Prawo pracy

luty2023
NOWOŚĆ
OCHRONA SYGNALISTÓW – nowe obowiązki pracodawców

Na szkoleniu będą przedstawiane regulacje wynikające z dyrektywy o sygnalistach, jakie Polska musi wdrożyć.
Nasz ekspert wyjaśni pojęcia, przedstawi jakie obowiązki w zakresie rejestrowania zgłoszeń od sygnalistów będzie musiał wykonać pracodawca, jakimi kanałami wewnętrznymi, zewnętrznymi lub ujawnieniem publicznym będzie mógł sygnalista zgłaszać nieprawidłowości.
Trener będzie także omawiał w jaki sposób sygnalista będzie chroniony i jakie uprawnienia będzie posiadał po dokonaniu zgodnego z prawem zgłoszenia nieprawidłowości.

Działalność agencji zatrudnienia w praktyce

Celem szkolenia jest praktyczne omówienie zagadnień dotyczących:

 • działalności gospodarczej objętą wpisem do rejestru KRAZ
 • obowiązków agencji zatrudnienia, agencji pracy tymczasowej
 • powierzania pracy na podstawie umowy cywilnoprawnej
 • podejmowania pracy za granicą za pośrednictwem agencji zatrudnienia
 • kontroli przestrzegania obowiązku prowadzenia agencji zatrudnienia zgodnie z warunkami określonymi w przepisach o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy

Na szkoleniu przedstawimy najlepsze rozwiązania i zwrócimy uwagę na zagrożenia.

NOWOŚĆ
ROZLICZANIE PRACOWNICZYCH PLANÓW KAPITAŁOWYCH W 2023 r.

Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z nowymi uregulowaniami dotyczącymi Pracowniczych Programów Kapitałowych (PPK) w zakresie prowadzenia rozliczeń PPK. Na szkoleniu zostaną przedstawione praktyczne aspekty rozliczeń po stronie pracodawców i pracowników.

Szkolenie zapewnia poznanie nowych przepisów prawnych oraz praktycznych aspektów funkcjonowania PPK w 2023 r.
Uczestnicy szkolenia poznają praktyczne aspekty zmian z podkreśleniem zmian niekorzystnych dla podatnika (powodujących ewentualne ryzyko podatkowe) oraz zmian umożliwiających zmniejszanie zobowiązań podatkowych (optymalizacja podatkowa).
NOWOŚĆ
OCHRONA SYGNALISTÓW – nowe obowiązki pracodawców

Na szkoleniu będą przedstawiane regulacje wynikające z dyrektywy o sygnalistach, jakie Polska musi wdrożyć.
Nasz ekspert wyjaśni pojęcia, przedstawi jakie obowiązki w zakresie rejestrowania zgłoszeń od sygnalistów będzie musiał wykonać pracodawca, jakimi kanałami wewnętrznymi, zewnętrznymi lub ujawnieniem publicznym będzie mógł sygnalista zgłaszać nieprawidłowości.
Trener będzie także omawiał w jaki sposób sygnalista będzie chroniony i jakie uprawnienia będzie posiadał po dokonaniu zgodnego z prawem zgłoszenia nieprawidłowości.

NOWOŚĆ
Transfer danych osobowych poza EOG zgodnie z RODO – czyli jak?

Nie słyszałeś o „nowych” Standardowych Klauzulach Umownych (SKU), obowiązujących od 27.12.2022 r.? Nie chcesz przeoczyć ważnych zmian w przepisach? – koniecznie skorzystaj z naszej oferty edukacyjnej.

Wydawało się, że w kwestii RODO już nic nowego się nie zdarzy, a tu proszę, musimy sprawdzić kto np. dostarcza nam usługi w chmurze czy serwis IT, co przekazujemy w komunikatorach? Czy nie jest to ktoś spoza EOG tzn. z kraju trzeciego, do którego zgodnie z aktualnymi przepisami RODO zaliczamy również dostawców z USA.

Jeżeli jesteś z małej firmy to posłuchaj, co ma do powiedzenia na ten temat ekspert. Jeżeli jesteś z większej organizacji, sprawdź czy stosowane u Ciebie rozwiązania są w tym zakresie prawidłowe.

marzec2023
Działalność agencji zatrudnienia w praktyce

Celem szkolenia jest praktyczne omówienie zagadnień dotyczących:

 • działalności gospodarczej objętą wpisem do rejestru KRAZ
 • obowiązków agencji zatrudnienia, agencji pracy tymczasowej
 • powierzania pracy na podstawie umowy cywilnoprawnej
 • podejmowania pracy za granicą za pośrednictwem agencji zatrudnienia
 • kontroli przestrzegania obowiązku prowadzenia agencji zatrudnienia zgodnie z warunkami określonymi w przepisach o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy

Na szkoleniu przedstawimy najlepsze rozwiązania i zwrócimy uwagę na zagrożenia.

