PLANER

Jaką ogromną mocą jest posiadanie wyraźnego celuElizabeth Stuart Phelps

Menu

PODSTAWOWE ZASADY FUNKCJONOWANIA ŁADU KORPORACYJNEGO W SPÓŁKACH

Termin: Do ustalenia

Kategoria: HR, kadry, sekretariat, Rozwój menedżerski, Szkolenia dla JST

Liczba godzin: Do ustalenia

Miasto: Do ustalenia

Cena: Do ustalenia

Ład korporacyjny (ang. corporate governance) to zbiór zasad postępowania, skierowanych zarówno do organów spółek oraz członków tych organów, jak i do większościowych i mniejszościowych akcjonariuszy. Zasady ładu korporacyjnego odnoszą się do szeroko rozumianego zarządzania spółką.

Cele i korzyści szkolenia

Celem głównym proponowanego szkolenia jest zapoznanie uczestników z polskimi zasadami ładu korporacyjnego opracowanymi przez Komitet Dobrych Praktyk oraz z praktyką polskich spółek.Cele szczegółowe to:

 • Uporządkowanie wiedzy na temat ładu korporacyjnego spółek ze szczególnym uwzględnieniem spółek skarbu państwa
 • Prezentacja teorii interesariuszy i budowania z nimi relacji zgodnie z zasadami ładu korporacyjnego
 • Wskazanie praktycznych rozwiązań w zakresie budowania programu ładu korporacyjnego, kodeksu etyki oraz narzędzi wspierających ład korporacyjny
Adresaci szkolenia
 • Zarządzający spółkami akcyjnymi
 • Zarządzający spółkami skarbu państwa
 • Kierownictwo firm
Program szkolenia

1. Teoretyczne podstawy ładu korporacyjnego

 • Istota ładu korporacyjnego
 • Systemy ładu korporacyjnego na świecie. Zasady nadzoru korporacyjnego OECD
 • Nadzór korporacyjny w Polsce

2. Zadania polityki ładu korporacyjnego

 • Trzy wymiary ładu korporacyjnego: ekonomiczny, księgowy, społeczno-kulturowy
 • Strategia przedsiębiorstwa a ład korporacyjny
 • Przejrzystość i etyczność strategii spółki

3. Założenia i propozycje perspektywy interesariuszy (stakeholders)

 • Mapa interesariuszy
 • Budowanie relacji z interesariuszami – zasady i techniki
 • Ład korporacyjny a relacje z interesariuszami

4. Modele ładu korporacyjnego

 • Modele anglosaskie
 • Model niemiecki
 • Model japoński
 • Polski model ładu korporacyjnego

5. Kodeksy dobrych praktyk jako istotny element współczesnego ładu korporacyjnego

 • Kodeksy dobrych praktyk korporacyjnych na świecie
 • Implementacja dobrych praktyk korporacyjnych w Polsce
 • Kodeks Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW
 • Kodeks Dobrych Praktyk w Spółkach Publicznych

6. Ład wewnątrzkorporacyjny

 • Przejrzysta i efektywna polityka informacyjna
 • Organizacyjny ład w spółce
 • Transparentne relacje z pracownikami
 • Zarządzanie spółką zgodnie z dobrymi praktykami ładu korporacyjnego

7. Etyczne standardy ładu korporacyjnego

 • Kodeks etyczny w spółce
 • Społeczna odpowiedzialność spółki wobec interesariuszy

8. Budowanie struktury ładu korporacyjnego w przedsiębiorstwie

 • Programy nakierowane na społeczną odpowiedzialność biznesu
 • Opracowanie kodeksu etyki
 • System informowania o nadużyciach w firmie
 • Infolinia pomocy w sprawach etycznych
 • Rada ds. przestrzegania prawa i praworządności
 • Komunikacja i szkolenia dla potrzeb ładu korporacyjnego
Metody szkoleniowe
 • Wykłady wprowadzające
 • Analiza studiów przypadków
 • Praca grupowa – opracowywania zasad etycznych dla spółki
 • Praca zespołowa – opracowywanie oświadczenia o stosowaniu ładu korporacyjnego spółki dla wybranego studium przypadku
Prowadzący
Ekspert Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji PRESTIGE EUROPEJSKIEGO CENTRUM KSZTAŁCENIA.

