Przejdź do treści
Home
 • Oferta
 • Prawo

Rewolucyjne zmiany w użytkowaniu wieczystym w 2023 roku

W dniu 25 lipca 2023 r. Prezydent Andrzej Duda podpisał ustawę w sprawie likwidacji użytkowania wieczystego.   Zapraszamy na szkolenie, które ma na celu: przedstawienie zmian wprowadzanych nowelizacją do ustawy o gospodarce nieruchomościami ustawą z 26 maja 2023 r.w zakresie wykupu prawa własności przez dotychczasowych użytkowników wieczystych. zdobycie wiedzy w zakresie stosowania wprowadzonych przepisów, w szczególności w zakresie zasad, warunków i procedur sprzedaży prawa własności gruntu na rzecz użytkownika wieczystego oraz udzielania pomocy publicznej z tym związanej.    

Szkolenie na zlecenie

Cele i korzyści

 • przedstawienie zmian wprowadzanych nowelizacją do ustawy o gospodarce nieruchomościami ustawą z 26 maja 2023 r.w zakresie wykupu prawa własności przez dotychczasowych użytkowników wieczystych.
 • zdobycie wiedzy w zakresie stosowania wprowadzonych przepisów, w szczególności w zakresie zasad, warunków i procedur sprzedaży prawa własności gruntu na rzecz użytkownika wieczystego oraz udzielania pomocy publicznej z tym związanej.

Program szkolenia

1.Użytkowanie wieczyste:

 • Użytkowanie wieczyste w polskim prawie.
 • Dotychczasowe możliwości wykupu i przekształcenia prawa użytkowania wieczystego we własność.

2. Zmiany w ustawie o gospodarce nieruchomościami wprowadzone przez ustawodawcę ustawą z dnia 26 maja 2023 r. o zmianie ustawy o samorządzie gminnym, ustawy o społecznych formach rozwoju mieszkalnictwa, ustawy o gospodarce nieruchomościami, ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych oraz niektórych innych ustaw:

 • Omówienie wprowadzenia do UGN nowego Działu IVa pn:„przepisy epizodyczne dotyczące roszczenia o sprzedaż nieruchomości gruntowej na rzecz jej użytkownika wieczystego” – omówienie zasad, warunków i procedur (art. 198g-198l), w tym w szczególności:
  • Termin roszczenia.
  • Grunty wyłączone z roszczenia.
  • Zasady ustalania ceny wykupu.
  • Bonifikaty od ceny wykupu – komu i na jakich zasadach?
  • Pomoc publiczna.

3.  Zdefiniowanie pojęcia „działalności gospodarczej” na potrzeby przepisów ustawy o gospodarce nieruchomościami – dodanie pkt 19 w art. 4.

4. Doprecyzowanie art. 10 ust. 5 dotyczącego udzielania pomocy publicznej.

5. Wprowadzenie w art. 28 w ust. 2 obowiązku przeprowadzania w formie pisemnej rokowań dotyczących warunków sprzedaży gruntu na rzecz użytkownika wieczystego będącego przedsiębiorcą.

6. Wykluczenie możliwości zbywania na rzecz użytkowników wieczystych tych gruntów, wobec których umowa użytkowania wieczystego została zawarta przed upływem 10 lat – art. 32 ust. 1.

7. Dodanie ust. 1b do art. 32 – upoważnienie dla organów stanowiących jednostek samorządu terytorialnego i wojewodów do podejmowania uchwał i zarządzeń określających zasady przeznaczania do sprzedaży gruntów oddanych w użytkowanie wieczyste oraz szczegółowe warunki sprzedaży nieruchomości na rzecz użytkowników wieczystych.

8. Wprowadzenie nowego mechanizmu ustalania ceny za nabycie prawa własności gruntu publicznego przez użytkownika wieczystego – zmiana art. 69.

9. Określenie mechanizmu obliczania wartości pomocy publicznej oraz zasad ustalania i uiszczania dopłaty do wartości rynkowej gruntu – dodanie art. 69a.

10. Konieczność uwzględnienia wytycznych komisji europejskiej dotyczących zachowania rynkowych warunków transakcji – dodanie ust. 5 w art. 70.

11. Zmiany w innych ustawach m.in. w ustawie z dnia 29 lipca 2005 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości.

12. Podsumowanie. Pytania i odpowiedzi.

Cena i zapisy

Szkolenie na zamówienie

;

Sprawdź, co zyskujesz

Mnóstwo korzyści
First Minute
30 dni wcześniej zarezerwuj miejsce na szkolenie otwarte na prestige-eck.pl, dzięki temu automatycznie otrzymasz rabat: 50zł
Im więcej, tym taniej
Firmy i instytucje wysyłające więcej niż jedną osobę na szkolenie otwarte, mogą liczyć na niższe ceny. Sprawdź promocyjne ceny na naszej stronie.
Voucher
Zrób prezent swojemu klientowi, zaproś dostawcę, partnera biznesowego i budujcie wspólnie swoja przewagę konkurencyjną na prestiżowych szkoleniach.

Certyfikat ukończenia
szkolenia.

Po zakończeniu szkolenia każdy z Uczestników otrzymuje imienny certyfikat potwierdzający nabyte umiejętności zgodnie z wdrożoną procedurą: PN-EN ISO 9001:2015 DEKRA

Odpowiemy na wszystkie Twoje pytania! Podnieś kwalifikacje!

Prosimy o pozostawienie swojego numeru telefonu oraz emaila, a skontaktujemy się niezwłocznie.

  Jeśli wypełniłeś/aś formularz kontaktowy, oznacza to, że jesteś zainteresowany/a naszą ofertą i oczekujesz kontaktu z nami. Zanim przekażesz nam swoje dane osobowe, zapoznaj się z informacjami na temat sposobu ich przetwarzania. Chcielibyśmy przetwarzać Twoje dane, aby móc przekazywać Ci informacje na temat naszych usług.

  Najczęściej zadawane pytania dotyczące szkolenia

  W PRESTIGE Europejskim Centrum Kształcenia znajdziesz praktyczną i specjalistyczną wiedzę!
  Czy jest możliwe uzyskanie dofinansowania ze środków Unii Europejskiej?
  Dofinansowanie