznanie przepisów i zasad wypełniania i zgłaszania deklaracji INTRASTAT, nabycie umiejętności w zakresie przygotowania, wypełniania i wysyłania deklaracji INTRASTAT.

Wszelkie zmiany dotyczące przepisów celnych w 2017 r. ogłoszone przed szkoleniem zostaną omówione podczas szkolenia !!!

Szkolenia na zamówienie (Ekonomia, finanse)
 • PRACOWNICZA KASA ZAPOMOGOWO – POŻYCZKOWA W 2018 r.

  ZOBACZ SZCZEGÓŁY
 • ŚRODKI TRWAŁE I AMORTYZACJA – ROZLICZENIA PO ZMIANACH W 2018 r.

  ZOBACZ SZCZEGÓŁY
 • UMOWY CYWILNOPRAWNE, W TYM KONTRAKT MENADŻERSKI W 2018 r. – WARSZTATY PRAKTYCZNE

  ZOBACZ SZCZEGÓŁY
 • SPLIT PAYMENT – funkcjonowanie po zmianach w 2018 r.

  ZOBACZ SZCZEGÓŁY
 • FAKTURA VAT, KASY REJESTRUJĄCE W 2018 r. – WARSZTATY

  ZOBACZ SZCZEGÓŁY
 • NAJNOWSZE ZMIANY W PRAWIE PRACY NA 2017R.

  ZOBACZ SZCZEGÓŁY
 • ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W 2017 R. – omówienie zmian naliczania, zasad obowiązujących obecnie oraz zmian linii orzeczniczych

  ZOBACZ SZCZEGÓŁY
 • ZASADY ZATRUDNIANIA PRACOWNIKÓW SAMORZĄDOWYCH W 2017/2018 R. zmieniającej ustawę o pracownikach samorządowych, wytycznych kprm oraz stanowisk państwowej inspekcji pracy

  ZOBACZ SZCZEGÓŁY
 • OBOWIĄZKI PŁATNIKA ZWIĄZANE Z ROZLICZANIEM SKŁADEK NA UBEZPIECZENIA ORAZ ZASIŁKI CHOROBOWE, MACIERZYŃSKIE, OPIEKUŃCZE W 2017R. PROGRAM

  ZOBACZ SZCZEGÓŁY
 • ŚRODKI TRWAŁE, WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE ORAZ PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI WRAZ ZE SŁUŻEBNOŚCIĄ PRZESYŁU DLA BRANŻY WODOCIĄGOWEJ– NOWY STAN PRAWNY, ICH INWENTARYZACJA oraz planowane zmiany w przepisach 2017/2018

  ZOBACZ SZCZEGÓŁY
 • ŚRODKI TRWAŁE, WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE ORAZ PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI WRAZ ZE SŁUŻEBNOŚCIĄ PRZESYŁU DLA BRANŻY WODOCIĄGOWEJ – nowy stan prawny, ich inwentaryzacja oraz planowane zmiany w przepisach 2017/2018

  ZOBACZ SZCZEGÓŁY
 • PRAWO PRACY W SAMORZĄDZIE W 2017 ROKU NAJNOWSZE ZMIANY, INTERPRETACJE, STANOWISKA MPIPS ORAZ GIP WRAZ Z NAJNOWSZYM ORZECZNICTWEM SĄDU NAJWYŻSZEGO NAJCZĘŚCIEJ POJAWIAJĄCE SIĘ NIEPRAWIDŁOWOŚCI PODCZAS KONTROLI PIP

  ZOBACZ SZCZEGÓŁY
 • PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI W PRZEDSIĘBIORSTWACH SIECIOWYCH z orzecznictwem 2017 r

  ZOBACZ SZCZEGÓŁY
 • PIT – PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB FIZYCZNYCH – rozliczenie roczne oraz zmiany 2018

  ZOBACZ SZCZEGÓŁY
 • BUDOWLE SIECIOWE I INNE ŚRODKI TRWAŁE w podatkach i księgowości – problemy podatku od nieruchomości, klasyfikacji i amortyzacji z aktualnym orzecznictwem

  ZOBACZ SZCZEGÓŁY
 • INWENTARYZACJA ROCZNA – wszystkie zagadnienia na przykładach praktycznych

  ZOBACZ SZCZEGÓŁY
 • FAKTURA VAT W 2017 R. W ŚWIETLE NOWELIZACJI USTAWY oraz aktualne orzecznictwa

