Produkcja

.
.
.

„Jest niezwykle trudno podnieść o 10% ceny … nie stanowi żadnego problemu, aby o 10% obniżyć koszty” 
Eiji Toyoda

 


W tym dziale znajdą Państwo szkolenia podnoszące wydajność pracy w zakresie zarządzania produkcją i zapasami.


Zapraszamy wszystkie przedsiębiorstwa branży produkcyjnej oraz usługowej pragnących rozwinąć swój potencjał, kreować wartość dodaną poprzez zastosowanie innowacyjnych rozwiązań biznesowych.

Zastosowanie filozofii Lean Manufacturing uczyni produkcję krok po kroku lepiej zorganizowaną i bardziej wydajną. Zaprojektowane przez nas programy szkoleniowe w unikalny sposób łączą wiedzę inżynieryjną z systemem psychologicznego wsparcia i doskonalenia umiejętności interpersonalnych.

Pomagamy firmom stać się konkurencyjnymi poprzez usprawnione zarządzanie operacyjne. By zapewnić najwyższą jakość usług współpracujemy z najlepszymi specjalistami branżowymi. Doświadczoną kadrę PRESTIGE ECK  stanowią wykwalifikowani eksperci z dziedzin zarządzania przedsiębiorstwem, zarządzania jakością, zarządzania produkcją łączących w swej pracy wiedzę praktyczną i teoretyczną.

Ważnym atutem jest praktyczna forma warsztatowa realizowana na podstawie rozbudowanych  przykładach, studiach przypadków, wraz z analizą i pomocnymi wskazówkami i poradami ekspertów.

Szkolenia kończą się certyfikowanym egzaminem lub testem, po zdaniu którego uczestnicy otrzymują certyfikat potwierdzający zdobytą wiedzę, kompetencje i umiejętności.

Jesteśmy gotowi oferować Państwu kompleksowe pakiety szkoleniowe obejmujące całościowe szkolenia merytoryczne w powiązaniu z treningami rozwojowymi i poradami eksperckimi.

Wielowariantowość naszej oferty pozwoli Państwu wybrać dogodny dla siebie indywidualny model szkolenia.

Zaproponujemy harmonogram szkoleń tak, aby nie obciążać i dezorganizować bieżącej pracy firmy.

 

wrzesień 2017
NOWOŚĆ
KAIZEN I 5S w praktyce

Szkolenie w sposób warsztatowy pokaże uczestnikom w jaki sposób wdrażać odpowiednie narzędzia Kaizen i 5S w swoim środowisku zawodowym.

Na każdym etapie realizacji modułu szkoleniowego uczestnicy będą motywowani do aktywnego uczestnictwa w zajęciach. Służyć temu mają odpowiednie metody szkoleniowe, takie jak: dyskusja, symulacje, czy różnego rodzaju ćwiczenia. Ponadto uczestnicy przy każdym module poznają odpowiednie case studies, które ilustrować będą podjęte zagadnienia teoretyczne. To wszystko ma na celu lepsze zrozumienie podejmowanych kwestii oraz właściwe przełożenie nowo nabytej wiedzy na swoje środowisko zawodowe.

październik 2017
PLANOWANIE I HARMONOGRAMOWANIE PRODUKCJI. Zwiększenie efektywności procesów produkcyjnych w przedsiębiorstwie

Korzyści ze szkolenia:

 • Maksymalizacja wykorzystania zasobów produkcyjnych oraz istniejącej infrastruktury produkcyjnej, umożliwiająca rzetelną ocenę możliwości produkcyjnych firmy
 • Precyzyjne dostosowanie poziomu obciążenia zasobów produkcyjnych firmy (technicznych i osobowych), do wymagań wynikających z tzw. „deadlines”, tj. zafiksowanych, ostatecznych terminów dostaw
 • Zwiększenie efektywności kosztowej w obszarze produkcji, obniżenie poziomu zapasów, w tym w szczególności tzw. „produkcji w toku”
 • Poprawa jakości komunikacji oraz powiązanie procesów planowania pomiędzy głównymi obszarami funkcjonalnymi organizacji tj. Sprzedaży, Produkcji i Zakupów
NOWOŚĆ
LEAN MANUFACTURING – system zarządzania oparty na przemyślanej i systematycznej redukcji strat w procesach oraz zaangażowaniu pracowników. 2-dniowe warsztaty z wykorzystaniem gry symulacyjnej.

