Prawo pracy

Brak szkoleń dla tej kategorii. Zobacz szkolenia na zamówienie

Szkolenia na zamówienie (Prawo pracy)
 • Szkolenie dla Społecznych Inspektorów Pracy

  ZOBACZ SZCZEGÓŁY
 • Szkolenie nowy Polski Ład – PIT i CIT w Działalności Gospodarczej

  ZOBACZ SZCZEGÓŁY
 • Szkolenie nowy Polski Ład – w podatku PIT

  ZOBACZ SZCZEGÓŁY
 • Szkolenie nowy Polski Ład – prawo pracy 2022

  ZOBACZ SZCZEGÓŁY
 • Kontrola inspektora PIP w zakładzie pracy w dobie pandemii

  ZOBACZ SZCZEGÓŁY
 • Akta osobowe i dokumentacja pracownicza- szkolenie online

  ZOBACZ SZCZEGÓŁY
 • Krajowe i zagraniczne podróże służbowe

  ZOBACZ SZCZEGÓŁY
 • CZAS PRACY – praktyczne aspekty planowania i rozliczania

  ZOBACZ SZCZEGÓŁY
 • TECZKA IDEALNEGO HR-OWCA! Czyli jak dobrze prowadzić akta osobowe i dokumentację pracowniczą uwzględniając najnowsze przepisy prawa pracy

  ZOBACZ SZCZEGÓŁY
 • ROZSTANIE Z PRACOWNIKIEM – aspekty prawne, organizacyjne i psychologiczne -szkolenie online

  ZOBACZ SZCZEGÓŁY
 • REKRUTACJA, OCENA I ROZWÓJ ZAWODOWY W ŚWIETLE PRAWA PRACY – szkolenie online

  ZOBACZ SZCZEGÓŁY
 • MOBBING I DYSKRYMINACJA – jak pracodawca powinien im zapobiegać i reagować – szkolenie online

  ZOBACZ SZCZEGÓŁY
 • PODSTAWY PRAWA PRACY DLA KIEROWNIKÓW ZESPOŁÓW- szkolenie online

  ZOBACZ SZCZEGÓŁY
 • PRAWO PRACY DLA REKRUTERÓW – szkolenie online

  ZOBACZ SZCZEGÓŁY
 • Certyfikowany specjalista ds. RODO i KNOW-HOW tajemnicy przedsiębiorstwa

  ZOBACZ SZCZEGÓŁY
 • OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH W SWIETLE PRZEPISÓW KARAJOWCYH I EUROPEJSKICH- szkolenie online

  ZOBACZ SZCZEGÓŁY
 • Wypadki przy pracy – szkolenie online

  ZOBACZ SZCZEGÓŁY
 • Rola „sygnalistów” (whistleblowing) w funkcjonowaniu pracodawców – najnowsze obowiązki pracodawców – szkolenie online

  ZOBACZ SZCZEGÓŁY
 • Prawo pracy 2021 r. – szkolenie online

  ZOBACZ SZCZEGÓŁY
 • PRAWO PRACY dla kadry zarządzającej w firmach produkcyjnych – szkolenie online

  ZOBACZ SZCZEGÓŁY
 • ROZLICZANIE PRACOWNICZYCH PLANÓW KAPITAŁOWYCH

  ZOBACZ SZCZEGÓŁY
 • CZAS PRACY – WARSZTAT Z PLANOWANIA I ROZLICZANIA, Z UWZGLĘDNIENIEM ROZLICZENIA CZASU PRACY ZDALNEJ – szkolenie online

  ZOBACZ SZCZEGÓŁY
 • DELEGOWANIE PRACOWNIKÓW DO PRACY ZA GRANICĘ ZGODNIE Z DYREKTYWĄ 2018/957/UE – szkolenie online

  ZOBACZ SZCZEGÓŁY
 • PRAKTYCZNE ASPEKTY ZATRUDNIENIA CUDZOZIEMCÓW – legalizacja, umowy, wymagania, praca tymczasowa, outsourcing – szkolenie online

  ZOBACZ SZCZEGÓŁY
 • BEZPIECZNE I HIGIENICZNE WARUNKI PRACY PODCZAS PANDEMII COVID-19

  ZOBACZ SZCZEGÓŁY
 • DELEGOWANIE PRACOWNIKÓW DO INNEGO PAŃSTWA Z UWZGLĘDNIENIEM ZMIAN W POLSKIEJ USTAWIE O DELEGOWANIU PRACOWNIKÓW I ZMIAN W INNYCH PAŃSTWACH UE OD 30 LIPCA 2020 R.

