Człowiek pozostaje tak długo mądry, dopóki szuka mądrości; odkąd wyobraża sobie, że ją już znalazł, staje się głupcemTalmud

Menu

Previous Frame Next Frame
 • THE CHALLENGER SALE, czyli jak sprzedawać, gdy klienci mają wszystko

  Termin: 29 - 30 listopada
  Katowice
  IV REWOLUCJA W SPRZEDAŻY - zobacz więcej
 • EFEKTYWNA KOMUNIKACJA, INTELIGENCJA EMOCJONALNA I ASERTYWNOŚĆ W KONTAKTACH ZAWODOWYCH

  Termin: 24 stycznia
  Katowice
  Zobacz więcej
ORGANIZACJA I PROWADZENIE ASSESSMENT CENTER / DEVELOPMENT CENTER – szkolenie certyfikujące dla Asesorów

Szkolenie przeznaczone jest dla osób, które chcą efektywnie pełnić rolę asesora w procesach Assessment Center i Development Center.

Wiedza i umiejętności przekazywane w trakcie szkolenia pozwalają na przeprowadzenie tego procesu od początku do końca: od fazy zaprojektowania sesji AC/DC poprzez jej realizację, na opracowaniu raportów indywidualnych i grupowych skończywszy.

Możliwość samodzielnego przeprowadzenia AC/DC stanowi dla organizacji znaczącą oszczędność oraz pozwala na podejmowanie trafniejszych decyzji zarówno w kontekście selekcji kandydatów do pracy, wyboru uczestników programów talentowych, jak i podejmowania decyzji rozwojowych. Szkolenie pomaga również lepiej współpracować z dostawcami usług AC/DC w przypadku wsparcia organizacji przez firmę zewnętrzną.

Uczestnicy szkolenia otrzymają praktyczne materiały w postaci Podręcznika Asesora, który zawiera kompendium wiedzy na temat prowadzenia AC/DC, a także konkretne ćwiczenia assessmentowe (indywidualne i zespołowe) do wykorzystania w praktyce. Absolwenci szkolenia otrzymają również Certfyfikat Asesora potwierdzający ich przygotowanie do organizacji i prowadzenia procesów AC/DC.

Teminy:
TRENING ODPORNOŚCI dla menedżera – jak zwiększać siłę i odporność lidera? BUILDING RESILIENCE – why every leader needs Mental Toughness?

Ten trening pozwoli uczestnikom:

 • Rozwinąć umiejętności wzmacniania Siły i Odporności
 • Nauczyć się, jak wpływać na swoje nastawienie i reakcje tak, aby działać bardziej efektywnie
 • Rozwinąć umiejętności zarządzania emocjami w warunkach dużej presji
 • Poznać techniki radzenia sobie ze stresem i presją oraz ich skutkami
 • Nauczyć się, jak budować odporność w kontekście długoterminowym
 • Zwiększyć wydajność dzięki efektywnemu radzeniu sobie z presją i wyzwaniami
 • Zmierzyć swoją odporność za pomocą testu MTQ48, pierwszego na świecie narzędzia do mierzenia siły i odporności – Mental Toughness
 • Nauczyć się, jak zmieniać negatywne myśli i nastawienie na proaktywne
 • Poznać swoje silne i słabe strony, dowiedzą się, jak budować swoje zasoby oraz jak słabe strony przekształcić w mocne
 • Zaadaptować konkretne strategie eliminowania spadków motywacji i wzmacniania silnej woli
 • Dowiedzieć się, jak budować nawyki ukierunkowane na zwiększenie efektywności
Teminy:
MIND MAPPING – warsztaty z mapowania myśli prowadzone przez Eksperta z zarządzania produkcją

Uwolnij siłę swojego umysłu, twórczość, kreatywność i wyobraźnię! Rezultaty przerosną Twoje oczekiwania.

Zastosuj  niezwykle skuteczne narzędzie w kreowaniu pomysłów, nowych koncepcji i rozwiązań!

Szkolenie z mapowania myśli (Mind Mapping) jest skierowane do tych, którzy szukają sposobu na ogarnianie wielu spraw: szybciej, efektywniej, sprawniej, mając przy tym dużo więcej zabawy i nieskończenie więcej możliwości pobudzania własnej kreatywności i twórczego myślenia.

