PLANER

Zawsze wydawało mi się, że najlepszym symbolem zdrowego rozsądku jest most.Franklin D. Roosevelt

Menu

ZARZĄDZANIE PRODUKCJĄ

Termin: Do ustalenia

Kategoria: Produkcja

Liczba godzin: Do ustalenia

Miasto: Do ustalenia

Cena: Do ustalenia

Program szczegółowy szkolenia

1. Przepływ materiałów przez przedsiębiorstwo

 • Źródła powstawania zapasu w przedsiębiorstwie
 • Koszty utrzymania zapasu
 • Metody sterowania przepływem materiału w firmie
 • Metoda ABC
 • Metody „push” i „pull”
 • Prognozowanie zapotrzebowania
 • Metoda Browna
 • Metody jakościowe
 • Analiza trendu
 • Rola strategicznego planowania produkcji w kształtowaniu obsługi klienta – cykl życia produktów
  • Fazy cyklu życia produktów
  • Relacje między kosztami, przychodem i zyskiem w cyklu życia produktów

2. Planowanie potrzeb materiałowych

 • System MRP/DRP – planowanie potrzeb materiałowych i dystrybucji
  • Organizacja MRP (planowania potrzeb materiałowych)
  • Integracja MRP i DRP
 • Organizacja dostaw w systemie Just in Time (JIT)
  • Założenia systemów JIT
  • Zarządzanie zapasami w systemach JIT
  • Zastosowanie techniki KANBAN w produkcji

3. LEAN procesu produkcji

 • Istota LEAN w przedsiębiorstwie
 • Identyfikacja i ocena czynności tworzących wartość w firmie
 • Metodyka LEAN
 • Organizacja wdrożenia LEAN

4. Rozwój nowych wyrobów i ich wpływ na podejście do planowania produkcji

 • Tradycyjne podejście do projektowania wyrobów
  • Fazy projektowania
  • Koszty związane z projektowaniem
 • Kompleksowe metody projektowania i narzędzia kontroli jakości projektowanych wyrobów
  • Quality Function Deployment (QFD)
  • Failure Mode and Effect Analysis (FMEA)
 • Techniki kontroli produkcji i oceny jakości wyrobów
  • Wykres Ishikawy
  • ABC i XYZ w analizie błędów
  • Arkusze kontrolne
  • Karty przebiegu czynności

5. Podniesienie efektywności produkcji

 • Harmonijny przepływ
 • Identyfikacja MUDA w procesie produkcji
 • 5S i 6W – konstrukcja efektywnego stanowiska pracy

6. Rola procesów zaopatrzenia materiałowego dla produkcji

 • Wpływ produkcji na koszty zaopatrzenia materiałowego
 • Wpływ planowania produkcji na poziom zapasów
  • Jakość techniczna surowców i materiałów a poziom zapasów
 • Audyt dostawcy
  • Arkusz oceny dostawcy i arkusz oceny przewoźnika
  • Kryteria oceny dostawcy
  • Arkusz rejestracji zwrotów i ich przyczyn, rejestracja reklamacji i ich przyczyn
 • Wpływ procesów zaopatrzenia na koszty i ciągłość procesu produkcji
  • Formy dostaw dla produkcji
  • Wykorzystanie magazynu w obniżeniu czasu i kosztu dostaw
  • Konsolidacja dostaw
Dodatkowe informacje

Masz pytanie? Napisz do nas!

Imię i nazwisko (wymagane)

Adres email (wymagane)

Numer telefonu (wymagane)

Treść wiadomości

TAK, Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w formularzu przez PRESTIGE ECK z siedzibą w Mikołowie 43-190, ul. Wyzwolenia 27; Dowiedz się więcej -> https://prestige-eck.pl/rodo/

Administratorem Twoich danych osobowych zgodnie z art. 4 pkt. 7 RODO jest PRESTIGE ECK z siedzibą w Mikołowie, adres: ul. Wyzwolenia 27, 43-190 Mikołów, tel.: 32 738 51 91, e-mail: szkolenia@eck-prestige.pl

Szkolenie dostępne na zamówienie

zapraszamyP

Organizujemy również szkolenia in company, czyli na zamówienie. Nasz doradca bada wtedy potrzeby szkoleniowe firmy, a następnie przedstawia odpowiadającą na nie ofertę. Dzięki temu zakres tematyczny, forma zajęć, termin i lokalizacja takich szkoleń są dopasowane do tego, czego wymaga klient. Program jest zmodyfikowany do realiów biznesowych ze względu na rzeczywiste, zdiagnozowane w ramach analizy przedszkoleniowej oczekiwania i potrzeby.

