Przejdź do treści
O NAS

banner2 Działamy innowacyjne, skutecznie, elastycznie i szybko

Serdecznie witamy na stronie PRESTIGE Europejskiego Centrum Kształcenia,

        Dostarczamy specjalistyczne usługi szkoleniowe wysokiej jakości: wiedzę i praktyczne umiejętności przygotowane w oparciu o potrzeby biznesu oraz aktualne zmiany prawne.  W obliczu zmian zachodzących wewnątrz lub w otoczeniu firmy stale podnosimy kompetencje szkolonych kadr gwarantując maksymalną satysfakcję i jak najszybsze osiągnięcie wytyczonych celów biznesowych.  Pomagamy dokonywać naprawdę dobrych inwestycji szkoleniowych poprzez kompleksową ofertę adresowaną do najważniejszych działów przedsiębiorstwa.


Informujemy, że na wszystkie nasze szkolenia, doradztwo, usługi konsultingowe mogą Państwo uzyskać dofinansowanie przez BUR oraz KFS.

https://serwis-uslugirozwojowe.parp.gov.pl/dofinansowanie

PRESTIGE ECK w Bazie Usług Rozwojowych PARP


SZKOLENIA I DORADZTWO z DOFINANSOWANIEMOd 2004 roku dynamicznie budujemy swoją pozycję na rynku usług szkoleniowych aktywnie poszerzając asortyment dostępnych szkoleń i usług. Doradzamy firmom i przedsiębiorstwom w zakresie optymalizacji kosztów, zwiększenia efektywności nakładów i poprawy jakości procesów biznesowych.
Działamy na podstawie zaświadczenia nr 15/04 z dnia 21 kwietnia 2004 roku o wpisie do ewidencji niepublicznych placówek kształcenia ustawicznego.
Posiadamy uprawnienia do wydawania zaświadczeń ukończenia kursów i seminariów zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 stycznia 2012 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. z 2014 r. poz. 622). OBWIESZCZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 11 lutego 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych Dz.U. 2014 poz. 622.
Zaświadczenia wydajemy na podstawie § 18 ust. 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 stycznia 2012 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. z 2014 r. poz. 622).
Jesteśmy wpisani do Rejestru Instytucji Szkoleniowych w Wojewódzkim Urzędzie Pracy, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 października 2004 r. w sprawie rejestru instytucji szkoleniowych pod numerem ewidencyjnym 2.24/00089/2019.
Nasz Numer Location DUNS to: D-U-N-S ®: 422334511
Posiadamy certyfikowane programy szkoleń zatwierdzone przez Ośrodek Doskonalenia Kadr w Mysłowicach nadzorowany przez ministra właściwego do spraw gospodarki Dz.U. nr 70 z dnia 10 maja 2002 r. oraz Dz.U. nr 65 poz. 603, który obowiązuje na terenie naszego kraju i za granicą oraz programy zarejestrowane w Urzędzie Dozoru Technicznego.
 

Najwyższa jakość TYLKO z PRESTIGE EUROPEJSKIM CENTRUM KSZTAŁCENIA.

JAKOŚĆ potwierdzona przez DEKRA Certification. 

Z przyjemnością informujemy, że w dniu 10 października 2016 roku pozytywnie przeszliśmy audyt certyfikacyjny Systemu Zarządzania Jakością według normy ISO 9001:2008.

Dnia 25 czerwca 2018 r. otrzymaliśmy Certyfikat według normy PN EN ISO 9001:2015, zgodnie  z wymaganiami Certyfikacyjnymi Systemów Zarządzania Jakością, który jest ważny do 16 kwietnia 2025 r.

Audyt został przeprowadzony przez przedstawicieli jednej z największych na świecie firm zajmujących się certyfikacją ISO - DEKRA Certification Sp. z o.o w zakresie:

PLANOWANIE I REALIZACJA SZKOLEŃ.  USŁUGI DORADCZE W ZAKRESIE ROZWOJU I DOSKONALENIA PRZEDSIĘBIORSTW.

