PLANER

Im więcej mamy czasu na wykonanie jakiejś pracy, tym więcej czasu ona nam zabieraprof. C.Northcote Parkinson

Menu

Prawidłowe tworzenie dokumentacji aktowej w wersji papierowej i elektronicznej.

Termin: Do ustalenia

Kategoria: HR, kadry, sekretariat, Szkolenia dla JST

Liczba godzin: Do ustalenia

Miasto: Do ustalenia

Cena: Do ustalenia

Cele i korzyści szkolenia

Szkolenie:  „Prawidłowe tworzenie dokumentacji aktowej w wersji papierowej i elektronicznej.Prawne aspekty Kodeksu Postępowania Administracyjnego i Europejskiego Kodeksu Dobrej Administracji – zastosowanie kodeksu w warunkach polskich procedur administracyjnych” dotyczy prawidłowego tworzenia dokumentacji aktowej, umożliwi poznanie i zrozumienie mechanizmów prawnych odnoszących się do tworzenia, gromadzenia, ewidencjonowania, przechowywania dokumentacji aktowej w wersji papierowej i elektronicznej oraz zapoznanie się z prawnymi aspektami postępowania administracyjnego, m. in. wydawania właściwych decyzji administracyjnych, postanowień, upoważnień.

Podczas szkolenia omówione zostaną zasady stosowania obowiązujących wewnętrznych aktów normatywnych:

 • Instrukcji Kancelaryjnej
 • Jednolitego Rzeczowego Wykazu Akt
 • Kodeksu Postępowania Administracyjnego
 • Europejskiego Kodeksu Dobrej Administracji

Na szkolenie zapraszamy pracowników administracji publicznej, państwowej, samorządowej oraz podmioty prowadzące działalność gospodarczą.

Program szczegółowy szkolenia

1. Podstawy prawne dot. odpowiedzialności oraz nadzoru nad prawidłowym wykonywaniem przez pracowników czynności kancelaryjnych

2. Formy prawne ochrony dokumentacji

 • Elektroniczny obieg dokumentacji

3. Zasady redagowania własnych aktów normatywnych – uchwał

 • zarządzeń
 • decyzji
 • protokołów
 • sprawozdań
 • notatek służbowych
 • z przeprowadzonych rozmów telefonicznych
 • załączników do aktów normatywnych

4. Znaki interpunkcyjne

 • przecinek
 • zapisywanie dat
 • interpunkcja w skrótach i skrótowcach

5. Podstawa prawna – wydawania kopii dokumentów na zewnątrz jednostki

 • powtwierdzenia kopii za zgodność

6. Atrakcyjność pisma

7. Style pism urzędowych

 • półoficjalnych
 • memo
 • zaproszeń i życzeń
 • układ pisma blokowy i a linea

8. Zasady pisania listów w kontaktach międzynarodowych

9. Podstawa prawna wydawania upoważnień

10. Klasyfikacja i kwalifikacja dokumentacji aktowej z podziałam na dokumentacje archiwalną kat. „A” i niearchiwalną kat. „B” – warsztaty na dokumentacji własnej (jednostki)

11. Znak sprawy

12. Zakładanie teczek i spisów spraw (przyporządkowanie pisma do danej sprawy)

13. Prawidłowe prowadzenie dokumentacji

 • kadrowej
 • księgowej
 • wniosków o dofinansowanie ze środków z UE
 • prowadzenie dokumentacji dot. działalności pożytku publicznego w zakresie zlecania zadań publicznych

14. Prawidłowe przygotowanie do zdania do archiwum zakładowego dokumentacji aktowej, technicznej

 • chronologiczne uporządkowanie spraw wewnątrz teczek
 • opisanie teczek
 • sporządzenie spisów zdawczo – odbiorczych

