Prawo celne

Szkolenia z najnowszych zmian w przepisach celnych kierujemy do osób odpowiedzialnych za organizację transportu, logistyki, eksportu/importu, poszukujących skutecznych rozwiązań usprawniających proces obsługi celnej, do wszystkich zainteresowanych, szczególnie przedsiębiorców po to, aby uaktualnić swoją wiedzę w zakresie prawa celnego, a zwłaszcza jego praktycznego przełożenia na działalność handlową firmy. Poznać dobrze kodeks celny – możliwości prawne, to obniżyć koszty działalności firmy.

lipiec 2017
POCHODZENIE TOWARU w obrocie międzynarodowym w świetle przepisów prawa celnego

Celem szkolenia jest uzyskanie aktualnych informacji na temat dokumentowania pochodzenia towarów, stosowania reguł pochodzenia i przepisów celno – prawnych z zakresu ustalania pochodzenia towarów w obrocie międzynarodowym.

Podczas szkolenia zostaną omówione zmiany w przepisach.

 • Pochodzenie towaru w świetle nowych przepisów prawa celnego – zmiany od 01.05.2016r.
 • UNIJNY KODEKS CELNY – akt delegowany i akt wykonawczy – Nowe regulacje pochodzenia towarów

Szkolenie skierowane jest do osób, które zajmują się eksportem – importem lub dostawami wewnątrzwspólnotowymi i zobowiązane są do dokumentowania pochodzenia towarów, co ma kluczowe znaczenie w obrocie międzynarodowym i stanowi podstawę handlu zagranicznego i wspólnotowego.

INTRASTAT W PRAKTYCE – zmiany w 2017 roku

Celem szkolenia jest praktyczne przedstawienie najnowszych zasad funkcjonujących w poszczególnych regulacjach prawnych systemu INTRASTAT, poznanie przepisów i zasad wypełniania i zgłaszania deklaracji INTRASTAT, nabycie umiejętności w zakresie przygotowania, wypełniania i wysyłania deklaracji INTRASTAT.

Wszelkie zmiany dotyczące przepisów celnych w 2017 r. ogłoszone przed szkoleniem zostaną omówione podczas szkolenia !!!

wrzesień 2017
październik 2017
INTRASTAT W PRAKTYCE – zmiany w 2017 roku

Celem szkolenia jest praktyczne przedstawienie najnowszych zasad funkcjonujących w poszczególnych regulacjach prawnych systemu INTRASTAT, poznanie przepisów i zasad wypełniania i zgłaszania deklaracji INTRASTAT, nabycie umiejętności w zakresie przygotowania, wypełniania i wysyłania deklaracji INTRASTAT.

Wszelkie zmiany dotyczące przepisów celnych w 2017 r. ogłoszone przed szkoleniem zostaną omówione podczas szkolenia !!!

INCOTERMS aktualne zmiany reguł dotyczących krajowych i międzynarodowych warunków dostawy towarów
Przekazanie informacji o najnowszych zmianach reguł MIH Incoterms 2010, do stosowania w umowach handlowych. Analiza poszczególnych reguł Incoterms 2010, w kontekście podziału obowiązków, kosztów i ryzyka związanego z dostawą towaru między stronami kontraktu
Korzyści ze szkolenia:
Uczestnik szkolenia uzyska poszerzoną wiedzę, niezbędną do prawidłowego i bezpiecznego stosowania terminów handlowych Incoterms, w eksporcie i imporcie towarów.
listopad 2017
INTRASTAT W PRAKTYCE – zmiany w 2017 roku

Celem szkolenia jest praktyczne przedstawienie najnowszych zasad funkcjonujących w poszczególnych regulacjach prawnych systemu INTRASTAT, poznanie przepisów i zasad wypełniania i zgłaszania deklaracji INTRASTAT, nabycie umiejętności w zakresie przygotowania, wypełniania i wysyłania deklaracji INTRASTAT.

Wszelkie zmiany dotyczące przepisów celnych w 2017 r. ogłoszone przed szkoleniem zostaną omówione podczas szkolenia !!!

grudzień 2017
INTRASTAT W PRAKTYCE – zmiany w 2017 roku

Celem szkolenia jest praktyczne przedstawienie najnowszych zasad funkcjonujących w poszczególnych regulacjach prawnych systemu INTRASTAT, poznanie przepisów i zasad wypełniania i zgłaszania deklaracji INTRASTAT, nabycie umiejętności w zakresie przygotowania, wypełniania i wysyłania deklaracji INTRASTAT.

Wszelkie zmiany dotyczące przepisów celnych w 2017 r. ogłoszone przed szkoleniem zostaną omówione podczas szkolenia !!!

INCOTERMS aktualne zmiany reguł dotyczących krajowych i międzynarodowych warunków dostawy towarów
Przekazanie informacji o najnowszych zmianach reguł MIH Incoterms 2010, do stosowania w umowach handlowych. Analiza poszczególnych reguł Incoterms 2010, w kontekście podziału obowiązków, kosztów i ryzyka związanego z dostawą towaru między stronami kontraktu
Korzyści ze szkolenia:
Uczestnik szkolenia uzyska poszerzoną wiedzę, niezbędną do prawidłowego i bezpiecznego stosowania terminów handlowych Incoterms, w eksporcie i imporcie towarów.
Szkolenia na zamówienie (Prawo celne)
 • STOSOWANIE PRAWA CELNEGO – Główne zagadnienia i problemy występujące w wymianie towarowej z krajami trzecimi

  ZOBACZ SZCZEGÓŁY
 • PODATEK AKCYZOWY W TRANSAKCJACH KRAJOWYCH ORAZ MIĘDZYNARODOWYCH w 2017 r.

