Marketing

Szczęście sprzyja ludziom przygotowanym. Trafić na właściwy rynek we właściwym czasie oznacza w języku marketingu, że firmie udało się dostroić do otoczenia. W naszych czasach wzrost znaczenia działu marketingu i świadomości jego kluczowego wpływu na sukces firmy zaczyna być coraz bardziej doceniany i rozumiany. Reasumując zaprezentowane poniżej szkolenia będą zawsze dla Państwa opłacalną inwestycją. Zdradzamy tajemnice firm, które sprzedają drogo i skutecznie! Zapraszamy!

czerwiec 2017
NOWOŚĆ
ZDOBYWANIE RYNKÓW ZAGRANICZNYCH w warunkach globalizacji

Wzrost konkurencji na rynku wewnętrznym i postępujący proces globalizacji gospodarki światowej wymaga rozszerzenia obszaru działalności polskich firm poza granice kraju.

Pierwszym etapem tego procesu jest analiza możliwości eksportowych firmy, zbadanie potencjalnych rynków zagranicznych i ustalenie ogólnej strategii eksportowej. Dopiero potem możliwe jest podjęcie konkretnych działań operacyjnych, mających za zadanie realizacje zdefiniowanych celów strategicznych, poprzez badanie konkretnych rynków eksportowych, znalezienie i weryfikację potencjalnych odbiorców oraz podjęcie działań handlowych.

Szkolenia na zamówienie (Marketing)