PLANER

Pamiętaj, iż twoja własna determinacja, by osiągnąć sukces liczy się bardziej, niż cokolwiek innego na świecieAbraham Lincoln

Menu

WARTOŚCIOWANIE STANOWISK PRACY

Termin: Do ustalenia

Kategoria: HR, kadry, sekretariat, Rozwój menedżerski, Prawo pracy

Liczba godzin: 16

Miasto: Do ustalenia

Cena: Do ustalenia

Wartościowanie stanowisk pracy to metoda służąca do ustalenia wymagań pracy na stanowisku i oceny jej wartości. Dzięki niej poznajemy relatywną wartość pracy na stanowisku oraz szczegółową strukturę wymagań, jakim powinien odpowiadać jej wykonawca.
Przeprowadzenie wartościowania stanowisk pracy ma z reguły na celu udoskonalenie funkcjonującego systemu wynagrodzeń, a zmiany wpływają na:
 • wzmacnianie motywacji pracowników tak, aby można było systematycznie zwiększać wydajność pracy
 • kontrolę kosztów, w tym kosztów osobowych, aby zapewnić wysoką konkurencyjność organizacji na rynku
 • konkurencyjność na rynku pracy tak, aby można było utrzymywać i rozwijać kluczowe kompetencje ważne dla zapewnienia wzrostu organizacji
 • stymulowanie wzrostu kompetencji zawodowych pracowników organizacji w związku z wprowadzaniem nowych technologii i coraz bardziej skomplikowanych usług dla klientów
 • elastyczność, zdolność do dostosowywania szczególnych rozwiązań w organizacji do zmieniających się potrzeb

Efektywne warsztaty „Wartościowanie stanowisk pracy” dają konkretne wskazówki w jaki sposób można sprawić, aby sprawnie przeprowadzić proces wartościowania i skutecznie wdrożyć jego wyniki.

Cele i korzyści szkolenia
 • Dostarczenie podstawowej wiedzy i praktycznych narzędzi niezbędnych do przeprowadzenia procesu wartościowania stanowisk pracy
 • Podniesienie kompetencji w zakresie współpracy ze związkami zawodowymi w zakresie polityki wynagrodzeń
 • Dostarczenie wiedzy i praktycznych narzędzi niezbędnych do posługiwania się narzędziami pomocnymi w zarządzaniu wynagrodzeniami
 • Rozwój kompetencji działu personalnego

KORZYŚCI dla Uczestników:

 • Umiejętność analizy i tworzenia opisów stanowisk pracy
 • Umiejętność wyboru adekwatnej metody wartościowania
 • Umiejętność przeprowadzenia w praktyce procesu wartościowania stanowisk pracy
 • Poznanie procedury wdrożenia wyników wartościowania

KORZYŚCI dla Firmy:

 • Optymalizacja kosztów wynagrodzeń w zakresie płac zasadniczych
 • Zyskanie narzędzi do prowadzenia wartościowania stanowisk pracy
 • Poprawa efektywności zarządzania wynagrodzeniami
 • Skuteczne wdrażanie zmian
 • Poprawa relacji ze związkami zawodowymi
 • Zmniejszenie ryzyka konfliktów społecznych w organizacji
Adresaci szkolenia
 • Specjaliści i liderzy Działów HR, szczególnie osoby odpowiedzialne za zarządzanie wynagrodzeniami
 • Specjaliści i eksperci wewnętrzni odpowiedzialnych za zarządzanie wynagrodzeniami
 • Osoby odpowiedzialne za różne aspekty polityki wynagrodzeń w firmie lub instytucji
 • Kadra zarządzająca
Program szczegółowy szkolenia

Dzień I

1. Przygotowanie procesu wartościowania

 • Po co przeprowadzamy wartościowanie?
 • Wewnętrzna vs. zewnętrzna wartość pracy
 • Uporządkowanie organizacji
 • Tworzenie i aktualizacja opisów stanowisk pracy
 • Komunikacja w procesie wartościowania
 • Kto powinien przeprowadzić wartościowanie?
 • Powołanie Komitetu Wartościowania

2. Etapy wartościowania stanowisk pracy

 • Wybór stanowisk
 • Wybór metody wartościowania stanowisk
 • Analiza stanowisk
 • Wartościowanie stanowisk
 • Ustalenie hierarchii stanowisk
 • Tworzenie struktury płac

