PLANER

Nie ma takiej rzeczy, której nie można by osiągnąć pracą. Nic nie leży poza jej zasięgiem. Złe obyczaje przemienia w dobre, niszczy złe zasady, a odradza dobre. Jest w stanie uczynić z człowieka aniołaMark Twain

Menu

PROFESJONALNA SEKRETARKA – PRAWO PRACY, PŁACE, UBEZPIECZENIA ORAZ DOKUMENTACJA BIUROWA (2 dni)

Termin: Do ustalenia

Kategoria: HR, kadry, sekretariat, Prawo pracy

Liczba godzin: Do ustalenia

Miasto: Do ustalenia

Cena: Do ustalenia

Program szczegółowy szkolenia

I. Zagadnienia wstępne
• podstawowe zagadnienia prawne
• podstawy redagowania pism i korespondencji w firmie

II. Pisma związane z prawem pracy
1. Podstawowe zagadnienia z prawa pracy
2. Umowa o pracę
• rodzaje umów
• forma umowy o pracę
• klauzule dodatkowe
• zakres czynności pracownika
• obowiązki dokumentacyjne związane z zatrudnieniem
3. Rozwiązywanie umów o pracę
• rozwiązanie umowy za porozumieniem
• wypowiedzenia przez pracownika i pracodawcę z zachowaniem okresu wypowiedzenia
• wypowiedzenia przez pracownika i pracodawcę bez zachowania okresu wypowiedzenia
• wygaśnięcie na skutek upłynięcia okresu, śmierci którejkolwiek ze stron
4. Wynagrodzenie i potrącenia z wynagrodzenia
5. Kary porządkowe
6. Powierzenie pracownikowi mienia
7. Urlop wypoczynkowy
8. Prowadzenie akt osobowych pracownika
9. Inna dokumentacja pracownicza
• ewidencja czasu pracy
• karty imienne wypłacanego wynagrodzenia
• karty ewidencyjne przydziału odzieży i obuwia roboczego oraz środków ochrony indywidualnej
• dokumentacja związana z wypadkami przy pracy i chorobami zawodowymi
10. Rozwiązywanie sporów ze stosunku pracy
• rodzaje spraw, terminy przedawnienia, terminy składania spraw do sądu
• właściwość sądu
• elementy pisma procesowego

III. Korespondencja z urzędami
1. Podstawowe zagadnienia z postępowania administracyjnego
2. Struktura pisma administracyjnego
3. Wnioski, podania
4. Skargi, odwołania, zażalenia

IV Noty do kontrahentów
1. Pisma grzecznościowe
2. Informacje
3. Gratulacje i podziękowania
4. Płatności, upomnienia i skargi
5. Propozycje zawarcia umowy

Dodatkowe informacje

Przeciętnie pracownik biurowy:

– spędza 6 tygodni rocznie na szukaniu zagubionych dokumentów (wg. Wall Street Journal”
– tworzy 19 kopii tego samego dokumentu
– gubi 1 na 20 dokumentów
– używa 1 zszywacza raz na 5 lat
– używa 1 półki na biurko/kuwety dokumenty raz na 5 lat
– używa 1 kosza na śmieci raz na 5 lat
– używa jednego dziurkacza raz na 5 lat
– używa jedynie 200 koszulek rocznie

Na podstawie: PriceWaterhouseCoopers Survey, Gartner Group Survey, Work Habits 2005

Szkolenie w formie wykładu z licznymi ćwiczeniami

Masz pytanie? Napisz do nas!

Imię i nazwisko (wymagane)

Adres email (wymagane)

Numer telefonu (wymagane)

Treść wiadomości

TAK, Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w formularzu przez PRESTIGE ECK z siedzibą w Mikołowie 43-190, ul. Wyzwolenia 27; Dowiedz się więcej -> https://prestige-eck.pl/rodo/

Administratorem Twoich danych osobowych zgodnie z art. 4 pkt. 7 RODO jest PRESTIGE ECK z siedzibą w Mikołowie, adres: ul. Wyzwolenia 27, 43-190 Mikołów, tel.: 32 738 51 91, e-mail: szkolenia@eck-prestige.pl

Szkolenie dostępne na zamówienie

zapraszamyP

Organizujemy również szkolenia in company, czyli na zamówienie. Nasz doradca bada wtedy potrzeby szkoleniowe firmy, a następnie przedstawia odpowiadającą na nie ofertę. Dzięki temu zakres tematyczny, forma zajęć, termin i lokalizacja takich szkoleń są dopasowane do tego, czego wymaga klient. Program jest zmodyfikowany do realiów biznesowych ze względu na rzeczywiste, zdiagnozowane w ramach analizy przedszkoleniowej oczekiwania i potrzeby.

