Przejdź do treści
Home
 • Oferta
 • Logistyka, transport, spedycja

POCHODZENIE TOWARU – warsztaty z zakresu ustalania pochodzenia towaru w świetle wymiany międzynarodowej

Warsztaty skierowane są do osób, które zajmują się międzynarodowym obrotem towarowym, dokonywaniem importów i eksportów towarów. Pochodzenie towaru to jeden z głównych elementów kalkulacyjnych zgłoszenia celnego. Znajomość uregulowań Unijnego Kodeksu Celnego w zakresie preferencyjnego i niepreferencyjnego pochodzenia towarów jest niezbędna dla potrzeb prawidłowego określenia pochodzenia towarów.  Ma to bezpośrednie przełożenie na wysokość stawki celnej za konkretny towar, a co się z tym wiąże  kosztów odprawy celnej. Uczestnicy zapoznają się z przepisami, poznają teorię, ale przede wszystkim zdobędą wiedzę, jak w praktyce należy je stosować. Podczas szkolenia odbędą się wysoko oceniane warsztaty z zakresu ustalania pochodzenia towaru w świetle wymiany międzynarodowej wyjaśniające na różnych przykładach najlepsze rozwiązania. Część warsztatowa – „przeprowadzenie kalkulacji krok po kroku”, zajęcia praktyczne na podstawie dokumentów. Część warsztatowa – przeprowadzenie kalkulacji na podstawie dokumentów firmowych. Na szkoleniu dowiesz się m.in.: Jakie znaczenie i odpowiedzialność ma potwierdzanie pochodzenia towarów w świetle wymiany międzynarodowej? Jak prawidłowo przeprowadzać kalkulację pochodzenia towarów przeznaczonych na rynek UE i do krajów trzecich oraz jakie dokumenty mają zastosowanie w takich przypadkach? Jak ustalać pochodzenie towarów w celu uzyskania korzyści dla naszych kontrahentów? Jak prawidłowo wykorzystywać regulacje celne w zakresie pochodzenia towarów, aby zyskać przewagę konkurencyjną przedsiębiorstwa? Celem warsztatów jest szczegółowe omówienie aktualnie obowiązujących przepisów prawa, związanych z prawidłowym ustalaniem pochodzenia towarów i dokumentowaniem pochodzenia towarów, w odniesieniu do przykładów, a także wyjaśnienie praktycznych wątpliwości uczestników podczas szkolenia z korzyścią dla przedsiębiorstwa. Podczas warsztatów uczestnicy nabędą  praktyczne umiejętności w  przygotowaniu niezbędnej dokumentacji, jakim jest wniosek o Wiążącą Informację o pochodzeniu oraz o pozwolenie upoważnionego eksportera. Pracownik każdego szczebla organizacji zdobędzie trudno dostępną wiedzę od podstaw, usystematyzuje i  pogłębi już posiadaną, a także uzyska nowe i praktyczne umiejętności w posługiwaniu się określonym pochodzeniem towaru w interesie firmy.

Szkolenie na zlecenie

Cele i korzyści

    Na szkoleniu POCHODZENIE TOWARU-warsztaty z zakresu ustalania pochodzenia towaru w świetle wymiany międzynarodowej dowiesz się m.in. :

 • Jakie znaczenie i odpowiedzialność ma potwierdzanie pochodzenia towarów w świetle wymiany międzynarodowej?
 • Jak prawidłowo przeprowadzać kalkulację pochodzenia towarów przeznaczonych na rynek UE i do krajów trzecich oraz jakie dokumenty mają zastosowanie w takich przypadkach?
 • Jak ustalać pochodzenie towarów w celu uzyskania korzyści dla naszych kontrahentów?
 • Jak prawidłowo wykorzystywać regulacje celne w zakresie pochodzenia towarów, aby zyskać przewagę konkurencyjną przedsiębiorstwa?

    Korzyści szkolenia POCHODZENIE TOWARU-warsztaty z zakresu ustalania pochodzenia towaru w świetle wymiany międzynarodowej

 • Pozyskanie wymaganej a okrojonej do minimum wiedzy teoretycznej na temat weryfikacji pochodzenia towarów w świetle wymiany międzynarodowej
 • Poznanie aktualnych przepisów prawa związanych z prawidłowym ustaleniem pochodzenia towaru w świetle wymiany międzynarodowej
 • Zdobycie umiejętności umożliwiającej samodzielne ustalenie pochodzenia towaru w świetle wymiany międzynarodowej
 • Pozyskanie wiedzy jak prawidłowo przygotować  niezbędną dokumentację w zgłoszeniu celnym
 • Zdobycie umiejętności do uzyskania pozwolenia upoważnionego eksportera
 • Pozyskanie wiedzy dot. wszelkich obowiązujących preferencji
 • Pozyskanie umiejętności prawidłowego sporządzenia wniosku o wydanie świadectwa, jak też prawidłowego sporządzania dowodu pochodzenia
 • Pozyskanie wiedzy jak dobrze sporządzić deklarację dostawcy i jego oceny, czy otrzymana od dostawcy deklaracja o pochodzeniu jest bezbłędna i daje podstawy do sporządzenia dowodu pochodzenia

     Aktualna wiedza i praktyczne umiejętności z zakresu ustalania i dokumentowania pochodzenia towarów w obrocie międzynarodowym podczas warsztatów to:

 • uregulowania Unijnego Kodeksu Celnego:  reguły pochodzenia niepreferencyjnego
 • uregulowania Unijnego Kodeksu Celnego: reguły pochodzenia preferencyjnego
 • szczególne uregulowania zapisane w umowie dot. handlu pomiędzy Unią Europejską a Zjednoczonym Królestwem
 • dokumentowanie pochodzenia i zasady uznawania dokumentów potwierdzających pochodzenie towarów
 • wystawianie świadectw zastępczych
 • zastosowanie przepisów wykonawczych i delegowanych
 • uregulowania krajowe,
 • obowiązujące i nowe negocjowane umowy o wolnym handlu
 • szczególne uregulowania dotyczące towarów złożonych w składzie celnym
 • weryfikacja wystawionych dowodów pochodzenia
 • najnowsze zmiany w ogólnym systemie preferencji taryfowych
 • uproszczony sposób wystawiania niepreferencyjnych świadectw pochodzenia,
  uzyskanie i zastosowanie Wiążącej Informacji o Pochodzeniu Towaru
 • poświadczanie wspólnotowego statusu towarów
 • zasady i zakres stosowania kumulacji-omówienie zmian

Program szkolenia

 1. Cel ustalania pochodzenia towaru w świetle wymiany międzynarodowej.
 2. Pojęcia i definicje (towary pochodzące, niepochodzące, preferencyjne, niepreferencyjne).
 3. Przegląd umów i porozumień międzynarodowych o wolnym handlu i stosowaniu stawek preferencyjnych cła w imporcie.
 4. Reguły pochodzenia, ich zakres i warunki stosowania.
 5. Dowody pochodzenia preferencyjnego (EUR 1., EUR-MED., deklaracja upoważnionego lub nieupoważnionego eksportera, oświadczenie o pochodzeniu z zastosowaniem systemu REX).
 6. Dowody pochodzenia niepreferencyjnego (świadectwo niepreferencyjne, oświadczenie o pochodzeniu, zapis o pochodzeniu na dokumentach handlowych).
 7. Tryb wystawiania świadectw, rejestracja eksporterów, procedury uzyskiwania pozwoleń na stosowanie deklaracji i oświadczeń o pochodzeniu.
 8. Dokumenty niezbędne do określenia pochodzenia towarów.
 9. Tworzenie bazy danych na potrzeby ustalania pochodzenia i przeprowadzania kalkulacji.
 10. Część warsztatowa – „przeprowadzenie kalkulacji krok po kroku”, zajęcia praktyczne na podstawie dokumentów.
 11. Część warsztatowa – przeprowadzenie kalkulacji na podstawie dokumentów firmowych.
 12. Weryfikacja aktualnych kalkulacji stosowanych w firmach.
 13. Analiza i wnioski, ustalenie harmonogramu zmian w stosowanych procedurach.

Metody szkoleniowe

 1. Część warsztatowa – „przeprowadzenie kalkulacji krok po kroku”, zajęcia praktyczne na podstawie dokumentów
 2. Część warsztatowa – przeprowadzenie kalkulacji na podstawie dokumentów firmowych
 • krótkie wykłady poparte praktycznymi przykładami na bieżąco uzupełnianego pytaniami
 • ćwiczenia: rozwiązywanie problemowych kazusów i ich analiza w ramach obowiązujących przepisów
 • dyskusja na temat trudnych przypadków z praktyki uczestników szkolenia i sposobem ich rozwiązania

Adresaci

Szkolenie skierowane jest do osób, które zajmują się międzynarodowym obrotem towarowym, dokonywaniem importów i eksportów towarów w szczególności do:

 • pracowników agencji celnych
 • pracowników działów eksportu/importu
 • specjalistów ds. celnych
 • pracowników działów celnych współpracujących z agencjami celnymi
 • pracowników działów logistyki
 • producentów towarów, których kontrahenci oczekują sporządzenia deklaracji dostawcy
 • przedstawicieli firm nabywających towary w ramach UE, bo pozwoli  im to sprawdzić, czy deklaracje wystawiane przez  dostawców są dobrze przygotowane i dają im uzasadnienie do potwierdzenia preferencyjnego pochodzenia towarów
 • wszystkich osób zainteresowanych optymalizacją kosztów celnych

Prowadzący

Cena i zapisy

Szkolenie na zamówienie

;

Sprawdź, co zyskujesz

Mnóstwo korzyści
First Minute
30 dni wcześniej zarezerwuj miejsce na szkolenie otwarte na prestige-eck.pl, dzięki temu automatycznie otrzymasz rabat: 50zł
Im więcej, tym taniej
Firmy i instytucje wysyłające więcej niż jedną osobę na szkolenie otwarte, mogą liczyć na niższe ceny. Sprawdź promocyjne ceny na naszej stronie.
Voucher
Zrób prezent swojemu klientowi, zaproś dostawcę, partnera biznesowego i budujcie wspólnie swoja przewagę konkurencyjną na prestiżowych szkoleniach.

Certyfikat ukończenia
szkolenia.

Po zakończeniu szkolenia każdy z Uczestników otrzymuje imienny certyfikat potwierdzający nabyte umiejętności zgodnie z wdrożoną procedurą: PN-EN ISO 9001:2015 DEKRA

Odpowiemy na wszystkie Twoje pytania! Podnieś kwalifikacje!

Prosimy o pozostawienie swojego numeru telefonu oraz emaila, a skontaktujemy się niezwłocznie.

  Jeśli wypełniłeś/aś formularz kontaktowy, oznacza to, że jesteś zainteresowany/a naszą ofertą i oczekujesz kontaktu z nami. Zanim przekażesz nam swoje dane osobowe, zapoznaj się z informacjami na temat sposobu ich przetwarzania. Chcielibyśmy przetwarzać Twoje dane, aby móc przekazywać Ci informacje na temat naszych usług.

  Najczęściej zadawane pytania dotyczące szkolenia

  W PRESTIGE Europejskim Centrum Kształcenia znajdziesz praktyczną i specjalistyczną wiedzę!
  Czy jest możliwe uzyskanie dofinansowania ze środków Unii Europejskiej?
  Dofinansowanie