15. Zasady i sposoby porządkowania zalegającej dokumentacji aktowej na stanowiskach pracy

16. Właściwość organów administracji

17. Strona postępowania administracyjnego

18. Doręczenia, Terminy

19. Protokoły i adnotacje

20. Udostępnienie akt sprawy

21. Decyzja administracyjna i postanowienie

 • Ugoda administracyjna
 • Zaświadczenia

22. Skargi i wnioski

23. Upoważnienia

24. Znaczenie Europejskiego Kodeksu Dobrej Administracji w warunkach polskich

25. Europejski Kodeks Dobrej Administracji, Kontrola stosowania

Prowadzący
Ekspert Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji PRESTIGE EUROPEJSKIEGO CENTRUM KSZTAŁCENIA.

Eksperci - praktycy z tematyki obejmującej szkolenie. Wysoki poziom zajęć jest standardem obowiązującym w certyfikowanej firmie szkoleniowej PRESTIGE Europejskie Centrum Kształcenia.


Gwarantujemy, że nasi trenerzy i wykładowcy, to osoby z wysokimi kwalifikacjami i wieloletnim doświadczeniem praktycznym, bo właśnie na praktyczne zastosowanie kładziemy szczególny nacisk.


Zapewniamy skuteczne szkolenia prowadzone przez wybitnych specjalistów, cenionych za ogromną wiedzę i rewelacyjne kwalifikacje dydaktyczne. Będzie nam bardzo miło gościć Państwa na naszych szkoleniach. Szczegółowe opisy prowadzącego lub prowadzących szkolenie znajdują się w ofercie, którą przesyłamy drogą mailową lub faksową.

Jesteśmy certyfikowaną firmą szkoleniową w ISO 9001:2015 w obszarze:

 • planowania i realizacji szkoleń oraz

 • usług doradczych w zakresie rozwoju i doskonalenia przedsiębiorstw.


Zapewniamy profesjonalizm prowadzących specjalistów, miłą i fachową obsługę, ciekawe materiały szkoleniowe, praktyczny wymiar szkolenia, certyfikaty ukończenia szkolenia.
Przy realizacji szkoleń na zamówienie uzgodnienia logistyczno-terminowe dla grupy.

Zapraszamy do udziału w szkoleniach organizowanych przez PRESTIGE Europejskie Centrum Kształcenia.

Dodatkowe informacje

Masz pytanie? Napisz do nas!

Imię i nazwisko (wymagane)

Adres email (wymagane)

Numer telefonu (wymagane)

Treść wiadomości

TAK, Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w formularzu przez PRESTIGE ECK z siedzibą w Mikołowie 43-190, ul. Wyzwolenia 27; Dowiedz się więcej -> https://prestige-eck.pl/rodo/

Administratorem Twoich danych osobowych zgodnie z art. 4 pkt. 7 RODO jest PRESTIGE ECK z siedzibą w Mikołowie, adres: ul. Wyzwolenia 27, 43-190 Mikołów, tel.: 32 738 51 91, e-mail: szkolenia@eck-prestige.pl

Szkolenie dostępne na zamówienie

zapraszamyP

Organizujemy również szkolenia in company, czyli na zamówienie. Nasz doradca bada wtedy potrzeby szkoleniowe firmy, a następnie przedstawia odpowiadającą na nie ofertę. Dzięki temu zakres tematyczny, forma zajęć, termin i lokalizacja takich szkoleń są dopasowane do tego, czego wymaga klient. Program jest zmodyfikowany do realiów biznesowych ze względu na rzeczywiste, zdiagnozowane w ramach analizy przedszkoleniowej oczekiwania i potrzeby.

Formularz Identyfikacji Potrzeb Szkoleniowych FIPS (DOC) – pobierz

FIPS (PDF) – pobierz jest pomocnym, wstępnym  narzędziem do przygotowania profesjonalnego szkolenia. Można formularz wypełnić i odesłać do nas lub przekazać informację telefonicznie.

