Prawo pracy

październik 2021
NOWOŚĆ
Kontrola inspektora PIP w zakładzie pracy w dobie pandemii

My już znamy plan działania PIP na 2021 r. , a Ty ?
„Inspekcja przeprowadzi 52 tys. kontroli. Inspekcja pracy sprawdzi m.in., czy firmy chroniły zatrudnionych przed zagrożeniami epidemiologicznymi i jak stosowały przepisy tarczy antykryzysowej. Tradycyjnie zweryfikuje również wypłacanie pensji i zatrudnianie na umowach cywilnoprawnych. Wynika to z programu działania Państwowej Inspekcji Pracy na 2021 r., który został już zaakceptowany przez Radę Ochrony Pracy (ROP) i sejmową komisję ds. kontroli państwowej (PIP podlega bezpośrednio pod Sejm).”
Czy jesteś przygotowany na wizytę Inspektora PIP?
Zapraszamy na szkolenie!

listopad 2021
PRAWO PRACY DLA REKRUTERÓW – szkolenie online

Proces rekrutacji to nie tylko umiejętność docierania do właściwych kandydatów, budowania wizerunku atrakcyjnego pracodawcy i stosowania odpowiednich metod selekcji.  Specjalista ds. rekrutacji musi także bardzo dobrze znać przepisy prawa (m.in. prawa pracy i ochrony danych osobowych), aby swoim działaniem nie narazić pracodawcy na poważne problemy.

DELEGOWANIE PRACOWNIKÓW DO PRACY ZA GRANICĘ ZGODNIE Z DYREKTYWĄ 2018/957/UE. Zmiana przepisów od 30.07.2020 r. – szkolenie online

SZKOLENIE ON-LINE

30 lipca 2020 r. we wszystkich państwach UE zostaną wprowadzone krajowe przepisy wdrażające dyrektywę 2018/957/UE.

Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z zagadnieniami związanymi z delegowaniem pracowników do wykonywania pracy za granicą w świetle obowiązujących przepisów w praktycznym aspekcie. Uczestnicy zostaną zapoznani z nadchodzącymi zmianami w związku z wdrożeniem w krajowych porządkach prawnych Dyrektywy 2018/957/UE.

NOWOŚĆ
DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI ZATRUDNIENIA W PRAKTYCE

Celem szkolenia jest praktyczne omówienie zagadnień dotyczących:

 • działalności gospodarczej objętą wpisem do rejestru KRAZ
 • obowiązków agencji zatrudnienia, agencji pracy tymczasowej
 • powierzania pracy na podstawie umowy cywilnoprawnej
 • podejmowania pracy za granicą za pośrednictwem agencji zatrudnienia
 • kontroli przestrzegania obowiązku prowadzenia agencji zatrudnienia zgodnie z warunkami określonymi w przepisach o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy

Na szkoleniu przedstawimy najlepsze rozwiązania i zwrócimy uwagę na zagrożenia.

WYPADKI PRZY PRACY – szkolenie online

Wypadek przy pracy wpływa na sytuację prawną całej firmy. Gdy pracownik doznaje uszczerbku na zdrowiu lub życiu podczas wykonywania obowiązków służbowych, pracodawca musi zadbać o przestrzeganie procedur mających na celu wyjaśnienie okoliczności i kwalifikację wypadku.
Dlatego tak ważne jest wiedzieć jak zachować się w danej sytuacji. Zapraszamy na szkolenie, które z pewnością jest kompendium wiedzy w tym temacie.

CZAS PRACY – praktyczne aspekty planowania i rozliczania

Szkolenie obejmuje najistotniejsze aspekty planowania i rozliczania czasu pracy z uwzględnieniem aktualnego stanu prawnego. Szczególne miejsce w trakcie szkolenia zajmie tematyka zmian prawnych w zakresie czasu pracy wprowadzonych najnowszą nowelizacją oraz omówienie nowych wykładni urzędowych – interpretacji Państwowej Inspekcji Pracy, Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej oraz Sądu Najwyższego, w tym zwłaszcza kwestiom związanym z rozbieżnościami interpretacyjnymi.

