IT

czerwiec 2017
MS POWER POINT – sztuka tworzenia prezentacji

Celem szkolenia jest podniesienie kwalifikacji zawodowych poprzez poznanie najważniejszych funkcji i narzędzi programu MS PowerPoint oraz ogólnych zasad tworzenia i prowadzenia prezentacji w sposób, który zainteresuje słuchacza. Wszystko w myśl zasady, o której mówił Winston Churchill, aby mówca wyczerpał temat a nie słuchaczy.

Uczestnicy zdobędą umiejętności:

  • tworzenia czytelnych prezentacji
  • szybkiego modyfikowania prezentacji w krótkim czasie
  • tworzenia zaawansowanych animacji, które nie będą przesłaniały tematu prezentacji
  • odpowiedniego zarządzania czasem w trakcie prelekcji
  • wykorzystywania narzędzi MS PowerPoint do wspomagania się najważniejszymi informacjami w trakcie prelekcji
MS EXCEL – Visual Basic for Applications (VBA)

Szkolenie adresowane jest do osób wykorzystujących program MS Excel w codziennej pracy, chcących poszerzyć możliwości programu MS Excel o narzędzia dedykowane do rozwiązywania konkretnych problemów.

Celem szkolenia jest wprowadzenie uczestników do programowania i pokazanie możliwości Visual Basic for Applications (VBA).

Uczestnicy poznają najważniejsze elementy języka VBA i sposoby dalszego, samodzielnego uczenia się go.
Po szkoleniu będą mogli zastosować swoją wiedzę do rozwiązywania problemów, których nie dałoby się rozwiązać używając interfejsu użytkownika MS Excel albo byłoby to trudne lub uciążliwe. Będą też potrafili napisać makra, które ułatwią pracę ich samych oraz ich współpracowników.

Wymagana jest dobra znajomość programu MS Excel oraz przynajmniej podstawowa znajomość języka angielskiego, gdyż edytor Visual Basic jest dostępny tylko w wersji angielskiej bez względu na wersję językową MS Excel.

Szkolenia na zamówienie (IT)