Formularz Identyfikacji Potrzeb Szkoleniowych FIPS (DOC) – pobierz

FIPS (PDF) – pobierz jest pomocnym, wstępnym  narzędziem do przygotowania profesjonalnego szkolenia. Można formularz wypełnić i odesłać do nas lub przekazać informację telefonicznie.

Konkurencyjne ceny

Ceny naszych szkoleń są konkurencyjne, ponieważ ich koszt nie wzrasta o podatek VAT.
Podpowiadamy, jak zdobyć dofinansowanie do szkolenia i pomagamy w pozyskiwaniu środków zewnętrznych z Krajowego Funduszu Szkoleniowego, czy Europejskiego Funduszu Społecznego.


DYNAMICZNA FORMUŁA SZKOLENIA dla osób ceniących czas, skoncentrowana na szybkim przekazaniu jak największej ilości wiedzy i umiejętności. 


·  Szkolenia  ·  Konsultacje  ·  Trening osobisty  ·  Wsparcie w procesach zmiany  ·  Audyt personalny


Nasza Firma może kompleksowo zorganizować każdy zakres tematyczny z dofinansowaniem!

Przy realizacji szkoleń na zamówienie uzgodnienia logistyczno-terminowe dla grupy.

Projekt adresowany jest do przedsiębiorców mikro, małych i średnich z województwa śląskiego, którzy chcą uzyskać dofinansowanie na usługi rozwojowe – szkolenia i doradztwo.


Tekst alternatywny


Źródło: Nowa definicja MŚP


Z usług mogą korzystać właściciele i pracownicy przedsiębiorstw (umowa o pracę, zlecenia, o dzieło i inne).

Przedsiębiorstwo może otrzymać wsparcie zarówno na organizację szkolenia zamkniętego, dostosowanego do potrzeb danego przedsiębiorstwa (tzw. szkolenie »in company«), jak i na udział pracowników w szkoleniach otwartych.
Nasza firma uczestniczy w programie, jest wpisana do Bazy Usług Rozwojowych

https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl/podmioty/view?id=10770

aktualne usługi

https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl/uslugi/search?SearchFilterView[podmiot_id]=10770

Wspierane są wszystkie szkolenia, które wpływają na rozwój przedsiębiorstwa.

Obszary w których można się dokształcić można nam zaproponować lub znaleźć inspirację w naszych propozycjach szkoleniowych lub  wpisanych w Bazie Usług Rozwojowych.

 

 

Główne atuty Podmiotowego Systemu Finansowania:

Decyzja o wysokości kwoty dofinansowania podejmowana jest na podstawie:

– wielkości przedsiębiorstwa (mikroprzedsiębiorstwa mogą liczyć na większe wsparcie)
– znaczenia danej branży dla rozwoju regionu
– zatrudnienia osób niepełnosprawnych
– wieku i kwalifikacji pracowników biorących udział w szkoleniach
– wyboru usługi mającej na celu zdobycie lub potwierdzenie kwalifikacji
– poziomu wzrostu przychodów przedsiębiorstwa (tzw. przedsiębiorstwa wysokiego wzrostu)
– uzyskanego wcześniej wsparcia

Zapewniamy kompetentną i kompleksową obsługę.  Zależy nam na Państwa zadowoleniu, dlatego swoją wiedzę, umiejętności i wieloletnie doświadczenie poświęcamy całkowicie, by spełnić Państwa wymagania. Gwarantujemy profesjonalną obsługę i indywidualne podejście. Jesteśmy do Państwa dyspozycji – pomożemy w dopasowaniu właściwej oferty oraz zapewnimy pełne wsparcie w organizacji całego projektu szkoleniowego.

Czekamy na Państwa zapytania ofertowe, zamówienia oraz uwagi, opinie, pomysły i sugestie:

SYLWIA JASIŃSKA
– główny specjalista ds. organizacji szkoleń
tel. (48) 32 738 51 91
e-mail: Włącz javascript

MAŁGORZATA KLIMAS
– manager ds. kluczowych klientów
tel. (48) 32 738 51 90
tel. kom. 508 147 055
e-mail: Włącz javascript

AGATA NALEPA
– młodszy specjalista ds. obsługi klienta
tel. (48) 32 738 51 90
e-mail: Włącz javascript

 

Unikalne cechy i korzyści ze spotkania
Unikalne cechy i korzyści ze spotkania