PLANER

Musisz nauczyć się zasad gry. A potem – grać lepiej niż wszyscy inniAlbert Einstein

Menu

PRAWO PRACY – PROBLEMATYKA CZASU PRACY dla jednostek budżetowych

Termin: Do ustalenia

Kategoria: Szkolenia dla JST

Liczba godzin: Do ustalenia

Miasto: Do ustalenia

Cena: Do ustalenia

Program szczegółowy szkolenia

DZIEŃ I

Zagadnienia podstawowe. Przepisy o czasie pracy
Pojęcia, które należy znać planując i rozliczając czas pracy

 • czas pracy, okres odpoczynku, wymiar czasu pracy, norma czasu pracy, doba pracownicza, niepełny wymiar czasu pracy;
 • zasada przeciętnie 5-dniowego tygodnia pracy, dzień wolny od pracy, tygodniowa norma czasu pracy;
 • okres rozliczeniowy, rozkład czasu pracy, system czasu pracy, pracujący w nocy, praca zmianowa, ruchomy czas pracy

Metodologia obliczania terminów w prawie pracy w kontekście przepisów o czasie pracy
Okresy niewykonywania pracy wliczane do czasu pracy: przestój, przerwy w czasie pracy:

 • młodociani, przerwy na karmienie, praca w warunkach szkodliwych, szkolenia bhp, badania okresowe

Okresy niewliczane do czasu pracy

 • nieusprawiedliwiona nieobecność w pracy, czas dyżuru, czas przerwy w przerywanym czasie pracy, czas podróży służbowej, przerwy na posiłek i załatwienie spraw osobistych

Czas podróży służbowej – cz. I

 • definicje ustawowe, praktyka orzecznicza

  Czas podróży służbowej – cz. II

  • rozliczanie czasu pracy w delegacji

  Szkolenia i konferencje a czas pracy

  Czas dyżuru: w ujęciu kodeksowym i w rozumieniu ustawy o zakładach opieki zdrowotnej

  Czas pracy w przepisach szczególnych, w tym zwłaszcza w znowelizowanej ustawie o zakładach opieki zdrowotnej

  Obowiązki stron stosunku pracy związane z czasem pracy: obowiązki pracownika i pracodawcy

  DZIEŃ II
  Obowiązek pracy w godzinach nadliczbowych / obowiązek dyżurowania

  Planowanie czasu pracy – cz. I

  • wybór systemu czasu pracy – system: podstawowy, równoważny, w ruchu ciągłym

  Planowanie czasu pracy – cz. II

  • system czasu pracy: przerywany, zadaniowy, skrócony, weekendowy

  Czas pracy przy pracach polegających na dozorze urządzeń lub związanych z częściowym pozostawaniem w pogotowiu pracy / czas pracy pracowników zatrudnionych przy pilnowaniu mienia i ochronie osób

  System czasu pracy a wynagrodzenie za pracę / tryb wprowadzenia poszczególnych systemów czasu pracy

  Okresy odpoczynku od pracy w różnych systemach czasu pracy:

  • odpoczynek dobowy, tygodniowy, wyrównawczy, odpoczynek skrócony.

  Czas pracy w przypadku świadczenia kilku rodzajów prac na rzecz jednego pracodawcy / normy czasu pracy i okresy odpoczynku a kumulacja zatrudnienia / ustalanie pory nocnej. Wynagrodzenie za pracę w nocy/praca w niedziele i święta

  Rozliczanie czasu pracy i praca w godzinach nadliczbowych / limity pracy w godzinach nadliczbowych

Dodatkowe informacje

Masz pytanie? Napisz do nas!

Imię i nazwisko (wymagane)

Adres email (wymagane)

Numer telefonu (wymagane)

Treść wiadomości

TAK, Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w formularzu przez PRESTIGE ECK z siedzibą w Mikołowie 43-190, ul. Wyzwolenia 27; Dowiedz się więcej -> https://prestige-eck.pl/rodo/

Administratorem Twoich danych osobowych zgodnie z art. 4 pkt. 7 RODO jest PRESTIGE ECK z siedzibą w Mikołowie, adres: ul. Wyzwolenia 27, 43-190 Mikołów, tel.: 32 738 51 91, e-mail: szkolenia@eck-prestige.pl

Szkolenie dostępne na zamówienie

zapraszamyP

Organizujemy również szkolenia in company, czyli na zamówienie. Nasz doradca bada wtedy potrzeby szkoleniowe firmy, a następnie przedstawia odpowiadającą na nie ofertę. Dzięki temu zakres tematyczny, forma zajęć, termin i lokalizacja takich szkoleń są dopasowane do tego, czego wymaga klient. Program jest zmodyfikowany do realiów biznesowych ze względu na rzeczywiste, zdiagnozowane w ramach analizy przedszkoleniowej oczekiwania i potrzeby.

