Szkolenia dla JST

wrzesień 2017
PODSTAWOWE ZASADY FUNKCJONOWANIA ŁADU KORPORACYJNEGO W SPÓŁKACH

Ład korporacyjny (ang. corporate governance) to zbiór zasad postępowania, skierowanych zarówno do organów spółek oraz członków tych organów, jak i do większościowych i mniejszościowych akcjonariuszy. Zasady ładu korporacyjnego odnoszą się do szeroko rozumianego zarządzania spółką.

Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z polskimi zasadami ładu korporacyjnego opracowanymi przez Komitet Dobrych Praktyk oraz z praktyką polskich spółek.

Szkolenia na zamówienie (Szkolenia dla JST)
 • STRATEGIA WDRAŻANIA CSR W ORGANIZACJI

  ZOBACZ SZCZEGÓŁY
 • RAPORTOWANIE DZIAŁALNOŚCI SPOŁECZNEJ ORGANIZACJI (konsultacje/szkolenie)

  ZOBACZ SZCZEGÓŁY
 • PODSTAWOWE ZASADY FUNKCJONOWANIA ŁADU KORPORACYJNEGO W SPÓŁKACH

  ZOBACZ SZCZEGÓŁY
 • ISO 26000 – przewodnik po społecznej odpowiedzialności współczesnego biznesu

  ZOBACZ SZCZEGÓŁY
 • Odpady medyczne w NZOZ i gabinetach prywatnych – zasady postępowania, wymagane dokumenty, sprawozdawczość, kontrole

  ZOBACZ SZCZEGÓŁY
 • UTRZYMANIE I OBOWIĄZKOWA KONTROLA OBIEKTÓW BUDOWLANYCH – w tym infrastruktury oświaty w świetle Prawa budowlanego i ustawy o systemie oświaty oraz przepisów techniczno-budowlanych

  ZOBACZ SZCZEGÓŁY
 • OBSŁUGA PROGRAMU PŁATNIK

  ZOBACZ SZCZEGÓŁY
 • AKTUALNE PRZEPISY Z ZAKRESU WYNAGRODZEŃ

  ZOBACZ SZCZEGÓŁY
 • OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH W PRAKTYCE FUNKCJONOWANIA URZĘDÓW PRACY ORAZ W ADMINISTRACJI SAMORZĄDOWEJ

  ZOBACZ SZCZEGÓŁY
 • OCHRONA ŚRODOWISKA W PROCESIE INWESTYCYJNYM. Oceny oddziaływania na środowisko według nowych przepisów. Realizacja przedsięwzięć na terenie obszarów Natura 2000

  ZOBACZ SZCZEGÓŁY
 • OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

  ZOBACZ SZCZEGÓŁY
 • ŚWIADCZENIA PIENIĘŻNE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO W RAZIE CHOROBY I MACIERZYŃSTWA – omówienie obowiązującego stanu prawnego

  ZOBACZ SZCZEGÓŁY
 • CZAS PRACY I URLOPY WYPOCZYNKOWE

  ZOBACZ SZCZEGÓŁY
 • Zasady prawnej regulacji CZASU PRACY PRACOWNIKÓW SAMORZĄDOWYCH, z uwzględnieniem aktualnego stanowiska doktryny i organów kontroli przestrzegania prawa.

  ZOBACZ SZCZEGÓŁY
 • Organizacja żywienia zbiorowego w placówkach oświatowo-wychowawczych z uwzględnieniem zapewnienia bezpieczeństwa posiłków – zasad GHP/GMP i systemu HACCP

  ZOBACZ SZCZEGÓŁY
 • PRAWO PRACY – PROBLEMATYKA CZASU PRACY dla jednostek budżetowych

  ZOBACZ SZCZEGÓŁY
 • ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH PO ZMIANACH

  ZOBACZ SZCZEGÓŁY
 • Prawidłowe tworzenie dokumentacji aktowej w wersji papierowej i elektronicznej.

  ZOBACZ SZCZEGÓŁY
 • ZASADY RACJONALNEGO ŻYWIENIA – ORGANIZACJA ŻYWIENIA ZBIOROWEGO W SZPITALACH

  ZOBACZ SZCZEGÓŁY
 • PRAWO PRACY W ZAKŁADACH OPIEKI ZDROWOTNEJ

  ZOBACZ SZCZEGÓŁY
 • PRZEPISY PRAWA PRACY, ICH AKTUALNA INTERPRETACJA I EGZEKWOWANIE STOSOWANIA PRZEZ ORGANY KONTROLNE

  ZOBACZ SZCZEGÓŁY
 • SZKOLENIE Z ZAKRESU UDZIELANIA PIERWSZEJ POMOCY W STANACH ZAGROŻENIA ŻYCIA – SZKOLENIE OBOWIĄZKOWE

  ZOBACZ SZCZEGÓŁY
 • NOWELIZACJA PRAWA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

  ZOBACZ SZCZEGÓŁY