Przejdź do treści

Rozwój menedżerski

SIŁA WIEDZY – SMAK SUKCESU
Zarządzanie personelem należy do podstawowych a jednocześnie najtrudniejszych umiejętności menedżerskich. Zgodnie z tezą, iż o tym – jak funkcjonuje firma decydują ludzie, którzy ją tworzą – umiejętności menedżerskie w tym zakresie należą do priorytetowych i powinny podlegać ciągłemu doskonaleniu. Efektywne zarządzanie personelem związane jest ze znajomością i stosowaniem metod i narzędzi kierowania zespołami pracowniczymi. Umiejętności te są niezbędne do lepszego wykonywania powierzonych zadań i są bezpośrednio przekładalne na efektywność pracy zespołu.


ZARZĄDZANIE KOMUNIKACJĄ W ORGANIZACJI <br>&#8211; projekt szkoleniowo-coachingowy

ZARZĄDZANIE KOMUNIKACJĄ W ORGANIZACJI
– projekt szkoleniowo-coachingowy

MOTYWOWANIE &#8211; doskonalenie umiejętności menedżerskich &#8211; ZMOTYWUJ SIEBIE &#8211; ZARAŹ MOTYWACJĄ INNYCH

MOTYWOWANIE – doskonalenie umiejętności menedżerskich – ZMOTYWUJ SIEBIE – ZARAŹ MOTYWACJĄ INNYCH

Szkolenie z motywowania zespołu nie przyniosło efektu? Może dlatego, że za wszelką cenę chcesz stosować techniki motywowania innych, zanim zmotywowałeś siebie. Dwudniowe warsztaty automotywacji pomogą: Rozpoznać własne zasoby i przełożyć…

OD KONFLIKTU DO WSPÓŁPRACY. PRAKTYCZNE WARSZTATY KONSTRUKTYWNEGO ROZWIĄZYWANIA KONFLIKTÓW (3 dni)

OD KONFLIKTU DO WSPÓŁPRACY. PRAKTYCZNE WARSZTATY KONSTRUKTYWNEGO ROZWIĄZYWANIA KONFLIKTÓW (3 dni)

Każdy menedżer wie, że konflikty zdarzają się nieuchronnie, nawet wśród najbardziej zintegrowanych zespołów. Pytanie brzmi więc nie: „jak całkowicie uniknąć konfliktów”, bo to na dłuższą metę, jest praktycznie niemożliwe, ale…

JAK STWORZYĆ KREATYWNY I ZMOTYWOWANY ZESPÓŁ

JAK STWORZYĆ KREATYWNY I ZMOTYWOWANY ZESPÓŁ

COACHING DLA KADRY KIEROWNICZEJ (2 dni)

COACHING DLA KADRY KIEROWNICZEJ (2 dni)

Na naszym szkoleniu zapoznamy Cię z prowadzeniem coachingu w taki sposób, aby był on skuteczny i efektywny, zarówno dla przełożonego i jego podwładnych, jak i dla całej organizacji. W trakcie…

KOMUNIKACJA a korzystne relacje interpersonalne. Analiza transakcyjna, czyli zrozumienie naszych zachowań i komunikacja w trudnych czasach

KOMUNIKACJA a korzystne relacje interpersonalne. Analiza transakcyjna, czyli zrozumienie naszych zachowań i komunikacja w trudnych czasach

Zajęcia prowadzone są metodami aktywizującymi uczestników. Wstępem do treningu jest integracja, wzbudzenie i stworzenie atmosfery bezpieczeństwa, życzliwości i zapału do uczenia się. Zajęcia warsztatowe poprzedzone są mini wykładami wprowadzającymi uczestników…

PLANOWANIE, ANALIZA I KONTROLA KOSZTÓW PRACY JAKO ELEMENT ZARZĄDZANIA ZASOBAMI LUDZKIMI (1 dzień)

PLANOWANIE, ANALIZA I KONTROLA KOSZTÓW PRACY JAKO ELEMENT ZARZĄDZANIA ZASOBAMI LUDZKIMI (1 dzień)

Celem szkolenia jest wykształcenie umiejętności skutecznego controllera w procesach personalnych. Ponadto celem jest dostarczenie uczestnikom wiedzy na temat kosztów pracy, które stanowią istotny element rachunku ekonomicznego i z tego powodu…

Inteligencja emocjonalna i automotywacja

Inteligencja emocjonalna i automotywacja

Inteligencja to to, co mierzą testy IQ (Iloraz Inteligencji). Natomiast EQ (Inteligencja Emocjonalna) , to takie zasoby, które pozwalają skuteczniej, łatwiej i z większą satysfakcją być z ludźmi, wśród ludzi…

KIEROWANIE ZESPOŁAMI SPRZEDAŻOWYMI &#8211; trening dla menedżerów

KIEROWANIE ZESPOŁAMI SPRZEDAŻOWYMI – trening dla menedżerów

KOMUNIKACJA W ZESPOLE / FIRMIE

KOMUNIKACJA W ZESPOLE / FIRMIE

Wzmocnienie więzi interpersonalnych sprzyjających współpracy zespołowej, Ukierunkowanie myślenia i działań pracowników na realizowanie potrzeb i osiąganie satysfakcji klienta zewnętrznego i wewnętrznego w oparciu o zespołowo podejmowane działania i osobistą inicjatywę,…