Ekonomia, finanse

Poszerzamy i pogłębiamy wiedzę z zakresu rachunkowości, finansów, podatków i księgowości.Wiedza jest towarem, którego wartości nie sposób przecenić, tym bardziej w finansach i księgowości. Tu o pomyłkę bowiem łatwo. Zagmatwanie niuansów podatkowych i przepisów może niejednokrotnie przyprawić o silny ból głowy i poważny stres.

Skorzystajcie Państwo z bogatej wiedzy naszych ekspertów, do których należą:

 • przedstawiciele Urzędu Kontroli Skarbowej
 • eksperci Ministerstwa Finansów, Komisji Papierów Wartościowych, Narodowego Banku Polskiego
 • cenieni doradcy podatkowi
 • wybitni prawnicy
 • partnerzy „wielkiej czwórki” i innych firm konsultingowych
 • wykładowcy najlepszych polskich, wyższych uczelni
Nasze autorskie programy uwzględniające wszelkie zmiany w obowiązujących przepisach i dostosowane do Państwa potrzeb stanowią solidną bazę praktycznej wiedzy.
Podczas i po szkoleniu nasi wykładowcy służą Państwu pomocą w przypadkach niejasnej interpretacji przepisów. Zajęcia wzbogacone konkretnymi przykładami pozwolą Państwu pozyskać cenną wiedzę z uwzględnieniem rzeczywistych problemów i uzyskać praktyczne sposoby ich rozwiązania.
wrzesień2023
Podatek od nieruchomości

Celem szkolenia jest przekazanie praktycznej wiedzy i umiejętności uczestnikom, które pozwolą im skutecznie rozliczać podatek od nieruchomości i uniknąć błędów czy konfliktów z organami podatkowymi. Szczegółowe omówienie najważniejszych zagadnień, analiza najnowszych interpretacji i wyroków sądowych oraz przykłady praktyczne mają na celu zapewnić uczestnikom pełne zrozumienie i przygotowanie do skutecznego rozliczania podatku od nieruchomości.

POCHODZENIE TOWARU w regulacjach celnych Unii Europejskiej w 2023 r.

Celem szkolenia jest uzyskanie aktualnych informacji na temat dokumentowania pochodzenia towarów, stosowania reguł pochodzenia i przepisów celno – prawnych z zakresu ustalania pochodzenia towarów w obrocie międzynarodowym.

Podczas szkolenia zostaną omówione zmiany w przepisach oraz nowości:

 • Nowe zasady wystawiania świadectw pochodzenia wprowadzone od 1 stycznia 2020r.
 • Nowe umowy o wolnym handlu i partnerstwie gospodarczym
  • UE – Singapur
  • UE – Kanada – CETA
  • UE – Japonia
  • UE- Wietnam
  • UE – Wielka Brytania
 • Funkcjonowanie Systemu Zarejestrowanych Eksporterów REX
  • obowiązek rejestracji
  • wytyczne do stosowania
 • BREXIT – konsekwencje dla preferencyjnego pochodzenia towarów – wprowadzenie

Szkolenie skierowane jest do osób, które zajmują się eksportem – importem lub dostawami wewnątrzwspólnotowymi i zobowiązane są do dokumentowania pochodzenia towarów, co ma kluczowe znaczenie w obrocie międzynarodowym i stanowi podstawę handlu zagranicznego i wspólnotowego.

październik2023
INTRASTAT W PRAKTYCE – aktualności i zmiany w 2023 r.
 • Odpowiadasz za sprawozdawczość INTRASTAT i potrzebne Ci usystematyzowanie i pogłębienie wiedzy?
 • Po raz pierwszy zaczynasz przygotowywać i wysyłać deklarację i potrzebujesz konkretów?
 • Szukasz praktycznej wiedzy, praktycznych umiejętności, które przekaże PRAKTYK?

Celem szkolenia jest praktyczne przedstawienie najnowszych zasad funkcjonujących w poszczególnych regulacjach prawnych systemu INTRASTAT, poznanie przepisów i zasad wypełniania i zgłaszania deklaracji INTRASTAT, nabycie umiejętności w procesie przygotowania, wypełniania i wysyłania deklaracji INTRASTAT, ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień związanych z PRAWIDŁOWĄ KLASYFIKACJĄ CELNĄ towarów oraz obsługą aplikacji ist@t.

Krok po kroku pokażemy jak sporządzić deklarację w oparciu o przykładowe zgłoszenia Intrastat oraz jak wypełniać poszczególne pola deklaracji, a także jak poprawnie klasyfikować towary a także jak określać ich wartość i pochodzenie. Omówimy różnicę w wypełnianiu deklaracji w zależności od przekroczonego progu. Wyjaśnimy jak obsługiwać aplikację  ist@t.


Aktualizacje w 2023 r.

 • Ogłoszenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego o wysokości progów statystycznych na 2023 rok
 • Termin składania deklaracji Intrastat w 2023 roku
 • Nowy obowiązek dla podmiotów nabywających wewnątrzwspólnotowo lub wewnątrzwspólnotowo wyroby akcyzowe z zapłaconą akcyzą
 • Instrukcja wypełniania i przesyłania zgłoszeń INTRASTAT, wersja 1.16 30.12.2022 Szczecin

Po szkoleniu oferujemy możliwość 30 minutowej konsultacji online z ekspertem.

Wszelkie zmiany dotyczące przepisów celnych w 2022 r. ogłoszone przed szkoleniem zostaną omówione podczas szkolenia !!!

Aktualne przepisy celne w 2023 r. – zgłoszenia i procedury celne stosowane w obrocie międzynarodowym – szkolenie online

Celem szkolenia z przepisów celnych jest zapoznanie się z aktualnym stanem prawnym w zakresie międzynarodowego oraz wewnątrzunijnego obrotu towarowego.

Program szkolenia skupia się na omówieniu szczegółowych kwestii dotyczących przepływów towarowych oraz aktualnych i planowanych zmianach w prawie celnym. Przykłady praktyczne zostaną przedstawione w celu lepszego zrozumienia omawianych zagadnień.

 

TRANSAKCJE ŁAŃCUCHOWE – rozliczenie VAT

Tematem szkolenia jest omówienie bieżących zagadnień  w zakresie obrotu towarowego w ujęcie międzynarodowym i ich konsekwencji w podatku VAT, w szczególności: analiza przypadków na bazie najnowszego orzecznictwa w zakresie praktyki wewnątrzwspólnotowych transakcji towarowych, funkcjonowania mechanizmu składu konsygnacyjnego (i jej modyfikacji w procedurę call-off stock), rozpoznawania transakcji łańcuchowych (szeregowych), przyporządkowania dostawy ruchomej w ramach takich transakcji w oparciu o warunki dostawy (uzanse handlowe INCOTERMS, organizacja transportu), identyfikacji obowiązku rejestracji dla celów VAT, zasad wystawiania faktur oraz raportowania.

Podatek akcyzowy w 2023 r. – praktyka i orzecznictwo z uwzględnieniem najnowszych i planowanych zmian

Szkolenie umożliwia poznanie najnowszych zmian i nowelizacji w ustawie o podatku akcyzowym. Dzięki temu będziesz na bieżąco z obowiązującymi przepisami i będziesz w stanie stosować je prawidłowo w praktyce.

Poznanie orzecznictwa i interpretacji organów podatkowych pomoże uniknąć błędów w rozliczeniach i działaniach związanych z podatkiem akcyzowym. Znajomość obowiązujących przepisów zmniejsza ryzyko konsekwencji podatkowych i ewentualnych sankcji.

Podczas szkolenia zostaną omówione szczegółowo zasady rejestracji jako uprawnionego odbiorcy i uprawnionego wysyłającego, a także obowiązujące od 13 lutego 2023 r. wymogi dotyczące stosowania dokumentów e-SAD oraz sporządzania raportów odbioru w obrocie wewnątrzwspólnotowym wyrobami akcyzowymi realizowanym poza procedurą zawieszenia poboru akcyzy.

Trudne zagadnienia akcyzowe zostaną omówione w sposób przejrzysty, w oparciu o przedstawiane orzeczenia i interpretacje. Regulacje prawne zostaną wyjaśnione na podstawie praktycznych przykładów. Wykładowca udzieli wyczerpujących odpowiedzi na pytania przedstawiane przez Uczestników.  Zapewniamy możliwość konsultacji indywidualnych w ramach ostatniej części szkolenia.

INCOTERMS 2020 – NAJNOWSZA WERSJA – jak je rozumieć, stosować i nie popełniać błędów – szkolenie online

SZKOLENIE ONLINE

INCOTERMS 2020 ma zastąpić obowiązujące prawie dekadę INCOTERMS 2010. Nasz Ekspert, jedyny w Polsce trener Incoterms akredytowany przez Międzynarodową Izbę Handlową w Paryżu, autor oficjalnego tłumaczenia reguł Incoterms 2020 przekaże Państwu informacje o najnowszej wersji Incoterms® 2020, ich nowej strukturze wewnętrznej, zmianie kolejności i nazwy reguł, różnicach w stosunku do Incoterms® 2010 oraz o zasadach prawidłowego i bezpiecznego stosowania  reguł w kontraktach handlowych.

Uczestnik szkolenia będzie potrafił dokonać wyboru prawidłowej reguły Incoterms®, z uwzględnieniem specyfiki towaru i gałęzi transportu, w kontraktach  eksportowych i importowych. Pozwoli to na uniknięcie wielu kosztownych błędów i bezkonfliktową realizację transakcji handlowej.

Warsztaty z PRESTIGE ECK  przygotowane zostały w oparciu o przykłady z życia wzięte i sprawy sporne.

Na życzenie przeprowadzamy szkolenie INCOTERMS 2020 w języku angielskim.

NOWOŚĆ
CONTROLLING FINANSOWY DLA SPRZEDAWCÓW – Analiza rozumienia zysku

Analiza rozumienia zysku to kompendium wiedzy dot. narzędzi i wskaźników w sprzedaży – co i jak liczyć w sprzedaży, jak tworzyć plany obrotowe, jak obliczać zwrot z inwestycji.