3. Metody wartościowania stanowisk pracy

 • Metody uproszczone, np. rankingowe
 • Metody syntetyczne
 • Metody analityczno-punktowe
 • Metoda Hay
 • Metoda Pasm Decyzyjnych (DBM)
 • Tworzenie metod szytych na miarę


Dzień II

4. Opracowanie nowej tabeli płac

 • Analiz płac rynkowych
 • Wykorzystanie raportów płacowych
 • Wykorzystanie wyników wartościowania w tworzeniu nowej tabeli płac

5. Wdrożenie wartościowania stanowisk pracy

 • Przejście od wyników wartościowania do realnej struktury płac
 • Zarządzanie rozbieżnościami pomiędzy wynikami wartościowania a aktualną wysokością płacy
 • Tworzenie ścieżek kariery i planów rozwoju na bazie wartościowania

6. Współpraca z partnerami społecznymi w procesie wartościowania

 • Związki Zawodowe w procesie wartościowania
 • Negocjacje ze Związkami Zawodowymi i innymi partnerami społecznymi
 • Wartościowanie stanowisk pracy a Układ Zbiorowy Pracy
Metody szkoleniowe

Szkolenie będzie realizowane metodą warsztatową przy wykorzystaniu następujących form pracy i przekazywania wiedzy: mini-wykład, dyskusja grupowa, analiza studiów przypadku, praca w podzespołach.

Efektywne warsztaty „Wartościowanie stanowisk pracy” dają konkretne wskazówki w jaki sposób można sprawić, aby sprawnie przeprowadzić proces wartościowania i skutecznie wdrożyć jego wyniki.
Prowadzący
Ekspert Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji PRESTIGE EUROPEJSKIEGO CENTRUM KSZTAŁCENIA.

Eksperci - praktycy z tematyki obejmującej szkolenie. Wysoki poziom zajęć jest standardem obowiązującym w certyfikowanej firmie szkoleniowej PRESTIGE Europejskie Centrum Kształcenia.


Gwarantujemy, że nasi trenerzy i wykładowcy, to osoby z wysokimi kwalifikacjami i wieloletnim doświadczeniem praktycznym, bo właśnie na praktyczne zastosowanie kładziemy szczególny nacisk.


Zapewniamy skuteczne szkolenia prowadzone przez wybitnych specjalistów, cenionych za ogromną wiedzę i rewelacyjne kwalifikacje dydaktyczne. Będzie nam bardzo miło gościć Państwa na naszych szkoleniach. Szczegółowe opisy prowadzącego lub prowadzących szkolenie znajdują się w ofercie, którą przesyłamy drogą mailową lub faksową.

Jesteśmy certyfikowaną firmą szkoleniową w ISO 9001:2015 w obszarze:

 • planowania i realizacji szkoleń oraz

 • usług doradczych w zakresie rozwoju i doskonalenia przedsiębiorstw.


Zapewniamy profesjonalizm prowadzących specjalistów, miłą i fachową obsługę, ciekawe materiały szkoleniowe, praktyczny wymiar szkolenia, certyfikaty ukończenia szkolenia.
Przy realizacji szkoleń na zamówienie uzgodnienia logistyczno-terminowe dla grupy.

Zapraszamy do udziału w szkoleniach organizowanych przez PRESTIGE Europejskie Centrum Kształcenia.

Dodatkowe informacje

Masz pytanie? Napisz do nas!

Imię i nazwisko (wymagane)

Adres email (wymagane)

Numer telefonu (wymagane)

Treść wiadomości

TAK, Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w formularzu przez PRESTIGE ECK z siedzibą w Mikołowie 43-190, ul. Wyzwolenia 27; Dowiedz się więcej -> https://prestige-eck.pl/rodo/

Administratorem Twoich danych osobowych zgodnie z art. 4 pkt. 7 RODO jest PRESTIGE ECK z siedzibą w Mikołowie, adres: ul. Wyzwolenia 27, 43-190 Mikołów, tel.: 32 738 51 91, e-mail: szkolenia@eck-prestige.pl

Szkolenie dostępne na zamówienie

zapraszamyP

Organizujemy również szkolenia in company, czyli na zamówienie. Nasz doradca bada wtedy potrzeby szkoleniowe firmy, a następnie przedstawia odpowiadającą na nie ofertę. Dzięki temu zakres tematyczny, forma zajęć, termin i lokalizacja takich szkoleń są dopasowane do tego, czego wymaga klient. Program jest zmodyfikowany do realiów biznesowych ze względu na rzeczywiste, zdiagnozowane w ramach analizy przedszkoleniowej oczekiwania i potrzeby.

