Przejdź do treści
Home
 • Oferta
 • Prawo

NIERUCHOMOŚCI – służebność przesyłu, ustawa o gospodarce nieruchomościami

Służebność przesyłu to pojęcie, które odnosi się do decyzji administracyjnych dotyczących korzystania z nieruchomości w celu realizacji interesu publicznego. Jakie są zasady związane z tą formą ograniczenia praw własności? A co dzieje się z wcześniejszymi decyzjami i odszkodowaniem? Najnowsza uchwała NSA z 22 lutego 2021 roku wprowadza istotne zmiany w tej kwestii. Ponadto, warto poznać pojęcie służebności na gruncie kodeksu cywilnego, ze szczególnym uwzględnieniem służebności przesyłu. Kto może korzystać z takiej służebności i w jakim zakresie? Jak zmienia się jej treść i kiedy wygasa? Stanowisko doktryny, orzecznictwa sądowego i praktyka przedsiębiorców wpływają na te kwestie. Serdecznie zapraszamy do udziału w naszym szkoleniu, które skutecznie rozwieje wszelkie wątpliwości i kompleksowo wyjaśni sporne kwestie. Dołącz do nas i poszerz swoją wiedzę!

Szkolenie na zlecenie

Cele i korzyści

Głównym celem szkolenia jest przedstawienie Uczestnikom aktualnych rozporządzeń i najistotniejszych zmian, jakie przewiduje nowelizacja ustawy Prawo energetyczne.

 • Szkolenie ma również na celu uzyskanie przez Uczestników odpowiedzi na kluczowe pytania dotyczące nowych obowiązków OSP, OSD oraz wytwórców energii.
 • Istotnym celem szkolenia jest przekazanie Uczestnikom wiedzy i nauczenie stosowania najlepszych praktyk w zakresie gospodarowania nośnikami energii.
 • Omówienie obowiązków i uprawnień podmiotów w związku z ustanowieniem służebności przesyłu.
 • Szkolenie kładzie nacisk na przekazanie wiedzy z zakresu gospodarowania energią w jego aspekcie praktycznym.

Korzyści dla uczestników:

 • Zajęcia będą prowadzone w formie wykładów i warsztatów, aby możliwie najlepiej przekazać stosowane i sprawdzone rozwiązania organizacyjne w dziedzinie gospodarki energetycznej i służebności przesyłu.
 • Uczestnicy dowiedzą się, jakie zmiany niesie ze sobą nowelizacja ustawy Prawo energetyczne oraz co przyniosą te zmiany w świetle działalności przedsiębiorstw z branży energetycznej.
 • Uczestnicy dowiedzą się o konsekwencjach finansowych i podatkowych wskutek zmian w prawie energetycznym.
 • Uczestnicy zapoznają się z rolą i kompetencje Urzędu Regulacji Energetyki w zakresie zapobiegania praktykom antyrynkowym oraz poznają aktualne orzecznictwo sądowe, URE i UOKiK w zakresie ustawy Prawo energetyczne.

Program szkolenia

1. Trochę historii związanej z decyzjami administracyjnymi – czym jest służebność publiczna?
 • Co ze starymi decyzjami i odszkodowaniem omówienie zagadnienia przy uwzględnieniu najnowszej uchwały NSA z 22.02.2021 r.

2. Pojęcie i rodzaje służebności na gruncie kodeksu cywilnego ze szczególnym uwzględnieniem służebności przesyłu.

 • Zakres podmiotowy i przedmiotowy służebności przesyłu, zmiana treści i wygaśnięcie – stanowisko doktryny, orzecznictwo sądowe i praktyka przedsiębiorców.

3. Regulacje stanów prawnych oraz pozyskiwanie tytułów prawnych do nieruchomości.

 • Ustanowienie służebności przesyłu, m.in.:
  • treść służebności i typowe klauzule występujące w umowach dotyczących służebności przesyłu, pojęcie urządzenia.
  • problematyka wspólnot i spółdzielni mieszkaniowych oraz współwłasności,
  • służebność przesyłu dla urządzeń projektowanych,
  • ustanowienie służebności na gruntach PKP. Jak to jest z tytułem prawnym do gruntów PKP?
  • czy jest możliwość ustanowienia służebności na drodze?
  • urządzenia przesyłowe posadowione w pasach dróg,
  • składniki wynagrodzenia za ustanowienie służebności przesyłu oraz czynniki wpływające na jego wysokość,
   o kilka uwag o charakterze prawnym „odpowiedniego wynagrodzenia” z art. 305 (2) k.c. oraz kwestia odszkodowania jako składnika za ustanowienie służebności przesyłu
  • sytuacja prawna nabywców nieruchomości obciążonych urządzeniami w zakresie wynagrodzenia za ustanowienie służebności przesyłu,
  • problematyka szerokości pasa służebności – analiza na podstawie orzecznictwa,
  • instrukcja eksploatacji sieci – znaczenie wytycznych przedsiębiorcy, przy ustanowieniu służebności przesyłu.
  • jakie jest znaczenie wpisów w księgach wieczystych dla służebności przesyłu?

