Przejdź do treści
Home
 • Oferta
 • HR, kadry, sekretariat

Teczka idealnego HR-OWCA! Jak dobrze prowadzić akta osobowe i dokumentację pracowniczą uwzględniając najnowsze przepisy prawa pracy

Celem szkolenia jest zdobycie wiedzy niezbędnej do prawidłowego prowadzenia akt osobowych i dokumentacji pracowniczej uwzględniającej najnowsze przepisy prawa pracy. Podczas szkolenia zostaną omówione proponowane zmiany w prawie pracy m.in. dotyczące pracy zdalnej, nowego wymiaru urlopu wypoczynkowego oraz nowych zasad kontroli trzeźwości pracowników.

Do rozpoczęcia pozostało:

9 dni
First minute
1590 zł/os.
1690 zł/os.
22.04 - 23.04.2024
 • 22.04 - 23.04.2024
 • 11.11 - 12.11.2024
1
Zapisz się na szkolenie

UWAGA! Ilość miejsc ograniczona,
liczy się kolejność zgłoszeń

Forma szkolenia
Stacjonarnie

Czas trwania
2 dni ( 14 godz. )

Język
Polski

Miejsce
Szczyrk

Certyfikat
Tak

Cele i korzyści

Zdobycie wiedzy niezbędnej do prawidłowego prowadzenia akt osobowych i dokumentacji pracowniczej uwzględniającej najnowsze przepisy prawa pracy.

Podczas szkolenia zostaną omówione proponowane zmiany w prawie pracy m.in. dotyczące pracy zdalnej, nowego wymiaru urlopu wypoczynkowego oraz nowych zasad kontroli trzeźwości pracowników.

 

Program szkolenia

Dzień 1 – AKTA OSOBOWE I DOKUMENTACJA PRACOWNICZA

1. Zasady ogólne dotyczące gromadzenia danych i dokumentów od kandydatów do pracy i pracowników

 • Dane osobowe, jakich podania można wymagać od kandydata do pracy oraz od pracownika, w tym m.in. dane dotyczące niekaralności, dane zawarte w dowodzie osobistym
 • Dokumenty, których przedstawienia można wymagać od osoby ubiegającej się o zatrudnienie, w tym kwestia:
  • zdjęć i referencji
  • dokumentów, których przedstawienie pozostaje w interesie pracownika (dokumenty od osoby wyznającej inną religię i pragnącej obchodzić swoje święta religijne, dokumenty potwierdzające wcześniejsze zatrudnienie u zagranicznego pracodawcy, dokumenty potwierdzającego stopień niepełnosprawności, dokumenty potwierdzające status weterana, dokumenty potwierdzające wykształcenie)
 • Problematyka spóźnionego doniesienia dokumentów potwierdzających okresy zatrudnienia i inne uprawnienia pracownicze
 • Orzeczenie o zdolności lub braku zdolności do wykonywania pracy na danym stanowisku, w tym:
  • badania dla pracowników prowadzących samochód w celach służbowych
  • badania dla osób ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności
  • badania pozwalające na pracę w dłuższych normach czasu pracy
 • Zasady zakładania i prowadzenia akt osobowych pracowników, w szczególności:
  • kwestia: porządku chronologicznego
  • zasady numerowania dokumentów gromadzonych w aktach osobowych
  • zasady sporządzania wykazu dokumentów (spisu treści)
  • zasady zbierania przede wszystkim odpisów i kopii dokumentów

2. Dokumenty umieszczane w aktach osobowych dotyczące dotycząca nawiązania stosunku pracy oraz przebiegu zatrudnienia, w szczególności:

 • Zasady dokumentowania zawarcia umowy o pracę:
  • pisemna umowa o pracę (data zawarcia umowy, a data rozpoczęcia pracy przez pracownika)
  • zmiany dotyczące zasad nawiązywania umów na czas określony
  • pisemne potwierdzenie warunków zatrudnienia, planowane zmiany w tym zakresie służące ułatwieniu kontroli legalności zatrudnienia przez PIP
 • Dokumenty dodatkowo potwierdzające warunki zatrudnienia
  • zakres czynności
  • umowa o zakazie konkurencji
  • informacja o dodatkowych warunkach zatrudnienia
  • dodatkowe informacje w razie zatrudnienia w formie telepracy
 • Dokumenty gromadzone w związku z korzystaniem przez pracowników z uprawnień rodzicielskich
 • Dokumenty związane z odpowiedzialnością materialną pracownika
  • potwierdzające powierzenie mienia)
  • zakaz posługiwania się wekslem (planowane zmiany przepisów)
 • Dokumenty związane z podnoszeniem kwalifikacji zawodowych przez pracowników
 • Dokumentacja związana ze zwalnianiem pracownika od pracy, np. w celu oddania krwi, czy na wezwanie np. sądu oraz zasady zwalniania pracownika od pracy w razie choroby niani, z którą rodzina zawarła umowę uaktywniającą, dziennego opiekuna dziecka albo w razie nieprzewidzianego zamknięcia klubu dziecięcego

3. Dokumenty związane z ustaniem zatrudnienia pracownika, gromadzone w części C akt osobowych, w tym:

 • Dokumenty tworzone przy rozwiązywaniu umów o pracę, w szczególności:
  • oświadczenie woli pracodawcy o wypowiedzeniu lub zwolnieniu pracownika
  • zmiany dotyczące wypowiadania umów o pracę zawartych na czas określony
  • notatka z udziału świadka we wręczaniu oświadczenia woli
  • zasady prawidłowego doręczania oświadczeń woli pracownikowi
 • Dokumenty potwierdzające zatrudnienie pracownika:
  • zasady prawidłowego wypełnienia świadectwa pracy
  • zasady doręczania świadectwa pracy
  • zasady sporządzania odpisu (duplikatu) świadectwa pracy

4. Dokumenty związane z wymierzeniem kary porządkowej, gromadzone w części D akt osobowych

 • rodzaj tworzonych dokumentów
 • praktyczne wskazówki postępowania z nimi (usuwanie z akt osobowych pracowników)

5. Ochrona danych osobowych w związku z prowadzeniem dokumentacji pracowniczej, w szczególności, obowiązki pracodawcy jako administratora danych wobec pracowników przetwarzających dane innych osób, w tym:

 • nadanie upoważnienia do przetwarzania danych – omówienie wzoru upoważnienia, zasady prowadzenia ewidencji takich osób, nadanie identyfikatora
 • możliwość powierzenia przechowywania dokumentacji innemu podmiotowi np.: biuru rachunkowemu.

6. Zasady przechowywania dokumentacji pracowniczej, w tym:

 • okres przechowywania dokumentacji pracowniczej
 • wybór miejsca przechowywania
 • postępowanie z dokumentacją pracowniczą w przypadku upadłości bądź likwidacji pracodawcy
 • kogo obowiązuje 50-letni okres przechowywania dokumentacji pracowniczej
 • kiedy stosujemy skrócony okres przechowywania dokumentacji pracowniczej (10 lat) obowiązkowo, a kiedy dobrowolnie?

7. Dokumentacja dla PPK

 • Jakie dane musi przekazywać instytucji finansowej?
 • Gdzie przechowujemy dokumentację dotyczącą PPK?


