Przejdź do treści
Home
 • Oferta
 • Prawo

NOWELIZACJA PRAWA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

Szczegółowe zapoznanie uczestników z przepisami nowelizowanej ustawy Prawo zamówień publicznych. Szkolenie jest adresowane do zamawiających i wykonawców zamówień publicznych.

Szkolenie na zlecenie

Cele i korzyści

Szczegółowe zapoznanie uczestników z przepisami nowelizowanej ustawy Prawo zamówień publicznych.

Szkolenie jest adresowane do zamawiających i wykonawców zamówień publicznych.

Program szkolenia

1. Zmiany wprowadzone nowelizacją z 7.5.2009 r. w zakresie opisywania przedmiotu zamówienia – możliwość wprowadzania wymagań dotyczących zatrudniania m.in. bezrobotnych i niepełnosprawnych.

2. Zmiany wprowadzone nowelizacją z 25.9.2009 r.

 • Warunki udziału w postępowaniu – możliwość wprowadzenia warunku dotyczącego zatrudniania ponad 50% bezrobotnych, możliwość posługiwania się przez wykonawców wiedzą i doświadczeniem, a także potencjałem ekonomicznym i finansowym innych podmiotów
 • Wykluczanie wykonawców z postępowania – zmiany w przesłankach
 • Wyjaśnianie specyfikacji istotnych warunków zamówienia – nowe terminy na zadawanie pytań i udzielanie odpowiedzi
 • Zwrot wadium już po wyborze oferty wszystkim wykonawcom z wyjątkiem wybranego
 • Aneksowanie umów – ograniczenie zakazu do wprowadzania istotnych zmian umowy w stosunku do treści oferty
 • Zabezpieczenie należytego wykonania umowy – likwidacja obowiązku żądania, ograniczenie roszczeń zamawiającego, które można zabezpieczać
 • Możliwość udzielania zaliczek wykonawcom zamówień publicznych
 • Radykalne podniesienie wysokości wpisu od skargi do sądu okręgowego na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej

3. Zmiany wprowadzone nowelizacją z 23.10.2009r.

 • Ograniczenie stosowania ustawy przez beneficjentów funduszy unijnych spoza sektora finansów publicznych
 • Zwiększenie obowiązków zamawiającego w zakresie zamawiania usług, o których mowa w art. 5 ustawy
 • Wprowadzenie możliwości zamieszczenia ogłoszenia o zamiarze zawarcia umowy w trybie negocjacji bez ogłoszenia i zamówienia z wolnej ręki
 • Likwidacja protestu
 • Możliwość wniesienia odwołania po zawarciu umowy
 • Nowe kompetencje Krajowej Izby Odwoławczej: unieważnianie umów, nakładanie kar pieniężnych na zamawiających
Program szkolenia stanowi prawnie chronioną własność intelektualną, a jego przetwarzanie, rozpowszechnianie lub korzystanie z niego bez wiedzy i zgody autora jest zabronione.

Cena i zapisy

Szkolenie na zamówienie

;

Sprawdź, co zyskujesz

Mnóstwo korzyści
First Minute
30 dni wcześniej zarezerwuj miejsce na szkolenie otwarte na prestige-eck.pl, dzięki temu automatycznie otrzymasz rabat: 50zł
Im więcej, tym taniej
Firmy i instytucje wysyłające więcej niż jedną osobę na szkolenie otwarte, mogą liczyć na niższe ceny. Sprawdź promocyjne ceny na naszej stronie.
Voucher
Zrób prezent swojemu klientowi, zaproś dostawcę, partnera biznesowego i budujcie wspólnie swoja przewagę konkurencyjną na prestiżowych szkoleniach.

Certyfikat ukończenia
szkolenia.

Po zakończeniu szkolenia każdy z Uczestników otrzymuje imienny certyfikat potwierdzający nabyte umiejętności zgodnie z wdrożoną procedurą: PN-EN ISO 9001:2015 DEKRA

Odpowiemy na wszystkie Twoje pytania! Podnieś kwalifikacje!

Prosimy o pozostawienie swojego numeru telefonu oraz emaila, a skontaktujemy się niezwłocznie.

  Jeśli wypełniłeś/aś formularz kontaktowy, oznacza to, że jesteś zainteresowany/a naszą ofertą i oczekujesz kontaktu z nami. Zanim przekażesz nam swoje dane osobowe, zapoznaj się z informacjami na temat sposobu ich przetwarzania. Chcielibyśmy przetwarzać Twoje dane, aby móc przekazywać Ci informacje na temat naszych usług.

  Najczęściej zadawane pytania dotyczące szkolenia

  W PRESTIGE Europejskim Centrum Kształcenia znajdziesz praktyczną i specjalistyczną wiedzę!
  Czy jest możliwe uzyskanie dofinansowania ze środków Unii Europejskiej?
  Dofinansowanie