PLANER

Mistrzowskie szkolenia dla żądnych sukcesu!

Menu

NOWELIZACJA PRAWA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

Termin: Do ustalenia

Kategoria: Prawo, Szkolenia dla JST

Liczba godzin: Do ustalenia

Miasto: Do ustalenia

Cena: Do ustalenia

Cele i korzyści szkolenia

Szczegółowe zapoznanie uczestników z przepisami nowelizowanej ustawy Prawo zamówień publicznych.

Szkolenie jest adresowane do zamawiających i wykonawców zamówień publicznych.

Program szczegółowy szkolenia

1. Zmiany wprowadzone nowelizacją z 7.5.2009 r. w zakresie opisywania przedmiotu zamówienia – możliwość wprowadzania wymagań dotyczących zatrudniania m.in. bezrobotnych i niepełnosprawnych.

2. Zmiany wprowadzone nowelizacją z 25.9.2009 r.

 • Warunki udziału w postępowaniu – możliwość wprowadzenia warunku dotyczącego zatrudniania ponad 50% bezrobotnych, możliwość posługiwania się przez wykonawców wiedzą i doświadczeniem, a także potencjałem ekonomicznym i finansowym innych podmiotów
 • Wykluczanie wykonawców z postępowania – zmiany w przesłankach
 • Wyjaśnianie specyfikacji istotnych warunków zamówienia – nowe terminy na zadawanie pytań i udzielanie odpowiedzi
 • Zwrot wadium już po wyborze oferty wszystkim wykonawcom z wyjątkiem wybranego
 • Aneksowanie umów – ograniczenie zakazu do wprowadzania istotnych zmian umowy w stosunku do treści oferty
 • Zabezpieczenie należytego wykonania umowy – likwidacja obowiązku żądania, ograniczenie roszczeń zamawiającego, które można zabezpieczać
 • Możliwość udzielania zaliczek wykonawcom zamówień publicznych
 • Radykalne podniesienie wysokości wpisu od skargi do sądu okręgowego na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej

3. Zmiany wprowadzone nowelizacją z 23.10.2009r.

 • Ograniczenie stosowania ustawy przez beneficjentów funduszy unijnych spoza sektora finansów publicznych
 • Zwiększenie obowiązków zamawiającego w zakresie zamawiania usług, o których mowa w art. 5 ustawy
 • Wprowadzenie możliwości zamieszczenia ogłoszenia o zamiarze zawarcia umowy w trybie negocjacji bez ogłoszenia i zamówienia z wolnej ręki
 • Likwidacja protestu
 • Możliwość wniesienia odwołania po zawarciu umowy
 • Nowe kompetencje Krajowej Izby Odwoławczej: unieważnianie umów, nakładanie kar pieniężnych na zamawiających
Dodatkowe informacje

Masz pytanie? Napisz do nas!

Imię i nazwisko (wymagane)

Adres email (wymagane)

Numer telefonu (wymagane)

Treść wiadomości

TAK, Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w formularzu przez PRESTIGE ECK z siedzibą w Mikołowie 43-190, ul. Wyzwolenia 27; Dowiedz się więcej -> https://prestige-eck.pl/rodo/

Administratorem Twoich danych osobowych zgodnie z art. 4 pkt. 7 RODO jest PRESTIGE ECK z siedzibą w Mikołowie, adres: ul. Wyzwolenia 27, 43-190 Mikołów, tel.: 32 738 51 91, e-mail: szkolenia@eck-prestige.pl

Szkolenie dostępne na zamówienie

zapraszamyP

Organizujemy również szkolenia in company, czyli na zamówienie. Nasz doradca bada wtedy potrzeby szkoleniowe firmy, a następnie przedstawia odpowiadającą na nie ofertę. Dzięki temu zakres tematyczny, forma zajęć, termin i lokalizacja takich szkoleń są dopasowane do tego, czego wymaga klient. Program jest zmodyfikowany do realiów biznesowych ze względu na rzeczywiste, zdiagnozowane w ramach analizy przedszkoleniowej oczekiwania i potrzeby.

