PLANER

Nie bój się przyszłości, a nie czcij przeszłości. Kto boi się przyszłości, kto boi się niepowodzenia, sam ogranicza swoją działalność. Niepowodzenie jest tylko sposobnością do inteligentniejszego rozpoczynania na nowo. Nie ma wstydu w uczciwym niepowodzeniu; wstydem jest bać się niepowodzenia. Co minęło, jest użyteczne tylko o tyle, o ile podaje drogi i sposoby postępu.Henry Ford

Menu

ZARZĄDZANIE ZESPOŁEM PRODUKCYJNYM

Termin: Do ustalenia

Kategoria: Rozwój menedżerski, Rozwój interpersonalny, Produkcja

Liczba godzin: 2 dni

Miasto: Do ustalenia

Cena: Do ustalenia

Praca jest wynikiem konieczności zewnętrznej. Twórczość jest wynikiem konieczności wewnętrznej. Przed każdym człowiekiem stoi wybór – tworzyć czy tylko pracować.
– Bolesław Piasecki 

Zespół w środowisku produkcyjnym podlega dużej presji ilościowo jakościowej. Wynik jego pracy uzależniony jest od skuteczności jednostki. Jej zrozumienie procesu, odporność na stres i monotonię oraz powtarzalność czynności ma olbrzymie przełożenie na wydajność i ilość reklamacji międzyoperacyjnych jak również od klientów. Szacuje się, że wydajność produkcji jest uzależniona do 30% od pracownika. Wskaźnik ten jest zmienny w zależności od parku maszynowego i udziału prac manualnych.

Obecna sytuacja gospodarcza wymusza na nas ponad standardowe działania. Wszechobecna presja na eliminację marnotrawstwa powoduje dość duży niepokój wśród załogi, która w większości konsekwencji tych działań dopatruje się zwolnień jak również dodatkowej i niepotrzebnej pracy.

Olbrzymia odpowiedzialność leży w rekach brygadzistów i mistrzów. To oni stymulują motywację i zaangażowanie pracowników liniowych w proces produkcyjny. Ich postawa, umiejętność dotarcia do zespołu oraz wykorzystanie podstawowych narzędzi wspierających proces zarządzania wielokrotnie przekłada się na wydajność i jakość produkcji.

Brygadziści i mistrzowie poprzez przykład własny stymulują i jednoczą pracowników w obrębie celów i zadań postawionych przez zarząd firmy. Ich umiejętność wyznaczania celów indywidualnych jak również zespołowych ma olbrzymie przełożenie na rozwój kompetencji pracowniczych oraz doskonalenie procesu.

Kreatywne prowadzenie zebrań i rozwiązywanie problemów niweluje strach i pobudza w pracownikach odpowiedzialność za własną pracę oraz jednoczy wokół wspólnych celów. Umożliwia sprawniejsze wprowadzanie narzędzi optymalizujących proces produkcyjny typu: 5S, Kanban, SMED lub TPM. Odpowiednio prowadzeni pracownicy nie odbierają ich jako przymus tylko jako metody usprawniające ich pracę i dające możliwość realizacji.

Brygadziści i mistrzowie są również odpowiedzialni za rozwój zespołu pracowniczego w oparciu o ocenę jego postępów jak również rozmowy indywidualne. Wynikiem ich powinno być poczucie u pracownika zainteresowania i opieki ze strony przełożonego. Pobudza to u pracownika lojalność w stosunku do firmy jak również szefa oraz chęć do zmian.

Szybka i pewna diagnoza źródeł konfliktów pozwala mistrzom i brygadzistom budować atmosferę rodzinną w zarządzanym zespole.

Cele i korzyści szkolenia
 • Rozwój umiejętności niezbędnych do pełnienia funkcji menadżerskiej
 • Doskonalenie umiejętności niezbędnych do kierowania zespołem
 • Zwiększenie efektywności pracy zespołu i motywacji pracowników

Nabyte umiejętności po szkoleniu:

 • Dobra i sprawna organizacja pracy zespołu w oparciu o stawianie celów zgodnych z oczekiwaniami firmy jak również dopasowanych do jej zasobów
 • Skuteczna i inspirująca komunikacja z podległym personelem w oparciu o motywację indywidualna i grupową oraz sprzężenie zwrotne
 • Zapobieganie konfliktom wewnątrz zespołowym poprzez budowanie dobrych relacji z pracownikami, kreowania poczucia przynależności do zespołu oraz jednoczenie grupy wokół wspólnej wizji
Adresaci szkolenia

Zapraszamy kierowników, mistrzów, brygadzistów i liderów przedsiębiorstw  produkcyjnych.

