Przejdź do treści
Home
 • Oferta
 • Ekonomia, finanse

Podatek od nieruchomości

Celem szkolenia jest przekazanie praktycznej wiedzy i umiejętności uczestnikom, które pozwolą im skutecznie rozliczać podatek od nieruchomości i uniknąć błędów czy konfliktów z organami podatkowymi. Szczegółowe omówienie najważniejszych zagadnień, analiza najnowszych interpretacji i wyroków sądowych oraz przykłady praktyczne mają na celu zapewnić uczestnikom pełne zrozumienie i przygotowanie do skutecznego rozliczania podatku od nieruchomości.

Szkolenie na zlecenie

Cele i korzyści

Szkolenie ma na celu szczegółowe omówienie najważniejszych zagadnień związanych z  rozliczaniem podatku od nieruchomości. Dodatkowo, część szkolenia zostanie poświęcona przełomowym zmianom w prawie podatkowym. Podczas szkolenia zostaną praktycznie omówione także najnowsze interpretacje indywidualne organów podatkowych i wyroki sądów administracyjnych dotyczące rozliczenia podatku od nieruchomości. Podczas szkolenia zostaną szczegółowo przedstawione regulacje prawne oraz najczęściej spotykane problemy będące przedmiotem sporów z organami podatkowymi. Zajęcia zilustrowane zostaną przykładami praktycznymi, z którymi wykładowcy spotykają się w codziennej pracy.

Program szkolenia

1. Regulacje prawne najważniejsze dla podatku od nieruchomości:

 • ustawa o podatkach i opłatach lokalnych jako podstawowe źródło podatku od nieruchomości,
 • istotne przepisy Kodeksu cywilnego, w tym dotyczące własności sieci, służebności przesyłu, jak również posiadania samoistnego,
 • stosowanie ustawy – Prawo budowlane,
 • regulacje Ordynacji podatkowej istotne z punktu widzenia podatku od nieruchomości.

2. Podstawowe pojęcia wyznaczające zakres i wysokość opodatkowania podatkiem od nieruchomości:

 • wpływ ewidencji gruntów i budynków na podatek od nieruchomości,
 • księgi wieczyste a podatek od nieruchomości,
 • możliwość kwestionowania zapisów w ewidencjach w trakcie sporów z organami podatkowymi,
 • organy podatkowe właściwe dla podatku od nieruchomości,
 •  przedawnienie podatku od nieruchomości.

3. Przedmiot opodatkowania podatkiem od nieruchomości:

 • budynki, w tym również budynki czasowo niewykorzystywane w działalności gospodarczej,
 • pojęcie „przegrody budowlanej” oraz „wyodrębnienia z przestrzeni”,
 • pojęcie budowli i urządzenia budowlanego,
 • różnica w pojęciu „budynku” oraz „budowli”,
 • budowla na cudzym gruncie,
 • transformatory jako obiekty budowlane opodatkowane podatkiem od nieruchomości,
 • opodatkowanie urządzeń technicznych,
 • sieci techniczne,
 • urządzenia i maszyny posadowione na fundamentach,
 • zbiorniki,
 • drogi,
 • wiaty
 • wolno stojące instalacje, maszty antenowe i wolno stojące trwale związane z gruntem tablice reklamowe i urządzenia reklamowe,
 • tymczasowe obiekty budowlane m. in. sezonowe namioty, obiekty kontenerowe, przenośne transformatory itp.
 • place, place pod śmietnik, ogrodzenia,
 • przyłącza,
 • uzbrojenie terenu.

4. Prawidłowe określenie podstawy opodatkowania podatkiem od nieruchomości:

 • zasady określania powierzchni gruntów,
 • powierzchnia użytkowa budynku,
 • dokumentacja istotna w przypadku określania powierzchni budynku,
 • powierzchnia kondygnacji, klatek schodowych,
 • ustalenie podstawy opodatkowania przy budowlach,
 • budowle zamortyzowane a podatek od nieruchomości,
 • modernizacja budowli a obowiązek zwiększenia podstawy opodatkowania.

5. Podatnik podatku od nieruchomości:

 • właściciel jako podatnik podatku od nieruchomości,
 • posiadacz samoistny podatnikiem podatku od nieruchomości,
 • użytkownik wieczysty podatnikiem podatku od nieruchomości,
 • posiadacz zależny – posiadacz nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego.

6. Rozliczenia podatku przez współwłaścicieli:

 • podmioty zobowiązane do zapłaty podatku,
 • odpowiedzialność za zaległości,
 • rozliczenia między współwłaścicielami.

7. Obowiązek podatkowy w podatku od nieruchomości:

 • ogólne zasady powstawania obowiązku podatkowego,
 • wybudowanie nieruchomości a podatek,
 • nabycie nieruchomości a obowiązek podatkowy,
 • sprzedaż nieruchomości,
 • likwidacja obiektu budowlanego a moment wygaśnięcia obowiązku podatkowego,
 • deklaracje w podatku od nieruchomości,
 • terminy zapłaty podatku.

8. Zwolnienia przedmiotowe i podmiotowe.
9. Zmiany z ostatnich lat w przepisach podatku od nieruchomości, które mają wpływ na rozliczanie podatku:
10. Najnowsze orzecznictwo sądowo-administracyjne oraz interpretacje organów podatkowych dotyczące podatku od nieruchomości.
11. Pytania i odpowiedzi – dyskusja.

Cena i zapisy

Szkolenie na zamówienie

;

Sprawdź, co zyskujesz

Mnóstwo korzyści
First Minute
30 dni wcześniej zarezerwuj miejsce na szkolenie otwarte na prestige-eck.pl, dzięki temu automatycznie otrzymasz rabat: 50zł
Im więcej, tym taniej
Firmy i instytucje wysyłające więcej niż jedną osobę na szkolenie otwarte, mogą liczyć na niższe ceny. Sprawdź promocyjne ceny na naszej stronie.
Voucher
Zrób prezent swojemu klientowi, zaproś dostawcę, partnera biznesowego i budujcie wspólnie swoja przewagę konkurencyjną na prestiżowych szkoleniach.

Certyfikat ukończenia
szkolenia.

Po zakończeniu szkolenia każdy z Uczestników otrzymuje imienny certyfikat potwierdzający nabyte umiejętności zgodnie z wdrożoną procedurą: PN-EN ISO 9001:2015 DEKRA

Odpowiemy na wszystkie Twoje pytania! Podnieś kwalifikacje!

Prosimy o pozostawienie swojego numeru telefonu oraz emaila, a skontaktujemy się niezwłocznie.

  Jeśli wypełniłeś/aś formularz kontaktowy, oznacza to, że jesteś zainteresowany/a naszą ofertą i oczekujesz kontaktu z nami. Zanim przekażesz nam swoje dane osobowe, zapoznaj się z informacjami na temat sposobu ich przetwarzania. Chcielibyśmy przetwarzać Twoje dane, aby móc przekazywać Ci informacje na temat naszych usług.

  Najczęściej zadawane pytania dotyczące szkolenia

  W PRESTIGE Europejskim Centrum Kształcenia znajdziesz praktyczną i specjalistyczną wiedzę!
  Czy jest możliwe uzyskanie dofinansowania ze środków Unii Europejskiej?
  Dofinansowanie