PLANER

Pe­symis­ta szu­ka prze­ciw­ności w każdej okaz­ji. Op­ty­mis­ta widzi okazję w każdej przeciwności.Winston Churchill

Menu

CZAS PRACY I URLOPY WYPOCZYNKOWE

Termin: Do ustalenia

Kategoria: Prawo pracy, Szkolenia dla JST

Liczba godzin: Do ustalenia

Miasto: Do ustalenia

Cena: Do ustalenia

Program szczegółowy szkolenia

1. Czas pracy w umowie o pracę a czas pracy w informacji o warunkach pracy udzielanej pracownikowi

 • Praktyczne aspekty formułowania postanowień umowy (określenie wymiaru czasu pracy pracowników pełnoetatowych i niepełnoetatowych oraz niepełnosprawnych)
 • Zasady określania normy dobowej i tygodniowej w stosunku do poszczególnych pracowników
 • Dobór systemu czasu pracy dla poszczególnych pracowników

2. Przepisy limitujące swobodę układania harmonogramów pracy

 • Tydzień a okres odpoczynku tygodniowego, czy i jak udzielić odpoczynku za tzw. fragment ostatniego tygodnia okresu rozliczeniowego
 • Zasada jednej z czterech – wolnej niedzieli
 • Zakaz przekraczania wymiaru czasu pracy
 • Zakaz przekraczania rocznego i tygodniowego limitu nadgodzin
 • Najczęstsze niezamierzone oraz wymuszone błędy w planowaniu,
 • Kiedy można zostać ukaranym grzywną za niewłaściwe planowanie pracy

3. Prawo do wypoczynku

 • Prawo pracownika do dni wolnych i prawne warunki jego naruszenia oraz praktyczne skutki takiego naruszenia
 • Uprawnienia pracownika – dzień wolny, czas wolny, czy i jak wysoka zapłata – co i w którym momencie okresu rozliczeniowego czasu pracy, termin zapłaty poszczególnych składników płacowych pochodnych od pracy ponad normy
 • Ewidencjonowanie pracy w dniu wolnym oraz ewidencjonowanie nieobecności w dniu udzielonym w zamian za pracę w dniu wolnym,
 • Rozliczanie pracy w godzinach nadliczbowych czasem wolnym – w bieżącym i kolejnym okresie rozliczeniowym, na wniosek i bez wniosku pracownika
 • Ewidencjonowanie czasu udzielanego jako czas wolny za pracę w godzinach nadliczbowych
 • Na jak długi okres naprzód tworzyć harmonogram oraz dopuszczalność jego późniejszej korekty
 • Jak uniknąć odpowiedzialności za tzw. ruchomy czas pracy

4. Skutki finansowe dla pracodawcy rozliczającego pracę poza rozkładem (tzw. harmonogramem)

 • W formie pieniężnej zamiast czasem wolnym
 • Czasem wolnym zamiast zapłatą
 • Dniem wolnym zamiast zapłatą
 • Zapłatą zamiast dniem wolnym
 • Zasada optymalizacji korzyści i prawno-karne ograniczenia tych możliwości

5. Dyżury

 • Pojęcie dyżuru i dopuszczalność jego wyeliminowania
 • Kolizja z okresami odpoczynku
 • Rozliczanie pracy na dyżurze – kiedy płacić za dyżur, a kiedy udzielać czasu wolnego

6. Czas pracy w podróży służbowej a praca w ruchu

 • Formułowanie postanowień o miejscu pracy (ruchome, punktowe i obszarowe miejsce pracy)
 • Rozliczanie takiego czasu i takiej pracy

7. Czas szkolenia i doskonalenia zawodowego a czas pracy

8. Urlopy pracownicze

 • Urlop wypoczynkowy
 • Zasady nabywania prawa do pierwszego w życiu urlopu
 • Prawo do urlopu
 • Wymiar urlopu
 • Urlop osoby zatrudnionej w niepełnym wymiarze czasu pracy
 • Urlop w podstawowym systemie czasu pracy
 • Urlop w równoważnym systemie czasu pracy
 • Urlop w zadaniowym czasie pracy
 • Urlop w weekendowym systemie czasu pracy
 • Urlop w przerywanym systemie czasu pracy
 • Zasady prawa urlopowego
 • Zasada proporcjonalności
 • Urlop w wymiarze godzinowym
 • Urlop na żądanie
 • Urlop bezpłatny
 • Urlop niepełnosprawnego
 • Odwołanie z urlopu i obowiązek naprawienia szkody
 • Plan urlopów

9. Dyskusja, pytania, przykłady, konsultacje

Dodatkowe informacje

Masz pytanie? Napisz do nas!