A t u t y   s z k o l e n i a:
• Interaktywny charakter szkolenia prowadzony w formie warsztatów przeplatanych grą symulacyjną
• Wysokie kwalifikacje i bogate doświadczenie prowadzącego eksperta- praktyka
• Koncentracja na wykorzystywaniu wiedzy w praktyce
• Inspiracja pracowników do wdrożenia wiedzy w własnej firmie
• Liczne przykłady wykorzystania narzędzi w innych organizacjach
Szkolenie ma charakter warsztatowy i maksymalnie praktyczny w oparciu o  grę symulacyjną.

Gra symulacyjna polega na przedstawieniu różnicy w produkcji z zastosowaniem metody „pchaj” i metody „ciągnij” i składa się czterech faz procesu. Symulacja ta pozwoli uczestnikom szkolenia na zrozumienie na czym polega metoda „Just in Time”, jakie są wady i zalety tego systemu. W trakcie symulacji uczestnicy mają możliwość jednoczesnego uczestnictwa w procesie realizacji zlecenia, obserwowania jego przebiegu jak również konsekwencji wynikających z wad organizacyjnych i błędów decyzyjnych uczestników gry.

Wprowadzenie LM wpłynie na odchudzenie zarządzania i eliminacje wszelkiego typu marnotrawstwa.

ZARZĄDZANIE ZESPOŁEM PRODUKCYJNYM. Brygadzista, mistrz, kierownik – rozwijanie kompetencji menedżerskich

Podczas zajęć wskażemy rozwiązania, które uczestnicy: mistrzowie, brygadziści, kierownicy będą mogli wykorzystać w praktyce: Jak optymalnie wykorzystać swoje możliwości i potencjał podwładnych? Jak najskuteczniej zarządzać podległym personelem? Jak efektywnie delegować uprawnienia w oparciu o plan pracy? Jak obiektywnie oceniać pracownika,…

PRACE KONTROLNO-POMIAROWE URZĄDZEŃ I INSTALACJI ELEKTROENERGETYCZNYCH O NAPIĘCIU DO 1 KV. Zdobądź uprawnienia na pomiary elektryczne.

Zdobądź uprawnienia na pomiary elektryczne!

Kurs na pomiary elektryczne składa się z części teoretycznej oraz praktycznej i kończy się egzaminem przed komisją kwalifikacyjną. W wyniku pozytywnie zdanego egzaminu każdy uczestnik kursu uzyskuje świadectwo kwalifikacyjne do prac kontrolno-pomiarowych oraz do obsługi, konserwacji, remontu, montażu (jeżeli poprzednio już posiadał takie uprawnienia) uprawniające do wykonywania pracy na stanowiskach eksploatacji i dozoru.

Wydawane uprawnienia na pomiary elektryczne w formie świadectwa kwalifikacyjnego są ważne przez okres 5 lat i należy je odnawiać.

 

PLANOWANIE I ZARZĄDZANIE MAGAZYNAMI
Uczestnicy szkolenia nabędą umiejętności kalkulacji kosztów magazynowania oraz sposobów ich optymalizacji. Prezentowane narzędzia zarządzania gospodarką magazynową i organizacji pracy magazynu będą dostosowane do zasad zarządzania łańcuchem dostaw, co pozwoli szkolonym na szybszą ich adaptację w warunkach swojej firmy.
NOWOŚĆ
WARSZTATY Z METODY FMEA i przygotowania Control Plan dla organizacji produkcyjnych

Szkolenie skierowane jest do kadry kierowniczej wyższego i średniego szczebla, managerów produkcji i jakości, liderów zespołów produkcyjnych, członków zespołów ds. wdrażania nowych produktów oraz kontrolerów i audytorów jakości.

Celem warsztatów jest zdobycie umiejętności praktycznego zastosowania analizy FMEA i przygotowania Control Plans, jak również zdolność rozpoznawania potencjalnych słabych punktów w procesie oraz szacowanie ich skutków. Dzięki szkoleniu zdobędą Państwo umiejętności pozwalające na samodzielne opracowywanie praktycznej i zgodnej z wymaganiami  dokumentacji dotyczącej produktu / procesu.