  ZOBACZ SZCZEGÓŁY
 • ZARZĄDZANIE CZASEM PRACY w erze koronawirusa – szkolenie online

  ZOBACZ SZCZEGÓŁY
 • PRACOWNICZA KASA ZAPOMOGOWO-POŻYCZKOWA wdrażanie zmian w 2022 r. – szkolenie online !!! NOWOŚĆ !!!

  ZOBACZ SZCZEGÓŁY
 • PRACOWNICZE PROGRAMY KAPITAŁOWE W 2020 – uregulowania prawne i podatkowe – szkolenie online

  ZOBACZ SZCZEGÓŁY
 • TARCZA ANTYKRYZYSOWA I TARCZA FINANSOWA – pomoc dla przedsiębiorców oraz nowe uregulowania prawno – podatkowe – szkolenie online

  ZOBACZ SZCZEGÓŁY
 • PRAWO PRACY W ERZE KORONAWIRUSA – szkolenie online

  ZOBACZ SZCZEGÓŁY
 • ZMIANA WARUNKÓW O PRACĘ oraz zasady rozwiązywania umowy o pracę. KONTROWERSJE, TRUDNE PRZYPADKI I NIEJASNOŚCI INTERPRETACYJNE – szkolenie online NOWOŚĆ!!!

  ZOBACZ SZCZEGÓŁY
 • Odpowiedzialność pracodawcy oraz indywidualna odpowiedzialność osób sprawujących w imieniu pracodawcy nadzór nad innymi osobami z tytułu nie zachowania obowiązku trzeźwości

  ZOBACZ SZCZEGÓŁY
 • JAK PRZYGOTOWAĆ ORGANIZACJĘ DO KONTROLI ZGODNOŚCI Z RODO?

  ZOBACZ SZCZEGÓŁY
 • CZAS PRACY – PLANOWANIE I ROZLICZANIE

  ZOBACZ SZCZEGÓŁY
 • REKRUTACJA I SELEKCJA PRACOWNIKÓW – JAK ZAPLANOWAĆ I PRZEPROWADZIĆ PROFESJONALNĄ REKRUTACJĘ I ZATRUDNIĆ NAJLEPSZYCH

  ZOBACZ SZCZEGÓŁY
 • PRAKTYCZNY WYMIAR ZMIAN W PRAWIE PRACY OD A DO Z

  ZOBACZ SZCZEGÓŁY
 • Planowanie, rozliczanie i ewidencjonowanie czasu pracy

  ZOBACZ SZCZEGÓŁY
 • PODRÓŻE SŁUŻBOWE I SAMOCHÓD od 2019 r. najnowsze zmiany i orzecznictwo

  ZOBACZ SZCZEGÓŁY
 • ZMIANY W PRAWIE PRACY 2018 – 2019. RODO, nowe akta osobowe oraz inne ważne przepisy.

  ZOBACZ SZCZEGÓŁY
 • MANAGER DOSKONAŁY – PRAWO PRACY I PSYCHOLOGIA

  ZOBACZ SZCZEGÓŁY
 • ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH w 2021 r. – najnowsze orzecznictwo oraz wyjaśnienia MF

  ZOBACZ SZCZEGÓŁY
 • PODRÓŻE SŁUŻBOWE I ODDELEGOWANIE

  ZOBACZ SZCZEGÓŁY
 • PRAWO PRACY – najnowsze regulacje, możliwości i zagrożenia

  ZOBACZ SZCZEGÓŁY
 • WARTOŚCIOWANIE STANOWISK PRACY

  ZOBACZ SZCZEGÓŁY
 • PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE I ZAGRANICZNE – zasady rozliczania, najnowsze orzecznictwo sądowe oraz interpretacje organów podatkowych

  ZOBACZ SZCZEGÓŁY
 • JAK POPRAWNIE EWIDENCJONOWAĆ, PLANOWAĆ I ROZLICZAĆ CZAS PRACY

  ZOBACZ SZCZEGÓŁY
 • POTRĄCENIA Z WYNAGRODZENIA I ZASIŁKÓW

  ZOBACZ SZCZEGÓŁY
 • ĆWICZENIA PŁACOWE DLA DOCIEKLIWYCH

  ZOBACZ SZCZEGÓŁY
 • NAJNOWSZE ZMIANY W PRAWIE PRACY – umowy terminowe, urlopy macierzyńskie

