Przejdź do treści
Home
 • Oferta
 • Szkolenia dla JST

Obsługa klienta w PUP, usługi elektroniczne w obsłudze PUP, e-doręczenia, Kodeks Postepowania Administracyjnego

Obsługa klienta w Powiatowym Urzędzie Pracy (PUP) ma ogromne znaczenie, zwłaszcza jeśli chodzi o indywidualne podejście do każdego klienta. Ważne jest, aby pracownicy PUP mieli świadomość trudności i barier, które mogą wystąpić podczas współpracy z klientami o różnych potrzebach i sytuacjach życiowych. Komunikacja jest fundamentem skutecznej rozmowy i zdobywania informacji o kliencie. Zarówno werbalne, jak i niewerbalne aspekty komunikacji odgrywają kluczową rolę w pracy wszystkich pracowników PUP. Pracownicy powinni umieć przeprowadzić skuteczny wywiad, posługując się różnymi technikami komunikacyjnymi.

Kategorie:
Szkolenie na zlecenie

Cele i korzyści

Program szkolenia

Dzień I

1. Obsługa klienta w PUP

 • znaczenie indywidualnego podejścia do klienta, trudności i bariery zindywidualizowanej współpracy z klientem.
 • wywiad, komunikacja werbalna i niewerbalna fundamentem skutecznej rozmowy i pozyskiwania wiedzy o kliencie, rozmowa jako podstawowe narzędzie pracy wszystkich pracowników PUP.
 • błędy najczęściej popełniane przez pracowników PUP, omówienia zalet i przeszkód indywidualizacji obsługi klienta.
 • kształtowanie umiejętności komunikacji w kontekście obsługi klienta, ze szczególnym uwzględnieniem rozwiązywania sytuacji trudnych i konfliktowych,
 • nabycie umiejętności radzenia sobie z emocjami, asertywnego komunikowania się i porozumiewania umożliwiającego skuteczne osiąganie celu,
 • poprawa jakości obsługi klienta i budowa dobrego wizerunku urzędu

2. Usługi elektroniczne w obsłudze PUP

 • Sposób korespondowania stron z urzędem pracy przy uwzględnieniu komunikacji elektronicznej:
 • chronologia zdarzeń z ustawy o doręczeniach elektronicznych, a stan faktyczny w zakresie informatyzacji w urzędzie;
 • omówienie, kiedy e-mail jest, a kiedy nie jest prawidłowym środkiem wnoszenia pism do organu i dlaczego;
 • doręczenie jako takie i jego skutek dla związania decyzją strony (organu);
 • wyjaśnienie pojęć i przybliżenie konstrukcji prawnej: publicznej usługi rejestrowanego doręczenia elektronicznego, publicznej usługi hybrydowej, bazy adresów elektronicznych;
 • doręczenie elektroniczne pism w postępowaniu administracyjnym po zmianach a możliwości i znaczenie usług elektronicznych Publicznych Służb Zatrudnienia (https://www.praca.gov.pl)
3. E-doręczenia, w tym m.in.:
 • Ustawa o doręczeniach elektronicznych
 • Kwalifikowane usługi doręczeń elektronicznych
 • Dowody doręczeń elektronicznych

 

DZIEŃ II

4. KPA, wybrane zagadnienia w tym min.:

 • Terminy załatwiania spraw i skutki uchybienia tym terminom – bezczynność, przewlekłość postępowania,
 • Dowody w postępowaniu przez urzędem pracy – dokumenty, zaświadczenia i oświadczenia, bazy danych urzędowe i społecznościowe, inne;
 • Zawieszenie postępowania oraz jego przyczyny i skutki;
 • Decyzje administracyjne m.in. elementy obligatoryjne decyzji;
 • Zakres pojęcia „rażące naruszania prawa”;
 • Skutki skierowania decyzji do osoby niebędącej stroną w sprawie;
 • Wydawanie zaświadczeń;
 • Skargi;
 • Upoważnienia;

5. OMÓWIENIE ZASTOSOWANIA RODO W POSTĘPOWANIU ADMINISTRACYJNYM,
     w szczególności:

 • Zasada legalnego przetwarzanie danych osobowych w postępowaniu administracyjnym (art. 6 ust. 1), w tym m.ni.:
 1. kto jest stroną w postępowaniu administracyjnym i czyje dane mogą być przetwarzane?
 2. na jakiej podstawie przetwarzać dane osobowe stron?
 3. jak i kiedy spełniać obowiązek informacyjny w postępowaniu administracyjnym?
 • Ograniczenie przetwarzania danych w ramach postępowania administracyjnego ;
 • Zabezpieczenie przetwarzanych danych osobowych w ramach postępowania administracyjnego;

Cena i zapisy

Szkolenie na zamówienie

;

Sprawdź, co zyskujesz

Mnóstwo korzyści
First Minute
30 dni wcześniej zarezerwuj miejsce na szkolenie otwarte na prestige-eck.pl, dzięki temu automatycznie otrzymasz rabat: 50zł
Im więcej, tym taniej
Firmy i instytucje wysyłające więcej niż jedną osobę na szkolenie otwarte, mogą liczyć na niższe ceny. Sprawdź promocyjne ceny na naszej stronie.
Voucher
Nasze szkolenia to informacje z pierwszej ręki, Podane w rzetelny i praktyczny sposób, gotowa do wdrożenia w pracy.

Certyfikat ukończenia
szkolenia.

Po zakończeniu szkolenia każdy z Uczestników otrzymuje imienny certyfikat potwierdzający nabyte umiejętności zgodnie z wdrożoną procedurą: PN-EN ISO 9001:2015 DEKRA

Odpowiemy na wszystkie Twoje pytania! Podnieś kwalifikacje!

Prosimy o pozostawienie swojego numeru telefonu oraz emaila, a skontaktujemy się niezwłocznie.

  Jeśli wypełniłeś/aś formularz kontaktowy, oznacza to, że jesteś zainteresowany/a naszą ofertą i oczekujesz kontaktu z nami. Zanim przekażesz nam swoje dane osobowe, zapoznaj się z informacjami na temat sposobu ich przetwarzania. Chcielibyśmy przetwarzać Twoje dane, aby móc przekazywać Ci informacje na temat naszych usług.

  Najczęściej zadawane pytania dotyczące szkolenia

  W PRESTIGE Europejskim Centrum Kształcenia znajdziesz praktyczną i specjalistyczną wiedzę!
  Czy jest możliwe uzyskanie dofinansowania ze środków Unii Europejskiej?
  Dofinansowanie