Szkolenie bazuje na przykładach i ćwiczeniach dotyczących procesów z organizacji Uczestników – ich produktem jest częściowa analiza FMEA operacji w procesach produkcyjnych Uczestników oraz oparte o nie Control Plans.

grudzień 2017
PLANOWANIE I ZARZĄDZANIE MAGAZYNAMI
Uczestnicy szkolenia nabędą umiejętności kalkulacji kosztów magazynowania oraz sposobów ich optymalizacji. Prezentowane narzędzia zarządzania gospodarką magazynową i organizacji pracy magazynu będą dostosowane do zasad zarządzania łańcuchem dostaw, co pozwoli szkolonym na szybszą ich adaptację w warunkach swojej firmy.
PLANOWANIE I HARMONOGRAMOWANIE PRODUKCJI. Zwiększenie efektywności procesów produkcyjnych w przedsiębiorstwie

Korzyści ze szkolenia:

 • Maksymalizacja wykorzystania zasobów produkcyjnych oraz istniejącej infrastruktury produkcyjnej, umożliwiająca rzetelną ocenę możliwości produkcyjnych firmy
 • Precyzyjne dostosowanie poziomu obciążenia zasobów produkcyjnych firmy (technicznych i osobowych), do wymagań wynikających z tzw. „deadlines”, tj. zafiksowanych, ostatecznych terminów dostaw
 • Zwiększenie efektywności kosztowej w obszarze produkcji, obniżenie poziomu zapasów, w tym w szczególności tzw. „produkcji w toku”
 • Poprawa jakości komunikacji oraz powiązanie procesów planowania pomiędzy głównymi obszarami funkcjonalnymi organizacji tj. Sprzedaży, Produkcji i Zakupów
PRACE KONTROLNO-POMIAROWE URZĄDZEŃ I INSTALACJI ELEKTROENERGETYCZNYCH O NAPIĘCIU DO 1 KV. Zdobądź uprawnienia na pomiary elektryczne.

Zdobądź uprawnienia na pomiary elektryczne!

Kurs na pomiary elektryczne składa się z części teoretycznej oraz praktycznej i kończy się egzaminem przed komisją kwalifikacyjną. W wyniku pozytywnie zdanego egzaminu każdy uczestnik kursu uzyskuje świadectwo kwalifikacyjne do prac kontrolno-pomiarowych oraz do obsługi, konserwacji, remontu, montażu (jeżeli poprzednio już posiadał takie uprawnienia) uprawniające do wykonywania pracy na stanowiskach eksploatacji i dozoru.

Wydawane uprawnienia na pomiary elektryczne w formie świadectwa kwalifikacyjnego są ważne przez okres 5 lat i należy je odnawiać.

 

styczeń 2018
ZARZĄDZANIE ZESPOŁEM PRODUKCYJNYM
Olbrzymia odpowiedzialność leży w rekach brygadzistów i mistrzów. To oni stymulują motywację i zaangażowanie pracowników liniowych w proces produkcyjny. Ich postawa, umiejętność dotarcia do zespołu oraz wykorzystanie podstawowych narzędzi wspierających proces zarządzania wielokrotnie przekłada się na wydajność i jakość produkcji.
Brygadziści i mistrzowie poprzez przykład własny stymulują i jednoczą pracowników w obrębie celów i zadań postawionych przez zarząd firmy. Ich umiejętność wyznaczania celów indywidualnych jak również zespołowych ma olbrzymie przełożenie na rozwój kompetencji pracowniczych oraz doskonalenie procesu.
Szkolenia na zamówienie (Produkcja)
 • Wdrożenie LEAN MANAGEMENT dla przedsiębiorstw produkcyjnych

  ZOBACZ SZCZEGÓŁY
 • ZARZĄDZANIE ŁAŃCUCHEM DOSTAW

  ZOBACZ SZCZEGÓŁY
 • MAPOWANIE PROCESÓW W ORGANIZACJACH

  ZOBACZ SZCZEGÓŁY
 • NOWOCZESNE ZARZĄDZANIE PRODUKCJĄ

  ZOBACZ SZCZEGÓŁY
 • KAIZEN I 5S w praktyce

  ZOBACZ SZCZEGÓŁY
 • WARSZTATY Z METODY FMEA i przygotowania Control Plan dla organizacji produkcyjnych

