Przejdź do treści
Home
 • Oferta
 • HR, kadry, sekretariat

PROFESJONALNA SEKRETARKA – PRAWO PRACY, PŁACE, UBEZPIECZENIA ORAZ DOKUMENTACJA BIUROWA (2 dni)

Szkolenie na zlecenie

Cele i korzyści

Program szkolenia

I. Zagadnienia wstępne
• podstawowe zagadnienia prawne
• podstawy redagowania pism i korespondencji w firmie

II. Pisma związane z prawem pracy
1. Podstawowe zagadnienia z prawa pracy
2. Umowa o pracę
• rodzaje umów
• forma umowy o pracę
• klauzule dodatkowe
• zakres czynności pracownika
• obowiązki dokumentacyjne związane z zatrudnieniem
3. Rozwiązywanie umów o pracę
• rozwiązanie umowy za porozumieniem
• wypowiedzenia przez pracownika i pracodawcę z zachowaniem okresu wypowiedzenia
• wypowiedzenia przez pracownika i pracodawcę bez zachowania okresu wypowiedzenia
• wygaśnięcie na skutek upłynięcia okresu, śmierci którejkolwiek ze stron
4. Wynagrodzenie i potrącenia z wynagrodzenia
5. Kary porządkowe
6. Powierzenie pracownikowi mienia
7. Urlop wypoczynkowy
8. Prowadzenie akt osobowych pracownika
9. Inna dokumentacja pracownicza
• ewidencja czasu pracy
• karty imienne wypłacanego wynagrodzenia
• karty ewidencyjne przydziału odzieży i obuwia roboczego oraz środków ochrony indywidualnej
• dokumentacja związana z wypadkami przy pracy i chorobami zawodowymi
10. Rozwiązywanie sporów ze stosunku pracy
• rodzaje spraw, terminy przedawnienia, terminy składania spraw do sądu
• właściwość sądu
• elementy pisma procesowego

III. Korespondencja z urzędami
1. Podstawowe zagadnienia z postępowania administracyjnego
2. Struktura pisma administracyjnego
3. Wnioski, podania
4. Skargi, odwołania, zażalenia

IV Noty do kontrahentów
1. Pisma grzecznościowe
2. Informacje
3. Gratulacje i podziękowania
4. Płatności, upomnienia i skargi
5. Propozycje zawarcia umowy

Cena i zapisy

Szkolenie na zamówienie

;

Sprawdź, co zyskujesz

Mnóstwo korzyści
First Minute
30 dni wcześniej zarezerwuj miejsce na szkolenie otwarte na prestige-eck.pl, dzięki temu automatycznie otrzymasz rabat: 50zł
Im więcej, tym taniej
Firmy i instytucje wysyłające więcej niż jedną osobę na szkolenie otwarte, mogą liczyć na niższe ceny. Sprawdź promocyjne ceny na naszej stronie.
Voucher
Nasze szkolenia to informacje z pierwszej ręki, Podane w rzetelny i praktyczny sposób, gotowa do wdrożenia w pracy.

Certyfikat ukończenia
szkolenia.

Po zakończeniu szkolenia każdy z Uczestników otrzymuje imienny certyfikat potwierdzający nabyte umiejętności zgodnie z wdrożoną procedurą: PN-EN ISO 9001:2015 DEKRA

Odpowiemy na wszystkie Twoje pytania! Podnieś kwalifikacje!

Prosimy o pozostawienie swojego numeru telefonu oraz emaila, a skontaktujemy się niezwłocznie.

  Jeśli wypełniłeś/aś formularz kontaktowy, oznacza to, że jesteś zainteresowany/a naszą ofertą i oczekujesz kontaktu z nami. Zanim przekażesz nam swoje dane osobowe, zapoznaj się z informacjami na temat sposobu ich przetwarzania. Chcielibyśmy przetwarzać Twoje dane, aby móc przekazywać Ci informacje na temat naszych usług.

  Najczęściej zadawane pytania dotyczące szkolenia

  W PRESTIGE Europejskim Centrum Kształcenia znajdziesz praktyczną i specjalistyczną wiedzę!
  Czy jest możliwe uzyskanie dofinansowania ze środków Unii Europejskiej?
  Dofinansowanie