PLANER

Zatrudniając pracownika, zatrudnia się zawsze całego człowieka. Nie można zatrudnić rąk do pracy, razem z nimi przychodzi ich właściciel.Peter F. Drucker

Menu

CZAS PRACY I WYNAGRODZENIA – teoretyczne i praktyczne aspekty stosowania przepisów prawa pracy

Termin: Do ustalenia

Kategoria: Prawo pracy

Liczba godzin: Do ustalenia

Miasto: Do ustalenia

Cena: Do ustalenia

Cele i korzyści szkolenia

Celem szkolenia jest zapoznanie z przepisami regulującymi czas pracy pracowników oraz zasady udzielania urlopów oraz wynagrodzeń. Udział w szkoleniu pozwoli na zgłębienie specjalistycznej wiedzy związanej z planowaniem, rozliczaniem oraz rekompensatą czasu pracy. Uczestnictwo w zajęciach pozwoli na prawidłowe stosowanie omawianych przepisów.

Szkolenie kierowane jest do:

 • pracowników działów kadr
 • pracowników działów księgowości
 • osób odpowiedzialnych za rozliczanie czasu pracy
 • innych osób prowadzących w zakładach pracy sprawy pracownicze
 • pracodawców i osób kierujących pracownikami
Program szczegółowy szkolenia

1. Czas pracy

 • Definicja czasu pracy, norma czasu pracy, wymiar czasu pracy, rozkład czasu pracy
 • Wybrane systemy czasu pracy (podstawowy, równoważny, zadaniowy, weekendowy, ruch ciągły)
 • Pięciodniowy tydzień pracy
 • Okres rozliczeniowy
 • Doba pracownicza, tydzień pracy
 • Praca w dobowych godzinach nadliczbowych i jej rekompensata
 • Praca w tygodniowych godzinach nadliczbowych i ich rekompensata
 • Dopuszczalność pracy w niedzielę
 • Praca w dniu wolnym od pracy wynikającym z rozkładu czasu pracy w przeciętnie pięciodniowym tygodniu pracy
 • Pora nocna
 • Orzecznictwo Sądu Najwyższego z zakresu czasu pracy
 • Czas pracy w praktyce
 • Dokumentowanie czasu pracy

2. Wynagrodzenie za pracę

 • Składniki wynagrodzenia
 • Zasady i granice potrąceń oraz kwota wolna od potrąceń
 • Wynagrodzenie chorobowe
 • Wynagrodzenie urlopowe
 • Ekwiwalent za urlop
 • Premia
 • Nagroda
 • Regulamin wynagradzania, zasady tworzenia regulaminu wynagradzania, zmiana regulaminu wynagradzania
 • System wynagrodzeń
 • Odprawa emerytalno-rentowa, jako świadczenie jednorazowe
 • Odprawa „z przyczyn ekonomicznych”
 • Ochrona wynagrodzenia za pracę
 • Terminy wymagalności świadczeń
 • Tajemnica wynagrodzenia
 • Orzecznictwo Sądu Najwyższego w zakresie świadczeń ze stosunku pracy

3. KONSULTACJE INDYWIDUALNE

Dodatkowe informacje

Po zakończeniu szkolenia przewidujemy konsultacje indywidualne z prowadzącym szkolenie dotyczące omawianej tematyki.

Masz pytanie? Napisz do nas!

Imię i nazwisko (wymagane)

Adres email (wymagane)

Numer telefonu (wymagane)

Treść wiadomości

TAK, Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w formularzu przez PRESTIGE ECK z siedzibą w Mikołowie 43-190, ul. Wyzwolenia 27; Dowiedz się więcej -> https://prestige-eck.pl/rodo/

Administratorem Twoich danych osobowych zgodnie z art. 4 pkt. 7 RODO jest PRESTIGE ECK z siedzibą w Mikołowie, adres: ul. Wyzwolenia 27, 43-190 Mikołów, tel.: 32 738 51 91, e-mail: szkolenia@eck-prestige.pl

Szkolenie dostępne na zamówienie

zapraszamyP

Organizujemy również szkolenia in company, czyli na zamówienie. Nasz doradca bada wtedy potrzeby szkoleniowe firmy, a następnie przedstawia odpowiadającą na nie ofertę. Dzięki temu zakres tematyczny, forma zajęć, termin i lokalizacja takich szkoleń są dopasowane do tego, czego wymaga klient. Program jest zmodyfikowany do realiów biznesowych ze względu na rzeczywiste, zdiagnozowane w ramach analizy przedszkoleniowej oczekiwania i potrzeby.

