Sprzedaż, zakupy

Warsztaty dla najbardziej wymagających

Wszystkie projekty prowadzone są w formie interaktywnych zajęć praktycznych z licznymi ćwiczeniami oraz analizą przykładów. Zajęcia zawsze odbywają się w kameralnych grupach, co gwarantuje aktywne uczestnictwo i indywidualne podejście do uczestników.

TWOJA PRACA, TWOJA PASJA

W przypadku szkolenia dedykowanego Państwa Firmie szczegółowy program przedstawimy na podstawie określonych przez Państwa założeń.
Czas szkolenia możemy skrócić lub wydłużyć, podzielić na moduły w zależności od potrzeb i możliwości czasowych Państwa Firmy.

wrzesień2023
NOWOŚĆ
RÓŻNICE KULTUROWE w biznesie. Jak radzić sobie z wielokulturowością w pracy zawodowej?

2 listopada 1972 roku Ludwig van Beethoven wyjechał z rodzinnego Bonn do Wiednia. Do celu dotarł 10 listopada tego samego roku. Ten odcinek dzisiaj można pokonać w kilka godzin i po załatwieniu sprawy wrócić w tym samym dniu do domu. Świat zmalał, biznes dzisiaj nie jest narodowy, ale międzynarodowy, globalny. Znajomość różnych kultur i sposobu, w jaki te kultury realizują zadania biznesowe jest podstawą osiągania sukcesu w tej dziedzinie.

Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z tematyką związaną z wieloma aspektami różnic kulturowych ważnych w realizowaniu zadań biznesowych.

Umiejętność zarządzania wielokulturowością pozwala na skuteczne, ale przede wszystkim bezproblemowe rozwiązywanie problemów wynikających z różnic pomiędzy krajami, firmami, zespołami międzynarodowymi. Warsztat pozwoli uczestnikom nabyć umiejętności z zakresu dochodzenia do kompromisu w środowisku międzynarodowym, poznania odmiennych stylów negocjowania, oraz umiejętnego zachowywania się w kontaktach międzynarodowych.

październik2023
NOWOŚĆ
CONTROLLING FINANSOWY DLA SPRZEDAWCÓW – Analiza rozumienia zysku

Analiza rozumienia zysku to kompendium wiedzy dot. narzędzi i wskaźników w sprzedaży – co i jak liczyć w sprzedaży, jak tworzyć plany obrotowe, jak obliczać zwrot z inwestycji.

Szkolenie dostarczy uczestnikom konkretnych narzędzi i technik, które będą mogli natychmiast wykorzystać w praktyce, aby poprawić efektywność swojej pracy i osiągnąć lepsze wyniki ekonomiczne. Uczestnicy będą mieli możliwość zobaczenia perspektywy klienta i zrozumienia, jak skomplikowane wskaźniki finansowe mogą wpływać na decyzje zakupowe, co pozwoli na lepsze dostosowanie strategii sprzedażowej.

Celem szkolenia jest wyposażenie uczestników w zaawansowaną wiedzę i umiejętności z zakresu analizy finansowej, umożliwiających skuteczną komunikację, tworzenie atrakcyjnych ofert i osiąganie lepszych wyników ekonomicznych poprzez lepsze dopasowanie strategii sprzedażowej do odbiorców.

POCHODZENIE TOWARU – warsztaty z zakresu ustalania pochodzenia towaru w świetle wymiany międzynarodowej

Warsztaty skierowane są do osób, które zajmują się międzynarodowym obrotem towarowym, dokonywaniem importów i eksportów towarów. Pochodzenie towaru to jeden z głównych elementów kalkulacyjnych zgłoszenia celnego. Znajomość uregulowań Unijnego Kodeksu Celnego w zakresie preferencyjnego i niepreferencyjnego pochodzenia towarów jest niezbędna dla potrzeb prawidłowego określenia pochodzenia towarów.  Ma to bezpośrednie przełożenie na wysokość stawki celnej za konkretny towar, a co się z tym wiąże  kosztów odprawy celnej. Uczestnicy zapoznają się z przepisami, poznają teorię, ale przede wszystkim zdobędą wiedzę, jak w praktyce należy je stosować.

Podczas szkolenia odbędą się wysoko oceniane warsztaty z zakresu ustalania pochodzenia towaru w świetle wymiany międzynarodowej wyjaśniające na różnych przykładach najlepsze rozwiązania.

 1. Część warsztatowa – „przeprowadzenie kalkulacji krok po kroku”, zajęcia praktyczne na podstawie dokumentów.
 2. Część warsztatowa – przeprowadzenie kalkulacji na podstawie dokumentów firmowych.

