PLANER

Chciwość pieniędzy jest największą przeszkodą w otrzymywaniu ich.Henry Ford

Menu

PRACOWNICZA KASA ZAPOMOGOWO – POŻYCZKOWA W 2020 r. – szkolenie online !!! NOWOŚĆ !!!

Termin: Do ustalenia

Kategoria: HR, kadry, sekretariat, Prawo pracy, Ekonomia, finanse

Liczba godzin: Do ustalenia

Miasto: Do ustalenia

Cena: Do ustalenia

Cele i korzyści szkolenia

Głównym celem szkolenia jest poszerzenie wiedzy na temat praktycznych aspektów funkcjonowania kas zapomogowo-pożyczkowych, dokumentacji dotyczącej PKZP, orzecznictwa i interpretacji podatkowych.

Korzyści ze szkolenia:

 • Kompleksowe przedstawienie zagadnień związanych z funkcjonowaniem i rozliczaniem PKZP
 • Omówienie aktualnych przepisów prawnych
 • Poznanie nowych regulacji projektowanych zmian w zakresie PZKP
 • Uzyskanie informacji na temat praktycznych aspektów funkcjonowania i rozliczania PKZP
 • Przedstawienie szczegółowych uregulowań dla władz PKZP
Adresaci szkolenia
 • Członkowie zarządu, rad nadzorczych PKZP
 • Pracownicy działów księgowości
 • Pracownicy rozliczający PKZP
 • Członkowie PKZP
Program szczegółowy szkolenia

1. Zmiany przepisów w 2019 r. a funkcjonowanie PKZP w 2020 r.

 • Zasady związane z RODO
 • Ochrona danych osobowych po zmianach w 2019 r. – problemy praktyczne
 • Dane posiadane przez PKZP – co podlega ochronie?
 • Dodatkowe uprawnienia Inspektorów Pracy a funkcjonowanie PKZP
 • Procedura dotycząca RODO
 • Dokumenty związane z ochroną danych osobowych
 • Upoważnienia dla osób przetwarzających dane osobowe

2. Zmiany przepisów prawnych a rozliczanie PKZP w 2020 r.

 • Rozliczanie umów zlecenia w 2020 r. – stawka za 1 godz.
 • Odsetki za zwłokę a odsetki za opóźnienie
 • Biała lista podatników a PKZP – czy należy się ujawniać w MF?
 • Obowiązkowa podzielona płatność i rachunek na VAT a PKZP
 • BDO i rejestr odpadów – czy dotyczy PKZP?

3. Aktualne problemy dotyczące funkcjonowania PKZP

 • Sprawozdanie finansowe za 2019 r. – elementy obowiązkowe
 • Zdolność sądowa PKZP i dochodzenie niespłaconych pożyczek
 • Zaliczanie do kosztów podatkowych zakładu pracy wydatków ponoszonych na funkcjonowanie PKZP
 • Przelewy bankowe – kto ma je ponosić?
 • Wynagrodzenie za prowadzenie spraw PKZP – czy przysługuje?
 • Zasady potrącenia z wynagrodzenia zadłużenia pracownika w stosunku do PKZP
 • Rozliczenie pracownika po wygaśnięciu stosunku pracy i opuszczenia PKZP
 • Zajęcia komornicze wkładów członków PKZP
 • Organy kontrolujące PKZP – kto może PKZP kontrolować?

4. Zasady funkcjonowania PKZP

 • Podmioty tworzące PKZP – kiedy można utworzyć PKZP w zakładzie pracy
 • Podmioty uprawnione do korzystania z PKZP
 • Zasady gromadzenia wkładów w PKZP
 • Zasady udzielania pożyczek z PKZP
 • Przychody związane z funkcjonowaniem PKZP, w tym odsetki od udzielonych pożyczek
 • Koszty związane z funkcjonowaniem PKZP – zasady rozliczania
 • Likwidacja PKZP – przyczyny i obowiązki

5. Organy PKZP i ich zadania

 • Walne zebranie członków
 • Zarząd PKZP
 • Komisja rewizyjna

6. Obowiązki zakładu pracy w związku z funkcjonowaniem PKZP

 • Pomoc techniczna
 • Pomoc prawna
 • Pomoc finansowo – księgowa
 • Brak pomocy udzielonej PKZP a skutki dla pracodawcy

7. Druki funkcjonujące w związku z działaniem PKZP

 • Statut PKZP
 • Deklaracja przystąpienia do PKZP
 • Wniosek o udzielenie pożyczki
 • Stan konta
 • Sprawozdania finansowo – statystyczne, w tym Polityka rachunkowości
 • Zasady zmiany Statutu PKZP
 • Rozpatrywanie wniosków o przyznanie pożyczki – problemy praktyczne

8. Pytania uczestników

Metody szkoleniowe

Interaktywne zajęcia  przeprowadzone są w komfortowych grupach do 15 osób, co zapewnia możliwość interakcji z Ekspertem i prowadzenia dyskusji w czasie rzeczywistym.