  ZOBACZ SZCZEGÓŁY
 • ZARZĄDZANIE ŁAŃCUCHEM DOSTAW – gra kierownicza

  ZOBACZ SZCZEGÓŁY
 • PLANOWANIE I HARMONOGRAMOWANIE PRODUKCJI. Zwiększenie efektywności procesów produkcyjnych w przedsiębiorstwie

  ZOBACZ SZCZEGÓŁY
 • SPC (Statistical Proces Control) – szkolenie dla pracowników zajmujących się sterowaniem procesami produkcji i działów jakości.

  ZOBACZ SZCZEGÓŁY
 • WCM – World Class Manufacturing klucz do sukcesu

  ZOBACZ SZCZEGÓŁY
 • FMEA PROCESU – szkolenie dla pracowników zajmujących się zarządzaniem jakością, produkcją i konstruowaniem produktów.

  ZOBACZ SZCZEGÓŁY
 • RYSUNEK TECHNICZNY – maszynowy, nauka rysunku technicznego, odręcznego, zapis, czytanie, oraz zastosowanie w praktyce

  ZOBACZ SZCZEGÓŁY
 • LEAN IT! – gra symulacyjna

  ZOBACZ SZCZEGÓŁY
 • ZARZĄDZANIE ZAPASAMI. Metody i narzędzia optymalizacji poziomu zapasów

  ZOBACZ SZCZEGÓŁY
 • LEAN IN WAREHOUSE. Optymalizacja procesów magazynowych z wykorzystaniem narzędzi Lean Manufacturing

  ZOBACZ SZCZEGÓŁY
 • LEAN MANUFACTURING – system zarządzania oparty na przemyślanej i systematycznej redukcji strat w procesach oraz zaangażowaniu pracowników. 2-dniowe warsztaty z wykorzystaniem gry symulacyjnej.

  ZOBACZ SZCZEGÓŁY
 • ZARZĄDZANIE KOSZTAMI PRODUKCJI

  ZOBACZ SZCZEGÓŁY
 • PLANOWANIE I ZARZĄDZANIE MAGAZYNAMI

  ZOBACZ SZCZEGÓŁY
 • PRACE KONTROLNO-POMIAROWE URZĄDZEŃ I INSTALACJI ELEKTROENERGETYCZNYCH O NAPIĘCIU DO 1 KV. Zdobądź uprawnienia na pomiary elektryczne.

  ZOBACZ SZCZEGÓŁY
 • ZARZĄDZANIE PROCESAMI PRODUKCYJNYMI

  ZOBACZ SZCZEGÓŁY
 • PODSTAWY ZARZĄDZANIA DLA BRYGADZISTÓW – warsztaty dla kierowników operacyjnych

  ZOBACZ SZCZEGÓŁY
 • WZMOCNIJ W SOBIE LIDERA. Kieruj skutecznie. Motywuj z efektem. Dyscyplinuj kiedy trzeba. Cykl niezwykle praktycznych warsztatów z zarządzania zespołem produkcyjnym: Brygadzista, Mistrz, Kierownik.

  ZOBACZ SZCZEGÓŁY
 • KAIZEN TOOLBOX – podstawowe i zaawansowane narzędzia pracy – warsztaty menedżerskie

  ZOBACZ SZCZEGÓŁY
 • DYREKTYWA MASZYNOWA 98/37/WE i 2006/42/WE DYREKTYWA MASZYNOWA 89/655/EWG i 2009/104/WE DYREKTYWA „NARZĘDZIOWA”

  ZOBACZ SZCZEGÓŁY
 • ZARZĄDZANIE ZESPOŁEM PRODUKCYJNYM. Lider, brygadzista, mistrz, kierownik – rozwijanie kompetencji menadżerskich z Master Black Beltem

  ZOBACZ SZCZEGÓŁY
 • PLANOWANIE, STEROWANIE I HARMONOGRAMOWANIE PRODUKCJI

  ZOBACZ SZCZEGÓŁY
 • ZARZĄDZANIE ZESPOŁEM MONTAŻOWYM

  ZOBACZ SZCZEGÓŁY
 • STATYSTYCZNA KONTROLA PROCESÓW (SPC)

