Przejdź do treści
Home
 • Oferta
 • Prawo

PRAWO PRACY I CZAS PRACY dla osób kierujących pracą pracowników

Szkolenie pozwala zapoznać się z rodzajem i charakterystyką systemów czasu pracy, czasem pracy w zakładzie, harmonogramem pracy, pracą w godzinach nadliczbowych i inne.

Kategorie:
Szkolenie na zlecenie

Cele i korzyści

Program szkolenia

1. Wyjaśnienie podstawowych pojęć z zakresu czasu pracy

 • Co to jest czas pracy i jakie okoliczności wliczane są do czasu pracy
 • Różnice między normą czasu pracy a wymiarem czasu pracy
 • Obliczanie wymiaru czasu pracy
 • Doba pracownicza po zmianach przepisów Kodeksu pracy z 2013 r
 • System, rozkład czasu pracy, harmonogram pracy, okres rozliczeniowy
 • Praca zmianowa
 • Osoby zarządzające w imieniu pracodawcy zakładem pracy
 • Status osób kierujących pracą pracowników

2. Rodzaje i charakterystyka systemów czasu pracy

 • Podstawowy system czasu pracy
 • System równoważnego czasu pracy
 • System czasu pracy w ruchu ciągłym
 • Zadaniowy system czasu pracy
 • Przerywany system czasu pracy
 • Pozostałe systemy czasu pracy: skróconego tygodnia pracy, weekendowy

3. Czas pracy w zakładzie

 • Ograniczenia w organizacji czasu pracy wynikające ze specyfiki zakładu pracy, stanowiska pracy lub statusu pracownika
 • Dobór systemu czasu pracy oraz okresu rozliczeniowego do organizacji i warunków pracy w zakładzie

4. Harmonogramy pracy

 • Informacje niezbędne do prawidłowego zaplanowania godzin pracy
 • Ruchomy czas pracy
 • Indywidualny rozkład czasu pracy
 • Planowanie czasu pracy osób niepełnosprawnych po zmianach przepisów
 • Sporządzenie i przekazanie pracownikom harmonogramu pracy. Treść harmonogramu pracy
 • Zmiany harmonogramu pracy
 • Błędy przy sporządzaniu oraz wprowadzaniu zmian w harmonogramach pracy
 • Ćwiczenia przy pomocy harmonogramów pracy

5. Praca w godzinach nadliczbowych

 • Pojęcie pracy w godzinach nadliczbowych. Przesłanki dopuszczalności pracy w godzinach nadliczbowych
 • Grupy pracowników, którym nie może zostać powierzona praca w godzinach nadliczbowych
 • Wydanie polecenia pracy w godzinach nadliczbowych. Forma polecenia. Pracowniczy obowiązek wykonania polecenia
 • Praca w dodatkowy dzień wolny od pracy oraz w niedzielę lub święto
 • Rekompensowanie pracy w godzinach nadliczbowych
 • Rozliczanie godzin nadliczbowych
 • Ponadwymiarowa praca kierowników. Wynagrodzenie za pracę ponadwymiarową
 • Ćwiczenia w rozliczaniu godzin nadliczbowych

6. Dyżur pracowniczy

 • Pojęcie dyżuru. Dyżur pełniony w zakładzie pracy
 • Dyżur domowy. Uprawnienia pracownicze wynikające z pełnienia dyżuru domowego

7. Podróż służbowa, szkolenia organizowane przez pracodawcę, przestój

 • Pojęcie podróży służbowej. Czas w podróży służbowej wliczany do czasu pracy
 • Szkolenia organizowane poza harmonogramem pracy
 • Uprawnienia kierownika w przypadku przestoju. Pojęcie gotowości do pracy. Przestój z przyczyn niezawinionych oraz zawinionych przez pracownika

8. Ewidencjonowanie czasu pracy

 • W jakim celu ewidencjonuje się czas pracy?
 • Sposoby potwierdzania obecności w pracy oraz ewidencjonowania czasu pracy. Rola list obecności oraz systemów kontroli dostępu
 • Treść karty pracy
 • Prowadzenie karty pracy
 • Najczęstsze nieprawidłowości z zakresu ewidencjonowania czasu pracy. Sposoby uniknięcia nieprawidłowości

9. Odpowiedzialność za nieprawidłowości z zakresu czasu pracy

 • Odpowiedzialność porządkowa osób nadzorujących pracę pracowników
 • Odpowiedzialność za popełnienie wykroczenia z czasu pracy

Cena i zapisy

Szkolenie na zamówienie

;

Sprawdź, co zyskujesz

Mnóstwo korzyści
First Minute
30 dni wcześniej zarezerwuj miejsce na szkolenie otwarte na prestige-eck.pl, dzięki temu automatycznie otrzymasz rabat: 50zł
Im więcej, tym taniej
Firmy i instytucje wysyłające więcej niż jedną osobę na szkolenie otwarte, mogą liczyć na niższe ceny. Sprawdź promocyjne ceny na naszej stronie.
Voucher
Nasze szkolenia to informacje z pierwszej ręki, Podane w rzetelny i praktyczny sposób, gotowa do wdrożenia w pracy.

Certyfikat ukończenia
szkolenia.

Po zakończeniu szkolenia każdy z Uczestników otrzymuje imienny certyfikat potwierdzający nabyte umiejętności zgodnie z wdrożoną procedurą: PN-EN ISO 9001:2015 DEKRA

Odpowiemy na wszystkie Twoje pytania! Podnieś kwalifikacje!

Prosimy o pozostawienie swojego numeru telefonu oraz emaila, a skontaktujemy się niezwłocznie.

  Jeśli wypełniłeś/aś formularz kontaktowy, oznacza to, że jesteś zainteresowany/a naszą ofertą i oczekujesz kontaktu z nami. Zanim przekażesz nam swoje dane osobowe, zapoznaj się z informacjami na temat sposobu ich przetwarzania. Chcielibyśmy przetwarzać Twoje dane, aby móc przekazywać Ci informacje na temat naszych usług.

  Najczęściej zadawane pytania dotyczące szkolenia

  W PRESTIGE Europejskim Centrum Kształcenia znajdziesz praktyczną i specjalistyczną wiedzę!
  Czy jest możliwe uzyskanie dofinansowania ze środków Unii Europejskiej?
  Dofinansowanie