Eksperci - praktycy z tematyki obejmującej szkolenie. Wysoki poziom zajęć jest standardem obowiązującym w certyfikowanej firmie szkoleniowej PRESTIGE Europejskie Centrum Kształcenia.


Gwarantujemy, że nasi trenerzy i wykładowcy, to osoby z wysokimi kwalifikacjami i wieloletnim doświadczeniem praktycznym, bo właśnie na praktyczne zastosowanie kładziemy szczególny nacisk.


Zapewniamy skuteczne szkolenia prowadzone przez wybitnych specjalistów, cenionych za ogromną wiedzę i rewelacyjne kwalifikacje dydaktyczne. Będzie nam bardzo miło gościć Państwa na naszych szkoleniach. Szczegółowe opisy prowadzącego lub prowadzących szkolenie znajdują się w ofercie, którą przesyłamy drogą mailową lub faksową.

Jesteśmy certyfikowaną firmą szkoleniową w ISO 9001:2015 w obszarze:

 • planowania i realizacji szkoleń oraz

 • usług doradczych w zakresie rozwoju i doskonalenia przedsiębiorstw.


Zapewniamy profesjonalizm prowadzących specjalistów, miłą i fachową obsługę, ciekawe materiały szkoleniowe, praktyczny wymiar szkolenia, certyfikaty ukończenia szkolenia.
Przy realizacji szkoleń na zamówienie uzgodnienia logistyczno-terminowe dla grupy.

Zapraszamy do udziału w szkoleniach organizowanych przez PRESTIGE Europejskie Centrum Kształcenia.

Dodatkowe informacje

Czas trwania szkolenia: 1 dzień  (8 godz. dydaktycznych)

Masz pytanie? Napisz do nas!

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w formularzu przez PRESTIGE ECK z siedzibą w Mikołowie 43-190, ul. Wyzwolenia 27 w celu realizacji odpowiedzi na przesłane przeze mnie zapytania.

Wyrażenie zgody w poniższym formularzu jest dobrowolne, jednak brak jej wyrażenia uniemożliwi wysłanie zapytania.

Imię i nazwisko (wymagane)

Adres email (wymagane)

Numer telefonu (wymagane)

Treść wiadomości

TAK, Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w formularzu przez PRESTIGE ECK z siedzibą w Mikołowie 43-190, ul. Wyzwolenia 27; Dowiedz się więcej -> https://prestige-eck.pl/rodo/

Administratorem Twoich danych osobowych zgodnie z art. 4 pkt. 7 RODO jest PRESTIGE ECK z siedzibą w Mikołowie, adres: ul. Wyzwolenia 27, 43-190 Mikołów, tel.: 32 738 51 91, e-mail: szkolenia@eck-prestige.pl

Szkolenie dostępne na zamówienie

zapraszamyP

Z przyjemnością zorganizujemy szkolenie w wersji zamkniętej dla grupy lub  szkolenie indywidualne 1+1.
Będzie to specjalnie dedykowany projekt, dostosowany do Państwa potrzeb, dla dowolnej liczby pracowników z Państwa firmy, jak i również w formie 1+1 ostatnio bardzo preferowanej.
Każde ze szkoleń, które proponujemy w ofercie może być przeprowadzone w wybranym przez Państwa miejscu i we wspólnie uzgodnionym terminie. Program zajęć modyfikujemy i dopasowujemy do realiów biznesowych ze względu na rzeczywiste, zdiagnozowane w ramach analizy przedszkoleniowej oczekiwania i potrzeby Państwa działalności. Jeśli jesteście Państwo zainteresowani projektem wewnętrznym z tej lub innej tematyki, zapraszamy do kontaktu.