Szkolenia na zamówienie (Prawo pracy)
 • Transfer danych osobowych poza EOG zgodnie z RODO – czyli jak?

  ZOBACZ SZCZEGÓŁY
 • SLIM VAT 3 oraz inne zmiany obowiązujące od 2023 r.

  ZOBACZ SZCZEGÓŁY
 • PODATEK PIT za 2022 r. i zmiany od 2023 r.

  ZOBACZ SZCZEGÓŁY
 • PRAWO PRACY Zmiany w 2022 roku, wdrożenie dwóch nowych dyrektyw unijnych oraz zmiany w przepisach dotyczących wynagrodzeń.

  ZOBACZ SZCZEGÓŁY
 • ZATRUDNIANIE CUDZOZIEMCÓW w 2022 z uwzględnieniem „specustawy” o zatrudnianiu obywateli Ukrainy

  ZOBACZ SZCZEGÓŁY
 • Szkolenie dla Społecznych Inspektorów Pracy

  ZOBACZ SZCZEGÓŁY
 • Szkolenie nowy Polski Ład – PIT i CIT w Działalności Gospodarczej

  ZOBACZ SZCZEGÓŁY
 • Szkolenie nowy Polski Ład – w podatku PIT

  ZOBACZ SZCZEGÓŁY
 • Szkolenie nowy Polski Ład – prawo pracy 2022

  ZOBACZ SZCZEGÓŁY
 • Kontrola inspektora PIP w zakładzie pracy w dobie pandemii

  ZOBACZ SZCZEGÓŁY
 • Akta osobowe i dokumentacja pracownicza- szkolenie online

  ZOBACZ SZCZEGÓŁY
 • Krajowe i zagraniczne podróże służbowe

  ZOBACZ SZCZEGÓŁY
 • CZAS PRACY – praktyczne aspekty planowania i rozliczania

  ZOBACZ SZCZEGÓŁY
 • TECZKA IDEALNEGO HR-OWCA! Czyli jak dobrze prowadzić akta osobowe i dokumentację pracowniczą uwzględniając najnowsze przepisy prawa pracy

  ZOBACZ SZCZEGÓŁY
 • ROZSTANIE Z PRACOWNIKIEM – aspekty prawne, organizacyjne i psychologiczne -szkolenie online

  ZOBACZ SZCZEGÓŁY
 • REKRUTACJA, OCENA I ROZWÓJ ZAWODOWY W ŚWIETLE PRAWA PRACY – szkolenie online

  ZOBACZ SZCZEGÓŁY
 • MOBBING I DYSKRYMINACJA – jak pracodawca powinien im zapobiegać i reagować – szkolenie online

  ZOBACZ SZCZEGÓŁY
 • PODSTAWY PRAWA PRACY DLA KIEROWNIKÓW ZESPOŁÓW- szkolenie online

  ZOBACZ SZCZEGÓŁY
 • PRAWO PRACY DLA REKRUTERÓW – szkolenie online

  ZOBACZ SZCZEGÓŁY
 • Certyfikowany specjalista ds. RODO i KNOW-HOW tajemnicy przedsiębiorstwa

  ZOBACZ SZCZEGÓŁY
 • OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH W SWIETLE PRZEPISÓW KARAJOWCYH I EUROPEJSKICH- szkolenie online

  ZOBACZ SZCZEGÓŁY
 • Wypadki przy pracy – szkolenie online

  ZOBACZ SZCZEGÓŁY
 • OCHRONA SYGNALISTÓW – nowe obowiązki pracodawców

  ZOBACZ SZCZEGÓŁY
 • Prawo pracy 2021 r. – szkolenie online

  ZOBACZ SZCZEGÓŁY
 • PRAWO PRACY dla kadry zarządzającej w firmach produkcyjnych – szkolenie online

  ZOBACZ SZCZEGÓŁY
 • ROZLICZANIE PRACOWNICZYCH PLANÓW KAPITAŁOWYCH W 2023 r.

