PLANER

KTO NIE UMIE DALEKO SPOGLĄDAĆ, TEN BLISKO MA KŁOPOTYKonfuncjusz

Menu

PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE I ZAGRANICZNE w jednostkach sektora finansów publicznych – zasady rozliczania, najnowsze orzecznictwo sądowe oraz interpretacje organów podatkowych

Termin: Do ustalenia

Kategoria: Szkolenia dla JST

Liczba godzin: Do ustalenia

Miasto: Do ustalenia

Cena: Do ustalenia

Program szczegółowy szkolenia

1.Źródła prawa

 • Kodeks pracy i rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 stycznia 2013 r. jako podstawowe akty regulujące tematykę podróży służbowych
 • regulacje dotyczące podróży służbowych w sferze budżetowej a w sferze komercyjnej
 • podróż służbowa w doktrynie i orzecznictwie

2.Definicja podróży służbowej:

 • definicja podróży służbowej w  przepisach prawa, doktrynie i orzecznictwie
 • podróż służbowa a podróż – podstawowe różnice
 • miejsce wykonywania pracy a podróż służbowa
 • miejsce pracy pracowników budowy
 • podróże służbowe pracowników mobilnych
 • polecenie wyjazdu służbowego. Elementy konieczne. Forma  – pisemna czy ustna?
 • kto nie może jeździć w podróże służbowe?
 • czy można odmówić wyjazdu w podróż służbową?
 • podróż służbowa a oddelegowanie – podobieństwa i różnice
 • podróż służbowa a szkolenie
 • podróże służbowe kierowców
 • podróże służbowe osób niebędących pracownikami

3.Czas i miejsce rozpoczęcia oraz zakończenia podróży służbowej:

 • podróż służbowa a czas pracy
 • czy czas samej podróży w podróży służbowej jest czasem pracy pracownika?
 • prawo do wypoczynku pracownika a podróż służbowa
 • podróż krajowa w połączeniu z zagraniczną – jedna podróż służbowa?

4.Należności przysługujące z tytułu podróży służbowych:

 • diety:
  – diety w podróży służbowej krajowej,
  – diety w podróży służbowej zagranicznej,
  – zapewnienie całodziennego oraz częściowego wyżywienia w czasie podróży służbowej,
  – usługa hotelowa ze śniadaniem – odliczenie od diety?
  – lunch na pokładzie samolotu – odliczenie od diety?
  – jak rozliczać częściowe wyżywienie, gdy przysługuje połowa diety – czy występuje dieta ujemna?
  – nadwyżka kwoty na wyżywienie ponad kwotę przysługującej diety – rozbieżności w interpretacjach organów podatkowych i sądów administracyjnych,
  – czy istnieją diety tranzytowe?
  – dieta dojazdowa,
  – podróż służbowa mieszana a dieta z tytułu podróży służbowej na obszarze kraju.
 • koszty przejazdu:
  – podróż służbowa każdym środkiem transportu,
  – określenie środka transportu,
  – podróż służbowa prywatnym samochodem pracownika,
  – ewidencja przebiegu pojazdu – elementy.
 • koszty noclegu:
  – koszty noclegu w krajowych podróżach służbowych,
  – koszty noclegu w krajowych podróżach służbowych,
  – ryczałt a zwrot wydatków faktycznie poniesionych,
  – co w przypadku zwrotu ponad limit?
  – zapewnienie noclegów.
 • koszty przejazdów komunikacją miejscową:
  – co to jest komunikacja miejscowa?
  – czy taksówka jest komunikacją miejscową?
  – koszty przejazdów komunikacją miejscową w podróżach służbowych krajowych i zagranicznych,
  – ryczałt a zwrot wydatków faktycznie poniesionych.
 • inne udokumentowane wydatki:
  – rant a car w kraju i zagranicą,
  – ubezpieczenie w trakcie podróży służbowej,
  – zwrot kosztów przejazdów autostradami,
  – zwrot kosztów postoju w strefie płatnego parkowania,
  – zwrot kosztów przejazdów taksówkami.