Szkolenie dostarczy uczestnikom konkretnych narzędzi i technik, które będą mogli natychmiast wykorzystać w praktyce, aby poprawić efektywność swojej pracy i osiągnąć lepsze wyniki ekonomiczne. Uczestnicy będą mieli możliwość zobaczenia perspektywy klienta i zrozumienia, jak skomplikowane wskaźniki finansowe mogą wpływać na decyzje zakupowe, co pozwoli na lepsze dostosowanie strategii sprzedażowej.

Celem szkolenia jest wyposażenie uczestników w zaawansowaną wiedzę i umiejętności z zakresu analizy finansowej, umożliwiających skuteczną komunikację, tworzenie atrakcyjnych ofert i osiąganie lepszych wyników ekonomicznych poprzez lepsze dopasowanie strategii sprzedażowej do odbiorców.

EXCEL w biznesie – optymalizacja pracy w arkuszu kalkulacyjnym (poziom średniozaawansowany)

Szkolenie adresowane jest do osób wykorzystujących program MS Excel w codziennej pracy bez względu na branżę.

Uczestnicy nauczą się jak, korzystając z możliwości, które daje MS Excel, organizować, przetwarzać i prezentować dane.
Dzięki szkoleniu zdobędą Państwo umiejętności:

 • Szybkiej analizy dużych zbiorów danych
 • Szybkiego i bezbłędnego obliczenia przy użyciu funkcji tekstowych, logicznych, wyszukiwania, czasu i statystycznych
 • Budowania modeli raportów i analiz do wielokrotnego użycia z zastosowaniem tabel przestawnych w pełnym zakresie
listopad2023
POCHODZENIE TOWARU w regulacjach celnych Unii Europejskiej w 2023 r.

Celem szkolenia jest uzyskanie aktualnych informacji na temat dokumentowania pochodzenia towarów, stosowania reguł pochodzenia i przepisów celno – prawnych z zakresu ustalania pochodzenia towarów w obrocie międzynarodowym.

Podczas szkolenia zostaną omówione zmiany w przepisach oraz nowości:

 • Nowe zasady wystawiania świadectw pochodzenia wprowadzone od 1 stycznia 2020r.
 • Nowe umowy o wolnym handlu i partnerstwie gospodarczym
  • UE – Singapur
  • UE – Kanada – CETA
  • UE – Japonia
  • UE- Wietnam
  • UE – Wielka Brytania
 • Funkcjonowanie Systemu Zarejestrowanych Eksporterów REX
  • obowiązek rejestracji
  • wytyczne do stosowania
 • BREXIT – konsekwencje dla preferencyjnego pochodzenia towarów – wprowadzenie

Szkolenie skierowane jest do osób, które zajmują się eksportem – importem lub dostawami wewnątrzwspólnotowymi i zobowiązane są do dokumentowania pochodzenia towarów, co ma kluczowe znaczenie w obrocie międzynarodowym i stanowi podstawę handlu zagranicznego i wspólnotowego.

TRANSAKCJE ŁAŃCUCHOWE – rozliczenie VAT

Tematem szkolenia jest omówienie bieżących zagadnień  w zakresie obrotu towarowego w ujęcie międzynarodowym i ich konsekwencji w podatku VAT, w szczególności: analiza przypadków na bazie najnowszego orzecznictwa w zakresie praktyki wewnątrzwspólnotowych transakcji towarowych, funkcjonowania mechanizmu składu konsygnacyjnego (i jej modyfikacji w procedurę call-off stock), rozpoznawania transakcji łańcuchowych (szeregowych), przyporządkowania dostawy ruchomej w ramach takich transakcji w oparciu o warunki dostawy (uzanse handlowe INCOTERMS, organizacja transportu), identyfikacji obowiązku rejestracji dla celów VAT, zasad wystawiania faktur oraz raportowania.

grudzień2023
Podatek akcyzowy w 2023 r. – praktyka i orzecznictwo z uwzględnieniem najnowszych i planowanych zmian

Szkolenie umożliwia poznanie najnowszych zmian i nowelizacji w ustawie o podatku akcyzowym. Dzięki temu będziesz na bieżąco z obowiązującymi przepisami i będziesz w stanie stosować je prawidłowo w praktyce.

Poznanie orzecznictwa i interpretacji organów podatkowych pomoże uniknąć błędów w rozliczeniach i działaniach związanych z podatkiem akcyzowym. Znajomość obowiązujących przepisów zmniejsza ryzyko konsekwencji podatkowych i ewentualnych sankcji.

Podczas szkolenia zostaną omówione szczegółowo zasady rejestracji jako uprawnionego odbiorcy i uprawnionego wysyłającego, a także obowiązujące od 13 lutego 2023 r. wymogi dotyczące stosowania dokumentów e-SAD oraz sporządzania raportów odbioru w obrocie wewnątrzwspólnotowym wyrobami akcyzowymi realizowanym poza procedurą zawieszenia poboru akcyzy.