Program szczegółowy szkolenia

1. Budowanie zespołu w środowisku produkcyjnym

 • Główne determinanty w produkcji
 • Rola zespołu a jednostki w środowisku produkcyjnym
 • Rozwój zespołu
 • Rola lidera w zespole produkcyjnym

2. Kreowanie zachowań zespołu w oparciu o własny przykład

 • Jaki mam styl zarządzania
 • Style zarządzania a moi pracownicy
 • Dostosowanie stylu zarządzania do kontekstu i sytuacji
 • Budowanie wizerunku lidera

3. Przekaz informacji

 • Kreowanie odpowiedzialności pracowniczej w oparciu o zadania indywidualne i grupowe
 • Pobudzanie pracowników w oparciu o krótkie spotkania (pięciominutówki) i prowadzenie zebrań
 • Kreatywne rozwiązywanie problemów

4. Motywowanie i organizowanie zespołu

 • Monitorowanie postępów zespołu
 • Wyznaczanie celów indywidualnych i zespołowych
 • Pozafinansowe motywowanie pracowników

5. Rozwój personelu w oparciu o ocenę

 • Elementy zarządzania przez cele
 • Ocena pracownika
 • Rozwój pracownika

6. Zapobieganie i reakcja na trudne sytuacje

 • Koncentracja na problemie a nie na pracowniku
 • Źródła konfliktów – diagnoza i zapobieganie
Metody szkoleniowe

Praktyczna forma zajęć, przekazywanie teorii na podstawie analizy przypadków (casów), duża ilość ćwiczeń, wspólne rozwiązywanie problemów (również wynikających z Państwa doświadczeń).

Prowadzący
Ekspert Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji PRESTIGE EUROPEJSKIEGO CENTRUM KSZTAŁCENIA.

Eksperci - praktycy z tematyki obejmującej szkolenie. Wysoki poziom zajęć jest standardem obowiązującym w certyfikowanej firmie szkoleniowej PRESTIGE Europejskie Centrum Kształcenia.


Gwarantujemy, że nasi trenerzy i wykładowcy, to osoby z wysokimi kwalifikacjami i wieloletnim doświadczeniem praktycznym, bo właśnie na praktyczne zastosowanie kładziemy szczególny nacisk.


Zapewniamy skuteczne szkolenia prowadzone przez wybitnych specjalistów, cenionych za ogromną wiedzę i rewelacyjne kwalifikacje dydaktyczne. Będzie nam bardzo miło gościć Państwa na naszych szkoleniach. Szczegółowe opisy prowadzącego lub prowadzących szkolenie znajdują się w ofercie, którą przesyłamy drogą mailową lub faksową.

Jesteśmy certyfikowaną firmą szkoleniową w ISO 9001:2015 w obszarze:

 • planowania i realizacji szkoleń oraz

 • usług doradczych w zakresie rozwoju i doskonalenia przedsiębiorstw.


Zapewniamy profesjonalizm prowadzących specjalistów, miłą i fachową obsługę, ciekawe materiały szkoleniowe, praktyczny wymiar szkolenia, certyfikaty ukończenia szkolenia.
Przy realizacji szkoleń na zamówienie uzgodnienia logistyczno-terminowe dla grupy.

Zapraszamy do udziału w szkoleniach organizowanych przez PRESTIGE Europejskie Centrum Kształcenia.

Dodatkowe informacje

Masz pytanie? Napisz do nas!

Imię i nazwisko (wymagane)

Adres email (wymagane)

Numer telefonu (wymagane)

Treść wiadomości

TAK, Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w formularzu przez PRESTIGE ECK z siedzibą w Mikołowie 43-190, ul. Wyzwolenia 27; Dowiedz się więcej -> https://prestige-eck.pl/rodo/

Administratorem Twoich danych osobowych zgodnie z art. 4 pkt. 7 RODO jest PRESTIGE ECK z siedzibą w Mikołowie, adres: ul. Wyzwolenia 27, 43-190 Mikołów, tel.: 32 738 51 91, e-mail: szkolenia@eck-prestige.pl

Szkolenie dostępne na zamówienie

zapraszamyP

Organizujemy również szkolenia in company, czyli na zamówienie. Nasz doradca bada wtedy potrzeby szkoleniowe firmy, a następnie przedstawia odpowiadającą na nie ofertę. Dzięki temu zakres tematyczny, forma zajęć, termin i lokalizacja takich szkoleń są dopasowane do tego, czego wymaga klient. Program jest zmodyfikowany do realiów biznesowych ze względu na rzeczywiste, zdiagnozowane w ramach analizy przedszkoleniowej oczekiwania i potrzeby.

