PLANER

Być skutecznym – oto właściwe zajęcie dla szefaPeter F. Drucker

Menu

CZAS PRACY KIEROWCÓW. Nowe obowiązki i odpowiedzialność spedytorów i specjalistów ds. transportu dotyczące planowania, ewidencjonowania i rozliczania czasu pracy kierowców. Na zajęciach zostaną wykorzystane symulatory – tachografy analogowe i cyfrowe

Termin: Do ustalenia

Kategoria: Prawo pracy, Logistyka, transport, spedycja

Liczba godzin: Do ustalenia

Miasto: Do ustalenia

Cena: Do ustalenia

Cele i korzyści szkolenia
 • Przejrzyste przedstawienie najnowszych uregulowań prawnych związanych z prowadzeniem pojazdów, przerwami i czasem pracy kierowcy zgodne z zaleceniami ITD.
 • Analiza przypadków z praktyki zawodowej uczestników
 • Omówienie praktycznych rozwiązań

Zapewniamy

 • Przeprowadzenie szkolenia przez sprawdzonego, kompetentnego wykładowcę – uznanego praktyka
 • Bogate materiały szkoleniowe dla każdego uczestnika przygotowane przez eksperta
 • Wyposażenie używane podczas zajęć – na zajęciach zostaną wykorzystane symulatory (tachografy analogowe i cyfrowe)
 • Program szkolenia obejmuje całość zagadnień związanych z problematyką – żadna firma szkoleniowa nie oferuje takiego zakresu
 • Aktualną wiedzę oraz orzecznictwo i wskazania w zakresie interpretacji – odpowiadamy na pytania, które często stawiają kierowcy!
 • Przez miesiąc po szkoleniu możliwość uzyskania odpowiedzi na dodatkowe pytania
 • Świetne warunki organizacyjne, wraz z poczęstunkiem kawowym i obiadem
Program szczegółowy szkolenia

1. Czas Pracy Kierowców – normy krajowe, europejskie i międzynarodowe

 • Ustawa o transporcie drogowym
 • Ustawa o czasie pracy kierowców
 • Regulacje unijne – Rozporządzenie 561/2006
 • Umowa AETR

2. Kierowca – prawa i obowiązki

 • Dokumentacja kierowcy
 • Kierowca jako pracownik

3. Dokumentacja zdarzeń pracy – tachograf i nie tylko

 • Tachograf cyfrowy (funkcjonowanie systemu tachografów cyfrowych, zasady obsługi urządzeń rejestrujących – obowiązki kierowcy i przedsiębiorców, zapisy ręczne na wydrukach z urządzenia, sczytywanie danych z urządzeń i ich archiwizacja)
 • Użytkowanie analogowych urządzeń pomiarowych oraz wykresówek ( zasady obsługi urządzeń, stosowanie wykreskówek i zapisy na nich, obowiązki)
 • „Urządzenia pomocnicze”

4. Normy i odstępstwa od nich

 • Kto musi stosować regulacje rozporządzenia 561/2006?
 • Kto i kiedy musi stosować normy AETR?
 • Jakie są praktyczne różnice miedzy rozporządzeniem WE 561/2006 a AETR?
 • Kto nie musi dokumentować czasu jazdy i odpoczynku?
 • Normy czasu jazdy
 • Normy czasu odpoczynku
 • Normy okresu rozliczeniowego

5. Poradnik pracodawcy

 • Jak rozliczać czas pracy kierowcy – pracownika?
 • Jak zabezpieczyć się przed sankcjami wynikającymi z działań kierowcy?

6. Kontrola

 • Zasady kontroli na drodze
 • Zasady kontroli w firmie
 • Kontrola służb innych niż ITD
 • Katalog sankcji

7. Przypadki szczególne

 • Jak się tłumaczyć przy najczęstszych przypadkach?
 • Jakie są normy dokumentacji czasu pracy w pojazdach o DMC do 3,5 tony w wybranych państwach (np. Niemcy)
 • Kiedy dopuszczalne jest nie prowadzenie ewidencji czasu pracy kierowcy?

Szkolenie skierowane jest do:

 • Przedsiębiorców z branży logistycznej, spedycyjnej i transportowej zatrudniający kierowców
 • Kierowców
 • Działy kadr
 • Osoby odpowiedzialne za rozliczanie czasu pracy
 • Przedstawicieli związków zawodowych

Metody szkoleniowe:

 • Interaktywny wykład
 • Analiza przypadków
 • Dyskusja
Dodatkowe informacje

Masz pytanie? Napisz do nas!