Trudne zagadnienia akcyzowe zostaną omówione w sposób przejrzysty, w oparciu o przedstawiane orzeczenia i interpretacje. Regulacje prawne zostaną wyjaśnione na podstawie praktycznych przykładów. Wykładowca udzieli wyczerpujących odpowiedzi na pytania przedstawiane przez Uczestników.  Zapewniamy możliwość konsultacji indywidualnych w ramach ostatniej części szkolenia.

INCOTERMS 2020 – NAJNOWSZA WERSJA – jak je rozumieć, stosować i nie popełniać błędów – szkolenie online

SZKOLENIE ONLINE

INCOTERMS 2020 ma zastąpić obowiązujące prawie dekadę INCOTERMS 2010. Nasz Ekspert, jedyny w Polsce trener Incoterms akredytowany przez Międzynarodową Izbę Handlową w Paryżu, autor oficjalnego tłumaczenia reguł Incoterms 2020 przekaże Państwu informacje o najnowszej wersji Incoterms® 2020, ich nowej strukturze wewnętrznej, zmianie kolejności i nazwy reguł, różnicach w stosunku do Incoterms® 2010 oraz o zasadach prawidłowego i bezpiecznego stosowania  reguł w kontraktach handlowych.

Uczestnik szkolenia będzie potrafił dokonać wyboru prawidłowej reguły Incoterms®, z uwzględnieniem specyfiki towaru i gałęzi transportu, w kontraktach  eksportowych i importowych. Pozwoli to na uniknięcie wielu kosztownych błędów i bezkonfliktową realizację transakcji handlowej.

Warsztaty z PRESTIGE ECK  przygotowane zostały w oparciu o przykłady z życia wzięte i sprawy sporne.

Na życzenie przeprowadzamy szkolenie INCOTERMS 2020 w języku angielskim.

EXCEL w biznesie – optymalizacja pracy w arkuszu kalkulacyjnym (poziom średniozaawansowany)

Szkolenie adresowane jest do osób wykorzystujących program MS Excel w codziennej pracy bez względu na branżę.

Uczestnicy nauczą się jak, korzystając z możliwości, które daje MS Excel, organizować, przetwarzać i prezentować dane.
Dzięki szkoleniu zdobędą Państwo umiejętności:

 • Szybkiej analizy dużych zbiorów danych
 • Szybkiego i bezbłędnego obliczenia przy użyciu funkcji tekstowych, logicznych, wyszukiwania, czasu i statystycznych
 • Budowania modeli raportów i analiz do wielokrotnego użycia z zastosowaniem tabel przestawnych w pełnym zakresie
INTRASTAT W PRAKTYCE – aktualności i zmiany w 2023 r.
 • Odpowiadasz za sprawozdawczość INTRASTAT i potrzebne Ci usystematyzowanie i pogłębienie wiedzy?
 • Po raz pierwszy zaczynasz przygotowywać i wysyłać deklarację i potrzebujesz konkretów?
 • Szukasz praktycznej wiedzy, praktycznych umiejętności, które przekaże PRAKTYK?

Celem szkolenia jest praktyczne przedstawienie najnowszych zasad funkcjonujących w poszczególnych regulacjach prawnych systemu INTRASTAT, poznanie przepisów i zasad wypełniania i zgłaszania deklaracji INTRASTAT, nabycie umiejętności w procesie przygotowania, wypełniania i wysyłania deklaracji INTRASTAT, ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień związanych z PRAWIDŁOWĄ KLASYFIKACJĄ CELNĄ towarów oraz obsługą aplikacji ist@t.

Krok po kroku pokażemy jak sporządzić deklarację w oparciu o przykładowe zgłoszenia Intrastat oraz jak wypełniać poszczególne pola deklaracji, a także jak poprawnie klasyfikować towary a także jak określać ich wartość i pochodzenie. Omówimy różnicę w wypełnianiu deklaracji w zależności od przekroczonego progu. Wyjaśnimy jak obsługiwać aplikację  ist@t.


Aktualizacje w 2023 r.

 • Ogłoszenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego o wysokości progów statystycznych na 2023 rok
 • Termin składania deklaracji Intrastat w 2023 roku
 • Nowy obowiązek dla podmiotów nabywających wewnątrzwspólnotowo lub wewnątrzwspólnotowo wyroby akcyzowe z zapłaconą akcyzą
 • Instrukcja wypełniania i przesyłania zgłoszeń INTRASTAT, wersja 1.16 30.12.2022 Szczecin

Po szkoleniu oferujemy możliwość 30 minutowej konsultacji online z ekspertem.

Wszelkie zmiany dotyczące przepisów celnych w 2022 r. ogłoszone przed szkoleniem zostaną omówione podczas szkolenia !!!

Aktualne przepisy celne w 2023 r. – zgłoszenia i procedury celne stosowane w obrocie międzynarodowym – szkolenie online

Celem szkolenia z przepisów celnych jest zapoznanie się z aktualnym stanem prawnym w zakresie międzynarodowego oraz wewnątrzunijnego obrotu towarowego.