Dzięki udziałowi w szkoleniu będziesz potrafił:

 • sporządzić poprawne grafiki czasu pracy
 • wybrać optymalne rozwiązanie prawne pod kątem konkretnych potrzeb organizacji
 • wypełniać karty ewidencji czasu pracy
 • rozliczać nadgodziny oraz pracy w dniach wolnych i innych nieobecności

Zastosowane formy warsztatowe i konwersatoryjne ułatwią uczestnikom zastosowanie zdobytych informacji w praktyce.

NOWOŚĆ
Kontrola inspektora PIP w zakładzie pracy w dobie pandemii

My już znamy plan działania PIP na 2021 r. , a Ty ?
„Inspekcja przeprowadzi 52 tys. kontroli. Inspekcja pracy sprawdzi m.in., czy firmy chroniły zatrudnionych przed zagrożeniami epidemiologicznymi i jak stosowały przepisy tarczy antykryzysowej. Tradycyjnie zweryfikuje również wypłacanie pensji i zatrudnianie na umowach cywilnoprawnych. Wynika to z programu działania Państwowej Inspekcji Pracy na 2021 r., który został już zaakceptowany przez Radę Ochrony Pracy (ROP) i sejmową komisję ds. kontroli państwowej (PIP podlega bezpośrednio pod Sejm).”
Czy jesteś przygotowany na wizytę Inspektora PIP?
Zapraszamy na szkolenie!

NOWOŚĆ
PRAWO PRACY 2021 r. – szkolenie online

Uczestnikom szkolenia będą prezentowane najnowsze regulacje prawne w kontekście Covid-19 w zakresie zawierania i zakańczania umów z pracownikiem lub zleceniobiorcą, w tym zmian dot. umów o dzieło. Na szkoleniu będą podawane najlepsze rozwiązania dotyczące planowania i rozliczania czasu pracy oraz sposób wdrażania i i rozliczania pracowników wykonujących pracę w formie zdalnej. Wykładowca będzie również wskazywał na nowe obowiązki jakie będą spoczywać na pracodawcach w zakresie tzw. „sygnalistów”

Wykład prowadzony na podstawie prezentacji z przykładami zastosowań praktycznych z możliwością zadawania pytań.

NOWOŚĆ
PRAWO PRACY dla kadry zarządzającej w firmach produkcyjnych – szkolenie online

Wskazanie najważniejszych uregulowań dla osób zarządzających pracownikami podejmowania współpracy, planowania i rozliczania czasu pracy oraz dyscyplinowania lub karania pracowników z unikaniem niewłaściwych praktyk (mobbing, dyskryminacja). Na szkoleniu będą prezentowane praktyczne aspekty dotyczące urlopów, nieobecności pracowniczych oraz zagadnień dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy. Uczestnicy szkolenia zostaną także zapoznani z ewentualnymi karami za nieprawidłowości.

Wykład prowadzony na podstawie prezentacji z przykładami zastosowań praktycznych z możliwością zadawania pytań.

grudzień 2021
NOWOŚĆ
DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI ZATRUDNIENIA W PRAKTYCE

Celem szkolenia jest praktyczne omówienie zagadnień dotyczących:

 • działalności gospodarczej objętą wpisem do rejestru KRAZ
 • obowiązków agencji zatrudnienia, agencji pracy tymczasowej
 • powierzania pracy na podstawie umowy cywilnoprawnej
 • podejmowania pracy za granicą za pośrednictwem agencji zatrudnienia
 • kontroli przestrzegania obowiązku prowadzenia agencji zatrudnienia zgodnie z warunkami określonymi w przepisach o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy

Na szkoleniu przedstawimy najlepsze rozwiązania i zwrócimy uwagę na zagrożenia.

