Przejdź do treści

Prawo pracy

Działalność agencji zatrudnienia w praktyce. Planowane zmiany 2024 dotyczące poprawy w zakresie usług i instrumentów rynku pracy.

Działalność agencji zatrudnienia w praktyce. Planowane zmiany 2024 dotyczące poprawy w zakresie usług i instrumentów rynku pracy.

Celem szkolenia jest praktyczne omówienie zagadnień dotyczących: działalności gospodarczej objętej wpisem do rejestru KRAZ obowiązków agencji zatrudnienia, agencji pracy tymczasowej powierzania pracy na podstawie umowy cywilnoprawnej podejmowania pracy za granicą…

04.09.2024
Online
29.11.2024
Online
OCHRONA SYGNALISTÓW – nowe obowiązki pracodawców

OCHRONA SYGNALISTÓW – nowe obowiązki pracodawców

Na szkoleniu będą przedstawiane regulacje wynikające z dyrektywy o sygnalistach, jakie Polska musi wdrożyć. Nasz ekspert wyjaśni pojęcia, przedstawi jakie obowiązki w zakresie rejestrowania zgłoszeń od sygnalistów będzie musiał wykonać…

23.09.2024
Online
Delegowanie pracowników do pracy za granicę zgodnie z dyrektywą 2018/957/UE

Delegowanie pracowników do pracy za granicę zgodnie z dyrektywą 2018/957/UE

SZKOLENIE ON-LINE 30 lipca 2020 r. we wszystkich państwach UE zostały wprowadzone krajowe przepisy wdrażające dyrektywę 2018/957/UE. Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z zagadnieniami związanymi z delegowaniem pracowników do wykonywania…

27.09.2024
Online
05.12.2024
Online
31.01.2025
Online
Wypadki przy pracy

Wypadki przy pracy

Wypadek przy pracy wpływa na sytuację prawną całej firmy. Gdy pracownik doznaje uszczerbku na zdrowiu lub życiu podczas wykonywania obowiązków służbowych, pracodawca musi zadbać o przestrzeganie procedur mających na celu…

07.10.2024
Online
25.11.2024
Online
20.12.2024
Katowice
Teczka idealnego HR-OWCA! Jak dobrze prowadzić akta osobowe i dokumentację pracowniczą uwzględniając najnowsze przepisy prawa pracy

Teczka idealnego HR-OWCA! Jak dobrze prowadzić akta osobowe i dokumentację pracowniczą uwzględniając najnowsze przepisy prawa pracy

Celem szkolenia jest zdobycie wiedzy niezbędnej do prawidłowego prowadzenia akt osobowych i dokumentacji pracowniczej uwzględniającej najnowsze przepisy prawa pracy. Podczas szkolenia zostaną omówione proponowane zmiany w prawie pracy m.in. dotyczące…

12.11.2024
Katowice (Mikołów)
Szkolenie dla Społecznych Inspektorów Pracy

Szkolenie dla Społecznych Inspektorów Pracy

Społeczna Inspekcja Pracy jest „służbą społeczną” pełniona przez pracowników mająca na celu zapewnienie przez pracodawców bezpiecznych i higienicznych warunków pracy oraz ochronę uprawnień pracowniczych określonych w przepisach prawa pracy. Ta…

18.11.2024
Online
ROZSTANIE Z PRACOWNIKIEM, offboarding, exit interview – aspekty prawne, organizacyjne i psychologiczne

ROZSTANIE Z PRACOWNIKIEM, offboarding, exit interview – aspekty prawne, organizacyjne i psychologiczne

Zwolnienie pracownika to najtrudniejsze doświadczenie kadry kierowniczej i specjalistów HR. W ostatnich latach większość pracodawców dokłada starań, aby zakończenie współpracy przebiegło w sposób jak najmniej dotkliwy dla pracowników, jednak odczuwa…

13.12.2024
Online
02.06.2025
Online
OPTYMALNE FORMY ZATRUDNIANIA (1 dzień)

OPTYMALNE FORMY ZATRUDNIANIA (1 dzień)

• Analiza dostępnych form zatrudniania • Dostarczenie uczestnikom wiedzy i umiejętności w zakresie dobierania form i sposobów zatrudnienia, w celu poprawy efektywności pracy lub /i dostosowania zatrudnienia do specyficznych potrzeb…

PRAWO PRACY A ZWIĄZKI ZAWODOWE (1 dzień)

PRAWO PRACY A ZWIĄZKI ZAWODOWE (1 dzień)

Szkolenie jest skierowane zarówno do pracodawców jak i przedstawicieli organizacji związkowych. Ma na celu zapoznanie uczestników z przepisami regulującymi uprawnienia związków zawodowych oraz wiążące się z tym obowiązki pracodawców. W…

PRAWO PRACY W MAŁEJ FIRMIE (1 dzień)

PRAWO PRACY W MAŁEJ FIRMIE (1 dzień)