Formularz Identyfikacji Potrzeb Szkoleniowych FIPS (DOC) – pobierz

FIPS (PDF) – pobierz jest pomocnym, wstępnym  narzędziem do przygotowania profesjonalnego szkolenia. Można formularz wypełnić i odesłać do nas lub przekazać informację telefonicznie.

Konkurencyjne ceny

Ceny naszych szkoleń są konkurencyjne, ponieważ ich koszt nie wzrasta o podatek VAT.
Podpowiadamy, jak zdobyć dofinansowanie do szkolenia i pomagamy w pozyskiwaniu środków zewnętrznych z Krajowego Funduszu Szkoleniowego, czy Europejskiego Funduszu Społecznego.


DYNAMICZNA FORMUŁA SZKOLENIA dla osób ceniących czas, skoncentrowana na szybkim przekazaniu jak największej ilości wiedzy i umiejętności. 


·  Szkolenia  ·  Konsultacje  ·  Trening osobisty  ·  Wsparcie w procesach zmiany  ·  Audyt personalny


Nasza Firma może kompleksowo zorganizować każdy zakres tematyczny z dofinansowaniem!

Przy realizacji szkoleń na zamówienie uzgodnienia logistyczno-terminowe dla grupy.

Projekt adresowany jest do przedsiębiorców mikro, małych i średnich z województwa śląskiego, którzy chcą uzyskać dofinansowanie na usługi rozwojowe – szkolenia i doradztwo.


Tekst alternatywny


Źródło: Nowa definicja MŚP


Z usług mogą korzystać właściciele i pracownicy przedsiębiorstw (umowa o pracę, zlecenia, o dzieło i inne).

Przedsiębiorstwo może otrzymać wsparcie zarówno na organizację szkolenia zamkniętego, dostosowanego do potrzeb danego przedsiębiorstwa (tzw. szkolenie »in company«), jak i na udział pracowników w szkoleniach otwartych.
Nasza firma uczestniczy w programie, jest wpisana do Bazy Usług Rozwojowych

https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl/podmioty/view?id=10770

aktualne usługi

https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl/uslugi/search?SearchFilterView[podmiot_id]=10770

Wspierane są wszystkie szkolenia, które wpływają na rozwój przedsiębiorstwa.

Obszary w których można się dokształcić można nam zaproponować lub znaleźć inspirację w naszych propozycjach szkoleniowych lub  wpisanych w Bazie Usług Rozwojowych.

 

 

Główne atuty Podmiotowego Systemu Finansowania:

Decyzja o wysokości kwoty dofinansowania podejmowana jest na podstawie:

– wielkości przedsiębiorstwa (mikroprzedsiębiorstwa mogą liczyć na większe wsparcie)
– znaczenia danej branży dla rozwoju regionu
– zatrudnienia osób niepełnosprawnych
– wieku i kwalifikacji pracowników biorących udział w szkoleniach
– wyboru usługi mającej na celu zdobycie lub potwierdzenie kwalifikacji
– poziomu wzrostu przychodów przedsiębiorstwa (tzw. przedsiębiorstwa wysokiego wzrostu)
– uzyskanego wcześniej wsparcia

Zapewniamy kompetentną i kompleksową obsługę.  Zależy nam na Państwa zadowoleniu, dlatego swoją wiedzę, umiejętności i wieloletnie doświadczenie poświęcamy całkowicie, by spełnić Państwa wymagania. Gwarantujemy profesjonalną obsługę i indywidualne podejście. Jesteśmy do Państwa dyspozycji – pomożemy w dopasowaniu właściwej oferty oraz zapewnimy pełne wsparcie w organizacji całego projektu szkoleniowego.

Czekamy na Państwa zapytania ofertowe, zamówienia oraz uwagi, opinie, pomysły i sugestie:

SYLWIA JASIŃSKA
– główny specjalista ds. organizacji szkoleń
tel. (48) 32 738 51 91
e-mail: Włącz javascript

MAŁGORZATA KLIMAS
– manager ds. kluczowych klientów
tel. (48) 32 738 51 90
tel. kom. 508 147 055
e-mail: Włącz javascript

AGATA NALEPA
– młodszy specjalista ds. obsługi klienta
tel. (48) 32 738 51 90
e-mail: Włącz javascript

 

Unikalne cechy i korzyści ze spotkania
Unikalne cechy i korzyści ze spotkania