Przejdź do treści

Produkcja

 

 

 

„Jest niezwykle trudno podnieść o 10% ceny … nie stanowi żadnego problemu, aby o 10% obniżyć koszty” 
Eiji Toyoda

 


W tym dziale znajdą Państwo szkolenia podnoszące wydajność pracy w zakresie zarządzania produkcją i zapasami.


Zapraszamy wszystkie przedsiębiorstwa branży produkcyjnej oraz usługowej pragnących rozwinąć swój potencjał, kreować wartość dodaną poprzez zastosowanie innowacyjnych rozwiązań biznesowych.

Zastosowanie filozofii Lean Manufacturing uczyni produkcję krok po kroku lepiej zorganizowaną i bardziej wydajną. Zaprojektowane przez nas programy szkoleniowe w unikalny sposób łączą wiedzę inżynieryjną z systemem psychologicznego wsparcia i doskonalenia umiejętności interpersonalnych.

Pomagamy firmom stać się konkurencyjnymi poprzez usprawnione zarządzanie operacyjne. By zapewnić najwyższą jakość usług współpracujemy z najlepszymi specjalistami branżowymi. Doświadczoną kadrę PRESTIGE ECK  stanowią wykwalifikowani eksperci z dziedzin zarządzania przedsiębiorstwem, zarządzania jakością, zarządzania produkcją łączących w swej pracy wiedzę praktyczną i teoretyczną.

Ważnym atutem jest praktyczna forma warsztatowa realizowana na podstawie rozbudowanych  przykładach, studiach przypadków, wraz z analizą i pomocnymi wskazówkami i poradami ekspertów.

Szkolenia kończą się certyfikowanym egzaminem lub testem, po zdaniu którego uczestnicy otrzymują certyfikat potwierdzający zdobytą wiedzę, kompetencje i umiejętności.

Jesteśmy gotowi oferować Państwu kompleksowe pakiety szkoleniowe obejmujące całościowe szkolenia merytoryczne w powiązaniu z treningami rozwojowymi i poradami eksperckimi.

Wielowariantowość naszej oferty pozwoli Państwu wybrać dogodny dla siebie indywidualny model szkolenia.

Zaproponujemy harmonogram szkoleń tak, aby nie obciążać i dezorganizować bieżącej pracy firmy.

 

FUNKCJONOWANIE SYSTEMU JIT/KANBAN (2 dni)

FUNKCJONOWANIE SYSTEMU JIT/KANBAN (2 dni)

LEAN Production (1 dzień)

LEAN Production (1 dzień)

POKA-YOKE METODY WIZUALIZACJI WYKORZYSTYWANE PRZEZ ZESPOŁY ROBOCZE

POKA-YOKE METODY WIZUALIZACJI WYKORZYSTYWANE PRZEZ ZESPOŁY ROBOCZE

Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników jaką rolę spełnia Poka-Yoke w firmie, poznanie narzędzi wspomagajacych poszukiwanie rozwiązań celem unikania błędów w procesie produkcyjnym a tym samym podniesienie jakości finalnego wyrobu. Szkolenia…

ZARZĄDZANIE ZESPOŁEM PRODUKCYJNYM

ZARZĄDZANIE ZESPOŁEM PRODUKCYJNYM

Olbrzymia odpowiedzialność leży w rekach brygadzistów i mistrzów. To oni stymulują motywację i zaangażowanie pracowników liniowych w proces produkcyjny. Ich postawa, umiejętność dotarcia do zespołu oraz wykorzystanie podstawowych narzędzi wspierających…

NOWE OBOWIĄZKI PRACODAWCÓW wynikające z dyrektyw UE 42/WE, 655/WE dotyczące BEZPIECZEŃSTWA W EKSPLOATACJI URZĄDZEŃ PRODUKCYJNYCH. Dokumentacja zakupów, eksploatacji, przeglądów, kontroli, remontów.

NOWE OBOWIĄZKI PRACODAWCÓW wynikające z dyrektyw UE 42/WE, 655/WE dotyczące BEZPIECZEŃSTWA W EKSPLOATACJI URZĄDZEŃ PRODUKCYJNYCH. Dokumentacja zakupów, eksploatacji, przeglądów, kontroli, remontów.

Dostosowanie zasad eksploatacji maszyn i urządzeń produkcyjnych do procedur wspólnot Europejskich wymaga od osób zajmujących się ich eksploatacją – znajomości zasad uaktualniania i sporządzania dokumentacji eksploatacyjnej – stanowiącej historię pracy…

TRENING KOMPETENCJI LIDERA <font color=red> – 3 dni intensywnych, praktycznych warsztatów</font><Br>Komunikacja w zespole i zarządzanie konfliktem<br>Budowanie i efektywność zespołów zadaniowych<br>Motywowanie i dyscyplinowanie pracowników

TRENING KOMPETENCJI LIDERA – 3 dni intensywnych, praktycznych warsztatów
Komunikacja w zespole i zarządzanie konfliktem
Budowanie i efektywność zespołów zadaniowych
Motywowanie i dyscyplinowanie pracowników

1. Poznanie uwarunkowań sukcesu menedżera Jakie umiejętności i cechy są zaletami dobrego menedżera – przywódcy Jak rozpoznać swój styl przywództwa Jak dostosować styl przywództwa do danej sytuacji 2. Przedstawienie metod…

LIDER Z POMYSŁEM – proste, skuteczne i bezkosztowe narzędzia menedżera – warsztat doskonalący.

LIDER Z POMYSŁEM – proste, skuteczne i bezkosztowe narzędzia menedżera – warsztat doskonalący.

Celem szkolenia jest rozwój kompetencji w zakresie wykorzystania narzędzi jakimi dysponuje menadżer w pozafinansowym modelu motywowania pracowników. Szkolenie „Lider z pomysłem – warsztat doskonalący” jest odpowiedzią na potrzebę menadżerów, którzy…

AUTONOMUS MAINTENANCE – AUTONOMICZNE UTRZYMANIE RUCHU – samodzielne zarządzanie miejscem pracy operatora gniazda produkcyjnego (2 dni)

AUTONOMUS MAINTENANCE – AUTONOMICZNE UTRZYMANIE RUCHU – samodzielne zarządzanie miejscem pracy operatora gniazda produkcyjnego (2 dni)

Doskonalenie czynności operatora gniazda produkcyjnego (linii produkcyjnej) oraz zespołowe wypracowanie usprawnień w systemie utrzymania ruchu jak i również wzrost efektywności wykorzystania maszyn i urządzeń produkcyjnych. Adresaci: Personel wszystkich szczebli zarządzania…

STEROWANIE PRODUKCJĄ Z WYKORZYSTANIEM KART KANBAN

STEROWANIE PRODUKCJĄ Z WYKORZYSTANIEM KART KANBAN

Szkolenie będzie się koncentrować na mechanizmach Kanban związanych z funkcjonowaniem dużych systemów magazynowych i centrów logistycznych. Proponujemy jednocześnie rozszerzenie zakresu szkolenia o elementy 5S, które pomogą Państwu uporządkować i lepiej…

Warsztat 5S

Warsztat 5S

Celem szkolenia jest usprawnienie organizacji firmy, obniżenie kosztów przedsiębiorstwa oraz przygotowanie do wdrożenia programu 5S. Warsztat ma formułę interaktywnych zajęć nakierowanych na wymianę doświadczeń i intensywną współpracę z trenerami i…