Przejdź do treści
Home
 • Oferta
 • HR, kadry, sekretariat

PODSTAWOWE ZASADY FUNKCJONOWANIA ŁADU KORPORACYJNEGO W SPÓŁKACH

Ład korporacyjny (ang. corporate governance) to zbiór zasad postępowania, skierowanych zarówno do organów spółek oraz członków tych organów, jak i do większościowych i mniejszościowych akcjonariuszy. Zasady ładu korporacyjnego odnoszą się do szeroko rozumianego zarządzania spółką. Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z polskimi zasadami ładu korporacyjnego opracowanymi przez Komitet Dobrych Praktyk oraz z praktyką polskich spółek.

Szkolenie na zlecenie

Cele i korzyści

Celem głównym proponowanego szkolenia jest zapoznanie uczestników z polskimi zasadami ładu korporacyjnego opracowanymi przez Komitet Dobrych Praktyk oraz z praktyką polskich spółek.Cele szczegółowe to:

 • Uporządkowanie wiedzy na temat ładu korporacyjnego spółek ze szczególnym uwzględnieniem spółek skarbu państwa
 • Prezentacja teorii interesariuszy i budowania z nimi relacji zgodnie z zasadami ładu korporacyjnego
 • Wskazanie praktycznych rozwiązań w zakresie budowania programu ładu korporacyjnego, kodeksu etyki oraz narzędzi wspierających ład korporacyjny

Program szkolenia

1. Teoretyczne podstawy ładu korporacyjnego

 • Istota ładu korporacyjnego
 • Systemy ładu korporacyjnego na świecie. Zasady nadzoru korporacyjnego OECD
 • Nadzór korporacyjny w Polsce

2. Zadania polityki ładu korporacyjnego

 • Trzy wymiary ładu korporacyjnego: ekonomiczny, księgowy, społeczno-kulturowy
 • Strategia przedsiębiorstwa a ład korporacyjny
 • Przejrzystość i etyczność strategii spółki

3. Założenia i propozycje perspektywy interesariuszy (stakeholders)

 • Mapa interesariuszy
 • Budowanie relacji z interesariuszami – zasady i techniki
 • Ład korporacyjny a relacje z interesariuszami

4. Modele ładu korporacyjnego

 • Modele anglosaskie
 • Model niemiecki
 • Model japoński
 • Polski model ładu korporacyjnego

5. Kodeksy dobrych praktyk jako istotny element współczesnego ładu korporacyjnego

 • Kodeksy dobrych praktyk korporacyjnych na świecie
 • Implementacja dobrych praktyk korporacyjnych w Polsce
 • Kodeks Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW
 • Kodeks Dobrych Praktyk w Spółkach Publicznych

6. Ład wewnątrzkorporacyjny

 • Przejrzysta i efektywna polityka informacyjna
 • Organizacyjny ład w spółce
 • Transparentne relacje z pracownikami
 • Zarządzanie spółką zgodnie z dobrymi praktykami ładu korporacyjnego

7. Etyczne standardy ładu korporacyjnego

 • Kodeks etyczny w spółce
 • Społeczna odpowiedzialność spółki wobec interesariuszy

8. Budowanie struktury ładu korporacyjnego w przedsiębiorstwie

 • Programy nakierowane na społeczną odpowiedzialność biznesu
 • Opracowanie kodeksu etyki
 • System informowania o nadużyciach w firmie
 • Infolinia pomocy w sprawach etycznych
 • Rada ds. przestrzegania prawa i praworządności
 • Komunikacja i szkolenia dla potrzeb ładu korporacyjnego

Metody szkoleniowe

 • Wykłady wprowadzające
 • Analiza studiów przypadków
 • Praca grupowa – opracowywania zasad etycznych dla spółki
 • Praca zespołowa – opracowywanie oświadczenia o stosowaniu ładu korporacyjnego spółki dla wybranego studium przypadku

Adresaci

 • Zarządzający spółkami akcyjnymi
 • Zarządzający spółkami skarbu państwa
 • Kierownictwo firm

Cena i zapisy

Szkolenie na zamówienie

;

Sprawdź, co zyskujesz

Mnóstwo korzyści
First Minute
30 dni wcześniej zarezerwuj miejsce na szkolenie otwarte na prestige-eck.pl, dzięki temu automatycznie otrzymasz rabat: 50zł
Im więcej, tym taniej
Firmy i instytucje wysyłające więcej niż jedną osobę na szkolenie otwarte, mogą liczyć na niższe ceny. Sprawdź promocyjne ceny na naszej stronie.
Voucher
Nasze szkolenia to informacje z pierwszej ręki, Podane w rzetelny i praktyczny sposób, gotowa do wdrożenia w pracy.

Certyfikat ukończenia
szkolenia.

Po zakończeniu szkolenia każdy z Uczestników otrzymuje imienny certyfikat potwierdzający nabyte umiejętności zgodnie z wdrożoną procedurą: PN-EN ISO 9001:2015 DEKRA

Odpowiemy na wszystkie Twoje pytania! Podnieś kwalifikacje!

Prosimy o pozostawienie swojego numeru telefonu oraz emaila, a skontaktujemy się niezwłocznie.

  Jeśli wypełniłeś/aś formularz kontaktowy, oznacza to, że jesteś zainteresowany/a naszą ofertą i oczekujesz kontaktu z nami. Zanim przekażesz nam swoje dane osobowe, zapoznaj się z informacjami na temat sposobu ich przetwarzania. Chcielibyśmy przetwarzać Twoje dane, aby móc przekazywać Ci informacje na temat naszych usług.

  Najczęściej zadawane pytania dotyczące szkolenia

  W PRESTIGE Europejskim Centrum Kształcenia znajdziesz praktyczną i specjalistyczną wiedzę!
  Czy jest możliwe uzyskanie dofinansowania ze środków Unii Europejskiej?
  Dofinansowanie