Przejdź do treści
Home
 • Oferta
 • HR, kadry, sekretariat

WARTOŚCIOWANIE STANOWISK PRACY

Wartościowanie stanowisk pracy to metoda służąca do ustalenia wymagań pracy na stanowisku i oceny jej wartości. Dzięki niej poznajemy relatywną wartość pracy na stanowisku oraz szczegółową strukturę wymagań, jakim powinien odpowiadać jej wykonawca. Przeprowadzenie wartościowania stanowisk pracy ma z reguły na celu udoskonalenie funkcjonującego systemu wynagrodzeń, a zmiany wpływają na: wzmacnianie motywacji pracowników tak, aby można było systematycznie zwiększać wydajność pracy kontrolę kosztów, w tym kosztów osobowych, aby zapewnić wysoką konkurencyjność organizacji na rynku konkurencyjność na rynku pracy tak, aby można było utrzymywać i rozwijać kluczowe kompetencje ważne dla zapewnienia wzrostu organizacji stymulowanie wzrostu kompetencji zawodowych pracowników organizacji w związku z wprowadzaniem nowych technologii i coraz bardziej skomplikowanych usług dla klientów elastyczność, zdolność do dostosowywania szczególnych rozwiązań w organizacji do zmieniających się potrzeb Efektywne warsztaty „Wartościowanie stanowisk pracy” dają konkretne wskazówki w jaki sposób można sprawić, aby sprawnie przeprowadzić proces wartościowania i skutecznie wdrożyć jego wyniki.

Szkolenie na zlecenie

Cele i korzyści

 • Dostarczenie podstawowej wiedzy i praktycznych narzędzi niezbędnych do przeprowadzenia procesu wartościowania stanowisk pracy
 • Podniesienie kompetencji w zakresie współpracy ze związkami zawodowymi w zakresie polityki wynagrodzeń
 • Dostarczenie wiedzy i praktycznych narzędzi niezbędnych do posługiwania się narzędziami pomocnymi w zarządzaniu wynagrodzeniami
 • Rozwój kompetencji działu personalnego

KORZYŚCI dla Uczestników:

 • Umiejętność analizy i tworzenia opisów stanowisk pracy
 • Umiejętność wyboru adekwatnej metody wartościowania
 • Umiejętność przeprowadzenia w praktyce procesu wartościowania stanowisk pracy
 • Poznanie procedury wdrożenia wyników wartościowania

KORZYŚCI dla Firmy:

 • Optymalizacja kosztów wynagrodzeń w zakresie płac zasadniczych
 • Zyskanie narzędzi do prowadzenia wartościowania stanowisk pracy
 • Poprawa efektywności zarządzania wynagrodzeniami
 • Skuteczne wdrażanie zmian
 • Poprawa relacji ze związkami zawodowymi
 • Zmniejszenie ryzyka konfliktów społecznych w organizacji

Program szkolenia

Dzień I

1. Przygotowanie procesu wartościowania

 • Po co przeprowadzamy wartościowanie?
 • Wewnętrzna vs. zewnętrzna wartość pracy
 • Uporządkowanie organizacji
 • Tworzenie i aktualizacja opisów stanowisk pracy
 • Komunikacja w procesie wartościowania
 • Kto powinien przeprowadzić wartościowanie?
 • Powołanie Komitetu Wartościowania

2. Etapy wartościowania stanowisk pracy

 • Wybór stanowisk
 • Wybór metody wartościowania stanowisk
 • Analiza stanowisk
 • Wartościowanie stanowisk
 • Ustalenie hierarchii stanowisk
 • Tworzenie struktury płac

3. Metody wartościowania stanowisk pracy

 • Metody uproszczone, np. rankingowe
 • Metody syntetyczne
 • Metody analityczno-punktowe
 • Metoda Hay
 • Metoda Pasm Decyzyjnych (DBM)
 • Tworzenie metod szytych na miarę


Dzień II

4. Opracowanie nowej tabeli płac

 • Analiz płac rynkowych
 • Wykorzystanie raportów płacowych
 • Wykorzystanie wyników wartościowania w tworzeniu nowej tabeli płac

5. Wdrożenie wartościowania stanowisk pracy

 • Przejście od wyników wartościowania do realnej struktury płac
 • Zarządzanie rozbieżnościami pomiędzy wynikami wartościowania a aktualną wysokością płacy
 • Tworzenie ścieżek kariery i planów rozwoju na bazie wartościowania

6. Współpraca z partnerami społecznymi w procesie wartościowania

 • Związki Zawodowe w procesie wartościowania
 • Negocjacje ze Związkami Zawodowymi i innymi partnerami społecznymi
 • Wartościowanie stanowisk pracy a Układ Zbiorowy Pracy

Metody szkoleniowe

Szkolenie będzie realizowane metodą warsztatową przy wykorzystaniu następujących form pracy i przekazywania wiedzy: mini-wykład, dyskusja grupowa, analiza studiów przypadku, praca w podzespołach.

Efektywne warsztaty „Wartościowanie stanowisk pracy” dają konkretne wskazówki w jaki sposób można sprawić, aby sprawnie przeprowadzić proces wartościowania i skutecznie wdrożyć jego wyniki.

Adresaci

 • Specjaliści i liderzy Działów HR, szczególnie osoby odpowiedzialne za zarządzanie wynagrodzeniami
 • Specjaliści i eksperci wewnętrzni odpowiedzialnych za zarządzanie wynagrodzeniami
 • Osoby odpowiedzialne za różne aspekty polityki wynagrodzeń w firmie lub instytucji
 • Kadra zarządzająca

Cena i zapisy

Szkolenie na zamówienie

;

Sprawdź, co zyskujesz

Mnóstwo korzyści
First Minute
30 dni wcześniej zarezerwuj miejsce na szkolenie otwarte na prestige-eck.pl, dzięki temu automatycznie otrzymasz rabat: 50zł
Im więcej, tym taniej
Firmy i instytucje wysyłające więcej niż jedną osobę na szkolenie otwarte, mogą liczyć na niższe ceny. Sprawdź promocyjne ceny na naszej stronie.
Voucher
Nasze szkolenia to informacje z pierwszej ręki, Podane w rzetelny i praktyczny sposób, gotowa do wdrożenia w pracy.

Certyfikat ukończenia
szkolenia.

Po zakończeniu szkolenia każdy z Uczestników otrzymuje imienny certyfikat potwierdzający nabyte umiejętności zgodnie z wdrożoną procedurą: PN-EN ISO 9001:2015 DEKRA

Odpowiemy na wszystkie Twoje pytania! Podnieś kwalifikacje!

Prosimy o pozostawienie swojego numeru telefonu oraz emaila, a skontaktujemy się niezwłocznie.

  Jeśli wypełniłeś/aś formularz kontaktowy, oznacza to, że jesteś zainteresowany/a naszą ofertą i oczekujesz kontaktu z nami. Zanim przekażesz nam swoje dane osobowe, zapoznaj się z informacjami na temat sposobu ich przetwarzania. Chcielibyśmy przetwarzać Twoje dane, aby móc przekazywać Ci informacje na temat naszych usług.

  Najczęściej zadawane pytania dotyczące szkolenia

  W PRESTIGE Europejskim Centrum Kształcenia znajdziesz praktyczną i specjalistyczną wiedzę!
  Czy jest możliwe uzyskanie dofinansowania ze środków Unii Europejskiej?
  Dofinansowanie