 • Rozwijanie kreatywności i metod twórczego rozwiązywania problemów
 • Lepsze zarządzania projektami i zespołami
 • Poprawa planowania i skutecznej realizacji zadań
 • Efektywne zarządzanie informacją
 • Zwiększenie własnej efektywności
 • Optymalizacja w obszarze podejmowania decyzji
ZARZĄDZANIE PRACOWNIKAMI Z UKRAINY i krajów byłego ZSRR

Celem szkolenia prowadzonego przez Ukrainkę z 20-letnim procesem adaptacji w Polsce jest poprawa skuteczności w zarządzaniu pracownikami z Ukrainy poprzez poznanie kultury ukraińskiej i uwrażliwienie międzykulturowe.

Uczestnik na szkoleniu:

 • pozna różnice kulturowe Polski i krajów byłego ZSRR
 • poprawi formę komunikacji z pracownikami z krajów byłego ZSRR
 • będzie w stanie skuteczniej zarządzać wielokulturowym zespołem
 • otrzyma pakiet wiedzy kulturowej potrzebnej do codziennej pracy
 • uświadomi sobie znaczenie różnic kulturowych mających wpływ na efektywność pracy
 • zostanie uwrażliwiony międzykulturowo na zachowania własne i innych
 • dowie się, jak dostosować swój styl komunikacji do stylu osoby z innego obszaru kulturowego
 • wypracuje własne metody budowania międzykulturowego środowiska pracy umożliwiającego zmniejszenie rotacji i wykorzystanie potencjału różnorodności
KIEDY PROBLEM STAJE SIĘ SZANSĄ
Toyota zbudowała swoją potęgę na wyciąganiu wniosków z porażek i problemów. Tylko metoda Strukturalnego Procesu Rozwiązywania Problemów lub inaczej RCA , Problem Solving pozwala organizacji stać się Organizacją Uczącą się. Metoda prosta ale z wielkimi oporami stosowana. Wynika to z niezrozumienia szczegółów i lekceważenia efektowności takiego działania. Prowadzącym jest praktyk z 20 letnim stażem w zakresie zarządzania procesami. Metodę popularyzuje zarówno na seminariach jakościowych, jak i w Służbach Utrzymania Ruchu.
Teminy:
Akademia FIRST TIME MANAGER. Kieruj skutecznie. Motywuj z efektem. Dyscyplinuj kiedy trzeba. Cykl 5-dniowych warsztatów z zarządzania zespołem produkcyjnym

Wczoraj KOLEGA, dziś SZEF

FIRST TIME MANAGER – cykl 5-ciu 1-dniowych warsztatów menedżerskich jest  wyjątkowym projektem opracowanym na realnych przypadkach z wykorzystaniem praktycznej wiedzy biznesowej i doświadczeń zgromadzonych również przez samych uczestników.

Przedstawiamy unikalny projekt obejmujący kompleksową wiedzę z zakresu doskonalenia kluczowych kompetencji menedżerskich, eliminujących zagrożenia wynikające z objęcia nowych ról i stanowisk. Celem jest ułatwiane procesu adaptacji do nowej roli zawodowej dla menedżerów o kilkuletnim stażu na stanowisku oraz dla osób przygotowywanych do objęcia roli menedżerskiej.

Po Akademii First Time Manager będziesz potrafił:

 • wypracować dobre relacje ze swoim nowym zespołem
 • delegować zadania, określać priorytety i efektywnie planować
 • przekazywać informację zwrotną (feedback motywacyjny, szkoleniowy i rozwojowy)
 • motywować i ustalać jasne zasady współpracy
 • rozwiązywać sytuacje konfliktowe
 • budować autorytet managera
 • przekładać teorię na praktyczne rozwiązania dla Twojej firmy

Liczba miejsca na szkoleniu First Time Manager jest ograniczona ze względu na intensywną warsztatową formułę zajęć.

Wszystkie moduły szkolenia można zrealizować także w wersjach korporacyjnych (in-company).

Dostosowujemy miejsce i czas trwania Akademii do Państwa potrzeb.

