Sprzedaż, zakupy

Warsztaty dla najbardziej wymagających

Wszystkie projekty prowadzone są w formie interaktywnych zajęć praktycznych z licznymi ćwiczeniami oraz analizą przykładów. Zajęcia zawsze odbywają się w kameralnych grupach, co gwarantuje aktywne uczestnictwo i indywidualne podejście do uczestników.

TWOJA PRACA, TWOJA PASJA

W przypadku szkolenia dedykowanego Państwa Firmie szczegółowy program przedstawimy na podstawie określonych przez Państwa założeń.
Czas szkolenia możemy skrócić lub wydłużyć, podzielić na moduły w zależności od potrzeb i możliwości czasowych Państwa Firmy.

lipiec 2017
NEGOCJACJE MERCHANDISINGOWE Z DETALISTĄ – wdrażanie merchandisingu poprzez efektywną komunikację
Po szkoleniu Uczestnicy będą potrafili przygotować się i skutecznie poprowadzić rozmowę handlową z Detalistą na temat zmian merchandisingowych, używając merytorycznych argumentów i języka korzyści. Poprzez scenki sytuacyjne i ćwiczenia wzmocnią umiejętności negocjacyjne z Detalistami, którzy stawiają wygórowane warunki współpracy i mają niestandardowe oczekiwania.
Szkolenie warsztatowe oparte na realnych doświadczeniach w pracy, gdzie formę wykładową sprowadzono do niezbędnego minimum, zastępując ją praktycznymi ćwiczeniami, pracą z planogramami sklepów, reportażem video, studiami przypadków oraz scenkami sytuacyjnymi, w których Uczestnicy mogą trenować realne sytuacje w kontakcie z detalistą i/lub osobami podejmującymi decyzje dotyczące zagospodarowania przestrzeni w sklepie.
Uczestnicy podczas szkolenia przechodzą praktyczny trening posługiwania się i wykorzystania specjalistycznych markerów służących do profesjonalnego wypisywania informacji cenowych na tzw. plakatach pustakach, etykietach cenowych i innych materiałach POS.
RÓŻNICE KULTUROWE W BIZNESIE. Jak radzić sobie z wielokulturowością w pracy zawodowej?

2 listopada 1972 roku Ludwig van Beethoven wyjechał z rodzinnego Bonn do Wiednia. Do celu dotarł 10 listopada tego samego roku. Ten odcinek dzisiaj można pokonać w kilka godzin i po załatwieniu sprawy wrócić w tym samym dniu do domu. Świat zmalał, biznes dzisiaj nie jest narodowy, ale międzynarodowy, globalny. Znajomość różnych kultur i sposobu, w jaki te kultury realizują zadania biznesowe jest podstawą osiągania sukcesu w tej dziedzinie.

Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z tematyką związaną z wieloma aspektami różnic kulturowych ważnych w realizowaniu zadań biznesowych.

Umiejętność zarządzania wielokulturowością pozwala na skuteczne, ale przede wszystkim bezproblemowe rozwiązywanie problemów wynikających z różnic pomiędzy krajami, firmami, zespołami międzynarodowymi. Warsztat pozwoli uczestnikom nabyć umiejętności z zakresu dochodzenia do kompromisu w środowisku międzynarodowym, poznania odmiennych stylów negocjowania, oraz umiejętnego zachowywania się w kontaktach międzynarodowych.

sierpień 2017
SKUTECZNA OBSŁUGA TRUDNEGO KLIENTA W PROCESIE REKLAMACJI kluczem do budowania długotrwałych relacji z wymagającym klientem
Zapraszamy Państwa do udziału w warsztatach szkoleniowych skierowanych do pracowników działów reklamacji i serwisów, działów obsługi klienta oraz działów handlowych, którzy pragną osiągnąć szczyty profesjonalizmu w pracy zawodowej.
Głównym celem warsztatów jest nabycie umiejętności negocjowania i asertywnego zachowania, wywierania wpływu na klientów w procesie reklamacji oraz rozwiązywania spraw spornych zgodnie z polityką firmy i ku zadowoleniu klientów.
wrzesień 2017
NOWOŚĆ
NEGOCJACJE HANDLOWE tylko dla sprzedawców i przedstawicieli handlowych

Po szkoleniu uczestnicy powinni cechować się umiejętnościami radzenia sobie z zastrzeżeniami Klientów dotyczących bardzo różnych wskaźników prezentowanej oferty.
Dowiedzą się w jaki sposób zwiększać efektywność swoich działań w zakresie sprzedaży szczególnie podczas końcowego etapu procesu sprzedaży, czyli zamykania sprzedaży i negocjacji handlowych.

