PLANER
logotyp-prestige-eck

Im więcej mamy czasu na wykonanie jakiejś pracy, tym więcej czasu ona nam zabieraprof. C.Northcote Parkinson

Menu

NOWOŚĆ

AKTA OSOBOWE I DOKUMENTACJA PRACOWNICZA – szkolenie online

Termin: 08-11-2021

Do rozpoczęcia: 47 dni Kategoria: HR, kadry, sekretariat, Prawo pracy, Ekonomia, finanse

Liczba godzin dydaktycznych: 7 (1 dzień)

Miasto: CAŁA POLSKA ON-LINE

Cena: 490,00 zł brutto od osoby

Hotel: WIRTUALNA SALA SZKOLENIOWA

Cele i korzyści szkolenia

Zdobycie wiedzy niezbędnej do prawidłowego prowadzenia akt osobowych i dokumentacji pracowniczej uwzględniającej najnowsze przepisy prawa pracy.

Podczas szkolenia zostaną omówione proponowane zmiany w prawie pracy m.in. dotyczące pracy zdalnej, nowego wymiaru urlopu wypoczynkowego oraz nowych zasad kontroli trzeźwości pracowników.

Adresaci szkolenia

Szkolenie  adresowane jest do osób pracujących w działach kadrowo-płacowych i księgowych.
Zapraszamy również na zajęcia osoby, które mają na celu swój rozwój zawodowy, a wiedza przekazywana na zajęciach może się do tego przyczynić.

Program ramowy szkolenia

AKTA OSOBOWE I DOKUMENTACJA PRACOWNICZA

1. Zasady ogólne dotyczące gromadzenia danych i dokumentów od kandydatów do pracy i pracowników

 • Dane osobowe, jakich podania można wymagać od kandydata do pracy oraz od pracownika, w tym m.in. dane dotyczące niekaralności, dane zawarte w dowodzie osobistym
 • Dokumenty, których przedstawienia można wymagać od osoby ubiegającej się o zatrudnienie, w tym kwestia:
  • zdjęć i referencji
  • dokumentów, których przedstawienie pozostaje w interesie pracownika (dokumenty od osoby wyznającej inną religię i pragnącej obchodzić swoje święta religijne, dokumenty potwierdzające wcześniejsze zatrudnienie u zagranicznego pracodawcy, dokumenty potwierdzającego stopień niepełnosprawności, dokumenty potwierdzające status weterana, dokumenty potwierdzające wykształcenie)
 • Problematyka spóźnionego doniesienia dokumentów potwierdzających okresy zatrudnienia i inne uprawnienia pracownicze
 • Orzeczenie o zdolności lub braku zdolności do wykonywania pracy na danym stanowisku, w tym:
  • badania dla pracowników prowadzących samochód w celach służbowych
  • badania dla osób ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności
  • badania pozwalające na pracę w dłuższych normach czasu pracy
 • Zasady zakładania i prowadzenia akt osobowych pracowników, w szczególności:
  • kwestia: porządku chronologicznego
  • zasady numerowania dokumentów gromadzonych w aktach osobowych
  • zasady sporządzania wykazu dokumentów (spisu treści)
  • zasady zbierania przede wszystkim odpisów i kopii dokumentów

2. Dokumenty umieszczane w aktach osobowych dotyczące dotycząca nawiązania stosunku pracy oraz przebiegu zatrudnienia, w szczególności:

 • Zasady dokumentowania zawarcia umowy o pracę:
  • pisemna umowa o pracę (data zawarcia umowy, a data rozpoczęcia pracy przez pracownika)
  • zmiany dotyczące zasad nawiązywania umów na czas określony
  • pisemne potwierdzenie warunków zatrudnienia, planowane zmiany w tym zakresie służące ułatwieniu kontroli legalności zatrudnienia przez PIP
 • Dokumenty dodatkowo potwierdzające warunki zatrudnienia
  • zakres czynności
  • umowa o zakazie konkurencji
  • informacja o dodatkowych warunkach zatrudnienia
  • dodatkowe informacje w razie zatrudnienia w formie telepracy
 • Dokumenty gromadzone w związku z korzystaniem przez pracowników z uprawnień rodzicielskich
 • Dokumenty związane z odpowiedzialnością materialną pracownika
  • potwierdzające powierzenie mienia)
  • zakaz posługiwania się wekslem (planowane zmiany przepisów)
 • Dokumenty związane z podnoszeniem kwalifikacji zawodowych przez pracowników
 • Dokumentacja związana ze zwalnianiem pracownika od pracy, np. w celu oddania krwi, czy na wezwanie np. sądu oraz zasady zwalniania pracownika od pracy w razie choroby niani, z którą rodzina zawarła umowę uaktywniającą, dziennego opiekuna dziecka albo w razie nieprzewidzianego zamknięcia klubu dziecięcego

3. Dokumenty związane z ustaniem zatrudnienia pracownika, gromadzone w części C akt osobowych, w tym:

 • Dokumenty tworzone przy rozwiązywaniu umów o pracę, w szczególności:
  • oświadczenie woli pracodawcy o wypowiedzeniu lub zwolnieniu pracownika
  • zmiany dotyczące wypowiadania umów o pracę zawartych na czas określony
  • notatka z udziału świadka we wręczaniu oświadczenia woli
  • zasady prawidłowego doręczania oświadczeń woli pracownikowi
 • Dokumenty potwierdzające zatrudnienie pracownika:
  • zasady prawidłowego wypełnienia świadectwa pracy
  • zasady doręczania świadectwa pracy
  • zasady sporządzania odpisu (duplikatu) świadectwa pracy

4. Dokumenty związane z wymierzeniem kary porządkowej, gromadzone w części D akt osobowych

 • rodzaj tworzonych dokumentów
 • praktyczne wskazówki postępowania z nimi (usuwanie z akt osobowych pracowników)

5. Ochrona danych osobowych w związku z prowadzeniem dokumentacji pracowniczej, w szczególności, obowiązki pracodawcy jako administratora danych wobec pracowników przetwarzających dane innych osób, w tym:

 • nadanie upoważnienia do przetwarzania danych – omówienie wzoru upoważnienia, zasady prowadzenia ewidencji takich osób, nadanie identyfikatora
 • możliwość powierzenia przechowywania dokumentacji innemu podmiotowi np.: biuru rachunkowemu.

6. Zasady przechowywania dokumentacji pracowniczej, w tym:

 • okres przechowywania dokumentacji pracowniczej
 • wybór miejsca przechowywania
 • postępowanie z dokumentacją pracowniczą w przypadku upadłości bądź likwidacji pracodawcy
 • kogo obowiązuje 50-letni okres przechowywania dokumentacji pracowniczej
 • kiedy stosujemy skrócony okres przechowywania dokumentacji pracowniczej (10 lat) obowiązkowo, a kiedy dobrowolnie?

7. Dokumentacja dla PPK

 • Jakie dane musi przekazywać instytucji finansowej?
 • Gdzie przechowujemy dokumentację dotyczącą PPK?

Prowadzący
Ekspert Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji PRESTIGE EUROPEJSKIEGO CENTRUM KSZTAŁCENIA.

Eksperci - praktycy z tematyki obejmującej szkolenie. Wysoki poziom zajęć jest standardem obowiązującym w certyfikowanej firmie szkoleniowej PRESTIGE Europejskie Centrum Kształcenia.


Gwarantujemy, że nasi trenerzy i wykładowcy, to osoby z wysokimi kwalifikacjami i wieloletnim doświadczeniem praktycznym, bo właśnie na praktyczne zastosowanie kładziemy szczególny nacisk.


Zapewniamy skuteczne szkolenia prowadzone przez wybitnych specjalistów, cenionych za ogromną wiedzę i rewelacyjne kwalifikacje dydaktyczne. Będzie nam bardzo miło gościć Państwa na naszych szkoleniach. Szczegółowe opisy prowadzącego lub prowadzących szkolenie znajdują się w ofercie, którą przesyłamy drogą mailową lub faksową.