NOWOŚĆ
ROLA „SYGNALISTÓW” (whistleblowing) w funkcjonowaniu pracodawców – najnowsze obowiązki pracodawców – szkolenie online

Na szkoleniu będą przedstawiane regulacje jakie Rzeczpospolita Polska będzie musiał wdrożyć od grudnia 2021 r. wynikające z dyrektywy o sygnalistach. Elementem szkolenia będzie min. wyjaśnienie pojęć, przedstawienie jakie obowiązki w zakresie rejestrowania zgłoszeń od sygnalistów będzie musiał wykonać pracodawca, jakimi kanałami wewnętrznymi, zewnętrznymi lub ujawnieniem publicznym będzie mógł sygnalista zgłaszać nieprawidłowości. Trener będzie także omawiał w jaki sposób sygnalista będzie chroniony i jakie uprawnienia będzie posiadał po dokonaniu zgodnego z prawem zgłoszenia nieprawidłowości.

NOWOŚĆ
Kontrola inspektora PIP w zakładzie pracy w dobie pandemii

My już znamy plan działania PIP na 2021 r. , a Ty ?
„Inspekcja przeprowadzi 52 tys. kontroli. Inspekcja pracy sprawdzi m.in., czy firmy chroniły zatrudnionych przed zagrożeniami epidemiologicznymi i jak stosowały przepisy tarczy antykryzysowej. Tradycyjnie zweryfikuje również wypłacanie pensji i zatrudnianie na umowach cywilnoprawnych. Wynika to z programu działania Państwowej Inspekcji Pracy na 2021 r., który został już zaakceptowany przez Radę Ochrony Pracy (ROP) i sejmową komisję ds. kontroli państwowej (PIP podlega bezpośrednio pod Sejm).”
Czy jesteś przygotowany na wizytę Inspektora PIP?
Zapraszamy na szkolenie!

PODSTAWY PRAWA PRACY DLA KIEROWNIKÓW ZESPOŁÓW- szkolenie online

Podejmowanie bieżących decyzji w sprawach pracowniczych wymaga od kadry kierowniczej podstawowej znajomości przepisów prawa. Celem szkolenia jest przekazanie uczestnikom praktycznej pigułki wiedzy niezbędnej dla osób zarządzających zespołami pracowniczymi, z uwzględnieniem przepisów specjalnych dotyczących stanu zagrożenia epidemicznego (m.in. zarządzania pracą zdalną).

WYPADKI PRZY PRACY – szkolenie online

Wypadek przy pracy wpływa na sytuację prawną całej firmy. Gdy pracownik doznaje uszczerbku na zdrowiu lub życiu podczas wykonywania obowiązków służbowych, pracodawca musi zadbać o przestrzeganie procedur mających na celu wyjaśnienie okoliczności i kwalifikację wypadku.
Dlatego tak ważne jest wiedzieć jak zachować się w danej sytuacji. Zapraszamy na szkolenie, które z pewnością jest kompendium wiedzy w tym temacie.

Szkolenia na zamówienie (Prawo pracy)
 • Kontrola inspektora PIP w zakładzie pracy w dobie pandemii

  ZOBACZ SZCZEGÓŁY
 • AKTA OSOBOWE I DOKUMENTACJA PRACOWNICZA – szkolenie online

  ZOBACZ SZCZEGÓŁY
 • KRAJOWE I ZAGRANICZNE PODRÓŻE SŁUŻBOWE – szkolenie online

  ZOBACZ SZCZEGÓŁY
 • CZAS PRACY – praktyczne aspekty planowania i rozliczania

  ZOBACZ SZCZEGÓŁY
 • TECZKA IDEALNEGO HR-OWCA! Czyli jak dobrze prowadzić akta osobowe i dokumentację pracowniczą uwzględniając najnowsze przepisy prawa pracy

  ZOBACZ SZCZEGÓŁY
 • ROZSTANIE Z PRACOWNIKIEM – aspekty prawne, organizacyjne i psychologiczne -szkolenie online

  ZOBACZ SZCZEGÓŁY
 • REKRUTACJA, OCENA I ROZWÓJ ZAWODOWY W ŚWIETLE PRAWA PRACY – szkolenie online

  ZOBACZ SZCZEGÓŁY
 • MOBBING I DYSKRYMINACJA – jak pracodawca powinien im zapobiegać i reagować – szkolenie online