Formularz Identyfikacji Potrzeb Szkoleniowych FIPS (DOC) – pobierz

FIPS (PDF) – pobierz jest pomocnym, wstępnym  narzędziem do przygotowania profesjonalnego szkolenia. Można formularz wypełnić i odesłać do nas lub przekazać informację telefonicznie.

Konkurencyjne ceny

Ceny naszych szkoleń są konkurencyjne, ponieważ ich koszt nie wzrasta o podatek VAT.
Podpowiadamy, jak zdobyć dofinansowanie do szkolenia i pomagamy w pozyskiwaniu środków zewnętrznych z Krajowego Funduszu Szkoleniowego, czy Europejskiego Funduszu Społecznego.


DYNAMICZNA FORMUŁA SZKOLENIA dla osób ceniących czas, skoncentrowana na szybkim przekazaniu jak największej ilości wiedzy i umiejętności. 


·  Szkolenia  ·  Konsultacje  ·  Trening osobisty  ·  Wsparcie w procesach zmiany  ·  Audyt personalny


Nasza Firma może kompleksowo zorganizować każdy zakres tematyczny z dofinansowaniem!

Przy realizacji szkoleń na zamówienie uzgodnienia logistyczno-terminowe dla grupy.

Projekt adresowany jest do przedsiębiorców mikro, małych i średnich z województwa śląskiego, którzy chcą uzyskać dofinansowanie na usługi rozwojowe – szkolenia i doradztwo.


Tekst alternatywny


Źródło: Nowa definicja MŚP


Z usług mogą korzystać właściciele i pracownicy przedsiębiorstw (umowa o pracę, zlecenia, o dzieło i inne).

Przedsiębiorstwo może otrzymać wsparcie zarówno na organizację szkolenia zamkniętego, dostosowanego do potrzeb danego przedsiębiorstwa (tzw. szkolenie »in company«), jak i na udział pracowników w szkoleniach otwartych.
Nasza firma uczestniczy w programie, jest wpisana do Bazy Usług Rozwojowych

https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl/podmioty/view?id=10770

aktualne usługi

https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl/uslugi/search?SearchFilterView[podmiot_id]=10770

Wspierane są wszystkie szkolenia, które wpływają na rozwój przedsiębiorstwa.

Obszary w których można się dokształcić można nam zaproponować lub znaleźć inspirację w naszych propozycjach szkoleniowych lub  wpisanych w Bazie Usług Rozwojowych.

 

 

Główne atuty Podmiotowego Systemu Finansowania:

Decyzja o wysokości kwoty dofinansowania podejmowana jest na podstawie:

– wielkości przedsiębiorstwa (mikroprzedsiębiorstwa mogą liczyć na większe wsparcie)
– znaczenia danej branży dla rozwoju regionu
– zatrudnienia osób niepełnosprawnych
– wieku i kwalifikacji pracowników biorących udział w szkoleniach
– wyboru usługi mającej na celu zdobycie lub potwierdzenie kwalifikacji
– poziomu wzrostu przychodów przedsiębiorstwa (tzw. przedsiębiorstwa wysokiego wzrostu)
– uzyskanego wcześniej wsparcia

Zapewniamy kompetentną i kompleksową obsługę.  Zależy nam na Państwa zadowoleniu, dlatego swoją wiedzę, umiejętności i wieloletnie doświadczenie poświęcamy całkowicie, by spełnić Państwa wymagania. Gwarantujemy profesjonalną obsługę i indywidualne podejście. Jesteśmy do Państwa dyspozycji – pomożemy w dopasowaniu właściwej oferty oraz zapewnimy pełne wsparcie w organizacji całego projektu szkoleniowego.

Czekamy na Państwa zapytania ofertowe, zamówienia oraz uwagi, opinie, pomysły i sugestie:

SYLWIA JASIŃSKA
– główny specjalista ds. organizacji szkoleń
tel. (48) 32 738 51 91
e-mail: Włącz javascript

MAŁGORZATA KLIMAS
– manager ds. kluczowych klientów
tel. (48) 32 738 51 90
tel. kom. 508 147 055
e-mail: Włącz javascript

AGATA NALEPA
– młodszy specjalista ds. obsługi klienta
tel. (48) 32 738 51 90
e-mail: Włącz javascript

 

Unikalne cechy i korzyści ze spotkania
Unikalne cechy i korzyści ze spotkania