Przejdź do treści
Home
 • Oferta
 • Produkcja

TRENING KOMPETENCJI LIDERA – 3 dni intensywnych, praktycznych warsztatów
Komunikacja w zespole i zarządzanie konfliktem
Budowanie i efektywność zespołów zadaniowych
Motywowanie i dyscyplinowanie pracowników

1. Poznanie uwarunkowań sukcesu menedżera Jakie umiejętności i cechy są zaletami dobrego menedżera – przywódcy Jak rozpoznać swój styl przywództwa Jak dostosować styl przywództwa do danej sytuacji 2. Przedstawienie metod kierowania i wspierania pracowników Jakie mechanizmy rządzą ludzkimi zachowaniami 3.…

Szkolenie na zlecenie

Cele i korzyści

1. Poznanie uwarunkowań sukcesu menedżera

 • Jakie umiejętności i cechy są zaletami dobrego menedżera – przywódcy
 • Jak rozpoznać swój styl przywództwa
 • Jak dostosować styl przywództwa do danej sytuacji

2. Przedstawienie metod kierowania i wspierania pracowników

 • Jakie mechanizmy rządzą ludzkimi zachowaniami

3. Doskonalenie kompetencji menedżerskich oraz przywódczych niezbędnych w efektywnym kierowaniu ludźmi zgodnych z wartościami i polityką firmy

 • Jak wyznaczać cele
 • Jak delegować zadania
 • Jak motywować pracownika
 • Jak oceniać rezultaty jego pracy
 • Jak zarządzać konfliktami w podległym zespole

Program szkolenia

” Jako przywódca osiągniesz doskonałość, wtedy gdy ludzie będą wszędzie podążać za tobą, choćby tylko z ciekawości” Colin Powell

Skuteczny menedżer to osoba, która scala zespół, wspiera wspólne działanie, motywuje, inspiruje oraz nadaje bieg wszelkim przedsięwzięciom.

I moduł – KOMUNIKACJA I ZARZĄDZANIE KONFLIKTEM

I. KOMUNIKACJA W ZESPOLE

1. Model efektywnej komunikacji międzyludzkiej, bariery w komunikacji

2. Postawa i umiejętności osoby komunikatywnej

3. Pozytywne nastawienie i inteligencja emocjonalna

4. Płaszczyzny komunikacji interpersonalnej

 • Komunikacja werbalna
 • Komunikacja niewerbalna

5. Techniki aktywnego słuchania

6. Umiejętność kierowania rozmową i formułowania pytań

7. Rozmowa z pracownikiem, współpracownikiem, przełożonym i klientem – sztuka przekonywania

8. „Czytanie” mowy ciała rozmówcy – pierwsze wrażenie, sygnały pozytywne i negatywne

9. Spójność komunikatu werbalnego i niewerbalnego

10. Trening umiejętności odmawiania, odwaga i pewność siebie

11. Umiejętność przekazywania oraz przyjmowania konstruktywnej krytyki

12. Efektywna komunikacja w pracy zespołu

13. Specyfika komunikacji telefonicznej

II. ZARZĄDZANIE KONFLIKTEM

1. Przyczyny konfliktów

 • Jakie problemy w komunikacji interpersonalnej powodują największą ilość konfliktów?
 • Typowe symptomy zapowiadające konflikt i sposoby ich identyfikacji
 • Przyczyny konfliktów w środowisku pracy
 • Klasyfikowanie rodzaju konfliktu i jego znaczenia dla firmy – rola kierownika

2. Analiza konfliktu

 • Sposoby rozwiązywania trudnych sytuacji
 • Dotarcie do istoty sprawy i źródła problemu
 • Panowanie nad emocjami
 • Kreatywne podejście do sytuacji – poszukiwanie korzystnych rozwiązań
 • Kierowanie zespołem zaangażowanym w konflikt
 • Styl kierowania a styl rozwiązywania konfliktów – analiza mocnych i słabych stron
 • Ocena pracownicza jako źródło konfliktów

3. Techniki rozwiązywania konfliktu

 • Negocjacje jako metoda rozwiązywania konfliktów
 • Style negocjacji i zasady stosowania ustępstw w sytuacji konfliktowej
 • Zasady konstruktywnej krytyki
 • Kształtowanie poczucia własnej wartości i wysokiej samooceny jako podstawy skutecznego działania w konflikcie
 • Rozpoznawanie oddziaływań manipulacyjnych i budowanie odporności na nie
 • Stres wynikający z zaangażowania w konflikt
 • Techniki udzielania wsparcia w zespole

II moduł – BUDOWANIE I EFEKTYWNOŚĆ ZESPOŁÓW ZADANIOWYCH

1. Cechy zespołu zadaniowego

 • Grupa a zespół, rola jednostki w zespole, rodzaje zespołów
 • Wady i zalety pracy zespołowej

2. Zasady budowania zespołu zadaniowego

 • Cykl funkcjonowania zespołu
 • Rozpoznawanie zdolności i ról w zespole
 • Potrzeby grup zadaniowych
 • Budowanie zaufania i sposoby integracji grupy
 • Umiejętności niezbędne dla efektywnej pracy zespołowej