Warunek:

Aby wziąć udział w szkoleniu należy mieć dostęp do komputera z Internetem.
Po opłaceniu faktury proforma przesyłamy link z niezbędnym informacjami do zalogowania się na platformę szkoleniową.

JAK WYGLĄDA UDZIAŁ W SZKOLENIU WEBINAROWYM?

Krok I
Rejestrujesz się na platformie webinarowej.
Link otrzymasz wcześniej, wraz z emailowym potwierdzeniem realizacji szkolenia.

Krok II
W dniu szkolenia logujesz się do platformy webinarowej i przechodzisz do „poczekalni”. Link do wirtualnego pokoju otrzymasz na podanego emaila po akcpetacji rejestracji.

Krok III
Uczestniczysz w szkoleniu.

Krok IV
Możesz zadawać pytania na czacie w trakcie szkolenia.

Prowadzący
Ekspert Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji PRESTIGE EUROPEJSKIEGO CENTRUM KSZTAŁCENIA.

Eksperci - praktycy z tematyki obejmującej szkolenie. Wysoki poziom zajęć jest standardem obowiązującym w certyfikowanej firmie szkoleniowej PRESTIGE Europejskie Centrum Kształcenia.


Gwarantujemy, że nasi trenerzy i wykładowcy, to osoby z wysokimi kwalifikacjami i wieloletnim doświadczeniem praktycznym, bo właśnie na praktyczne zastosowanie kładziemy szczególny nacisk.


Zapewniamy skuteczne szkolenia prowadzone przez wybitnych specjalistów, cenionych za ogromną wiedzę i rewelacyjne kwalifikacje dydaktyczne. Będzie nam bardzo miło gościć Państwa na naszych szkoleniach. Szczegółowe opisy prowadzącego lub prowadzących szkolenie znajdują się w ofercie, którą przesyłamy drogą mailową lub faksową.

Jesteśmy certyfikowaną firmą szkoleniową w ISO 9001:2015 w obszarze:

 • planowania i realizacji szkoleń oraz

 • usług doradczych w zakresie rozwoju i doskonalenia przedsiębiorstw.


Zapewniamy profesjonalizm prowadzących specjalistów, miłą i fachową obsługę, ciekawe materiały szkoleniowe, praktyczny wymiar szkolenia, certyfikaty ukończenia szkolenia.
Przy realizacji szkoleń na zamówienie uzgodnienia logistyczno-terminowe dla grupy.

Zapraszamy do udziału w szkoleniach organizowanych przez PRESTIGE Europejskie Centrum Kształcenia.

Dodatkowe informacje
Interaktywne zajęcia przeprowadzone są w komfortowych grupach do 15 osób, co zapewnia możliwość interakcji z Ekspertem i prowadzenia dyskusji w czasie rzeczywistym.

Warunek:

Aby wziąć udział w szkoleniu należy mieć dostęp do komputera z Internetem.
Po opłaceniu faktury proforma przesyłamy link z niezbędnym informacjami do zalogowania się na platformę szkoleniową.

Masz pytanie? Napisz do nas!

Imię i nazwisko (wymagane)

Adres email (wymagane)

Numer telefonu (wymagane)

Treść wiadomości

TAK, Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w formularzu przez PRESTIGE ECK z siedzibą w Mikołowie 43-190, ul. Wyzwolenia 27; Dowiedz się więcej -> https://prestige-eck.pl/rodo/

Administratorem Twoich danych osobowych zgodnie z art. 4 pkt. 7 RODO jest PRESTIGE ECK z siedzibą w Mikołowie, adres: ul. Wyzwolenia 27, 43-190 Mikołów, tel.: 32 738 51 91, e-mail: szkolenia@eck-prestige.pl

Szkolenie dostępne na zamówienie

zapraszamyP

Organizujemy również szkolenia in company, czyli na zamówienie. Nasz doradca bada wtedy potrzeby szkoleniowe firmy, a następnie przedstawia odpowiadającą na nie ofertę. Dzięki temu zakres tematyczny, forma zajęć, termin i lokalizacja takich szkoleń są dopasowane do tego, czego wymaga klient. Program jest zmodyfikowany do realiów biznesowych ze względu na rzeczywiste, zdiagnozowane w ramach analizy przedszkoleniowej oczekiwania i potrzeby.

