Przejdź do treści
Home
 • Oferta
 • HR, kadry, sekretariat

Działalność agencji zatrudnienia w praktyce. Planowane zmiany 2024 dotyczące poprawy w zakresie usług i instrumentów rynku pracy.

Celem szkolenia jest praktyczne omówienie zagadnień dotyczących: działalności gospodarczej objętej wpisem do rejestru KRAZ obowiązków agencji zatrudnienia, agencji pracy tymczasowej powierzania pracy na podstawie umowy cywilnoprawnej podejmowania pracy za granicą za pośrednictwem agencji zatrudnienia kontroli przestrzegania obowiązku prowadzenia agencji zatrudnienia zgodnie z warunkami określonymi w przepisach o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy Na szkoleniu przedstawimy najlepsze rozwiązania i zwrócimy uwagę na zagrożenia.

Do rozpoczęcia pozostało:

53 dni
Nowość
650 zł brutto/os.
690 zł/os. *
04.09.2024
 • 04.09.2024
 • 29.11.2024
1
Zapisz się na szkolenie

UWAGA! Ilość miejsc ograniczona,
liczy się kolejność zgłoszeń

Czas trwania
6 godz.

Język
Polski

Miejsce
Online

Certyfikat
Tak

Cele i korzyści

Celem szkolenia jest praktyczne omówienie zagadnień dotyczących:

 • działalności gospodarczej objętą wpisem do rejestru KRAZ
 • obowiązków agencji zatrudnienia, agencji pracy tymczasowej
 • powierzania pracy na podstawie umowy cywilnoprawnej
 • podejmowania pracy za granicą za pośrednictwem agencji zatrudnienia
 • kontroli przestrzegania obowiązku prowadzenia agencji zatrudnienia zgodnie z warunkami określonymi w przepisach o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy

Program szkolenia

1. Działalność gospodarcza objęta wpisem do rejestru KRAZ

 • Działalność regulowana w rozumieniu przepisów ustawy o swobodzie działalności gospodarczej. Rejestr podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia
 • Rodzaje usług podlegających wpisowi do rejestru KRAZ
 • Charakterystyka agencji zatrudnienia: pośrednictwa pracy, doradztwa personalnego, poradnictwa zawodowego, pracy tymczasowej
 • Warunki, jakie musi spełnić podmiot zamierzający wykonywać lub świadczący usługi agencji zatrudnienia
 • Wniosek, wpis oraz przesłanki odmowy wpisu do rejestru KRAZ
 • Wykreślenie z rejestru KRAZ
  • Naruszenia przez podmiot warunków prowadzenia agencji zatrudnienia
  • Nieusunięcie naruszeń warunków prowadzenia agencji zatrudnienia
  • Inne okoliczności skutkujące wykreśleniem z rejestru KRAZ
  • Przykłady postępowań zakończonych wykreśleniem agencji zatrudnienia z rejestru KRAZ

2. Obowiązki agencji zatrudnienia

 • Zakaz dyskryminacji
  • Co to jest dyskryminacja?
  • Przykłady działań noszących znamiona dyskryminacji
  • Skutki naruszenia zakazu dyskryminacji
 • Zakaz pobierania dodatkowych należności
 • Obowiązki informacyjne wobec marszałka województwa