Teminy:
THE CHALLENGER SALE, czyli jak sprzedawać, gdy klienci mają wszystko. IV REWOLUCJA W SPRZEDAŻY

Już od jakiegoś czasu dyrektorzy sprzedaży oraz sami handlowcy zauważyli, że dawne sposoby i techniki sprzedaży przestały działać na klientów. Kiedyś tak ważne relacje, teraz przestały być wystarczające, a ciągłe pytanie o potrzeby zaczęło raczej odstraszać klientów niż ich przyciągać. Klienci zaczęli traktować swój czas jak inwestycję, a od handlowca oczekują, że powie im coś czego nie wiedzą o swoim biznesie, że stanie się ich doradcą, w którego warto zainwestować swój czas i pieniądze.

Jak zatem stać się atrakcyjnym partnerem dla naszego klienta?, Dlaczego miałby poświęcić nam swój czas i skorzystać z rozwiązań, które proponujemy?, W jaki sposób prowadzić spotkania by chciał podążać za nami, a w konsekwencji związał się z nami biznesowo?, Jak sprawić, abyśmy stali się jego głównym dostawcą i jednocześnie chciał nas polecać innym?

Na wszystkie te pytanie, jak również na wiele innych znajdziesz odpowiedź uczestnicząc w naszym projekcie.  Powstał on na kanwie badań 24000 handlowców z większości branż, których przebadano na całym świecie(ok.90 krajów) i na podstawie ich doświadczeń opracowano niezwykle skuteczny model sprzedaży. The Challenger Sale nazwany został czwartą rewolucją w sprzedaży, gdyż  wreszcie uczy jak należy skutecznie sprzedawać  w obecnych wymagających i trudnych czasach.

Korzystając z koncepcji The Challenger Sale w ciągu ostatnich lat wypracowaliśmy wiele nowych sposobów pracy z klientami, unikalnych narzędzi sprzedażowych oraz zasad, którymi powinien kierować się sprzedawca Challenger. Zbudowaliśmy model, dzięki któremu ci, którzy z nami współpracowali i wprowadzili go w swoich zespołach sprzedaży, w szybkim czasie odnieśli sukces finansowy, wyprzedzili konkurencję i spokojnie patrzą w przyszłość.

AKADEMIA PRZEMAWIANIA – TRENING CIAŁA, GŁOSU I SŁOWA. INSPIRUJĄCE WYSTĄPIENIA PUBLICZNE
Czy wiesz, że około 99% ludzi może się nauczyć wystąpień publicznych. Będzie idealnie, jeśli jeszcze występowanie zacznie sprawiać nam przyjemność. Nie ma znaczenia, czy nazywasz się prowadzącym, konferansjerem, moderatorem czy występującym. Ważne, że biorąc udział w naszym warsztacie staniesz się (dobrze przygotowanym) MÓWCĄ.

Pokażemy Ci, jak zachowywać się podczas wystąpienia, przyjmować odpowiednią postawę, stosować sposoby zawodowców – krótko mówiąc – jak występować naturalnie! A min w 2-dniowym programie.:

 • dowiesz się, jak budzić zaufanie u słuchaczy
 • poznasz techniki przygotowania skutecznego wystąpienia
 • dowiesz się, jakie są skuteczne sposoby na to by zaangażować słuchaczy, zdobyć i uwagę i serce
 • nauczysz się odpowiednio zarządzać swoim ciałem podczas wystąpienia
 • nauczysz się skutecznie przekazywać informacje swoim słuchaczom
 • staniesz się bardziej pewny siebie i świadomy swoich indywidualnych talentów mówcy
SPC (Statistical Proces Control) – szkolenie dla pracowników zajmujących się sterowaniem procesami produkcji i działów jakości.

Szkolenie adresowane jest do inżynierów produkcji i jakości, pracowników działów rozwoju, pracowników produkcji.
Korzyści dla uczestników:

 • Konstruowanie kart kontrolnych w oparciu o dane procesowe
 • Praca z procesem w oparciu o liczby
 • Doskonalenie umiejętności logiki rozumienia procesu
 • Reagowanie na sygnały rozregulowania procesu
 • Przykłady praktyczne projektów z różnych dziedzin przedsiębiorstwa
Teminy:

STREFA DOBRYCH CEN