Przejdź do treści

Szkolenia dla JST

Zasady prawnej regulacji CZASU PRACY PRACOWNIKÓW SAMORZĄDOWYCH, z uwzględnieniem aktualnego stanowiska doktryny i organów kontroli przestrzegania prawa.

Zasady prawnej regulacji CZASU PRACY PRACOWNIKÓW SAMORZĄDOWYCH, z uwzględnieniem aktualnego stanowiska doktryny i organów kontroli przestrzegania prawa.

Świadczenia pieniężne z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa – omówienie obowiązującego stanu prawnego

Świadczenia pieniężne z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa – omówienie obowiązującego stanu prawnego

Omówienie i wyjaśnienie przepisów ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa wraz z najnowszymi zmianami w tym zakresie. Szkolenie przeznaczone jest dla pracowników tzw. „budżetówki”…

CZAS PRACY I URLOPY WYPOCZYNKOWE

CZAS PRACY I URLOPY WYPOCZYNKOWE

OCHRONA ŚRODOWISKA W PROCESIE INWESTYCYJNYM. Oceny oddziaływania na środowisko według nowych przepisów. Realizacja przedsięwzięć na terenie obszarów Natura 2000

OCHRONA ŚRODOWISKA W PROCESIE INWESTYCYJNYM. Oceny oddziaływania na środowisko według nowych przepisów. Realizacja przedsięwzięć na terenie obszarów Natura 2000

Przedstawienie wyczerpujących informacji o przepisach prawa dotyczących przygotowania realizacji inwestycji z punktu widzenia ochrony środowiska

OBSŁUGA PROGRAMU <i>PŁATNIK</i>

OBSŁUGA PROGRAMU PŁATNIK

Poznanie funkcjonowania programu Płatnik, a także nabycie praktycznych umiejętności w zakresie obsługi dokumentów ubezpieczeniowych i wymiany informacji z ZUS. Szkolenie jest przeznaczone dla osób zajmujących się sporządzaniem dokumentacji ubezpieczeniowej, wykorzystując…

UTRZYMANIE I OBOWIĄZKOWA KONTROLA OBIEKTÓW BUDOWLANYCH – w tym infrastruktury oświaty w świetle Prawa budowlanego i ustawy o systemie oświaty oraz przepisów techniczno-budowlanych

UTRZYMANIE I OBOWIĄZKOWA KONTROLA OBIEKTÓW BUDOWLANYCH – w tym infrastruktury oświaty w świetle Prawa budowlanego i ustawy o systemie oświaty oraz przepisów techniczno-budowlanych

Zapoznanie ze zmianami Prawa budowlanego, nakładającego (art.61) na właścicieli i zarządców utrzymania obiektów w należytym stanie technicznym i zapewnieniem ich bezpiecznego użytkowania, a przy nie wykonaniu tych obowiązków podlegających karze…

Odpady medyczne w NZOZ i gabinetach prywatnych &#8211; zasady postępowania, wymagane dokumenty, sprawozdawczość, kontrole

Odpady medyczne w NZOZ i gabinetach prywatnych – zasady postępowania, wymagane dokumenty, sprawozdawczość, kontrole

Celem szkolenia jest przekazanie wiedzy oraz umiejętności dotyczących właściwego prowadzenia gospodarki odpadami medycznymi w NZOZ-ach oraz prywatnych gabinetach medycznych wynikających z przepisów ochrony środowiska, ustawy o odpadach, jak i wymagań…

ISO 26000 – przewodnik po społecznej odpowiedzialności współczesnego biznesu

ISO 26000 – przewodnik po społecznej odpowiedzialności współczesnego biznesu

Celem szkolenia jest prezentacja zasad ISO 26 000, omówienie aktualnych działań w ramach CSR wybranych organizacji oraz przedstawienie projektu strategii opracowywania i wdrażania systemu CSR w organizacji według normy ISO…

PODSTAWOWE ZASADY FUNKCJONOWANIA ŁADU KORPORACYJNEGO W SPÓŁKACH

PODSTAWOWE ZASADY FUNKCJONOWANIA ŁADU KORPORACYJNEGO W SPÓŁKACH

Ład korporacyjny (ang. corporate governance) to zbiór zasad postępowania, skierowanych zarówno do organów spółek oraz członków tych organów, jak i do większościowych i mniejszościowych akcjonariuszy. Zasady ładu korporacyjnego odnoszą się…

RAPORTOWANIE DZIAŁALNOŚCI SPOŁECZNEJ ORGANIZACJI (konsultacje/szkolenie)

RAPORTOWANIE DZIAŁALNOŚCI SPOŁECZNEJ ORGANIZACJI (konsultacje/szkolenie)

Szkolenie, którego program obejmuje aspekty takie jak : CSR-historia idei,  standardy i inicjatywy CSR, pomiar,ocena i opłacalność CSR, proces raportowania społecznego, zasady raportowania według GRI G3, przygotowanie raportu.