Jesteśmy certyfikowaną firmą szkoleniową w ISO 9001:2015 w obszarze:

 • planowania i realizacji szkoleń oraz

 • usług doradczych w zakresie rozwoju i doskonalenia przedsiębiorstw.


Zapewniamy profesjonalizm prowadzących specjalistów, miłą i fachową obsługę, ciekawe materiały szkoleniowe, praktyczny wymiar szkolenia, certyfikaty ukończenia szkolenia.
Przy realizacji szkoleń na zamówienie uzgodnienia logistyczno-terminowe dla grupy.

Zapraszamy do udziału w szkoleniach organizowanych przez PRESTIGE Europejskie Centrum Kształcenia.

Miejsce

CAŁA POLSKA online:)

Cena i zapisy

490,00 zł brutto od osoby
Podana wyżej cena zawiera:

 • udział w szkoleniu online w formie webinarium

 • dostęp do platformy e-learningowej w czasie rzeczywistym

 • przeprowadzenie szkolenia przez cenionego eksperta

 • autorskie materiały szkoleniowe

 • certyfikat o podwyższeniu kwalifikacji zawodowych

Wybierz termin szkolenia

Dodatkowe informacje

  Masz pytanie? Napisz do nas!

  Imię i nazwisko (wymagane)

  Adres email (wymagane)

  Numer telefonu (wymagane)

  Treść wiadomości

  TAK, Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w formularzu przez PRESTIGE ECK z siedzibą w Mikołowie 43-190, ul. Wyzwolenia 27; Dowiedz się więcej -> https://prestige-eck.pl/rodo/

  Administratorem Twoich danych osobowych zgodnie z art. 4 pkt. 7 RODO jest PRESTIGE ECK z siedzibą w Mikołowie, adres: ul. Wyzwolenia 27, 43-190 Mikołów, tel.: 32 738 51 91, e-mail: [email protected]

  Szkolenie dostępne na zamówienie

  zapraszamyP

  Organizujemy również szkolenia in company, czyli na zamówienie. Nasz doradca bada wtedy potrzeby szkoleniowe firmy, a następnie przedstawia odpowiadającą na nie ofertę. Dzięki temu zakres tematyczny, forma zajęć, termin i lokalizacja takich szkoleń są dopasowane do tego, czego wymaga klient. Program jest zmodyfikowany do realiów biznesowych ze względu na rzeczywiste, zdiagnozowane w ramach analizy przedszkoleniowej oczekiwania i potrzeby.

  Formularz Identyfikacji Potrzeb Szkoleniowych FIPS (DOC) – pobierz

  FIPS (PDF) – pobierz jest pomocnym, wstępnym  narzędziem do przygotowania profesjonalnego szkolenia. Można formularz wypełnić i odesłać do nas lub przekazać informację telefonicznie.

   


  KONKURENCYJNE CENY

  Ceny naszych szkoleń są konkurencyjne, ponieważ ich koszt nie wzrasta o podatek VAT.
  Podpowiadamy, jak zdobyć dofinansowanie do szkolenia i pomagamy w pozyskiwaniu środków zewnętrznych z Krajowego Funduszu Szkoleniowego, czy Europejskiego Funduszu Społecznego.


  DYNAMICZNA FORMUŁA SZKOLENIA dla osób ceniących czas, skoncentrowana na szybkim przekazaniu jak największej ilości wiedzy i umiejętności.


  DYPLOM UKOŃCZENIA SZKOLENIA sygnowany logo PRESTIGE Europejskiego Centrum Kształcenia.


  ·  Szkolenia  ·  Konsultacje  ·  Trening osobisty  ·  Wsparcie w procesach zmiany  ·  Audyt personalny


  Nasza Firma może kompleksowo zorganizować każdy zakres tematyczny z dofinansowaniem!