Na szkoleniu dowiesz się m.in.:

 • Jakie znaczenie i odpowiedzialność ma potwierdzanie pochodzenia towarów w świetle wymiany międzynarodowej?
 • Jak prawidłowo przeprowadzać kalkulację pochodzenia towarów przeznaczonych na rynek UE i do krajów trzecich oraz jakie dokumenty mają zastosowanie w takich przypadkach?
 • Jak ustalać pochodzenie towarów w celu uzyskania korzyści dla naszych kontrahentów?
 • Jak prawidłowo wykorzystywać regulacje celne w zakresie pochodzenia towarów, aby zyskać przewagę konkurencyjną przedsiębiorstwa?

Celem warsztatów jest szczegółowe omówienie aktualnie obowiązujących przepisów prawa, związanych z prawidłowym ustalaniem pochodzenia towarów i dokumentowaniem pochodzenia towarów, w odniesieniu do przykładów, a także wyjaśnienie praktycznych wątpliwości uczestników podczas szkolenia z korzyścią dla przedsiębiorstwa.
Podczas warsztatów uczestnicy nabędą  praktyczne umiejętności w  przygotowaniu niezbędnej dokumentacji, jakim jest wniosek o Wiążącą Informację o pochodzeniu oraz o pozwolenie upoważnionego eksportera.
Pracownik każdego szczebla organizacji zdobędzie trudno dostępną wiedzę od podstaw, usystematyzuje i  pogłębi już posiadaną, a także uzyska nowe i praktyczne umiejętności w posługiwaniu się określonym pochodzeniem towaru w interesie firmy.

POCHODZENIE TOWARU – warsztaty z zakresu ustalania pochodzenia towaru w świetle wymiany międzynarodowej

Warsztaty skierowane są do osób, które zajmują się międzynarodowym obrotem towarowym, dokonywaniem importów i eksportów towarów. Pochodzenie towaru to jeden z głównych elementów kalkulacyjnych zgłoszenia celnego. Znajomość uregulowań Unijnego Kodeksu Celnego w zakresie preferencyjnego i niepreferencyjnego pochodzenia towarów jest niezbędna dla potrzeb prawidłowego określenia pochodzenia towarów.  Ma to bezpośrednie przełożenie na wysokość stawki celnej za konkretny towar, a co się z tym wiąże  kosztów odprawy celnej. Uczestnicy zapoznają się z przepisami, poznają teorię, ale przede wszystkim zdobędą wiedzę, jak w praktyce należy je stosować.

Podczas szkolenia odbędą się wysoko oceniane warsztaty z zakresu ustalania pochodzenia towaru w świetle wymiany międzynarodowej wyjaśniające na różnych przykładach najlepsze rozwiązania.

 1. Część warsztatowa – „przeprowadzenie kalkulacji krok po kroku”, zajęcia praktyczne na podstawie dokumentów.
 2. Część warsztatowa – przeprowadzenie kalkulacji na podstawie dokumentów firmowych.

Na szkoleniu dowiesz się m.in.:

 • Jakie znaczenie i odpowiedzialność ma potwierdzanie pochodzenia towarów w świetle wymiany międzynarodowej?
 • Jak prawidłowo przeprowadzać kalkulację pochodzenia towarów przeznaczonych na rynek UE i do krajów trzecich oraz jakie dokumenty mają zastosowanie w takich przypadkach?
 • Jak ustalać pochodzenie towarów w celu uzyskania korzyści dla naszych kontrahentów?
 • Jak prawidłowo wykorzystywać regulacje celne w zakresie pochodzenia towarów, aby zyskać przewagę konkurencyjną przedsiębiorstwa?

Celem warsztatów jest szczegółowe omówienie aktualnie obowiązujących przepisów prawa, związanych z prawidłowym ustalaniem pochodzenia towarów i dokumentowaniem pochodzenia towarów, w odniesieniu do przykładów, a także wyjaśnienie praktycznych wątpliwości uczestników podczas szkolenia z korzyścią dla przedsiębiorstwa.
Podczas warsztatów uczestnicy nabędą  praktyczne umiejętności w  przygotowaniu niezbędnej dokumentacji, jakim jest wniosek o Wiążącą Informację o pochodzeniu oraz o pozwolenie upoważnionego eksportera.
Pracownik każdego szczebla organizacji zdobędzie trudno dostępną wiedzę od podstaw, usystematyzuje i  pogłębi już posiadaną, a także uzyska nowe i praktyczne umiejętności w posługiwaniu się określonym pochodzeniem towaru w interesie firmy.

Efektywny kupiec – unikalne 2-dniowe warsztaty

EFEKTYWNE ZAKUPY TO PODSTAWA SUKCESU TWOJEJ FIRMY!

Zdarzyło Ci się zrobić niepotrzebne zakupy do Twojego przedsiębiorstwa?
Zakupiony towar nie został wykorzystany efektywnie i w całości?
Odnosisz wrażenie, że przepłacasz za towar nabywany u producenta?
Interesuje Cię skuteczna i praktyczna strategia zakupowa?

Zacznij robić zakupy do firmy w taki sposób, by przyniosło to zysk!