Formularz Identyfikacji Potrzeb Szkoleniowych FIPS (DOC) – pobierz

FIPS (PDF) – pobierz jest pomocnym, wstępnym  narzędziem do przygotowania profesjonalnego szkolenia. Można formularz wypełnić i odesłać do nas lub przekazać informację telefonicznie.

Konkurencyjne ceny

Ceny naszych szkoleń są konkurencyjne, ponieważ ich koszt nie wzrasta o podatek VAT.
Podpowiadamy, jak zdobyć dofinansowanie do szkolenia i pomagamy w pozyskiwaniu środków zewnętrznych z Krajowego Funduszu Szkoleniowego, czy Europejskiego Funduszu Społecznego.


DYNAMICZNA FORMUŁA SZKOLENIA dla osób ceniących czas, skoncentrowana na szybkim przekazaniu jak największej ilości wiedzy i umiejętności. 


·  Szkolenia  ·  Konsultacje  ·  Trening osobisty  ·  Wsparcie w procesach zmiany  ·  Audyt personalny


Nasza Firma może kompleksowo zorganizować każdy zakres tematyczny z dofinansowaniem!

Przy realizacji szkoleń na zamówienie uzgodnienia logistyczno-terminowe dla grupy.

Projekt adresowany jest do przedsiębiorców mikro, małych i średnich z województwa śląskiego, którzy chcą uzyskać dofinansowanie na usługi rozwojowe – szkolenia i doradztwo.


Tekst alternatywny


Źródło: Nowa definicja MŚP


Z usług mogą korzystać właściciele i pracownicy przedsiębiorstw (umowa o pracę, zlecenia, o dzieło i inne).

Przedsiębiorstwo może otrzymać wsparcie zarówno na organizację szkolenia zamkniętego, dostosowanego do potrzeb danego przedsiębiorstwa (tzw. szkolenie »in company«), jak i na udział pracowników w szkoleniach otwartych.
Nasza firma uczestniczy w programie, jest wpisana do Bazy Usług Rozwojowych

https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl/podmioty/view?id=10770

aktualne usługi

https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl/uslugi/search?SearchFilterView[podmiot_id]=10770

Wspierane są wszystkie szkolenia, które wpływają na rozwój przedsiębiorstwa.

Obszary w których można się dokształcić można nam zaproponować lub znaleźć inspirację w naszych propozycjach szkoleniowych lub  wpisanych w Bazie Usług Rozwojowych.

 

 

Główne atuty Podmiotowego Systemu Finansowania:

Decyzja o wysokości kwoty dofinansowania podejmowana jest na podstawie:

– wielkości przedsiębiorstwa (mikroprzedsiębiorstwa mogą liczyć na większe wsparcie)
– znaczenia danej branży dla rozwoju regionu
– zatrudnienia osób niepełnosprawnych
– wieku i kwalifikacji pracowników biorących udział w szkoleniach
– wyboru usługi mającej na celu zdobycie lub potwierdzenie kwalifikacji
– poziomu wzrostu przychodów przedsiębiorstwa (tzw. przedsiębiorstwa wysokiego wzrostu)
– uzyskanego wcześniej wsparcia

Zapewniamy kompetentną i kompleksową obsługę.  Zależy nam na Państwa zadowoleniu, dlatego swoją wiedzę, umiejętności i wieloletnie doświadczenie poświęcamy całkowicie, by spełnić Państwa wymagania. Gwarantujemy profesjonalną obsługę i indywidualne podejście. Jesteśmy do Państwa dyspozycji – pomożemy w dopasowaniu właściwej oferty oraz zapewnimy pełne wsparcie w organizacji całego projektu szkoleniowego.

Czekamy na Państwa zapytania ofertowe, zamówienia oraz uwagi, opinie, pomysły i sugestie:

SYLWIA JASIŃSKA
– główny specjalista ds. organizacji szkoleń
tel. (48) 32 738 51 91
e-mail: Włącz javascript

MAŁGORZATA KLIMAS
– manager ds. kluczowych klientów
tel. (48) 32 738 51 90
tel. kom. 508 147 055
e-mail: Włącz javascript

AGATA NALEPA
– młodszy specjalista ds. obsługi klienta
tel. (48) 32 738 51 90
e-mail: Włącz javascript

 

Unikalne cechy i korzyści ze spotkania
Unikalne cechy i korzyści ze spotkania