Formularz Identyfikacji Potrzeb Szkoleniowych FIPS (DOC) – pobierz

FIPS (PDF) – pobierz jest pomocnym, wstępnym  narzędziem do przygotowania profesjonalnego szkolenia. Można formularz wypełnić i odesłać do nas lub przekazać informację telefonicznie.


DYNAMICZNA FORMUŁA SZKOLENIA dla osób ceniących czas, skoncentrowana na szybkim przekazaniu jak największej ilości wiedzy i umiejętności. 


·  Szkolenia  ·  Konsultacje  ·  Trening osobisty  ·  Wsparcie w procesach zmiany  ·  Audyt personalny


Nasza Firma może kompleksowo zorganizować każdy zakres tematyczny z dofinansowaniem!

Przy realizacji szkoleń na zamówienie uzgodnienia logistyczno-terminowe dla grupy.

Projekt adresowany jest do przedsiębiorców mikro, małych i średnich z województwa śląskiego, którzy chcą uzyskać dofinansowanie na usługi rozwojowe – szkolenia i doradztwo.


Tekst alternatywny


Źródło: Nowa definicja MŚP


Z usług mogą korzystać właściciele i pracownicy przedsiębiorstw (umowa o pracę, zlecenia, o dzieło i inne).

Przedsiębiorstwo może otrzymać wsparcie zarówno na organizację szkolenia zamkniętego, dostosowanego do potrzeb danego przedsiębiorstwa (tzw. szkolenie »in company«), jak i na udział pracowników w szkoleniach otwartych.
Nasza firma uczestniczy w programie, jest wpisana do Bazy Usług Rozwojowych

https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl/podmioty/view?id=10770

aktualne usługi

https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl/uslugi/search?SearchFilterView[podmiot_id]=10770

Wspierane są wszystkie szkolenia, które wpływają na rozwój przedsiębiorstwa.

Obszary w których można się dokształcić można nam zaproponować lub znaleźć inspirację w naszych propozycjach szkoleniowych lub  wpisanych w Bazie Usług Rozwojowych.

 

 

Główne atuty Podmiotowego Systemu Finansowania:

Decyzja o wysokości kwoty dofinansowania podejmowana jest na podstawie:

– wielkości przedsiębiorstwa (mikroprzedsiębiorstwa mogą liczyć na większe wsparcie)
– znaczenia danej branży dla rozwoju regionu
– zatrudnienia osób niepełnosprawnych
– wieku i kwalifikacji pracowników biorących udział w szkoleniach
– wyboru usługi mającej na celu zdobycie lub potwierdzenie kwalifikacji
– poziomu wzrostu przychodów przedsiębiorstwa (tzw. przedsiębiorstwa wysokiego wzrostu)
– uzyskanego wcześniej wsparcia

Zapewniamy kompetentną i kompleksową obsługę.  Zależy nam na Państwa zadowoleniu, dlatego swoją wiedzę, umiejętności i wieloletnie doświadczenie poświęcamy całkowicie, by spełnić Państwa wymagania. Gwarantujemy profesjonalną obsługę i indywidualne podejście. Jesteśmy do Państwa dyspozycji – pomożemy w dopasowaniu właściwej oferty oraz zapewnimy pełne wsparcie w organizacji całego projektu szkoleniowego.

Czekamy na Państwa zapytania ofertowe, zamówienia oraz uwagi, opinie, pomysły i sugestie:

SYLWIA JASIŃSKA
– główny specjalista ds. organizacji szkoleń
tel. (48) 32 738 51 91
tel. kom. 668 371 253
e-mail: Włącz javascript

MAŁGORZATA KLIMAS
– manager ds. kluczowych klientów
tel. (48) 32 738 51 90
tel. kom. 508 147 055
e-mail: Włącz javascript

KATARZYNA PANEK
– specjalista ds. projektów szkoleniowych
tel. (48) 32 738 51 90
tel. kom. 604 712 926
e-mail: Włącz javascript

 

Unikalne cechy i korzyści ze spotkania
Unikalne cechy i korzyści ze spotkania