PLANER

Mój ojciec zwykł mówić do mnie: Znajdź sobie pracę, którą pokochasz, a nie będziesz musiał pracować. ….Jim Fox

Menu

PRAWO PRACY I CZAS PRACY dla osób kierujących pracą pracowników

Termin: Do ustalenia

Kategoria: Prawo pracy, Prawo

Liczba godzin: 1 dzień

Miasto: Do ustalenia

Cena: Do ustalenia

Program szczegółowy szkolenia

1. Wyjaśnienie podstawowych pojęć z zakresu czasu pracy

 • Co to jest czas pracy i jakie okoliczności wliczane są do czasu pracy
 • Różnice między normą czasu pracy a wymiarem czasu pracy
 • Obliczanie wymiaru czasu pracy
 • Doba pracownicza po zmianach przepisów Kodeksu pracy z 2013 r
 • System, rozkład czasu pracy, harmonogram pracy, okres rozliczeniowy
 • Praca zmianowa
 • Osoby zarządzające w imieniu pracodawcy zakładem pracy
 • Status osób kierujących pracą pracowników

2. Rodzaje i charakterystyka systemów czasu pracy

 • Podstawowy system czasu pracy
 • System równoważnego czasu pracy
 • System czasu pracy w ruchu ciągłym
 • Zadaniowy system czasu pracy
 • Przerywany system czasu pracy
 • Pozostałe systemy czasu pracy: skróconego tygodnia pracy, weekendowy

3. Czas pracy w zakładzie

 • Ograniczenia w organizacji czasu pracy wynikające ze specyfiki zakładu pracy, stanowiska pracy lub statusu pracownika
 • Dobór systemu czasu pracy oraz okresu rozliczeniowego do organizacji i warunków pracy w zakładzie

4. Harmonogramy pracy

 • Informacje niezbędne do prawidłowego zaplanowania godzin pracy
 • Ruchomy czas pracy
 • Indywidualny rozkład czasu pracy
 • Planowanie czasu pracy osób niepełnosprawnych po zmianach przepisów
 • Sporządzenie i przekazanie pracownikom harmonogramu pracy. Treść harmonogramu pracy
 • Zmiany harmonogramu pracy
 • Błędy przy sporządzaniu oraz wprowadzaniu zmian w harmonogramach pracy
 • Ćwiczenia przy pomocy harmonogramów pracy

5. Praca w godzinach nadliczbowych

 • Pojęcie pracy w godzinach nadliczbowych. Przesłanki dopuszczalności pracy w godzinach nadliczbowych
 • Grupy pracowników, którym nie może zostać powierzona praca w godzinach nadliczbowych
 • Wydanie polecenia pracy w godzinach nadliczbowych. Forma polecenia. Pracowniczy obowiązek wykonania polecenia
 • Praca w dodatkowy dzień wolny od pracy oraz w niedzielę lub święto
 • Rekompensowanie pracy w godzinach nadliczbowych
 • Rozliczanie godzin nadliczbowych
 • Ponadwymiarowa praca kierowników. Wynagrodzenie za pracę ponadwymiarową
 • Ćwiczenia w rozliczaniu godzin nadliczbowych

6. Dyżur pracowniczy

 • Pojęcie dyżuru. Dyżur pełniony w zakładzie pracy
 • Dyżur domowy. Uprawnienia pracownicze wynikające z pełnienia dyżuru domowego

7. Podróż służbowa, szkolenia organizowane przez pracodawcę, przestój

 • Pojęcie podróży służbowej. Czas w podróży służbowej wliczany do czasu pracy
 • Szkolenia organizowane poza harmonogramem pracy
 • Uprawnienia kierownika w przypadku przestoju. Pojęcie gotowości do pracy. Przestój z przyczyn niezawinionych oraz zawinionych przez pracownika