Konkurencyjne ceny

Ceny naszych szkoleń są konkurencyjne, ponieważ ich koszt nie wzrasta o podatek VAT.
Podpowiadamy, jak zdobyć dofinansowanie do szkolenia i pomagamy w pozyskiwaniu środków zewnętrznych z Krajowego Funduszu Szkoleniowego, czy Europejskiego Funduszu Społecznego.


DYNAMICZNA FORMUŁA SZKOLENIA dla osób ceniących czas, skoncentrowana na szybkim przekazaniu jak największej ilości wiedzy i umiejętności. 


·  Szkolenia  ·  Konsultacje  ·  Trening osobisty  ·  Wsparcie w procesach zmiany  ·  Audyt personalny


Nasza Firma może kompleksowo zorganizować każdy zakres tematyczny z dofinansowaniem!

Przy realizacji szkoleń na zamówienie uzgodnienia logistyczno-terminowe dla grupy.

Projekt adresowany jest do przedsiębiorców mikro, małych i średnich z województwa śląskiego, którzy chcą uzyskać dofinansowanie na usługi rozwojowe – szkolenia i doradztwo.


Tekst alternatywny


Źródło: Nowa definicja MŚP


Z usług mogą korzystać właściciele i pracownicy przedsiębiorstw (umowa o pracę, zlecenia, o dzieło i inne).

Przedsiębiorstwo może otrzymać wsparcie zarówno na organizację szkolenia zamkniętego, dostosowanego do potrzeb danego przedsiębiorstwa (tzw. szkolenie »in company«), jak i na udział pracowników w szkoleniach otwartych.
Nasza firma uczestniczy w programie, jest wpisana do Bazy Usług Rozwojowych

https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl/podmioty/view?id=10770

aktualne usługi

https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl/uslugi/search?SearchFilterView[podmiot_id]=10770

Wspierane są wszystkie szkolenia, które wpływają na rozwój przedsiębiorstwa.

Obszary w których można się dokształcić można nam zaproponować lub znaleźć inspirację w naszych propozycjach szkoleniowych lub  wpisanych w Bazie Usług Rozwojowych.

 

 

Główne atuty Podmiotowego Systemu Finansowania:

Decyzja o wysokości kwoty dofinansowania podejmowana jest na podstawie:

– wielkości przedsiębiorstwa (mikroprzedsiębiorstwa mogą liczyć na większe wsparcie)
– znaczenia danej branży dla rozwoju regionu
– zatrudnienia osób niepełnosprawnych
– wieku i kwalifikacji pracowników biorących udział w szkoleniach
– wyboru usługi mającej na celu zdobycie lub potwierdzenie kwalifikacji
– poziomu wzrostu przychodów przedsiębiorstwa (tzw. przedsiębiorstwa wysokiego wzrostu)
– uzyskanego wcześniej wsparcia

Zapewniamy kompetentną i kompleksową obsługę.  Zależy nam na Państwa zadowoleniu, dlatego swoją wiedzę, umiejętności i wieloletnie doświadczenie poświęcamy całkowicie, by spełnić Państwa wymagania. Gwarantujemy profesjonalną obsługę i indywidualne podejście. Jesteśmy do Państwa dyspozycji – pomożemy w dopasowaniu właściwej oferty oraz zapewnimy pełne wsparcie w organizacji całego projektu szkoleniowego.

Czekamy na Państwa zapytania ofertowe, zamówienia oraz uwagi, opinie, pomysły i sugestie:

SYLWIA JASIŃSKA
– główny specjalista ds. organizacji szkoleń
tel. (48) 32 738 51 91
e-mail: Włącz javascript

MAŁGORZATA KLIMAS
– manager ds. kluczowych klientów
tel. (48) 32 738 51 90
tel. kom. 508 147 055
e-mail: Włącz javascript

AGATA NALEPA
– młodszy specjalista ds. obsługi klienta
tel. (48) 32 738 51 90
e-mail: Włącz javascript

 

Unikalne cechy i korzyści ze spotkania
Unikalne cechy i korzyści ze spotkania