  ZOBACZ SZCZEGÓŁY
 • FMEA jako narzędzie projektowania i udoskonalania produktów i procesów

  ZOBACZ SZCZEGÓŁY
 • ZARZĄDZANIE ZESPOŁEM PRODUKCYJNYM. Brygadzista, mistrz, kierownik – rozwijanie kompetencji menedżerskich

  ZOBACZ SZCZEGÓŁY
 • DYREKTYWA ATEX – 94/9/WE
  Instalacje elektryczne w środowisku zagrożonym wybuchem oraz wymagania BHP dla stanowisk i prac w strefach zagrożonych wybuchem

  ZOBACZ SZCZEGÓŁY
 • OCHRONA WÓD. GOSPODARKA WODNA I WODNO-ŚCIEKOWA. PROJEKT NOWELIZACJI USTAWY – PRAWO WODNE

  ZOBACZ SZCZEGÓŁY
 • DYREKTYWA MASZYNOWA 98/37/WE i 2006/42/WE ORAZ DYREKTYWA „NARZĘDZIOWA” 2009/104/WE. Obrót maszynami i urządzeniami produkcyjnymi we Wspólnym Rynku – działania na rzecz bezpieczeństwa, przepisy z tym związane, obowiązki wprowadzających

  ZOBACZ SZCZEGÓŁY
 • DYREKTYWA MASZYNOWA 2006/42/WE ORAZ DYREKTYWA „NARZĘDZIOWA” 2009/104/WE. Wspólnotowy rynek maszyn i urządzeń produkcyjnych – działania dla bezpieczeństwa, przepisy z tym związane, obowiązki ich użytkowników

  ZOBACZ SZCZEGÓŁY
 • LEAN MANUFACTURING – jeżeli chcesz, aby Twoje przedsiębiorstwo było „szczupłe” i „elastyczne” oraz było zdolne do wejścia na drogę ciągłego doskonalenia, aby osiągnąć w firmie światowy poziom i pokonać konkurencję. 2-dniowe warsztaty z Master Black Beltem.

  ZOBACZ SZCZEGÓŁY
 • SKUTECZNY BRYGADZISTA, MISTRZ, LIDER – rozwijanie kompetencji menadżerskich

  ZOBACZ SZCZEGÓŁY
 • ZARZĄDZANIE ZESPOŁEM W PRZEDSIĘBIORSTWIE PRODUKCYJNYM – doskonalenie kompetencji menadżerskich

  ZOBACZ SZCZEGÓŁY
 • EFEKTYWNE PLANOWANIE KOSZTÓW I ZARZĄDZANIE PRODUKCJĄ. OPTYMALNE ROZWIĄZANIA, NOWOCZESNE STRATEGIE.

  ZOBACZ SZCZEGÓŁY
 • ZARZĄDZANIE LOGISTYKĄ (PROCESAMI LOGISTYCZNYMI) NA SZCZEBLU PRZEDSIĘBIORSTWA – szkolenie menedżerskie (3 dni)

  ZOBACZ SZCZEGÓŁY
 • DYREKTYWA ATEX – URZĄDZENIA I INSTALACJE ELEKTRYCZNE oraz wymagania BHP dla stanowisk i prac w strefach zagrożonych wybuchem

  ZOBACZ SZCZEGÓŁY
 • KURS HAKOWYCH UWZGLĘDNIAJĄCY NORMY EUROPEJSKIE (1 dzień)

  ZOBACZ SZCZEGÓŁY
 • KIEROWCA WÓZKÓW JEZDNIOWYCH Z NAPĘDEM SILNIKOWYM wraz z obsługą i wymianą butli gazowej

  ZOBACZ SZCZEGÓŁY
 • MAPOWANIE STRUMIENIA WARTOŚCI – ANALIZA CZASU WARTOŚCI DODANEJ (1 dzień)

  ZOBACZ SZCZEGÓŁY
 • ZARZĄDZANIE, PLANOWANIE I HARMONOGRAMOWANIE PRODUKCJI– Lean, TOC”- szkolenie menedżerskie, program w zakresie stosowanej terminologii, promowanych metod logistycznych jest zgodny ze standardem MRPII i APICS® (3 dni)