  ZOBACZ SZCZEGÓŁY
 • ZAMKNIĘCIE ROKU 2017, wraz z prezentacją najważniejszych orzeczeń sądowych

  ZOBACZ SZCZEGÓŁY
 • ROZLICZANIE KRAJOWYCH I ZAGRANICZNYCH PODRÓŻY SŁUŻBOWYCH w przedsiębiorstwie na przykładach praktycznych ze zmianami 2017/2018

  ZOBACZ SZCZEGÓŁY
 • Amortyzacja budynków i budowli sieciowych, nowa klasyfikacja środków trwałych, podatek od nieruchomości i najnowsze orzecznictwo dla branży wodnokanalizacyjnej oraz służebność przesyłu- problemy branżowe na przykładach

  ZOBACZ SZCZEGÓŁY
 • RACHUNKOWOŚĆ FINANSOWA I ZARZĄDCZA w Urzędach Pracy oraz egzekucja roszczeń należnych z świadczeń, dotacji, refundacji, robót publicznych – w tym problematyka rozliczenia projektów UE oraz inwentaryzacja w urzędach pracy, elementy sprawozdania budżetowego, inwentaryzacja, ewidencja księgowa Funduszu Pracy i budżetu, ewidencja księgowa nowych form aktywizacji osób bezrobotnych finansowanych z Funduszu Pracy, przebieg procesu egzekucji, ważne pisma ministerialne i orzeczenia sądów – wszystko w ujęciu praktycznym

  ZOBACZ SZCZEGÓŁY
 • INWENTARYZACJA W PRZEDSIĘBIORSTWIE w świetle aktualnych przepisów prawa

  ZOBACZ SZCZEGÓŁY
 • PODATEK AKCYZOWY W TRANSAKCJACH KRAJOWYCH ORAZ MIĘDZYNARODOWYCH w 2017 r.

  ZOBACZ SZCZEGÓŁY
 • POTRĄCENIA Z WYNAGRODZENIA I ZASIŁKÓW

  ZOBACZ SZCZEGÓŁY
 • OBOWIĄZKI KIEROWNIKA JEDNOSTKI (ZARZĄDU) w związku z zamknięciem roku wynikające z ustawy o rachunkowości

  ZOBACZ SZCZEGÓŁY
 • PODATKOWE ZAMKNIĘCIE ROKU PODATKOWEGO 2015 oraz planowane zmiany w 2016 r.

  ZOBACZ SZCZEGÓŁY
 • ROZLICZENIE PODATKU PIT ZA 2015 r. oraz NOWELIZACJA PIT od 01.01.2016 r.

  ZOBACZ SZCZEGÓŁY
 • NOWELIZACJA USTAW PODATKOWYCH w 2016 r.

  ZOBACZ SZCZEGÓŁY
 • BUDŻETOWANIE PROJEKTÓW I INWESTYCJI

  ZOBACZ SZCZEGÓŁY
 • DOKUMENTACJA PODATKOWA CEN TRANSFEROWYCH PO ZMIANACH

  ZOBACZ SZCZEGÓŁY
 • POCHODZENIE TOWARU w regulacjach celnych Unii Europejskiej

  ZOBACZ SZCZEGÓŁY
 • INWENTARYZACJA W MAGAZYNACH. ODPOWIEDZIALNOŚĆ MATERIALNA PRACOWNIKÓW MAGAZYNOWYCH

  ZOBACZ SZCZEGÓŁY
 • CERTYFIKOWANY KURS SPECJALISTY DS. VAT

  ZOBACZ SZCZEGÓŁY
 • SPORZĄDZANIE SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH W JĘZYKU ANGIELSKIM

  ZOBACZ SZCZEGÓŁY
 • Odliczanie podatku VAT od samochodów

  ZOBACZ SZCZEGÓŁY
 • E-FAKTURY W OBROCIE GOSPODARCZYM

  ZOBACZ SZCZEGÓŁY
 • Kurs EURO

  ZOBACZ SZCZEGÓŁY
 • INWENTARYZACJA W MAGAZYNACH. ODPOWIEDZIALNOŚĆ MATERIALNA PRACOWNIKÓW MAGAZYNOWYCH.