Dowiedz się, dlaczego organizacja zakupów w Twojej firmie nie była dobra.
Przekonaj się, jak skutecznie ustalać priorytet zakupowy dla Twojego przedsiębiorstwa.
Wybieraj tylko najlepsze oferty dostawców i producentów.

Dzięki nam możesz nauczyć się różnych metod kalkulacji zakupów.
Sprawdź w jaki sposób możesz weryfikować swoich dostawców.
Po ukończeniu tego szkolenia wyeliminujesz zbędne koszty, które dotąd Twoja firma ponosiła w procesie zakupowym.
Poznasz metody jak krok po kroku przygotować najefektywniejsze dla Twojego przedsiębiorstwa strategie zakupowe.

Jesteśmy PRESTIGE Europejskie Centrum Kształcenia z Mikołowa i posiadamy wiedzę, dzięki której Twoja firma zacznie realnie zarabiać na zakupach lub pomnoży dotychczasowe zyski. Oddajemy w Twoje ręce wyjątkowe szkolenie „Efektywny kupiec”. Przez dwa dni pieczołowicie przygotowanych, merytorycznych warsztatów nauczysz się technik niezbędnych przy wykonywaniu zawodu menedżera, logistyka i zaopatrzeniowca. Do rąk własnych otrzymasz skuteczne narzędzia, takie wzoru korzystnych umów z dostawcami, przykładowy arkusz kalkulacji kosztów zakupów i wiele, wiele innych.

Po ukończeniu kursu wyśmienicie wyłapiesz wszystkie zbędne koszta, które powstają w trakcie tworzenia łańcucha dostaw. Będziesz także w stanie znaleźć wyjście, w sytuacji gdy dostawca będzie miał monopol na dany towar. Szkolenie „Efektywny kupiec” to inwestycja, która się opłaca i która przyniesie Twemu przedsiębiorstwu liczne korzyści dzięki optymalizacji procesów zakupowych.

Obecnie w Polsce wiele przedsiębiorstw boryka się z problemami wynikającymi ze wzrostu kosztów
wytwarzania oraz nasilającej się konkurencji krajowej i zagranicznej. Dodatkowo przedsiębiorstwa coraz częściej spotykają się z barierą popytu u swoich klientów. Dlatego z coraz większą uwagą zaczynają się one analizować te obszary, w których znacząco mogłyby obniżyć koszty.
Doświadczenie uczy, iż duża część kosztów leży po stronie organizacji zakupów oraz jest wytworzona poprzez decyzje w obszarach okołozakupowych – zapasach, transporcie i magazynowaniu. Stąd też skuteczne i efektywne zarządzanie zakupami jest kluczem do stałego a jednocześnie relatywnie małoinwazyjnego zredukowania
kosztów funkcjonowania firmy.

grudzień2023
Efektywny kupiec – unikalne 2-dniowe warsztaty

EFEKTYWNE ZAKUPY TO PODSTAWA SUKCESU TWOJEJ FIRMY!

Zdarzyło Ci się zrobić niepotrzebne zakupy do Twojego przedsiębiorstwa?
Zakupiony towar nie został wykorzystany efektywnie i w całości?
Odnosisz wrażenie, że przepłacasz za towar nabywany u producenta?
Interesuje Cię skuteczna i praktyczna strategia zakupowa?

Zacznij robić zakupy do firmy w taki sposób, by przyniosło to zysk!

Dowiedz się, dlaczego organizacja zakupów w Twojej firmie nie była dobra.
Przekonaj się, jak skutecznie ustalać priorytet zakupowy dla Twojego przedsiębiorstwa.
Wybieraj tylko najlepsze oferty dostawców i producentów.

Dzięki nam możesz nauczyć się różnych metod kalkulacji zakupów.
Sprawdź w jaki sposób możesz weryfikować swoich dostawców.
Po ukończeniu tego szkolenia wyeliminujesz zbędne koszty, które dotąd Twoja firma ponosiła w procesie zakupowym.
Poznasz metody jak krok po kroku przygotować najefektywniejsze dla Twojego przedsiębiorstwa strategie zakupowe.

Jesteśmy PRESTIGE Europejskie Centrum Kształcenia z Mikołowa i posiadamy wiedzę, dzięki której Twoja firma zacznie realnie zarabiać na zakupach lub pomnoży dotychczasowe zyski. Oddajemy w Twoje ręce wyjątkowe szkolenie „Efektywny kupiec”. Przez dwa dni pieczołowicie przygotowanych, merytorycznych warsztatów nauczysz się technik niezbędnych przy wykonywaniu zawodu menedżera, logistyka i zaopatrzeniowca. Do rąk własnych otrzymasz skuteczne narzędzia, takie wzoru korzystnych umów z dostawcami, przykładowy arkusz kalkulacji kosztów zakupów i wiele, wiele innych.