5.Zasady rozliczania podróży służbowych oraz dokumentowanie wydatków:

 • obowiązki dokumentacyjne pracownika
 • czym możemy dokumentować wydatki
 • jakie należności wymagają dokumentowania a jakie nie
 • czy oświadczenie pracownika jest wystarczającym dokumentem

6.Zaliczki w podróży służbowej:

 • zaliczka w podróży służbowej krajowej
 • zaliczka w podróży służbowej zagranicznej
 • kurs wypłaty zaliczki
 • wypłata zaliczki w PLN – jaki kurs rozliczenia delegacji
 • wypłata zaliczki w walucie obcej – jaki kurs rozliczenia delegacji?
 • brak wypłaty zaliczki – jaki kurs rozliczenia delegacji?

7.Konsekwencje podatkowe wypłaty należności z tytułu podróży służbowych:

 • opodatkowanie podróży służbowych na gruncie ustawy o PIT
 • opodatkowanie PIT w przypadku szkolenia
 • opodatkowanie PIT w przypadku oddelegowania pracownika
 • różnice pomiędzy opodatkowaniem podróży służbowych a opodatkowaniem szkolenia
 • różnice pomiędzy opodatkowaniem podróży służbowych a opodatkowaniem oddelegowania
 • należności z tytułu podróży służbowych osób fizycznych zatrudnionych na umowę zlecenie, Członków Zarządów i Rad Nadzorczych a PIT.

8.Najnowsze interpelacje organów podatkowych i orzecznictwo sądów powszechnych i administracyjnych.
9.Pytania i odpowiedzi.

Prowadzący
Ekspert Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji PRESTIGE EUROPEJSKIEGO CENTRUM KSZTAŁCENIA.

Eksperci - praktycy z tematyki obejmującej szkolenie. Wysoki poziom zajęć jest standardem obowiązującym w certyfikowanej firmie szkoleniowej PRESTIGE Europejskie Centrum Kształcenia.


Gwarantujemy, że nasi trenerzy i wykładowcy, to osoby z wysokimi kwalifikacjami i wieloletnim doświadczeniem praktycznym, bo właśnie na praktyczne zastosowanie kładziemy szczególny nacisk.


Zapewniamy skuteczne szkolenia prowadzone przez wybitnych specjalistów, cenionych za ogromną wiedzę i rewelacyjne kwalifikacje dydaktyczne. Będzie nam bardzo miło gościć Państwa na naszych szkoleniach. Szczegółowe opisy prowadzącego lub prowadzących szkolenie znajdują się w ofercie, którą przesyłamy drogą mailową lub faksową.

Jesteśmy certyfikowaną firmą szkoleniową w ISO 9001:2015 w obszarze:

 • planowania i realizacji szkoleń oraz

 • usług doradczych w zakresie rozwoju i doskonalenia przedsiębiorstw.


Zapewniamy profesjonalizm prowadzących specjalistów, miłą i fachową obsługę, ciekawe materiały szkoleniowe, praktyczny wymiar szkolenia, certyfikaty ukończenia szkolenia.
Przy realizacji szkoleń na zamówienie uzgodnienia logistyczno-terminowe dla grupy.

Zapraszamy do udziału w szkoleniach organizowanych przez PRESTIGE Europejskie Centrum Kształcenia.

Dodatkowe informacje

Masz pytanie? Napisz do nas!

Imię i nazwisko (wymagane)

Adres email (wymagane)

Numer telefonu (wymagane)

Treść wiadomości

TAK, Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w formularzu przez PRESTIGE ECK z siedzibą w Mikołowie 43-190, ul. Wyzwolenia 27; Dowiedz się więcej -> https://prestige-eck.pl/rodo/

Administratorem Twoich danych osobowych zgodnie z art. 4 pkt. 7 RODO jest PRESTIGE ECK z siedzibą w Mikołowie, adres: ul. Wyzwolenia 27, 43-190 Mikołów, tel.: 32 738 51 91, e-mail: szkolenia@eck-prestige.pl

Szkolenie dostępne na zamówienie

zapraszamyP

Organizujemy również szkolenia in company, czyli na zamówienie. Nasz doradca bada wtedy potrzeby szkoleniowe firmy, a następnie przedstawia odpowiadającą na nie ofertę. Dzięki temu zakres tematyczny, forma zajęć, termin i lokalizacja takich szkoleń są dopasowane do tego, czego wymaga klient. Program jest zmodyfikowany do realiów biznesowych ze względu na rzeczywiste, zdiagnozowane w ramach analizy przedszkoleniowej oczekiwania i potrzeby.