Formularz Identyfikacji Potrzeb Szkoleniowych FIPS (DOC) – pobierz

FIPS (PDF) – pobierz jest pomocnym, wstępnym  narzędziem do przygotowania profesjonalnego szkolenia. Można formularz wypełnić i odesłać do nas lub przekazać informację telefonicznie.

Konkurencyjne ceny

Ceny naszych szkoleń są konkurencyjne, ponieważ ich koszt nie wzrasta o podatek VAT.
Podpowiadamy, jak zdobyć dofinansowanie do szkolenia i pomagamy w pozyskiwaniu środków zewnętrznych z Krajowego Funduszu Szkoleniowego, czy Europejskiego Funduszu Społecznego.


DYNAMICZNA FORMUŁA SZKOLENIA dla osób ceniących czas, skoncentrowana na szybkim przekazaniu jak największej ilości wiedzy i umiejętności. 


·  Szkolenia  ·  Konsultacje  ·  Trening osobisty  ·  Wsparcie w procesach zmiany  ·  Audyt personalny


Nasza Firma może kompleksowo zorganizować każdy zakres tematyczny z dofinansowaniem!

Przy realizacji szkoleń na zamówienie uzgodnienia logistyczno-terminowe dla grupy.

Projekt adresowany jest do przedsiębiorców mikro, małych i średnich z województwa śląskiego, którzy chcą uzyskać dofinansowanie na usługi rozwojowe – szkolenia i doradztwo.


Tekst alternatywny


Źródło: Nowa definicja MŚP


Z usług mogą korzystać właściciele i pracownicy przedsiębiorstw (umowa o pracę, zlecenia, o dzieło i inne).

Przedsiębiorstwo może otrzymać wsparcie zarówno na organizację szkolenia zamkniętego, dostosowanego do potrzeb danego przedsiębiorstwa (tzw. szkolenie »in company«), jak i na udział pracowników w szkoleniach otwartych.
Nasza firma uczestniczy w programie, jest wpisana do Bazy Usług Rozwojowych

https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl/podmioty/view?id=10770

aktualne usługi

https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl/uslugi/search?SearchFilterView[podmiot_id]=10770

Wspierane są wszystkie szkolenia, które wpływają na rozwój przedsiębiorstwa.

Obszary w których można się dokształcić można nam zaproponować lub znaleźć inspirację w naszych propozycjach szkoleniowych lub  wpisanych w Bazie Usług Rozwojowych.

 

 

Główne atuty Podmiotowego Systemu Finansowania:

Decyzja o wysokości kwoty dofinansowania podejmowana jest na podstawie:

– wielkości przedsiębiorstwa (mikroprzedsiębiorstwa mogą liczyć na większe wsparcie)
– znaczenia danej branży dla rozwoju regionu
– zatrudnienia osób niepełnosprawnych
– wieku i kwalifikacji pracowników biorących udział w szkoleniach
– wyboru usługi mającej na celu zdobycie lub potwierdzenie kwalifikacji
– poziomu wzrostu przychodów przedsiębiorstwa (tzw. przedsiębiorstwa wysokiego wzrostu)
– uzyskanego wcześniej wsparcia

Zapewniamy kompetentną i kompleksową obsługę.  Zależy nam na Państwa zadowoleniu, dlatego swoją wiedzę, umiejętności i wieloletnie doświadczenie poświęcamy całkowicie, by spełnić Państwa wymagania. Gwarantujemy profesjonalną obsługę i indywidualne podejście. Jesteśmy do Państwa dyspozycji – pomożemy w dopasowaniu właściwej oferty oraz zapewnimy pełne wsparcie w organizacji całego projektu szkoleniowego.

Czekamy na Państwa zapytania ofertowe, zamówienia oraz uwagi, opinie, pomysły i sugestie:

SYLWIA JASIŃSKA
– główny specjalista ds. organizacji szkoleń
tel. (48) 32 738 51 91
e-mail: Włącz javascript

MAŁGORZATA KLIMAS
– manager ds. kluczowych klientów
tel. (48) 32 738 51 90
tel. kom. 508 147 055
e-mail: Włącz javascript

AGATA NALEPA
– młodszy specjalista ds. obsługi klienta
tel. (48) 32 738 51 90
e-mail: Włącz javascript

 

Unikalne cechy i korzyści ze spotkania
Unikalne cechy i korzyści ze spotkania