Poprzez praktyczny trening zdobędą umiejętność stosowania modelu obalania obiekcji, kierowania procesem sprzedaży tak, aby sprzedać to co się zaplanowało.

Zapoznają się z teorią i praktyką negocjacyjną – jak osiągnąć założone cele.

październik 2017
NOWOŚĆ
REKLAMACJE – ASPEKT PRAWNY – warsztaty z rozwiązywania kazusów

Prowadzenie działalności gospodarczej polegającej na dokonywaniu sprzedaży towarów lub świadczenia usług nieuchronnie wiąże się z tematem reklamacji ze strony Klientów. Stale rozwijające i zmieniające się prawo prokonsumenckie wymusza na podmiotach stojących po teoretycznie mocniejszej stronie – sprzedawcy, dostosowywanie się do nowych rozwiązań.
Celem szkolenia jest poszerzenie wiedzy przedsiębiorców lub osób zajmujących się reklamacjami w zakresie praw i obowiązków związanych z wadliwością sprzedanego towaru. Osoba uczestnicząca w szkoleniu otrzyma wiedzę wynikającą z języka prawnego i prawniczego, uzupełnioną o dotychczasową linię orzeczniczą oraz praktykę państwowych instytucji.
Niepodważalną i niezbywalną korzyścią dla uczestnika szkolenia jest zdobyta wiedza, którą można wykorzystać zarówno w pracy zawodowej, jak i w życiu prywatnym. Wymierną korzyścią dla przedsiębiorcy, który uczestniczy w szkoleniu lub którego pracownicy są uczestnikami szkolenia jest zmniejszenie ryzyka wystąpienia negatywnych skutków kontroli ze strony wyspecjalizowanych instytucji i urzędów państwowych. Działanie zgodnie z prawem i w sposób dozwolony przez prawo buduje również prestiż firmy oraz zdobywa zaufanie Klientów.
listopad 2017
METODY OCENY I WYBORU DOSTAWCÓW
Głównym celem szkolenia jest przedstawienie istotnych zagadnień dotyczących metod oceny i zarządzania portfelem dostawców, przy czym dostawca rozumiany jest tu szeroko, czyli zarówno jako podmiot dostarczający dobra o różnym stopniu przetworzenia, ale także jako podmiot dostarczający usługi logistyczne.
Zostaną przedstawione techniki stosowane do przeprowadzenia spisu z natury, wraz z wskazaniem najczęściej popełnianych błędów przy prowadzeniu inwentaryzacji, wraz ze wskazówkami jak ich unikać. Praktyczne ćwiczenia pomogą znacząco zwiększyć efektywność i skuteczność prowadzonych inwentaryzacji.
grudzień 2017
NOWOŚĆ
ZARZĄDZANIE SPRZEDAŻĄ – projekt szkoleniowo-doradczy

Szkolenie przeznaczone dla osób zarządzających zespołami sprzedaży, zainteresowanych realizacją strategicznych celów, zmianą efektywności w dotychczasowym sposobie funkcjonowania zespołów handlowych.

Szkolenie jest dedykowane zarówno dyrektorom sprzedaży ogólnopolskiej jak i regionalnym dyrektorom lub kierownikom sprzedaży i koncentruje się na doskonaleniu umiejętności w zakresie budowania zespołu handlowego, oddziaływania na jego motywację za pomocą odpowiednio zaprojektowanego systemu motywacyjnego, właściwego planowania budżetu i podziału sprzedaży, wykorzystaniu narzędzi CRM w monitorowaniu wyników oraz rozwoju kompetencji zespołu sprzedaży.
Szkolenia na zamówienie (Sprzedaż, zakupy)
 • REKLAMACJE – ASPEKT PRAWNY – warsztaty z rozwiązywania kazusów

  ZOBACZ SZCZEGÓŁY
 • OPTYMALIZACJA KOSZTÓW W PRZEDSIĘBIORSTWIE – ustalanie, analiza i wykorzystanie Rachunku Kosztów Działań (analiza ABC)

  ZOBACZ SZCZEGÓŁY
 • ZARZĄDZANIE ZAOPATRZENIEM W PRZEDSIĘBIORSTWIE

  ZOBACZ SZCZEGÓŁY
 • BUDOWANIE UMIEJĘTNOŚCI MENEDŻERSKICH dla ZARZĄDZAJĄCYCH SPRZEDAŻĄ

  ZOBACZ SZCZEGÓŁY
 • NEGOCJACJE HANDLOWE tylko dla sprzedawców i przedstawicieli handlowych

