Przejdź do treści

Szkolenia dla JST

Obsługa trudnego Klienta w Urzędzie – profesjonalne warsztaty rozwoju dla Pracowników Administracji (JST, ZUS, NFZ i inne)

Obsługa trudnego Klienta w Urzędzie – profesjonalne warsztaty rozwoju dla Pracowników Administracji (JST, ZUS, NFZ i inne)

Szkolenie Obsługa trudnego Klienta w Urzędzie to profesjonalne warsztaty zapewniające praktyczne narzędzia i umiejętności, które pomogą uczestnikom lepiej radzić sobie w kontaktach z klientami w różnych sytuacjach.

26.09.2024
Szczyrk
NOWELIZACJA PRAWA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

NOWELIZACJA PRAWA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

Szczegółowe zapoznanie uczestników z przepisami nowelizowanej ustawy Prawo zamówień publicznych. Szkolenie jest adresowane do zamawiających i wykonawców zamówień publicznych.

SZKOLENIE Z ZAKRESU UDZIELANIA PIERWSZEJ POMOCY W STANACH ZAGROŻENIA ŻYCIA &#8211; <b>SZKOLENIE OBOWIĄZKOWE</b>

SZKOLENIE Z ZAKRESU UDZIELANIA PIERWSZEJ POMOCY W STANACH ZAGROŻENIA ŻYCIA – SZKOLENIE OBOWIĄZKOWE

Uczestnicy ćwiczą na manekinie – CYFROWYM FANTOMIE dorosłego człowieka w symulowanych warunkach wypadków i nagłych stanów zagrożenia życia, ucząc się działać w pojedynkę, ale również w zespole.

PRZEPISY PRAWA PRACY, ICH AKTUALNA INTERPRETACJA I EGZEKWOWANIE STOSOWANIA PRZEZ ORGANY KONTROLNE

PRZEPISY PRAWA PRACY, ICH AKTUALNA INTERPRETACJA I EGZEKWOWANIE STOSOWANIA PRZEZ ORGANY KONTROLNE

PRAWO PRACY W ZAKŁADACH OPIEKI ZDROWOTNEJ

PRAWO PRACY W ZAKŁADACH OPIEKI ZDROWOTNEJ

Szkolenie ma przybliżyć zagadnienia związane z zarządzeniem kadrami w odniesieniu do specyficznej grupy pracodawców jakimi są zakłady opieki zdrowotnej. Podczas szkolenia zostaną przedstawione rozwiązania najbardziej charakterystycznych dla ZOZ-ów problemów z…

ZASADY RACJONALNEGO ŻYWIENIA &#8211; ORGANIZACJA ŻYWIENIA ZBIOROWEGO W SZPITALACH

ZASADY RACJONALNEGO ŻYWIENIA – ORGANIZACJA ŻYWIENIA ZBIOROWEGO W SZPITALACH

Celem szkolenia jest przedstawienie uczestnikom najbardziej aktualnej wiedzy na temat zaleceń i modeli żywieniowych oraz zasad organizacji żywienia zbiorowego. Szkolenie ma również za zadanie przybliżenie zagadnień związanych z ekonomicznymi aspektami…

Prawidłowe tworzenie dokumentacji aktowej w wersji papierowej i elektronicznej.

Prawidłowe tworzenie dokumentacji aktowej w wersji papierowej i elektronicznej.

Szkolenie dotyczące prawidłowego tworzenia dokumentacji aktowej, umożliwi poznanie i zrozumienie mechanizmów prawnych odnoszących się do tworzenia, gromadzenia, ewidencjonowania, przechowywania dokumentacji aktowej w wersji papierowej i elektronicznej oraz zapoznanie się z…

ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH PO ZMIANACH

ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH PO ZMIANACH

PRAWO PRACY &#8211; PROBLEMATYKA CZASU PRACY dla jednostek budżetowych

PRAWO PRACY – PROBLEMATYKA CZASU PRACY dla jednostek budżetowych

Organizacja żywienia zbiorowego w placówkach oświatowo-wychowawczych z uwzględnieniem zapewnienia bezpieczeństwa posiłków – zasad GHP/GMP i systemu HACCP

Organizacja żywienia zbiorowego w placówkach oświatowo-wychowawczych z uwzględnieniem zapewnienia bezpieczeństwa posiłków – zasad GHP/GMP i systemu HACCP

Celem szkolenia jest przedstawienie uczestnikom najbardziej aktualnej wiedzy nt. zaleceń i modeli żywieniowych oraz zasad organizacji żywienia zbiorowego. Szkolenie ma również za zadanie przybliżenie zagadnień związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa zdrowotnego…