  ZOBACZ SZCZEGÓŁY
 • CZAS PRACY – WARSZTAT Z PLANOWANIA I ROZLICZANIA, Z UWZGLĘDNIENIEM ROZLICZENIA CZASU PRACY ZDALNEJ – szkolenie online

  ZOBACZ SZCZEGÓŁY
 • DELEGOWANIE PRACOWNIKÓW DO PRACY ZA GRANICĘ ZGODNIE Z DYREKTYWĄ 2018/957/UE – szkolenie online

  ZOBACZ SZCZEGÓŁY
 • PRAKTYCZNE ASPEKTY ZATRUDNIENIA CUDZOZIEMCÓW – legalizacja, umowy, wymagania, praca tymczasowa, outsourcing – szkolenie online

  ZOBACZ SZCZEGÓŁY
 • BEZPIECZNE I HIGIENICZNE WARUNKI PRACY PODCZAS PANDEMII COVID-19

  ZOBACZ SZCZEGÓŁY
 • DELEGOWANIE PRACOWNIKÓW DO INNEGO PAŃSTWA Z UWZGLĘDNIENIEM ZMIAN W POLSKIEJ USTAWIE O DELEGOWANIU PRACOWNIKÓW I ZMIAN W INNYCH PAŃSTWACH UE OD 30 LIPCA 2020 R.

  ZOBACZ SZCZEGÓŁY
 • ZARZĄDZANIE CZASEM PRACY w erze koronawirusa – szkolenie online

  ZOBACZ SZCZEGÓŁY
 • KASA ZAPOMOGOWO – POŻYCZKOWA – wdrażanie zmian w 2023 r.

  ZOBACZ SZCZEGÓŁY
 • PRACOWNICZE PROGRAMY KAPITAŁOWE W 2020 – uregulowania prawne i podatkowe – szkolenie online

  ZOBACZ SZCZEGÓŁY
 • TARCZA ANTYKRYZYSOWA I TARCZA FINANSOWA – pomoc dla przedsiębiorców oraz nowe uregulowania prawno – podatkowe – szkolenie online

  ZOBACZ SZCZEGÓŁY
 • PRAWO PRACY W ERZE KORONAWIRUSA – szkolenie online

  ZOBACZ SZCZEGÓŁY
 • ZMIANA WARUNKÓW O PRACĘ oraz zasady rozwiązywania umowy o pracę. KONTROWERSJE, TRUDNE PRZYPADKI I NIEJASNOŚCI INTERPRETACYJNE – szkolenie online NOWOŚĆ!!!

  ZOBACZ SZCZEGÓŁY
 • Odpowiedzialność pracodawcy oraz indywidualna odpowiedzialność osób sprawujących w imieniu pracodawcy nadzór nad innymi osobami z tytułu nie zachowania obowiązku trzeźwości

  ZOBACZ SZCZEGÓŁY
 • JAK PRZYGOTOWAĆ ORGANIZACJĘ DO KONTROLI ZGODNOŚCI Z RODO?

  ZOBACZ SZCZEGÓŁY
 • CZAS PRACY – PLANOWANIE I ROZLICZANIE

  ZOBACZ SZCZEGÓŁY
 • REKRUTACJA I SELEKCJA PRACOWNIKÓW – JAK ZAPLANOWAĆ I PRZEPROWADZIĆ PROFESJONALNĄ REKRUTACJĘ I ZATRUDNIĆ NAJLEPSZYCH

  ZOBACZ SZCZEGÓŁY
 • PRAKTYCZNY WYMIAR ZMIAN W PRAWIE PRACY OD A DO Z

  ZOBACZ SZCZEGÓŁY
 • Planowanie, rozliczanie i ewidencjonowanie czasu pracy

  ZOBACZ SZCZEGÓŁY
 • PODRÓŻE SŁUŻBOWE I SAMOCHÓD od 2019 r. najnowsze zmiany i orzecznictwo

  ZOBACZ SZCZEGÓŁY
 • ZMIANY W PRAWIE PRACY 2018 – 2019. RODO, nowe akta osobowe oraz inne ważne przepisy.

  ZOBACZ SZCZEGÓŁY
 • MANAGER DOSKONAŁY – PRAWO PRACY I PSYCHOLOGIA

  ZOBACZ SZCZEGÓŁY
 • ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH w 2021 r. – najnowsze orzecznictwo oraz wyjaśnienia MF

  ZOBACZ SZCZEGÓŁY
 • PODRÓŻE SŁUŻBOWE I ODDELEGOWANIE

  ZOBACZ SZCZEGÓŁY
 • PRAWO PRACY – najnowsze regulacje, możliwości i zagrożenia

  ZOBACZ SZCZEGÓŁY
 • WARTOŚCIOWANIE STANOWISK PRACY

  ZOBACZ SZCZEGÓŁY
 • PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE I ZAGRANICZNE – zasady rozliczania, najnowsze orzecznictwo sądowe oraz interpretacje organów podatkowych

