Prawo pracy

październik 2017
ZARZĄDZANIE SZKOLENIAMI – od analizy potrzeb do oceny efektywności
Optymalizacja kosztów programów doskonalenia zawodowego – precyzyjna diagnoza potrzeb szkoleniowych oraz możliwość kontroli ich efektywności, skuteczne wdrażanie zmian, poprawa efektywności zarządzania ludźmi, wyższa wydajność i zadowolenie personelu.
  • nauczymy Cię  badać i analizować potrzeby szkoleniowe firmy
  • poznasz zasady planowania i budżetowania szkoleń w przedsiębiorstwie
  • przećwiczysz zasady doboru i weryfikacji zleceniobiorców szkoleń
  • nauczyś się dokonywać precyzyjnej ewaluacji szkoleń
  • otrzymasz procedurę szkoleniową oraz procedurę tworzenia grup trenerów wewnętrznych jako materiał dodatkowy
Szkolenia na zamówienie (Prawo pracy)