Imię i nazwisko (wymagane)

Adres email (wymagane)

Numer telefonu (wymagane)

Treść wiadomości

TAK, Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w formularzu przez PRESTIGE ECK z siedzibą w Mikołowie 43-190, ul. Wyzwolenia 27; Dowiedz się więcej -> https://prestige-eck.pl/rodo/

Administratorem Twoich danych osobowych zgodnie z art. 4 pkt. 7 RODO jest PRESTIGE ECK z siedzibą w Mikołowie, adres: ul. Wyzwolenia 27, 43-190 Mikołów, tel.: 32 738 51 91, e-mail: szkolenia@eck-prestige.pl

Szkolenie dostępne na zamówienie

zapraszamyP

Organizujemy również szkolenia in company, czyli na zamówienie. Nasz doradca bada wtedy potrzeby szkoleniowe firmy, a następnie przedstawia odpowiadającą na nie ofertę. Dzięki temu zakres tematyczny, forma zajęć, termin i lokalizacja takich szkoleń są dopasowane do tego, czego wymaga klient. Program jest zmodyfikowany do realiów biznesowych ze względu na rzeczywiste, zdiagnozowane w ramach analizy przedszkoleniowej oczekiwania i potrzeby.

Formularz Identyfikacji Potrzeb Szkoleniowych FIPS (DOC) – pobierz

FIPS (PDF) – pobierz jest pomocnym, wstępnym  narzędziem do przygotowania profesjonalnego szkolenia. Można formularz wypełnić i odesłać do nas lub przekazać informację telefonicznie.

Konkurencyjne ceny

Ceny naszych szkoleń są konkurencyjne, ponieważ ich koszt nie wzrasta o podatek VAT.
Podpowiadamy, jak zdobyć dofinansowanie do szkolenia i pomagamy w pozyskiwaniu środków zewnętrznych z Krajowego Funduszu Szkoleniowego, czy Europejskiego Funduszu Społecznego.


DYNAMICZNA FORMUŁA SZKOLENIA dla osób ceniących czas, skoncentrowana na szybkim przekazaniu jak największej ilości wiedzy i umiejętności. 


·  Szkolenia  ·  Konsultacje  ·  Trening osobisty  ·  Wsparcie w procesach zmiany  ·  Audyt personalny


Nasza Firma może kompleksowo zorganizować każdy zakres tematyczny z dofinansowaniem!

Przy realizacji szkoleń na zamówienie uzgodnienia logistyczno-terminowe dla grupy.

Projekt adresowany jest do przedsiębiorców mikro, małych i średnich z województwa śląskiego, którzy chcą uzyskać dofinansowanie na usługi rozwojowe – szkolenia i doradztwo.


Tekst alternatywny


Źródło: Nowa definicja MŚP


Z usług mogą korzystać właściciele i pracownicy przedsiębiorstw (umowa o pracę, zlecenia, o dzieło i inne).

Przedsiębiorstwo może otrzymać wsparcie zarówno na organizację szkolenia zamkniętego, dostosowanego do potrzeb danego przedsiębiorstwa (tzw. szkolenie »in company«), jak i na udział pracowników w szkoleniach otwartych.
Nasza firma uczestniczy w programie, jest wpisana do Bazy Usług Rozwojowych

https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl/podmioty/view?id=10770

aktualne usługi

https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl/uslugi/search?SearchFilterView[podmiot_id]=10770

Wspierane są wszystkie szkolenia, które wpływają na rozwój przedsiębiorstwa.

Obszary w których można się dokształcić można nam zaproponować lub znaleźć inspirację w naszych propozycjach szkoleniowych lub  wpisanych w Bazie Usług Rozwojowych.

 

 

Główne atuty Podmiotowego Systemu Finansowania:

Decyzja o wysokości kwoty dofinansowania podejmowana jest na podstawie:

– wielkości przedsiębiorstwa (mikroprzedsiębiorstwa mogą liczyć na większe wsparcie)
– znaczenia danej branży dla rozwoju regionu
– zatrudnienia osób niepełnosprawnych
– wieku i kwalifikacji pracowników biorących udział w szkoleniach
– wyboru usługi mającej na celu zdobycie lub potwierdzenie kwalifikacji
– poziomu wzrostu przychodów przedsiębiorstwa (tzw. przedsiębiorstwa wysokiego wzrostu)
– uzyskanego wcześniej wsparcia

Zapewniamy kompetentną i kompleksową obsługę.  Zależy nam na Państwa zadowoleniu, dlatego swoją wiedzę, umiejętności i wieloletnie doświadczenie poświęcamy całkowicie, by spełnić Państwa wymagania. Gwarantujemy profesjonalną obsługę i indywidualne podejście. Jesteśmy do Państwa dyspozycji – pomożemy w dopasowaniu właściwej oferty oraz zapewnimy pełne wsparcie w organizacji całego projektu szkoleniowego.

Czekamy na Państwa zapytania ofertowe, zamówienia oraz uwagi, opinie, pomysły i sugestie:

SYLWIA JASIŃSKA
– główny specjalista ds. organizacji szkoleń
tel. (48) 32 738 51 91
e-mail: Włącz javascript

MAŁGORZATA KLIMAS
– manager ds. kluczowych klientów
tel. (48) 32 738 51 90
tel. kom. 508 147 055
e-mail: Włącz javascript

AGATA NALEPA
– młodszy specjalista ds. obsługi klienta
tel. (48) 32 738 51 90
e-mail: Włącz javascript

 

Unikalne cechy i korzyści ze spotkania
Unikalne cechy i korzyści ze spotkania