  ZOBACZ SZCZEGÓŁY
 • PODSTAWY PRAWA PRACY DLA KIEROWNIKÓW ZESPOŁÓW- szkolenie online

  ZOBACZ SZCZEGÓŁY
 • PRAWO PRACY DLA REKRUTERÓW – szkolenie online

  ZOBACZ SZCZEGÓŁY
 • Certyfikowany specjalista ds. RODO i KNOW-HOW tajemnicy przedsiębiorstwa

  ZOBACZ SZCZEGÓŁY
 • OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH W SWIETLE PRZEPISÓW KARAJOWCYH I EUROPEJSKICH- szkolenie online

  ZOBACZ SZCZEGÓŁY
 • WYPADKI PRZY PRACY – szkolenie online

  ZOBACZ SZCZEGÓŁY
 • ROLA „SYGNALISTÓW” (whistleblowing) w funkcjonowaniu pracodawców – najnowsze obowiązki pracodawców – szkolenie online

  ZOBACZ SZCZEGÓŁY
 • PRAWO PRACY 2021 r. – szkolenie online

  ZOBACZ SZCZEGÓŁY
 • PRAWO PRACY dla kadry zarządzającej w firmach produkcyjnych – szkolenie online

  ZOBACZ SZCZEGÓŁY
 • ROZLICZANIE PRACOWNICZYCH PLANÓW KAPITAŁOWYCH

  ZOBACZ SZCZEGÓŁY
 • CZAS PRACY – WARSZTAT Z PLANOWANIA I ROZLICZANIA, Z UWZGLĘDNIENIEM ROZLICZENIA CZASU PRACY ZDALNEJ – szkolenie online

  ZOBACZ SZCZEGÓŁY
 • DELEGOWANIE PRACOWNIKÓW DO PRACY ZA GRANICĘ ZGODNIE Z DYREKTYWĄ 2018/957/UE. Zmiana przepisów od 30.07.2020 r. – szkolenie online

  ZOBACZ SZCZEGÓŁY
 • PRAKTYCZNE ASPEKTY ZATRUDNIENIA CUDZOZIEMCÓW – legalizacja, umowy, wymagania, praca tymczasowa, outsourcing – szkolenie online

  ZOBACZ SZCZEGÓŁY
 • BEZPIECZNE I HIGIENICZNE WARUNKI PRACY PODCZAS PANDEMII COVID-19

  ZOBACZ SZCZEGÓŁY
 • DELEGOWANIE PRACOWNIKÓW DO INNEGO PAŃSTWA Z UWZGLĘDNIENIEM ZMIAN W POLSKIEJ USTAWIE O DELEGOWANIU PRACOWNIKÓW I ZMIAN W INNYCH PAŃSTWACH UE OD 30 LIPCA 2020 R.

  ZOBACZ SZCZEGÓŁY
 • ZARZĄDZANIE CZASEM PRACY w erze koronawirusa – szkolenie online

  ZOBACZ SZCZEGÓŁY
 • PRACOWNICZA KASA ZAPOMOGOWO – POŻYCZKOWA W 2020 r. – szkolenie online !!! NOWOŚĆ !!!

  ZOBACZ SZCZEGÓŁY
 • PRACOWNICZE PROGRAMY KAPITAŁOWE W 2020 – uregulowania prawne i podatkowe – szkolenie online

  ZOBACZ SZCZEGÓŁY
 • TARCZA ANTYKRYZYSOWA I TARCZA FINANSOWA – pomoc dla przedsiębiorców oraz nowe uregulowania prawno – podatkowe – szkolenie online

  ZOBACZ SZCZEGÓŁY
 • PRAWO PRACY W ERZE KORONAWIRUSA – szkolenie online

  ZOBACZ SZCZEGÓŁY
 • ZMIANA WARUNKÓW O PRACĘ oraz zasady rozwiązywania umowy o pracę. KONTROWERSJE, TRUDNE PRZYPADKI I NIEJASNOŚCI INTERPRETACYJNE – szkolenie online NOWOŚĆ!!!