  ZOBACZ SZCZEGÓŁY
 • PRZEPISY CELNE W MIĘDZYNARODOWYM I WEWNĄTRZUNIJNYM OBROCIE TOWAROWYM po zmianach

  ZOBACZ SZCZEGÓŁY
 • POCHODZENIE TOWARU w obrocie międzynarodowym w świetle przepisów prawa celnego

  ZOBACZ SZCZEGÓŁY
 • GOSPODARCZE PROCEDURY CELNE – wytyczne, tryb i warunki stosowania. Procedura uproszczona – sposób na usprawnienie obsługi celnej przedsiębiorców.

  ZOBACZ SZCZEGÓŁY
 • PRAWO CELNE w 2015 r. – aktualne zmiany w przepisach. Ułatwienia i uproszczenia w obrocie towarowym z krajami trzecimi. Współpraca z organami celnymi

  ZOBACZ SZCZEGÓŁY
 • REKLAMACJE I DOCHODZENIE ROSZCZEŃ W TRANSPORCIE I SPEDYCJI W PRZEWOZACH KRAJOWYCH I MIĘDZYNARODOWYCH

  ZOBACZ SZCZEGÓŁY
 • ZMODERNIZOWANY KODEKS CELNY z uwzględnieniem analizy zmian w stosunku do aktualnie obowiązującego Wspólnotowego Kodeksu Celnego

  ZOBACZ SZCZEGÓŁY
 • SPEDYCJA I TRANSPORT W TRANSAKCJACH KRAJOWYCH I MIĘDZYNARODOWYCH

  ZOBACZ SZCZEGÓŁY
 • TERMINY HANDLOWE INCOTERMS 2000 – zasady bezpiecznego i poprawnego stosowania. INCOTERMS 2010 – przewidywane zmiany.

  ZOBACZ SZCZEGÓŁY
 • KONTRAKTY EKSPORTOWE I IMPORTOWE WG STANDARDÓW EUROPEJSKICH (umowa międzynarodowej sprzedaży towarów)

  ZOBACZ SZCZEGÓŁY
 • SPEDYCJA I TRANSPORT DROGOWY DLA LOGISTYKÓW I SPEDYTORÓW – warsztaty dla zaawansowanych

  ZOBACZ SZCZEGÓŁY
 • JAK ZAWIERAĆ UMOWY AGENCYJNE I DYSTRYBUCYJNE W OBROCIE MIĘDZYNARODOWYM?

  ZOBACZ SZCZEGÓŁY
 • MIĘDZYNARODOWA SPEDYCJA I TRANSPORT. Konwencja wiedeńska – INCOTERMS 2010 – Ubezpieczenia w międzynarodowym transporcie – Umowa przewozu a umowa spedycji – Prawo przewozowe – CMR. Stan aktualny na 2016 r.

  ZOBACZ SZCZEGÓŁY
 • PRAWO CELNE w 2015 r. Podstawowe informacje i wiadomości dla przedsiębiorców zaczynających działalność w sektorze obrotu towarowego z krajami trzecimi – kompendium dla początkujących

  ZOBACZ SZCZEGÓŁY
 • INTRASTAT W PRAKTYCE – zmiany w 2017 roku

  ZOBACZ SZCZEGÓŁY
 • NAJNOWSZE ZMIANY W SYSTEMIE PRAWA WSPÓLNOTOWEGO I KRAJOWEGO ZWIĄZANE Z OBROTEM TOWAROWYM Z KRAJAMI TRZECIMI. Ogromne zmiany w prawie celnym!

  ZOBACZ SZCZEGÓŁY
 • AKREDYTYWA DOKUMENTOWA. Forma rozliczenia zabezpieczająca ryzyko importerów i eksporterów w transakcji.

  ZOBACZ SZCZEGÓŁY
 • KURS SPEDYTORA

  ZOBACZ SZCZEGÓŁY
 • INCOTERMSŸ 2010 – najnowsza wersja oficjalnych reguł Międzynarodowej Izby Handlowej do interpretacji terminów handlowych

  ZOBACZ SZCZEGÓŁY
 • INCOTERMS aktualne zmiany reguł dotyczących krajowych i międzynarodowych warunków dostawy towarów

  ZOBACZ SZCZEGÓŁY
 • 10-dniowe warsztaty (piątki i soboty) STOSOWANIE PRAWA CELNEGO DLA FIRM. Praktyczne kompendium wiedzy dla agencji celnych i przedsiębiorców.

  ZOBACZ SZCZEGÓŁY
 • REKLAMACJE I DOCHODZENIE ROSZCZEŃ W TRANSPORCIE I SPEDYCJI NA RYNKU KRAJOWYM I MIĘDZYNARODOWYM. Jak dochodzić roszczeń? Za co odpowiada spedytor, a za co przewoźnik? Jak składać reklamacje, aby były skuteczne? (2 dni)

  ZOBACZ SZCZEGÓŁY
 • MIĘDZYNARODOWA WYMIANA TOWAROWA – handel, spedycja, transport

  ZOBACZ SZCZEGÓŁY
 • JAK SOBIE RADZIĆ Z KRNĄBRNYM SPEDYTOREM (2 dni)

  ZOBACZ SZCZEGÓŁY
 • ELEMENTY TRANSPORTU I SPEDYCJI MIĘDZYNARODOWEJ W HANDLU ZAGRANICZNYM (2 dni)

  ZOBACZ SZCZEGÓŁY