  Przy realizacji szkoleń na zamówienie uzgodnienia logistyczno-terminowe dla grupy.

  Projekt adresowany jest do przedsiębiorców mikro, małych i średnich z województwa śląskiego, którzy chcą uzyskać dofinansowanie na usługi rozwojowe – szkolenia i doradztwo.


  Tekst alternatywny


  Źródło: Nowa definicja MŚP


  Z usług mogą korzystać właściciele i pracownicy przedsiębiorstw (umowa o pracę, zlecenia, o dzieło i inne).

  Przedsiębiorstwo może otrzymać wsparcie zarówno na organizację szkolenia zamkniętego, dostosowanego do potrzeb danego przedsiębiorstwa (tzw. szkolenie »in company«), jak i na udział pracowników w szkoleniach otwartych.
  Nasza firma uczestniczy w programie, jest wpisana do Bazy Usług Rozwojowych

  https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl/podmioty/view?id=10770

  aktualne usługi

  https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl/uslugi/search?SearchFilterView[podmiot_id]=10770

  Wspierane są wszystkie szkolenia, które wpływają na rozwój przedsiębiorstwa.

  Obszary w których można się dokształcić można nam zaproponować lub znaleźć inspirację w naszych propozycjach szkoleniowych lub  wpisanych w Bazie Usług Rozwojowych.

   

   

  Główne atuty Podmiotowego Systemu Finansowania:

  Decyzja o wysokości kwoty dofinansowania podejmowana jest na podstawie:

  – wielkości przedsiębiorstwa (mikroprzedsiębiorstwa mogą liczyć na większe wsparcie)
  – znaczenia danej branży dla rozwoju regionu
  – zatrudnienia osób niepełnosprawnych
  – wieku i kwalifikacji pracowników biorących udział w szkoleniach
  – wyboru usługi mającej na celu zdobycie lub potwierdzenie kwalifikacji
  – poziomu wzrostu przychodów przedsiębiorstwa (tzw. przedsiębiorstwa wysokiego wzrostu)
  – uzyskanego wcześniej wsparcia

  Zapewniamy kompetentną i kompleksową obsługę.  Zależy nam na Państwa zadowoleniu, dlatego swoją wiedzę, umiejętności i wieloletnie doświadczenie poświęcamy całkowicie, by spełnić Państwa wymagania. Gwarantujemy profesjonalną obsługę i indywidualne podejście. Jesteśmy do Państwa dyspozycji – pomożemy w dopasowaniu właściwej oferty oraz zapewnimy pełne wsparcie w organizacji całego projektu szkoleniowego.

  Czekamy na Państwa zapytania ofertowe, zamówienia oraz uwagi, opinie, pomysły i sugestie:

  SYLWIA JASIŃSKA
  – główny specjalista ds. organizacji szkoleń
  tel. (48) 32 738 51 91
  e-mail: Włącz javascript

  MAŁGORZATA KLIMAS
  – manager ds. kluczowych klientów
  tel. (48) 32 738 51 90
  tel. kom. 508 147 055
  e-mail: Włącz javascript

  Aleksandra Pomazanka
  – specjalista ds. projektów szkoleniowych
  tel. (48) 32 738 51 90
  e-mail: Włącz javascript

   

  Niniejsza oferta, a w szczególności program szkolenia podlegają ochronie na mocy prawa autorskiego. Właścicielem praw autorskich jest PRESTIGE Europejskie Centrum Kształcenia. Kopiowanie, powielanie i wykorzystywanie części lub całości informacji w formie elektronicznej lub jakiejkolwiek innej bez zgody autora jest zabronione. Na mocy ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych wszelkie osoby reprodukujące zawarte w ofercie i programie szkolenia informacje we fragmentach, jak i w całości bez wiedzy i zgody właściciela praw autorskich podlegały będą odpowiedzialności karnej.

  Unikalne cechy i korzyści ze spotkania
  Unikalne cechy i korzyści ze spotkania