Przejdź do treści

Marketing

Szczęście sprzyja ludziom przygotowanym. Trafić na właściwy rynek we właściwym czasie oznacza w języku marketingu, że firmie udało się dostroić do otoczenia. W naszych czasach wzrost znaczenia działu marketingu i świadomości jego kluczowego wpływu na sukces firmy zaczyna być coraz bardziej doceniany i rozumiany. Reasumując zaprezentowane poniżej szkolenia będą zawsze dla Państwa opłacalną inwestycją. Zdradzamy tajemnice firm, które sprzedają drogo i skutecznie! Zapraszamy!

MERCHANDISING JAKO POMYSŁ NA ZARZĄDZANIE FIRMĄ HANDLOWĄ

MERCHANDISING JAKO POMYSŁ NA ZARZĄDZANIE FIRMĄ HANDLOWĄ

POLSKA FIRMA NA RYNKACH UNIJNYCH (1 dzień)

POLSKA FIRMA NA RYNKACH UNIJNYCH (1 dzień)

Zrozumieć w jaki sposób osiągnąć konkurencyjność na rynkach międzynarodowych, w tym unijnym Zrozumieć wagę i problematykę źródeł konkurencyjności Jak stworzyć prawidłową strategię marketingową rozwoju firmy w kontekście silnej konkurencyjności międzynarodowej…

PROMOCJA MARKI NA RYNKACH UNIJNYCH

PROMOCJA MARKI NA RYNKACH UNIJNYCH

Warsztaty pomogą uczestnikom: Zrozumieć w jaki sposób tworzyć trwałą ofertę produktów czy usług Zrozumieć wagę i problematykę wartości dodanej jaką tworzy marka dla rożnych uczestników rynku Stworzyć prawidłową strategię rozwoju…

PRZEWAGA KONKURENCYJNA KRAJÓW EUROPEJSKICH

PRZEWAGA KONKURENCYJNA KRAJÓW EUROPEJSKICH

Zrozumieć w jaki sposób osiągnąć konkurencyjność na rynkach międzynarodowych, w tym europejskim Zrozumieć wagę i problematykę źródeł konkurencyjności Jak stworzyć prawidłową strategię marketingową rozwoju firmy w kontekście silnej konkurencyjności międzynarodowej

STRATEGIE MARKETINGOWE

STRATEGIE MARKETINGOWE

Współczesne zarządzanie przedsiębiorstwem wymaga koncentrowania się na podejmowaniu wysiłków w odniesieniu do problemów i decyzji o charakterze strategicznym, czyli znajdowania trwałych sposobów działania w szybko zmieniającym się otoczeniu. Konieczność dostosowywania…

CRM – ZARZĄDZANIE RELACJAMI Z KLIENTAMI

CRM – ZARZĄDZANIE RELACJAMI Z KLIENTAMI

Zapoznanie słuchaczy z procedurą, metodami i technikami zarządzania relacjami z klientami. Słuchacze będą mogli przećwiczyć swoją wiedzę w trakcie rozwiązywania studiów przypadków i uczestnictwa w warsztatach. Po zakończeniu zajęć słuchacze…

ASPEKTY PRAWNE I PODATKOWE W DZIAŁALNOŚCI MARKETINGOWEJ

ASPEKTY PRAWNE I PODATKOWE W DZIAŁALNOŚCI MARKETINGOWEJ

Umożliwienie poprawnej wykładni przepisów prawnych mających praktyczne znaczenie dla podejmowanych działań marketingowych przez przedsiębiorcę. W trakcie szkolenia zwrócona zostanie także uwaga na zagadnienia związane z reklamą oraz świadczeniem usług jako…

PROWADZENIE DZIAŁAŃ MARKETINGOWYCH, BIZNES PLAN – BUDOWANIE STRATEGII FIRMY

PROWADZENIE DZIAŁAŃ MARKETINGOWYCH, BIZNES PLAN – BUDOWANIE STRATEGII FIRMY

przekazanie wiedzy oraz umiejętności praktycznych w prowadzeniu działań marketingowych przedsiębiorstwa, budowy strategii firmy oraz tworzenia planu marketingowego poznanie sposobów działań marketingowych przedsiębiorstwa zorientowanego na klienta zdobycie umiejętności tworzenia biznes planu…

HANDEL ELEKTRONICZNY – NOWY WYMIAR HANDLU

HANDEL ELEKTRONICZNY – NOWY WYMIAR HANDLU

▪ Przybliżenie zasad działania handlu elektronicznego (e-sklepów, platform handlu elektronicznego, aukcji elektronicznych), jego uwarunkowań, możliwości oraz zagrożeń ▪ Zwrócenie uwagi na najnowsze trendy w handlu elektronicznego oraz przybliżenie strategii marketingowych…

INTERNET W KSZTAŁTOWANIU RELACJI BUSINESS TO BUSINESS (1 dzień)

INTERNET W KSZTAŁTOWANIU RELACJI BUSINESS TO BUSINESS (1 dzień)

Jednym z ważnych obszarów wykorzystania Internetu w przedsiębiorstwie jest komunikacja z podmiotami działającymi na rynku. Za sprawą Internetu przedsiębiorstwa otrzymują do ręki nowe narzędzia mogące wspierać rozwój relacji między uczestnikami…