  ZOBACZ SZCZEGÓŁY
 • EXCEL W BIZNESIE. Tabele przestawne niezastąpione narzędzie w raportowaniu sprzedaży

  ZOBACZ SZCZEGÓŁY
 • OBSŁUGA PROGRAMU PŁATNIK

  ZOBACZ SZCZEGÓŁY
 • AKTUALNE PRZEPISY Z ZAKRESU WYNAGRODZEŃ

  ZOBACZ SZCZEGÓŁY
 • ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI FINANSOWANYMI ŚRODKAMI UNIJNYMI (1 dzień)

  ZOBACZ SZCZEGÓŁY
 • STUDIUM WYKONALNOŚCI PRZEDSIĘWZIĘCIA INWESTYCYJNEGO (1 dzień)

  ZOBACZ SZCZEGÓŁY
 • IDENTYFIKACJA RYZYKA W DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ (1 dzień)

  ZOBACZ SZCZEGÓŁY
 • OCENA OPŁACALNOŚCI PRZEDSIĘWZIĘĆ INWESTYCYJNYCH (1 dzień)

  ZOBACZ SZCZEGÓŁY
 • OCENA ZDOLNOŚCI KREDYTOWEJ PODMIOTÓW PROWADZĄCYCH PODATKOWĄ KSIĘGĘ PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW

  ZOBACZ SZCZEGÓŁY
 • ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH PO ZMIANACH

  ZOBACZ SZCZEGÓŁY
 • KONSOLIDACJA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH

  ZOBACZ SZCZEGÓŁY
 • OCENA I FINANSOWANIE PROJEKTÓW INWESTYCYJNYCH – WYBÓR OPTYMALNYCH PROJEKTÓW (aspekt praktyczny i warsztatowy)

  ZOBACZ SZCZEGÓŁY
 • GWARANCJE BANKOWE I UBEZPIECZENIOWE

  ZOBACZ SZCZEGÓŁY
 • ROZPOZNAWANIE AUTENTYCZNOŚCI POLSKICH I ZAGRANICZNYCH ZNAKÓW PIENIĘŻNYCH

  ZOBACZ SZCZEGÓŁY
 • KURS KASJERÓW ZŁOTOWYCH

  ZOBACZ SZCZEGÓŁY
 • KURS KASJERÓW BANKOWYCH I WALUTOWYCH

  ZOBACZ SZCZEGÓŁY
 • SZKOŁA PODATKÓW. KONIECZNE I NIEZBĘDNE INFORMACJE DLA PRAWIDŁOWEGO ROZLICZANIA PODATKU OD TOWARÓW I USŁUG

  ZOBACZ SZCZEGÓŁY
 • RACHUNKOWOŚĆ MAŁYCH I ŚREDNICH FIRM – najważniejsze zagadnienia

  ZOBACZ SZCZEGÓŁY
 • ORGANIZACJA INWENTARYZACJI W PRZEDSIĘBIORSTWACH (1 dzień)

  ZOBACZ SZCZEGÓŁY
 • SPRAWOZDANIE I ANALIZA FINANSOWA (1 dzień)

  ZOBACZ SZCZEGÓŁY
 • KLUCZOWE ZMIANY W USTAWIE O RACHUNKOWOŚCI – praktyczne wskazówki (1 dzień)

  ZOBACZ SZCZEGÓŁY
 • INTRASTAT W PRAKTYCE – zmiany w 2018 roku

  ZOBACZ SZCZEGÓŁY
 • KURS RACHUNKOWOŚCI DLA PRACOWNIKÓW DZIAŁÓW FINANSOWO-KSIĘGOWYCH

  ZOBACZ SZCZEGÓŁY
 • PODSTAWY RACHUNKOWOŚCI (1 dzień)

  ZOBACZ SZCZEGÓŁY
 • ROZPOZNAWANIE AUTENTYCZNOŚCI POLSKICH ZNAKÓW PIENIĘŻNYCH Z UWZGLĘDNIENIEM ZMODERNIZOWANYCH BANKNOTÓW

  ZOBACZ SZCZEGÓŁY
 • DOKUMENTACJA KSIĘGOWA – SPORZĄDZANIE, EWIDENCJA I KONTROLA

  ZOBACZ SZCZEGÓŁY
 • LEASING W UJĘCIU PRAWNYM, PODATKOWYM, W KSIĘGACH RACHUNKOWYCH I PREZENTACJA W SPRAWOZDAWCZOŚCI (1 dzień)

  ZOBACZ SZCZEGÓŁY
 • AKREDYTYWA DOKUMENTOWA. Forma rozliczenia zabezpieczająca ryzyko importerów i eksporterów w transakcji.