Formularz Identyfikacji Potrzeb Szkoleniowych FIPS (DOC) – pobierz

FIPS (PDF) – pobierz jest pomocnym, wstępnym  narzędziem do przygotowania profesjonalnego szkolenia. Można formularz wypełnić i odesłać do nas lub przekazać informację telefonicznie.

Konkurencyjne ceny

Ceny naszych szkoleń są konkurencyjne, ponieważ ich koszt nie wzrasta o podatek VAT.
Podpowiadamy, jak zdobyć dofinansowanie do szkolenia i pomagamy w pozyskiwaniu środków zewnętrznych z Krajowego Funduszu Szkoleniowego, czy Europejskiego Funduszu Społecznego.


DYNAMICZNA FORMUŁA SZKOLENIA dla osób ceniących czas, skoncentrowana na szybkim przekazaniu jak największej ilości wiedzy i umiejętności. 


·  Szkolenia  ·  Konsultacje  ·  Trening osobisty  ·  Wsparcie w procesach zmiany  ·  Audyt personalny


Nasza Firma może kompleksowo zorganizować każdy zakres tematyczny z dofinansowaniem!

Przy realizacji szkoleń na zamówienie uzgodnienia logistyczno-terminowe dla grupy.

Projekt adresowany jest do przedsiębiorców mikro, małych i średnich z województwa śląskiego, którzy chcą uzyskać dofinansowanie na usługi rozwojowe – szkolenia i doradztwo.


Tekst alternatywny


Źródło: Nowa definicja MŚP


Z usług mogą korzystać właściciele i pracownicy przedsiębiorstw (umowa o pracę, zlecenia, o dzieło i inne).

Przedsiębiorstwo może otrzymać wsparcie zarówno na organizację szkolenia zamkniętego, dostosowanego do potrzeb danego przedsiębiorstwa (tzw. szkolenie »in company«), jak i na udział pracowników w szkoleniach otwartych.
Nasza firma uczestniczy w programie, jest wpisana do Bazy Usług Rozwojowych

https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl/podmioty/view?id=10770

aktualne usługi

https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl/uslugi/search?SearchFilterView[podmiot_id]=10770

Wspierane są wszystkie szkolenia, które wpływają na rozwój przedsiębiorstwa.

Obszary w których można się dokształcić można nam zaproponować lub znaleźć inspirację w naszych propozycjach szkoleniowych lub  wpisanych w Bazie Usług Rozwojowych.

 

 

Główne atuty Podmiotowego Systemu Finansowania:

Decyzja o wysokości kwoty dofinansowania podejmowana jest na podstawie:

– wielkości przedsiębiorstwa (mikroprzedsiębiorstwa mogą liczyć na większe wsparcie)
– znaczenia danej branży dla rozwoju regionu
– zatrudnienia osób niepełnosprawnych
– wieku i kwalifikacji pracowników biorących udział w szkoleniach
– wyboru usługi mającej na celu zdobycie lub potwierdzenie kwalifikacji
– poziomu wzrostu przychodów przedsiębiorstwa (tzw. przedsiębiorstwa wysokiego wzrostu)
– uzyskanego wcześniej wsparcia

Zapewniamy kompetentną i kompleksową obsługę.  Zależy nam na Państwa zadowoleniu, dlatego swoją wiedzę, umiejętności i wieloletnie doświadczenie poświęcamy całkowicie, by spełnić Państwa wymagania. Gwarantujemy profesjonalną obsługę i indywidualne podejście. Jesteśmy do Państwa dyspozycji – pomożemy w dopasowaniu właściwej oferty oraz zapewnimy pełne wsparcie w organizacji całego projektu szkoleniowego.

Czekamy na Państwa zapytania ofertowe, zamówienia oraz uwagi, opinie, pomysły i sugestie:

SYLWIA JASIŃSKA
– główny specjalista ds. organizacji szkoleń
tel. (48) 32 738 51 91
e-mail: Włącz javascript

MAŁGORZATA KLIMAS
– manager ds. kluczowych klientów
tel. (48) 32 738 51 90
tel. kom. 508 147 055
e-mail: Włącz javascript

AGATA NALEPA
– młodszy specjalista ds. obsługi klienta
tel. (48) 32 738 51 90
e-mail: Włącz javascript

 

Unikalne cechy i korzyści ze spotkania
Unikalne cechy i korzyści ze spotkania