8. Ewidencjonowanie czasu pracy

 • W jakim celu ewidencjonuje się czas pracy?
 • Sposoby potwierdzania obecności w pracy oraz ewidencjonowania czasu pracy. Rola list obecności oraz systemów kontroli dostępu
 • Treść karty pracy
 • Prowadzenie karty pracy
 • Najczęstsze nieprawidłowości z zakresu ewidencjonowania czasu pracy. Sposoby uniknięcia nieprawidłowości

9. Odpowiedzialność za nieprawidłowości z zakresu czasu pracy

 • Odpowiedzialność porządkowa osób nadzorujących pracę pracowników
 • Odpowiedzialność za popełnienie wykroczenia z czasu pracy
Prowadzący
Ekspert Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji PRESTIGE EUROPEJSKIEGO CENTRUM KSZTAŁCENIA.

Eksperci - praktycy z tematyki obejmującej szkolenie. Wysoki poziom zajęć jest standardem obowiązującym w certyfikowanej firmie szkoleniowej PRESTIGE Europejskie Centrum Kształcenia.


Gwarantujemy, że nasi trenerzy i wykładowcy, to osoby z wysokimi kwalifikacjami i wieloletnim doświadczeniem praktycznym, bo właśnie na praktyczne zastosowanie kładziemy szczególny nacisk.


Zapewniamy skuteczne szkolenia prowadzone przez wybitnych specjalistów, cenionych za ogromną wiedzę i rewelacyjne kwalifikacje dydaktyczne. Będzie nam bardzo miło gościć Państwa na naszych szkoleniach. Szczegółowe opisy prowadzącego lub prowadzących szkolenie znajdują się w ofercie, którą przesyłamy drogą mailową lub faksową.

Jesteśmy certyfikowaną firmą szkoleniową w ISO 9001:2015 w obszarze:

 • planowania i realizacji szkoleń oraz

 • usług doradczych w zakresie rozwoju i doskonalenia przedsiębiorstw.


Zapewniamy profesjonalizm prowadzących specjalistów, miłą i fachową obsługę, ciekawe materiały szkoleniowe, praktyczny wymiar szkolenia, certyfikaty ukończenia szkolenia.
Przy realizacji szkoleń na zamówienie uzgodnienia logistyczno-terminowe dla grupy.

Zapraszamy do udziału w szkoleniach organizowanych przez PRESTIGE Europejskie Centrum Kształcenia.

Dodatkowe informacje

Masz pytanie? Napisz do nas!

Imię i nazwisko (wymagane)

Adres email (wymagane)

Numer telefonu (wymagane)

Treść wiadomości

TAK, Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w formularzu przez PRESTIGE ECK z siedzibą w Mikołowie 43-190, ul. Wyzwolenia 27; Dowiedz się więcej -> https://prestige-eck.pl/rodo/

Administratorem Twoich danych osobowych zgodnie z art. 4 pkt. 7 RODO jest PRESTIGE ECK z siedzibą w Mikołowie, adres: ul. Wyzwolenia 27, 43-190 Mikołów, tel.: 32 738 51 91, e-mail: szkolenia@eck-prestige.pl

Szkolenie dostępne na zamówienie

zapraszamyP

Organizujemy również szkolenia in company, czyli na zamówienie. Nasz doradca bada wtedy potrzeby szkoleniowe firmy, a następnie przedstawia odpowiadającą na nie ofertę. Dzięki temu zakres tematyczny, forma zajęć, termin i lokalizacja takich szkoleń są dopasowane do tego, czego wymaga klient. Program jest zmodyfikowany do realiów biznesowych ze względu na rzeczywiste, zdiagnozowane w ramach analizy przedszkoleniowej oczekiwania i potrzeby.

Formularz Identyfikacji Potrzeb Szkoleniowych FIPS (DOC) – pobierz

FIPS (PDF) – pobierz jest pomocnym, wstępnym  narzędziem do przygotowania profesjonalnego szkolenia. Można formularz wypełnić i odesłać do nas lub przekazać informację telefonicznie.

