Przejdź do treści

Sprzedaż, zakupy

Warsztaty dla najbardziej wymagających

Wszystkie projekty prowadzone są w formie interaktywnych zajęć praktycznych z licznymi ćwiczeniami oraz analizą przykładów. Zajęcia zawsze odbywają się w kameralnych grupach, co gwarantuje aktywne uczestnictwo i indywidualne podejście do uczestników.

TWOJA PRACA, TWOJA PASJA

W przypadku szkolenia dedykowanego Państwa Firmie szczegółowy program przedstawimy na podstawie określonych przez Państwa założeń.
Czas szkolenia możemy skrócić lub wydłużyć, podzielić na moduły w zależności od potrzeb i możliwości czasowych Państwa Firmy.

SKUTECZNA SPRZEDAŻ PRODUKTÓW I USŁUG BANKOWYCH

SKUTECZNA SPRZEDAŻ PRODUKTÓW I USŁUG BANKOWYCH

JĘZYK PERSWAZJI W NEGOCJACJACH

JĘZYK PERSWAZJI W NEGOCJACJACH

• świadome oddziaływanie słowem na audytorium • umiejętność stosowania racjonalnej i emocjonalnej argumentacji • budowanie przekonywującej prezentacji własnego stanowiska • rozpoznawanie technik manipulacyjnych innych osób i budowanie konstruktywnej odpowiedzi

KIEROWANIE ZESPOŁAMI SPRZEDAŻOWYMI – trening dla menedżerów

KIEROWANIE ZESPOŁAMI SPRZEDAŻOWYMI – trening dla menedżerów

METODY REDUKCJI KOSZTÓW ZAKUPU. KONSTRUKCJA EFEKTYWNEJ LOGISTYKI W PRZEDSIĘBIORSTWIE

METODY REDUKCJI KOSZTÓW ZAKUPU. KONSTRUKCJA EFEKTYWNEJ LOGISTYKI W PRZEDSIĘBIORSTWIE

Ze względu na stały wzrost kosztów zakupów i cen materiałów oraz urządzeń a także presje ze strony klientów na utrzymanie określonej przez nich, jakości wzrasta zainteresowanie problematyką zakupów. Szkolenie „Metody…

PROFESJONALNA PREZENTACJA KLUCZEM DO SUKCESU (2 dni)

PROFESJONALNA PREZENTACJA KLUCZEM DO SUKCESU (2 dni)

PROMOCJA MARKI NA RYNKACH UNIJNYCH

PROMOCJA MARKI NA RYNKACH UNIJNYCH

Warsztaty pomogą uczestnikom: Zrozumieć w jaki sposób tworzyć trwałą ofertę produktów czy usług Zrozumieć wagę i problematykę wartości dodanej jaką tworzy marka dla rożnych uczestników rynku Stworzyć prawidłową strategię rozwoju…

SOCJOTECHNIKI W OBRĘBIE SPRZEDAŻY

SOCJOTECHNIKI W OBRĘBIE SPRZEDAŻY

Nabywanie wiedzy o tym, w jaki sposób ludzie się poznają, rozumieją i interpretują otrzymywane informacje – Nabycie umiejętności efektywnego komunikowania się werbalnego i niewerbalnego -Zapoznanie się z zasadami stosowania języka…

SPECYFICZNE TECHNIKI ZWIĘKSZANIA SKUTECZNOŚCI HANDLOWCA. SIŁA ODDZIAŁYWANIA (2 dni) – poziom zaawansowany

SPECYFICZNE TECHNIKI ZWIĘKSZANIA SKUTECZNOŚCI HANDLOWCA. SIŁA ODDZIAŁYWANIA (2 dni) – poziom zaawansowany

„Często zaciska szczęki, co sugeruje wewnętrzną kontrolę, dyscyplinę, siłę woli. Trudno takiego zwerbować, za to potem łatwo się z nim pracuje. Długo ukradkiem śledzę jego twarz. Szczególnie interesują mnie oczy,…

TECHNIKI PREZENTACJI (2 dni)

TECHNIKI PREZENTACJI (2 dni)

TRUDNY KLIENT. TRUDNE SYTUACJE (2dni)

TRUDNY KLIENT. TRUDNE SYTUACJE (2dni)