3. Agencja pracy tymczasowej

 • Co to jest praca tymczasowa i w jakim celu jest stosowana?
 • Podstawowe pojęcia: praca tymczasowa, pracownik tymczasowy, pracodawca użytkownik
 • Zatrudnienie pracownika tymczasowego
  • Zakaz powierzania pracownikowi tymczasowemu niektórych prac
  • Uzgodnienia między agencją zatrudnienia a pracodawcą użytkownikiem
  • Zakres informacji uzyskiwanych od pracodawcy użytkownika: informacja o wynagrodzeniu za powierzoną pracę; informacja o warunkach wykonywania pracy w zakresie bhp
  • Dodatkowe uzgodnienia agencji pracy tymczasowej i pracodawcy użytkownika
  • Podstawowe obowiązki przy nawiązaniu stosunku pracy
  • Treść umowy o pracę z pracownikiem tymczasowym
 • Przebieg i ustanie stosunku pracy z pracownikiem tymczasowym
  • Podział obowiązków pracodawcy na agencję zatrudnienia i pracodawcę użytkownika
  • Udzielanie urlopów wypoczynkowych.
  • Zakończenie pracy pracownika tymczasowego. Tryby ustania stosunku pracy z pracownikiem tymczasowym. Wydanie świadectwa pracy. Ekwiwalent pieniężny za niewykorzystany urlop wypoczynkowy
 • Nieprawidłowości związane ze świadczeniem pracy przez pracownika tymczasowego
 • Zatrudnienie cudzoziemca
  • Podstawowe informacje w zakresie legalności zatrudnienia cudzoziemców
  • Warunki zatrudnienia cudzoziemca w ramach pracy tymczasowej

4. Powierzenie pracy na podstawie umowy cywilnoprawnej

 • Dopuszczalność zawarcia umowy cywilnoprawnej
 • Różnice między umową o pracę a wybranymi rodzajami umów cywilnoprawnych: umową o dzieło, umową zlecenia

5. Podejmowanie pracy za granicą za pośrednictwem agencji zatrudnienia

 • Kierowanie do pracy za granicą u pracodawców zagranicznych
  • Umowa zawierana przez agencje zatrudnienia z osobami kierowanymi
  • Umowa zawierana przez agencje zatrudnienia z pracodawcą zagranicznym
  • Nieprawidłowości przy zawieraniu umów przez agencje zatrudnienia
  • Obowiązki ewidencyjne i informacyjne

6. Kontrola przestrzegania obowiązku prowadzenia agencji zatrudnienia zgodnie z warunkami określonymi w przepisach o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy

7. Odpowiedzialność agencji zatrudnienia za popełnienie wykroczenia

Program szkolenia stanowi prawnie chronioną własność intelektualną, a jego przetwarzanie, rozpowszechnianie lub korzystanie z niego bez wiedzy i zgody autora jest zabronione.

Adresaci


Szkolenie przeznaczone jest dla podmiotów prowadzących lub zamierzających prowadzić agencję zatrudnienia.

Zapraszamy kierowników,  dyrektorów, właścicieli i udziałowców firm.

Miejsce

WIRTUALNA SALA SZKOLENIOWA

E—szkolenie synchroniczne, czyli szkolenie online w czasie rzeczywistym umożliwia szybko i skutecznie przeszkolić pracowników.
Szkolenie na odległość, to  efektywna nauka, która pozwala zaoszczędzić czas i pieniądze.

Przedstawiamy niezbędne informacje dotyczące organizacji oraz technicznych aspektów szkolenia:

1. Platforma szkoleniowa:

 • Zajęcia są prowadzone za pośrednictwem platformy internetowej Zoom, która umożliwia komunikację w czasie rzeczywistym pomiędzy wykładowcą a uczestnikami.

2. Zaproszenie:

 • Przed szkoleniem uczestnicy otrzymają zaproszenie na e-maila wskazanego w karcie zgłoszeniowej, wraz z linkiem oraz kodem dostępu do wirtualnej sali szkoleniowej.
 • Prosimy, aby podane w karcie zgłoszeniowej numery telefonów oraz adresy e-mail były aktualne na wypadek ewentualnych problemów technicznych.

3. Materiały szkoleniowe:

 • Materiały szkoleniowe zostaną przesłane każdemu uczestnikowi w formacie PDF na podany adres e-mail.

4. Otrzymanie certyfikatu lub zaświadczenie MEN

 • Szkolenie zdalne jest tak samo honorowane, jak szkolenie stacjonarne i każdy uczestnik, który zdobył nowe umiejętności i  podniósł swoją konkurencyjność na rynku pracy, otrzymuje certyfikat w formie papierowej lub elektronicznej.

5. Prawa autorskie:

 • PRESTIGE Europejskie Centrum Kształcenia i trenerzy nie wyrażają zgody na żadną formę utrwalania, powielania, udostępniania lub nagrywania przebiegu szkolenia oraz materiałów szkoleniowych.
 • Treść szkolenia i materiały szkoleniowe są chronione prawami autorskimi.

