Prawo celne

Szkolenia z najnowszych zmian w przepisach celnych kierujemy do osób odpowiedzialnych za organizację transportu, logistyki, eksportu/importu, poszukujących skutecznych rozwiązań usprawniających proces obsługi celnej, do wszystkich zainteresowanych, szczególnie przedsiębiorców po to, aby uaktualnić swoją wiedzę w zakresie prawa celnego, a zwłaszcza jego praktycznego przełożenia na działalność handlową firmy. Poznać dobrze kodeks celny – możliwości prawne, to obniżyć koszty działalności firmy.

listopad 2018
PRZEPISY CELNE W MIĘDZYNARODOWYM I WEWNĄTRZUNIJNYM OBROCIE TOWAROWYM

Celem szkolenia jest przedstawienie aktualnych przepisów z zakresu prawa celnego jak również przekazanie wytycznych odnośnie poruszania się w przepisach wykonawczych i delegowanych, stanowiących integralną część UKC.

UNIJNY KODEKS CELNY wniósł wiele zmian w strefach biznesu – nowe procedury celne, nowe obowiązki finansowe, zmiany w zakresie posiadanych pozwoleń i zasad ubiegania się o pozwolenia w świetle nowych przepisów celnych.

Wejście nowego kodeksu spowodowało zmianę systemu prawa celnego w całej UE i modyfikację większości instytucji celnych, jak również zmianę sposobu rozliczeń VAT i akcyzy w transakcjach z krajami spoza UE.

INTRASTAT W PRAKTYCE – zmiany w 2018 roku

Celem szkolenia jest praktyczne przedstawienie najnowszych zasad funkcjonujących w poszczególnych regulacjach prawnych systemu INTRASTAT, poznanie przepisów i zasad wypełniania i zgłaszania deklaracji INTRASTAT, nabycie umiejętności w zakresie przygotowania, wypełniania i wysyłania deklaracji INTRASTAT.

Wszelkie zmiany dotyczące przepisów celnych w 2017 r. ogłoszone przed szkoleniem zostaną omówione podczas szkolenia !!!

PRAWO CELNE dla przedsiębiorców zaczynających działalność w sektorze obrotu towarowego z krajami trzecimi – kompendium dla początkujących

Szkolenie daje możliwość uzyskania podstawowej wiedzy z zakresu  obowiązujących przepisów prawa celnego, które mają bezpośrednie przełożenie na przedsiębiorstwa dokonujące międzynarodowej wymiany towarów.

Oferowany program stanowi bogaty zakres i jest dostosowany do potrzeb uzyskania niezbędnej wiedzy w zakresie importu i eksportu .

grudzień 2018
POCHODZENIE TOWARU w regulacjach celnych Unii Europejskiej

Celem szkolenia jest uzyskanie aktualnych informacji na temat dokumentowania pochodzenia towarów, stosowania reguł pochodzenia i przepisów celno – prawnych z zakresu ustalania pochodzenia towarów w obrocie międzynarodowym.

Podczas szkolenia zostaną omówione zmiany w przepisach oraz NOWOŚCI:

 • Rejestracja unijnych i poza unijnych eksporterów w systemie REX
 • CETA – nowa umowa z Kanadą
 • Nowe reguły dotyczące deklaracji dostawcy
 • Nowe umowy o wolnym handlu
 • Kumulacja pochodzenia

Szkolenie skierowane jest do osób, które zajmują się eksportem – importem lub dostawami wewnątrzwspólnotowymi i zobowiązane są do dokumentowania pochodzenia towarów, co ma kluczowe znaczenie w obrocie międzynarodowym i stanowi podstawę handlu zagranicznego i wspólnotowego.

INTRASTAT W PRAKTYCE – zmiany w 2018 roku

Celem szkolenia jest praktyczne przedstawienie najnowszych zasad funkcjonujących w poszczególnych regulacjach prawnych systemu INTRASTAT, poznanie przepisów i zasad wypełniania i zgłaszania deklaracji INTRASTAT, nabycie umiejętności w zakresie przygotowania, wypełniania i wysyłania deklaracji INTRASTAT.

Wszelkie zmiany dotyczące przepisów celnych w 2017 r. ogłoszone przed szkoleniem zostaną omówione podczas szkolenia !!!

Szkolenia na zamówienie (Prawo celne)
 • UPOWAŻNIONY PRZEDSIĘBIORCA – AEO. Szansa na zwiększenie bezpieczeństwa w łańcuchu dostaw i ułatwienia dla przedsiebiorców

  ZOBACZ SZCZEGÓŁY
 • STOSOWANIE PRAWA CELNEGO – Główne zagadnienia i problemy występujące w wymianie towarowej z krajami trzecimi

  ZOBACZ SZCZEGÓŁY
 • PODATEK AKCYZOWY W TRANSAKCJACH KRAJOWYCH ORAZ MIĘDZYNARODOWYCH w 2017 r.