Formularz Identyfikacji Potrzeb Szkoleniowych FIPS (DOC) – pobierz

FIPS (PDF) – pobierz jest pomocnym, wstępnym  narzędziem do przygotowania profesjonalnego szkolenia. Można formularz wypełnić i odesłać do nas lub przekazać informację telefonicznie.

Konkurencyjne ceny

Ceny naszych szkoleń są konkurencyjne, ponieważ ich koszt nie wzrasta o podatek VAT.
Podpowiadamy, jak zdobyć dofinansowanie do szkolenia i pomagamy w pozyskiwaniu środków zewnętrznych z Krajowego Funduszu Szkoleniowego, czy Europejskiego Funduszu Społecznego.


DYNAMICZNA FORMUŁA SZKOLENIA dla osób ceniących czas, skoncentrowana na szybkim przekazaniu jak największej ilości wiedzy i umiejętności. 


·  Szkolenia  ·  Konsultacje  ·  Trening osobisty  ·  Wsparcie w procesach zmiany  ·  Audyt personalny


Nasza Firma może kompleksowo zorganizować każdy zakres tematyczny z dofinansowaniem!

Przy realizacji szkoleń na zamówienie uzgodnienia logistyczno-terminowe dla grupy.

Projekt adresowany jest do przedsiębiorców mikro, małych i średnich z województwa śląskiego, którzy chcą uzyskać dofinansowanie na usługi rozwojowe – szkolenia i doradztwo.


Tekst alternatywny


Źródło: Nowa definicja MŚP


Z usług mogą korzystać właściciele i pracownicy przedsiębiorstw (umowa o pracę, zlecenia, o dzieło i inne).

Przedsiębiorstwo może otrzymać wsparcie zarówno na organizację szkolenia zamkniętego, dostosowanego do potrzeb danego przedsiębiorstwa (tzw. szkolenie »in company«), jak i na udział pracowników w szkoleniach otwartych.
Nasza firma uczestniczy w programie, jest wpisana do Bazy Usług Rozwojowych

https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl/podmioty/view?id=10770

aktualne usługi

https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl/uslugi/search?SearchFilterView[podmiot_id]=10770

Wspierane są wszystkie szkolenia, które wpływają na rozwój przedsiębiorstwa.

Obszary w których można się dokształcić można nam zaproponować lub znaleźć inspirację w naszych propozycjach szkoleniowych lub  wpisanych w Bazie Usług Rozwojowych.

 

 

Główne atuty Podmiotowego Systemu Finansowania:

Decyzja o wysokości kwoty dofinansowania podejmowana jest na podstawie:

– wielkości przedsiębiorstwa (mikroprzedsiębiorstwa mogą liczyć na większe wsparcie)
– znaczenia danej branży dla rozwoju regionu
– zatrudnienia osób niepełnosprawnych
– wieku i kwalifikacji pracowników biorących udział w szkoleniach
– wyboru usługi mającej na celu zdobycie lub potwierdzenie kwalifikacji
– poziomu wzrostu przychodów przedsiębiorstwa (tzw. przedsiębiorstwa wysokiego wzrostu)
– uzyskanego wcześniej wsparcia

Zapewniamy kompetentną i kompleksową obsługę.  Zależy nam na Państwa zadowoleniu, dlatego swoją wiedzę, umiejętności i wieloletnie doświadczenie poświęcamy całkowicie, by spełnić Państwa wymagania. Gwarantujemy profesjonalną obsługę i indywidualne podejście. Jesteśmy do Państwa dyspozycji – pomożemy w dopasowaniu właściwej oferty oraz zapewnimy pełne wsparcie w organizacji całego projektu szkoleniowego.

Czekamy na Państwa zapytania ofertowe, zamówienia oraz uwagi, opinie, pomysły i sugestie:

SYLWIA JASIŃSKA
– główny specjalista ds. organizacji szkoleń
tel. (48) 32 738 51 91
e-mail: Włącz javascript

MAŁGORZATA KLIMAS
– manager ds. kluczowych klientów
tel. (48) 32 738 51 90
tel. kom. 508 147 055
e-mail: Włącz javascript

AGATA NALEPA
– młodszy specjalista ds. obsługi klienta
tel. (48) 32 738 51 90
e-mail: Włącz javascript

 

Unikalne cechy i korzyści ze spotkania
Unikalne cechy i korzyści ze spotkania