6. Informacja dotycząca programu:

 • Wykładowca, ekspert, praktyk zastrzega sobie prawo do modyfikacji programu szkolenia wyłącznie w celu zapewnienia większych korzyści uczestnikom.
WIRTUALNA SALA SZKOLENIOWA WIRTUALNA SALA SZKOLENIOWA WIRTUALNA SALA SZKOLENIOWA WIRTUALNA SALA SZKOLENIOWA WIRTUALNA SALA SZKOLENIOWA WIRTUALNA SALA SZKOLENIOWA WIRTUALNA SALA SZKOLENIOWA WIRTUALNA SALA SZKOLENIOWA

Cena i zapisy

690,00 zł brutto od osoby, CENA PROMOCYJNA: 650,00 zł brutto przysługuje każdej kolejnej osobie zgłoszonej przez tę samą firmę/instytucję.

Podana wyżej cena zawiera:

 • udział w szkoleniu online
 • dostęp do platformy Zoom w czasie rzeczywistym
 • przeprowadzenie szkolenia przez cenionego trenera
 • autorskie materiały szkoleniowe
 • certyfikat o podwyższeniu kwalifikacji zawodowych

Szkolenie odbędzie się na platformie Zoom, dlatego będziesz potrzebować komputera z dostępem do Internetu i działającą kamerą, a także słuchawek lub systemu audio w laptopie.

JAK WYGLĄDA UDZIAŁ W SZKOLENIU  ONLINE?

Krok I
Rejestrujesz się na platformie Zoom.
Link otrzymasz wcześniej, wraz z e-mailowym potwierdzeniem realizacji szkolenia.

Krok II
W dniu szkolenia logujesz się do platformy i przechodzisz do „poczekalni”.
Link do wirtualnego pokoju otrzymasz na podanego emaila po akceptacji rejestracji.

Krok III
Uczestniczysz w szkoleniu.

Krok IV
Możesz zadawać pytania na czacie w trakcie szkolenia.
Dyskusja i ćwiczenia to część szkolenia.

Szkolenie on-line będzie prowadzone interaktywnie, tj. metodą aktywnej komunikacji prowadzącego z grupą.

;

Sprawdź, co zyskujesz

Mnóstwo korzyści
First Minute
30 dni wcześniej zarezerwuj miejsce na szkolenie otwarte na prestige-eck.pl, dzięki temu automatycznie otrzymasz rabat: 50zł
Im więcej, tym taniej
Firmy i instytucje wysyłające więcej niż jedną osobę na szkolenie otwarte, mogą liczyć na niższe ceny. Sprawdź promocyjne ceny na naszej stronie.
Voucher
Zrób prezent swojemu klientowi, zaproś dostawcę, partnera biznesowego i budujcie wspólnie swoja przewagę konkurencyjną na prestiżowych szkoleniach.

Certyfikat ukończenia
szkolenia.

Po zakończeniu szkolenia każdy z Uczestników otrzymuje imienny certyfikat potwierdzający nabyte umiejętności zgodnie z wdrożoną procedurą: PN-EN ISO 9001:2015 DEKRA

Odpowiemy na wszystkie Twoje pytania! Podnieś kwalifikacje!

Prosimy o pozostawienie swojego numeru telefonu oraz emaila, a skontaktujemy się niezwłocznie.

  Jeśli wypełniłeś/aś formularz kontaktowy, oznacza to, że jesteś zainteresowany/a naszą ofertą i oczekujesz kontaktu z nami. Zanim przekażesz nam swoje dane osobowe, zapoznaj się z informacjami na temat sposobu ich przetwarzania. Chcielibyśmy przetwarzać Twoje dane, aby móc przekazywać Ci informacje na temat naszych usług.

  Najczęściej zadawane pytania dotyczące szkolenia

  W PRESTIGE Europejskim Centrum Kształcenia znajdziesz praktyczną i specjalistyczną wiedzę!
  Czy jest możliwe uzyskanie dofinansowania ze środków Unii Europejskiej?
  Dofinansowanie