Przejdź do treści
Home
 • Oferta
 • HR, kadry, sekretariat

ISO 26000 – przewodnik po społecznej odpowiedzialności współczesnego biznesu

Celem szkolenia jest prezentacja zasad ISO 26 000, omówienie aktualnych działań w ramach CSR wybranych organizacji oraz przedstawienie projektu strategii opracowywania i wdrażania systemu CSR w organizacji według normy ISO 26 000

Szkolenie na zlecenie

Cele i korzyści

 • Prezentacja zasad ISO 26 000
 • Omówienie aktualnych działań w ramach CSR wybranych organizacji
 • Przedstawienie projektu strategii opracowywania i wdrażania systemu CSR w organizacji według normy ISO 26 000

Program szkolenia

1. Kluczowe obszary społecznej odpowiedzialności

 • Ład organizacyjny
 • Prawa człowieka
 • Praktyka z zakresu pracy
 • Środowisko
 • Uczciwe praktyki operacyjne
 • Zagadnienia konsumenckie
 • Zaangażowanie społeczne i rozwój społeczności lokalnej

2. Charakterystyka organizacji oraz wyznaczanie celów strategii CSR

3. Rozumienie społecznej odpowiedzialności i sfera oddziaływania organizacji

 • Opracowanie kompletnego wykazu swoich działań
 • Zidentyfikowanie działań organizacji pozostających w jej sferze oddziaływania
 • Określenie kluczowych obszarów
 • Zbadanie możliwości podejmowania decyli oraz wpływu tych działań na organizację i jej interesariuszy
 • Ocena oddziaływania organizacji

4. Praktyki w zakresie integrowania CSR z działaniami organizacji

5. Przygotowanie, zaangażowanie i szkolenia pracowników

6. Komunikacja w zakresie społecznej odpowiedzialności

 • Komunikacja z kierownictwem organizacji
 • Komunikacja z pracownikami
 • Komunikacja z interesariuszami, w tym z dostawcami
 • Komunikacja ze społeczeństwem
 • Komunikacja marketingowa
 • Opracowywanie i publikacja raportów CSR

7.  Zwiększenie wiarygodności odnośnie CSR

 • System informowania i komunikowania o działaniach CSR
 • System ewaluacji strategii CSR, w tym ujawniania korzyści dla poszczególnych grup interesariuszy oraz ogółu społeczeństwa
 • Style rozwiązywania konfliktów i sporów między organizacja i jej interesariuszami

8. Przegląd i doskonalenie działań i praktyk CSR

Metody szkoleniowe

 • Mini wykłady
 • Prezentacja studiów przypadków
 • Analiza studiów przypadków
 • Opracowywanie strategii CSR według ISO 26 000

Adresaci

 • Zarządzający firmami społecznie odpowiedzialnymi
 • Pracownicy każdej organizacji, która świadomie chce być społecznie odpowiedzialną
 • Pełnomocnicy ds. Jakości

Cena i zapisy

Szkolenie na zamówienie

;

Sprawdź, co zyskujesz

Mnóstwo korzyści
First Minute
30 dni wcześniej zarezerwuj miejsce na szkolenie otwarte na prestige-eck.pl, dzięki temu automatycznie otrzymasz rabat: 50zł
Im więcej, tym taniej
Firmy i instytucje wysyłające więcej niż jedną osobę na szkolenie otwarte, mogą liczyć na niższe ceny. Sprawdź promocyjne ceny na naszej stronie.
Voucher
Nasze szkolenia to informacje z pierwszej ręki, Podane w rzetelny i praktyczny sposób, gotowa do wdrożenia w pracy.

Certyfikat ukończenia
szkolenia.

Po zakończeniu szkolenia każdy z Uczestników otrzymuje imienny certyfikat potwierdzający nabyte umiejętności zgodnie z wdrożoną procedurą: PN-EN ISO 9001:2015 DEKRA

Odpowiemy na wszystkie Twoje pytania! Podnieś kwalifikacje!

Prosimy o pozostawienie swojego numeru telefonu oraz emaila, a skontaktujemy się niezwłocznie.

  Jeśli wypełniłeś/aś formularz kontaktowy, oznacza to, że jesteś zainteresowany/a naszą ofertą i oczekujesz kontaktu z nami. Zanim przekażesz nam swoje dane osobowe, zapoznaj się z informacjami na temat sposobu ich przetwarzania. Chcielibyśmy przetwarzać Twoje dane, aby móc przekazywać Ci informacje na temat naszych usług.

  Najczęściej zadawane pytania dotyczące szkolenia

  W PRESTIGE Europejskim Centrum Kształcenia znajdziesz praktyczną i specjalistyczną wiedzę!
  Czy jest możliwe uzyskanie dofinansowania ze środków Unii Europejskiej?
  Dofinansowanie