  ZOBACZ SZCZEGÓŁY
 • MOBBING – PRZYCZYNY, SKUTKI, ROZWIĄZANIA

  ZOBACZ SZCZEGÓŁY
 • MOBBING – patologia w pracy zawodowej

  ZOBACZ SZCZEGÓŁY
 • Działalność agencji zatrudnienia w praktyce

  ZOBACZ SZCZEGÓŁY
 • URLOPY WYPOCZYNKOWE po zmianach przepisów – aspekty praktyczne

  ZOBACZ SZCZEGÓŁY
 • PRACOWNICY TYMCZASOWI – prawa i obowiązki pracodawcy użytkownika w praktyce

  ZOBACZ SZCZEGÓŁY
 • DELEGOWANIE DO PRACY ZA GRANICĘ

  ZOBACZ SZCZEGÓŁY
 • PRAWO PRACY W PRAKTYCE MANAGERA. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH. KONTROLA PRACOWNIKA

  ZOBACZ SZCZEGÓŁY
 • PRAWO PRACY DLA CZŁONKÓW KOMISJI POJEDNAWCZEJ

  ZOBACZ SZCZEGÓŁY
 • CZAS PRACY I URLOPY WYPOCZYNKOWE

  ZOBACZ SZCZEGÓŁY
 • PRAWO PRACY ze szczególnym uwzględnieniem zmian wynikających z ustawy o łagodzeniu skutków kryzysu ekonomicznego dla pracowników i przedsiębiorców

  ZOBACZ SZCZEGÓŁY
 • EFEKTYWNE SYSTEMY WYNAGRODZEŃ

  ZOBACZ SZCZEGÓŁY
 • PRZEPISY PRAWA PRACY, ICH AKTUALNA INTERPRETACJA I EGZEKWOWANIE STOSOWANIA PRZEZ ORGANY KONTROLNE

  ZOBACZ SZCZEGÓŁY
 • CZAS PRACY KIEROWCÓW. Nowe obowiązki i odpowiedzialność spedytorów i specjalistów ds. transportu dotyczące planowania, ewidencjonowania i rozliczania czasu pracy kierowców.Na zajęciach zostaną wykorzystane symulatory – tachografy analogowe i cyfrowe

  ZOBACZ SZCZEGÓŁY
 • CZAS PRACY I WYNAGRODZENIA – teoretyczne i praktyczne aspekty stosowania przepisów prawa pracy

  ZOBACZ SZCZEGÓŁY
 • CZAS PRACY KIEROWCÓW W TRANSPORCIE DROGOWYM

  ZOBACZ SZCZEGÓŁY
 • PRAWO PRACY I CZAS PRACY dla osób kierujących pracą pracowników

  ZOBACZ SZCZEGÓŁY
 • ZARZĄDZANIE SZKOLENIAMI – od analizy potrzeb do oceny efektywności

  ZOBACZ SZCZEGÓŁY
 • OCENA RYZYKA ZAWODOWEGO

  ZOBACZ SZCZEGÓŁY
 • PROFESJONALNA SEKRETARKA – PRAWO PRACY, PŁACE, UBEZPIECZENIA ORAZ DOKUMENTACJA BIUROWA (2 dni)

  ZOBACZ SZCZEGÓŁY
 • ROZLICZANIE PRACOWNIKÓW W DELEGACJI I ODDELEGOWANIU

  ZOBACZ SZCZEGÓŁY
 • FINANSOWANIE PRZEZ PRACODAWCĘ DZIAŁALNOŚCI SOCJALNEJ – ZFŚS

  ZOBACZ SZCZEGÓŁY
 • PRAWO PRACY A ZWIĄZKI ZAWODOWE (1 dzień)

  ZOBACZ SZCZEGÓŁY
 • PRAWO PRACY W MAŁEJ FIRMIE (1 dzień)

  ZOBACZ SZCZEGÓŁY
 • OPTYMALNE FORMY ZATRUDNIANIA (1 dzień)

  ZOBACZ SZCZEGÓŁY