Po ukończeniu kursu wyśmienicie wyłapiesz wszystkie zbędne koszta, które powstają w trakcie tworzenia łańcucha dostaw. Będziesz także w stanie znaleźć wyjście, w sytuacji gdy dostawca będzie miał monopol na dany towar. Szkolenie „Efektywny kupiec” to inwestycja, która się opłaca i która przyniesie Twemu przedsiębiorstwu liczne korzyści dzięki optymalizacji procesów zakupowych.

Obecnie w Polsce wiele przedsiębiorstw boryka się z problemami wynikającymi ze wzrostu kosztów
wytwarzania oraz nasilającej się konkurencji krajowej i zagranicznej. Dodatkowo przedsiębiorstwa coraz częściej spotykają się z barierą popytu u swoich klientów. Dlatego z coraz większą uwagą zaczynają się one analizować te obszary, w których znacząco mogłyby obniżyć koszty.
Doświadczenie uczy, iż duża część kosztów leży po stronie organizacji zakupów oraz jest wytworzona poprzez decyzje w obszarach okołozakupowych – zapasach, transporcie i magazynowaniu. Stąd też skuteczne i efektywne zarządzanie zakupami jest kluczem do stałego a jednocześnie relatywnie małoinwazyjnego zredukowania
kosztów funkcjonowania firmy.

POCHODZENIE TOWARU – warsztaty z zakresu ustalania pochodzenia towaru w świetle wymiany międzynarodowej

Warsztaty skierowane są do osób, które zajmują się międzynarodowym obrotem towarowym, dokonywaniem importów i eksportów towarów. Pochodzenie towaru to jeden z głównych elementów kalkulacyjnych zgłoszenia celnego. Znajomość uregulowań Unijnego Kodeksu Celnego w zakresie preferencyjnego i niepreferencyjnego pochodzenia towarów jest niezbędna dla potrzeb prawidłowego określenia pochodzenia towarów.  Ma to bezpośrednie przełożenie na wysokość stawki celnej za konkretny towar, a co się z tym wiąże  kosztów odprawy celnej. Uczestnicy zapoznają się z przepisami, poznają teorię, ale przede wszystkim zdobędą wiedzę, jak w praktyce należy je stosować.

Podczas szkolenia odbędą się wysoko oceniane warsztaty z zakresu ustalania pochodzenia towaru w świetle wymiany międzynarodowej wyjaśniające na różnych przykładach najlepsze rozwiązania.

 1. Część warsztatowa – „przeprowadzenie kalkulacji krok po kroku”, zajęcia praktyczne na podstawie dokumentów.
 2. Część warsztatowa – przeprowadzenie kalkulacji na podstawie dokumentów firmowych.

Na szkoleniu dowiesz się m.in.:

 • Jakie znaczenie i odpowiedzialność ma potwierdzanie pochodzenia towarów w świetle wymiany międzynarodowej?
 • Jak prawidłowo przeprowadzać kalkulację pochodzenia towarów przeznaczonych na rynek UE i do krajów trzecich oraz jakie dokumenty mają zastosowanie w takich przypadkach?
 • Jak ustalać pochodzenie towarów w celu uzyskania korzyści dla naszych kontrahentów?
 • Jak prawidłowo wykorzystywać regulacje celne w zakresie pochodzenia towarów, aby zyskać przewagę konkurencyjną przedsiębiorstwa?

Celem warsztatów jest szczegółowe omówienie aktualnie obowiązujących przepisów prawa, związanych z prawidłowym ustalaniem pochodzenia towarów i dokumentowaniem pochodzenia towarów, w odniesieniu do przykładów, a także wyjaśnienie praktycznych wątpliwości uczestników podczas szkolenia z korzyścią dla przedsiębiorstwa.
Podczas warsztatów uczestnicy nabędą  praktyczne umiejętności w  przygotowaniu niezbędnej dokumentacji, jakim jest wniosek o Wiążącą Informację o pochodzeniu oraz o pozwolenie upoważnionego eksportera.
Pracownik każdego szczebla organizacji zdobędzie trudno dostępną wiedzę od podstaw, usystematyzuje i  pogłębi już posiadaną, a także uzyska nowe i praktyczne umiejętności w posługiwaniu się określonym pochodzeniem towaru w interesie firmy.

POCHODZENIE TOWARU – warsztaty z zakresu ustalania pochodzenia towaru w świetle wymiany międzynarodowej

Warsztaty skierowane są do osób, które zajmują się międzynarodowym obrotem towarowym, dokonywaniem importów i eksportów towarów. Pochodzenie towaru to jeden z głównych elementów kalkulacyjnych zgłoszenia celnego. Znajomość uregulowań Unijnego Kodeksu Celnego w zakresie preferencyjnego i niepreferencyjnego pochodzenia towarów jest niezbędna dla potrzeb prawidłowego określenia pochodzenia towarów.  Ma to bezpośrednie przełożenie na wysokość stawki celnej za konkretny towar, a co się z tym wiąże  kosztów odprawy celnej. Uczestnicy zapoznają się z przepisami, poznają teorię, ale przede wszystkim zdobędą wiedzę, jak w praktyce należy je stosować.

