Szkolenia dla JST

Brak szkoleń dla tej kategorii. Zobacz szkolenia na zamówienie

Szkolenia na zamówienie (Szkolenia dla JST)
 • ZMIANY ZASAD EWIDENCJI, KSIĘGOWANIA, ROZLICZANIA I WINDYKACJI FUNDUSZU PRACY po zmianach 2017 r. oraz projekty dalszych zmian i zestaw największych trudności ze sprawozdaniami i ZPK w Urzędach Pracy – w formie warsztatów na wybranych ćwiczeniach.

  ZOBACZ SZCZEGÓŁY
 • RACHUNKOWOŚĆ BUDŻETOWA I SPRAWOZDAWCZOŚĆ jednostek publicznych po zmianach 2017 r.

  ZOBACZ SZCZEGÓŁY
 • PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE I ZAGRANICZNE w jednostkach sektora finansów publicznych – zasady rozliczania, najnowsze orzecznictwo sądowe oraz interpretacje organów podatkowych

  ZOBACZ SZCZEGÓŁY
 • SKUTKI PRAWNE, PODATKOWE I KARNE PONOSZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI URZĘDNIKA w jednostce sektora finansów publicznych

  ZOBACZ SZCZEGÓŁY
 • ODPOWIEDZIALNOŚĆ KIEROWNIKA A KOMPETENCJE GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO jednostki sektora finansów publicznych

  ZOBACZ SZCZEGÓŁY
 • INWENTARYZACJA ROCZNA W JEDNOSTKACH BUDŻETOWYCH z uwzględnieniem specyfiki rozliczeń budżetowych –wszystkie zagadnienia na przykładach praktycznych

  ZOBACZ SZCZEGÓŁY
 • STRATEGIA WDRAŻANIA CSR W ORGANIZACJI

  ZOBACZ SZCZEGÓŁY
 • RAPORTOWANIE DZIAŁALNOŚCI SPOŁECZNEJ ORGANIZACJI (konsultacje/szkolenie)

  ZOBACZ SZCZEGÓŁY
 • PODSTAWOWE ZASADY FUNKCJONOWANIA ŁADU KORPORACYJNEGO W SPÓŁKACH

  ZOBACZ SZCZEGÓŁY
 • ISO 26000 – przewodnik po społecznej odpowiedzialności współczesnego biznesu

  ZOBACZ SZCZEGÓŁY
 • Odpady medyczne w NZOZ i gabinetach prywatnych – zasady postępowania, wymagane dokumenty, sprawozdawczość, kontrole

  ZOBACZ SZCZEGÓŁY
 • UTRZYMANIE I OBOWIĄZKOWA KONTROLA OBIEKTÓW BUDOWLANYCH – w tym infrastruktury oświaty w świetle Prawa budowlanego i ustawy o systemie oświaty oraz przepisów techniczno-budowlanych

  ZOBACZ SZCZEGÓŁY
 • OBSŁUGA PROGRAMU PŁATNIK

  ZOBACZ SZCZEGÓŁY
 • AKTUALNE PRZEPISY Z ZAKRESU WYNAGRODZEŃ

  ZOBACZ SZCZEGÓŁY
 • OCHRONA ŚRODOWISKA W PROCESIE INWESTYCYJNYM. Oceny oddziaływania na środowisko według nowych przepisów. Realizacja przedsięwzięć na terenie obszarów Natura 2000

  ZOBACZ SZCZEGÓŁY
 • ŚWIADCZENIA PIENIĘŻNE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO W RAZIE CHOROBY I MACIERZYŃSTWA – omówienie obowiązującego stanu prawnego

  ZOBACZ SZCZEGÓŁY
 • CZAS PRACY I URLOPY WYPOCZYNKOWE

  ZOBACZ SZCZEGÓŁY
 • Zasady prawnej regulacji CZASU PRACY PRACOWNIKÓW SAMORZĄDOWYCH, z uwzględnieniem aktualnego stanowiska doktryny i organów kontroli przestrzegania prawa.

  ZOBACZ SZCZEGÓŁY
 • Organizacja żywienia zbiorowego w placówkach oświatowo-wychowawczych z uwzględnieniem zapewnienia bezpieczeństwa posiłków – zasad GHP/GMP i systemu HACCP

  ZOBACZ SZCZEGÓŁY
 • PRAWO PRACY – PROBLEMATYKA CZASU PRACY dla jednostek budżetowych

  ZOBACZ SZCZEGÓŁY
 • ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH PO ZMIANACH

  ZOBACZ SZCZEGÓŁY
 • Prawidłowe tworzenie dokumentacji aktowej w wersji papierowej i elektronicznej.

  ZOBACZ SZCZEGÓŁY
 • ZASADY RACJONALNEGO ŻYWIENIA – ORGANIZACJA ŻYWIENIA ZBIOROWEGO W SZPITALACH

  ZOBACZ SZCZEGÓŁY
 • PRAWO PRACY W ZAKŁADACH OPIEKI ZDROWOTNEJ

  ZOBACZ SZCZEGÓŁY
 • PRZEPISY PRAWA PRACY, ICH AKTUALNA INTERPRETACJA I EGZEKWOWANIE STOSOWANIA PRZEZ ORGANY KONTROLNE

  ZOBACZ SZCZEGÓŁY
 • SZKOLENIE Z ZAKRESU UDZIELANIA PIERWSZEJ POMOCY W STANACH ZAGROŻENIA ŻYCIA – SZKOLENIE OBOWIĄZKOWE

  ZOBACZ SZCZEGÓŁY
 • NOWELIZACJA PRAWA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

  ZOBACZ SZCZEGÓŁY