3. Komunikacja jako narzędzie pracy zespołowej

 • Zasady efektywnej komunikacji w zespole
 • Destrukcyjne modele komunikacji
 • Komunikacja z zespołem i w zespole oraz pomiędzy zespołami

4. Style kierowania zespołem

 • Lider a menadżer
 • Psychologiczne właściwości efektywnego lidera
 • Naturalne predyspozycje a styl kierowania
 • Wybór optymalnego stylu kierowania

5. Motywowania ludzi do skutecznej pracy zespołowej

 • Tworzenie środowiska pracy zespołowej
 • Zasady efektywnego kierowania motywacją

6. Przygotowanie zebrania

 • Ustalenie celów, obszarów działania, czasu i funkcji
 • Rozwiązanie problemu powstałego podczas odtwarzania procesu wybranej usługi wewnętrznej

7. Sporządzenie siatki planowania zebrania

8. Praktyczne zastosowanie Problem Solving – ustrukturyzowanych metod pracy grupowej

 • Praktyczne zastosowanie Problem Solving – ustrukturyzowanych metod pracy grupowej
 • Zastosowanie Diagramu Ishikawy
 • Przeprowadzenie burzy mózgów Philips 623
 • Aplikacja wyboru wyważonego (alternatywy, kryteria ważenia alternatyw)
 • Zbiór indywidualny (metoda wizytówek)
 • Zasada Pareto 20/80
 • 5 razy dlaczego?
 • Drzewo usterek
 • Rozmowa wokół stołu – zasady prowadzenia

III moduł – MOTYWOWANIE I DYSCYPLINOWANIE PRACOWNIKÓW

1. Motywacja – klucz do osiągania sukcesów

 • Skąd się bierze entuzjazm i zaangażowanie?
 • Rodzaje motywacji
 • Zrozumienie ludzkiej natury podstawą skutecznej motywacji
 • Pieniądze a motywacja
 • Wpływ różnych czynników na poziom zaangażowania pracowników w krótkim i długim okresie
 • Zastosowanie strachu i rywalizacji w zarządzaniu ludźmi

2. Komunikacja w zespole

 • Komunikacja warunkiem skutecznego motywowania
 • Wpływ naszego zachowania na innych ludzi
 • Rola menedżera w komunikowaniu się Grupy
 • Zastosowanie technik komunikacji werbalnej i niewerbalnej w motywowaniu i zarządzaniu zespołem

3. Jak zapobiegać spadkowi motywacji

 • Siła różnych typów potrzeb
 • Pochwała i krytyka – jak je przekazywać, by działały motywująco
 • Nagrody i kary jako narzędzia skutecznego zarządzania

4. Kierowanie zespołem pracowników – metody wywierania wpływu

 • Umiejętności, zadania i role kierownicze
 • Rozwiązywanie konfliktów
 • Wywieranie wpływu i kierowanie grupą
 • Umiejętność oceny procesów zachodzących w grupie
 • Przywództwo a zarządzanie

5. Dyscyplinowanie pracowników

 • Trudne rozmowy – jak rozmawiać, by zmienić i motywować
 • Ocena pracowników, ocena formalna i nieformalna
 • Modyfikacja zachowań niepożądanych i dyscyplinowanie
 • Asertywność w relacji szef – pracownik
 • Udzielanie informacji zwrotnych pracownikowi
 • Kształtowanie relacji szef – pracownik

Cena i zapisy

Szkolenie na zamówienie

;

Sprawdź, co zyskujesz

Mnóstwo korzyści
First Minute
30 dni wcześniej zarezerwuj miejsce na szkolenie otwarte na prestige-eck.pl, dzięki temu automatycznie otrzymasz rabat: 50zł
Im więcej, tym taniej
Firmy i instytucje wysyłające więcej niż jedną osobę na szkolenie otwarte, mogą liczyć na niższe ceny. Sprawdź promocyjne ceny na naszej stronie.
Voucher
Nasze szkolenia to informacje z pierwszej ręki, Podane w rzetelny i praktyczny sposób, gotowa do wdrożenia w pracy.

Certyfikat ukończenia
szkolenia.

Po zakończeniu szkolenia każdy z Uczestników otrzymuje imienny certyfikat potwierdzający nabyte umiejętności zgodnie z wdrożoną procedurą: PN-EN ISO 9001:2015 DEKRA

Odpowiemy na wszystkie Twoje pytania! Podnieś kwalifikacje!

Prosimy o pozostawienie swojego numeru telefonu oraz emaila, a skontaktujemy się niezwłocznie.

  Jeśli wypełniłeś/aś formularz kontaktowy, oznacza to, że jesteś zainteresowany/a naszą ofertą i oczekujesz kontaktu z nami. Zanim przekażesz nam swoje dane osobowe, zapoznaj się z informacjami na temat sposobu ich przetwarzania. Chcielibyśmy przetwarzać Twoje dane, aby móc przekazywać Ci informacje na temat naszych usług.

  Najczęściej zadawane pytania dotyczące szkolenia

  W PRESTIGE Europejskim Centrum Kształcenia znajdziesz praktyczną i specjalistyczną wiedzę!
  Czy jest możliwe uzyskanie dofinansowania ze środków Unii Europejskiej?
  Dofinansowanie