Podczas szkolenia odbędą się wysoko oceniane warsztaty z zakresu ustalania pochodzenia towaru w świetle wymiany międzynarodowej wyjaśniające na różnych przykładach najlepsze rozwiązania.

 1. Część warsztatowa – „przeprowadzenie kalkulacji krok po kroku”, zajęcia praktyczne na podstawie dokumentów.
 2. Część warsztatowa – przeprowadzenie kalkulacji na podstawie dokumentów firmowych.

Na szkoleniu dowiesz się m.in.:

 • Jakie znaczenie i odpowiedzialność ma potwierdzanie pochodzenia towarów w świetle wymiany międzynarodowej?
 • Jak prawidłowo przeprowadzać kalkulację pochodzenia towarów przeznaczonych na rynek UE i do krajów trzecich oraz jakie dokumenty mają zastosowanie w takich przypadkach?
 • Jak ustalać pochodzenie towarów w celu uzyskania korzyści dla naszych kontrahentów?
 • Jak prawidłowo wykorzystywać regulacje celne w zakresie pochodzenia towarów, aby zyskać przewagę konkurencyjną przedsiębiorstwa?

Celem warsztatów jest szczegółowe omówienie aktualnie obowiązujących przepisów prawa, związanych z prawidłowym ustalaniem pochodzenia towarów i dokumentowaniem pochodzenia towarów, w odniesieniu do przykładów, a także wyjaśnienie praktycznych wątpliwości uczestników podczas szkolenia z korzyścią dla przedsiębiorstwa.
Podczas warsztatów uczestnicy nabędą  praktyczne umiejętności w  przygotowaniu niezbędnej dokumentacji, jakim jest wniosek o Wiążącą Informację o pochodzeniu oraz o pozwolenie upoważnionego eksportera.
Pracownik każdego szczebla organizacji zdobędzie trudno dostępną wiedzę od podstaw, usystematyzuje i  pogłębi już posiadaną, a także uzyska nowe i praktyczne umiejętności w posługiwaniu się określonym pochodzeniem towaru w interesie firmy.

Szkolenia na zamówienie (Sprzedaż, zakupy)
 • CONTROLLING FINANSOWY DLA SPRZEDAWCÓW – Analiza rozumienia zysku

  ZOBACZ SZCZEGÓŁY
 • Optymalizacja obrotu i kosztów gospodarki paletowej

  ZOBACZ SZCZEGÓŁY
 • Negocjacje zakupowe

  ZOBACZ SZCZEGÓŁY
 • POCHODZENIE TOWARU – warsztaty z zakresu ustalania pochodzenia towaru w świetle wymiany międzynarodowej

  ZOBACZ SZCZEGÓŁY
 • Zarządzanie działem obsługi reklamacji

  ZOBACZ SZCZEGÓŁY
 • Zaawansowane techniki obsługi reklamacji

  ZOBACZ SZCZEGÓŁY
 • Prawo i psychologia w obsłudze reklamacji

  ZOBACZ SZCZEGÓŁY
 • WIN TO WIN – czyli jak budować współpracę zespołową i umacniać relacje z klientami

  ZOBACZ SZCZEGÓŁY
 • MIĘDZYNARODOWE NEGOCJACJE Z DOSTAWCAMI,ODBIORCAMI I KOOPERANTAMI

  ZOBACZ SZCZEGÓŁY
 • NEGOCJACJE Z DOSTAWCAMI,ODBIORCAMI I KOOPERANTAMI – poziom zaawansowany

  ZOBACZ SZCZEGÓŁY
 • NEGOCJACJE Z DOSTAWCAMI,ODBIORCAMI I KOOPERANTAMI – poziom podstawowy

  ZOBACZ SZCZEGÓŁY
 • DZIAŁ ZAKUPÓW ŹRÓDŁEM OPTYMALIZACJI KOSZTÓW

  ZOBACZ SZCZEGÓŁY
 • SPRZEDAŻ I OBSŁUGA POSPRZEDAŻOWA – prawny aspekt relacji z Klientem – szkolenie online

  ZOBACZ SZCZEGÓŁY
 • NOWOCZESNA LOGISTYKA I ZAOPATRZENIE

  ZOBACZ SZCZEGÓŁY
 • ZARZĄDZANIE MIĘDZYKULTUROWE w nowoczesnej organizacji

  ZOBACZ SZCZEGÓŁY
 • ZARZĄDZANIE ZAKUPAMI A BUDOWANIE WARTOŚCI FIRMY

  ZOBACZ SZCZEGÓŁY
 • Trening kreatywnego myślenia i twórczego rozwiązywania problemów

  ZOBACZ SZCZEGÓŁY
 • INCOTERMS 2020 – NAJNOWSZA WERSJA – jak je rozumieć, stosować i nie popełniać błędów. Na życzenie przeprowadzamy szkolenie INCOTERMS 2020 w języku angielskim.