  ZOBACZ SZCZEGÓŁY
 • SKUTECZNA ROZMOWA TELEFONICZNA z Kontrahentem

  ZOBACZ SZCZEGÓŁY
 • EFEKTYWNE WYKORZYSTANIE MERCHANDISINGU w sprzedaży

  ZOBACZ SZCZEGÓŁY
 • NEGOCJACJE Z PARTNERAMI Z AZJI, ze szczególnym uwzględnieniem Chin

  ZOBACZ SZCZEGÓŁY
 • NEGOCJACJE ZAKUPOWE, kluczowe kompetencje do nowoczesnego i skutecznego negocjowania – projekt szkoleniowo-doradczy

  ZOBACZ SZCZEGÓŁY
 • PARTYCYPACYJNY MENEDŻER ZARZĄDZAJĄCY ZESPOŁEM HANDLOWCÓW w branży FMCG

  ZOBACZ SZCZEGÓŁY
 • NEGOCJACJE MERCHANDISINGOWE Z DETALISTĄ – wdrażanie merchandisingu poprzez efektywną komunikację

  ZOBACZ SZCZEGÓŁY
 • ZDOBYWANIE RYNKÓW ZAGRANICZNYCH w warunkach globalizacji

  ZOBACZ SZCZEGÓŁY
 • METODY OCENY I WYBORU DOSTAWCÓW

  ZOBACZ SZCZEGÓŁY
 • EXCEL W DZIALE SPRZEDAŻY – praktyczne warsztaty dla handlowców

  ZOBACZ SZCZEGÓŁY
 • RÓŻNICE KULTUROWE W BIZNESIE. Jak radzić sobie z wielokulturowością w pracy zawodowej?

  ZOBACZ SZCZEGÓŁY
 • POSTĘPOWANIE Z REKLAMACJAMI W ORGANIZACJACH według normy ISO 10002:2004

  ZOBACZ SZCZEGÓŁY
 • REKLAMACJE W PRAKTYCE. Jak rozmawiać z klientem zgłaszającym reklamacje i skargi?

  ZOBACZ SZCZEGÓŁY
 • SKUTECZNA OBSŁUGA TRUDNEGO KLIENTA W PROCESIE REKLAMACJI kluczem do budowania długotrwałych relacji z wymagającym klientem

  ZOBACZ SZCZEGÓŁY
 • AKADEMIA MIĘDZYNARODOWEGO NEGOCJATORA BIZNESOWEGO

  ZOBACZ SZCZEGÓŁY
 • ZARZĄDZANIE ZAPASAMI. Metody i narzędzia optymalizacji poziomu zapasów

  ZOBACZ SZCZEGÓŁY
 • AUTHENTIC SALES – styl sprzedaży dopasowany do Ciebie. Wyjątkowe warsztaty prowadzone przez 2 trenerów biznesu metodą coachingu prowokatywnego

  ZOBACZ SZCZEGÓŁY
 • NEGOCJACJE W BIZNESIE Z KRAJAMI NIEMIECKIEGO OBSZARU JĘZYKOWEGO (Niemcy, Szwajcaria, Lichtenstein, Austria)

  ZOBACZ SZCZEGÓŁY
 • EFEKTYWNY KUPIEC – unikalne 2-dniowe szkolenie

  ZOBACZ SZCZEGÓŁY
 • ASERTYWNOŚĆ W OBSŁUDZE KLIENTA – warsztat

  ZOBACZ SZCZEGÓŁY
 • NEGOCJACJE MIĘDZYKULTUROWE – 2-dniowe warsztaty

  ZOBACZ SZCZEGÓŁY
 • AKADEMIA EFEKTYWNEGO HANDLOWCA – szkolenie dla działu handlowego

  ZOBACZ SZCZEGÓŁY
 • EFEKTYWNA OCENA DOSTAWCÓW – METODY I NARZĘDZIA

  ZOBACZ SZCZEGÓŁY
 • Jak budować i wykorzystywać społeczności internetowe w nowoczesnych działaniach e-marketingowych?

  ZOBACZ SZCZEGÓŁY
 • TECHNIKI WPŁYWU W NEGOCJACJACH – wpływamy czy manipulujemy?