Pobierz aktualny dokument:

PRESTIGE-EUROPEJSKIE-CENTRUM-KSZTAŁCENIA-CERTYFIKAT-ISO-9001.2015

 

 


Cały czas jesteśmy w drodze. Codziennie podejmujemy nowe wyzwania, rozwijamy i doskonalimy nasze usługi zgodnie z najlepszymi praktykami i sprawdzonymi wzorcami. Wszystko się zmienia, ale to proste i praktyczne rozwiązania są najbardziej pożądanym produktem, a naszym największym staraniem jest go Państwu zapewnić. Skuteczne są te projekty szkoleniowe, które pozwalają nam poznać standardy, kulturę organizacyjną na tyle głęboko, aby  efektywnie ją doskonalić  i zabezpieczać. Procesowe podejście do szkoleń jest w stanie przynieść najlepsze korzyści zarówno uczestnikom, jak i całym organizacjom, dlatego rekomendujemy Państwu rozwijanie kompetencji w formie projektów łączonych, rozwojowych. Każda Firma napotyka w danej branży na różne bariery i problemy. To samo szkolenie realizowane w różnym czasie przynosi nowe odpowiedzi.

  Kluczem do sukcesu  jest ZINTEGROWANY SYSTEM SZKOLEŃ

doskonale zaprojektowany, dostosowany zarówno do potrzeb przedsiębiorstwa oraz oczekiwań pracowników.

Spójny cykl szkoleń daje Państwu pewność wypracowania pożądanych rezultatów i przewagi konkurencyjnej.

 Jest dla nas niezwykle ważne, aby być postrzeganym przez Państwa naszych Klientów przez pryzmat jakości usług i prestiż. Nazwa PRESTIGE Europejskie Centrum Kształcenia zobowiązuje do najwyższej jakości.

Szkoleniaprestige ORIENTACJA NA JAKOŚĆ
 • badamy rynek, znamy jego potrzeby, słuchamy Państwa sugestii
 • przykładamy wagę do atrakcyjnej i interaktywnej formy zajęć
 • stosujemy metody szkoleniowe warunkujące wysoką efektywność uczenia się
 • inspirujemy i pobudzamy kreatywność
 • zapewniamy szczegółowe, staranie przygotowane materiały
 • realizujemy szkolenia tylko w najlepszych hotelach, aby zapewnić Państwu pełen komfort i luksus nauki
 • dbamy o przyjazną i życzliwą atmosferę
 • organizujemy pasjonujące spotkania integracyjne i motywacyjne
 • po szkoleniu przeprowadzamy badania ankietowe satysfakcji uczestników, aby stale doskonalić swoje usługi
ORIENTACJA NA UCZESTNIKANaszamisja
 • zdecydowane podniesienie poziomu wiedzy
 • doskonalenie kompetencji i umiejętności
 • dostęp do najlepszych praktyk, rozwiązań biznesowych na rynku
 • szansa na nawiązanie wielu interesujących kontaktów biznesowych - benchmarking
 • inspiracje do wdrażania nowych koncepcji w firmie
 • nowe umiejętności – nowe szanse
 • okazja do stwierdzenia "czy jestem na bieżąco"
 • możliwość uzyskania konsultacji po szkoleniu
SZKOLENIA KORZYSTNĄ INWESTYCJĄ
 • natychmiastowy i długofalowy zwrot
 • zabezpieczenie pracowników i firmy
 • lojalność pracowników wobec firmy
 • praktyczna wiedza i biznesowy know-how

Analfabetami w przyszłości nie będą ludzie nie umiejący czytać, ale tacy, którzy nie będą potrafili się uczyć. Alvin Toffler

MISJA PRESTIGE EUROPEJSKIEGO CENTRUM KSZTAŁCENIA

Naszą misją jest wspieranie rozwoju i zwiększanie zysków firm poprzez wspólne wyznaczanie celów oraz wiedzy i umiejętności potrzebnych do ich osiągnięcia.
Wszystkie nasze programy szkoleniowe mają charakter autorski i mogą być konstruowane po wcześniejszej analizie potrzeb Klienta.  Realizując szkolenia na zlecenie "in company" optymalnie dopasujemy program, skuteczną metodę dydaktyczną, najlepszego trenera/wykładowcę oraz czas i miejsce szkolenia.
Do Państwa dyspozycji oddajemy nasze kilkunastoletnie doświadczenie w prowadzeniu i organizacji szkoleń. Jesteśmy przekonani, że inwestycja w proponowane przez nas projekty szkoleniowe zaowocuje rozwojem największego z kapitałów przedsiębiorstwa - KAPITAŁEM LUDZKIM.

Serdecznie zapraszamy do współpracy!

mgr Małgorzata KLIMAS dyrektor ds. szkoleń

ŻÓŁTY nasz kolor firmowy, to kolor aktywności, słońca i prawidłowej komunikacji między ludźmi. Symbolizuje światło i radość.PRESTIGE baner szary

Dając człowiekowi rybę nakarmisz go na jeden dzień.

Nauczając go łowienia ryb nakarmisz go na całe życie.

Lao Tsy