Przejdź do treści
Home
 • Oferta
 • Prawo pracy

CZAS PRACY I URLOPY WYPOCZYNKOWE

Szkolenie na zlecenie

Cele i korzyści

Program szkolenia

1. Czas pracy w umowie o pracę a czas pracy w informacji o warunkach pracy udzielanej pracownikowi

 • Praktyczne aspekty formułowania postanowień umowy (określenie wymiaru czasu pracy pracowników pełnoetatowych i niepełnoetatowych oraz niepełnosprawnych)
 • Zasady określania normy dobowej i tygodniowej w stosunku do poszczególnych pracowników
 • Dobór systemu czasu pracy dla poszczególnych pracowników

2. Przepisy limitujące swobodę układania harmonogramów pracy

 • Tydzień a okres odpoczynku tygodniowego, czy i jak udzielić odpoczynku za tzw. fragment ostatniego tygodnia okresu rozliczeniowego
 • Zasada jednej z czterech – wolnej niedzieli
 • Zakaz przekraczania wymiaru czasu pracy
 • Zakaz przekraczania rocznego i tygodniowego limitu nadgodzin
 • Najczęstsze niezamierzone oraz wymuszone błędy w planowaniu,
 • Kiedy można zostać ukaranym grzywną za niewłaściwe planowanie pracy

3. Prawo do wypoczynku

 • Prawo pracownika do dni wolnych i prawne warunki jego naruszenia oraz praktyczne skutki takiego naruszenia
 • Uprawnienia pracownika – dzień wolny, czas wolny, czy i jak wysoka zapłata – co i w którym momencie okresu rozliczeniowego czasu pracy, termin zapłaty poszczególnych składników płacowych pochodnych od pracy ponad normy
 • Ewidencjonowanie pracy w dniu wolnym oraz ewidencjonowanie nieobecności w dniu udzielonym w zamian za pracę w dniu wolnym,
 • Rozliczanie pracy w godzinach nadliczbowych czasem wolnym – w bieżącym i kolejnym okresie rozliczeniowym, na wniosek i bez wniosku pracownika
 • Ewidencjonowanie czasu udzielanego jako czas wolny za pracę w godzinach nadliczbowych
 • Na jak długi okres naprzód tworzyć harmonogram oraz dopuszczalność jego późniejszej korekty
 • Jak uniknąć odpowiedzialności za tzw. ruchomy czas pracy

4. Skutki finansowe dla pracodawcy rozliczającego pracę poza rozkładem (tzw. harmonogramem)

 • W formie pieniężnej zamiast czasem wolnym
 • Czasem wolnym zamiast zapłatą
 • Dniem wolnym zamiast zapłatą
 • Zapłatą zamiast dniem wolnym
 • Zasada optymalizacji korzyści i prawno-karne ograniczenia tych możliwości

5. Dyżury

 • Pojęcie dyżuru i dopuszczalność jego wyeliminowania
 • Kolizja z okresami odpoczynku
 • Rozliczanie pracy na dyżurze – kiedy płacić za dyżur, a kiedy udzielać czasu wolnego

6. Czas pracy w podróży służbowej a praca w ruchu

 • Formułowanie postanowień o miejscu pracy (ruchome, punktowe i obszarowe miejsce pracy)
 • Rozliczanie takiego czasu i takiej pracy

7. Czas szkolenia i doskonalenia zawodowego a czas pracy

8. Urlopy pracownicze

 • Urlop wypoczynkowy
 • Zasady nabywania prawa do pierwszego w życiu urlopu
 • Prawo do urlopu
 • Wymiar urlopu
 • Urlop osoby zatrudnionej w niepełnym wymiarze czasu pracy
 • Urlop w podstawowym systemie czasu pracy
 • Urlop w równoważnym systemie czasu pracy
 • Urlop w zadaniowym czasie pracy
 • Urlop w weekendowym systemie czasu pracy
 • Urlop w przerywanym systemie czasu pracy
 • Zasady prawa urlopowego
 • Zasada proporcjonalności
 • Urlop w wymiarze godzinowym
 • Urlop na żądanie
 • Urlop bezpłatny
 • Urlop niepełnosprawnego
 • Odwołanie z urlopu i obowiązek naprawienia szkody
 • Plan urlopów

9. Dyskusja, pytania, przykłady, konsultacje

Cena i zapisy

Szkolenie na zamówienie

;

Sprawdź, co zyskujesz

Mnóstwo korzyści
First Minute
30 dni wcześniej zarezerwuj miejsce na szkolenie otwarte na prestige-eck.pl, dzięki temu automatycznie otrzymasz rabat: 50zł
Im więcej, tym taniej
Firmy i instytucje wysyłające więcej niż jedną osobę na szkolenie otwarte, mogą liczyć na niższe ceny. Sprawdź promocyjne ceny na naszej stronie.
Voucher
Nasze szkolenia to informacje z pierwszej ręki, Podane w rzetelny i praktyczny sposób, gotowa do wdrożenia w pracy.

Certyfikat ukończenia
szkolenia.

Po zakończeniu szkolenia każdy z Uczestników otrzymuje imienny certyfikat potwierdzający nabyte umiejętności zgodnie z wdrożoną procedurą: PN-EN ISO 9001:2015 DEKRA

Odpowiemy na wszystkie Twoje pytania! Podnieś kwalifikacje!

Prosimy o pozostawienie swojego numeru telefonu oraz emaila, a skontaktujemy się niezwłocznie.

  Jeśli wypełniłeś/aś formularz kontaktowy, oznacza to, że jesteś zainteresowany/a naszą ofertą i oczekujesz kontaktu z nami. Zanim przekażesz nam swoje dane osobowe, zapoznaj się z informacjami na temat sposobu ich przetwarzania. Chcielibyśmy przetwarzać Twoje dane, aby móc przekazywać Ci informacje na temat naszych usług.

  Najczęściej zadawane pytania dotyczące szkolenia

  W PRESTIGE Europejskim Centrum Kształcenia znajdziesz praktyczną i specjalistyczną wiedzę!
  Czy jest możliwe uzyskanie dofinansowania ze środków Unii Europejskiej?
  Dofinansowanie