PLANER

Aby nauczyć się czegoś szybko i efektywnie, trzeba to zobaczyć, usłyszeć i poczućTony Stockwell

Menu

FUNKCJONOWANIE RAD PRACOWNIKÓW ORAZ EUROPEJSKICH RAD ZAKŁADOWYCH po zmianach – warsztaty praktyczne

Termin: Do ustalenia

Kategoria: HR, kadry, sekretariat

Liczba godzin: Do ustalenia

Miasto: Do ustalenia

Cena: Do ustalenia

Program szczegółowy szkolenia

BLOK I – Zagadnienia prawne funkcjonowania Rad Pracowniczych

1.ZAKRES PODMIOTOWY I PRZEDMIOTOWY USTAWY I TRYB WYŁANIANIA RAD PRACOWNIKÓW.

 • Do jakich firm stosuje się przepisy ustawy?
 • Co jest przedmiotem informacji i konsultacji?
 • Tryb wyłaniania rad w firmach nieuzwiązkowionych.
 • Tryb wyłaniania rad w firmach uzwiązkowionych.
 • Zasady wyłaniania reprezentacji i możliwość kształtowania warunków funkcjonowania w drodze porozumienia.

2.ZASADY I TRYB PRZEKAZYWANIA INFORMACJI

 • Zakres informacji przekazywanych przez pracodawcę.
 • Określenie terminu oraz częstotliwości przekazywania informacji.
 • Wskazanie formy przekazywania informacji. IV. Uprawnienia członków Rady w zakresie procesu informowania.
 • Poziom reprezentacji pracodawcy.
 • Poufność przekazywanych informacji.

3.PRZEPROWADZANIE KONSULTACJI

 • Zasady ogólne prowadzania konsultacji.
 • Tryb przedstawiania opinii przez Radę.
 • Określenie możliwych form przeprowadzania konsultacji.
 • Określenie terminu przeprowadzania konsultacji.
 • Określenie poziomu organizacyjnego, na którym odbywają się konsultacje.
 • Tryb przekazywania stanowiska przez pracodawcę.
 • Procedura negocjacji porozumienia.
 • Uprawnienia rady pracowników a inne przepisy prawa pracy (np. art. 231 Kp, (zwolnienia grupowe)

4.TRYB ROZSTRZYGANIA SPRAW SPORNYCH

 • Wskazanie trybu i osób uprawnionych do rozstrzygania kwestii spornych.
 • Wskazanie formy rozstrzygania kwestii spornych.
 • Procedury przeciwdziałania sporom.

5.KOSZTY DZIAŁALNOŚCI RADY

 • Kto ponosi koszty funkcjonowania Rady?
 • Określenie zasad ponoszenia kosztów – procesu informacji i konsultacji, szkolenia, niezbędnych materiałów, przejazdów, pomocy eksperckiej.
 • Szczegółowe określenie kosztów funkcjonowania Rady (koszty udostępnienia maszyn i urządzeń biurowych; koszty udostępnienia narządzi teleinformatycznych przez Radę etc.)
 • Zasady ewentualnego zwolnienia z obowiązku świadczenia pracy członków Rady.

6.WYBRANE ZAGADNIENIA DOTYCZĄCE INFORMOWANIA I PRZEPROWADZANIA KONSULTACJI Z PRACOWNIKAMI W PRAWIE EUROPEJSKIM

 • Znaczenie dyrektyw europejskich dotyczących informacji i konsultacji pracowników dla pracodawców polskich.
 • Ramowe warunki informowania i przeprowadzania konsultacji z pracownikami we Wspólnocie Europejskiej (Dyrektywa 2002/14/WE z 11 marca 2002 r.).
 • Zbliżenie ustawodawstwa Państw Członkowskich dotyczącego zwolnień grupowych (Dyrektywa 98/59/WE z 20 lipca 1998 r., Dyrektywa 2001/23/WE z 12 marca 2001 r.).
 • Ustanowienia europejskich rad zakładowych oraz procedury informowania i przeprowadzania konsultacji z pracownikami w przedsiębiorstwach i grupach przedsiębiorstw o zasięgu wspólnotowym (Ustawa z 22 września 1994 r.).
Prowadzący
Ekspert Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji PRESTIGE EUROPEJSKIEGO CENTRUM KSZTAŁCENIA.

Eksperci - praktycy z tematyki obejmującej szkolenie. Wysoki poziom zajęć jest standardem obowiązującym w certyfikowanej firmie szkoleniowej PRESTIGE Europejskie Centrum Kształcenia.


Gwarantujemy, że nasi trenerzy i wykładowcy, to osoby z wysokimi kwalifikacjami i wieloletnim doświadczeniem praktycznym, bo właśnie na praktyczne zastosowanie kładziemy szczególny nacisk.


Zapewniamy skuteczne szkolenia prowadzone przez wybitnych specjalistów, cenionych za ogromną wiedzę i rewelacyjne kwalifikacje dydaktyczne. Będzie nam bardzo miło gościć Państwa na naszych szkoleniach. Szczegółowe opisy prowadzącego lub prowadzących szkolenie znajdują się w ofercie, którą przesyłamy drogą mailową lub faksową.

Jesteśmy certyfikowaną firmą szkoleniową w ISO 9001:2015 w obszarze:

 • planowania i realizacji szkoleń oraz

 • usług doradczych w zakresie rozwoju i doskonalenia przedsiębiorstw.


Zapewniamy profesjonalizm prowadzących specjalistów, miłą i fachową obsługę, ciekawe materiały szkoleniowe, praktyczny wymiar szkolenia, certyfikaty ukończenia szkolenia.
Przy realizacji szkoleń na zamówienie uzgodnienia logistyczno-terminowe dla grupy.

