Uprawnienia G1, G2, G3

udt01
 • Opracowanie instrukcji organizacji bezpiecznej pracy przy urządzeniach elektroenergetycznych
 • Przeprowadzenie rzeczoznawstwa w zakresie urządzeń energetycznych
 • Organizacja SZKOLEŃ z naboru otwartego jak i na zlecenie, wraz z EGZAMINAMI w zakresie uzyskania świadectwa kwalifikacyjnego

Zapraszamy na szkolenia i egzaminy kwalifikacyjne dla osób zajmujących się dozorem i eksploatacją urządzeń energetycznych w następujących grupach:

 • Grupa 1. Sieci, urządzenia i instalacje energetyczne wytwarzające, przesyłające i zużywające energię elektryczną
 • Grupa 2. Urządzenia zużywające ciepło, paliwa stałe i płynne oraz przetwarzające i przesyłające ciepło
 • Grupa 3. Sieci, urządzenia i instalacje gazowe, służące do wytwarzania, przetwarzania, przesyłania i magazynowania oraz zużywające paliwa gazowe.

Już od 2005 roku nasze kursy i szkolenia cieszą się Państwa wysokim uznaniem, ponieważ pozwalają w szybki i skuteczny sposób  opanować niezbędną wiedzę do wykonywania zawodu i potrzebną do pozytywnego zaliczenia egzaminu na uprawnienia elektryczne, energetyczne i gazowe,  który jest przeprowadzany przed Państwową Komisją Kwalifikacyjną zgodnie z (Dz.U.nr 89, poz. 828).

Szkolenie zakończone państwowym egzaminem przed Państwową Komisją Kwalifikacyjną pozwala Państwu uzyskać świadectwa kwalifikacyjne umożliwiające wykonywanie zawodu we wszystkich krajach Unii Europejskiej.

Celem szkolenia jest zapoznanie Uczestników z aktualnie obowiązującymi przepisami oraz rozwiązaniami technicznymi stosowanymi przy montażu i eksploatacji różnego rodzaju urządzeń energetycznych.

Uprawnienia należy odnawiać co 5 lat.

Informujemy, że„Uprawnienia bezterminowe”, czyli świadectwa kwalifikacyjne wydane w okresie od lipca 2003 roku do kwietnia 2005 roku,  straciły swoją ważność z początkiem maja 2010 roku o czym mówi Ustawa Prawo Energetyczne.

Zgodnie z przepisami prawa energetycznego osoby, które zajmują się instalacjami sieci energetycznych oraz eksploatacją urządzeń w tej dziedzinie, muszą posiadać uprawnienia elektryczne. Najczęściej wymagane są uprawnienia do 1 kV, które można zdobyć uczestnicząc w szkoleniu.

Zapraszamy pracowników firm oraz osoby fizyczne  do wzięcia udziału w specjalistycznych szkoleniach i egzaminie umożliwiającym uzyskanie państwowych uprawnień do eksploatacji „E” i dozoru „D” urządzeń, sieci i instalacji elektrycznych, cieplnych oraz gazowych określonych w rozporządzeniu Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 kwietnia 2003r w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadanych kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci (Dz.U Nr 89 poz. 828 ze zmianami).

Do udziału w szkoleniu zapraszamy wszystkich, którym kończy się termin ważności posiadanych uprawnień, jak i te osoby, które chcą ubiegać się o nie po raz pierwszy.

W przypadku zgłoszenia większej grupy osób, bądź dla firm chętnych nawiązać współpracę długofalową oferujemy promocyjne ceny.

 
listopad 2018
grudzień 2018
Szkolenia na zamówienie (Uprawnienia G1, G2, G3)
 • SZKOLENIA ENERGETYCZNE: ELEKTRYCZNE – G1, CIEPLNE – G2 I GAZOWE – G3, wraz z egzaminem państwowym w pełnym zakresie czynności eksploatacyjnych

  ZOBACZ SZCZEGÓŁY
 • PRACE KONTROLNO-POMIAROWE URZĄDZEŃ I INSTALACJI ELEKTROENERGETYCZNYCH O NAPIĘCIU DO 1 KV. Zdobądź uprawnienia na pomiary elektryczne.

  ZOBACZ SZCZEGÓŁY
 • DYREKTYWA ATEX – 94/9/WE
  Instalacje elektryczne w środowisku zagrożonym wybuchem oraz wymagania BHP dla stanowisk i prac w strefach zagrożonych wybuchem

  ZOBACZ SZCZEGÓŁY
 • DYREKTYWA ATEX – URZĄDZENIA I INSTALACJE ELEKTRYCZNE oraz wymagania BHP dla stanowisk i prac w strefach zagrożonych wybuchem

  ZOBACZ SZCZEGÓŁY
 • SZKOLENIA ENERGETYCZNE: ELEKTRYCZNE – G1, CIEPLNE – G2 I GAZOWE – G3, wraz z egzaminem państwowym w pełnym zakresie czynności eksploatacyjnych

  ZOBACZ SZCZEGÓŁY
 • SZKOLENIE – G3
  w zakresie eksploatacji urządzeń, instalacji i sieci gazowych wytwarzających, przetwarzających, przesyłających, magazynujących
  i zużywających paliwa gazowe

  ZOBACZ SZCZEGÓŁY
 • SZKOLENIE – G1
  w zakresie eksploatacji urządzeń, instalacji i sieci energetycznych wytwarzających, przetwarzających, przesyłających i zużywających energię elektryczną

  ZOBACZ SZCZEGÓŁY
 • SZKOLENIE – G2
  w zakresie eksploatacji urządzeń wytwarzających, przetwarzających, przesyłających
  i zużywających ciepło oraz inne urządzenia energetyczne

  ZOBACZ SZCZEGÓŁY