  ZOBACZ SZCZEGÓŁY
 • TRENING NEGOCJACJI HANDLOWYCH

  ZOBACZ SZCZEGÓŁY
 • PRAKTYCZNE METODY OPTYMALIZACJI ZAPASÓW z zastosowaniem MS Excel

  ZOBACZ SZCZEGÓŁY
 • METODY REDUKCJI KOSZTÓW ZAKUPÓW

  ZOBACZ SZCZEGÓŁY
 • SUKCES SPRZEDAŻY z wykorzystaniem NLP
  Rekomendowane dla osób z co najmniej kilkuletnim doświadczeniem

  ZOBACZ SZCZEGÓŁY
 • NOWE PRAWO KONSUMENCKIE – REKLAMACJE PRAWNE Odpowiedzialność za niezgodność towaru z umową, rękojmia, gwarancja. Nowe obowiązki przedsiębiorców.

  ZOBACZ SZCZEGÓŁY
 • AKADEMIA PERSWAZJI W PRAKTYCE. Mechanizmy skutecznej perswazji w biznesie.

  ZOBACZ SZCZEGÓŁY
 • REKLAMACJE W PRAKTYCE
  Jak prowadzić trudne rozmowy z klientami?
  Prawne aspekty reklamacji dla sprzedawców, dostawców i producentów

  ZOBACZ SZCZEGÓŁY
 • REKLAMACJA. Jak prowadzić trudne rozmowy z Klientami?

  ZOBACZ SZCZEGÓŁY
 • DOSKONAŁA OBSŁUGA KLIENTA

  ZOBACZ SZCZEGÓŁY
 • AKTYWNA SPRZEDAŻ. ZWIĘKSZANIE PRZEWAGI KONKURENCYJNEJ FIRMY NA RYNKU.

  ZOBACZ SZCZEGÓŁY
 • KONTRAKTY EKSPORTOWE I IMPORTOWE WG STANDARDÓW EUROPEJSKICH (umowa międzynarodowej sprzedaży towarów)

  ZOBACZ SZCZEGÓŁY
 • CONFLICT MANAGEMENT AND NEGOTIATION

  ZOBACZ SZCZEGÓŁY
 • JAK ZAWIERAĆ UMOWY AGENCYJNE I DYSTRYBUCYJNE W OBROCIE MIĘDZYNARODOWYM?

  ZOBACZ SZCZEGÓŁY
 • SPRZEDAŻ W WARUNKACH KRYZYSU. Jak skutecznie utrzymywać i rozwijać kontakty z klientem.

  ZOBACZ SZCZEGÓŁY
 • OBRONA CENY – rozmowy handlowe w kryzysie.
  Praktyczny trening umiejętności połączony z filmowaniem scenek. Korporacyjne szkolenie dostępne tylko na zlecenie.

  ZOBACZ SZCZEGÓŁY
 • ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE CALL CENTRE

  ZOBACZ SZCZEGÓŁY
 • SKUTECZNY TELEMARKETING – SIŁA SPRZEDAŻY BEZPOŚREDNIEJ. Jak radzić sobie z zimnymi rozmowami (cold calling), obiekcjami i zastrzeżeniami Klienta?

  ZOBACZ SZCZEGÓŁY
 • WINDYKACJA – aspekty prawne i miękkie. Jak odzyskać należności i nie stracić klienta?

  ZOBACZ SZCZEGÓŁY
 • INTELIGENCJA EMOCJONALNA W SKUTECZNYM PROWADZENIU NEGOCJACJI

  ZOBACZ SZCZEGÓŁY
 • NEGOCJACJE ZAKUPOWE – 80% to zajęcia warsztatowe

  ZOBACZ SZCZEGÓŁY
 • JĘZYK PERSWAZJI DLA HANDLOWCÓW. Erystyka w negocjacjach i sprzedaży z elementami retoryki i społecznej psychologii perswazji (2 dni)

  ZOBACZ SZCZEGÓŁY
 • TECHNIKI PROFESJONALNEJ SPRZEDAŻY BEZPOŚREDNIEJ, praktyczny trening dla zaawansowanych

  ZOBACZ SZCZEGÓŁY
 • NEGOCJACJE Z ZAGRANICZNYMI KONTRAHENTAMI, DOSTAWCAMI I KOOPERANTAMI. Zasady i techniki negocjacji wielokulturowych.