4. Zasiedzenie służebności przesyłu i służebności gruntowej:

 • warunki niezbędne dla zasiedzenia służebności przesyłu i służebności gruntowej o treści służebności przesyłu, w tym analiza orzecznictwa w tym orzeczenia SN z dnia 08.10.2020 r. (II CSK 782/18).
 • widoczność urządzeń przesyłowych, w tym podziemnych – ewolucja orzecznictwa,
 • dobra wiara – przesłanki oraz wykorzystanie w postępowaniu sądowym – ewolucja orzecznictwa,
 • urządzenia przesyłowe wybudowane na nieruchomościach państwowych,
 • zmiana przebiegu urządzenia, a kształtowanie się orzecznictwa w tym zakresie,
 • zasiedzenie służebności przesyłu, a decyzja administracyjna ograniczająca własność na potrzeby urządzeń przesyłowych.
 • ustanawianie i zasiedzenie służebności na gruntach oddanych w użytkowanie wieczyste,
 •  czy można skutecznie zgłosić zarzut zasiedzenia służebności pomimo jej ustanowienia? Analiza orzecznictwa

5. Roszczenia właścicieli:

 • Roszczenie o zapłatę wynagrodzenia tytułem bezumownego korzystania z nieruchomości. Nowe poglądy SN w 2022r.
 • Nakazanie usunięcia urządzeń – a zasady współżycia społecznego (m.in. wyrok SA w Warszawie w sprawie V ACa 496/19)
 • Elementy prawa budowlanego – wnioski właścicieli w zakresie samowoli budowlanej.

6. Praktyczne aspekty stosowania ustawa o gospodarce nieruchomościami.

 • Zezwolenie na założenie i przeprowadzenie urządzeń przesyłowych (art. 124 ust. 1 u.g.n.)
  • zgodność inwestycji z MPZP, a art. 124 ust. 1 u.g.n.
  • rokowania, zagadnienia proceduralne
  • służebność przesyłu a decyzja z art. 124 ust. 1 u.g.n.
  • zezwolenie na niezwłoczne zajęcie nieruchomości (art. 124 ust. 1a u.g.n.)

7. Operat szacunkowy – na co warto zwracać uwagę.

 

 

Program szkolenia stanowi prawnie chronioną własność intelektualną, a jego przetwarzanie, rozpowszechnianie lub korzystanie z niego bez wiedzy i zgody autora jest zabronione.

Metody szkoleniowe

Jako pierwsza instytucja szkoleniowa w Polsce dbamy o to aby również szkolenia otwarte były dopasowane do oczekiwań oraz stylu pracy uczestników!
Indywidualizacja szkolenia – dzięki udziałowi w takim szkoleniu uczestnicy osiągają oczekiwany przez pracodawcę poziom kompetencji i umiejętności.

Zajęcia są prowadzone metodą warsztatową opartą na aktywizacji uczestników szkolenia poprzez pracę w małych grupach, dyskusje na forum grupy oraz ćwiczenia, studia przypadków, scenki rodzajowe, pracę indywidualną, symulacje i mini- wykłady z omówieniem przykładów z życia i prezentacją multimedialną. Przedmiotem zajęć są realne trudności uwzględniające specyfikę danej branży oraz potrzeby i możliwości osób biorących udział w warsztatach.
Uczestnicy uczą się poprzez doświadczenie ćwiczą różne sytuacje, mają możliwość konsultacji indywidualnych. Nauka poprzez kreatywność, elastyczność i osobiste doświadczenia jest najskuteczniejszą formą zdobywania nowych umiejętności.

Adresaci

Do udziału w szkoleniu serdecznie zapraszamy:

 • pracowników administracji rządowej i samorządowej gospodarujących nieruchomościami oraz pracowników jednostek będących właścicielami sieci przesyłowych jak i firm zajmujących się budową i utrzymaniem infrastruktury technicznej.
 • pracowników administracji publicznej wykorzystujących prawo energetyczne w praktyce przedstawicieli branży energetycznej, w tym: wytwórców energii elektrycznej lub ciepła (elektrownie,elektrociepłownie), spółki przesyłu i obrotu
 • przemysłowych odbiorców energii
 • głównych energetyków
 • firmy doradcze
 • audytorów energetycznych, weryfikatorów
 • banki
 • kancelarie prawne świadczące usługi dla rynku energii
 • wszystkie osoby zainteresowane omawianą podczas warsztatów tematyką.

Cena i zapisy

Szkolenie na zamówienie

;

Sprawdź, co zyskujesz

Mnóstwo korzyści
First Minute
30 dni wcześniej zarezerwuj miejsce na szkolenie otwarte na prestige-eck.pl, dzięki temu automatycznie otrzymasz rabat: 50zł
Im więcej, tym taniej
Firmy i instytucje wysyłające więcej niż jedną osobę na szkolenie otwarte, mogą liczyć na niższe ceny. Sprawdź promocyjne ceny na naszej stronie.
Voucher
Zrób prezent swojemu klientowi, zaproś dostawcę, partnera biznesowego i budujcie wspólnie swoja przewagę konkurencyjną na prestiżowych szkoleniach.

Certyfikat ukończenia
szkolenia.

Po zakończeniu szkolenia każdy z Uczestników otrzymuje imienny certyfikat potwierdzający nabyte umiejętności zgodnie z wdrożoną procedurą: PN-EN ISO 9001:2015 DEKRA

Odpowiemy na wszystkie Twoje pytania! Podnieś kwalifikacje!

Prosimy o pozostawienie swojego numeru telefonu oraz emaila, a skontaktujemy się niezwłocznie.

  Jeśli wypełniłeś/aś formularz kontaktowy, oznacza to, że jesteś zainteresowany/a naszą ofertą i oczekujesz kontaktu z nami. Zanim przekażesz nam swoje dane osobowe, zapoznaj się z informacjami na temat sposobu ich przetwarzania. Chcielibyśmy przetwarzać Twoje dane, aby móc przekazywać Ci informacje na temat naszych usług.

  Najczęściej zadawane pytania dotyczące szkolenia

  W PRESTIGE Europejskim Centrum Kształcenia znajdziesz praktyczną i specjalistyczną wiedzę!
  Czy jest możliwe uzyskanie dofinansowania ze środków Unii Europejskiej?
  Dofinansowanie