Przejdź do treści

Prawo pracy

ZARZĄDZANIE SZKOLENIAMI – od analizy potrzeb do oceny efektywności

ZARZĄDZANIE SZKOLENIAMI – od analizy potrzeb do oceny efektywności

Optymalizacja kosztów programów doskonalenia zawodowego – precyzyjna diagnoza potrzeb szkoleniowych oraz możliwość kontroli ich efektywności, skuteczne wdrażanie zmian, poprawa efektywności zarządzania ludźmi, wyższa wydajność i zadowolenie personelu. nauczymy Cię  badać…

PRAWO PRACY I CZAS PRACY dla osób kierujących pracą pracowników

PRAWO PRACY I CZAS PRACY dla osób kierujących pracą pracowników

Szkolenie pozwala zapoznać się z rodzajem i charakterystyką systemów czasu pracy, czasem pracy w zakładzie, harmonogramem pracy, pracą w godzinach nadliczbowych i inne.

CZAS PRACY KIEROWCÓW W TRANSPORCIE DROGOWYM

CZAS PRACY KIEROWCÓW W TRANSPORCIE DROGOWYM

Zapoznanie słuchaczy z prawidłowym stosowaniem przepisów dotyczących czasu pracy kierowców w transporcie drogowym oparte na przepisach źródłowych jak i na autentycznym studium przypadków Nabycie przez słuchaczy umiejętności prawidłowego wypełniania wykresówek…

CZAS PRACY I WYNAGRODZENIA – teoretyczne i praktyczne aspekty stosowania przepisów prawa pracy

CZAS PRACY I WYNAGRODZENIA – teoretyczne i praktyczne aspekty stosowania przepisów prawa pracy

Celem szkolenia jest zapoznanie z przepisami regulującymi czas pracy pracowników oraz zasady udzielania urlopów oraz wynagrodzeń. Udział w szkoleniu pozwoli na zgłębienie specjalistycznej wiedzy związanej z planowaniem, rozliczaniem oraz rekompensatą…

CZAS PRACY KIEROWCÓW. Nowe obowiązki i odpowiedzialność spedytorów i specjalistów ds. transportu dotyczące planowania, ewidencjonowania i rozliczania czasu pracy kierowców.Na zajęciach zostaną wykorzystane symulatory – tachografy analogowe i cyfrowe

CZAS PRACY KIEROWCÓW. Nowe obowiązki i odpowiedzialność spedytorów i specjalistów ds. transportu dotyczące planowania, ewidencjonowania i rozliczania czasu pracy kierowców.Na zajęciach zostaną wykorzystane symulatory – tachografy analogowe i cyfrowe

Przejrzyste przedstawienie najnowszych uregulowań prawnych związanych z prowadzeniem pojazdów, przerwami i czasem pracy kierowcy zgodne z zaleceniami ITD. Analiza przypadków z praktyki zawodowej uczestników Omówienie praktycznych rozwiązań Zapewniamy Przeprowadzenie szkolenia…

PRZEPISY PRAWA PRACY, ICH AKTUALNA INTERPRETACJA I EGZEKWOWANIE STOSOWANIA PRZEZ ORGANY KONTROLNE

PRZEPISY PRAWA PRACY, ICH AKTUALNA INTERPRETACJA I EGZEKWOWANIE STOSOWANIA PRZEZ ORGANY KONTROLNE

EFEKTYWNE SYSTEMY WYNAGRODZEŃ

EFEKTYWNE SYSTEMY WYNAGRODZEŃ

Szkolenie umożliwia uczestnikom zaprojektowanie efektywnego systemu wynagrodzeń w przedsiębiorstwie biorąc pod uwagę strategię biznesu. Pozwala na całościowe spojrzenie na problematykę wynagrodzeń z uwzględnieniem wynagrodzeń zasadniczych , wynagrodzeń zmiennych i świadczeń…

PRAWO PRACY ze szczególnym uwzględnieniem zmian wynikających z ustawy o łagodzeniu skutków kryzysu ekonomicznego dla pracowników i przedsiębiorców

PRAWO PRACY ze szczególnym uwzględnieniem zmian wynikających z ustawy o łagodzeniu skutków kryzysu ekonomicznego dla pracowników i przedsiębiorców

CZAS PRACY I URLOPY WYPOCZYNKOWE

CZAS PRACY I URLOPY WYPOCZYNKOWE

PRAWO PRACY DLA CZŁONKÓW KOMISJI POJEDNAWCZEJ

PRAWO PRACY DLA CZŁONKÓW KOMISJI POJEDNAWCZEJ