  ZOBACZ SZCZEGÓŁY
 • JAK PRAWIDŁOWO WYSTAWIAĆ FAKTURY VAT – PRAKTYCZNE OMÓWIENIE PROBLEMATYKI FAKTUROWANIA NA GRUNCIE OBOWIĄZUJĄCYCH PRZEPISÓW

  ZOBACZ SZCZEGÓŁY
 • ANALIZA FINANSOWA

  ZOBACZ SZCZEGÓŁY
 • RACHUNEK KOSZTÓW W PRZEDSIĘBIORSTWIE – KOSZTY JAKO ŹRÓDŁO INFORMACJI ZARZĄDCZEJ

  ZOBACZ SZCZEGÓŁY
 • MIĘDZYNARODOWE STANDARDY RACHUNKOWOŚCI (1 dzień)

  ZOBACZ SZCZEGÓŁY
 • ŚRODKI TRWAŁE w JEDNOSTKACH BUDŻETOWYCH

  ZOBACZ SZCZEGÓŁY
 • ŚRODKI TRWAŁE W PRZEDSIĘBIORSTWIE. KLASYFIKACJA, WYCENA, EWIDENCJA, UJĘCIE W SPRAWOZDANIU FINANSOWYM

  ZOBACZ SZCZEGÓŁY
 • NIEPRAWIDŁOWOŚCI A INTERPRETACJA PRZEPISÓW USTAWY O PODATKU OD TOWARÓW I USŁUG (1 dzień)

  ZOBACZ SZCZEGÓŁY
 • UBEZPIECZENIA MAJĄTKOWE w firmie

  ZOBACZ SZCZEGÓŁY
 • ROZLICZANIE PRACOWNIKÓW W DELEGACJI I ODDELEGOWANIU

  ZOBACZ SZCZEGÓŁY
 • ŚWIADCZENIA PRACOWNICZE (1 dzień)

  ZOBACZ SZCZEGÓŁY
 • FAKTUROWANIE W ŚWIETLE OBOWIĄZUJĄCYCH PRZEPISÓW W ZAKRESIE DOKUMENTOWANIA

  ZOBACZ SZCZEGÓŁY
 • SPÓŁDZIELNIE MIESZKANIOWE – POP I VAT (1 dzień)

  ZOBACZ SZCZEGÓŁY
 • FINANSE DLA NIEFINANSISTÓW – warsztaty

  ZOBACZ SZCZEGÓŁY
 • REPREZENTACJA I REKLAMA – WYBRANE ZAGADNIENIA PRAKTYCZNE (1 dzień)

  ZOBACZ SZCZEGÓŁY
 • PROBLEMATYKA TRANSAKCJI Z PODMIOTAMI POWIĄZANYMI (1 dzień) !!! NOWOŚĆ !!!

  ZOBACZ SZCZEGÓŁY
 • PRAWO UPADŁOŚCIOWE I NAPRAWCZE W PRAKTYCE

  ZOBACZ SZCZEGÓŁY
 • JAK ZABEZPIECZYĆ I SKUTECZNIE WINDYKOWAĆ NALEŻNOŚCI – ASPEKTY PRAWNE i PRAKTYCZNE (1 dzień)

  ZOBACZ SZCZEGÓŁY
 • FINANSE DLA NIEFINANSISTÓW prowadzone przez 2 specjalistów

  ZOBACZ SZCZEGÓŁY
 • CONTROLLING I BUDŻETOWANIE W FIRMIE – warsztaty

  ZOBACZ SZCZEGÓŁY
 • CONTROLLING FINANSOWY (3 dni)

  ZOBACZ SZCZEGÓŁY
 • OPERACJE DOKUMENTOWE: INKASO I AKREDYTYWA. Jak zabezpieczyć ryzyko w transakcji, przy zastosowaniu tych form rozliczeń.

  ZOBACZ SZCZEGÓŁY
 • WEKSEL W OBROCIE GOSPODARCZYM I JAKO FORMA ZABEZPIECZENIA WIERZYTELNOŚCI – ASPEKTY PRAWNE

  ZOBACZ SZCZEGÓŁY
 • UMOWY O UNIKANIU LUB ZAPOBIEGANIU PODWÓJNEGO OPODATKOWANIA. OPODATKOWANIE FIRM ZAGRANICZNYCH W POLSCE I POLSKICH ZA GRANICĄ. TRANSFERY ZYSKÓW (2 dni)

  ZOBACZ SZCZEGÓŁY