Formularz Identyfikacji Potrzeb Szkoleniowych FIPS (DOC) – pobierz

FIPS (PDF) – pobierz jest pomocnym, wstępnym  narzędziem do przygotowania profesjonalnego szkolenia. Można formularz wypełnić i odesłać do nas lub przekazać informację telefonicznie.

Konkurencyjne ceny

Ceny naszych szkoleń są konkurencyjne, ponieważ ich koszt nie wzrasta o podatek VAT.
Podpowiadamy, jak zdobyć dofinansowanie do szkolenia i pomagamy w pozyskiwaniu środków zewnętrznych z Krajowego Funduszu Szkoleniowego, czy Europejskiego Funduszu Społecznego.


DYNAMICZNA FORMUŁA SZKOLENIA dla osób ceniących czas, skoncentrowana na szybkim przekazaniu jak największej ilości wiedzy i umiejętności. 


·  Szkolenia  ·  Konsultacje  ·  Trening osobisty  ·  Wsparcie w procesach zmiany  ·  Audyt personalny


Nasza Firma może kompleksowo zorganizować każdy zakres tematyczny z dofinansowaniem!

Przy realizacji szkoleń na zamówienie uzgodnienia logistyczno-terminowe dla grupy.

Projekt adresowany jest do przedsiębiorców mikro, małych i średnich z województwa śląskiego, którzy chcą uzyskać dofinansowanie na usługi rozwojowe – szkolenia i doradztwo.


Tekst alternatywny


Źródło: Nowa definicja MŚP


Z usług mogą korzystać właściciele i pracownicy przedsiębiorstw (umowa o pracę, zlecenia, o dzieło i inne).

Przedsiębiorstwo może otrzymać wsparcie zarówno na organizację szkolenia zamkniętego, dostosowanego do potrzeb danego przedsiębiorstwa (tzw. szkolenie »in company«), jak i na udział pracowników w szkoleniach otwartych.
Nasza firma uczestniczy w programie, jest wpisana do Bazy Usług Rozwojowych

https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl/podmioty/view?id=10770

aktualne usługi

https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl/uslugi/search?SearchFilterView[podmiot_id]=10770

Wspierane są wszystkie szkolenia, które wpływają na rozwój przedsiębiorstwa.

Obszary w których można się dokształcić można nam zaproponować lub znaleźć inspirację w naszych propozycjach szkoleniowych lub  wpisanych w Bazie Usług Rozwojowych.

 

 

Główne atuty Podmiotowego Systemu Finansowania:

 • Ścieżka aplikowania o wsparcie oraz rozliczania kosztów usługi jest znacząco uproszczona
  – bez skomplikowanych formularzy aplikacyjnych
 • Dofinansowanie do 80 %, do wykorzystania 100.000 zł na firmę

Decyzja o wysokości kwoty dofinansowania podejmowana jest na podstawie:

– wielkości przedsiębiorstwa (mikroprzedsiębiorstwa mogą liczyć na większe wsparcie)
– znaczenia danej branży dla rozwoju regionu
– zatrudnienia osób niepełnosprawnych
– wieku i kwalifikacji pracowników biorących udział w szkoleniach
– wyboru usługi mającej na celu zdobycie lub potwierdzenie kwalifikacji
– poziomu wzrostu przychodów przedsiębiorstwa (tzw. przedsiębiorstwa wysokiego wzrostu)
– uzyskanego wcześniej wsparcia

Zapewniamy kompetentną i kompleksową obsługę.  Zależy nam na Państwa zadowoleniu, dlatego swoją wiedzę, umiejętności i wieloletnie doświadczenie poświęcamy całkowicie, by spełnić Państwa wymagania. Gwarantujemy profesjonalną obsługę i indywidualne podejście. Jesteśmy do Państwa dyspozycji – pomożemy w dopasowaniu właściwej oferty oraz zapewnimy pełne wsparcie w organizacji całego projektu szkoleniowego.

Czekamy na Państwa zapytania ofertowe, zamówienia oraz uwagi, opinie, pomysły i sugestie:

SYLWIA JASIŃSKA
– główny specjalista ds. organizacji szkoleń
tel. (48) 32 738 51 91
e-mail: Włącz javascript

MAŁGORZATA KLIMAS
– manager ds. kluczowych klientów
tel. (48) 32 738 51 90
tel. kom. 508 147 055
e-mail: Włącz javascript

AGATA NALEPA
– młodszy specjalista ds. obsługi klienta
tel. (48) 32 738 51 90
e-mail: Włącz javascript

 

Unikalne cechy i korzyści ze spotkania
Unikalne cechy i korzyści ze spotkania