  ZOBACZ SZCZEGÓŁY
 • POKOLENIE BB, X, Y, Z –  WYZWANIA SPRZEDAŻY

  ZOBACZ SZCZEGÓŁY
 • THE CHALLENGER SALE, czyli jak sprzedawać, gdy klienci mają wszystko. IV REWOLUCJA W SPRZEDAŻY

  ZOBACZ SZCZEGÓŁY
 • Reklamacje, aspekt prawny – warsztaty z rozwiązywania kazusów

  ZOBACZ SZCZEGÓŁY
 • OPTYMALIZACJA KOSZTÓW W PRZEDSIĘBIORSTWIE – ustalanie, analiza i wykorzystanie Rachunku Kosztów Działań (analiza ABC)

  ZOBACZ SZCZEGÓŁY
 • ZARZĄDZANIE ZAOPATRZENIEM W PRZEDSIĘBIORSTWIE

  ZOBACZ SZCZEGÓŁY
 • BUDOWANIE UMIEJĘTNOŚCI MENEDŻERSKICH dla ZARZĄDZAJĄCYCH SPRZEDAŻĄ

  ZOBACZ SZCZEGÓŁY
 • Negocjacje handlowe tylko dla sprzedawców i przedstawicieli handlowych

  ZOBACZ SZCZEGÓŁY
 • Skuteczna rozmowa telefoniczna z Kontrahentem

  ZOBACZ SZCZEGÓŁY
 • EFEKTYWNE WYKORZYSTANIE MERCHANDISINGU w sprzedaży

  ZOBACZ SZCZEGÓŁY
 • Negocjacje z partnerami z Azji, ze szczególnym uwzględnieniem Chin

  ZOBACZ SZCZEGÓŁY
 • NEGOCJACJE ZAKUPOWE, kluczowe kompetencje do nowoczesnego i skutecznego negocjowania – projekt szkoleniowo-doradczy

  ZOBACZ SZCZEGÓŁY
 • Partycypacyjny menedżer zarządzający zespołem handlowców w branży FMCG

  ZOBACZ SZCZEGÓŁY
 • Negocjacje merchandisingowe z detalistą – wdrażanie merchandisingu poprzez efektywną komunikację

  ZOBACZ SZCZEGÓŁY
 • ZDOBYWANIE RYNKÓW ZAGRANICZNYCH w warunkach globalizacji

  ZOBACZ SZCZEGÓŁY
 • METODY OCENY I WYBORU DOSTAWCÓW

  ZOBACZ SZCZEGÓŁY
 • EXCEL W DZIALE SPRZEDAŻY – praktyczne warsztaty dla handlowców

  ZOBACZ SZCZEGÓŁY
 • RÓŻNICE KULTUROWE w biznesie. Jak radzić sobie z wielokulturowością w pracy zawodowej?

  ZOBACZ SZCZEGÓŁY
 • POSTĘPOWANIE Z REKLAMACJAMI W ORGANIZACJACH według normy ISO 10002:2004

  ZOBACZ SZCZEGÓŁY
 • Reklamacje w praktyce. Jak rozmawiać z klientem zgłaszającym reklamacje i skargi?

  ZOBACZ SZCZEGÓŁY
 • SKUTECZNA OBSŁUGA TRUDNEGO KLIENTA W PROCESIE REKLAMACJI kluczem do budowania długotrwałych relacji z wymagającym klientem

  ZOBACZ SZCZEGÓŁY
 • Akademia międzynarodowego negocjatora biznesowego

  ZOBACZ SZCZEGÓŁY
 • ZARZĄDZANIE ZAPASAMI. Metody i narzędzia optymalizacji poziomu zapasów

  ZOBACZ SZCZEGÓŁY
 • AUTHENTIC SALES – styl sprzedaży dopasowany do Ciebie. Wyjątkowe warsztaty prowadzone przez 2 trenerów biznesu metodą coachingu prowokatywnego

  ZOBACZ SZCZEGÓŁY
 • ZARZĄDZANIE SPRZEDAŻĄ – projekt szkoleniowo-doradczy

  ZOBACZ SZCZEGÓŁY
 • NEGOCJACJE W BIZNESIE Z KRAJAMI NIEMIECKIEGO OBSZARU JĘZYKOWEGO (Niemcy, Szwajcaria, Lichtenstein, Austria)

  ZOBACZ SZCZEGÓŁY
 • Efektywny kupiec – unikalne 2-dniowe warsztaty

  ZOBACZ SZCZEGÓŁY
 • ASERTYWNOŚĆ W OBSŁUDZE KLIENTA – warsztat

  ZOBACZ SZCZEGÓŁY
 • NEGOCJACJE MIĘDZYKULTUROWE – 2-dniowe warsztaty

  ZOBACZ SZCZEGÓŁY
 • AKADEMIA EFEKTYWNEGO HANDLOWCA – szkolenie dla działu handlowego

  ZOBACZ SZCZEGÓŁY
 • EFEKTYWNA OCENA DOSTAWCÓW – METODY I NARZĘDZIA

  ZOBACZ SZCZEGÓŁY
 • Jak budować i wykorzystywać społeczności internetowe w nowoczesnych działaniach e-marketingowych?