Konkurencyjne ceny

Ceny naszych szkoleń są konkurencyjne, ponieważ ich koszt nie wzrasta o podatek VAT.
Podpowiadamy, jak zdobyć dofinansowanie do szkolenia i pomagamy w pozyskiwaniu środków zewnętrznych z Krajowego Funduszu Szkoleniowego, czy Europejskiego Funduszu Społecznego.


DYNAMICZNA FORMUŁA SZKOLENIA dla osób ceniących czas, skoncentrowana na szybkim przekazaniu jak największej ilości wiedzy i umiejętności. 


·  Szkolenia  ·  Konsultacje  ·  Trening osobisty  ·  Wsparcie w procesach zmiany  ·  Audyt personalny


Nasza Firma może kompleksowo zorganizować każdy zakres tematyczny z dofinansowaniem!

Przy realizacji szkoleń na zamówienie uzgodnienia logistyczno-terminowe dla grupy.

Projekt adresowany jest do przedsiębiorców mikro, małych i średnich z województwa śląskiego, którzy chcą uzyskać dofinansowanie na usługi rozwojowe – szkolenia i doradztwo.


Tekst alternatywny


Źródło: Nowa definicja MŚP


Z usług mogą korzystać właściciele i pracownicy przedsiębiorstw (umowa o pracę, zlecenia, o dzieło i inne).

Przedsiębiorstwo może otrzymać wsparcie zarówno na organizację szkolenia zamkniętego, dostosowanego do potrzeb danego przedsiębiorstwa (tzw. szkolenie »in company«), jak i na udział pracowników w szkoleniach otwartych.
Nasza firma uczestniczy w programie, jest wpisana do Bazy Usług Rozwojowych

https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl/podmioty/view?id=10770

aktualne usługi

https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl/uslugi/search?SearchFilterView[podmiot_id]=10770

Wspierane są wszystkie szkolenia, które wpływają na rozwój przedsiębiorstwa.

Obszary w których można się dokształcić można nam zaproponować lub znaleźć inspirację w naszych propozycjach szkoleniowych lub  wpisanych w Bazie Usług Rozwojowych.

 

 

Główne atuty Podmiotowego Systemu Finansowania:

Decyzja o wysokości kwoty dofinansowania podejmowana jest na podstawie:

– wielkości przedsiębiorstwa (mikroprzedsiębiorstwa mogą liczyć na większe wsparcie)
– znaczenia danej branży dla rozwoju regionu
– zatrudnienia osób niepełnosprawnych
– wieku i kwalifikacji pracowników biorących udział w szkoleniach
– wyboru usługi mającej na celu zdobycie lub potwierdzenie kwalifikacji
– poziomu wzrostu przychodów przedsiębiorstwa (tzw. przedsiębiorstwa wysokiego wzrostu)
– uzyskanego wcześniej wsparcia

Zapewniamy kompetentną i kompleksową obsługę.  Zależy nam na Państwa zadowoleniu, dlatego swoją wiedzę, umiejętności i wieloletnie doświadczenie poświęcamy całkowicie, by spełnić Państwa wymagania. Gwarantujemy profesjonalną obsługę i indywidualne podejście. Jesteśmy do Państwa dyspozycji – pomożemy w dopasowaniu właściwej oferty oraz zapewnimy pełne wsparcie w organizacji całego projektu szkoleniowego.

Czekamy na Państwa zapytania ofertowe, zamówienia oraz uwagi, opinie, pomysły i sugestie:

SYLWIA JASIŃSKA
– główny specjalista ds. organizacji szkoleń
tel. (48) 32 738 51 91
e-mail: Włącz javascript

MAŁGORZATA KLIMAS
– manager ds. kluczowych klientów
tel. (48) 32 738 51 90
tel. kom. 508 147 055
e-mail: Włącz javascript

AGATA NALEPA
– młodszy specjalista ds. obsługi klienta
tel. (48) 32 738 51 90
e-mail: Włącz javascript

 

Unikalne cechy i korzyści ze spotkania
Unikalne cechy i korzyści ze spotkania