Przejdź do treści
Home
 • Oferta
 • HR, kadry, sekretariat

Prawidłowe tworzenie dokumentacji aktowej w wersji papierowej i elektronicznej.

Szkolenie dotyczące prawidłowego tworzenia dokumentacji aktowej, umożliwi poznanie i zrozumienie mechanizmów prawnych odnoszących się do tworzenia, gromadzenia, ewidencjonowania, przechowywania dokumentacji aktowej w wersji papierowej i elektronicznej oraz zapoznanie się z prawnymi aspektami postępowania administracyjnego, m. in. wydawania właściwych decyzji administracyjnych,…

Szkolenie na zlecenie

Cele i korzyści

Szkolenie:  „Prawidłowe tworzenie dokumentacji aktowej w wersji papierowej i elektronicznej.Prawne aspekty Kodeksu Postępowania Administracyjnego i Europejskiego Kodeksu Dobrej Administracji – zastosowanie kodeksu w warunkach polskich procedur administracyjnych” dotyczy prawidłowego tworzenia dokumentacji aktowej, umożliwi poznanie i zrozumienie mechanizmów prawnych odnoszących się do tworzenia, gromadzenia, ewidencjonowania, przechowywania dokumentacji aktowej w wersji papierowej i elektronicznej oraz zapoznanie się z prawnymi aspektami postępowania administracyjnego, m. in. wydawania właściwych decyzji administracyjnych, postanowień, upoważnień.

Podczas szkolenia omówione zostaną zasady stosowania obowiązujących wewnętrznych aktów normatywnych:

 • Instrukcji Kancelaryjnej
 • Jednolitego Rzeczowego Wykazu Akt
 • Kodeksu Postępowania Administracyjnego
 • Europejskiego Kodeksu Dobrej Administracji

Na szkolenie zapraszamy pracowników administracji publicznej, państwowej, samorządowej oraz podmioty prowadzące działalność gospodarczą.

Program szkolenia

1. Podstawy prawne dot. odpowiedzialności oraz nadzoru nad prawidłowym wykonywaniem przez pracowników czynności kancelaryjnych

2. Formy prawne ochrony dokumentacji

 • Elektroniczny obieg dokumentacji

3. Zasady redagowania własnych aktów normatywnych – uchwał

 • zarządzeń
 • decyzji
 • protokołów
 • sprawozdań
 • notatek służbowych
 • z przeprowadzonych rozmów telefonicznych
 • załączników do aktów normatywnych

4. Znaki interpunkcyjne

 • przecinek
 • zapisywanie dat
 • interpunkcja w skrótach i skrótowcach

5. Podstawa prawna – wydawania kopii dokumentów na zewnątrz jednostki

 • powtwierdzenia kopii za zgodność

6. Atrakcyjność pisma

7. Style pism urzędowych

 • półoficjalnych
 • memo
 • zaproszeń i życzeń
 • układ pisma blokowy i a linea

8. Zasady pisania listów w kontaktach międzynarodowych

9. Podstawa prawna wydawania upoważnień

10. Klasyfikacja i kwalifikacja dokumentacji aktowej z podziałam na dokumentacje archiwalną kat. „A” i niearchiwalną kat. „B” – warsztaty na dokumentacji własnej (jednostki)

11. Znak sprawy

12. Zakładanie teczek i spisów spraw (przyporządkowanie pisma do danej sprawy)

13. Prawidłowe prowadzenie dokumentacji

 • kadrowej
 • księgowej
 • wniosków o dofinansowanie ze środków z UE
 • prowadzenie dokumentacji dot. działalności pożytku publicznego w zakresie zlecania zadań publicznych

14. Prawidłowe przygotowanie do zdania do archiwum zakładowego dokumentacji aktowej, technicznej

 • chronologiczne uporządkowanie spraw wewnątrz teczek
 • opisanie teczek
 • sporządzenie spisów zdawczo – odbiorczych

15. Zasady i sposoby porządkowania zalegającej dokumentacji aktowej na stanowiskach pracy

16. Właściwość organów administracji

17. Strona postępowania administracyjnego

18. Doręczenia, Terminy

19. Protokoły i adnotacje

20. Udostępnienie akt sprawy

21. Decyzja administracyjna i postanowienie

 • Ugoda administracyjna
 • Zaświadczenia

22. Skargi i wnioski

23. Upoważnienia

24. Znaczenie Europejskiego Kodeksu Dobrej Administracji w warunkach polskich

25. Europejski Kodeks Dobrej Administracji, Kontrola stosowania

Program szkolenia stanowi prawnie chronioną własność intelektualną, a jego przetwarzanie, rozpowszechnianie lub korzystanie z niego bez wiedzy i zgody autora jest zabronione.

Cena i zapisy

Szkolenie na zamówienie

;

Sprawdź, co zyskujesz

Mnóstwo korzyści
First Minute
30 dni wcześniej zarezerwuj miejsce na szkolenie otwarte na prestige-eck.pl, dzięki temu automatycznie otrzymasz rabat: 50zł
Im więcej, tym taniej
Firmy i instytucje wysyłające więcej niż jedną osobę na szkolenie otwarte, mogą liczyć na niższe ceny. Sprawdź promocyjne ceny na naszej stronie.
Voucher
Zrób prezent swojemu klientowi, zaproś dostawcę, partnera biznesowego i budujcie wspólnie swoja przewagę konkurencyjną na prestiżowych szkoleniach.

Certyfikat ukończenia
szkolenia.

Po zakończeniu szkolenia każdy z Uczestników otrzymuje imienny certyfikat potwierdzający nabyte umiejętności zgodnie z wdrożoną procedurą: PN-EN ISO 9001:2015 DEKRA

Odpowiemy na wszystkie Twoje pytania! Podnieś kwalifikacje!

Prosimy o pozostawienie swojego numeru telefonu oraz emaila, a skontaktujemy się niezwłocznie.

  Jeśli wypełniłeś/aś formularz kontaktowy, oznacza to, że jesteś zainteresowany/a naszą ofertą i oczekujesz kontaktu z nami. Zanim przekażesz nam swoje dane osobowe, zapoznaj się z informacjami na temat sposobu ich przetwarzania. Chcielibyśmy przetwarzać Twoje dane, aby móc przekazywać Ci informacje na temat naszych usług.

  Najczęściej zadawane pytania dotyczące szkolenia

  W PRESTIGE Europejskim Centrum Kształcenia znajdziesz praktyczną i specjalistyczną wiedzę!
  Czy jest możliwe uzyskanie dofinansowania ze środków Unii Europejskiej?
  Dofinansowanie