PLANER

Gdy przyjmujemy ludzi takimi, jakimi są, czynimy ich gorszymi, gdy natomiast traktujemy ich tak, jakby byli tym, czym być powinni, wydobywamy z nich to najlepsze, na co ich staćGoethe, poczytaj Efekt Pigmaliona

Menu

ZARZĄDZANIE LOGISTYCZNE W PRZEDSIĘBIORSTWIE w świetle LEAN MANAGAMENT I TEORII OGRANICZEŃ (warsztaty LM, TOC)

Termin: Do ustalenia

Kategoria: Produkcja, Logistyka, transport, spedycja

Liczba godzin: Do ustalenia

Miasto: Do ustalenia

Cena: Do ustalenia

Cele i korzyści szkolenia
 • Zapoznanie uczestników z podstawami zarządzania magazynem, analizą poziomu i uwarunkowań kosztów magazynowych oraz optymalizacją jego działań
 • Przedstawienie podstaw rachunków kosztów i sposobów ich wyznaczania oraz roli i znaczenia controllingu w przedsiębiorstwie
 • Przybliżenie zasad planowania potrzeb transportowych i uwarunkowań prawnych w zakresie realizacji przewozów
 • Uświadomienie znaczenia wyznaczania terminu dostawy materiałowej dla poziomu i struktury kosztów oraz realizacji zadań produkcyjnych
Program szczegółowy szkolenia

1. Magazyn jako element systemu logistycznego przedsiębiorstwa

 • Istota magazynu i gospodarki magazynowej
 • Miejsce magazynu w przepływie materiałów w przedsiębiorstwie
 • Znaczenie magazynu w systemie zabezpieczenia potrzeb materiałowych
 • Alternatywne rozwiązania gospodarki magazynowej typu „Make Or Buy” – VMI, SMI
 • Koszty magazynowe

2. Podstawowe pojęcia w zarządzaniu zapasami

 • Pojęcie, istota, rodzaje zapasów
 • Cele tworzenia zapasów
 • Zadania zapasów w systemie logistycznym przedsiębiorstwa

3. Operacje magazynowe w procesie logistycznym

 • Przyjmowanie dóbr (przyjęcie ilościowo – jakościowe dostawy)
 • Składowanie materiałów (organizacja składowania, rozmieszczenie dóbr w magazynie, obsługa i konserwacja zapasów)
 • Kompletacja dostaw – metody i sposoby kompletowania wydań z magazynu
 • Wydawanie towarów z magazynu
 • Transport wewnątrz magazynowy
 • Kontrola i przegląd zapasów
 • Dokumentowanie obrotów magazynowych

4. Optymalizacja pracy magazynu

 • Podstawowe systemy i podsystemy informatyczne w gospodarce magazynowej i ich zastosowanie w pracy magazynu (WMS)
 • Zastosowanie systemów kodowania towarów w obrocie magazynowym (kody kreskowe, magnetyczne i radiowe),
 • Wykorzystanie analiz typu ABC do rozmieszczenia zapasów w przestrzeni magazynowej w aspekcie przepisów prawa, bhp i organizacji pracy
 • Analiza lokalizacji zapasów dla potrzeb kompletacji w kontekście oszczędności czasu i pracy ludzkiej

5. Koszty w przedsiębiorstwie

 • Kompleksowa analiza kosztów i modele kosztowe
 • Miejsce powstawania kosztów (MPK)
 • Kalkulacja kosztów według nośników kosztów
 • Rachunek kosztów działań ( ABC – Activity Based Costing)

6. Controlling jako narzędzie optymalizacji kosztów

 • Planowanie i instrumenty controllingu operacyjnego
 • Metodologia „make or buy”
 • Próg rentowności i dźwignia operacyjna
 • Analiza „wąskich gardeł” i miejsc generujących tylko koszty
 • Analiza efektywności i rentowności klienta oraz produktu (Direckt Product Profit – DPP)

7. Planowanie potrzeb transportowych

 • Potrzeby transportowe i dobór środków transportu
 • Analiza efektywności wykorzystania transportu
 • Infrastruktura transportowa
 • Trzeci partner w transporcie
 • Planowanie zadań transportowych
 • Normy i akty prawne w transporcie
 • Kontrola realizacji zleceń transportowych

8. Planowanie terminów dostaw

 • Analiza zapotrzebowań materiałowych (ilość, czas, miejsce itp.)
 • Punkt rozdziału jako narzędzie wyznaczania sposobu realizacji dostawy
 • Techniki „Obciążenie w przód” i „Obciążenie w tył” w zaopatrywaniu i zależności kosztowe realizacji tych technik
 • Luka czasowa realizacji zamówienia
 • Just In Time i system Kanban
Dodatkowe informacje

Masz pytanie? Napisz do nas!