  ZOBACZ SZCZEGÓŁY
 • USTAWA Z DNIA 31 MARCA 2020 O ZMIANIE USTAWY O SZCZEGÓLNYCH ROZWIĄZANIACH ZWIĄZANYCH Z ZAPOBIEGANIEM, PRZECIWDZIAŁANIEM I ZWALCZANIEM COVID-19, INNYCH CHORÓB ZAKAŹNYCH ORAZ WYWOŁANYCH NIMI SYTUACJI KRYZYSOWYCH ORAZ NIEKTÓRYCH INNYCH USTAW- możliwości uruchomienia oraz zastosowania rozwiązań prawnych w obszarze regulacji podatkowych oraz wybranych regulacji prawnych związanych z zatrudnieniem przy wykorzystaniu ułatwień wynikających z aktualizacji specustawy- – szkolenie online NOWOŚĆ

  ZOBACZ SZCZEGÓŁY
 • ODPOWIEDZIALNOŚĆ PRACODAWCY ORAZ INDYWIDUALNA ODPOWIEDZIALNOŚĆ OSÓB SPRAWUJĄCYCH W IMIENIU PRACODAWCY NADZÓR nad innymi osobami z tytułu nie zachowania obowiązku trzeźwości

  ZOBACZ SZCZEGÓŁY
 • JAK PRZYGOTOWAĆ ORGANIZACJĘ DO KONTROLI ZGODNOŚCI Z RODO?

  ZOBACZ SZCZEGÓŁY
 • CZAS PRACY – PLANOWANIE I ROZLICZANIE

  ZOBACZ SZCZEGÓŁY
 • REKRUTACJA I SELEKCJA PRACOWNIKÓW – JAK ZAPLANOWAĆ I PRZEPROWADZIĆ PROFESJONALNĄ REKRUTACJĘ I ZATRUDNIĆ NAJLEPSZYCH

  ZOBACZ SZCZEGÓŁY
 • PRAKTYCZNY WYMIAR ZMIAN W PRAWIE PRACY OD A DO Z

  ZOBACZ SZCZEGÓŁY
 • Planowanie, rozliczanie i ewidencjonowanie czasu pracy

  ZOBACZ SZCZEGÓŁY
 • PODRÓŻE SŁUŻBOWE I SAMOCHÓD od 2019 r. najnowsze zmiany i orzecznictwo

  ZOBACZ SZCZEGÓŁY
 • ZMIANY W PRAWIE PRACY 2018 – 2019. RODO, nowe akta osobowe oraz inne ważne przepisy.

  ZOBACZ SZCZEGÓŁY
 • MANAGER DOSKONAŁY – PRAWO PRACY I PSYCHOLOGIA

  ZOBACZ SZCZEGÓŁY
 • ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH w 2021 r. – najnowsze orzecznictwo oraz wyjaśnienia MF

  ZOBACZ SZCZEGÓŁY
 • PODRÓŻE SŁUŻBOWE I ODDELEGOWANIE

  ZOBACZ SZCZEGÓŁY
 • PRAWO PRACY – najnowsze regulacje, możliwości i zagrożenia

  ZOBACZ SZCZEGÓŁY
 • WARTOŚCIOWANIE STANOWISK PRACY

  ZOBACZ SZCZEGÓŁY
 • PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE I ZAGRANICZNE – zasady rozliczania, najnowsze orzecznictwo sądowe oraz interpretacje organów podatkowych

  ZOBACZ SZCZEGÓŁY
 • JAK POPRAWNIE EWIDENCJONOWAĆ, PLANOWAĆ I ROZLICZAĆ CZAS PRACY

  ZOBACZ SZCZEGÓŁY
 • POTRĄCENIA Z WYNAGRODZENIA I ZASIŁKÓW

  ZOBACZ SZCZEGÓŁY
 • ĆWICZENIA PŁACOWE DLA DOCIEKLIWYCH

  ZOBACZ SZCZEGÓŁY
 • NAJNOWSZE ZMIANY W PRAWIE PRACY – umowy terminowe, urlopy macierzyńskie