  ZOBACZ SZCZEGÓŁY
 • JAK POPRAWNIE EWIDENCJONOWAĆ, PLANOWAĆ I ROZLICZAĆ CZAS PRACY

  ZOBACZ SZCZEGÓŁY
 • POTRĄCENIA Z WYNAGRODZENIA I ZASIŁKÓW

  ZOBACZ SZCZEGÓŁY
 • ĆWICZENIA PŁACOWE DLA DOCIEKLIWYCH

  ZOBACZ SZCZEGÓŁY
 • NAJNOWSZE ZMIANY W PRAWIE PRACY – umowy terminowe, urlopy macierzyńskie

  ZOBACZ SZCZEGÓŁY
 • MOBBING – PRZYCZYNY, SKUTKI, ROZWIĄZANIA

  ZOBACZ SZCZEGÓŁY
 • MOBBING – patologia w pracy zawodowej

  ZOBACZ SZCZEGÓŁY
 • Działalność agencji zatrudnienia w praktyce

  ZOBACZ SZCZEGÓŁY
 • URLOPY WYPOCZYNKOWE po zmianach przepisów – aspekty praktyczne

  ZOBACZ SZCZEGÓŁY
 • PRACOWNICY TYMCZASOWI – prawa i obowiązki pracodawcy użytkownika w praktyce

  ZOBACZ SZCZEGÓŁY
 • DELEGOWANIE DO PRACY ZA GRANICĘ

  ZOBACZ SZCZEGÓŁY
 • PRAWO PRACY W PRAKTYCE MANAGERA. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH. KONTROLA PRACOWNIKA

  ZOBACZ SZCZEGÓŁY
 • PRAWO PRACY DLA CZŁONKÓW KOMISJI POJEDNAWCZEJ

  ZOBACZ SZCZEGÓŁY
 • CZAS PRACY I URLOPY WYPOCZYNKOWE

  ZOBACZ SZCZEGÓŁY
 • PRAWO PRACY ze szczególnym uwzględnieniem zmian wynikających z ustawy o łagodzeniu skutków kryzysu ekonomicznego dla pracowników i przedsiębiorców

  ZOBACZ SZCZEGÓŁY
 • EFEKTYWNE SYSTEMY WYNAGRODZEŃ

  ZOBACZ SZCZEGÓŁY
 • PRZEPISY PRAWA PRACY, ICH AKTUALNA INTERPRETACJA I EGZEKWOWANIE STOSOWANIA PRZEZ ORGANY KONTROLNE

  ZOBACZ SZCZEGÓŁY
 • CZAS PRACY KIEROWCÓW. Nowe obowiązki i odpowiedzialność spedytorów i specjalistów ds. transportu dotyczące planowania, ewidencjonowania i rozliczania czasu pracy kierowców.Na zajęciach zostaną wykorzystane symulatory – tachografy analogowe i cyfrowe

  ZOBACZ SZCZEGÓŁY
 • CZAS PRACY I WYNAGRODZENIA – teoretyczne i praktyczne aspekty stosowania przepisów prawa pracy

  ZOBACZ SZCZEGÓŁY
 • CZAS PRACY KIEROWCÓW W TRANSPORCIE DROGOWYM

  ZOBACZ SZCZEGÓŁY
 • PRAWO PRACY I CZAS PRACY dla osób kierujących pracą pracowników

  ZOBACZ SZCZEGÓŁY
 • ZARZĄDZANIE SZKOLENIAMI – od analizy potrzeb do oceny efektywności

  ZOBACZ SZCZEGÓŁY
 • OCENA RYZYKA ZAWODOWEGO

  ZOBACZ SZCZEGÓŁY
 • PROFESJONALNA SEKRETARKA – PRAWO PRACY, PŁACE, UBEZPIECZENIA ORAZ DOKUMENTACJA BIUROWA (2 dni)

  ZOBACZ SZCZEGÓŁY
 • ROZLICZANIE PRACOWNIKÓW W DELEGACJI I ODDELEGOWANIU

  ZOBACZ SZCZEGÓŁY
 • FINANSOWANIE PRZEZ PRACODAWCĘ DZIAŁALNOŚCI SOCJALNEJ – ZFŚS

  ZOBACZ SZCZEGÓŁY
 • PRAWO PRACY A ZWIĄZKI ZAWODOWE (1 dzień)

  ZOBACZ SZCZEGÓŁY
 • PRAWO PRACY W MAŁEJ FIRMIE (1 dzień)

  ZOBACZ SZCZEGÓŁY
 • OPTYMALNE FORMY ZATRUDNIANIA (1 dzień)

  ZOBACZ SZCZEGÓŁY