Program szkolenia skupia się na omówieniu szczegółowych kwestii dotyczących przepływów towarowych oraz aktualnych i planowanych zmianach w prawie celnym. Przykłady praktyczne zostaną przedstawione w celu lepszego zrozumienia omawianych zagadnień.

 

Szkolenia na zamówienie (Ekonomia, finanse)
 • CONTROLLING FINANSOWY DLA SPRZEDAWCÓW – Analiza rozumienia zysku

  ZOBACZ SZCZEGÓŁY
 • Podatek od nieruchomości

  ZOBACZ SZCZEGÓŁY
 • SLIM VAT 3 zmiany obowiązujące od 2023 r.

  ZOBACZ SZCZEGÓŁY
 • PODATEK PIT za 2022 r. i zmiany od 2023 r.

  ZOBACZ SZCZEGÓŁY
 • PRAWO PRACY Zmiany w 2022 roku, wdrożenie dwóch nowych dyrektyw unijnych oraz zmiany w przepisach dotyczących wynagrodzeń.

  ZOBACZ SZCZEGÓŁY
 • ZATRUDNIANIE CUDZOZIEMCÓW w 2022 z uwzględnieniem „specustawy” o zatrudnianiu obywateli Ukrainy

  ZOBACZ SZCZEGÓŁY
 • Szkolenie nowy Polski Ład – w podatku VAT

  ZOBACZ SZCZEGÓŁY
 • Podatek akcyzowy w 2023 r. – praktyka i orzecznictwo z uwzględnieniem najnowszych i planowanych zmian

  ZOBACZ SZCZEGÓŁY
 • Akta osobowe i dokumentacja pracownicza- szkolenie online

  ZOBACZ SZCZEGÓŁY
 • ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W PRAKTYCE – szkolenie online

  ZOBACZ SZCZEGÓŁY
 • Krajowe i zagraniczne podróże służbowe

  ZOBACZ SZCZEGÓŁY
 • CZAS PRACY – praktyczne aspekty planowania i rozliczania

  ZOBACZ SZCZEGÓŁY
 • Zarządzanie projektami– praktyczny przegląd zasad, technik i standardów.

  ZOBACZ SZCZEGÓŁY
 • OCHRONA SYGNALISTÓW – nowe obowiązki pracodawców

  ZOBACZ SZCZEGÓŁY
 • Prawo pracy 2021 r. – szkolenie online

  ZOBACZ SZCZEGÓŁY
 • ROZLICZANIE PRACOWNICZYCH PLANÓW KAPITAŁOWYCH W 2023 r.

  ZOBACZ SZCZEGÓŁY
 • BREXIT – Nowe zasady obrotu towarowego z Wielką Brytanią po 1 stycznia 2022 r.

  ZOBACZ SZCZEGÓŁY
 • Aktualne przepisy celne w 2023 r. – zgłoszenia i procedury celne stosowane w obrocie międzynarodowym – szkolenie online

  ZOBACZ SZCZEGÓŁY
 • CZAS PRACY – WARSZTAT Z PLANOWANIA I ROZLICZANIA, Z UWZGLĘDNIENIEM ROZLICZENIA CZASU PRACY ZDALNEJ – szkolenie online

  ZOBACZ SZCZEGÓŁY
 • DELEGOWANIE PRACOWNIKÓW DO PRACY ZA GRANICĘ ZGODNIE Z DYREKTYWĄ 2018/957/UE – szkolenie online

  ZOBACZ SZCZEGÓŁY
 • PODATEK VAT I JEDNOLITY PLIK KONTROLNY W 2020 R. – szkolenie online

  ZOBACZ SZCZEGÓŁY
 • INCOTERMS 2020 – NAJNOWSZA WERSJA – jak je rozumieć, stosować i nie popełniać błędów – szkolenie online

  ZOBACZ SZCZEGÓŁY
 • PRZEPISY CELNE – aktualne zmiany. Ułatwienia i uproszczenia w obrocie towarowym z krajami trzecimi. Współpraca z organami celnymi – szkolenie online

  ZOBACZ SZCZEGÓŁY
 • SPECJALNE PROCEDURY CELNE – wytyczne, tryb i warunki stosowania. Procedura uproszczona – sposób na usprawnienie obsługi celnej przedsiębiorców – szkolenie online

  ZOBACZ SZCZEGÓŁY
 • KASA ZAPOMOGOWO – POŻYCZKOWA – wdrażanie zmian w 2023 r.

  ZOBACZ SZCZEGÓŁY
 • PRACOWNICZE PROGRAMY KAPITAŁOWE W 2020 – uregulowania prawne i podatkowe – szkolenie online

  ZOBACZ SZCZEGÓŁY
 • NOWELIZACJA VAT w 2020 r.