Imię i nazwisko (wymagane)

Adres email (wymagane)

Numer telefonu (wymagane)

Treść wiadomości

TAK, Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w formularzu przez PRESTIGE ECK z siedzibą w Mikołowie 43-190, ul. Wyzwolenia 27; Dowiedz się więcej -> https://prestige-eck.pl/rodo/

Administratorem Twoich danych osobowych zgodnie z art. 4 pkt. 7 RODO jest PRESTIGE ECK z siedzibą w Mikołowie, adres: ul. Wyzwolenia 27, 43-190 Mikołów, tel.: 32 738 51 91, e-mail: szkolenia@eck-prestige.pl

Szkolenie dostępne na zamówienie

zapraszamyP

Organizujemy również szkolenia in company, czyli na zamówienie. Nasz doradca bada wtedy potrzeby szkoleniowe firmy, a następnie przedstawia odpowiadającą na nie ofertę. Dzięki temu zakres tematyczny, forma zajęć, termin i lokalizacja takich szkoleń są dopasowane do tego, czego wymaga klient. Program jest zmodyfikowany do realiów biznesowych ze względu na rzeczywiste, zdiagnozowane w ramach analizy przedszkoleniowej oczekiwania i potrzeby.

Formularz Identyfikacji Potrzeb Szkoleniowych FIPS (DOC) – pobierz

FIPS (PDF) – pobierz jest pomocnym, wstępnym  narzędziem do przygotowania profesjonalnego szkolenia. Można formularz wypełnić i odesłać do nas lub przekazać informację telefonicznie.

Konkurencyjne ceny

Ceny naszych szkoleń są konkurencyjne, ponieważ ich koszt nie wzrasta o podatek VAT.
Podpowiadamy, jak zdobyć dofinansowanie do szkolenia i pomagamy w pozyskiwaniu środków zewnętrznych z Krajowego Funduszu Szkoleniowego, czy Europejskiego Funduszu Społecznego.


DYNAMICZNA FORMUŁA SZKOLENIA dla osób ceniących czas, skoncentrowana na szybkim przekazaniu jak największej ilości wiedzy i umiejętności. 


·  Szkolenia  ·  Konsultacje  ·  Trening osobisty  ·  Wsparcie w procesach zmiany  ·  Audyt personalny


Nasza Firma może kompleksowo zorganizować każdy zakres tematyczny z dofinansowaniem!

Przy realizacji szkoleń na zamówienie uzgodnienia logistyczno-terminowe dla grupy.

Projekt adresowany jest do przedsiębiorców mikro, małych i średnich z województwa śląskiego, którzy chcą uzyskać dofinansowanie na usługi rozwojowe – szkolenia i doradztwo.


Tekst alternatywny


Źródło: Nowa definicja MŚP


Z usług mogą korzystać właściciele i pracownicy przedsiębiorstw (umowa o pracę, zlecenia, o dzieło i inne).

Przedsiębiorstwo może otrzymać wsparcie zarówno na organizację szkolenia zamkniętego, dostosowanego do potrzeb danego przedsiębiorstwa (tzw. szkolenie »in company«), jak i na udział pracowników w szkoleniach otwartych.
Nasza firma uczestniczy w programie, jest wpisana do Bazy Usług Rozwojowych

https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl/podmioty/view?id=10770

aktualne usługi

https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl/uslugi/search?SearchFilterView[podmiot_id]=10770

Wspierane są wszystkie szkolenia, które wpływają na rozwój przedsiębiorstwa.

Obszary w których można się dokształcić można nam zaproponować lub znaleźć inspirację w naszych propozycjach szkoleniowych lub  wpisanych w Bazie Usług Rozwojowych.

 

 

Główne atuty Podmiotowego Systemu Finansowania:

Decyzja o wysokości kwoty dofinansowania podejmowana jest na podstawie:

– wielkości przedsiębiorstwa (mikroprzedsiębiorstwa mogą liczyć na większe wsparcie)
– znaczenia danej branży dla rozwoju regionu
– zatrudnienia osób niepełnosprawnych
– wieku i kwalifikacji pracowników biorących udział w szkoleniach
– wyboru usługi mającej na celu zdobycie lub potwierdzenie kwalifikacji
– poziomu wzrostu przychodów przedsiębiorstwa (tzw. przedsiębiorstwa wysokiego wzrostu)
– uzyskanego wcześniej wsparcia

Zapewniamy kompetentną i kompleksową obsługę.  Zależy nam na Państwa zadowoleniu, dlatego swoją wiedzę, umiejętności i wieloletnie doświadczenie poświęcamy całkowicie, by spełnić Państwa wymagania. Gwarantujemy profesjonalną obsługę i indywidualne podejście. Jesteśmy do Państwa dyspozycji – pomożemy w dopasowaniu właściwej oferty oraz zapewnimy pełne wsparcie w organizacji całego projektu szkoleniowego.

Czekamy na Państwa zapytania ofertowe, zamówienia oraz uwagi, opinie, pomysły i sugestie:

SYLWIA JASIŃSKA
– główny specjalista ds. organizacji szkoleń
tel. (48) 32 738 51 91
e-mail: Włącz javascript

MAŁGORZATA KLIMAS
– manager ds. kluczowych klientów
tel. (48) 32 738 51 90
tel. kom. 508 147 055
e-mail: Włącz javascript

AGATA NALEPA
– młodszy specjalista ds. obsługi klienta
tel. (48) 32 738 51 90
e-mail: Włącz javascript

 

Unikalne cechy i korzyści ze spotkania
Unikalne cechy i korzyści ze spotkania