Dzień 2 – PROPONOWANE ZMIANY W PRAWIE PRACY

1. Praca zdalna

 • Praca zdalna będzie mogła być wykonywana całkowicie lub częściowo w miejscu wskazanym przez pracownika i uzgodnionym z pracodawcą, w tym w miejscu zamieszkania pracownika, w szczególności z wykorzystaniem środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Zatem możliwa będzie zarówno całkowita, jak i hybrydowa praca zdalna – stosownie do potrzeb i uzgodnień pracownika i pracodawcy.
 • Praca zdalna będzie mogłaby być wykonywana także na polecenie pracodawcy w szczególnych przypadkach, tj.:
  • obowiązywania stanu nadzwyczajnego, stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii oraz w okresie 3 miesięcy po ich odwołaniu
  • gdy będzie to niezbędne ze względu na obowiązek pracodawcy zapewnienia pracownikowi bezpiecznych i higienicznych warunków pracy, o ile z przyczyn niezależnych od pracodawcy zapewnienie tych warunków w dotychczasowym miejscu pracy pracownika nie jest czasowo możliwe
 • Na wniosek pracownika praca zdalna będzie mogła być wykonywana także w sposób okazjonalny (w wymiarze 12 dni w skali roku kalendarzowego)

2. Nowy wymiar urlopu wypoczynkowego

3. Nowe zasady kontroli trzeźwości pracowników

 • Projekt ustawy zakłada, że pracodawca będzie ustalał grupę lub grupy pracowników objętych kontrolą w układzie zbiorowym pracy, w regulaminie pracy lub w obwieszczeniu. O wprowadzeniu kontroli pracodawca będzie musiał poinformować pracowników nie później niż dwa tygodnie przed rozpoczęciem jej przeprowadzania.
 • W proponowanej regulacji przewidziano dwa tryby niedopuszczenia do pracy pracownika:
  • gdy obecność alkoholu lub środka działającego podobnie do alkoholu wykaże kontrola prewencyjna oraz
  • na podstawie uzasadnionego podejrzenia pracodawcy – w odniesieniu do pracowników nieobjętych kontrolą trzeźwości lub kontrolą na obecność środków działających podobnie do alkoholu (zarówno w przypadku, gdy pracodawca w ogóle nie wprowadził takich kontroli, jak i w odniesieniu do części pracowników, którzy nie spełniają ustawowych przesłanek objęcia kontrolą)

4. Zmiana zasad wypłaty zasiłków chorobowych

Miejsce

śląskie,Elbrus*** Spa & Wellness, SZCZYRK
Hotel Elbrus*** Spa & Wellness, SZCZYRK
ul. Słoneczna 8, 43-370 Szczyrk
www.hotel-elbrus.pl


Mamy przyjemność zaprosić Państwa do hotelu Spa & Wellness usytuowanego w samym centrum Szczyrku, na niewielkim wzniesieniu co gwarantuje naszym gościom spokój i wspaniałe widoki. Zakwaterowanie w komfortowych pokojach z łazienką, TV, telefonem i bezpłatnym dostępem do Internetu.

Do dyspozycji naszych uczestników basen z jacuzzi, masażami podwodnymi oraz 3 rodzaje saun (sauna fińska, aromatyczna, biosauna). Osobom poszukującym relaksu i wytchnienia od codziennych obowiązków proponujemy zabiegi pielęgnacyjne i relaksacyjne w ekskluzywnym centrum SPA.
Podczas szkolenia zapewniamy nocleg w pokojach 2-osobowych, dopłata do jedynki wynosi 100 zł. Liczba miejsc ograniczona.
Koszt dodatkowego noclegu przed szkoleniem wynosi 150 zł w pokoju 2-osobowym, 250 zł w pokoju 1-osobowym.

Będąc w Szczyrku warto zobaczyć:

 • Malinowskie Skały przy czerwonym szlaku, wiodącym ze Skrzycznego
 • Grotę Klimczoka pod szczytem Trzech Kopcy
 • Ruiny „Diabelskiego Młyna” nad Jaworzyną
 • Jaskinię „lodową” w rejonie Beskidu Węgierskiego
 • Kościół parafialny pod wezwaniem św. Jakuba – 200-letni zabytek z barokową amboną
 • Kościół NMP „na Górce” wraz z uzdrawiającym źródełkiem,
 • Drewniany krzyż misyjny z 1730 roku
 • Zabytkowy Biały Krzyż na Przełęczy Salmopolskiej
 • Zajazd „Pod Białym Krzyżem” w chacie góralskiej z wykutą grotą

Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany miejsca szkolenia.