  ZOBACZ SZCZEGÓŁY
 • TARCZA ANTYKRYZYSOWA I TARCZA FINANSOWA – pomoc dla przedsiębiorców oraz nowe uregulowania prawno – podatkowe – szkolenie online

  ZOBACZ SZCZEGÓŁY
 • Faktura w świetle obowiązujących przepisów – prawa i obowiązki podatnika VAT w zakresie dokumentowania. Omówienie bieżących regulacji normujących zasady wystawiania oraz przechowywania i przesyłania faktur (w tym faktur elektronicznych). Odpowiedzialność wynikająca z przepisów prawa karnego w obszarze dotyczącym wystawiania oraz używania faktur

  ZOBACZ SZCZEGÓŁY
 • PRAKTYCZNE ASPEKTY STOSOWANIA WYBRANYCH PRZEPISÓW USTAWY O PODATKU OD TOWARÓW I USŁUG W ŚWIETLE NAJNOWSZYCH ZMIAN PRAWNYCH WPROWADZONYCH W ROKU 2019 ORAZ 2020

  ZOBACZ SZCZEGÓŁY
 • TRANSAKCJE ŁAŃCUCHOWE – rozliczenie VAT

  ZOBACZ SZCZEGÓŁY
 • KSIĘGOWOŚĆ PROJEKTÓW UNIJNYCH

  ZOBACZ SZCZEGÓŁY
 • ŚRODKI TRWAŁE W 2019 ROKU Z UWZGLĘDNIENIEM NAJNOWSZYCH ZMIAN

  ZOBACZ SZCZEGÓŁY
 • INWENTARYZACJA ROCZNA – metody i terminy jej przeprowadzania

  ZOBACZ SZCZEGÓŁY
 • PODRÓŻE SŁUŻBOWE I SAMOCHÓD od 2019 r. najnowsze zmiany i orzecznictwo

  ZOBACZ SZCZEGÓŁY
 • EXCEL w biznesie – optymalizacja pracy w arkuszu kalkulacyjnym (poziom średniozaawansowany)

  ZOBACZ SZCZEGÓŁY
 • ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH w 2021 r. – najnowsze orzecznictwo oraz wyjaśnienia MF

  ZOBACZ SZCZEGÓŁY
 • PRACOWNICZA KASA ZAPOMOGOWO – POŻYCZKOWA W 2020 r.

  ZOBACZ SZCZEGÓŁY
 • Środki trwałe i amortyzacja w 2021 r.

  ZOBACZ SZCZEGÓŁY
 • UMOWY CYWILNOPRAWNE, W TYM KONTRAKT MENADŻERSKI – WARSZTATY PRAKTYCZNE

  ZOBACZ SZCZEGÓŁY
 • SPLIT PAYMENT – funkcjonowanie po zmianach w 2018 r.

  ZOBACZ SZCZEGÓŁY
 • FAKTURA VAT, E-FAKTURA I KASY FISKALNE W 2019 R. – WARSZTATY

  ZOBACZ SZCZEGÓŁY
 • PIT – PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB FIZYCZNYCH – rozliczenie roczne oraz zmiany 2018

  ZOBACZ SZCZEGÓŁY
 • BUDOWLE SIECIOWE I INNE ŚRODKI TRWAŁE w podatkach i księgowości – problemy podatku od nieruchomości, klasyfikacji i amortyzacji z aktualnym orzecznictwem

  ZOBACZ SZCZEGÓŁY
 • INWENTARYZACJA ROCZNA – wszystkie zagadnienia na przykładach praktycznych

  ZOBACZ SZCZEGÓŁY
 • Amortyzacja budynków i budowli sieciowych, nowa klasyfikacja środków trwałych, podatek od nieruchomości i najnowsze orzecznictwo dla branży wodnokanalizacyjnej oraz służebność przesyłu- problemy branżowe na przykładach

  ZOBACZ SZCZEGÓŁY
 • RACHUNKOWOŚĆ FINANSOWA I ZARZĄDCZA w Urzędach Pracy

  ZOBACZ SZCZEGÓŁY
 • INWENTARYZACJA W PRZEDSIĘBIORSTWIE w świetle aktualnych przepisów prawa

  ZOBACZ SZCZEGÓŁY
 • Podatek akcyzowy w transakcjach krajowych oraz międzynarodowych w 2021 r.

  ZOBACZ SZCZEGÓŁY
 • POTRĄCENIA Z WYNAGRODZENIA I ZASIŁKÓW

  ZOBACZ SZCZEGÓŁY
 • OBOWIĄZKI KIEROWNIKA JEDNOSTKI (ZARZĄDU) w związku z zamknięciem roku wynikające z ustawy o rachunkowości

  ZOBACZ SZCZEGÓŁY
 • PODATKOWE ZAMKNIĘCIE ROKU I SPRAWOZDAWCZOŚĆ ZA 2022 r.

  ZOBACZ SZCZEGÓŁY
 • NOWELIZACJA USTAW PODATKOWYCH w 2016 r.