  ZOBACZ SZCZEGÓŁY
 • MOBBING – PRZYCZYNY, SKUTKI, ROZWIĄZANIA

  ZOBACZ SZCZEGÓŁY
 • MOBBING – patologia w pracy zawodowej

  ZOBACZ SZCZEGÓŁY
 • DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI ZATRUDNIENIA W PRAKTYCE

  ZOBACZ SZCZEGÓŁY
 • URLOPY WYPOCZYNKOWE po zmianach przepisów – aspekty praktyczne

  ZOBACZ SZCZEGÓŁY
 • PRACOWNICY TYMCZASOWI – prawa i obowiązki pracodawcy użytkownika w praktyce

  ZOBACZ SZCZEGÓŁY
 • DELEGOWANIE DO PRACY ZA GRANICĘ

  ZOBACZ SZCZEGÓŁY
 • PRAWO PRACY W PRAKTYCE MANAGERA. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH. KONTROLA PRACOWNIKA

  ZOBACZ SZCZEGÓŁY
 • PRAWO PRACY DLA CZŁONKÓW KOMISJI POJEDNAWCZEJ

  ZOBACZ SZCZEGÓŁY
 • CZAS PRACY I URLOPY WYPOCZYNKOWE

  ZOBACZ SZCZEGÓŁY
 • PRAWO PRACY ze szczególnym uwzględnieniem zmian wynikających z ustawy o łagodzeniu skutków kryzysu ekonomicznego dla pracowników i przedsiębiorców

  ZOBACZ SZCZEGÓŁY
 • EFEKTYWNE SYSTEMY WYNAGRODZEŃ

  ZOBACZ SZCZEGÓŁY
 • PRZEPISY PRAWA PRACY, ICH AKTUALNA INTERPRETACJA I EGZEKWOWANIE STOSOWANIA PRZEZ ORGANY KONTROLNE

  ZOBACZ SZCZEGÓŁY
 • CZAS PRACY KIEROWCÓW. Nowe obowiązki i odpowiedzialność spedytorów i specjalistów ds. transportu dotyczące planowania, ewidencjonowania i rozliczania czasu pracy kierowców.Na zajęciach zostaną wykorzystane symulatory – tachografy analogowe i cyfrowe

  ZOBACZ SZCZEGÓŁY
 • CZAS PRACY I WYNAGRODZENIA – teoretyczne i praktyczne aspekty stosowania przepisów prawa pracy

  ZOBACZ SZCZEGÓŁY
 • CZAS PRACY KIEROWCÓW W TRANSPORCIE DROGOWYM

  ZOBACZ SZCZEGÓŁY
 • PRAWO PRACY I CZAS PRACY dla osób kierujących pracą pracowników

  ZOBACZ SZCZEGÓŁY
 • ZARZĄDZANIE SZKOLENIAMI – od analizy potrzeb do oceny efektywności

  ZOBACZ SZCZEGÓŁY
 • OCENA RYZYKA ZAWODOWEGO

  ZOBACZ SZCZEGÓŁY
 • PRAWO PRACY W SAMORZĄDZIE TERYTORIALNYM – nowa ustawa o pracownikach samorządowych

  ZOBACZ SZCZEGÓŁY
 • PROFESJONALNA SEKRETARKA – PRAWO PRACY, PŁACE, UBEZPIECZENIA ORAZ DOKUMENTACJA BIUROWA (2 dni)

  ZOBACZ SZCZEGÓŁY
 • ROZLICZANIE PRACOWNIKÓW W DELEGACJI I ODDELEGOWANIU

  ZOBACZ SZCZEGÓŁY
 • FINANSOWANIE PRZEZ PRACODAWCĘ DZIAŁALNOŚCI SOCJALNEJ – ZFŚS

  ZOBACZ SZCZEGÓŁY
 • PRAWO PRACY A ZWIĄZKI ZAWODOWE (1 dzień)

  ZOBACZ SZCZEGÓŁY
 • PRAWO PRACY W MAŁEJ FIRMIE (1 dzień)

  ZOBACZ SZCZEGÓŁY
 • OPTYMALNE FORMY ZATRUDNIANIA (1 dzień)

  ZOBACZ SZCZEGÓŁY