Zapraszamy do udziału w szkoleniach organizowanych przez PRESTIGE Europejskie Centrum Kształcenia.

Dodatkowe informacje

Masz pytanie? Napisz do nas!

Imię i nazwisko (wymagane)

Adres email (wymagane)

Numer telefonu (wymagane)

Treść wiadomości

TAK, Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w formularzu przez PRESTIGE ECK z siedzibą w Mikołowie 43-190, ul. Wyzwolenia 27; Dowiedz się więcej -> https://prestige-eck.pl/rodo/

Administratorem Twoich danych osobowych zgodnie z art. 4 pkt. 7 RODO jest PRESTIGE ECK z siedzibą w Mikołowie, adres: ul. Wyzwolenia 27, 43-190 Mikołów, tel.: 32 738 51 91, e-mail: szkolenia@eck-prestige.pl

Szkolenie dostępne na zamówienie

zapraszamyP

Organizujemy również szkolenia in company, czyli na zamówienie. Nasz doradca bada wtedy potrzeby szkoleniowe firmy, a następnie przedstawia odpowiadającą na nie ofertę. Dzięki temu zakres tematyczny, forma zajęć, termin i lokalizacja takich szkoleń są dopasowane do tego, czego wymaga klient. Program jest zmodyfikowany do realiów biznesowych ze względu na rzeczywiste, zdiagnozowane w ramach analizy przedszkoleniowej oczekiwania i potrzeby.

Formularz Identyfikacji Potrzeb Szkoleniowych FIPS (DOC) – pobierz

FIPS (PDF) – pobierz jest pomocnym, wstępnym  narzędziem do przygotowania profesjonalnego szkolenia. Można formularz wypełnić i odesłać do nas lub przekazać informację telefonicznie.

Konkurencyjne ceny

Ceny naszych szkoleń są konkurencyjne, ponieważ ich koszt nie wzrasta o podatek VAT.
Podpowiadamy, jak zdobyć dofinansowanie do szkolenia i pomagamy w pozyskiwaniu środków zewnętrznych z Krajowego Funduszu Szkoleniowego, czy Europejskiego Funduszu Społecznego.


DYNAMICZNA FORMUŁA SZKOLENIA dla osób ceniących czas, skoncentrowana na szybkim przekazaniu jak największej ilości wiedzy i umiejętności. 


·  Szkolenia  ·  Konsultacje  ·  Trening osobisty  ·  Wsparcie w procesach zmiany  ·  Audyt personalny


Nasza Firma może kompleksowo zorganizować każdy zakres tematyczny z dofinansowaniem!

Przy realizacji szkoleń na zamówienie uzgodnienia logistyczno-terminowe dla grupy.

Projekt adresowany jest do przedsiębiorców mikro, małych i średnich z województwa śląskiego, którzy chcą uzyskać dofinansowanie na usługi rozwojowe – szkolenia i doradztwo.


Tekst alternatywny


Źródło: Nowa definicja MŚP


Z usług mogą korzystać właściciele i pracownicy przedsiębiorstw (umowa o pracę, zlecenia, o dzieło i inne).

Przedsiębiorstwo może otrzymać wsparcie zarówno na organizację szkolenia zamkniętego, dostosowanego do potrzeb danego przedsiębiorstwa (tzw. szkolenie »in company«), jak i na udział pracowników w szkoleniach otwartych.
Nasza firma uczestniczy w programie, jest wpisana do Bazy Usług Rozwojowych

https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl/podmioty/view?id=10770

aktualne usługi

https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl/uslugi/search?SearchFilterView[podmiot_id]=10770

Wspierane są wszystkie szkolenia, które wpływają na rozwój przedsiębiorstwa.

Obszary w których można się dokształcić można nam zaproponować lub znaleźć inspirację w naszych propozycjach szkoleniowych lub  wpisanych w Bazie Usług Rozwojowych.

 

 

Główne atuty Podmiotowego Systemu Finansowania:

Decyzja o wysokości kwoty dofinansowania podejmowana jest na podstawie:

– wielkości przedsiębiorstwa (mikroprzedsiębiorstwa mogą liczyć na większe wsparcie)
– znaczenia danej branży dla rozwoju regionu
– zatrudnienia osób niepełnosprawnych
– wieku i kwalifikacji pracowników biorących udział w szkoleniach
– wyboru usługi mającej na celu zdobycie lub potwierdzenie kwalifikacji
– poziomu wzrostu przychodów przedsiębiorstwa (tzw. przedsiębiorstwa wysokiego wzrostu)
– uzyskanego wcześniej wsparcia

Zapewniamy kompetentną i kompleksową obsługę.  Zależy nam na Państwa zadowoleniu, dlatego swoją wiedzę, umiejętności i wieloletnie doświadczenie poświęcamy całkowicie, by spełnić Państwa wymagania. Gwarantujemy profesjonalną obsługę i indywidualne podejście. Jesteśmy do Państwa dyspozycji – pomożemy w dopasowaniu właściwej oferty oraz zapewnimy pełne wsparcie w organizacji całego projektu szkoleniowego.

Czekamy na Państwa zapytania ofertowe, zamówienia oraz uwagi, opinie, pomysły i sugestie:

SYLWIA JASIŃSKA
– główny specjalista ds. organizacji szkoleń
tel. (48) 32 738 51 91
e-mail: Włącz javascript

MAŁGORZATA KLIMAS
– manager ds. kluczowych klientów
tel. (48) 32 738 51 90
tel. kom. 508 147 055
e-mail: Włącz javascript

AGATA NALEPA
– młodszy specjalista ds. obsługi klienta
tel. (48) 32 738 51 90
e-mail: Włącz javascript

 

Unikalne cechy i korzyści ze spotkania
Unikalne cechy i korzyści ze spotkania