Przejdź do treści
Home
 • Oferta
 • Logistyka, transport, spedycja

ZARZĄDZANIE LOGISTYCZNE W PRZEDSIĘBIORSTWIE w świetle LEAN MANAGAMENT I TEORII OGRANICZEŃ (warsztaty LM, TOC)

Zapoznanie uczestników z podstawami zarządzania magazynem, analizą poziomu i uwarunkowań kosztów magazynowych oraz optymalizacją jego działań Przedstawienie podstaw rachunków kosztów i sposobów ich wyznaczania oraz roli i znaczenia controllingu w przedsiębiorstwie Przybliżenie zasad planowania potrzeb transportowych i uwarunkowań prawnych w…

Szkolenie na zlecenie

Cele i korzyści

 • Zapoznanie uczestników z podstawami zarządzania magazynem, analizą poziomu i uwarunkowań kosztów magazynowych oraz optymalizacją jego działań
 • Przedstawienie podstaw rachunków kosztów i sposobów ich wyznaczania oraz roli i znaczenia controllingu w przedsiębiorstwie
 • Przybliżenie zasad planowania potrzeb transportowych i uwarunkowań prawnych w zakresie realizacji przewozów
 • Uświadomienie znaczenia wyznaczania terminu dostawy materiałowej dla poziomu i struktury kosztów oraz realizacji zadań produkcyjnych

Program szkolenia

1. Magazyn jako element systemu logistycznego przedsiębiorstwa

 • Istota magazynu i gospodarki magazynowej
 • Miejsce magazynu w przepływie materiałów w przedsiębiorstwie
 • Znaczenie magazynu w systemie zabezpieczenia potrzeb materiałowych
 • Alternatywne rozwiązania gospodarki magazynowej typu „Make Or Buy” – VMI, SMI
 • Koszty magazynowe

2. Podstawowe pojęcia w zarządzaniu zapasami

 • Pojęcie, istota, rodzaje zapasów
 • Cele tworzenia zapasów
 • Zadania zapasów w systemie logistycznym przedsiębiorstwa

3. Operacje magazynowe w procesie logistycznym

 • Przyjmowanie dóbr (przyjęcie ilościowo – jakościowe dostawy)
 • Składowanie materiałów (organizacja składowania, rozmieszczenie dóbr w magazynie, obsługa i konserwacja zapasów)
 • Kompletacja dostaw – metody i sposoby kompletowania wydań z magazynu
 • Wydawanie towarów z magazynu
 • Transport wewnątrz magazynowy
 • Kontrola i przegląd zapasów
 • Dokumentowanie obrotów magazynowych

4. Optymalizacja pracy magazynu

 • Podstawowe systemy i podsystemy informatyczne w gospodarce magazynowej i ich zastosowanie w pracy magazynu (WMS)
 • Zastosowanie systemów kodowania towarów w obrocie magazynowym (kody kreskowe, magnetyczne i radiowe),
 • Wykorzystanie analiz typu ABC do rozmieszczenia zapasów w przestrzeni magazynowej w aspekcie przepisów prawa, bhp i organizacji pracy
 • Analiza lokalizacji zapasów dla potrzeb kompletacji w kontekście oszczędności czasu i pracy ludzkiej

5. Koszty w przedsiębiorstwie

 • Kompleksowa analiza kosztów i modele kosztowe
 • Miejsce powstawania kosztów (MPK)
 • Kalkulacja kosztów według nośników kosztów
 • Rachunek kosztów działań ( ABC – Activity Based Costing)

6. Controlling jako narzędzie optymalizacji kosztów

 • Planowanie i instrumenty controllingu operacyjnego
 • Metodologia „make or buy”
 • Próg rentowności i dźwignia operacyjna
 • Analiza „wąskich gardeł” i miejsc generujących tylko koszty
 • Analiza efektywności i rentowności klienta oraz produktu (Direckt Product Profit – DPP)

7. Planowanie potrzeb transportowych

 • Potrzeby transportowe i dobór środków transportu
 • Analiza efektywności wykorzystania transportu
 • Infrastruktura transportowa
 • Trzeci partner w transporcie
 • Planowanie zadań transportowych
 • Normy i akty prawne w transporcie
 • Kontrola realizacji zleceń transportowych

8. Planowanie terminów dostaw

 • Analiza zapotrzebowań materiałowych (ilość, czas, miejsce itp.)
 • Punkt rozdziału jako narzędzie wyznaczania sposobu realizacji dostawy
 • Techniki „Obciążenie w przód” i „Obciążenie w tył” w zaopatrywaniu i zależności kosztowe realizacji tych technik
 • Luka czasowa realizacji zamówienia
 • Just In Time i system Kanban

Cena i zapisy

Szkolenie na zamówienie

;

Sprawdź, co zyskujesz

Mnóstwo korzyści
First Minute
30 dni wcześniej zarezerwuj miejsce na szkolenie otwarte na prestige-eck.pl, dzięki temu automatycznie otrzymasz rabat: 50zł
Im więcej, tym taniej
Firmy i instytucje wysyłające więcej niż jedną osobę na szkolenie otwarte, mogą liczyć na niższe ceny. Sprawdź promocyjne ceny na naszej stronie.
Voucher
Zrób prezent swojemu klientowi, zaproś dostawcę, partnera biznesowego i budujcie wspólnie swoja przewagę konkurencyjną na prestiżowych szkoleniach.

Certyfikat ukończenia
szkolenia.

Po zakończeniu szkolenia każdy z Uczestników otrzymuje imienny certyfikat potwierdzający nabyte umiejętności zgodnie z wdrożoną procedurą: PN-EN ISO 9001:2015 DEKRA

Odpowiemy na wszystkie Twoje pytania! Podnieś kwalifikacje!

Prosimy o pozostawienie swojego numeru telefonu oraz emaila, a skontaktujemy się niezwłocznie.

  Jeśli wypełniłeś/aś formularz kontaktowy, oznacza to, że jesteś zainteresowany/a naszą ofertą i oczekujesz kontaktu z nami. Zanim przekażesz nam swoje dane osobowe, zapoznaj się z informacjami na temat sposobu ich przetwarzania. Chcielibyśmy przetwarzać Twoje dane, aby móc przekazywać Ci informacje na temat naszych usług.

  Najczęściej zadawane pytania dotyczące szkolenia

  W PRESTIGE Europejskim Centrum Kształcenia znajdziesz praktyczną i specjalistyczną wiedzę!
  Czy jest możliwe uzyskanie dofinansowania ze środków Unii Europejskiej?
  Dofinansowanie