  ZOBACZ SZCZEGÓŁY
 • BUDŻETOWANIE PROJEKTÓW I INWESTYCJI

  ZOBACZ SZCZEGÓŁY
 • DOKUMENTACJA PODATKOWA CEN TRANSFEROWYCH PO ZMIANACH

  ZOBACZ SZCZEGÓŁY
 • POCHODZENIE TOWARU w regulacjach celnych Unii Europejskiej w 2023 r.

  ZOBACZ SZCZEGÓŁY
 • Inwentaryzacja w magazynach. Odpowiedzialność materialna pracowników magazynowych

  ZOBACZ SZCZEGÓŁY
 • CERTYFIKOWANY KURS SPECJALISTY DS. VAT

  ZOBACZ SZCZEGÓŁY
 • SPORZĄDZANIE SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH W JĘZYKU ANGIELSKIM

  ZOBACZ SZCZEGÓŁY
 • Odliczanie podatku VAT od samochodów

  ZOBACZ SZCZEGÓŁY
 • E-FAKTURY W OBROCIE GOSPODARCZYM

  ZOBACZ SZCZEGÓŁY
 • INWENTARYZACJA W MAGAZYNACH. ODPOWIEDZIALNOŚĆ MATERIALNA PRACOWNIKÓW MAGAZYNOWYCH.

  ZOBACZ SZCZEGÓŁY
 • EXCEL W BIZNESIE. Tabele przestawne niezastąpione narzędzie w raportowaniu sprzedaży

  ZOBACZ SZCZEGÓŁY
 • OBSŁUGA PROGRAMU PŁATNIK

  ZOBACZ SZCZEGÓŁY
 • AKTUALNE PRZEPISY Z ZAKRESU WYNAGRODZEŃ

  ZOBACZ SZCZEGÓŁY
 • ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI FINANSOWANYMI ŚRODKAMI UNIJNYMI (1 dzień)

  ZOBACZ SZCZEGÓŁY
 • STUDIUM WYKONALNOŚCI PRZEDSIĘWZIĘCIA INWESTYCYJNEGO (1 dzień)

  ZOBACZ SZCZEGÓŁY
 • IDENTYFIKACJA RYZYKA W DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ (1 dzień)

  ZOBACZ SZCZEGÓŁY
 • OCENA OPŁACALNOŚCI PRZEDSIĘWZIĘĆ INWESTYCYJNYCH (1 dzień)

  ZOBACZ SZCZEGÓŁY
 • OCENA ZDOLNOŚCI KREDYTOWEJ PODMIOTÓW PROWADZĄCYCH PODATKOWĄ KSIĘGĘ PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW

  ZOBACZ SZCZEGÓŁY
 • ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH PO ZMIANACH

  ZOBACZ SZCZEGÓŁY
 • KONSOLIDACJA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH

  ZOBACZ SZCZEGÓŁY
 • OCENA I FINANSOWANIE PROJEKTÓW INWESTYCYJNYCH – WYBÓR OPTYMALNYCH PROJEKTÓW (aspekt praktyczny i warsztatowy)

  ZOBACZ SZCZEGÓŁY
 • GWARANCJE BANKOWE I UBEZPIECZENIOWE

  ZOBACZ SZCZEGÓŁY
 • ROZPOZNAWANIE AUTENTYCZNOŚCI POLSKICH I ZAGRANICZNYCH ZNAKÓW PIENIĘŻNYCH

  ZOBACZ SZCZEGÓŁY
 • KURS KASJERÓW ZŁOTOWYCH

  ZOBACZ SZCZEGÓŁY
 • KURS KASJERÓW BANKOWYCH I WALUTOWYCH

  ZOBACZ SZCZEGÓŁY
 • SZKOŁA PODATKÓW. KONIECZNE I NIEZBĘDNE INFORMACJE DLA PRAWIDŁOWEGO ROZLICZANIA PODATKU OD TOWARÓW I USŁUG

  ZOBACZ SZCZEGÓŁY
 • RACHUNKOWOŚĆ MAŁYCH I ŚREDNICH FIRM – najważniejsze zagadnienia

  ZOBACZ SZCZEGÓŁY
 • ORGANIZACJA INWENTARYZACJI W PRZEDSIĘBIORSTWACH (1 dzień)

  ZOBACZ SZCZEGÓŁY
 • SPRAWOZDANIE I ANALIZA FINANSOWA (1 dzień)

  ZOBACZ SZCZEGÓŁY
 • KLUCZOWE ZMIANY W USTAWIE O RACHUNKOWOŚCI – praktyczne wskazówki (1 dzień)

  ZOBACZ SZCZEGÓŁY
 • INTRASTAT W PRAKTYCE – aktualności i zmiany w 2023 r.