  ZOBACZ SZCZEGÓŁY
 • TECHNIKI WPŁYWU W NEGOCJACJACH – wpływamy czy manipulujemy?

  ZOBACZ SZCZEGÓŁY
 • TRENING NEGOCJACJI HANDLOWYCH

  ZOBACZ SZCZEGÓŁY
 • PRAKTYCZNE METODY OPTYMALIZACJI ZAPASÓW z zastosowaniem MS Excel

  ZOBACZ SZCZEGÓŁY
 • METODY REDUKCJI KOSZTÓW ZAKUPÓW

  ZOBACZ SZCZEGÓŁY
 • SUKCES SPRZEDAŻY z wykorzystaniem NLP
  Rekomendowane dla osób z co najmniej kilkuletnim doświadczeniem

  ZOBACZ SZCZEGÓŁY
 • Reklamacje w przedsiębiorstwie – nowe przepisy o odpowiedzialności sprzedawcy i gwaranta, żądania odszkodowawcze klientów, procedury rozpatrywania reklamacji

  ZOBACZ SZCZEGÓŁY
 • AKADEMIA PERSWAZJI W PRAKTYCE. Mechanizmy skutecznej perswazji w biznesie.

  ZOBACZ SZCZEGÓŁY
 • REKLAMACJE W PRAKTYCE
  Jak prowadzić trudne rozmowy z klientami?
  Prawne aspekty reklamacji dla sprzedawców, dostawców i producentów

  ZOBACZ SZCZEGÓŁY
 • REKLAMACJA. Jak prowadzić trudne rozmowy z Klientami?

  ZOBACZ SZCZEGÓŁY
 • DOSKONAŁA OBSŁUGA KLIENTA

  ZOBACZ SZCZEGÓŁY
 • AKTYWNA SPRZEDAŻ. ZWIĘKSZANIE PRZEWAGI KONKURENCYJNEJ FIRMY NA RYNKU.

  ZOBACZ SZCZEGÓŁY
 • KONTRAKTY EKSPORTOWE I IMPORTOWE WG STANDARDÓW EUROPEJSKICH (umowa międzynarodowej sprzedaży towarów)

  ZOBACZ SZCZEGÓŁY
 • CONFLICT MANAGEMENT AND NEGOTIATION

  ZOBACZ SZCZEGÓŁY
 • JAK ZAWIERAĆ UMOWY AGENCYJNE I DYSTRYBUCYJNE W OBROCIE MIĘDZYNARODOWYM?

  ZOBACZ SZCZEGÓŁY
 • SPRZEDAŻ W WARUNKACH KRYZYSU. Jak skutecznie utrzymywać i rozwijać kontakty z klientem.

  ZOBACZ SZCZEGÓŁY
 • OBRONA CENY – rozmowy handlowe w kryzysie.
  Praktyczny trening umiejętności połączony z filmowaniem scenek. Korporacyjne szkolenie dostępne tylko na zlecenie.

  ZOBACZ SZCZEGÓŁY
 • ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE CALL CENTRE

  ZOBACZ SZCZEGÓŁY
 • SKUTECZNY TELEMARKETING – SIŁA SPRZEDAŻY BEZPOŚREDNIEJ. Jak radzić sobie z zimnymi rozmowami (cold calling), obiekcjami i zastrzeżeniami Klienta?

  ZOBACZ SZCZEGÓŁY
 • WINDYKACJA – aspekty prawne i miękkie. Jak odzyskać należności i nie stracić klienta?

  ZOBACZ SZCZEGÓŁY
 • INTELIGENCJA EMOCJONALNA W SKUTECZNYM PROWADZENIU NEGOCJACJI

  ZOBACZ SZCZEGÓŁY
 • NEGOCJACJE ZAKUPOWE – 80% to zajęcia warsztatowe

  ZOBACZ SZCZEGÓŁY
 • JĘZYK PERSWAZJI DLA HANDLOWCÓW. Erystyka w negocjacjach i sprzedaży z elementami retoryki i społecznej psychologii perswazji (2 dni)

  ZOBACZ SZCZEGÓŁY
 • TECHNIKI PROFESJONALNEJ SPRZEDAŻY BEZPOŚREDNIEJ, praktyczny trening dla zaawansowanych

  ZOBACZ SZCZEGÓŁY
 • NEGOCJACJE Z ZAGRANICZNYMI KONTRAHENTAMI, DOSTAWCAMI I KOOPERANTAMI. Zasady i techniki negocjacji wielokulturowych.

