Uprawnienia UDT

ZAPRASZAMY NA KURSY OBSŁUGI URZĄDZEŃudt01 DŹWIGNICOWYCH
zgodnie z programami uzgodnionymi
z Urzędem Dozoru Technicznego
celem nabycia uprawnień państwowych podnoszących kwalifikacje zawodowe pracowników w zakresie:

 • operator wózka jezdniowego z napędem silnikowym
 • operator suwnicy
 • operator wciągników
 • operator żurawi przenośnych (HDS)
 • operator żurawi samojezdnych
 • operator podestów ruchomych (podnośników)
 • operator dźwigów towarowo-osobowych
 • operator zawiesi (hakowy)

Miło nam Państwa poinformować, że zdawalność egzaminów państwowych UDT wynosi w naszej firmie blisko 100 %.

Podczas zajęć na bieżąco monitorujemy postępy uczestników a w ostatnim dniu szkolenia przeprowadzamy egzamin wewnętrzny, który decyduje o dopuszczeniu do egzaminu państwowego UDT. Przed samym egzaminem organizujemy dodatkowo bezpłatnie 2 godzinną powtórkę materiału.

Obsługa urządzeń technicznych – wymagania:

 • wiek 18 lat
 • miesięczna praktyka przy dźwignicy odpowiedniej grupy
 • stan zdrowia umożliwiający wykonywanie pracy na danym stanowisku
 • wykształcenie
  minimum podstawowe – dla osób ubiegających się o uprawnienia do obsługi dźwigów lub innych dźwignic sterowanych z poziomu roboczego oraz wózków jezdniowych z napędem silnikowym,
  – minimum zawodowe lub tytuł robotnika wykwalifikowanego w zawodzie pokrewnym dla osób ubiegających się o uprawnienia do obsługi pozostałych dźwignic

Ze względów bezpieczeństwa zalecamy aby przed oddelegowaniem pracowników na szkolenie skierować kandydatów na badania lekarskie w zakładach  medycyny pracy, potwierdzające brak przeciwwskazań do wykonywania pracy na danym stanowisku.

Szkolenie możemy zorganizować w Państwa Firmie
lub
w siedzibie PRESTIGE ECK w Mikołowie.

Przy zamówieniach szkoleń dla grup zapewniamy rabaty i preferencyjne ceny!

Dysponujemy suwnicą i wózkami jezdniowymi do przeprowadzenia zajęć praktycznych.  Zapraszamy również na szkolenia otwarte.

Grupa  Kategoria Zakres uprawnień
Suwnice  IIS Suwnice sterowane z poziomu roboczego
Suwnice  IS Suwnice sterowane z poziomu roboczego oraz kabiny
Żurawie  IIŻ Żurawie przenośne (HDS), stacjonarne warsztatowe
Podesty ruchome IP Podesty wolnobieżne (nożycówki)
Podesty samojezdne (zwyżki)
Cięgniki  IIW Wciągniki i wciągarki sterowane z poziomu roboczego
Układnice IU Układnice magazynowe
Dźwigi  IID Dźwigi towarowo-osobowe
Dźwigi  ID Dźwigi towarowe ze ster. wew. i szpitalne
listopad 2018
grudzień 2018
styczeń 2019
Szkolenia na zamówienie (Uprawnienia UDT)
 • RYSUNEK TECHNICZNY – maszynowy, nauka rysunku technicznego, odręcznego, zapis, czytanie, oraz zastosowanie w praktyce

  ZOBACZ SZCZEGÓŁY
 • DYREKTYWA MASZYNOWA 98/37/WE i 2006/42/WE ORAZ DYREKTYWA „NARZĘDZIOWA” 2009/104/WE. Obrót maszynami i urządzeniami produkcyjnymi we Wspólnym Rynku – działania na rzecz bezpieczeństwa, przepisy z tym związane, obowiązki wprowadzających

  ZOBACZ SZCZEGÓŁY
 • DYREKTYWA MASZYNOWA 2006/42/WE ORAZ DYREKTYWA „NARZĘDZIOWA” 2009/104/WE. Wspólnotowy rynek maszyn i urządzeń produkcyjnych – działania dla bezpieczeństwa, przepisy z tym związane, obowiązki ich użytkowników

  ZOBACZ SZCZEGÓŁY
 • KURS HAKOWYCH UWZGLĘDNIAJĄCY NORMY EUROPEJSKIE (1 dzień)

  ZOBACZ SZCZEGÓŁY
 • KIEROWCA WÓZKÓW JEZDNIOWYCH Z NAPĘDEM SILNIKOWYM, wraz z obsługą i wymianą butli gazowej – kurs operatora wózka widłowego

  ZOBACZ SZCZEGÓŁY
 • OBSŁUGA ŻURAWIA STACJONARNEGO OGÓLNEGO PRZEZNACZENIA KAT. II Ż

  ZOBACZ SZCZEGÓŁY
 • KOMPLEKSOWA KONTROLA STANU BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY W PRZEDSIĘBIORSTWACH – zagadnienia objęte kontrolą PIP. Praktyczne warsztaty dla służb BHP i Dozoru Technicznego

  ZOBACZ SZCZEGÓŁY
 • OBSŁUGA SUWNICY STEROWANEJ Z POZIOMU ROBOCZEGO OGÓLNEGO PRZEZNACZENIA KAT. II S w tym bezprzewodowo

  ZOBACZ SZCZEGÓŁY
 • NOWE OBOWIĄZKI PRACODAWCÓW wynikające z dyrektyw UE 42/WE, 655/WE dotyczące BEZPIECZEŃSTWA W EKSPLOATACJI URZĄDZEŃ PRODUKCYJNYCH. Dokumentacja zakupów, eksploatacji, przeglądów, kontroli, remontów.

  ZOBACZ SZCZEGÓŁY