Przejdź do treści
Home
 • Oferta
 • Logistyka, transport, spedycja

Umowy handlu w obrocie międzynarodowym

Umożliwienie poprawnej wykładni przepisów prawnych obowiązujących w obrocie międzynarodowym, w szczególności w odniesieniu do umowy sprzedaży i dostawy a także umów transportowych oraz ubezpieczenia Zwrócenie uwagi na zagadnienie Konwencji ONZ o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów jako podstawowego aktu dla praktyki międzynarodowego prawa handlowego Prezentacja podstawowych instytucji wraz z uwzględnieniem przepisów obowiązujących w odniesieniu do handlu międzynarodowego w Unii Europejskiej oraz zgodnie z wymogami członkostwa w WTO Ilustracją rozważań będą tezy zapadłych orzeczeń sądów polskich oraz europejskich. Będzie to podstawą do oceny stanu legislacji i praktyki handlu międzynarodowego, także w odniesieniu do umowy sprzedaży konsumenckiej.

Szkolenie na zlecenie

Cele i korzyści

 • Umożliwienie poprawnej wykładni przepisów prawnych obowiązujących w obrocie międzynarodowym, w szczególności w odniesieniu do umowy sprzedaży i dostawy a także umów transportowych oraz ubezpieczenia
 • Zwrócenie uwagi na zagadnienie Konwencji ONZ o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów jako podstawowego aktu dla praktyki międzynarodowego prawa handlowego
 • Prezentacja podstawowych instytucji wraz z uwzględnieniem przepisów obowiązujących w odniesieniu do handlu międzynarodowego w Unii Europejskiej oraz zgodnie z wymogami członkostwa w WTO

Ilustracją rozważań będą tezy zapadłych orzeczeń sądów polskich oraz europejskich. Będzie to podstawą do oceny stanu legislacji i praktyki handlu międzynarodowego, także w odniesieniu do umowy sprzedaży konsumenckiej.

Program szkolenia

1. Wprowadzenie – problematyka kontraktu międzynarodowego.

2. Prawo właściwe dla oceny konsekwencji prawnych umowy w handlu międzynarodowym. Praktyka jego wyznaczania oraz jego poszukiwanie w sytuacji, gdy strony nie skorzystają z klauzuli wyboru prawa.
Klauzula wyboru sądu w handlu międzynarodowym. Konsekwencje Rozporządzenia Rady 44/2001 dla kontraktów w ramach Unii Europejskich. Możliwość skorzystania z arbitrażu.

3. Prawa i obowiązki stron umowy sprzedaży i dostawy międzynarodowej w świetle Konwencji ONZ o międzynarodowych umowach sprzedaży.

4. Znaczenie INCOTERMS oraz Klauzul Ubezpieczeniowych Ubezpieczycieli Londyńskich dla międzynarodowego handlu towarami.

5. Odpowiedzialność kontraktowa i deliktowa w handlu międzynarodowym.

6. Ubezpieczenie oraz gwarancja w handlu międzynarodowym jako sposób minimalizacji ryzyk gospodarczych.

7. Sprzedaż konsumencka w praktyce handlu międzynarodowego – konsekwencje prawodawstwa europejskiego.

8. Analiza wybranych klauzul umowy (np. klauzula siły wyższej, kary umownej, klauzula nadzwyczajnych okoliczności) sprzedaży z uwzględnieniem problematyki stosowania wzorców umownych oraz wykonywanie umów ramowych.

9. Kontekst prawa wspólnotowego – Europejskie Prawo Kontraktowe (CoPECL) i jego znaczenie dla przedsiębiorcy polskiego.

10. Podsumowanie.

Program szkolenia stanowi prawnie chronioną własność intelektualną, a jego przetwarzanie, rozpowszechnianie lub korzystanie z niego bez wiedzy i zgody autora jest zabronione.

Cena i zapisy

Szkolenie na zamówienie

;

Sprawdź, co zyskujesz

Mnóstwo korzyści
First Minute
30 dni wcześniej zarezerwuj miejsce na szkolenie otwarte na prestige-eck.pl, dzięki temu automatycznie otrzymasz rabat: 50zł
Im więcej, tym taniej
Firmy i instytucje wysyłające więcej niż jedną osobę na szkolenie otwarte, mogą liczyć na niższe ceny. Sprawdź promocyjne ceny na naszej stronie.
Voucher
Zrób prezent swojemu klientowi, zaproś dostawcę, partnera biznesowego i budujcie wspólnie swoja przewagę konkurencyjną na prestiżowych szkoleniach.

Certyfikat ukończenia
szkolenia.

Po zakończeniu szkolenia każdy z Uczestników otrzymuje imienny certyfikat potwierdzający nabyte umiejętności zgodnie z wdrożoną procedurą: PN-EN ISO 9001:2015 DEKRA

Odpowiemy na wszystkie Twoje pytania! Podnieś kwalifikacje!

Prosimy o pozostawienie swojego numeru telefonu oraz emaila, a skontaktujemy się niezwłocznie.

  Jeśli wypełniłeś/aś formularz kontaktowy, oznacza to, że jesteś zainteresowany/a naszą ofertą i oczekujesz kontaktu z nami. Zanim przekażesz nam swoje dane osobowe, zapoznaj się z informacjami na temat sposobu ich przetwarzania. Chcielibyśmy przetwarzać Twoje dane, aby móc przekazywać Ci informacje na temat naszych usług.

  Najczęściej zadawane pytania dotyczące szkolenia

  W PRESTIGE Europejskim Centrum Kształcenia znajdziesz praktyczną i specjalistyczną wiedzę!
  Czy jest możliwe uzyskanie dofinansowania ze środków Unii Europejskiej?
  Dofinansowanie