  ZOBACZ SZCZEGÓŁY
 • KURS RACHUNKOWOŚCI DLA PRACOWNIKÓW DZIAŁÓW FINANSOWO-KSIĘGOWYCH

  ZOBACZ SZCZEGÓŁY
 • PODSTAWY RACHUNKOWOŚCI (1 dzień)

  ZOBACZ SZCZEGÓŁY
 • ROZPOZNAWANIE AUTENTYCZNOŚCI POLSKICH ZNAKÓW PIENIĘŻNYCH Z UWZGLĘDNIENIEM ZMODERNIZOWANYCH BANKNOTÓW

  ZOBACZ SZCZEGÓŁY
 • DOKUMENTACJA KSIĘGOWA – SPORZĄDZANIE, EWIDENCJA I KONTROLA

  ZOBACZ SZCZEGÓŁY
 • LEASING W UJĘCIU PRAWNYM, PODATKOWYM, W KSIĘGACH RACHUNKOWYCH I PREZENTACJA W SPRAWOZDAWCZOŚCI (1 dzień)

  ZOBACZ SZCZEGÓŁY
 • Akredytywa dokumentowa. Forma rozliczenia zabezpieczająca ryzyko importerów i eksporterów w transakcji.

  ZOBACZ SZCZEGÓŁY
 • JAK PRAWIDŁOWO WYSTAWIAĆ FAKTURY VAT – PRAKTYCZNE OMÓWIENIE PROBLEMATYKI FAKTUROWANIA NA GRUNCIE OBOWIĄZUJĄCYCH PRZEPISÓW

  ZOBACZ SZCZEGÓŁY
 • ANALIZA FINANSOWA

  ZOBACZ SZCZEGÓŁY
 • RACHUNEK KOSZTÓW W PRZEDSIĘBIORSTWIE – KOSZTY JAKO ŹRÓDŁO INFORMACJI ZARZĄDCZEJ

  ZOBACZ SZCZEGÓŁY
 • MIĘDZYNARODOWE STANDARDY RACHUNKOWOŚCI (1 dzień)

  ZOBACZ SZCZEGÓŁY
 • Środki Trwałe w Jednostkach Budżetowych

  ZOBACZ SZCZEGÓŁY
 • ŚRODKI TRWAŁE W PRZEDSIĘBIORSTWIE.KLASYFIKACJA, WYCENA, EWIDENCJA, UJĘCIE W SPRAWOZDANIU FINANSOWYM

  ZOBACZ SZCZEGÓŁY
 • NIEPRAWIDŁOWOŚCI A INTERPRETACJA PRZEPISÓW USTAWY O PODATKU OD TOWARÓW I USŁUG (1 dzień)

  ZOBACZ SZCZEGÓŁY
 • Ubezpieczenie OC działalności (w tym czyste straty finansowe, produkt niebezpieczny i rozszerzone OC produktu)

  ZOBACZ SZCZEGÓŁY
 • ROZLICZANIE PRACOWNIKÓW W DELEGACJI I ODDELEGOWANIU

  ZOBACZ SZCZEGÓŁY
 • FAKTUROWANIE W ŚWIETLE OBOWIĄZUJĄCYCH PRZEPISÓW W ZAKRESIE DOKUMENTOWANIA

  ZOBACZ SZCZEGÓŁY
 • SPÓŁDZIELNIE MIESZKANIOWE – POP I VAT (1 dzień)

  ZOBACZ SZCZEGÓŁY
 • Finanse dla niefinansistów- warsztaty dla menadżerów

  ZOBACZ SZCZEGÓŁY
 • REPREZENTACJA I REKLAMA – WYBRANE ZAGADNIENIA PRAKTYCZNE (1 dzień)

  ZOBACZ SZCZEGÓŁY
 • PROBLEMATYKA TRANSAKCJI Z PODMIOTAMI POWIĄZANYMI

  ZOBACZ SZCZEGÓŁY
 • PRAWO UPADŁOŚCIOWE I NAPRAWCZE W PRAKTYCE

  ZOBACZ SZCZEGÓŁY
 • JAK ZABEZPIECZYĆ I SKUTECZNIE WINDYKOWAĆ NALEŻNOŚCI – ASPEKTY PRAWNE i PRAKTYCZNE (1 dzień)

  ZOBACZ SZCZEGÓŁY
 • FINANSE DLA NIEFINANSISTÓW prowadzone przez 2 specjalistów

  ZOBACZ SZCZEGÓŁY
 • CONTROLLING I BUDŻETOWANIE W FIRMIE – warsztaty

  ZOBACZ SZCZEGÓŁY
 • CONTROLLING FINANSOWY (3 dni)

  ZOBACZ SZCZEGÓŁY
 • Operacje dokumentowe w teorii i praktyce: INKASO I AKREDYTYWA. Jak zabezpieczyć ryzyko w transakcji, przy zastosowaniu tych form rozliczeń.

  ZOBACZ SZCZEGÓŁY
 • WEKSEL W OBROCIE GOSPODARCZYM I JAKO FORMA ZABEZPIECZENIA WIERZYTELNOŚCI – ASPEKTY PRAWNE

  ZOBACZ SZCZEGÓŁY
 • UMOWY O UNIKANIU LUB ZAPOBIEGANIU PODWÓJNEGO OPODATKOWANIA. OPODATKOWANIE FIRM ZAGRANICZNYCH W POLSCE I POLSKICH ZA GRANICĄ. TRANSFERY ZYSKÓW (2 dni)

  ZOBACZ SZCZEGÓŁY