Prawo pracy

maj 2019
ZARZĄDZANIE SZKOLENIAMI – od analizy potrzeb do oceny efektywności
Optymalizacja kosztów programów doskonalenia zawodowego – precyzyjna diagnoza potrzeb szkoleniowych oraz możliwość kontroli ich efektywności, skuteczne wdrażanie zmian, poprawa efektywności zarządzania ludźmi, wyższa wydajność i zadowolenie personelu.
  • nauczymy Cię  badać i analizować potrzeby szkoleniowe firmy
  • poznasz zasady planowania i budżetowania szkoleń w przedsiębiorstwie
  • przećwiczysz zasady doboru i weryfikacji zleceniobiorców szkoleń
  • nauczyś się dokonywać precyzyjnej ewaluacji szkoleń
  • otrzymasz procedurę szkoleniową oraz procedurę tworzenia grup trenerów wewnętrznych jako materiał dodatkowy
PODRÓŻE SŁUŻBOWE I ODDELEGOWANIE W 2018 r.

Szkolenie ma formę warsztatów, na których zostaną przedstawione praktyczne problemy związane z rozliczaniem wyjazdów służbowych na terenie kraju i poza jego granicami.
Na szkoleniu zostanie przedstawione aktualne orzecznictwo i interpretacje podatkowe w związku z podróżami służbowymi i rozliczaniem delegacji, w tym w odniesieniu do opłat autostradowych i parkingowych oraz podróży służbowych kierowców.

DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI ZATRUDNIENIA W PRAKTYCE

Program szkolenia obejmuje: działalność gospodarczą objętą wpisem do rejestru KRAZ , obowiązki agencji zatrudnienia, agencję pracy tymczasowej, powierzanie pracy na podstawie umowy cywilnoprawnej, podejmowanie pracy za granicą za pośrednictwem agencji zatrudnienia, kontrolę przestrzegania obowiązku prowadzenia agencji zatrudnienia zgodnie z warunkami określonymi w przepisach o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy…

 

czerwiec 2019
ZMIANY W PRAWIE PRACY 2018 – 2019. RODO, zmiany w dokumentacji pracowniczej od 1 stycznia 2019 roku oraz inne ważne przepisy.
W trakcie szkolenia zostaną przedstawione i omówione wszystkie nowe, najważniejsze rozwiązania prawne, które pracodawca będzie zobowiązany wdrożyć i przestrzegać w swoim zakładzie pracy.

Dla łatwiejszego zrozumienia nowe regulacje będą zestawione z poprzednimi przepisami.

Dotyczy to przede wszystkim nowych obowiązków wynikających z RODO oraz prowadzenia i przechowywania dokumentacji pracowniczej, a także wprowadzenia nowych uprawnień pracowniczych.

 

Zagadnienia poruszane podczas szkolenia wzbogacone będą przykładami rozwiązań zaczerpniętych z bogatej praktyki zawodowej wykładowcy oraz aktualnych stanowisk, interpretacji, orzecznictwa.
wrzesień 2019
ZMIANY W PRAWIE PRACY 2018 – 2019. RODO, zmiany w dokumentacji pracowniczej od 1 stycznia 2019 roku oraz inne ważne przepisy.
W trakcie szkolenia zostaną przedstawione i omówione wszystkie nowe, najważniejsze rozwiązania prawne, które pracodawca będzie zobowiązany wdrożyć i przestrzegać w swoim zakładzie pracy.

Dla łatwiejszego zrozumienia nowe regulacje będą zestawione z poprzednimi przepisami.

Dotyczy to przede wszystkim nowych obowiązków wynikających z RODO oraz prowadzenia i przechowywania dokumentacji pracowniczej, a także wprowadzenia nowych uprawnień pracowniczych.

 

Zagadnienia poruszane podczas szkolenia wzbogacone będą przykładami rozwiązań zaczerpniętych z bogatej praktyki zawodowej wykładowcy oraz aktualnych stanowisk, interpretacji, orzecznictwa.
Szkolenia na zamówienie (Prawo pracy)