Formularz Identyfikacji Potrzeb Szkoleniowych FIPS (DOC) – pobierz

FIPS (PDF) – pobierz jest pomocnym, wstępnym  narzędziem do przygotowania profesjonalnego szkolenia. Można formularz wypełnić i odesłać do nas lub przekazać informację telefonicznie.

Konkurencyjne ceny

Ceny naszych szkoleń są konkurencyjne, ponieważ ich koszt nie wzrasta o podatek VAT.
Podpowiadamy, jak zdobyć dofinansowanie do szkolenia i pomagamy w pozyskiwaniu środków zewnętrznych z Krajowego Funduszu Szkoleniowego, czy Europejskiego Funduszu Społecznego.


DYNAMICZNA FORMUŁA SZKOLENIA dla osób ceniących czas, skoncentrowana na szybkim przekazaniu jak największej ilości wiedzy i umiejętności. 


·  Szkolenia  ·  Konsultacje  ·  Trening osobisty  ·  Wsparcie w procesach zmiany  ·  Audyt personalny


Nasza Firma może kompleksowo zorganizować każdy zakres tematyczny z dofinansowaniem!

Przy realizacji szkoleń na zamówienie uzgodnienia logistyczno-terminowe dla grupy.

Projekt adresowany jest do przedsiębiorców mikro, małych i średnich z województwa śląskiego, którzy chcą uzyskać dofinansowanie na usługi rozwojowe – szkolenia i doradztwo.


Tekst alternatywny


Źródło: Nowa definicja MŚP


Z usług mogą korzystać właściciele i pracownicy przedsiębiorstw (umowa o pracę, zlecenia, o dzieło i inne).

Przedsiębiorstwo może otrzymać wsparcie zarówno na organizację szkolenia zamkniętego, dostosowanego do potrzeb danego przedsiębiorstwa (tzw. szkolenie »in company«), jak i na udział pracowników w szkoleniach otwartych.
Nasza firma uczestniczy w programie, jest wpisana do Bazy Usług Rozwojowych

https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl/podmioty/view?id=10770

aktualne usługi

https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl/uslugi/search?SearchFilterView[podmiot_id]=10770

Wspierane są wszystkie szkolenia, które wpływają na rozwój przedsiębiorstwa.

Obszary w których można się dokształcić można nam zaproponować lub znaleźć inspirację w naszych propozycjach szkoleniowych lub  wpisanych w Bazie Usług Rozwojowych.

 

 

Główne atuty Podmiotowego Systemu Finansowania:

Decyzja o wysokości kwoty dofinansowania podejmowana jest na podstawie:

– wielkości przedsiębiorstwa (mikroprzedsiębiorstwa mogą liczyć na większe wsparcie)
– znaczenia danej branży dla rozwoju regionu
– zatrudnienia osób niepełnosprawnych
– wieku i kwalifikacji pracowników biorących udział w szkoleniach
– wyboru usługi mającej na celu zdobycie lub potwierdzenie kwalifikacji
– poziomu wzrostu przychodów przedsiębiorstwa (tzw. przedsiębiorstwa wysokiego wzrostu)
– uzyskanego wcześniej wsparcia

Zapewniamy kompetentną i kompleksową obsługę.  Zależy nam na Państwa zadowoleniu, dlatego swoją wiedzę, umiejętności i wieloletnie doświadczenie poświęcamy całkowicie, by spełnić Państwa wymagania. Gwarantujemy profesjonalną obsługę i indywidualne podejście. Jesteśmy do Państwa dyspozycji – pomożemy w dopasowaniu właściwej oferty oraz zapewnimy pełne wsparcie w organizacji całego projektu szkoleniowego.

Czekamy na Państwa zapytania ofertowe, zamówienia oraz uwagi, opinie, pomysły i sugestie:

SYLWIA JASIŃSKA
– główny specjalista ds. organizacji szkoleń
tel. (48) 32 738 51 91
e-mail: Włącz javascript

MAŁGORZATA KLIMAS
– manager ds. kluczowych klientów
tel. (48) 32 738 51 90
tel. kom. 508 147 055
e-mail: Włącz javascript

AGATA NALEPA
– młodszy specjalista ds. obsługi klienta
tel. (48) 32 738 51 90
e-mail: Włącz javascript

 

Unikalne cechy i korzyści ze spotkania
Unikalne cechy i korzyści ze spotkania