Przejdź do treści
Home
 • Oferta
 • Szkolenia dla JST

UTRZYMANIE I OBOWIĄZKOWA KONTROLA OBIEKTÓW BUDOWLANYCH – w tym infrastruktury oświaty w świetle Prawa budowlanego i ustawy o systemie oświaty oraz przepisów techniczno-budowlanych

Zapoznanie ze zmianami Prawa budowlanego, nakładającego (art.61) na właścicieli i zarządców utrzymania obiektów w należytym stanie technicznym i zapewnieniem ich bezpiecznego użytkowania, a przy nie wykonaniu tych obowiązków podlegających karze (art. 91a). Szkolenie adresowane jest do: pracowników Gminnych Wydziałów Oświaty.

Kategorie:
Szkolenie na zlecenie

Cele i korzyści

Zapoznanie ze zmianami Prawa budowlanego, nakładającego (art.61) na właścicieli i zarządców utrzymania obiektów w należytym stanie technicznym i zapewnieniem ich bezpiecznego użytkowania, a przy nie wykonaniu tych obowiązków podlegających karze (art. 91a).

Szkolenie adresowane jest do: pracowników Gminnych Wydziałów Oświaty i dyrektorów placówek oświaty (szkół, przedszkoli, żłobków, internatów, sal gimnastycznych i obiektów sportowych) w zakresie ich obowiązków i odpowiedzialności w ramach zwykłego zarządu.

Program szkolenia

1. Prawo budowlane i przepisy techniczno-budowlane

 • Prawo budowlane
 • Przepisy techniczno-budowlane (warunki techniczne)
  • Warunki techniczne jakim powinny odpowiadać budynki
  • Warunki techniczne użytkowania budynków mieszkalnych

2. Utrzymanie obiektów budowlanych

 • Użytkowanie i zarządzania obiektami budowlanymi
  • Ustawa o gospodarce nieruchomościami
  • Ustawa o systemie oświaty
  • Ustawa o imprezach masowych
  • Ustawa Prawo budowlane
 • Książka obiektu budowlanego
 • Nadzór techniczny w utrzymaniu i użytkowaniu budynków
 • Obowiązkowa kontrola okresowa obiektów budowlanych
 • Nakaz dodatkowej kontroli przez właściwy organ

3. Kontrola okresowa budynków i innych obiektów

 • Kwalifikacje osób prowadzących kontrole okresowe i ich odpowiedzialność cywilna, dyscyplinarna, zawodowa i karna
 • Prowadzenie kontroli okresowych budynków
  • Kontrola okresowej rocznej
  • Kontrola budynków o powierzchni zabudowy powyżej 2000 m2 oraz innych obiektów o powierzchni dachu powyżej 1000 m2
  • Kontroli okresowej raz na 5 lat stanu technicznego budynków
  • Kontrola obowiązkowa kotłów i systemów klimatyzacji
 • Zalecenia pokontrolne

4. Naprawy i remonty obiektów po kontrolach okresowych

 • Programowanie remontów
 • Roboty budowlane (remontowe) wymagające zgłoszenia
 • Dokumentacja techniczna remontów
 • Nadzór budowlano-techniczny nad remontami

5. Obowiązki właścicieli lub zarządców

6. Odpowiedzialność karna właścicieli lub zarządców

7. Ochrona cieplna zasobów

 • Podstawy prawne ochrony cieplnej budynków
 • Ocena jakości energetycznej budynków w Polsce
 • Wymagania UE w zakresie ograniczenia zużycia energii
 • Wdrożenie Dyrektywy 2002/91/WE w Polsce
 • Termomodernizacja budynków

Cena i zapisy

Szkolenie na zamówienie

;

Sprawdź, co zyskujesz

Mnóstwo korzyści
First Minute
30 dni wcześniej zarezerwuj miejsce na szkolenie otwarte na prestige-eck.pl, dzięki temu automatycznie otrzymasz rabat: 50zł
Im więcej, tym taniej
Firmy i instytucje wysyłające więcej niż jedną osobę na szkolenie otwarte, mogą liczyć na niższe ceny. Sprawdź promocyjne ceny na naszej stronie.
Voucher
Nasze szkolenia to informacje z pierwszej ręki, Podane w rzetelny i praktyczny sposób, gotowa do wdrożenia w pracy.

Certyfikat ukończenia
szkolenia.

Po zakończeniu szkolenia każdy z Uczestników otrzymuje imienny certyfikat potwierdzający nabyte umiejętności zgodnie z wdrożoną procedurą: PN-EN ISO 9001:2015 DEKRA

Odpowiemy na wszystkie Twoje pytania! Podnieś kwalifikacje!

Prosimy o pozostawienie swojego numeru telefonu oraz emaila, a skontaktujemy się niezwłocznie.

  Jeśli wypełniłeś/aś formularz kontaktowy, oznacza to, że jesteś zainteresowany/a naszą ofertą i oczekujesz kontaktu z nami. Zanim przekażesz nam swoje dane osobowe, zapoznaj się z informacjami na temat sposobu ich przetwarzania. Chcielibyśmy przetwarzać Twoje dane, aby móc przekazywać Ci informacje na temat naszych usług.

  Najczęściej zadawane pytania dotyczące szkolenia

  W PRESTIGE Europejskim Centrum Kształcenia znajdziesz praktyczną i specjalistyczną wiedzę!
  Czy jest możliwe uzyskanie dofinansowania ze środków Unii Europejskiej?
  Dofinansowanie