  ZOBACZ SZCZEGÓŁY
 • KAIZEN – UKIERUNKOWANE DOSKONALENIE

  ZOBACZ SZCZEGÓŁY
 • TPM – NOWE PODEJŚCIE DO ZARZĄDZANIA UTRZYMANIA RUCHU (1 dzień)

  ZOBACZ SZCZEGÓŁY
 • PROBLEM SOLVING – IDENTYFIKACJA, STUDIUM I ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW W PRZEDSIĘBIORSTWACH PRODUKCYJNYCH

  ZOBACZ SZCZEGÓŁY
 • OEE – WYKORZYSTANIE WSPÓŁCZYNNIKA DLA REALIZACJI PRODUKCJI I SPRAWNOŚCI LINII TECHNOLOGICZNYCH !!! NOWOŚĆ !!!

  ZOBACZ SZCZEGÓŁY
 • SMED – skrócenie czasu przezbrojeń

  ZOBACZ SZCZEGÓŁY
 • SYSTEM 5 „S” – ORGANIZACJA MIEJSCA PRACY

  ZOBACZ SZCZEGÓŁY
 • STEROWANIE PRODUKCJĄ Z WYKORZYSTANIEM KART KANBAN (2 dni)
  !!! NOWOŚĆ !!!

  ZOBACZ SZCZEGÓŁY
 • AUTONOMUS MAINTENANCE – AUTONOMICZNE UTRZYMANIE RUCHU – samodzielne zarządzanie miejscem pracy operatora gniazda produkcyjnego (2 dni)

  ZOBACZ SZCZEGÓŁY
 • SPRAWOZDAWCZOŚĆ z zakresu opłaty produktowej na rok 2014

  ZOBACZ SZCZEGÓŁY
 • LIDER Z POMYSŁEM – proste, skuteczne i bezkosztowe narzędzia menedżera – warsztat doskonalący.

  ZOBACZ SZCZEGÓŁY
 • OBSŁUGA SUWNICY STEROWANEJ Z POZIOMU ROBOCZEGO OGÓLNEGO PRZEZNACZENIA KAT. II S w tym bezprzewodowo

  ZOBACZ SZCZEGÓŁY
 • TRENING KOMPETENCJI LIDERA – 3 dni intensywnych, praktycznych warsztatów
  Komunikacja w zespole i zarządzanie konfliktem
  Budowanie i efektywność zespołów zadaniowych
  Motywowanie i dyscyplinowanie pracowników

  ZOBACZ SZCZEGÓŁY
 • NOWE OBOWIĄZKI PRACODAWCÓW wynikające z dyrektyw UE 42/WE, 655/WE dotyczące BEZPIECZEŃSTWA W EKSPLOATACJI URZĄDZEŃ PRODUKCYJNYCH. Dokumentacja zakupów, eksploatacji, przeglądów, kontroli, remontów.

  ZOBACZ SZCZEGÓŁY
 • ZARZĄDZANIE ZESPOŁEM PRODUKCYJNYM

  ZOBACZ SZCZEGÓŁY
 • POKA-YOKE METODY WIZUALIZACJI WYKORZYSTYWANE PRZEZ ZESPOŁY ROBOCZE

  ZOBACZ SZCZEGÓŁY
 • ZARZĄDZANIE ZMIANĄ I KONFLIKTAMI

  ZOBACZ SZCZEGÓŁY
 • LEAN Production (1 dzień)

  ZOBACZ SZCZEGÓŁY
 • FUNKCJONOWANIE SYSTEMU JIT/KANBAN (2 dni)

  ZOBACZ SZCZEGÓŁY
 • ZARZĄDZANIE PRODUKCJĄ

  ZOBACZ SZCZEGÓŁY
 • NOWOCZESNE METODY ZARZĄDZANIA PRODUKCJĄ – KAIZEN / KVP

  ZOBACZ SZCZEGÓŁY
 • ZARZĄDZANIE LOGISTYCZNE W PRZEDSIĘBIORSTWIE w świetle LEAN MANAGAMENT I TEORII OGRANICZEŃ (warsztaty LM, TOC)

  ZOBACZ SZCZEGÓŁY