  ZOBACZ SZCZEGÓŁY
 • TECHNIKI SPRZEDAŻY

  ZOBACZ SZCZEGÓŁY
 • ZAKUPY I ZAOPATRZENIE W ŚRODOWISKU MIĘDZYNARODOWYM – GLOBAL PROCUREMENT ORIENTED TRAINING

  ZOBACZ SZCZEGÓŁY
 • ORGANIZACJA WSPÓŁPRACY Z DOSTAWCĄ. ZARZĄDZANIE DOSTAWCĄ.”VENDOR MANAGEMENT”

  ZOBACZ SZCZEGÓŁY
 • BUSINESS NEGOTIATION (two-day workshop, 16 teaching hours)

  ZOBACZ SZCZEGÓŁY
 • Negocjacje doskonałe – trening przed kamerą

  ZOBACZ SZCZEGÓŁY
 • UKIERUNKOWANIE NA USŁUGI DOSKONAŁE
  ZARZĄDZANIE – zadowolony Klient

  ZOBACZ SZCZEGÓŁY
 • WARSZTATY TRENINGU I ROZWOJU UMIEJĘTNOŚCI NEGOCJACYJNYCH. Interaktywne szkolenie z ćwiczeniami case study i role play z obszaru negocjacji, projektowanie warsztatu negocjatora.

  ZOBACZ SZCZEGÓŁY
 • OPTYMALIZACJA WSPÓŁPRACY Z DOSTAWCAMI (2 dni)

  ZOBACZ SZCZEGÓŁY
 • OBSŁUGA KLIENTA I SPRZEDAŻ Z ELEMENTAMI MERCHANDISINGU (1 dzień) !!!NOWOŚĆ!!!

  ZOBACZ SZCZEGÓŁY
 • OBSŁUGA KLIENTA I SPRZEDAŻ W SKLEPIE FMCG

  ZOBACZ SZCZEGÓŁY
 • OD DOBREJ OBSŁUGI KLIENTA DO PROGRAMÓW LOJALNOŚCIOWYCH (1 dzień) !!! NOWOŚĆ !!!

  ZOBACZ SZCZEGÓŁY
 • TRENING SPRZEDAŻOWY (2 dni)80% to zajęcia warsztatowe !!! Zdynamizuj swoją skuteczność wobec wymagających klientów!!!

  ZOBACZ SZCZEGÓŁY
 • DOSKONALENIE OBSŁUGI KLIENTA – warsztaty dla zaawansowanych

  ZOBACZ SZCZEGÓŁY
 • NEGOCJACJE Z DOSTAWCAMI, ODBIORCAMI I KOOPERANTAMI – pełne pasji warsztaty polecane działom zakupów

  ZOBACZ SZCZEGÓŁY
 • UMOWY HANDLOWE W OBROCIE KRAJOWYM

  ZOBACZ SZCZEGÓŁY
 • TRUDNY KLIENT. TRUDNE SYTUACJE (2dni)

  ZOBACZ SZCZEGÓŁY
 • TECHNIKI PREZENTACJI (2 dni)

  ZOBACZ SZCZEGÓŁY
 • SPECYFICZNE TECHNIKI ZWIĘKSZANIA SKUTECZNOŚCI HANDLOWCA. SIŁA ODDZIAŁYWANIA (2 dni) – poziom zaawansowany

  ZOBACZ SZCZEGÓŁY
 • SOCJOTECHNIKI W OBRĘBIE SPRZEDAŻY

  ZOBACZ SZCZEGÓŁY
 • PROFESJONALNA PREZENTACJA KLUCZEM DO SUKCESU (2 dni)

  ZOBACZ SZCZEGÓŁY
 • METODY REDUKCJI KOSZTÓW ZAKUPU. KONSTRUKCJA EFEKTYWNEJ LOGISTYKI W PRZEDSIĘBIORSTWIE

  ZOBACZ SZCZEGÓŁY
 • KIEROWANIE ZESPOŁAMI SPRZEDAŻOWYMI – trening dla menedżerów

  ZOBACZ SZCZEGÓŁY
 • JĘZYK PERSWAZJI W NEGOCJACJACH

  ZOBACZ SZCZEGÓŁY
 • SKUTECZNA SPRZEDAŻ PRODUKTÓW I USŁUG BANKOWYCH

  ZOBACZ SZCZEGÓŁY
 • EFEKTYWNA SPRZEDAŻ

  ZOBACZ SZCZEGÓŁY
 • SZTUKA KOMUNIKOWANIA I BUDOWANIE RELACJI Z KLIENTAMI. Zasady negocjacji handlowych

  ZOBACZ SZCZEGÓŁY
 • OBSŁUGA KLIENTA – ZARZĄDZANIE LOGISTYCZNE FIRMĄ z wykorzystaniem gry symulacyjnej: konstrukcja obsługi klienta w przedsiębiorstwie

  ZOBACZ SZCZEGÓŁY
 • Umowy handlu w obrocie międzynarodowym

  ZOBACZ SZCZEGÓŁY