śląskie,Elbrus*** Spa & Wellness, SZCZYRK śląskie,Elbrus*** Spa & Wellness, SZCZYRK śląskie,Elbrus*** Spa & Wellness, SZCZYRK

Cena i zapisy

Organizujemy również szkolenia in company, czyli na zamówienie. Nasz doradca bada wtedy potrzeby szkoleniowe firmy, a następnie przedstawia odpowiadającą na nie ofertę. Dzięki temu zakres tematyczny, forma zajęć, termin i lokalizacja takich szkoleń są dopasowane do tego, czego wymaga klient. Program jest zmodyfikowany do realiów biznesowych ze względu na rzeczywiste, zdiagnozowane w ramach analizy przedszkoleniowej oczekiwania i potrzeby.

Formularz Identyfikacji Potrzeb Szkoleniowych FIPS (DOC) – pobierz
FIPS (PDF) – pobierz jest pomocnym, wstępnym narzędziem do przygotowania profesjonalnego szkolenia. Można formularz wypełnić i odesłać do nas lub przekazać informację telefonicznie.

KONKURENCYJNE CENY

Ceny naszych szkoleń są konkurencyjne, ponieważ ich koszt nie wzrasta o podatek VAT.
Podpowiadamy, jak zdobyć dofinansowanie do szkolenia i pomagamy w pozyskiwaniu środków zewnętrznych z Krajowego Funduszu Szkoleniowego, czy Europejskiego Funduszu Społecznego.

DYNAMICZNA FORMUŁA SZKOLENIA dla osób ceniących czas, skoncentrowana na szybkim przekazaniu jak największej ilości wiedzy i umiejętności.

DYPLOM UKOŃCZENIA SZKOLENIA sygnowany logo PRESTIGE Europejskiego Centrum Kształcenia.

;

Sprawdź, co zyskujesz

Mnóstwo korzyści
First Minute
30 dni wcześniej zarezerwuj miejsce na szkolenie otwarte na prestige-eck.pl, dzięki temu automatycznie otrzymasz rabat: 50zł
Im więcej, tym taniej
Firmy i instytucje wysyłające więcej niż jedną osobę na szkolenie otwarte, mogą liczyć na niższe ceny. Sprawdź promocyjne ceny na naszej stronie.
Voucher
Nasze szkolenia to informacje z pierwszej ręki, Podane w rzetelny i praktyczny sposób, gotowa do wdrożenia w pracy.

Certyfikat ukończenia
szkolenia.

Po zakończeniu szkolenia każdy z Uczestników otrzymuje imienny certyfikat potwierdzający nabyte umiejętności zgodnie z wdrożoną procedurą: PN-EN ISO 9001:2015 DEKRA

Odpowiemy na wszystkie Twoje pytania! Podnieś kwalifikacje!

Prosimy o pozostawienie swojego numeru telefonu oraz emaila, a skontaktujemy się niezwłocznie.

  Jeśli wypełniłeś/aś formularz kontaktowy, oznacza to, że jesteś zainteresowany/a naszą ofertą i oczekujesz kontaktu z nami. Zanim przekażesz nam swoje dane osobowe, zapoznaj się z informacjami na temat sposobu ich przetwarzania. Chcielibyśmy przetwarzać Twoje dane, aby móc przekazywać Ci informacje na temat naszych usług.

  Najczęściej zadawane pytania dotyczące szkolenia

  W PRESTIGE Europejskim Centrum Kształcenia znajdziesz praktyczną i specjalistyczną wiedzę!
  Czy jest możliwe uzyskanie dofinansowania ze środków Unii Europejskiej?
  Dofinansowanie