  ZOBACZ SZCZEGÓŁY
 • TECHNIKI SPRZEDAŻY

  ZOBACZ SZCZEGÓŁY
 • ZAKUPY I ZAOPATRZENIE W ŚRODOWISKU MIĘDZYNARODOWYM – GLOBAL PROCUREMENT ORIENTED TRAINING

  ZOBACZ SZCZEGÓŁY
 • ORGANIZACJA WSPÓŁPRACY Z DOSTAWCĄ. ZARZĄDZANIE DOSTAWCĄ.”VENDOR MANAGEMENT”

  ZOBACZ SZCZEGÓŁY
 • BUSINESS NEGOTIATION (two-day workshop, 16 teaching hours)

  ZOBACZ SZCZEGÓŁY
 • NEGOCJACJE DOSKONAŁE. TRENING PRZED KAMERĄ

  ZOBACZ SZCZEGÓŁY
 • UKIERUNKOWANIE NA USŁUGI DOSKONAŁE
  ZARZĄDZANIE – zadowolony Klient

  ZOBACZ SZCZEGÓŁY
 • WARSZTATY TRENINGU I ROZWOJU UMIEJĘTNOŚCI NEGOCJACYJNYCH. Interaktywne szkolenie z ćwiczeniami case study i role play z obszaru negocjacji, projektowanie warsztatu negocjatora.

  ZOBACZ SZCZEGÓŁY
 • OPTYMALIZACJA WSPÓŁPRACY Z DOSTAWCAMI (2 dni)

  ZOBACZ SZCZEGÓŁY
 • OBSŁUGA KLIENTA I SPRZEDAŻ Z ELEMENTAMI MERCHANDISINGU (1 dzień) !!!NOWOŚĆ!!!

  ZOBACZ SZCZEGÓŁY
 • OBSŁUGA KLIENTA I SPRZEDAŻ W SKLEPIE FMCG

  ZOBACZ SZCZEGÓŁY
 • OD DOBREJ OBSŁUGI KLIENTA DO PROGRAMÓW LOJALNOŚCIOWYCH (1 dzień) !!! NOWOŚĆ !!!

  ZOBACZ SZCZEGÓŁY
 • TRENING SPRZEDAŻOWY (2 dni) 80% to zajęcia warsztatowe !!! Zdynamizuj swoją skuteczność wobec wymagających klientów!!!

  ZOBACZ SZCZEGÓŁY
 • DOSKONALENIE OBSŁUGI KLIENTA – warsztaty dla zaawansowanych

  ZOBACZ SZCZEGÓŁY
 • NEGOCJACJE Z DOSTAWCAMI, ODBIORCAMI I KOOPERANTAMI – pełne pasji warsztaty polecane działom zakupów

  ZOBACZ SZCZEGÓŁY
 • TRUDNY KLIENT. TRUDNE SYTUACJE (2dni)

  ZOBACZ SZCZEGÓŁY
 • TECHNIKI PREZENTACJI (2 dni) !!!NOWOŚĆ!!!

  ZOBACZ SZCZEGÓŁY
 • SPECYFICZNE TECHNIKI ZWIĘKSZANIA SKUTECZNOŚCI HANDLOWCA. SIŁA ODDZIAŁYWANIA (2 dni) – poziom zaawansowany

  ZOBACZ SZCZEGÓŁY
 • SOCJOTECHNIKI W OBRĘBIE SPRZEDAŻY

  ZOBACZ SZCZEGÓŁY
 • PROFESJONALNA PREZENTACJA KLUCZEM DO SUKCESU (2 dni)!!!NOWOŚĆ!!!

  ZOBACZ SZCZEGÓŁY
 • METODY REDUKCJI KOSZTÓW ZAKUPU. KONSTRUKCJA EFEKTYWNEJ LOGISTYKI W PRZEDSIĘBIORSTWIE

  ZOBACZ SZCZEGÓŁY
 • KIEROWANIE ZESPOŁAMI SPRZEDAŻOWYMI – trening dla menedżerów

  ZOBACZ SZCZEGÓŁY
 • JĘZYK PERSWAZJI W NEGOCJACJACH

  ZOBACZ SZCZEGÓŁY
 • SKUTECZNA SPRZEDAŻ PRODUKTÓW I USŁUG BANKOWYCH !!! NOWOŚĆ !!!

  ZOBACZ SZCZEGÓŁY
 • EFEKTYWNA SPRZEDAŻ

  ZOBACZ SZCZEGÓŁY
 • SZTUKA KOMUNIKOWANIA I BUDOWANIE RELACJI Z KLIENTAMI. Zasady negocjacji handlowych

  ZOBACZ SZCZEGÓŁY
 • OBSŁUGA KLIENTA – ZARZĄDZANIE LOGISTYCZNE FIRMĄ z wykorzystaniem gry symulacyjnej: konstrukcja obsługi klienta w przedsiębiorstwie

  ZOBACZ SZCZEGÓŁY
 • UMOWY W HANDLU MIĘDZYNARODOWYM

  ZOBACZ SZCZEGÓŁY