Imię i nazwisko (wymagane)

Adres email (wymagane)

Numer telefonu (wymagane)

Treść wiadomości

TAK, Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w formularzu przez PRESTIGE ECK z siedzibą w Mikołowie 43-190, ul. Wyzwolenia 27; Dowiedz się więcej -> https://prestige-eck.pl/rodo/

Administratorem Twoich danych osobowych zgodnie z art. 4 pkt. 7 RODO jest PRESTIGE ECK z siedzibą w Mikołowie, adres: ul. Wyzwolenia 27, 43-190 Mikołów, tel.: 32 738 51 91, e-mail: szkolenia@eck-prestige.pl

Szkolenie dostępne na zamówienie

zapraszamyP

Organizujemy również szkolenia in company, czyli na zamówienie. Nasz doradca bada wtedy potrzeby szkoleniowe firmy, a następnie przedstawia odpowiadającą na nie ofertę. Dzięki temu zakres tematyczny, forma zajęć, termin i lokalizacja takich szkoleń są dopasowane do tego, czego wymaga klient. Program jest zmodyfikowany do realiów biznesowych ze względu na rzeczywiste, zdiagnozowane w ramach analizy przedszkoleniowej oczekiwania i potrzeby.

Formularz Identyfikacji Potrzeb Szkoleniowych FIPS (DOC) – pobierz

FIPS (PDF) – pobierz jest pomocnym, wstępnym  narzędziem do przygotowania profesjonalnego szkolenia. Można formularz wypełnić i odesłać do nas lub przekazać informację telefonicznie.

Konkurencyjne ceny

Ceny naszych szkoleń są konkurencyjne, ponieważ ich koszt nie wzrasta o podatek VAT.
Podpowiadamy, jak zdobyć dofinansowanie do szkolenia i pomagamy w pozyskiwaniu środków zewnętrznych z Krajowego Funduszu Szkoleniowego, czy Europejskiego Funduszu Społecznego.


DYNAMICZNA FORMUŁA SZKOLENIA dla osób ceniących czas, skoncentrowana na szybkim przekazaniu jak największej ilości wiedzy i umiejętności. 


·  Szkolenia  ·  Konsultacje  ·  Trening osobisty  ·  Wsparcie w procesach zmiany  ·  Audyt personalny


Nasza Firma może kompleksowo zorganizować każdy zakres tematyczny z dofinansowaniem!

Przy realizacji szkoleń na zamówienie uzgodnienia logistyczno-terminowe dla grupy.

Projekt adresowany jest do przedsiębiorców mikro, małych i średnich z województwa śląskiego, którzy chcą uzyskać dofinansowanie na usługi rozwojowe – szkolenia i doradztwo.


Tekst alternatywny


Źródło: Nowa definicja MŚP


Z usług mogą korzystać właściciele i pracownicy przedsiębiorstw (umowa o pracę, zlecenia, o dzieło i inne).

Przedsiębiorstwo może otrzymać wsparcie zarówno na organizację szkolenia zamkniętego, dostosowanego do potrzeb danego przedsiębiorstwa (tzw. szkolenie »in company«), jak i na udział pracowników w szkoleniach otwartych.
Nasza firma uczestniczy w programie, jest wpisana do Bazy Usług Rozwojowych

https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl/podmioty/view?id=10770

aktualne usługi

https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl/uslugi/search?SearchFilterView[podmiot_id]=10770

Wspierane są wszystkie szkolenia, które wpływają na rozwój przedsiębiorstwa.

Obszary w których można się dokształcić można nam zaproponować lub znaleźć inspirację w naszych propozycjach szkoleniowych lub  wpisanych w Bazie Usług Rozwojowych.

 

 

Główne atuty Podmiotowego Systemu Finansowania:

Decyzja o wysokości kwoty dofinansowania podejmowana jest na podstawie:

– wielkości przedsiębiorstwa (mikroprzedsiębiorstwa mogą liczyć na większe wsparcie)
– znaczenia danej branży dla rozwoju regionu
– zatrudnienia osób niepełnosprawnych
– wieku i kwalifikacji pracowników biorących udział w szkoleniach
– wyboru usługi mającej na celu zdobycie lub potwierdzenie kwalifikacji
– poziomu wzrostu przychodów przedsiębiorstwa (tzw. przedsiębiorstwa wysokiego wzrostu)
– uzyskanego wcześniej wsparcia

Zapewniamy kompetentną i kompleksową obsługę.  Zależy nam na Państwa zadowoleniu, dlatego swoją wiedzę, umiejętności i wieloletnie doświadczenie poświęcamy całkowicie, by spełnić Państwa wymagania. Gwarantujemy profesjonalną obsługę i indywidualne podejście. Jesteśmy do Państwa dyspozycji – pomożemy w dopasowaniu właściwej oferty oraz zapewnimy pełne wsparcie w organizacji całego projektu szkoleniowego.

Czekamy na Państwa zapytania ofertowe, zamówienia oraz uwagi, opinie, pomysły i sugestie:

SYLWIA JASIŃSKA
– główny specjalista ds. organizacji szkoleń
tel. (48) 32 738 51 91
e-mail: Włącz javascript

MAŁGORZATA KLIMAS
– manager ds. kluczowych klientów
tel. (48) 32 738 51 90
tel. kom. 508 147 055
e-mail: Włącz javascript

AGATA NALEPA
– młodszy specjalista ds. obsługi klienta
tel. (48) 32 738 51 90
e-mail: Włącz javascript

 

Unikalne cechy i korzyści ze spotkania
Unikalne cechy i korzyści ze spotkania