  ZOBACZ SZCZEGÓŁY
 • PRZEPISY CELNE W MIĘDZYNARODOWYM I WEWNĄTRZUNIJNYM OBROCIE TOWAROWYM

  ZOBACZ SZCZEGÓŁY
 • POCHODZENIE TOWARU w regulacjach celnych Unii Europejskiej

  ZOBACZ SZCZEGÓŁY
 • GOSPODARCZE PROCEDURY CELNE – wytyczne, tryb i warunki stosowania. Procedura uproszczona – sposób na usprawnienie obsługi celnej przedsiębiorców.

  ZOBACZ SZCZEGÓŁY
 • PRZEPISY CELNE – aktualne zmiany. Ułatwienia i uproszczenia w obrocie towarowym z krajami trzecimi. Współpraca z organami celnymi

  ZOBACZ SZCZEGÓŁY
 • REKLAMACJE I DOCHODZENIE ROSZCZEŃ W TRANSPORCIE I SPEDYCJI W PRZEWOZACH KRAJOWYCH I MIĘDZYNARODOWYCH

  ZOBACZ SZCZEGÓŁY
 • ZMODERNIZOWANY KODEKS CELNY z uwzględnieniem analizy zmian w stosunku do aktualnie obowiązującego Wspólnotowego Kodeksu Celnego

  ZOBACZ SZCZEGÓŁY
 • SPEDYCJA I TRANSPORT W TRANSAKCJACH KRAJOWYCH I MIĘDZYNARODOWYCH

  ZOBACZ SZCZEGÓŁY
 • TERMINY HANDLOWE INCOTERMS 2000 – zasady bezpiecznego i poprawnego stosowania. INCOTERMS 2010 – przewidywane zmiany.

  ZOBACZ SZCZEGÓŁY
 • KONTRAKTY EKSPORTOWE I IMPORTOWE WG STANDARDÓW EUROPEJSKICH (umowa międzynarodowej sprzedaży towarów)

  ZOBACZ SZCZEGÓŁY
 • SPEDYCJA I TRANSPORT DROGOWY DLA LOGISTYKÓW I SPEDYTORÓW – warsztaty dla zaawansowanych

  ZOBACZ SZCZEGÓŁY
 • JAK ZAWIERAĆ UMOWY AGENCYJNE I DYSTRYBUCYJNE W OBROCIE MIĘDZYNARODOWYM?

  ZOBACZ SZCZEGÓŁY
 • MIĘDZYNARODOWA SPEDYCJA I TRANSPORT. Konwencja wiedeńska – INCOTERMS 2010 – Ubezpieczenia w międzynarodowym transporcie – Umowa przewozu a umowa spedycji – Prawo przewozowe – CMR

  ZOBACZ SZCZEGÓŁY
 • PRAWO CELNE dla przedsiębiorców zaczynających działalność w sektorze obrotu towarowego z krajami trzecimi – kompendium dla początkujących

  ZOBACZ SZCZEGÓŁY
 • INTRASTAT W PRAKTYCE – zmiany w 2018 roku

  ZOBACZ SZCZEGÓŁY
 • NAJNOWSZE ZMIANY W SYSTEMIE PRAWA WSPÓLNOTOWEGO I KRAJOWEGO ZWIĄZANE Z OBROTEM TOWAROWYM Z KRAJAMI TRZECIMI. Ogromne zmiany w prawie celnym!

  ZOBACZ SZCZEGÓŁY
 • AKREDYTYWA DOKUMENTOWA. Forma rozliczenia zabezpieczająca ryzyko importerów i eksporterów w transakcji.

  ZOBACZ SZCZEGÓŁY
 • KURS SPEDYTORA

  ZOBACZ SZCZEGÓŁY
 • INCOTERMSŸ 2010 – najnowsza wersja oficjalnych reguł Międzynarodowej Izby Handlowej do interpretacji terminów handlowych

  ZOBACZ SZCZEGÓŁY
 • INCOTERMS aktualne zmiany reguł dotyczących krajowych i międzynarodowych warunków dostawy towarów

  ZOBACZ SZCZEGÓŁY
 • CERTYFIKOWANY SPECJALISTA DS. CELNYCH – stosowanie przepisów celnych – praktyczne kompendium wiedzy, 10-dniowe warsztaty, XIII edycja

  ZOBACZ SZCZEGÓŁY
 • REKLAMACJE I DOCHODZENIE ROSZCZEŃ W TRANSPORCIE I SPEDYCJI NA RYNKU KRAJOWYM I MIĘDZYNARODOWYM. Jak dochodzić roszczeń? Za co odpowiada spedytor, a za co przewoźnik? Jak składać reklamacje, aby były skuteczne? (2 dni)

  ZOBACZ SZCZEGÓŁY
 • MIĘDZYNARODOWA WYMIANA TOWAROWA – handel, spedycja, transport

  ZOBACZ SZCZEGÓŁY
 • JAK SOBIE RADZIĆ Z KRNĄBRNYM SPEDYTOREM (2 dni)

  ZOBACZ SZCZEGÓŁY
 • ELEMENTY TRANSPORTU I SPEDYCJI MIĘDZYNARODOWEJ W HANDLU ZAGRANICZNYM (2 dni)

  ZOBACZ SZCZEGÓŁY